aukcje pzu kurs

Przegląd prasy

wezwaniu PS Holdco za nie oddającą wartości godziwej --Ergis oczekuje utrzymania dobrych wyników w 2016 r, pomimo efektu wysokiej bazy --P.A. Nova: W kolejnych kwartałach przychody z usług budowlanych będą wyższe --PZU chce utrzymać trend spadku kosztów operacyjnych r/r w kolejnych kwartałach

Przegląd prasy

docelowa 180 zł --Wskaźnik rynku nieruchomości NAHB wzrósł do 60 pkt w lipcu --Wskaźnik koniunktury Fed z Filadelfii spadł do +5,7 pkt w lipcu --Spełnił się kolejny warunek zawieszający sprzedaż PZU Lietuva --Polaqua i Dragados z najtańszą ofertą, wartą 455 mln zł, na odcinek S6 --Dane z rynku pracy