arimr wnioski

ARiMR przyjmuje wnioski o odszkodowania za szkody wyrządzone przez dziki

Do 28 listopada Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa przyjmuje wnioski od rolników z województwa podlaskiego o odszkodowanie za szkody wyrządzone w uprawach rolnych przez dziki - poinformowała Agencja.

Do 15 maja ARiMR zbiera wnioski o dopłaty bezpośrednie

Do 15 maja Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa przyjmuje wnioski o dopłaty bezpośrednie za 2012 r. Od 15 marca takie dokumenty złożyło 478 tys. rolników.

ARiMR: Rolnicy nie powinni czekać ze składaniem wniosków

Do 22 kwietnia tylko 350 tys. rolników złożyło wnioski o płatności. Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji spodziewa się, że o dopłaty wystąpi jeszcze co najmniej milion rolników. Mają na to czas do 17 maja. ARiMR prosi rolników, aby nie zwlekali ze składaniem wniosków do ostatniej chwili. W

Podlaskie. Apel o wnioski ws. rekompensat za pola zniszczone przez dziki

obszarach ochronnych lub objętych ograniczeniami związanymi z wystąpieniem ASF. Podlaska Izba Rolnicza zaapelowała do rolników, by w związku z krótkim terminem na składanie wniosków - 28 listopada - niezwłocznie zgłaszali się do biur powiatowych ARiMR, by złożyć wniosek i inne stosowne dokumenty

ARiMR przyjmuje wnioski o pomoc na zalesianie

planu zalesienia, który przygotowuje nadleśnictwo. Po raz pierwszy w tym roku biura powiatowe ARiMR przyjmują wnioski na zalesianie gruntów innych niż rolne. Chodzi o grunty niewykorzystywane do produkcji rolniczej, na których występują samoistne naturalne odnowienia lasu na co najmniej 10 proc

ARiMR: dużo chętnych na pomoc dla producentów cebuli, kapusty i jabłek

Wsparcie przyznawane jest na wniosek rolnika, który musi dostarczyć do biura powiatowego Agencji. Dyrektor departamentu wsparcia krajowego ARiMR podkreśliła, że zainteresowanie takim wsparciem jest duże, o czym świadczy liczba wniosków, jakie wpłynęły w ciągu dwu dni ich przyjmowania. Wnioski do

ARiMR pomoże producentom porzeczek i wiśni

zaciągniętych preferencyjnych kredytów inwestycyjnych bądź klęskowych. Chodzi o kredyty, do oprocentowania których dopłaca ARiMR. Rolnik będzie mógł wystąpić do banku, w którym wziął kredyt z wnioskiem o zawieszenie jego spłaty nawet na dwa lata. W tym czasie ARiMR będzie regulowała za rolnika należne bankowi

Ponad 5,4 tys. studentów skorzystało z pomocy ARiMR w uzyskaniu kredytu

na osobę w rodzinie studenta. Na całkowite poręczenie kredytu mogą liczyć studenci, których dochód w rodzinie nie przekracza 600 zł na osobę. Uzyskanie kredytu studenckiego z poręczeniem Agencji możliwe jest wyłącznie w banku, który podpisał umowę o współpracy. ARiMR obecnie współpracuje z Bankiem

Wnioski o dopłaty do ARiMR złożyło 1 mln 394 tys. rolników

W ubiegłym roku o dopłaty bezpośrednie ubiegało się ponad 1 mln 450 tys. gospodarstw rolnych posiadających co najmniej 1 hektar ziemi. Jak wyjaśnił Wojcieszak, Agencja zakończyła przyjmowanie wniosków 15 maja, jednak dokumenty mogą jeszcze spływać do Agencji. Dodał, że część rolników zdecydowała

ARiMR: hodowcy ryb mogą do końca stycznia składać wnioski o unijne dofinansowanie

Tylko do końca stycznia Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa przyjmuje wnioski o dofinansowanie projektów: "Chów i hodowla rybń oraz "Przetwórstwo i rynek rybnyń. Jak poinformowano w komunikacie ARiMR, projekty są finansowane z funduszy Sektorowego Programu Operacyjnego

