arteria

Arteria sfinalizowała przejęcie BPO Management

Warszawa, 17.12.2015 (ISBnews) - Arteria ostatecznie sfinalizowała transakcję przejęcia 100% udziałów spółki BPO Management od Casus Finanse za cenę w wysokości 3,8 mln zł, podała spółka. Pod koniec sierpnia Arteria zawarła warunkową umowę nabycia 100% udziałów spółki BPO Management. BPO

Arteria: Investcamp nabył akcje dające 3,7% kapitału i głosów

Warszawa, 01.08.2017 (ISBnews) - Investcamp, spółka powiązana z menedżerami Arterii, nabyła łącznie 159 508 akcji Arterii, co daje 3,7% kapitału i głosów na walnym zgromadzeniu, podała Arteria.  Z komunikatu wynika, że Investcamp przeprowadził dwie transakcje o wolumenie 157,75 tys. akcji

Arteria miała 0,37 mln zł zysku netto, 0,8 mln zł zysku EBIT w I kw. 2019 r.

Warszawa, 31.05.2019 (ISBnews) - Arteria odnotowała 0,37 mln zł skonsolidowanego zysku netto w I kw. 2019 r. wobec 0,49 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. Zysk operacyjny wyniósł 0,8 mln zł wobec 1,15 mln zł zysku rok wcześniej. Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły

Arteria wybrana na wykonawcę outsourcingu contact center dla Energa Obrót

Warszawa, 26.06.2017 (ISBnews) - Arteria została wybrana na wykonawcę zlecenia usług w zakresie outsourcingu contact center dla Energa Obrót, podała spółka.  "Zarząd Arteria, podaje do wiadomości o otrzymaniu zawiadomienia z Energa Obrót w sprawie wyboru oferty złożonej przez

Arteria miała 1,29 mln zł zysku netto, 8,43 mln zł EBITDA w I-III kw. 2018

Warszawa, 30.11.2018 (ISBnews) - Arteria odnotowała 1,29 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w I-III kw. 2018 r. wobec 1,94 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. Zysk operacyjny wyniósł 3,41 mln zł wobec 4,23 mln zł zysku rok

Akcjonariusze Arterii zdecydowali o wypłacie 0,23 zł dywidendy na akcję

Warszawa, 26.06.2017 (ISBnews) - Akcjonariusze Arterii zdecydowali o wypłacie 0,98 mln zł dywidendy z zysku za 2016 rok, co oznacza wypłatę 0,23 zł dywidendy na akcję, podała spółka. "Zwyczajne walne zgromadzenie akcjonariuszy Arteria zdecydowało o wypłacie dywidendy w łącznej

Arteria intensywnie przygotowuje się do poszerzenia portfolio klientów zagran.

Warszawa, 16.05.2017 (ISBnews) - Arteria prowadzi intensywne testy i przygotowania do poszerzenia portfolio krajów, w których ma świadczyć usługi, ze szczególnym uwzględnieniem rynku niemieckiego, podała spółka. „Obecnie współpraca jest prowadzona na dziesięciu rynkach Europy Środkowej i

Arteria oczekuje rosnącej rentowności w kolejnych kwartałach

Warszawa, 16.05.2016 (ISBnews) - Arteria ocenia, że strategia rozwoju oparta na wzmacnianiu pozycji przede wszystkim na rynku call center daje widoczne efekty. W kolejnych kwartałach spodziewa się dodatkowo poprawy rentowności, poinformował prezes Marcin Marzec "Wyniki pierwszego kwartału

Zysk netto Arterii wyniósł 7,37 mln zł w 2016 r.

Warszawa, 22.03.2017 (ISBnews) - Arteria odnotowała 7,37 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w 2016 r. wobec 10,27 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. Zysk operacyjny wyniósł 10,92 mln zł wobec 12,43 mln zł zysku rok wcześniej

Arteria miała 0,89 mln zł zysku netto, 2,49 mln zł zysku EBIT w I poł. 2018 r.

Warszawa, 01.10.2018 (ISBnews) - Arteria odnotowała 0,89 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w I poł. 2018 r. wobec 0,72 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. Zysk operacyjny wyniósł 2,49 mln zł wobec 2,25 mln zł zysku rok

Arteria miała 41,78 mln zł straty netto w 2017 r., 11,03 mln zł EBITDA

Warszawa, 30.04.2018 (ISBnews) - Arteria odnotowało 41,78 mln zł skonsolidowanej straty netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w 2017 r. wobec 7,37 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. "Analizując wyniki finansowe grupy kapitałowej Arteria osiągnięte

Arteria potwierdza udział w kilku procesach akwizycyjnych

Warszawa, 18.05.2015 (ISBnews) - Arteria potwierdza udział w kilku procesach akwizycyjnych. W zależności od ich efektów, zarząd zadecyduje o rekomendacji wysokości dywidendy, podała spółka.      "Pierwsze miesiące 2015 roku potwierdziły opinię zarządu Arteria wyrażoną w

Arteria rekomenduje niewypłacanie dywidendy za 2014 r.

