asset light

Orbis zdecydował o rozdzieleniu biznesów, skoncentruje się na asset heavy

Warszawa, 17.05.2019 (ISBnews) - Orbis podjął decyzję o podziale działalności grupy na część serwisową, obejmującą świadczenie usług dla hoteli na podstawie umów franczyzy i umów o zarządzanie (tzw. asset light) oraz na część związaną z posiadaniem nieruchomości hotelowych (tzw. asset heavy) i

Orbis miał 1 258,25 mln zł zysku netto, 329,19 mln zł zysku EBIT w 2019 r.

strukturę naszej działalności dzięki podziałowi spółki na dwie linie biznesowe, tj. spółkę prowadzącą działalność usługową ('asset light') i spółkę inwestującą we własne obiekty ('asset heavy'). Zbycie działalności usługowej na rzecz Accoru umożliwiło Orbisowi skupienie uwagi na zarządzaniu własnymi

Orbis rekomenduje niewypłacanie dywidendy z zysku za 2019 r

2019 roku spółka przeprowadziła restrukturyzację swojej działalności, polegającą na wydzieleniu i sprzedaży całej hotelowej działalności serwisowej (tzw. light asset business) na rzecz spółek zależnych od Accor S.A. W wyniku powyższego Orbis S.A. skoncentrowała swoją strategię i działalność na hotelach

Novaturas wycofał prognozę 5-6 mln euro EBITDA w br. ze względu na koronawirusa

i koncentruje się na efektywności operacyjnej. Podkreśla, że jest biznesem "asset-light", co pozwala na dużą elastyczność. Novaturas jest największym operatorem turystycznym na Litwie, Łotwie i w Estonii zarówno pod względem wartości sprzedaży, jak i liczby pasażerów. Grupa ma ponad 40

Accor uzgodnił warunki przejęcia działalności serwisowej Orbisu za 286 mln euro

, że zgodnie ze strategią działalności serwisowej (tzw. asset light), poczynił znaczący progres w procesie pozbywania się nieruchomości Orbisu. Grupa Accor obecnie posiada 85,8% udziałów Orbisu, którego wartość aktywów brutto została przeszacowana przez niezależnego eksperta. Ta wartość wyniosła

Orbis sprzedał Accor całą działalność serwisową za 1 218,4 mln zł

Warszawa, 17.09.2019 (ISBnews) - Orbis i jego wybrane spółki zależne zawarły z Accor oraz wybranymi spółkami zależnymi Accor umowę sprzedaży całej hotelowej działalności serwisowej (tzw. light asset business) prowadzonej bezpośrednio przez Orbis w Polsce (tzw. Departament Usług) oraz, pośrednio

Orbis miał 363,2 mln zł zysku netto wg MSSF 15, 437,34 mln zł zysku EBIT w 2018

). Ponadto, Grupa dodała 9 hoteli (ponad 1 000 pokoi) prowadzonych na podstawie umów asset light (franczyza i zarządzanie) i podpisała 20 nowych umów z hotelami (ponad 2 700 pokoi) w regionie Europy Wschodniej" - czytamy w komunikacie.  Aktualnie Orbis dysponuje zróżnicowanym

Orbis miał 4,39 mln zł straty netto w I kw. 2018 r.; EBITDA oper.: 40,39 mln zł

+5,8% w ujęciu like-for-like). Otwarcie 5 nowych hoteli (ponad 600 pokoi) w modelu asset light" - wskazała spółka wymieniając w raporcie najważniejsze wydarzenia minionego okresu. W ujęciu jednostkowym strata netto w I kw. 2018 r. wyniosła 2,51 mln zł wobec 13,36 mln zł straty rok wcześniej

Accor utworzył fundusz z ok. 70 mln euro na wsparcie pracowników i hoteli

, dostosowując wszystkie inne koszty do zmniejszonych przychodów, przypomniano. Wprowadzenie i wdrożenie strategii zmiany formy działalności na działalność serwisową (tzw. asset light), a także zabezpieczanie środków pieniężnych pozwoliło na utrzymanie silnego bilansu całej grupy. Obecnie sieć dysponuje

Novaturas planuje kontynuować wzrost organiczny w państwach bałtyckich

Warszawa, 26.02.2018 (ISBnews) - Novaturas planuje dalej rozwijać się organicznie i koncentrować działalność na rynkach państw bałtyckich, poinformowali członkowie zarządu spółki. "Planujemy dalej działać w modelu asset light, nie widzimy korzyści z nabywania aktywów trwałych. Jeśli

DM BZ WBK rozpoczął rekomendowanie Orbisu od 'kupuj', wyceny 95,6 zł

w oparciu o model asset light - umożliwiają wzrost przychodów i poprawę rentowności, nawet w przypadku presji na wzrost kosztów pracy" - czytamy w raporcie. Rekomendację wydano przy cenie 77,07 zł. W piątek na zamknięciu notowań za akcję spółki na GPW płacono 83,49 zł. Analitycy prognozują

Orbis otworzy 8 hoteli w regionie w najbliższych miesiącach

Wschodniej. Chcemy przyspieszyć nasz rozwój zgodnie z modelem 'asset-light' i jeszcze bardziej zwiększyć obecność marek AccorHotels w regionie i na nowych wschodzących rynkach, takich jak Serbia, Chorwacja, Rumunia, Słowenia czy Bułgaria. W związku z tym reorganizujemy nasz zespół ds. rozwoju w regionie

Przegląd informacji ze spółek

i zarządzania) świadczonej przez emitenta i spółki należące do jego grupy kapitałowej (tzw. asset light) oraz o rozpoczęciu z Accor negocjacji, prowadzonych na zasadzie wyłączności, których przedmiotem będzie m.in. potencjalne zbycie na jego rzecz działalności serwisowej (tzw. asset light), podał

Przegląd informacji ze spółek

rozpocząć analizy dotyczące potencjalnego rozdzielenia działalności opartej na posiadaniu nieruchomości (głównie nieruchomości hotelowych, tzw. asset heavy) od działalności polegającej na zarządzaniu hotelami i świadczeniu innych usług (tzw. asset light - service business) we wszystkich krajach, w których

Zysk netto Orbisu wzrósł r/r do 207,13 mln zł w 2016 r.

