arpu

Livechat Software miał 15,81 mln zł zysku netto w III kw. r.fin. 2019/2020

przychodach ze sprzedaży w wysokości 94,85 mln zł w porównaniu z 79,88 mln zł rok wcześniej. "Podobnie jak w poprzednich kwartałach wzrost wyników to efekt takich czynników, jak: zwiększenie liczby klientów rozwiązań spółki (głównie LiveChat i ChatBot) oraz wzrost wskaźnika ARPU (średni miesięczny

R22 podtrzymuje deklarację podwojenia skali biznesu w 2 lata

, zdobycia pozycji lidera w CEE i łącznie 500 tys. klientów" - powiedział Dwernicki podczas konferencji prasowej. Podkreślił, że wraz ze skalą biznesu R22 ma duży potencjał zwiększania ARPU (przychodu na klienta). "Rośnie nam ARPU i mamy nadal bardzo duże możliwości do jego podnoszenia. Nasze

Przychody LiveChat wzrosły r/r wstępnie do 10,3 mln USD w I kw. r.fin. 2020/2021

, które wpłynęły na osiągnięty wynik to: - wzrost ARPU (średni, miesięczny przychód na abonenta) produktów LiveChat i ChatBot zarówno w ujęciu rocznym, jak również w porównaniu do poprzedniego kwartału, - istotny wzrost liczby klientów produktów LiveChat i ChatBot, - spadek churn (współczynnik

PMR: Rynek płatnej telewizji spadnie o 1,3% r/r do 6,1 mld zł w 2020 roku

, 1% wzrost r/r. Kolejne lata przyniosą kontynuację wzrostu liczby abonentów telewizji IPTV i równolegle trendu spadkowego w obrębie sieci kablowych i platform satelitarnych. W warunkach nieco słabszego ARPU niż w latach poprzednich spowoduje to, że w prognozowanym okresie wartość rynku będzie już

Cyfrowy Polsat dąży do maksymalizacji przychodu od klienta kontraktowego

kontraktowego poprzez dosprzedaż dodatkowych produktów i usług do połączonej bazy klientów Cyfrowego Polsatu i Polkomtelu, między innymi w ramach programu smartDOM, który pozytywnie wpływa na ARPU klienta kontraktowego" - powiedziała Ostap-Tomann podczas spotkania z dziennikarzami. ARPU, czyli

R22 chce utrzymać tempo rozwoju i podwoić skalę biznesu w ciągu 2 lat

Warszawa, 26.02.2019 (ISBnews) - R22 chce w najbliższych latach utrzymać tempo rozwoju, tak by w ciągu dwóch lat podwoić obecną skalę biznesu, poinformował prezes Jakub Dwernicki. R22 liczy na szybszy wzrost ARPU dzięki rozwojowi w Rumunii i wejściu na kolejnej rynki regionu CEE. "W

LiveChat zwiększył bazę klientów o 202 firmy do 28,77 tys. na koniec XI

opublikowanym z 27 listopada 2019 r., tempo wzrostu przychodów różni się od tempa wzrostu liczby klientów rozwiązania LiveChat, co wynika m.in. ze zmian wskaźnika ARPU, a także rosnących przychodów z innych rozwiązań Spółki. W związku z tym emitent nie zamierza w 2020 r. publikować w osobnych raportach liczby

Prezes Play: Ceny usług komórkowych będą rosły m.in. przez zmiany w użytkowaniu

" - powiedział Harion podczas konferencji prasowej. Według niego, zmiany te należy traktować przede wszystkim jako przejście do nowych planów, które sprostają oczekiwaniom klientów dotyczących np. danych mobilnych. Średnie ARPU (przychód na użytkownika) Play wzrosło w III kw. br. o 2,8% r/r do

LiveChat zwiększył bazę klientów o 121 firm do 28,37 tys. na koniec IX

rekompensowana wyższym ARPU), spółka zdecydowała nie wprowadzać testowanych zmian na stałe i spodziewa się powrotu do poprzednich wskaźników w kolejnych okresach, wskazano również. Przychód generowany przez poszczególnych klientów różni się w zależności od wybranego planu abonamentowego oraz liczby stanowisk

UKE: Liczba abonentów telefonii stacjonarnej spadła do 4,1 mln w 2018 r.

telefonii stacjonarnej. W porównaniu do 2017 r. liczba ta spadła o ponad 14 %. Tendencja spadkowa na rynku telefonii stacjonarnej przełożyła się również na spadek średnich przychodów operatorów telekomunikacyjnych na użytkownika (ARPU). Wskaźnik ten kształtował się na poziomie 39 zł [wobec 39,7 zł w 2017 r

R22 może wejść poprzez akwizycję do 2 nowych krajów CEE w okresie letnim

wnoszą do grupy m.in. nowe usługi, co jest istotne przy rozbudowie potencjału wachlarza oferty i możliwości podnoszenia przychodu na klienta (ARPU). Grupa R22 to holding spółek technologicznych. Grupa koncentruje się na skalowalnych usługach oferowanych w modelu abonamentowym oraz SaaS (ang. Software

Play miał 233,1 mln zł zysku netto, 645 mln zł skoryg. EBITDA w III kw. 2019 r.

wzroście średniego ARPU o 2,8% r/r w III kw.) i sprzedaży towarów.  "Z wielką przyjemnością informujemy rynek o poprawie naszej skorygowanej EBITDA trzeci kwartał z rzędu. Rok temu przedstawiliśmy naszą mobilno-centryczną strategię na lata 2019-2022, a dziś ośmielam się powiedzieć, że

R22 miał 5,7 mln zł sprzedaży w segmencie omnichannel communication w XI

rekordowe przychody segmentu omnichannel communication to przede wszystkim efekt wzrostu ARPU, który korzystnie wpływa na osiągane marże. Wykorzystujemy sprzyjające trendy rynkowe i konsekwentnie powiększamy realizowaną sprzedaż" - powiedział prezes Jakub Dwernicki, cytowany w komunikacie. Wzrost

DM BZ WBK podniósł wycenę Livechat do 62,3 zł, nadal rekomenduje 'kupuj'

45,6 zł a we wtorek ok godz. 11:00 - 46,79 zł. "Pomimo niewielkiego spowolnienia, baza klientów LiveChat Software nadal rośnie w tempie na poziomie ok. 40% rocznie. W połączeniu z bardzo stabilnym ARPU przekłada się to na podobny wzrost przychodów spółki" - czytamy w raporcie. 

