art 27 ustawy o pit

sprawdź też:

pit

PAP

MF: pomoc udzielana przez organizacje charytatywne może być opodatkowana

MF: pomoc udzielana przez organizacje charytatywne może być opodatkowana

Pomoc udzielana podopiecznym przez organizacje pożytku publicznego, które otrzymują 1 proc. podatku, może być opodatkowana - wynika z informacji Ministerstwa Finansów udzielonej PAP. Wszystko zależy od umowy między OPP a jej podopiecznym.

Masz PITanie? Ministerstwo finansów odpowiada na wyborcza.biz

Do końca okresu rozliczeń z fiskusem z podatku za zeszły rok zostało ledwie kilka dni. Tak się składa, że właśnie teraz do wypełnienia PIT zasiada największa grupa podatników. Gorączkowo szukają odpowiedzi na nurtujące ich pytania. Mogą je znaleźć w serwisie Wyborcza.biz. Na pytania czytelników o rozliczenie podatkowe za 2012 r. odpowiadają u nas eksperci z Ministerstwa Finansów.

Podatek i składki od wynagrodzenia za posiedzenia członków zarządu

Pytanie: Czy członkowie zarządu zatrudnieni na umowę o pracę, płacą składkę zdrowotną z tytułu wynagrodzenia za posiedzenia zarządu?

Wakacyjna praca a prawo do ulgi prorodzinnej

zastosowanie zryczałtowany podatek w wysokości 18% przychodu (art. 30 ust. 1 pkt 5a ustawy o pdof).Po zakończeniu roku, na podstawie sporządzonego przez płatnika PIT-11, przychody opodatkowane według skali podatkowej trzeba wykazać w zeznaniu rocznym. Zeznaniem tym nie należy natomiast

Co nowego czeka nas w rozliczeniach rocznych?

określonych w art27art. 30b ustawy o pdof (Dz. U. z 2000 r. nr 14, poz. 176 ze zm.) w łącznej wartości przekraczającej kwotę stanowiącą iloraz kwoty zmniejszającej podatek oraz stawki podatku określonych w pierwszym przedziale skali podatkowej

Rozliczenie zwrotu zagranicznego podatku

. Przy metodzie tej zastosowanie znajdują przepisy art. 27 ust. 9 ustawy o pdof. Podatnik rozliczający dochody z pracy najemnej metodą proporcjonalnego odliczenia, dochody uzyskane za granicą łączy z krajowymi dochodami podlegającymi opodatkowaniu według skali podatkowej. Następnie od łącznej sumy tych

Pity 2011: Jakie koszty uzyskania przychodów wpisać do zeznania?

Pity 2011: Jakie koszty uzyskania przychodów wpisać do zeznania?

uzyskania. Koszty to wydatki, które ponosimy po to, by coś zarobić. To na przykład m.in. wydatki na dojazd do miejsca pracy. Kwoty kosztów uzyskania odpisuje się od przychodu (za pracowników robią to z reguły pracodawcy), przez co mniej pieniędzy podlega podatkowi. W ustawie o PIT zapisano zryczałtowane

1 proc. w interpretacjach urzędowych

jego rzecz 1 proc. podatku należnego nie będzie spełniała przesłanek koniecznych do skorzystania z ulgi określonej w art. 27d ust. 1 ustawy o PIT". Taką darowiznę można jedynie odpisać od dochodu w ramach zwykłej ulgi za darowizny (tej z limitem 6 proc. rocznego dochodu podatnika). 1

Chcesz skorzystać z abolicji? Złóż wniosek!

polskim fiskusem i odprowadzili podatek, otrzymają zwrot. Zostanie im zwrócona kwota stanowiąca różnicę między podatkiem należnym wynikającym z zeznania lub decyzji, a kwotą odpowiadającą podatkowi obliczonemu za dany rok zgodnie z art. 27 ust. 8 ustawy o pdof (przy zastosowaniu metody wyłączenia z

Fiskus nie zawsze uprzedza o egzekucji

skarbowy zablokuje rachunki bankowe podatnika, zajmie pensję czy zainteresuje się samochodem, aby wyegzekwować podatek wynikający z deklaracji, musi wysłać pisemne upomnienie wyzywające do jego dobrowolnego uregulowania . Wynika to z art. 3a § 2 ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w

Najczęściej zadawane pytania

, określonej w ustawie (art. 23 i załączniki 1, 2, 3, 4 ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne). Na takich warunkach mogą się rozliczać np. korepetytorzy udzielający lekcji na godziny czy osoby sprzedające domowe posiłki lub handlujące produktami

Bądź hojny, podaruj swój podatek

". Można dodać, że "wpłaty dokonano zgodnie z art. 27d ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych". Dowód wpłaty należy zachować - będzie niezbędny w czasie ewentualnej kontroli zeznania podatkowego. Krok piąty - wpłacasz pieniądze Wpłata 1 proc. podatku za 2005 r. na konto

Jak płacić małe podatki za wynajem mieszkania

. (ustawa z dnia 20 listopada 1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne, DzU z dnia 27 listopada 1998 r. DzU 98.144.930). Jeśli decydujesz się na ryczałt, musisz o tym poinformować swój urząd skarbowy pisemnie. Masz na to czas do 20 stycznia roku

PIT: Motocykl w działalności gospodarczej - sprawdź, co z kosztami uzyskania przychodu.

podatnika środki transportu o przewidywanym okresie używania dłuższym niż rok, wykorzystywane przez podatnika na potrzeby związane z prowadzoną przez niego działalnością (art. 22a ust. 1 pkt 1 ustawy z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych, tekst jedn.: Dz.U. z 2000 r. nr 14, poz. 176 z

14 sierpnia 2001 - Założenia do projektu budżetu państwa na rok 2002

pasywny Dochody i wydatki w wariancie pasywnym odzwierciedlają aktualny lub prawdopodobny stan prawny oraz uwzględniają uregulowanie zobowiązań państwa wobec sektora prywatnego. Zakłada się utrzymanie stawek podatku akcyzowego na obecnym poziomie. W szacunkach przyjęto kształt ustawy o dochodach

Nie znalazłeś tego, czego szukasz? Zapytaj ekspertów
Bestsellery