Warszawa, 28.05.2015 (ISBnews) – Zarząd Arterii nie będzie rekomendował akcjonariuszom wypłaty dywidendy w 2015 r. w związku z możliwymi akwizycjami, podała spółka. "Powodem tej decyzji są toczące się obecnie postępowania przetargowe na zakup kilku podmiotów z branży, które w

Akcjonariusze Arterii zdecydowali o niewypłacaniu dywidendy

Warszawa, 25.06.2015 (ISBnews) – Akcjonariusze Arterii zdecydowali o niewypłacaniu dywidendy, wynika z uchwał walnego. "(...) podczas obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy przedmiotem obrad była m.in. uchwała zgłoszona przez uprawnionego akcjonariusza tj. Allianz

Arteria oczekuje dynamicznego wzrostu segmentu wsparcia sprzedaży

Warszawa, 18.05.2015 (ISBnews) - Arteria oczekuje dalszego dynamicznego wzrostu segmentu wsparcia sprzedaży, podała spółka. "Kolejny kwartał rośnie natomiast w sposób dynamiczny sprzedaż usług w obszarze wsparcia sprzedaży. Przychody tego segmentu wzrosły z poziomu 12 975 tys. zł w I

Zysk netto Arterii zmniejszył się r/r do 1,22 mln zł w III kw. 2017 r.

Warszawa, 16.11.2017 (ISBnews) - Arteria odnotowała 1,22 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w III kw. 2017 r. wobec 2,37 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. Zysk operacyjny wyniósł 1,98 mln zł wobec 2,64 mln zł zysku rok

Akcjonariusze Arterii powołali Piotra Schramma w skład rady nadzorczej

Warszawa, 28.06.2016 (ISBnews) - Akcjonariusze Arterii powołali Piotra Schramma do składu rady nadzorczej spółki na nową kadencję, wynika z uchwał walnego. Poza nim w radzie nadzorczej nowej kadencji znaleźli się dotychczasowi członkowie - Dariusz Stokowski, Paweł Tarnowski, Michał Lehmann

Arteria miała 0,48 mln zł zysku netto, 1,15 mln zł zysku EBIT w I kw. 2018 r.

Warszawa, 21.05.2018 (ISBnews) - Arteria odnotowała 0,48 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w I kw. 2018 r. wobec 0,74 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. Zysk operacyjny wyniósł 1,15 mln zł wobec 1,29 mln zł zysku rok

Arteria podtrzymuje prognozę 157,3 mln zł sprzedaży i 11,94 mln zł EBITDA w 2017

Warszawa, 01.09.2017 (ISBnews) - Arteria ocenia, że prognoza zakładająca wypracowanie 157,25 mln zł przychodów i 11,94 mln zł EBITDA w 2017 r. powinna zostać zrealizowana, podała spółka. "Po dwóch kwartałach 2017 roku przychody ze sprzedaży osiągnięte na poziomie skonsolidowanym w

Zysk netto Arterii wyniósł 10,27 mln zł w 2015 r.

Warszawa, 22.03.2016 (ISBnews) - Arteria odnotowała 10,27 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w 2015 r. wobec 10,4 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. Zysk operacyjny wyniósł 12,43 mln zł wobec 12,86 mln zł zysku rok wcześniej

Arteria rekomenduje wypłatę dywidendy w wysokości 0,23 zł na jedną akcję

Warszawa, 22.06.2017 (ISBnews) - Arteria rekomenduje wypłatę dywidendy w wysokości 0,23 zł na jedną akcję, podała spółka. „W związku z uaktualnionym porządkiem obrad zwyczajnego walnego zgromadzenia akcjonariuszy zwołanego na dzień 22 czerwca 2017 roku, który zawiera projekt uchwały w

Zysk netto Arterii wyniósł 19 tys. zł w II kw. 2017 r.

Warszawa, 01.09.2017 (ISBnews) - Arteria odnotowała 19 tys. zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w II kw. 2017 r. wobec 1,93 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. Zysk operacyjny wyniósł 0,96 mln zł wobec 2,65 mln zł zysku rok

Arteria prognozuje 157,25 mln zł przychodów i 11,94 mln zł EBITDA w 2017 r.

Warszawa, 22.06.2017 (ISBnews) - Arteria prognozuje 157,25 mln zł przychodów i 11,94 mln zł EBITDA w 2017 r., podała spółka. „Sporządzając powyższą prognozę zarząd Arteria wziął pod uwagę następujące czynniki: - szacowane wyniki II kwartału 2017 roku w wysokości: a/ przychody ze

Arteria ma kredyt w Raiffeisen na finansowanie akwizycji

Warszawa, 09.09.2015 (ISBnews) - Arteria zawarła umowę kredytu obrotowego z Raiffeisenem w wysokości 6 mln zł, z przeznaczeniem na sfinansowanie transakcji zakupu udziałów spółki z branży call center, podała Arteria. "Kredyt ma charakter kredytu nieodnawialnego i został wykorzystany

PMR: Arteria, CCIG i arvato liderami polskiego rynku call center

Arteria, CCIG i arvato Polska, podała firma. "Z najnowszej edycji raportu PMR 'Rynek call center i contact center w Polsce' szacunkowe przychody blisko 160 podmiotów działających w branży w 2015 r. przekroczyły już wyraźnie 1 mld zł, a wzrost rok do roku wyniósł 7,5%, co oznacza wynik o pół punktu

Grupa Arterii przedłuża obsługę contact center Tauron Obsługa Klienta do 2019 r.