PUP razem ARMiR pomaga przygotować wnioski o dotacje

doświadczeń wynika, że blisko połowa składanych u nas wniosków dotyczących tworzenia nowych miejsc pracy jest obarczona błędami natury merytorycznej bądź formalnej. Musimy takie wnioski odrzucić - mówi Tomasz Białaszczyk, dyrektor opolskiego oddziału ARiMR. - Z rozmów z mieszkańcami wsi i małych miasteczek

Ponad milion rolników dostało już dopłaty

- Prawie trzy czwarte rolników, którzy złożyli wnioski o płatności bezpośrednie w 2008 r., otrzymało już pieniądze na konta - podała w piątek Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (ARiMR). Płatności bezpośrednie otrzymało już ponad 1 mln 54 tys. rolników; przelano im blisko 5,25 mld

We wrześniu rozpocznie się ostatni nabór na renty strukturalne

Polsce udało się wynegocjować i wygospodarować w budżecie Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-13 dodatkowo ponad 365 mln euro na renty strukturalne.Dzięki temu w tym roku zostanie przeprowadzony nabór wniosków, już ostatni finansowany ze środków PROW 2007-13.Jak podaje Agencja

ARiMR wesprze tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw

ARiMR wesprze tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw

którym przedsiębiorcy będą wspierani z pieniędzy przeznaczonych na rolnictwo. Agencja będzie chciała przyjąć ponad 20 tys. wniosków.Prezes poinformował, że Agencja zamierza ponadto wznowić przyjmowanie wniosków na cztery działania pomocowe w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013

ARiMR przetestuje podlaskie oprogramowanie do zarządzania dokumentami

Władze ARiMR i wojewoda podlaski podpisali ostatnio porozumienie o współpracy nad wdrażaniem tego niekomercyjnego oprogramowania. Agencja przetestuje podlaskie oprogramowanie, urząd wojewódzki zapewni szkolenie pracowników. Testy zaczną się jeszcze w styczniu. ARiMR poinformowała PAP, że pracuje

Rolnicy chcą inwestować w gospodarstwa rolne

Do rozdzielenia w styczniowym naborze na "Modernizację gospodarstw rolnych" jest blisko 2,5 mld zł. Rolnicy starają się o pomoc ponaddwukrotnie większą. Jedno gospodarstwo może maksymalne otrzymać 300 tys. zł. Do kogo trafi pomoc, zadecyduje liczba punktów. Agencja preferuje rolników zajmu

ARiMR: Polska liderem w wydawaniu unijnych pieniędzy

wniosków o udzielenie wsparcia ze wszystkich działań PROW 2007-2013 "obsługiwanych" przez ARiMR mogły rozpocząć się dopiero po wdrożeniu działań naprawczych w 2009 r. Z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich (PROW) na lata 2007-2013, którego całkowity budżet wynosi ok. 70 mld złotych

Podlaskie. Dopłaty najpierw dla tych, którzy ponieśli straty w zw. z ASF

. Dodał, że "jest szansa", że podobnie będzie ws. wniosków dotyczących zniszczeń przez dziki. Rolnicy, którym dziki zniszczyły uprawy, mogą decyzją rządu ubiegać się dodatkowo o rekompensaty z ARiMR w formie de minimis - 850 zł do ha, nie więcej niż 15 tys. euro. Do 28 listopada mogli składać

ARiMR zaczęła wypłacać dopłaty bezpośrednie

powiadomienia do rolników o ich akceptacji, chyba, że rolnik sobie tego życzy. Podstawowa stawka dopłat bezpośrednich - jednolita płatność obszarowa (JPO) wyniesie 910,87 zł na ha. Przysługuje ona wszystkim rolnikom, którzy posiadają co najmniej hektar ziemi i złożyli stosowny do ARiMR wniosek. Pozostałe

Duże zainteresowanie dotacją dla młodych rolników z ARiMR

, którzy już prowadzą działalność rolniczą, lecz nie dłużej niż 12 miesięcy, licząc do dnia złożenia wniosku o pomoc, a gospodarstwo nabyły wyłącznie w drodze spadku czy darowizny przed osiągnięciem pełnoletności albo po ukończeniu 18. roku życia, lecz w trakcie nauki w systemie dziennym.Rolnik, który

