automatyczne stabilizatory

FPP, CALPE: Proporcjonalność składek ZUS to mniejsze obciążenia dla 78% firm

skorzystać na tym rozwiązaniu. Elastyczne składki uzależnione od wielkości dochodu stanowiłyby również dodatkowy, automatyczny stabilizator koniunktury gospodarczej. W przypadku spowolnienia, składki dla firm samoistnie obniżyłyby się, wspierając je tym samym w trudniejszym okresie, wskazano w komunikacie

FPP proponuje jednolity system składek na ZUS powiązany z dochodem

stanowiłoby istotne wsparcie dla tych, którzy obecnie muszą płacić nieproporcjonalnie wysokie składki. Ponadto ograniczona zostałaby przestrzeń do arbitrażu kosztowego na rynku pracy, co promowałoby zatrudnianie na podstawie umów o pracę. Proponowany mechanizm pełniłby również rolę automatycznego

Citi Handlowy: Reforma OFE może zwiększyć popyt na obligacje o ponad 20 mld zł

krajowego inwestora na rynku finansowym (nowe fundusze w trzecim filarze), za czym pójdzie zapewne zmniejszenie udziału zagranicznych inwestorów w rynku obligacji. Stopniowe zmiany limitów inwestycyjnych funduszy powstałych z pozostałości OFE oznaczałyby również stopniowe, niemal automatyczne zakupy

"DGW": Belka - Zbicie deficytu może na krótko osłabić PKB

Minister finansów proponuje, aby do 2015 roku deficyt został obniżony do zera. -Tak, na krótką metę odbędzie się to kosztem wzrostu. Ale jeżeli obniży się deficyt i dług publiczny, to kiedy przyjdzie następne załamanie, będzie można sobie pozwolić na działania automatycznych stabilizatorów

Sukces zagrożony

czynienia), pozbycie się własnej waluty wyklucza możliwość automatycznego dostosowania po stronie kursowej. Nie zadziała więc ten automatyczny stabilizator koniunktury, czego konsekwencją będzie impuls recesyjny. Nie będzie można już przeciwdziałać metodami monetarnymi - stopy procentowe są z góry ustalone

automatyczne stabilizatory

Automatyczne stabilizatory - to pewne instrumenty (narzędzia) na stałe wmontowane w system gospodarczy będące częścią składową polityki gospodarczej, które samoczynnie pobudzają lub hamują wysoką aktywność gospodarczą bez ingerencji państwa. Służą realizacji funkcji stabilizacyjnej dochodów i wydatków publicznych.Zmniejszają wartość mnożnika i ograniczają siłę reakcji produkcji na wstrząsy

więcej o automatyczne stabilizatory na pl.wikipedia.org