LiveChat Software miało 14,71 mln zł zysku netto w I kw. r.fin. 2019/2020

nowych funkcjonalności oraz integracji. Równocześnie zespół prowadzi wiele działań mających na celu zwiększenie ARPU (średni miesięczny przychód na jednego abonenta), podano. Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 30,18 mln zł w I kw. roku finansowego 2019/2020 wobec 25,51 mln zł rok

Orange: Strategia jest niezmienna, ale wymaga reakcji na wolniejszą monetyzację

. Wskazał, że obszary które są odpowiedzialne za wolniejszą monetyzację to ARPU postpaid (operator zdobywa klientów z niższym ARPU) i obecne oczekiwania w tej kwestii są niższe niż do tej pory. Ponadto następuje większa "degradacja" biznesu na ADSL przez rozwój LTE.  Członek

R22 liczy, że kolejne kwartały pokażą duży organiczny potencjał w hostingu

podtrzymuje również działania w kierunku wykupu mniejszościowych udziałów w spółkach grupy w tym segmencie. W segmencie omnichannel plany na ten rok obejmują wspólny panel do obsługi usług Redlink, EmailLabs, SerwerSMS, rozwój usług m.in. Mobile Push. Outlook grupy zakłada wzrost ARPU segmentu m.in

T-Mobile Polska: Usługi konwergentne pozostają jednym z priorytetów na 2020

lojalność wyraźnie wzrosły, a poziom odejść jest najniższy od 10 lat. ARPU klientów MagentaBiznes również rosło przez cały rok w wyniku zwiększającej się popularności usług dodanych, takich jak zdalne wsparcie IT lub dostęp do oprogramowania biznesowego, wskazano również. Usługi sieci T-Mobile i Heyah

Orange Polska zwiększył liczbę klientów mobilnych o ponad 100 tys. w III kw.

o 74 mln zł lub 2,4% r/r.  "Wpływ decyzji regulacyjnych wyniósł jedynie 6 mln zł. Przychody z usług mobilnych utrzymały się na prawie niezmienionym poziomie, do czego przyczyniły się następujące czynniki: niższy spadek ARPU, duży przyrost liczby klientów oraz stabilny wzrost przychodów

Haitong Bank rozpoczął rekomendowanie Play od kupuj i wyceny 41,8 zł

oczekuje, że Play będzie nadal zwiększał swoje przychody w tempie jednocyfrowym (połączenie bazy abonentów i wzrostu ARPU), zaś EBITDA dwukrotnie szybciej za sprawą lewarowania operacyjnego. Play oferuje wysoką stopę dywidendy (w latach 2018/19/20 odpowiednio 7/6,6/8,3%), jedną z najwyższych w sektorze

Orange Polska: 'Machina sprzedażowa' w segmencie mobilnym jest rozpędzona

segmencie mobilnym, gdzie już 1,5 mln klientów korzysta z min. 2,5 usług operatora.  Tymczasem w kwestii tendencji w ARPU z usług komórkowych, członek zarządu ds. finansowych wskazał z jednej strony na rosnącą popularyzację ofert na raty, ofert rodzinnych, ale również "sim only

Play zaoferował 5 mln klientów rezygnację z płacenia za rozmowy i SMS w sieci

Warszawa, 06.02.2015 (ISBnews) - Operator sieci Play - P4 wprowadza nielimitowane, darmowe wiadomości SMS i rozmowy dla swoich klientów w ramach sieci, poinformował członek zarządu operatora Bartosz Dobrzyński. W rozmowie z agencją ISBnews dodał, że nie spodziewa się presji na ARPU (przychód na

Grupa R22 liczy na finalizację regionalnych przejęć na początku II półrocza

hostingu w regionie, może nawet w lipcu. Akwizycje finansowane będą długiem" - powiedział Dwernicki na spotkaniu z dziennikarzami.  Zarząd grupy spodziewa się ponadto rosnącego poziomu ARPU (przychodu na użytkownika) w segmencie hostingu, "Spodziewamy się wzrostu ARPU w hostingu dzięki

Netia miała 64,84 mln zł zysku netto, 76,02 mln zł zysku EBIT w 2018 r.

. 2018 r.) W całym 2018 r. baza abonentów TV na rynku B2C wzrosła o 24 tys. (+13%) Wprowadzenie do oferty m.in. nowych pakietów usług, w tym z kanałami Polsat Sport Premium zaowocowało istotnym wzrostem ARPU z usług telewizyjnych, który pociągnął za sobą poprawę średniego ARPU dla B2C z 56 zł do 57

DM BOŚ obniżył wycenę Netii do 4,7 zł, nadal rekomenduje 'trzymaj'

cenowa na rynku ogranicza potencjał wzrostu organicznego spółki przyczyniając się do (i) szybszego odpływu abonentów, (ii) presji na ARPU oraz (iii) podwyższenia technicznych wymagań w zakresie dostarczania dostępu do szybkiego Internetu" – czytamy w raporcie. (ISBnews)

DM BOŚ obniżył wycenę Netii do 4,1 zł, nadal rekomenduje 'trzymaj'

