art 27 ustawy o pit

sprawdź też:

pit

PAP

MF: pomoc udzielana przez organizacje charytatywne może być opodatkowana

MF: pomoc udzielana przez organizacje charytatywne może być opodatkowana

Pomoc udzielana podopiecznym przez organizacje pożytku publicznego, które otrzymują 1 proc. podatku, może być opodatkowana - wynika z informacji Ministerstwa Finansów udzielonej PAP. Wszystko zależy od umowy między OPP a jej podopiecznym.

Masz PITanie? Ministerstwo finansów odpowiada na wyborcza.biz

Do końca okresu rozliczeń z fiskusem z podatku za zeszły rok zostało ledwie kilka dni. Tak się składa, że właśnie teraz do wypełnienia PIT zasiada największa grupa podatników. Gorączkowo szukają odpowiedzi na nurtujące ich pytania. Mogą je znaleźć w serwisie Wyborcza.biz. Na pytania czytelników o rozliczenie podatkowe za 2012 r. odpowiadają u nas eksperci z Ministerstwa Finansów.

Składki zza granicy można odliczać od PIT w Polsce

Polacy, którzy zapłacili za granicą składki na obowiązkowe ubezpieczenie społeczne i zdrowotne będą mogli odliczyć je od podatku, z którego rozliczają się w Polsce.

Podatek i składki od wynagrodzenia za posiedzenia członków zarządu

.: Dz. U. z 2009 r. nr 205, poz. 1585 z późn. zm.), - art. 66 ust. 1 pkt 1 lit. a ustawy z 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (tekst jedn. Dz.U. z 2008 r. nr 164, poz. 1027 z późn. zm.), - art. 12, art. 22, art. 27b, art. 32 ustawy z 26 lipca 1991

Wakacyjna praca a prawo do ulgi prorodzinnej

zastosowanie zryczałtowany podatek w wysokości 18% przychodu (art. 30 ust. 1 pkt 5a ustawy o pdof).Po zakończeniu roku, na podstawie sporządzonego przez płatnika PIT-11, przychody opodatkowane według skali podatkowej trzeba wykazać w zeznaniu rocznym. Zeznaniem tym nie należy natomiast

Co nowego czeka nas w rozliczeniach rocznych?

określonych w art27art. 30b ustawy o pdof (Dz. U. z 2000 r. nr 14, poz. 176 ze zm.) w łącznej wartości przekraczającej kwotę stanowiącą iloraz kwoty zmniejszającej podatek oraz stawki podatku określonych w pierwszym przedziale skali podatkowej

Rozliczenie zwrotu zagranicznego podatku

. Przy metodzie tej zastosowanie znajdują przepisy art. 27 ust. 9 ustawy o pdof. Podatnik rozliczający dochody z pracy najemnej metodą proporcjonalnego odliczenia, dochody uzyskane za granicą łączy z krajowymi dochodami podlegającymi opodatkowaniu według skali podatkowej. Następnie od łącznej sumy tych

Chcesz skorzystać z abolicji? Złóż wniosek!

polskim fiskusem i odprowadzili podatek, otrzymają zwrot. Zostanie im zwrócona kwota stanowiąca różnicę między podatkiem należnym wynikającym z zeznania lub decyzji, a kwotą odpowiadającą podatkowi obliczonemu za dany rok zgodnie z art. 27 ust. 8 ustawy o pdof (przy zastosowaniu metody wyłączenia z

Fiskus nie zawsze uprzedza o egzekucji

skarbowy zablokuje rachunki bankowe podatnika, zajmie pensję czy zainteresuje się samochodem, aby wyegzekwować podatek wynikający z deklaracji, musi wysłać pisemne upomnienie wyzywające do jego dobrowolnego uregulowania. Wynika to z art. 3a § 2 ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w 

Jak płacić małe podatki za wynajem mieszkania

. (ustawa z dnia 20 listopada 1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne, DzU z dnia 27 listopada 1998 r. DzU 98.144.930). Jeśli decydujesz się na ryczałt, musisz o tym poinformować swój urząd skarbowy pisemnie. Masz na to czas do 20 stycznia roku

PIT: Motocykl w działalności gospodarczej - sprawdź, co z kosztami uzyskania przychodu.

podatnika środki transportu o przewidywanym okresie używania dłuższym niż rok, wykorzystywane przez podatnika na potrzeby związane z prowadzoną przez niego działalnością (art. 22a ust. 1 pkt 1 ustawy z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych, tekst jedn.: Dz.U. z 2000 r. nr 14, poz. 176 z

Nie znalazłeś tego, czego szukasz? Zapytaj ekspertów

Planet Pit

Planet Pit - szósty album amerykańskiego piosenkarza Pitbulla. Płyta została wydana 27 czerwca 2011. Jej producentem były dobrze znane nazwiska w tym David Guetta czy Ne-Yo. Pierwszego tygodnia zostało sprzedanych 55.000 egzemplarzy na całym świecie. Dzięki temu Pitbull był wysoko na listach

Rozporządzenie z mocą ustawy

Rozporządzenia z mocą ustawy – rodzaj rozporządzenia o mocy prawnej równej mocy prawnej ustawy. W prawie polskimW Polsce mają charakter prawa powszechnie obowiązującego (art. 234 ust. 2 Konstytucji RP). Prawo do ich wydawania ma od 17 października 1997 roku jedynie Prezydent Rzeczypospolitej

PitBull

PitBull (również Pitbull) – polski film sensacyjny z 2005 roku. Na jego podstawie powstał serial telewizyjny. Okres zdjęciowy trwał od 20 lipca do 27 sierpnia 2004. Plenery: Warszawa Obsada Marcin Dorociński – komisarz Sławomir Desperski "Despero" Janusz Gajos – młodszy

Projekt ustawy nr 89417-6

Projekt ustawy nr 89417-6 – projekt rosyjskiej ustawy federalnej "O wprowadzeniu zmian do Ustawy Federalnej "O ochronie dzieci przed informacją szkodliwą dla ich zdrowia i rozwoju" oraz poszczególnych aktów ustawodawczych Federacji Rosyjskiej w sprawie dostępu w sieci Internet do informacji

Strategia Bezpieczeństwa Narodowego Rzeczypospolitej Polskiej

Strategia Bezpieczeństwa Narodowego Rzeczypospolitej Polskiej – dokument zatwierdzony w Warszawie (źródło Biuro Bezpieczeństwa Narodowego) 13 listopada 2007 roku przez prezydenta Lecha Kaczyńskiego na wniosek Prezesa Rady Ministrów. Dokument wydany w oparciu o art. 4a ust. 1 pkt 1 ustawy

Tekst udostępniany na licencji Creative Commons: uznanie autorstwa, na tych samych warunkach, z możliwością obowiązywania dodatkowych ograniczeń. Zobacz szczegółowe informacje o warunkach korzystania.
Zasady zachowania poufności. O Wikipedii. Korzystasz z Wikipedii tylko na własną odpowiedzialność. Materiał pochodzący z Wikipedii został zmodyfikowany poprzez ograniczenie liczby przypisów. Wikipedia® is a registered tradmark of the Wikimedia Foundation.