Rząd udzieli pomocy finansowej producentom porzeczek i wiśni

łącznie równowartości 15 tys. euro. Limit ten pomniejszą kwoty pomocy, którą rolnik otrzymał z jakiegokolwiek innego tytułu w rolnictwie w ostatnich trzech latach - precyzował komunikat. Wsparcie ma być udzielane na wniosek rolnika złożony w odpowiednim biurze powiatowym ARiMR. We wniosku o pomoc

Comarch odwołał się od decyzji ARiMR ws. 32,46 mln zł kary

Kraków, 19.05.2014 (ISBnews) - Comarch uznaje kwotę kary, wystawionej przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (ARiMR) na kwotę 32,46 mln zł za niezasadną i skierował już wniosek w tej sporawie na drogę sądową, poinformował wiceprezes spółki Konrad Tarański. "Uważamy

Wywiad z prezesem ARiMR Aleksandrem Bentkowskim

początku działania SAPARD-u nastąpi w jeden dzień roboczy od chwili, gdy Bruksela potwierdzi naszą akredytację [czyli w poniedziałek - red.]. W ciągu siedmiu dni podam termin rozpoczęcia przyjmowania wniosków, których wzory są już dostępne we wszystkich regionalnych oddziałach ARiMR-u. Wnioski na

Rząd zdecydował o pomocy finans. dla producentów cebuli, kapusty i jabłek

de minimis ze środków będących w dyspozycji Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Pomoc finansowa będzie udzielana na wniosek rolnika złożony w biurze powiatowym ARiMR, właściwym ze względu na jego miejsce zamieszkania lub siedzibę. Wsparcie będzie w wysokości: - 450 zł na 1 ha

Podlaskie. Pierwsze rekompensaty za uprawy zniszczone przez dziki

podlaskim oddziale ARiMR jest 599 wniosków o wypłaty takich rekompensat na sumę prawie 1,8 mln zł. Dotychczas wydano 423 decyzje o przyznaniu tej pomocy na sumę ok. 1 mln zł - poinformował we wtorek PAP zastępca dyrektora ARiMR w Łomży Krzysztof Zalewski. 55 wniosków o rekompensaty odrzucono, bo rolnicy nie

Głośna afera korupcyjna: z rolników - przestępcy

mln zł dla rolników spod Lęborka. Zasłużeni dla rolnictwa W tym samym czasie częstym i mile widzianym gościem w siedzibie ARiMR stał się inny producent warzyw z Kaszub, konkurent Agro-Nordu, który ze swoim biznesplanem i wnioskiem o dotację wystartował kilka miesięcy później. Niedawno firma ta

Pomoc dla producentów cebuli, kapusty i jabłek

- poinformowało Centrum Informacyjne Rządu. Pomoc zostanie udzielona w formie de minimis (wsparcie państwa udzielane przedsiębiorcom, które nie wymaga notyfikacji Komisji Europejskiej) ze środków będących w dyspozycji ARiMR. Takie wsparcie będzie udzielane na wniosek rolnika złożonym w biurze powiatowym Agencji

Rolnik lubi dotacje. Ok. 195 tys. zł na gospodarstwo

. Teraz ARiMR szykuje się do nowej perspektywy unijnej. Na polską wieś ma trafić o 3 mld euro więcej niż w ostatnich siedmiu latach. Nie ustalono jeszcze, jak rozłoży się to między województwa. Dotacje będzie można dostać np. na modernizację gospodarstw, przetwórstwo i marketing produktów rolnych

Firmy doradcze wyłudzały miliony złotych, pozorując pomoc rolnikom

, którzy wcześniej nie byli nimi zainteresowani. Do wniosku do ARiMR firma doradcza załączała dokument, że rolnik zapłacił swoją część za audyt. Ale rolnicy o tym nie wiedzieli, bo ich podpis na tym dokumencie nie był wymagany. Rolników przekonywano, że audyt jest bezpłatny, a jego wykonanie to warunek, by

