arimr wnioski o dofinansowanie

Strata netto Ursusa zmniejszyła się r/r do 1 mln zł w III kw. 2016 r.

jest opóźnieniami w realizacji wniosków o dofinansowanie w ramach unijnego PROW na lata 2014-2020, który jest podstawowym instrumentem finansowym dla polskiego rolnictwa. Harmonogram przyjmowania wniosków o dopłaty w ramach nowej perspektywy PROW na lata 2014-2020 zakładał pierwotnie rozpoczęcie

Dotacje dla firm: nawet 100 tys. zł dla jednoosobowej firmy

jednego miejsca pracy, o 200 tys. zł - przy dwóch, natomiast o maksymalną kwotę, czyli 300 tys. zł, może ubiegać się firma, która uruchomi co najmniej trzy miejsca pracy (nowe rozwiązanie dotyczy także tych przedsiębiorców, którzy złożyli wnioski o dofinansowanie w 2009 r. i do tej pory nie podpisali umów

Tygodniowy przegląd informacji ISBtech z sektora TMT

zgromadzeniu zwołanym na 15 lipca o zatwierdzeniu programu skupu akcji własnych oraz o upoważnieniu rady dyrektorów do przeprowadzenia bye-backu za max 300 tys. USD, podano w projektach uchwał na walne zgromadzenie. Źródło: ISBnews T-Bull: Złożył wniosek do Narodowego Centrum Badań i Rozwoju (NCBR) o

Przegląd informacji ze spółek

uzależnia ją od ostatecznego terminu przyznania dofinansowania unijnego z ARiMR dla kluczowych klientów spółki i tym samym wejścia istotnych projektów do portfela spółki, poinformował prezes Daniel Janusz. Liczy on też, że przesunięcie dotacji nie będzie miało wpływu na przychody spółki w całym 2016 r. i

Przegląd informacji ze spółek

rozwój systemów aplikacyjnych OFSA, OFSA-PROW, OFSA-PROW-DD, RG.PROW", podała Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (ARiMR). Wartość skonsolidowanych przychodów ze sprzedaży grupy Wojas wyniosła 16,11 mln zł w styczniu 2016 r. i była wyższa o 14,9% r/r, poinformowała spółka

Przegląd informacji ze spółek

Wronkach dla Amiki. Łączna wartość umowy wynosi 12,8 mln zł, podała spółka. Wyniki finansowe Feerum w I poł. 2016 r. były niższe r/r z powodu przesunięcia okresu przyznawania dofinansowania unijnego z ARiMR dla klientów spółki. Jednak potencjalny portfel zamówień o wartości około 80 mln zł powinien

Przegląd informacji ze spółek

Veolia Energia Warszawa wprowadza w stolicy "Inteligentną Sieć Ciepłowniczą", która pozwoli na redukcję emisji dwutlenku węgla nawet o 14 tys. ton rocznie oraz przybliży miasto do modelu "Smart City". Inwestycja jest warta 52 mln zł i uzyskała 30% dofinansowanie

Kasa do wzięcia. Jak zarobić na 200 tysiącach rolników

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa regularnie ma do rozdysponowania pieniądze z Unii na rozwój terenów wiejskich, na przykład na zakup kombajnu, czy ułatwienie startu nowym gospodarstwom. Aby jednak rolnik mógł je dostać, musi prawidłowo wypełnić wniosek o dofinansowanie i zawieźć

SAPARD: Nowe szanse dla przedsiębiorców

skromniejszy. O ile w ogóle o sukcesie może być mowa. Na razie wnioski przedsiębiorców opiewają tylko na 200 mln zł - czyli 40 proc. dostępnych środków. Nie wykorzystamy? Pierwsze miesiące funkcjonowania SAPARD-u dla przedsiębiorców ujawniły wady systemu udzielania dotacji. Okazało się, że niektóre firmy