, (ii) presji na ARPU oraz (iii) podwyższenia technicznych wymagań w zakresie dostarczania dostępu do szybkiego internetu. [...] Z uwagi na brak znaczącego fundamentalnego potencjału wzrostu kursu względem naszej 12-miesięcznej wyceny podtrzymujemy długoterminową rekomendację fundamentalną trzymaj"

Cyfrowy Polsat miał 226,1 mln zł zysku netto, 920 mln zł EBITD w III kw. 2018 r.

wyraźnej presji wynikającej z wprowadzenia regulacji prawnych obligujących klientów wszystkich sieci do rejestracji przedpłaconych kart SIM, obserwujemy stabilizację liczby świadczonych przez nas usług przedpłaconych przy wysokim poziomie ARPU" - czytamy w raporcie. Łączna liczba klientów, którym

UKE: Liczba abonentów telefonii stacjonarnej spadła o 8,2% r/r do 5,2 mln w 2016

telekomunikacyjnego w 2016 r. Urzędu Komunikacji Elektronicznej (UKE). "W porównaniu do ubiegłego roku spadły również średnie miesięczne przychody na jednego abonenta. W 2015 r. ARPU wyniósł 47,7 zł. W 2016 r. wskaźnik ten był o 6,5 zł niższy i wyniósł 41,2 zł" - czytamy w raporcie. Wartość rynku

DM BOŚ zawiesił wydawanie rekomendacji dla akcji Integer.pl

sporządzenie wiarygodnych prognoz finansowych" - podano w raporcie. Analitycy wskazują, że na skutek szybkiego tempa rozwoju struktura Grupy stała się bardziej złożona, ale za rozwojem nie podążyły niektóre kluczowe wskaźniki efektywności, w  szczególności (i) wskaźnik ARPU usług paczkowych, (ii

Cyfrowy Polsat podtrzymuje cel 1 mln klientów smartDOM na koniec roku

Warszawa, 12.11.2015 (ISBnews) - Cyfrowy Polsat podtrzymuje plan osiągnięcia poziomu 1 mln klientów pakietu smartDOM na koniec bieżącego roku, poinformował prezes grupy Tomasz Gillner-Gorywoda. Celem jest dalszy wzrost ARPU na klienta. "Cel 1 mln klientów smartDOM na koniec roku jest

Haitong Bank rozpoczął rekomendowanie R22 od 'kupuj' i wyceny 27,3 zł

przejęć. Spółka planuje dalszą konsolidację zarówno w segmencie hostingu, jak i komunikacji omnichannel. Analitycy Haitong Bank odbierają to pozytywnie, ponieważ dzięki skalowalnemu modelowi biznesowemu firmy, akwizycje kreują dodatkową wartość jeżeli chodzi o sprzedaż (wzrost ARPU), jak i synergie

Cyfrowy Polsat oczekuje wolnych przepływów got. bliżej 1,4 mld zł w całym br.

pojedynczych produktach, skupia się natomiast na zwiększeniu lojalizacji klientów, szczególnie poprzez oferowanie szerokiego portfolio usług łączonych i budowie ARPU w segmencie klientów kontraktowych, wskazała spółka. Liczba aktywnych usług kontraktowych wzrosła o 4,1% r/r do 12,88 mln na koniec I półrocza

Netia miała 15,53 mln zł zysku netto, 20,74 mln zł EBIT w II kw. 2019 r.

sprzedaży sięgnęły 325,65 mln zł w II kw. 2019 r. wobec 342,87 mln zł rok wcześniej. Inwestycje w łącza w technologiach światłowodowych pozwoliły na zwiększenie liczby sprzedanych usług TV w pakietach z dostępem do  internetu i utrzymanie pozytywnego trendu w zakresie ARPU, podano w komunikacie

Orange Polska zwiększył całkowitą liczbę klientów mobilnych do 16,696 mln

. Udział technologii LTE w całkowitej mobilnej transmisji danych przekroczył 53%. Wzrost ruchu transmisji danych na użytkownika w mobilnym segmencie abonamentowym utrzymuje się na poziomie powyżej 100% r/r, podano również. „Zagregowany wskaźnik ARPU z usług mobilnych obniżył się w 2 kw. o 8,2% r/r

Przychody Orange z usług tel. komórkowej spadły r/r do 5,71 mld zł w 2014 r.

6,3% r/r do 7,68 mln z 7,22 mln rok wcześniej, a usług pre-paid zmniejszyła się o 1,9% r/r do 7,95 mln z 8,1 mln. Zagregowany wskaźnik ARPU w 2014 r. wyniósł 31,5 zł i był niższy o 8,7% od poziomu osiągniętego w 2013 r. "Wynikało to przede wszystkim ze spadku w usługach głosowych oraz SMS

Netia miała 11,72 mln zł zysku netto, 93,15 mln zł skoryg. EBITDA w II kw. 2018

niezmiennie odnotowuje wzrosty z zakresie usług TV (+ 4 tys. RGU, do 196 tys.) oraz usług mobilnych (+ 2 tys., do łącznie 146 tys.). Wskaźnik liczba usług (RGU) na klienta wzrósł do 1,65x, natomiast średni przychód na klienta (ARPU) utrzymuje się na stabilnym poziomie 56 zł czy czym ARPU z usług TV wzrosło w

Cyfrowy Polsat oczekuje utrzymania pozytywnych tendencji, celuje w oddłużanie

, na co wpływ miała zwiększająca się liczba klientów korzystających z usług kontraktowych i oferty multiplay.  Solorz wymienił również nadal rosnący poziom ARPU i wzrost liczby klientów usługi multiplay, co - w jego ocenie - przekłada się na potencjał do stałego rozwoju.  Komentując

BZ WBK Brokerage rozpoczął rekomendowanie Play od 'kupuj' i wyceny 43,4 zł

wypłaty znacznych dywidend od 2018P, dzięki czemu Play prawdopodobnie będzie jedną z najatrakcyjniejszych spółek dywidendowych na GPW i wśród europejskich operatorów telekomunikacyjnych. Wzrost ARPU i wzrost bazy klientów (obydwa zrealizowane w II kw. 2017r.) stanowią kluczowe czynniki wzrostu wyceny

Całkowite przychody T-Mobile Polska wzrosły o 1,1% r/r do 1,64 mld zł w III kw.