Rolnicy mają szansę na dodatkowe 140 mln zł. Ale tylko do 1 czerwca

Rolnicy powinni składać wnioski w powiatowych biurach ARiMR, formularze są do pobrania w agencjach. - Stawka pomocy wynosi 100 zł na 1 ha powierzchni uprawy żyta, jęczmienia, pszenżyta, pszenicy, rzepaku lub rzepiku, trwałych użytków zielonych oraz ozimych upraw nasiennych wymagających ponownego

Gdański radny PiS w raporcie o nieprawidłowościach w ARiMR. "Platforma mnie nęka"

ówczesny prezes PZU Jaromir Netzel (którego nie znał osobiście) i zaproponował posadę dyrektora do spraw zakupów. Dzięki temu w czasie 10 miesięcy radny zarobił w PZU S.A. i PZU Życie łącznie 465 tys. zł. Gdy zmieniły się władze PZU wystosowały do Rady Miasta Gdańska wniosek o zgodę na zwolnienie radnego z

ARiMR: 14,6 mld zł na dopłaty bezpośrednie za 2014 r.

następnego roku. Planowana podstawowa stawka dopłat bezpośrednich - jednolita płatność obszarowa (JPO) wyniesie 910,87 zł/ha. Przysługuje ona wszystkim rolnikom, którzy posiadają co najmniej hektar ziemi i złożyli stosowny do ARiMR wniosek. . Pozostałe dopłaty tzw. uzupełniające będą przysługiwały

ARiMR wypłaciła ok. 11 mld zł dopłat bezpośrednich za 2011 rok

Oznacza to, że Agencja wypłaciła już ponad 75 proc. z puli przewidzianej na dopłaty bezpośrednie. ARiMR ma na ten cel 14,3 mld zł. Pieniądze na dopłaty w 80 proc. pochodzą z Unii Europejskiej, a w 20 proc. finansowane są przez budżet krajowy. W tym roku wnioski o dopłaty bezpośrednie za ubiegły rok

ARiMR: 1,84 mln wyniosą odszkodowania za szkody spowodowane przez dziki

01.12. Warszawa (PAP) - 579 rolników z województwa podlaskiego złożyło wnioski na kwotę 1,84 mln zł do Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w sprawie przyznania odszkodowania za szkody spowodowane przez dziki - poinformowała Agencja w komunikacie. To mniej niż połowa uprawnionych

Uwaga! Oszuści naciągają na dopłaty rolnicze

- Faktycznie, jestem rolnikiem - przyznaje pan Jerzy, który pismo - ku przestrodze innych - przyniósł do naszej redakcji. Jest ono zlepkiem pustosłowia, z którego po mozolnej lekturze można się zorientować, że personalny doradca z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa wypełni wniosek o

Mieli zarobić fortunę w pięć lat. Legalnie. Jak doszło do tego, że dziś siedzą w areszcie?

bankowe kredyty, zaczęli szukać kontrahentów, budować, siać marchewkę. Spółkę nazwali Agro-Nord. W ciągu trzech lat powstał jeden z najnowocześniejszych tego typu zakładów w Europie - wszystko pod nadzorem kontrolerów gdańskiej ARiMR: przychodzili, sprawdzali, robili dokumentację. Po zatwierdzeniu każdego

Minister rolnictwa: Są dodatkowe środki na modernizację gospodarstw

Rolnictwa 17 tys. wniosków, z czego szacuje się, że pomoc otrzyma 3,1 tys. rolników. Dotychczas Agencja rozpatrzyła 55 proc. wniosków.Wcześniej nabory były przeprowadzone w latach 2007, 2009, 2011 (bez woj. wielkopolskiego) i 2012 (tylko w woj. podkarpackim). W sumie rolnicy złożyli 78 tys. wniosków na

Białystok.Rolnicy: rekompensaty za zniszczenia upraw są za małe

wykazano na obszarze ponad 4 tys. ha. Gaweł poinformowała w środę, że dotychczas wnioski do ARiMR o odszkodowania złożyło ok. 70 rolników. Przypomniała, że odstrzelono dotychczas w regionie 5,3 tys. dzików, a ma być odstrzelonych ok. 14 tys. Ma to być możliwe dzięki wprowadzonej możliwości całorocznego