Warszawa, 20.09.2016 (ISBnews) - Oferta spółki Gallup Arteria Management, spółki zależnej Arterii na zakup usług contact center na lata 2017- 2019 została wybrana przez Tauron Obsługa Klienta, podała Arteria. „Zarząd informuje, iż Gallup Arteria Management Sp. z o.o. Sp.k. od 6 lat

Arteria kupiła BPO Management za 3,8 mln zł

Warszawa, 31.08.2015 (ISBnews) - Arteria kupiła 100% udziałów spółki BPO Management od Casus Finanse S.A. z Wrocławia za kwotę 3,8 mln zł, podała spółka.  "Umowa ma charakter warunkowy, których spełnienie, m.in. aneksowanie umów z kluczowym klientem jest warunkiem

DM Vestor obniżył wycenę Arterii do 23,3 zł za akcję

Warszawa, 10.11.2015 (ISBnews) - Analitycy Domu Maklerskiego Vestor obniżyli cenę docelową Arterii do 23,3 zł za akcję wobec 25,3 zł wcześniej, wynika w raportu datowanego na 10 listopada. W dniu wydania wyceny kurs wynosił 14,9 zł. We wtorek po godz. 10-ej za akcję płacono 15,14 zł

Zysk netto Arterii wyniósł 0,74 mln zł w I kw. 2017 r.

Warszawa, 16.05.2017 (ISBnews) - Arteria odnotowała 0,74 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w I kw. 2017 r. wobec 2,09 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. Zysk operacyjny wyniósł 1,29 mln zł wobec 2,59 mln zł zysku rok

Arteria wypłaci dywidendę, jej wysokość uzależniona od decyzji ws. akwizycji

Warszawa, 23.03.2015 (ISBnews) - Arteria zapowiada wypłatę dywidendy za 2014 rok, ale jej wysokość zależy od decyzji o przeprowadzeniu ewentualnych akwizycji, poinformował prezes Marcin Marzec. "Intencją zarządu Arteria jest, aby jak co roku wypłacić dywidendę. Wysokość zarekomendowanej

Arteria ma umowę nabycia Contact Center od Orange Polska

Warszawa, 06.07.2015 (ISBnews) - Arteria zawarła z Grupą Orange Polska warunkową umowę zobowiązującą do zakupu 100% udziałów Contact Center, spółki działającej na rynku call center, podała Arteria. Wejście Contact Center do Grupy Arteria zwiększy liczbę stanowisk telemarketingowych posiadanych

Arteria: Nowa ustawa konsumencka pomaga wzmocnić pozycję rynkową

Warszawa, 02.07.2015 (ISBnews) - Arteria ocenia, że nowa ustawa konsumencka przyczynia się do umocnienia jej pozycji rynkowej. Grupa nadal pracuje nad akwizycjami w branży wsparcia sprzedaży, poinformował ISBnews prezes Marcin Marzec. "Minęło 6 miesięcy od wprowadzenia nowej ustawy

Arteria zakłada rozwój usług za granicą, w szczególności w Niemczech

Warszawa, 23.03.2015 (ISBnews) - Arteria przewiduje dalszy rozwój projektów prowadzonych z Polski na rynki zagraniczne, w szczególności rozpoczęcie operacji na rynku niemieckim, poinformował prezes Marcin Marzec. "Polski rynek postrzegany jest jako jedno z europejskich centrów

Arteria chce konsolidować rynek call center, bada trzy spółki

Warszawa, 23.03.2015 (ISBnews) - Arteria bierze udział w trzech procesach due diligence dotyczących akwizycji spółek z obszaru call center, poinformował prezes Marcin Marzec. "Arteria bierze udział w trzech procesach due diligence dotyczących akwizycji spółek z obszaru call center"

Zysk netto Arterii wyniósł 2,37 mln zł w III kw. 2016 r.

Warszawa, 15.11.2016 (ISBnews) - Arteria odnotowała 2,37 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w III kw. 2016 r. wobec 3,21 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. Zysk operacyjny wyniósł 2,64 mln zł wobec 3,37 mln zł zysku rok

Arteria podtrzymuje plan zwiększenia liczby stanowisk call center do 1600

Warszawa, 18.05.2015 (ISBnews) - Arteria podtrzymuje prognozy dotyczące zwiększenia liczby posiadanych stanowisk call center do co najmniej 1600, podała spółka. "Przychody z działalności prowadzonej w segmencie call center osiągnęły w I kwartale 2015 roku poziom 16 017 tys. zł, a więc

DI Investors wycenia Arterię na 23,8 zł za akcję

Warszawa, 27.01.2015 (ISBnews) – Dom Inwestycyjny Investors wycenia akcję Arterii na 23,8 zł, wynika z raportu brokera datowanego na 27 stycznia. W dniu wydania rekomendacji kurs wynosił 15,1 zł. "Po 20% spadku kursu akcji od początku grudnia 2014r. akcje Arterii, na naszych

Arteria zamierza wejść do Niemiec z usługami call center

Warszawa, 17.12.2014 (ISBnews) - Arteria planuje dalszy rozwój swoich zagranicznych projektów i w efekcie wejście z usługami telemarketingowymi na rynek niemiecki w 2015 roku, poinformował agencję ISBnews prezes Arterii Marcin Marzec. Liczy on na dobre wyniki w IV kwartale 2014 r. "

Zysk netto Arterii wyniósł 1,93 mln zł w II kw. 2016 r.