, cytowany w komunikacie. Wskaźnik ARPU dla bazy klientów kontraktowych wyniósł w III kw. br. 47 zł i był wyższy o 4,4% w ujęciu kwartalnym. W przypadku klientów usług przedpłaconych ARPU wyniosło 7 zł i było wyższe o 16,7% kw/kw. Wynik ARPU dla całej bazy klientów w tym okresie wyniósł 24 zł, podano też

Agora: 'Gazeta Wyborcza' ma ponad 200 tys. prenumeratorów cyfrowych

. 9 miesięcy później odnotowała wzrost tej liczby o 17%. Oznacza to, że na koniec września br. dostęp do dziennikarskich treści ma o 29 275 więcej osób, przy jednoczesnym wzroście średnich przychodów od użytkownika (ARPU), podano. "Ponad 200 tysięcy prenumerat cyfrowych  to naprawdę

Przychody Orange z usług tel. stacjonarnej spadły r/r do 5,52 mld zł w 2014 r.

, TV i VoIP zmniejszyły się odpowiednio do 1.663 mln zł z 1.687 mln zł. Jednocześnie liczba stacjonarnych łączy głosowych (rynek detaliczny) spadła do 4.512 mln z 4.741 mln rok wcześniej. Detaliczne ARPU z usług głosowych telefonii stacjonarnej spadło do 41,4 zł z 44,2 zł rok wcześniej, zaś ARPU

DM mBanku podniósł wycenę Orange Polska do 7,1 zł, nadal rekomenduje 'kupuj'

sprzedaży (zwłaszcza przez subsydia sprzętu telefonicznego) i dość duże spadki ARPU. Sądzimy, że w nadchodzących kwartałach telekom skoncentruje się na generowaniu wartości w ramach posiadanej bazy klientów, co istotnie złagodzi spadki na linii EBITDA. Szacujemy, że w II kw. 2017 wynik spadnie tylko 2% r/r

Netia miała 21,19 mln zł zysku netto, 26,54 mln zł zysku EBIT w III kw. 2019 r.

usługi głosowe w obu segmentach. Segment B2C odnotował spadek przychodów o 3%, a segment B2B odnotował spadek przychodów o 1%. Udział usług świadczonych we własnej sieci wyniósł 66% na dzień 30 września 2019 r. przy 64% na dzień 30 czerwca 2019 r. ARPU dla nowo pozyskanych klientów B2C wyniosło w III

Play miał 166,4 mln zł zysku netto, 570,5 mln zł skoryg. EBITDA w IV kw. 2019 r.

;Średnie ARPU wzrosło w IV kw. do poziomu 33 zł (+1,7% r/r) oraz do 32,8 zł (+1,5% r/r) w całym 2019 r., przy utrzymaniu udziału pakietowych kart SIM na poziomie 41%. W 2019 r. gotówkowe nakłady inwestycyjne wyniosły 848 mln zł (+11,7% r/r) i 214 mln zł w IV kw. (-11,5% r/r) w związku z rozbudową i

Przychody Orange z usług stacjonarnych spadły r/r do 1,29 mld zł w II kw.

(rynek detaliczny) spadła do 4 347 mln z 4 633 mln rok wcześniej. Detaliczne ARPU z usług głosowych telefonii stacjonarnej spadło do 40,2 zł z 41,9 zł rok wcześniej, zaś ARPU z usług dostępu szerokopasmowego, telewizji i VoIP było w tym okresie na stabilnym poziomie r/r i wyniosło 61,4 zł (60,4 zł rok

Cyfrowy Polsat miał 71,1 mln zł zysku netto, 941,3 mln zł EBITDA w IV kw. 2018

. Jednocześnie po kilku kwartałach wyraźnej presji wynikającej z wprowadzenia regulacji prawnych obligujących klientów wszystkich sieci do rejestracji przedpłaconych kart SIM, obserwowaliśmy stabilizację liczby świadczonych przez nas usług przedpłaconych przy wysokim poziomie ARPU" - podano także. Łączna

Brand24 podtrzymuje cele finans. z programu motywacyjnego z zyskiem netto w 2019

r. założenia przewidują natomiast odpowiednio 6,2 tys., 23,7 mln zł oraz 4,7 mln zł zysku netto. Władze spółki wskazują, że przychód na klienta (ARPU) jest w trendzie wzrostowym do aktualnie średnio 356 zł z 330zł rok wcześniej, przy - jak zaznacza zarząd - dynamicznym wzroście przychodów. 

Zysk netto LiveChat wzrósł r/r do 12,41 mln zł w III kw. r.fin. 2017/2018

takie wskaźniki jak churn (wskaźnik odejść), czy ARPU (średni przychód na abonenta). Dlatego kluczowym czynnikiem, który ma wpływ na wyniki finansowe LiveChat Software jest liczba klientów rozwiązania 'LiveChat'" - czytamy w komentarzu zarządu. W ujęciu jednostkowym zysk netto w okresie I-III kw

R22 miał 6,3 mln zł sprzedaży w segmencie hostingu w X br., wzrost o 150% r/r

Warszawa, 14.11.2018 (ISBnews) - R22 zanotował sprzedaż w wysokości 6,3 mln zł w segmencie hostingu w październiku br., co oznacza wzrost o 150% r/r, podała spółka. "Na wzrost sprzedaży wpływ miało pozyskanie nowych klientów, zwiększenie sprzedaży usług dodatkowych, wzrost ARPU oraz

Play miał 253,8 mln zł zysku netto, 644,3 mln zł skor. EBITDA w II kw. 2019 r.