Białystok. Rolnicy: rekompensaty za zniszczenia upraw przez dziki - za małe

. ha. Gaweł poinformowała w środę, że dotychczas wnioski do ARiMR o odszkodowania złożyło około 70 rolników. Przypomniała, że odstrzelono również dotychczas w regionie 5,3 tys. dzików, a ma być odstrzelonych ok. 14 tys. Ma to być możliwe dzięki wprowadzonej możliwości całorocznego polowania na te

Białystok. Rolnicy: rekompensaty za zniszczenia upraw przez dziki za małe

w środę, że dotychczas wnioski do ARiMR o odszkodowania złożyło około 70 rolników. Przypomniała, że odstrzelono również dotychczas w regionie 5,3 tys. dzików, a ma być odstrzelonych ok. 14 tys. Ma to być możliwe dzięki wprowadzonej możliwości całorocznego polowania na te zwierzęta, bez względu na

ARiMR: W tym roku wypłacimy jeszcze 7,5 mld zł z PROW

Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa - teoretycznie największa agencja płatnicza w całej Europie. ARiMR zarządza nie tylko wsparciem z PROW, ale także obsługuje dopłaty bezpośrednie dla rolników. Rocznie przelewa na konta rolników i firm przetwórczych miliardy złotych. Całkowity budżet PROW to 17,2 mld euro

Ponad pół miliarda dla młodego rolnika na dobry start

we wniosku. Resztę można przeznaczyć na inne potrzeby. - Już w zeszłym roku było zatrzęsienie wniosków, a tym razem są dogodniejsze warunki i więcej osób może starać się o pieniądze - uważa Jarosław Sierszulski z ARiMR z Poznaniu. W zeszłym roku w całym kraju w kolejce po pieniądze ustawiło się

Owca to nie kosiarka, czyli jak górale walczą o hale

złożył wniosek o dopłatę do 25 hektarów hali, ale dostanie tylko do 2,5 hektara. Górale mówią, że każdy, kto zna się na owcach, wie, że na powierzchni 2,5 hektarów nie da się wypasać 400 owiec, a takie stado Kamiński ma pod opieką. Owce nigdy nie "przystrzygą" hali tak jak kosiarka, zawsze na

W związku z powodzią rolnicy mogą mieć problem z dopłatami

Powódź dokonała zniszczeń w wielu gospodarstwach. W niektórych regionach, gdzie rosły już zboża, rzepak czy ziemniaki, uprawy rolnicze zostały całkowicie zniszczone i rolnicy stracili tegoroczne plony. Oznacza to, że zadeklarowane przez właścicieli gospodarstw we wnioskach o przyznanie płatności

ARiMR: z unijnych pieniędzy na rolnictwo nie ucieknie ani złotówka!

wniosków o wsparcie ze wszystkich działań z PROW, które wdraża ARiMR. M.in. do 12 listopada są przyjmowane wnioski o pieniądze, które pomogłoby rolnikom wznowić produkcję po katastrofach. Niestety, do tej pory wpłynęło tych wniosków tylko ok. 100. Jak tłumaczy Kołodziej, powodem niewielkiego zainteresowana

Rolnikom nie spieszy się do dopłat

Tomasz Kołodziej, prezes Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, podjął decyzję, że w dniach 10-14 maja oraz 17 maja 2010 r. biura powiatowe ARiMR będą czynne dłużej, od godz. 6 do 22. Dodatkowo rolnicy będą mogli składać dokumenty także w sobotę 15 maja w godz. 8-16. Wnioski

By dostać kasę, trzeba mieć szczęście

przyjęte zostaną najlepsze wnioski, ale zasada "kto pierwszy, ten lepszy" też nie dawała takiej pewności - mówi Kassa. ARiMR podkreśla, że losowanie ma zdecydować "tylko i wyłącznie" o kolejności rozpatrywania wniosków. Ale przyznaje też, że losowanie przyjęto jako metodę w tych

DM W Investments: Po uwolnieniu rynku ziemi w 2016 układ sił bez większych zmian

latach 2004-2012 wzrósł bowiem aż o 107%. Dom Maklerski W Investments wskazuje, że nie dziwi zatem fakt, iż coraz więcej młodych osób zaczyna myśleć o tym, żeby zarabiać na uprawie ziemi. W sierpniu br. wpłynęło do ARiMR aż 23 444 wniosków o premię z działania "Ułatwianie startu młodym rolnikom