Warszawa, 01.09.2016 (ISBnews) - Arteria odnotowała 1,93 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w II kw. 2016 r. wobec 2,79 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. Zysk operacyjny wyniósł 2,65 mln zł wobec 2,86 mln zł zysku rok

Arteria pozyskała 7 mln zł z obligacji na refinansowanie i projekty zagraniczne

Warszawa, 28.09.2016 (ISBnews) - Arteria pozyskała 7 mln zł  z emisji obligacji serii G z przeznaczeniem na refinansowanie spłaty obligacji serii E oraz finansowanie projektów z nowymi klientami, zwłaszcza na rynkach zagranicznych, podała spółka. "Środki pozyskane z emisji obligacji

Arteria liczy, że zyska na nowelizacji praw konsumenta

Warszawa, 22.12.2014 (ISBnews) - Arteria postrzega nowelizację praw konsumenta jako szansę dla rozwoju swojego segmentu call center, ponieważ nowe zapisy pogorszą warunki działania mniejszych spółek z branży, poinformował prezes Marcin Marzec. "O wprowadzeniu nowych przepisów wiemy od

Arteria chce zwiększyć liczbę stanowisk telemarketingowych do łącznie 1600

Warszawa, 17.11.2014 (ISBnews) – Arteria chce zwiększyć liczbę stanowisk telemarketingowych grupy kapitałowej do łącznie 1600 stanowisk do 2016 roku, poinformował prezes Marcin Marzec. Jednocześnie chce zwiększyć udziały rynkowe w tym segmencie do blisko 20%. „Przychody z

Arteria chce zwiększyć aktywa grupy do poziomu czołowych firm z branży w Europie

Warszawa, 22.03.2016 (ISBnews) - Arteria celuje w zwiększenie aktywów zarządzanej grupy kapitałowej do poziomu odpowiadającego liczącym się spółkom z branży w skali europejskiej, co ma nastąpić do końca 2017 roku, poinformował prezes Marcin Marzec. "Grupa kapitałowa osiągnęła w 2015 roku

Arteria wykupiła obligacje serii D o wartości niemal 5 mln zł

Warszawa, 14.12.2015 (ISBnews) - Arteria wykupiła obligacje serii D o łącznej wartości 4,975 mln zł, podała spółka. "Liczba wyemitowanych obligacji wyniosła 4 975 sztuk o wartości nominalnej 1000 zł każda. Środki pozyskane z emisji obligacji serii D zostały wykorzystane zgodnie z celami

Zysk netto Arterii wyniósł 2,09 mln zł w I kw. 2016 r.

Warszawa, 16.05.2016 (ISBnews) - Arteria odnotowała 2,09 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w I kw. 2016 r. wobec 2,11 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. Zysk operacyjny wyniósł 2,59 mln zł wobec 2,44 mln zł zysku rok

Arteria, po akwizycjach w Polsce, chce wejść przez przejęcie do Niemiec

Warszawa, 11.09.2015 (ISBnews) - Arteria, po akwizycjach w Polsce, szykuje się do wejścia do Niemiec, gdzie również może przeprowadzić transakcję przejęcia, poinformował ISBnews prezes Marcin Marzec. Obecnie spółka jest w trakcie wyboru doradców do tej strategii. "Szukamy doradców

Zysk netto Arterii wzrósł r/r do 3,21 mln zł w III kw. 2015 r.

Warszawa, 13.11.2015 (ISBnews) - Arteria odnotowała 3,21 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w III kw. 2015 r. wobec 2,00 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. Zysk operacyjny wyniósł 3,37 mln zł wobec 2,21 mln zł zysku rok

Arteria sfinalizowała nabycie Contact Center od Orange Polska za 9 mln zł

Warszawa, 25.08.2015 (ISBnews) - Arteria podpisała umowę z Orange Polska i TP Invest w sprawie przejęcia spółki Contact Center od jej obecnych udziałowców, podała spółka. Ostatecznie Arteria zapłaciła za udziały 9,07 mln zł. Wiceprezes Wojciech Glapa zapowiedział, że spółka ma w planach

Arteria ma sfinalizować przejęcie Contact Center od Orange do końca miesiąca

Warszawa, 07.08.2015 (ISBnews) - Arteria nie potrzebuje zgody Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów (UOKiK) do przejęcia Contact Center od grupy Orange. Włączenie spółki Contact Center do grupy Arteria powinno nastąpić jeszcze w tym miesiącu, poinformował prezes Marcin Marzec. „Fakt

Zysk netto Arterii wzrósł r/r do 4,90 mln zł w I poł. 2015 r.