;Zagregowane ARPU wzrosło do poziomu 32,9 zł (+1,4% r/r) w drugim kwartale oraz do 32,3 zł (+0,7% r/r) w pierwszej połowie 2019 r., przy utrzymaniu wskaźnika kart SIM w ofertach pakietowych na poziomie 42%; o 17,6 tys. klientów usługi Play Now Box TV uruchomionej komercyjnie w kwietniu 2019 r."

Netia podtrzymuje plan zakończenia inwestycji w sieć dostępową do końca 2019 r.

. br. "W III kw. nastąpił dalszy wzrost ARPU w tym segmencie i obecnie wynosi 45 zł wobec 42 zł zanotowane w III kw. 2017 r. Z kolei baza usług TV przekroczyła nam w III kw. 200 tys. i obecnie mamy 207 tys." - dodał szef dywizji B2C operatora Tomasz Dakowski. Prezes Abramczuk odniósł się

Cyfrowy Polsat celuje w br. we wzrost RGU oraz FCF nie niższy niż rok wcześniej

klientów usługami zintegrowanymi; konsekwentna budowa ARPU na klienta; utrzymanie wysokiego poziomu marżowości naszego biznesu; capex max. 10% przychodów; FCF LTM na poziomie nie niższym niż w 2016 roku" - podano w prezentacji wynikowej. W segmencie usług świadczonych klientom indywidualnym i

Przychody Orange z usług tel. komórkowej spadły r/r do 1,38 mld zł w II kw.

abonamentowych wzrósł w ujęciu rok do roku z 45% do 55%" - czytamy w komentarzu do wyników. Liczba klientów post-paid wzrosła o 5,9% r/r do 7,897 mln z 7,459 mln rok wcześniej, a usług pre-paid zmniejszyła się o 3,9% r/r do 7,69 mln z 8,00 mln. Zagregowany wskaźnik ARPU w II kw. 2015 r. wyniósł 30,6

Play miało 202,2 mln zł zysku netto, 535,4 mln zł skoryg. EBITDA w IV kw. 2018

); Udział klientów kontraktowych wzrósł do 65,7% (+3,7 pkt proc. r/r) na koniec 2018, podczas gdy poziom odejść tych abonentów pozostał na niskim i stabilnym poziomem 0,8% w ciągu roku. Średni całoroczny wskaźnik ARPU wzrósł o 1% r/r do 32,3 zł, osiągając 32,4 zł w IV kwartale (+0,6% r/r), przy poziomie

Zysk netto Cyfrowego Polsatu wyniósł 300,8 mln zł w I kw. 2018 r. według MSSF15

prawnych obligujących klientów wszystkich sieci do rejestracji przedpłaconych kart SIM, obserwujemy stabilizację liczby świadczonych przez nas usług przedpłaconych przy wysokim poziomie ARPU" - czytamy w raporcie. Cyfrowy Polsat i Polkomtel tworzą zintegrowaną grupę medialno-telekomunikacyjną

MZN Property: Liczba wizyt na portalach grupy wzrosła o 30% r/r w paździeniku

., natomiast pełny wpływ na wynik będzie widoczny w kolejnych kwartałach 2018 r." - czytamy dalej. Na podstawie przeprowadzonych symulacji oraz na bazie efektów już wprowadzonych w życie zmian, spółka szacuje, że w wyniku zmian rozliczeń, w 2018 r. ARPU (średniomiesięczny przychód z jednego klienta) dla

Zysk netto Cyfrowego Polsatu spadł r/r do 242,9 mln zł w III kw. 2017 r.

zwiększeniu poziomu lojalności klientów, szczególnie poprzez oferowanie szerokiego portfolio usług łączonych i budowie ARPU klienta kontraktowego" - czytamy także w raporcie. Liczba usług kontraktowych wzrosła w ciągu 12 miesięcy o 512 415, czyli o 3,9%, do 13 530 164 na dzień 30 września 2017 roku. Na

TVN: Liczba klientów nC+ spadła do 2,12 mln na koniec I kwartału

Warszawa, 05.05.2015 (ISBnews) - Liczba abonentów platformy nC+ wyniosła 2,12 mln na koniec I kw. 2015 roku, co oznacza spadek o 3% r/r, podał TVN w prezentacji wynikowej. "Miesięczne ARPU z usług abonamentowych wyniosło 68,2 zł (+1% rok do roku). Łączne przychody osiągnęły poziom 525

Play: Proces inwestycyjny przebiega bez zakłóceń, założenia na 2020 aktualne

względu na wzrost ruchu od innych operatorów. Przychody i koszty roamingu międzynarodowego w marcu były porównywalne z przedkryzysowymi poziomami z początku roku. ARPU w marcu było o kilka procent wyższe niż oczekiwano, zarówno w segmencie kontraktowym, jak i usług przedpłaconych" - czytamy w

T-Mobile Polska miał 1,65 mld zł przychodów i 522 mln zł EBITDA w I kw. 2016

tych konsumentów, którzy przenoszą numery, w tym przypadku zamierza poprawić bilans w tym roku. "W I kwartale 2016 roku T-Mobile Polska zwiększyła średni miesięczny przychód na użytkownika (ARPU) dla całej bazy o 7 zł w porównaniu do ubiegłego roku. W segmencie abonamentowym w pierwszym

Cyfrowy Polsat spodziewa się niższych kw/kw wolnych przepływów got. w III kw.

