aukcje pzu kurs

Przegląd prasy

szwalnie' --Vivid Games: Brak kworum uniemożliwi zmianę warunków emisji obligacji serii A --Indeks WIG20 spadł o 0,52% na zamknięciu w czwartek --UKE zawiesił bieg terminu składania ofert wstęp. w aukcji na częstotliwości 5G --Hubert Staszewski zrezygnował z funkcji członka zarządu Elektrobudowy

Przegląd prasy

pandemii o 5% r/r --Jest duże ryzyko, że wynik sektora bankowego będzie najsłabszy od 2004 r., kiedy wyniósł 2,3 mld zł --Szczurek z EBOR: Jeśli NBP zachowa niezależność, jego zaangażowanie w finansowanie programów antykryzysowych nie doprowadzi do załamania kursu złotego i nadmiernej inflacji

Przegląd prasy

--Putin: W chwili, gdy rozmawiamy, Polska - na mocy istniejących zobowiązań - kupowała u nas gaz po 185 USD za 1 tysiąc m3 Parkiet --Aż 20% przedstawicieli firm obecnych na 11. Kongresie Zarządów Spółek Giełdowych wycofałoby je z giełdy, gdyby była taka możliwość, bez kosztów i formalności --PZU i

Przegląd prasy

mieszkań Inpro wzrosła o 35% r/r do 265 w I poł. 2017 r. --PZU Zdrowie nabyło NZOZ Trzebinia, ma już prawie 50 placówek własnych --Axel Johnson Int. złożył do UOKiK wniosek o zgodę na przejęcie IOW Trade --PGE weszła w fazę przygot. do realizacji Elektrowni Dolna Odra o mocy ok. 500 MW --AAA Auto

Przegląd prasy

klasy A wzrosły do ponad 11,6 mln m2 w I kw. --BOŚ nagrodził firmy z Lubelszczyzny za działalność proekologiczną --Składka brutto spółek Uniqa w Polsce wzrosła o 62% r/r do 515,5 mld zł w I kw. --Kantar TNS: Bankowcy oczekują, że kurs euro wobec złotego wyniesie 4,22 w VI --Pengab spadł o 1,8

Przegląd prasy

wezwaniu PS Holdco za nie oddającą wartości godziwej --Ergis oczekuje utrzymania dobrych wyników w 2016 r, pomimo efektu wysokiej bazy --P.A. Nova: W kolejnych kwartałach przychody z usług budowlanych będą wyższe --PZU chce utrzymać trend spadku kosztów operacyjnych r/r w kolejnych kwartałach

Tygodniowy przegląd informacji ISBtech z sektora TMT

terminu składania ofert wstępnych w aukcji na cztery rezerwacje częstotliwości z zakresu 3480-3800 MHz w związku z ustawą o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, podał UKE. Po upływie okresu zawieszenia, termin składania ofert wstępnych będzie

Przegląd prasy

docelowa 180 zł --Wskaźnik rynku nieruchomości NAHB wzrósł do 60 pkt w lipcu --Wskaźnik koniunktury Fed z Filadelfii spadł do +5,7 pkt w lipcu --Spełnił się kolejny warunek zawieszający sprzedaż PZU Lietuva --Polaqua i Dragados z najtańszą ofertą, wartą 455 mln zł, na odcinek S6 --Dane z rynku pracy