Warszawa, 28.08.2015 (ISBnews) - Arteria odnotowała 4,90 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w I poł. 2015 r. wobec 4,43 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. Zysk operacyjny wyniósł 5,30 mln zł wobec 6,42 mln zł zysku

DM Vestor podwyższył cenę docelową Arterii do 25,3 zł za akcję

Warszawa, 31.07.2015 (ISBnews) - Analitycy DM Vestor podwyższyli cenę docelową Arterii do 25,3 zł za akcję z 23,8 zł za akcję, podało biuro maklerskie. W dniu wydania wyceny kurs wynosił 16,3 zł. W czwartek na zamknięciu kurs Arterii wynosił 16,25 zł. "Na początku lipca 2015 r

Arteria zapowiada dalszy wzrost i tworzenie nowych miejsc pracy w tym roku

Warszawa, 23.03.2015 (ISBnews) - Arteria zakłada, że utrzyma w tym roku planowane tempo wzrostu i w dalszym ciągu tworzyć będzie nowe miejsca pracy, poinformował prezes Marcin Marzec. "Zarząd Arterii wyraża przekonanie, iż mimo planowanego na koniec czerwca zakończenia współpracy z

Akcjonariusz Arterii wnioskuje o wypłatę dywidendy z części zysku za 2014 r.

Warszawa, 08.06.2015 (ISBnews) - Jeden z akcjonariuszy Arterii - Allianz FIO reprezentowany przez TFI Allianz Polska, posiadający 5,52% w udziałach i głosach, wnioskuje o uzupełnienie porządku obrad walnego, zwołanego na 25 czerwca o punkt dotyczący wypłaty dywidendy wysokości 25% zysku netto

Arteria dokona kolejnej akwizycji w segmencie call center w tym tygodniu

Warszawa, 31.08.2015 (ISBnews) - Arteria dokona kolejnej akwizycji w segmencie call center w tym tygodniu, poinformował prezes Marcin Marzec. "Nasz dynamiczny wzrost w segmencie call center to efekt długoterminowej polityki inwestowania w zaawansowane usługi klasy customer care. Obecnie

Arteria przydzieliła obligacje o wart. 9 mln zł, chce przyspieszyć z akwizycjami

Warszawa, 07.08.2015 (ISBnews) – Arteria przydzieliła 9 000 obligacji serii F o łącznej wartości nominalnej 9 mln zł w ramach programu emisji do kwoty 50 mln zł, podała spółka. Środki z emisji zostaną przeznaczone m.in. na zakup kolejnych call center, poinformował prezes Marcin Marzec

DI Investors podtrzymał wycenę Arterii na poziomie 23,8 zł za akcję

Warszawa, 17.04.2015 (ISBnews) - DI Investors podtrzymał cenę docelową Arterii na poziomie 23,8 zł za akcję, podał broker. Investors oczekuje dywidendy za 2014 rok na poziomie 0,7 zł na akcję. "Akcje Arterii, na naszych prognozach, są wyceniane przy mnożnikach znorm. P/E 8.0x w 2015r. i

Zysk netto Arterii wzrósł r/r do 2,11 mln zł w I kw. 2015 r.

Warszawa, 18.05.2015 (ISBnews) - Arteria odnotowała 2,11 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w I kw. 2015 r. wobec 2 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. Zysk operacyjny wyniósł 2,44 mln zł wobec 2,53 mln zł zysku rok

Zysk netto Arterii wzrósł r/r do 10,39 mln zł w 2014 r.

Warszawa, 23.03.2015 (ISBnews) - Arteria odnotowała 10,39 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w 2014 r. wobec 10,16 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. Zysk operacyjny wyniósł 12,86 mln zł wobec 11,00 mln zł zysku rok

Arteria liczy na pozyskanie przynajmniej jednego dużego klienta w tym roku

Warszawa, 13.03.2015 (ISBnews) - Arteria uczestniczy w postępowaniach na wybór do obsługi contact center dla największych firm i liczy, że pozyska w tym roku przynajmniej jednego poważnego gracza rynkowego, poinformował agencję ISBnews wiceprezes Wojciech Glapa. "Liczymy, że w tym roku

Zysk netto Arterii spadł r/r do 2,00 mln zł w III kw. 2014 r.

Warszawa, 15.11.2014 (ISBnews) - Arteria odnotowała 2,00 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w III kw. 2014 r. wobec 2,37 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. Zysk operacyjny wyniósł 2,21 mln zł wobec 2,38 mln zł zysku

Ważna arteria wreszcie połączy Mokotów z Ursynowem

jeszcze ostatni odcinek arterii od al. Wilanowskiej do skrzyżowania Puławskiej z Domaniewską. Na razie trwa jego projektowanie. Przeczytaj także: Al. KEN będzie ślepa. Dzielnice nie dogadały się

Można zacząć wielką przebudowę arterii

Przetarg sprawdzał Urząd Zamówień Publicznych. - Kontrolujący nie miał żadnych zastrzeżeń do sposobu przeprowadzenia przetargu - mówi Dariusz Wołoszczuk z biura prasowego Urzędu Miasta. - Oznacza to, że można podpisywać umowę z wykonawcą wybranym w przetargu. Tym wykonawcą będzie polsko-czeskie kon

Zbudują brakujący fragment arterii. Jest przetarg

Na razie al. KEN sięga do al. Wilanowskiej. Dzięki otwartemu w lutym wiaduktowi udało się połączyć Mokotów z Ursynowem. Teraz brakuje już tylko ostatniego odcinka: do ul. Puławskiej. Za al. Wilanowską nowa ulica wykrzywi się w łagodny łuk i w kanionie pomiędzy apartamentowcami połączy się z ul. Puła