. Spośród nich każdy posiada średnio 2,31 usługi z portfolio Grupy. Średni przychód od klienta kontraktowego (ARPU) wzrósł o 1,4% r/r do 89,6 zł. Ponadto grupa zanotowała silny przyrost liczby usług kontraktowych o 539 tys. w ujęciu r/r do ponad 13,4 mln. W segmencie telefonii komórkowej liczba usług

Cyfrowy Polsat liczy, że w tym roku przekroczy 1 mln klientów smartDOM

zdominowała naszą sprzedaż. Liczba usług (RGU) tej grupy to 1,75 mln. Chcielibyśmy gdzieś w trakcie roku zakomunikować, że mamy wynik z '1' na początku" - powiedział Gillner-Gorywoda podczas konferencji prasowej. ARPU (przychody na klienta) w segmencie usług kontraktowych grupy wzrosły do 87,2 zł na

Grupa WP uruchomi nową wersję aplikacji WP24 z TV na koniec I kw. 2017 r.

efekt na poziomie reklam kierowanych do unikalnego użytkownika, co powinno przełożyć się na zwiększanie poziomu wskaźnika ARPU.  Obecnie Grupa WP uzyskuje 12 gr dziennie z użytkownika w działalności mediowej i - według słów prezesa Jacka Świderskiego - celuje w podwojenie tego poziomu w

Cyfrowy Polsat miał 291,9 mln zł zysku netto, 491,2 mln zł zysku EBIT w I kw. 2019 r.

sprzedażowej na pojedynczych produktach, skupiając się na zwiększeniu poziomu lojalności klientów, szczególnie poprzez oferowanie szerokiego portfolio usług łączonych i budowie ARPU klienta kontraktowego. Liczba usług kontraktowych świadczonych przez nas wzrosła o 534 842, czyli o 3,9%, do 14 330 995 na

Play miał 213,6 mln zł zysku netto, 357,7 mln zł zysku EBIT w I kw. 2019 r.

(odpowiednio +2,3% i -0,9% r/r), podano także.  "Wzrost udziału klientów kontraktowych do 66% (+2,8 pkt proc. r/r), podczas gdy wskaźnik rezygnacji churn pozostaje niski i stabilny na poziomie 0,8%; Stabilny wskaźnik średniego ARPU na poziomie 31,8 zł i 42-procentowy udział multiSIM (+4,2 pkt

Zysk netto Play spadł r/r do 57,5 mln zł w I półr. 2017 r.

14,5 mln klientów, z udziałem abonentów post-paid na poziomie 61,7% (wobec 52,2% rok wcześniej). W I półr. liczba przyłączeń netto wyniosła 576 tys. (260 tys. w II kwartale). ARPU wzrosło do 32,3 zł w II kwartale br. z 31 zł w I kwartale br. i 31 zł w II kwartale 2016 r. Churn pozostał na niskim

Cyfrowy Polsat miał 313,8 mln zł zysku netto, 494,3 mln zł zysku EBIT w IV kw.

długoterminowej strategii dążymy do maksymalizacji przychodu na klienta kontraktowego poprzez dosprzedaż dodatkowych produktów i usług do bazy naszych klientów w ramach oferty usług łączonych, co pozytywnie wpływa na ARPU klienta kontraktowego. W IV kw. 2019 średni miesięczny przychód na klienta wzrósł r/r o 1,9

Netia miała 47,6 mln zł zysku netto, 78,2 mln zł zysku EBIT w 2019 r.

ok. 28 tys. (+13%.). "Dosprzedaż usług TV i coraz szybszych łączy internetowych (do 1 Gb/s) wspiera utrzymywanie wskaźnika ARPU na stabilnym poziomie ok. 56 zł miesięcznie. Stale rośnie zaś średnia liczba usług na klienta, kończąc rok 2019 na poziomie 1,68x" - podsumowano w materiale. W

mDM podniósł wycenę CD Projekt do 43,4 zł, nadal rekomenduje 'sprzedaj'

realnym przy założeniu 4 mln MAU w 2017 roku (około 1/10 MAU gry Hearthstone) oraz 1,7 USD ARPU kwartalnie" - czytamy w raporcie.  "Uważamy jednak, że istnieje wysoka szansa przesunięcia premiery CyberPunk 2077 (C2077) na 2019 rok (wbrew oczekiwaniom rynkowym), ze względu na wysoką

T-Mobile miał 1645 mln zł skoryg. EBITDAaL w 2019 r., wzrost o 0,9% r/r

komunikacie. Efektami są przypływ nowych klientów w ciągu roku, rekordowo niski poziom rezygnacji, a co za tym idzie - rosnąca baza klientów, a jednocześnie rosnące ARPU, są zgodne z naszymi oczekiwaniami i przekładają się na wyniki finansowe. Począwszy od 2020 r. firma będzie kierować się uszczegółowioną

Play miał 11,8 mln klientów na koniec IX, chce dynamicznie pozyskiwać nowych

. Jak wskazał, że kluczowy dla Play jest wzrost przychodów, który można osiągnąć poprzez zwiększanie bazy klientów i poprawę ARPU. Udział rynkowy Play sięgnął 20,6% (wzrost o 2,2 pkt proc.), co prezes P4 ocenił jako jeden kluczowych osiągnięć (milestone) w tym czasie. W segmencie przenoszonych

Play: Pierwszy kwartał zadowalający operacyjnie, cały 2018 rokiem przejściowym

;Pierwszy kwartał 2018 r. był zadowalający dla Play pod względem operacyjnym. Odnotowaliśmy stabilizację średniego przychodu na użytkownika (ARPU), co wraz ze wzrostem bazy abonentów kontraktowych przełożyło się na wzrost przychodów z usług o 6,4% rok-do-roku. Pomimo negatywnego wpływu regulacji RLAH

Agora: 'Gazeta Wyborcza' ma ponad 170 tysięcy prenumeratorów cyfrowych

tysięcy. Liczba dostępów zakupionych w serwisach internetowych "Gazety Wyborczej" wzrosła o 31% w skali roku przy jednoczesnym zwiększeniu ARPU. Łącznie w całym 2018 r. użytkownicy Wyborcza.pl podjęli 430 tys. decyzji o zakupie dostępu do serwisów i aplikacji "Gazety Wyborczej". Dzięki