Chciał od rolników wyłudzić ok. 5 mln zł. Aresztowany [WIDEO]

chciał nikogo oszukać, tylko rolnikom proponował doradztwo. Złożymy do sądu wniosek o tymczasowe aresztowanie 29-latka na trzy miesiące. Grozi mu wysoka kara - do 10 lat więzienia. Poza tym obawiamy się, że - będąc na wolności - mężczyzna może utrudniać śledztwo - mówiła rzeszow.gazeta.pl Renata Krut

Sankcje na rolników piratów skuteczne. Coraz mniej nielegalnie użytkowanych gruntów

z pozwami do sądów, a tam, gdzie to możliwe, kieruje wnioski do komornika. Rzeczniczka zapewniała, że Agencja podejmuje różne działania, aby odzyskać nieruchomość - o przypadkach nielegalnego korzystania z ziemi powiadamiane są odpowiednie instytucje. Z przeprowadzonej półtora roku temu analizy

Piraci na traktorach. Najeżdżają cudzą ziemię, orzą, sieją i znikają. A potem idą po unijną dopłatę

Rolnictwa słyszymy, że można je odzyskać, jeśli piraci tylko udają, że sieją i zbierają. Ale ARiMR kontroluje pola wyrywkowo, i to tylko 5 proc. To kolejna okazja dla oszustów. Jeśli założą 20 spółek i każda złoży wniosek o dopłaty do innego państwowego pola, to statystycznie tylko jedna zostanie złapana

Co dziesiąty rolnik rezygnuje z pieniędzy UE na modernizację

We wtorek na konferencji prasowej ARiMR poinformowała, że z inwestycji zrezygnowało 151 z ponad 1,5 tys. rolników, których wnioski zostały zaakceptowane. Korycki ocenił, że to duży odsetek. Według Agencji, powody rezygnacji to m.in. zbyt długi okres oczekiwania na pieniądze. Część rolników

Wypłacono tylko 20 proc. unijnych pieniędzy na rolnictwo

jedyna część unijnej kasy, której nie nadzoruje Ministerstwo Rozwoju RegionalnegoKasą dla wsi steruje Ministerstwo Rolnictwa, a za realizację programu odpowiedzialna jest Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa - teoretycznie największa agencja płatnicza w całej Europie. ARiMR zarządza bowiem

Rolnicy nie śpieszą się po dopłaty

Nieco ponad 700 tys. rolników złożyło wnioski o dopłaty unijne. Oznacza to, że nie dostarczyła ich połowa gospodarstw. W dodatku, jak alarmuje ARiMR, w wielu dokumentach znajdują się błędy. Dotyczą one głównie załączników graficznych, gdzie brakuje podpisu rolnika albo nie ma wyrysowanych i

Przegląd informacji ze spółek

Firma informatyczna Asseco Poland zawarła z Agencją Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (ARiMR) umowę o wartości 21,2 mln zł netto, poinformowała spółka w komunikacie. Łączna wartość kontraktów spółki z ARiMR w grudniu przekracza 60 mln zł netto. Zakłady Chemiczne Police zawarły z norweską

ARiMR: Wielu rolników ucierpiało przez powódź

warunkiem ubiegania się o kredyt. W ciągu kolejnego miesiąca wojewoda zgłasza do ministra rolnictwa wniosek o zgodę na uruchomienie pomocy. Jej wyrażenie umożliwia uruchomienie linii preferencyjnych kredytów klęskowych przez banki współpracujące z ARiMR. Wtedy rolnik ubiegający się o kredyt musi pójść do

Zostały cztery dni na złożenie wniosku o dopłaty do gruntów

Jak poinformował PAP w poniedziałek Paweł Wojcieszak z biura prasowego ARiMR, Agencja ocenia, że wnioski złoży w najbliższych dniach 500-550 tys. rolników. W ubiegłym roku o przyznanie dopłat bezpośrednich ubiegało się 1 mln 452 tys. gospodarstw rolnych.W porannej rozmowie w I programie PR