Do Kielc wjedziemy eleganckimi arteriami

- Na razie nie ma problemu z korkami przy wyjeździe na Warszawę, czy wjeździe do Kielc z tamtego kierunku. Ale kiedy Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad zakończy budowę Węzła Północ na pewno popularność tego wylotu wzrośnie - zapowiada Piotr Wójcik, dyrektor Miejskiego Zarządu Dróg w Kielc

Mieszkania na Wilanowie tuż przy obwodnicy. Czy się sprzedadzą?

już spore kontrowersje, bo będzie bezpośrednio sąsiadować z południową obwodnicą Warszawy - dużą, głośną arterią. Domy mają być oddalone od niej o zaledwie 30 metrów. W tym miejscu bardziej logiczne wydaje się budowanie biur niż mieszkań. Jednak Polnord z tą tezą się nie zgadza. Wskazuje, że w

Bielany: dzielnica, do której inwestorów i klientów przyciąga metro

Krajowych i Autostrad podała, że ze względu na ogromne koszty bierze pod uwagę możliwość rezygnacji z tunelu na rzecz osłonięcia arterii ekranami akustycznymi. Jakby tego było mało, nieco dalej planowane jest przedłużenie Trasy Mostu Północnego. Osiedle przy moście Tę trasę muszą brać pod uwagę klienci

Gdzie wyremontować drogę? Miasto czeka na uwagi!

wyłoniony nowy wykonawca. Remont ul. Jędrzychowskiej był największą drogową inwestycją ubiegłego roku. Które zielonogórskie drogi wyglądają jak ser szwajcarski? Gdzie przydałby się remont? Może na waszej ulicy, a może na jednej z głównych miejskich arterii? Piszcie swoje uwagi w komentarzach lub

Polacy robią biznes w Oslo

- W 2004 r., gdy otworzyliśmy nasze biuro w Oslo, pomogliśmy Polakom zarejestrować ok. 50 firm. W 2009 r. było ich już 1,5 tys., a obecnie jest prawie 4 tys., którym pomogliśmy - mówi mi Krystyna Helińska z firmy Polish Connection. Polacy tworzą biznesy w najróżniejszych sektorach: budowlanka, trans

Zaskakująco tania przebudowa ul. Struga

Najtańsza jest oferta firmy Eurovia CS Praga. Za wykonanie zadania Polimex Mostostal Warszawa zaproponował 108,4 mln, Strabag Pruszków - 121,9 mln, konsorcjum Energopol Szczecin - Vistal Gdynia 123,9 mln zł. Najwyższą ofertę złożył Mostostal Warszawa. Teraz propozycje pod względem formalnym ocenia k

Panattoni wybuduje Park Zabrze II o pow. 44 tys. m2 na terenie Katowickiej SSE

Panattoni Park Zabrze II ruszy w lipcu br. "Nasz najnowszy projekt ulokowany będzie w jednym z kluczowych centrów logistycznych kraju, obsługujących zarówno region, kraj jak i zagranicę. Wynika to z łatwego dostępu do głównych arterii komunikacyjnych jak autostrada A1 i A2 oraz portów lotniczych w

Ghelamco ma pozwolenie na użytkowanie kompleksu wieżowców The Warsaw HUB

. Zbudowanie trzech wieżowców w samym sercu dwumilionowej metropolii, przy skrzyżowaniu ruchliwych arterii, linii tramwajowych i tunelu metra, było wielkim wyzwaniem logistycznym i konstrukcyjnym. Dziś, po kilku latach budowy, możemy z satysfakcją ogłosić zakończenie inwestycji i przywitać w The Warsaw HUB

Przegląd informacji ze spółek

od banku na rzecz Rigall Arteria Management z Grupy Arteria łącznie ok. 436 mln zł, o którym informowała Arteria, podał bank. Dotychczas zgłaszane przez firmę Rigall Management roszczenia o zapłatę zostały uznane przez bank za bezpodstawne, podkreślono. (ISBnews)

Przegląd informacji ze spółek

. 2018 r., podała spółka. Rigall Management - spółka wchodząca w skład grupy kapitałowej Arteria - złożyła pozew o zapłatę przeciwko spółce Bank Handlowy w Warszawie w sprawie zasądzenia od banku na rzecz Rigall Arteria Management łącznie ok. 436 mln zł, wynika z komunikatu Arterii. Niemiecka spółka

Budimex zakończył prace nad wielofunkcyjnym kompleksem Monopolis w Łodzi

elementem Monopolis będzie również muzeum poświęcone historii Monopolu Wódczanego, podano także. Monopolis to zespół budynków zlokalizowanych u zbiegu głównych arterii miasta - al. Piłsudskiego i ul. Kopcińskiego, w okolicy dworca Łódź Fabryczna. Podstawowym założeniem projektu było przywrócenie spójności

