assessment center

Milestone Medical pracuje nad rozbudową sieci dystrybucji w Europie i USA

ośrodkach badawczych w Stanach Zjednoczonych. Ostatnio poinformowaliśmy o pozytywnych wstępnych wynikach badań klinicznych tj. Testów Oceny Systemu CompuFlo (ang. COMPASS - CompuFlo Assessment Study). Analizy testów potwierdziły skuteczność technologii CompuFlo w zakresie precyzyjnego zlokalizowania obszaru

Tygodniowy przegląd informacji ISBnews z sektora TMT

Micro: Znalazł się w kategorii liderów w raporcie IDC MarketScape: Worldwide Email Security 2016 Vendor Assessment. Trend Micro zostało wyróżnione w raporcie IDC za wykorzystanie najnowszych technologii zabezpieczeń poczty elektronicznej oraz protokoły przeciwdziałające wyłudzaniu danych metodą spear

assessment center

Assessment center (nazywany czasami ośrodkiem oceny lub centrum oceny) to wielowymiarowy proces oceny kompetencji, w którym uczestnicy są obserwowani i oceniani przez zespół obiektywnych, wyszkolonych sędziów kompetentnych (asesorów).

więcej o assessment center na pl.wikipedia.org