TVN: Liczba klientów nC+ spadła do 2,1 mln na koniec II kwartału

Warszawa, 04.08.2015 (ISBnews) - Liczba abonentów platformy nC+ wyniosła 2,1 mln na koniec II kw. 2015 roku, podał TVN. „nC+ – strategiczna spółka stowarzyszona TVN – miała na koniec czerwca 2,1 mln abonentów, z miesięcznym ARPU na poziomie 68,0 zł i przychodami w wysokości

Huawei przedstawił uproszczoną strategię wdrażania 5G

Cloud X. Obecnie 70% operatorów na całym świecie świadczy usługi nieograniczone, a 40% operatorów odnotowało wzrost średniego przychodu na użytkownika (ARPU)" - czytamy. Bezprzewodowe domowe łącze szerokopasmowe udowodniło swój sukces biznesowy w erze 4G. W 2018 r. liczba użytkowników zwiększyła

Cyfrowy Polsat podtrzymuje plan osiągnięcia łącznie 1,4 mln klientów smartDOM

rynkach, na których prowadzimy działalność. Systematycznie zwiększaliśmy tak istotną dla naszego przyszłego rozwoju bazę usług kontraktowych, dbając jednocześnie o wzrost ARPU" - stwierdził prezes Cyfrowego Polsatu. W jego ocenie, trwa dynamiczny rozwój grupy w obszarze internetu mobilnego

DM BOŚ obniżył wycenę Orange Polska do 6 zł, nadal rekomenduje 'trzymaj'

. Wczoraj na zamknięciu kurs wynosił również 6,32 zł. "Jako kluczowe czynniki odpowiadające za słabe wyniki spółki postrzegamy (i)  utrzymujące się szybkie tempo rozwodnienia ARPU komórkowego (szczególnie w  segmencie B2B) oraz (ii)  utrzymujące się ujemne przyłączenia netto w 

Zysk netto Cyfrowego Polsatu wzrósł r/r do 349,9 mln zł w IV kw. 2016 r.

wdrażania strategii multiplay grupa obserwuje sukcesywny wzrost ARPU w segmencie usług kontraktowych. W 2016 roku średni miesięczny przychód na klienta wzrósł o 1,6% do 88,7 zł z 87,3 zł w 2015 roku. Dynamika wzrostu ARPU klienta kontraktowego w 2016 roku pozostawała pod wpływem takich czynników jak

T-Mobile miało 1,57 mld zł przychodów i 591 mln zł EBITDA w II kw.

; W I półroczu spółka prowadziła proces transformacji optymalizując koszty oraz skupiając się na wartości i jakości oferowanych usług. Efekty tych działań są widoczne we wzroście ARPU w segmencie klientów kontraktowych oraz ilości transferowanych danych przez klientów ofert na kartę. W II kw. 2015

TVN: Liczba klientów nC+ spadła do 2,15 mln na koniec 2014 r.

września ub.r. "Strategiczna spółka stowarzyszona nC+ miała na koniec grudnia 2,15 mln abonentów, z wyższym o 4% średnim miesięcznym ARPU na poziomie 68,3 zł w całym roku 2014 oraz z rocznymi przychodami w wysokości 2 148 mln zł. Roczna EBITDA wyniosła 295 mln zł, a udział TVN w zyskach nC

T-Mobile Polska: Przychody wzrosły o 5,5% r/r, skoryg. EBITDA o 11,5% w III kw.

zasługa konsekwentnych inwestycji w jakość wszystkich punktów styku z klientem. W efekcie, nie tylko wzrosła liczba klientów, ale także średni przychód z klienta (ARPU). Oznacza to, że nasi klienci coraz chętniej wybierają wyższe plany taryfowe oraz korzystają z usług dodatkowych. Te czynniki przyczyniły

Strata netto Vivid Games zmniejszyła się r/r do 0,85 mln zł w III kw. 2017 r.

do III kwartału 2016 roku nie wpłynął na przychody z dystrybucji I części 'Real Boxing', które wzrosły o 34% r/r. Implementacja odpowiednich mechanizmów monetyzacyjnych pozwoliła na ponad dwukrotne zwiększenie ARPU. Reorganizacja procesów produkcyjnych i weryfikacja metodologii zarządzania pozwoliły

Hyperion nabył sieć telekomunikacyjną od PAI za 17,22 mln zł

telekomunikacyjnych. Hyperion planuje osiągać zysk EBITDA z eksploatacji wyżej wymienionych aktywów przekraczający 4 mln zł w skali roku.  Nabyte sieci obsługują ponad 17 tys. abonentów ze średnim ARPU przekraczającym 30 zł/miesiąc, podano również. „Średnioterminowym celem transakcji jest integracja z

Przychody Orange z usług tel. komórkowej spadły r/r do 1,37 mld zł w I kw. 2015

o 5% r/r do 7,73 mln z 7,36 mln rok wcześniej, a usług pre-paid zmniejszyła się o 3% r/r do 7,79 mln z 8,03 mln. Zagregowany wskaźnik ARPU w I kw. 2015 r. wyniósł 30,2 zł. "Stabilizacja ARPU w segmencie B2C, w szczególności dobre wyniki w zakresie przychodów z usług pre-paid, a także rosnący

LiveChat podtrzymuje zainteresowanie docelowym debiutem na Nasdaq lub NYSE

; - dodał prezes. Zaznaczył jednocześnie, że spółka spodziewa się, iż poziom dotychczas uzyskiwanej marży będzie utrzymany w kolejnych okresach. "Biznes jest stabilny pod względem metryk SaaS z ok. 90 USD na klienta (ARPU) i churn 3%. Celujemy nadal w małe i średnie firmy, których potrzeby