Orbis wzmocnił pozycję lidera na rynku rozbudowując swoją bazę hotelową. Otworzyliśmy dwa własne hotele: w Krakowie Mercure Stare Miasto (198 pokoi) i w Gdańsku ibis Stare Miasto (120 pokoi). [...] W 2016 roku sieć powiększyła się również o hotele funkcjonujące w modelu asset light: otwarto 7 

Przegląd prasy

osiągnąć 20 mln zł oszczędności w 2019 roku --Investors TFI zostało wpisane do ewidencji PPK --Arctic Paper liczy na uniknięcie złamania kowenantów w II kw. 2019 --KGHM został mecenasem Zamku Królewskiego w Warszawie --Orbis zdecydował o rozpoczęciu rozmów z Accor nt. zbycia 'asset light

Orbis jest 'spokojny' o wyniki 2018 r. i gotowy na akwizycje

, że będzie dodawał do sieci średnio jeden hotel miesięcznie, poinformował Clavie. W 2017 r. Orbis rozwinął swoją sieć, otwierając 8 nowych hoteli (asset-light), oferujących 650 pokoi i wchodząc na dwa nowe rynki: Serbii oraz Bośni i Hercegowiny. Spółka wzmocniła także swoją obecność w regionie

Przegląd informacji ze spółek

sfinalizował dziś sprzedaż całej hotelowej działalności serwisowej (tzw. light asset business) i wybrane spółki zależne na rzecz spółek zależnych od Accor S.A. za łączną kwotę 1 218 360 000 mln zł netto, z czego 579 624 000 zł netto należne bezpośrednio spółce, poinformował Orbis. Mennica Polska liczy, że w

Przegląd prasy

. --Zarząd Orbisu postanowił rozpocząć analizy dotyczące potencjalnego rozdzielenia działalności opartej na posiadaniu nieruchomości (głównie nieruchomości hotelowych, tzw. asset heavy) od działalności polegającej na zarządzaniu hotelami i świadczeniu innych usług (tzw. asset light - service business) we

Orbis zakłada dalszy wzrost w 2016 r., ale bez zmiany polityki dywidendowej

określona i nie mamy intencji, by ją zmieniać" - podkreślił Clavie. Wiceprezes Ireneusz Węgłowski podtrzymał, że w ciągu 30 miesięcy do grupy dołączy nie mniej niż 31 hoteli. "Co najmniej 31, bo ciągle szukamy okazji. Oznacza to, że co miesiąc będzie nam przybywał 1 nowy hotel w formule asset

Przegląd informacji ze spółek

Orbis i jego wybrane spółki zależne zawarły z Accor oraz wybranymi spółkami zależnymi Accor umowę sprzedaży całej hotelowej działalności serwisowej (tzw. light asset business) prowadzonej bezpośrednio przez Orbis w Polsce (tzw. Departament Usług) oraz, pośrednio przez jego poszczególne spółki

Zysk netto Orbisu wzrósł r/r do 80,05 mln zł w III kw. 2016 r.

Opole wraz z jego franczyzą zwrotną). Grupa wzmocniła pozycję lidera rynku hotelowego w regionie - Orbis podpisał 4 nowe umowy asset light obejmujące hotele w Polsce, Rumunii i Estonii (łącznie ponad 600 pokoi). Umowy te przyczynią się do dalszej przebudowy struktury firmy i wzmocnią obecność marek

Orbis chce sfinalizować przejęcie 46 hoteli w regionie od Accor w I kw. 2015 r.

rozpoczynać współpracę z menedżerami z poszczególnych krajów. Stawiamy na poprawę efektywności istniejących obiektów, inwestycje oportunistyczne, a także rozwój poprzez inwestycje 'asset light' [tj. bez inwestycji w budynki]. Szczególnie interesują nas kraje bałtyckie, czy Europy Południowej, jak chociażby

Apator rozpoczyna przebudowę grupy, rozgląda się za akwizycjami na Zachodzie

obecnie z 16 firm. Jak wskazuje Szostak, docelowo liczba spółek w grupie powinna zostać ograniczana. W kwestii majątku produkcyjnego zaznacza, że Apator musi zwiększać moce produkcyjne według reguły "asset light". "Outsourcing usług jest to tendencja światowa. Zakładamy zewnętrzne

Zakopiański hotel "Kasprowy" będzie sprzedany za 52 mln zł. Kupcem Bachleda-Curuś

hoteli wchodzących w skład grupy Accor - właściciela Orbisu). Jak podaje Orbis, zawarta umowa sprzedaży jest wynikiem realizacji strategii o nazwie asset light, mającej na celu restrukturyzację obecnego portfela hoteli i dalszy rozwój sieci. Według danych Orbisu na początku roku na 53 działające w Polsce