Węglokoks i Huta Pokój mają porozumienie ws. dalszej działalności huty

majątku nieprodukcyjnego, ponad 100 hektarów, które do tej pory obciążały spółkę. Mają one zostać zagospodarowane biznesowo, tworząc kolejne miejsca pracy w Rudzie Śląskiej. Jesienią ogłoszony zostanie plan zagospodarowania tych doskonale skomunikowanych terenów, położonych tuż przy ważnej arterii

Przegląd prasy

operacyjnego w IV kw. 2018 r. (wzrost o 12% r/r) przy 2 366 mln zł przychodów (wzrost o 10% r/r), podała spółka, prezentując wstępne dane. --Bank Handlowy w Warszawie nie otrzymał pozwu w sprawie zasądzenia od banku na rzecz Rigall Arteria Management z Grupy Arteria łącznie ok. 436 mln zł, o którym

Przegląd informacji ze spółek

z XEOS umowę na budowę zakładu utrzymania naprawy i konserwacji silników lotniczych w Środzie Śląskiej za 120,59 mln zł netto, podała spółka. Investcamp, spółka powiązana z menedżerami Arterii, nabyła łącznie 159 508 akcji Arterii, co daje 3,7% kapitału i głosów na walnym zgromadzeniu, podała

Panattoni wynajmie firmie InPost ok. 21 tys. m2 w 4 centrach dystrybucyjnych

przesyłek bardzo istotna jest sprawna obsługa i wydajność operacyjna centrów dystrybucyjnych. Nowe sortownie spełniają nasze bardzo wysokie wymagania - zarówno w aspekcie lokalizacji i skomunikowania z głównymi arteriami drogowymi, jak też odpowiedniej liczby doków i wiat kurierskich. Kolejne 4 centra

MIR ma zgodę KE na dofinansowanie z funduszy UE budowy warszawskiego odcinka S2

zostanie wyprowadzony poza arterie przebiegające przez centrum" - powiedział minister Jerzy Kwieciński, cytowany w komunikacie. Warszawski odcinek drogi S2 od węzła Puławska do węzła Lubelska (bez węzła) powstanie do 2020 roku. Unijny wkład w jego sfinansowanie wyniesie 1,7 mld zł z Programu

InPost wprowadził usługę Fulfillment na potrzeby rynku e-commerce

płacą tylko za zrealizowane operacje" - dodał Brzoska. Magazyny Fulfillment zlokalizowane są w centrum kraju, w sąsiedztwie głównych arterii drogowych oraz Sortowni Centralnej i największego oddziału w Warszawie. "W ramach InPost Fulfillment oferowany jest szereg usług dodatkowych

Przegląd informacji ze spółek

Protektor liczy, że  nowa siedziba  z halą produkcyjną na terenie Specjalnej Strefy Ekonomicznej na Felinie (Lublin) przyczyni się do poprawy wyników finansowych, podała spółka.   Oferta spółki Gallup Arteria Management, spółki zależnej Arterii na zakup usług contact center na

Murapol zakontraktował grunt w Katowicach pod 410 lokali

odległości od centrum miasta, w pobliżu Parku Śląskiego oraz centrum handlowo-usługowo-rozrywkowego Silesia City Center. Atutem lokalizacji jest także bezpośrednie sąsiedztwo głównych arterii komunikacyjnych aglomeracji śląskiej. Inwestycja Dębowe Tarasy realizowana była w latach 2007-2014. Na

Warbud ukończył konstrukcję biurowca Equator IV w Warszawie dla Karimpolu

. "Nasz biurowiec cieszy się dużym zainteresowaniem wśród potencjalnych najemców. Prowadzimy zaawansowane rozmowy z kolejnymi firmami i w następnych miesiącach możemy się spodziewać ich finalizacji. Budynek jest położony w doskonałej lokalizacji, bezpośrednio przy jednej z głównych arterii

GDDKiA ma umowy na 5 mld zł dot. dofinansowania budowy 6 inwestycji drogowych

arterii komunikacyjnych w różnych zakątkach kraju. I to będzie ta spójna strategia, o której mówimy w ramach Planu na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju. Wierzę, że dziś, wraz z tą inwestycją robimy milowy krok w tym kierunku" - dodał. Inwestycje drogowe będą realizowane w czterech województwach

Strabag i Mosty Łódź mają umowy na odcinki S19 za łącznie ok. 720 mln zł

Wschodniej. Dlatego cieszy fakt, że dzisiaj podpisujemy kolejne umowy na jej realizację. Trzy umowy na prawie 25-kilometrowy odcinek S19 Lasy Janowskie - Nisko Południe to kolejny krok przybliżający nas do powstania tej ważnej arterii. Nowa  droga usprawni podróż na osi północ - południe, a cały region

Robyg wprowadził do sprzedaży 246 mieszkań na osiedlu Stacja Nowy Ursus

na główne arterie, jak S8 czy S2 – i zróżnicowany metraż lokali" - powiedziała dyrektor ds. sprzedaży Joanna Chojecka, cytowana w komunikacie. Sześcioetapowe osiedle będzie docelowo liczyć ponad 1 000 mieszkań o łącznej powierzchni ok. 51,8 tys. m2. Rozpoczęcie realizacji trzeciej fazy