T-Mobile Polska przygotowuje proces 'transformacji', zakłada stabilne przychody

atrakcyjną dla klientów, co powinno zająć nie dłużej niż dwa lata. Do końca roku T-Mobile planuje też dokonać przeglądu kart prepaid, aby zweryfikować poziom generowanego przez ten segment ARPU. Usługi sieci T-Mobile i Heyah dostępne są na blisko 100% powierzchni Polski. Pierwszym współzałożycielem, a

Haitong Bank rozpoczął rekomendowanie Wirtualnej Polski od zalecenia 'kupuj'

wielkości baza rzeczywistych użytkowników w Polsce, na poziomie 18,1 mln osób, oraz szerokie portfolio usług tematycznych, pozwalające na zarabianie dzięki efektowi skali i korzystanie z premii lidera, co widać po rosnącym średnim przychodzie na użytkownika (ARPU)" - czytamy w komunikacie poświęconym

Przychody Orange z usług stacjonarnych spadły r/r do 1,306 mld zł w I kw. 2015

(rynek detaliczny) spadła do 4 435 mln z 4 685 mln rok wcześniej. Detaliczne ARPU z usług głosowych telefonii stacjonarnej spadło do 40,4 zł z 42,4 zł rok wcześniej, zaś ARPU z usług dostępu szerokopasmowego, telewizji i VoIP było w tym okresie na stabilnym poziomie r/r i wyniosło 60,8 zł (60,5 zł rok

Multimedia Polska zwiększyły liczbę usług r/r do 1,71 mln na koniec I półrocza

, odnotowaliśmy również wzrost średniego miesięcznego przychodu na klienta (ARPU)" - powiedział prezes Andrzej Rogowski, cytowany w komunikacie. Prezes zaznaczył, że po kilkuletnim zachwianiu rynku usług telewizyjnych spowodowanym wprowadzeniem darmowej telewizji naziemnej, możemy już mówić o powrocie

Haitong Bank podniósł wycenę Cyfrowego Polsatu do 30 zł, nadal rekomenduje kupuj

zdobyciu przez Cyfrowy Polsat wyłącznych praw do pokazywania Ligi Mistrzów UEFA/Ligi Europy w latach 2018-21, która znacznie wzmocni ofertę contentową Cyfrowego Polsatu na rynku i może zostać zmonetyzowana na wiele sposobów: jako czynniki do sprzedaży usług i wzrostu ARPU, zdobycia nowych klientów lub

UKE: Łączna wartość rynku telekomunikacyjnego spadła r/r do 39,47 mld zł w 2016

(ARPU) - do 28,2 zł z 30,6 zł. "Przychody operatorów telefonii mobilnej maleją od kilku lat. Tendencja ta potwierdziła się również w 2016 r. Operatorzy uzyskali łączny przychód na poziomie 16,7 mld zł, o 2,7% niższy niż rok wcześniej. Nadal jednak jest to w kontekście całego rynku

UPC Polska chce kontynuować wzrost skali działalności i poprawiać efektywność

Warszawa, 11.12.2014 (ISBnews) - UPC Polska chce dzięki nowym produktom Horizon i MyPrime kontynuować wzrost skali działalności oraz oczekuje pozytywnego wpływu nowości na churn, ARPU i EBITDA, poinformował agencję ISBnews członek zarządu ds. marketingu Grzegorz Esz. "W pierwszym etapie

Zysk netto Multimedia Polska spadł r/r do 6,94 mln zł w I kw. 2017 r.

usług na jednego klienta wzrósł i wyniósł 2,19 na koniec marca 2017 r. wobec 2,06 na koniec marca ubiegłego roku. Średni miesięczny przychód na jednego klienta (ARPU) wyniósł 68,8 zł w porównaniu do 67,8 zł rok wcześniej" - czytamy w komunikacie. Na koniec marca 2017 r. Grupa Multimedia Polska

Cyfrowy Polsat: Łączna liczba RGU spadła o 0,1% r/r do 16,47 mln w 2015 r.

naszej Grupy. Nie brakowało nam sukcesów w wielu obszarach. Konsekwentnie osiągaliśmy stawiane przed sobą cele biznesowe, m.in. wzrost liczby usług kontraktowych, wzrost ARPU klientów kontraktowych, pozyskanie miliona klientów programu smartDOM czy wzrost oglądalności kanałów Grupy Polsat. Zgodnie z

Play: Niemal 12,7 mln klientów i dynamiczne wzrosty wyników w I kw.

zarządu operatora Bartosz Dobrzyński podkreślił, że baza klientów rośnie szczególnie na post paid (obecnie 6,13 mln), który obecnie sięgnął 48,3% całej bazy. "ARPU mamy stabilne, z lekką tendencją zwyżkującą, dzięki rosnącej bazie post paid" - wskazał prezes P4. Play pozostaje liderem

Orange Polska przewiduje zadłużenie netto do EBITDA ok. 1,9-2,0x na koniec 2015

finansowe. Na przychody korzystnie wpłynęła poprawa w segmencie mobilnym (wynikająca ze znacznego przyrostu liczby klientów abonamentowych oraz poprawy trendu dla wskaźnika ARPU) oraz dobre wyniki w segmencie ICT. Zgodnie z tym, co zapowiedzieliśmy przed trzema miesiącami, inwestycje w przyłączenia klientów

PMR: Rynek usług telekomunikacyjnych wzrośnie o 1,8% w 2015 r.

klientom szeroki wachlarz usług przekrojowo z każdego segmentu rynku. "Rosnące nasycenie usługami i statystyki w zakresie migracji klientów wywierają dużą presję na operatorów. Pomijając już nawet korzyści wynikające z wyższego ARPU, im większą liczbą usług operatorzy zwiążą w przyszłości swoich

arpu

ARPU (skrót z ang. average revenue per user = średni przychód na użytkownika) - termin używany przez operatorów telekomunikacyjnych do określenia miesięcznego przychodu (rozmowy, wiadomości, usługi...) na jednego użytkownika sieci (abonenta)

więcej o arpu na pl.wikipedia.org