automatyk niemcy zarobki

sprawdź też:

automatyk

Przemysł szuka pracowników. Brakuje tysięcy inżynierów

W Polsce brakuje inżynierów. Uczelnie robią, co mogą, aby zapełnić te braki. To jednak nie wystarczy.

Sektor motoryzacyjny pod dyktatem pracownika?

rynku, biorąc pod uwagę bieżące komplikacje dostawców i poddostawów, musimy sięgać na rynki zagraniczne - do Belgii czy Niemiec. W Tenneco rotacja pracowników sięga 11 proc. Da się też zauważyć zjawisko gonitwy płac - gdy sąsiad "przez płot" da więcej, pracownik opuszcza dotychczasowe