Atal ma pozwolenie na użytkowanie dla 90 lokali w II etapie Stara Odra Residence

najważniejszych arterii aglomeracji oraz kameralna okolica sprawiają, że jest to idealne miejsce do zamieszkania zarówno dla rodzin z dziećmi, jak i singli. Te atuty sprawiły, że w drugim etapie większość mieszkań znalazła nabywców na etapie budowy. Wolnych zostało jedynie 21 z 92 lokali" - powiedział

Echo ma pierwszego najemcę w Opolska Business Park - Orlen Oil

przy ulicy Opolskiej - jednej z głównych arterii komunikacyjnych północnej części Krakowa. Spółka Orlen Oil, działająca w ramach Polskiego Koncernu Naftowego Orlen S.A. zajmuje się kompleksowo produkcją i dystrybucją środków smarnych. Echo Investment zrealizowało ponad 100 projektów w

Przegląd informacji ze spółek

) zatwierdziła prospekt emisyjny PBG w związku z emisją akcji serii H i I, poinformowała Komisja. M Food podjął decyzję o odrzuceniu oferty i zakończeniu negocjacji z Altus TFI w sprawie nabycia akcji serii F, podała spółka.  Akcjonariusze Arterii zdecydowali o wypłacie 0,98 mln zł dywidendy z zysku za

MI: Koszt budowy 100 obwodnic w l. 2020-2030 wyniesie ok. 28 mld zł

mieszkańców. Poprawa przepustowości głównych arterii jest jednym z kluczowych elementów, które mogą zwiększyć dynamikę rozwoju zarówno regionów, jak i całego kraju, przez łatwiejszy, szybszy i tańszy przepływ towarów oraz usług. Realizacja planowanych w Programie inwestycji pozwoli również zaspokoić

Tygodniowy przegląd informacji ISBtech z sektora TMT

; Źródło: ISBnews Arteria: Rigall Management - spółka wchodząca w skład grupy kapitałowej - złożyła pozew o zapłatę przeciwko spółce Bank Handlowy w Warszawie w sprawie zasądzenia od banku na rzecz Rigall Arteria Management łącznie ok. 436 mln zł, wynika z komunikatu Arterii. Źródło: ISBnews

Przegląd prasy

w listopadzie --ING Bank Hipoteczny ma zgodę KNF na rozpoczęcie działalności --Grupa Lotos powiększyła sieć o 10 stacji paliw w IV kw. 2018 r. --Urząd Morski w Gdyni ogłosił przetarg na I etap przekopu przez Mierzeję Wiślaną --Spółka z grupy Arteria pozwała Bank Handlowy o zapłatę łącznie

Fenix Group chce zakończyć warte 120 mln zł remonty na Pradze do końca 2018 r.

. Druga linia metra i remonty głównych arterii, jak np. Targowa, znacznie poprawiły komunikację publiczną w tej części miasta. Dlatego też stale rośnie zainteresowanie naszymi apartamentami na Pradze. Klienci coraz częściej dostrzegają atuty dzielnicy, znakomitą lokalizację oraz piękno i unikatowe

Tygodniowy przegląd wiadomości ISBnews z sektora TMT

Warszawa, 27.03.2015 (ISBnews) - Adam Sawicki prezesem T-Mobile Polska, Paweł Szymański szefem Netii, a Rafał Baran przejmie stery w 4Fun Media, Arteria chce konsolidować rynek call center, Action chce rosnąć w Niemczech, Grupa Midasa jako pierwsza uruchomiła komercyjną sieć LTE 800, a operator

JSW wystawi na sprzedaż cztery nieruchomości w kwietniu

przez JSU odbędą się 28 kwietnia" - czytamy dalej. JSW planuje też nowy przetarg na działkę po byłym hotelu "Diament" w Jastrzębiu- Zdroju położoną przy głównej arterii miasta w sąsiedztwie obiektów sportowych. Spółka z grupy JSW - Polski Koks - szuka z kolei najemcy na jedno lub dwa

Hotel marki ibis Styles powstanie w Lublinie, będzie włączony do sieci Orbisu

arterii komunikacyjnej – Al. Solidarności powstanie hotel sieci ibis Styles, budowa rozpocznie się w pierwszej połowie 2017 roku. Inwestorem i właścicielem obiektu jest firma TBV Hotele Sp. z o.o. " – czytamy w komunikacie.  ibis Styles Lublin Stare Miasto zapewni gościom

Nowotargowa i Enkev. Czy Łódź straci 1,3 mld złotych?!

Ulice Nowotargowa i Nowowęglowa to arterie, które dostaną trudne zadanie wyprowadzenia ruchu z dworca Łódź Fabryczna. Będą to duże, czteropasmowe ulice z estakadami i zjazdami na kolejne poziomy dworcowego budynku. Część tych dróg przechodzi przez działkę firmy Enkev, a ta od dwóch lat toczy z

arteria

Główne tętnice człowieka.
Przekrój poprzeczny ściany tętnicy (opis w języku angielskim).Tętnica, naczynie tętnicze (łac. arteria) - makroskopowo widoczne naczynie krwionośne o nieprzepuszczalnej ścianie, które bez względu na fizjologiczny skład krwi, prowadzi krew z serca do narządów ciała. Układ naczyń tętniczych jest połączony z układem naczyń żylnych poprzez sieć naczyń włosowatych.

więcej o arteria na pl.wikipedia.org