Unia Europejska pomoże przedsiębiorcom działającym na wsi

Dofinansowanie dla wiejskich przedsiębiorców jest dostępne w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich (PROW), jako działanie 312 pod nazwą „Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw". Chętni na dofinansowanie mogą składać wnioski w każdym wojewódzkim oddziale Agencji

Przegląd prasy

Warszawa, 03.10.2014 (ISBnews) - Poniżej przedstawiamy wybór najważniejszych informacji z prasy. Rzeczpospolita --Na drugą połowę 2015 r. NIK przewiduje całościową kontrolę funkcjonowania górnictwa węgla kamiennego na tle realizacji rządowego programu dla tej branży --ARiMR: Nieco ponad

Lubuscy rolnicy otrzymali prawie 102 mln zł na ekologiczne gospodarstwa

Wnioski ws. udziału w tym programie złożyło ponad 10 proc. wszystkich producentów rolnych występujących o dopłaty bezpośrednie w woj. lubuskim. Rolnikom z tytułu udziału w programie wypłacono prawie 102 mln zł - poinformował PAP kierownik biura działań społecznych i środowiskowych oraz płatności

Powódź może zaszkodzić inwestycjom na wsi

powódź wiele osób może mieć problemy z wypełnieniem zobowiązań wynikających z umów zawartych z Agencją. Jednak jak wyjaśnia ARiMR, ponieważ ta sytuacja jest spowodowana okolicznościami "o charakterze siły wyższej", poszkodowani mogą wystąpić do Agencji o zgodę na niewywiązanie się z części, a

Harmonogram SAPARD

lipiec-sierpień '02 - czas na składanie wniosków, wrzesień-październik '02 - ARiMR musi je rozpatrzyć i wydać promesy pomocy, listopad '02-luty '03 - czas na przeprowadzenie przetargów i zawarcie umów z ARiMR, marzec-lipiec '03 - realizacja inwestycji 10 sierpnia '03 - ostateczny termin złożenia

Wstrzymanie dotacji po anonimie? To paranoja

kontrolowany 19 razy i zawsze wyniki były dobre. Karty odwróciły się latem zeszłego roku, gdy firma wystąpiła do Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa o rozliczenie kolejnej transzy na inwestycje. Jednak ARiMR zawiesiła cała procedurę, powołując się na postępowanie wyjaśniające, które w sprawie

Przegląd informacji ze spółek

Banku BGŻ wspólnie z Ipopema TFI utworzyło BGŻ Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty (BGŻ SFIO), poinformował dyrektor Biura Maklerskiego Banku BGŻ Daniel Ścigała. Comarch uznaje kwotę kary, wystawionej przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (ARiMR) na kwotę 32,46 mln zł za

Marek Sawicki: Jestem lojalny, nie mam czasu na gry

wniosek o zmianę unijnego rozporządzenia z 2002 r. Przyjęto je po pomorze świń w Hiszpanii. Nakazywało w przypadku ASF tworzenie dużych stref buforowych, znakowanie wyhodowanego tam mięsa, wygaszenie przez hodowców produkcji na trzy lata. Unijni urzędnicy, pod groźbą utraty unijnych rekompensat

SAPARD: kolejne podsumowania

oddziałach Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Według informacji Agencji wniosków w tych było 430 - czyli o trzy czwarte więcej niż we wcześniejszej, trzeciej turze. ARiMR podkreśla, że liczba nadesłanych wniosków może się jeszcze trochę zwiększyć - wnioski mogą być składane także listem

Pawlak z Sawickim walczą o Agencję

urzędnicy byli powiązani z firmą giełdową, która zajmuje się sprawdzaniem, czy rolnicy napisali prawdę w swoich wnioskach o dopłaty. Menedżera firmy CBA aresztowało na trzy miesiące. Sawicki chce odwołać Wojtasika za brak należytego nadzoru nad ARiMR. Nowym prezesem miałby zostać obecny wiceprezes, a do

Pamapol nie przeprowadzi emisji akcji serii C wartej max. 2,3 mln zł

podjął uchwałę, w której postanowił nie podejmować czynności wskazanych w uchwale nr 19 walnego zgromadzenia spółki z dnia 10 czerwca 2010 r. w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego. Decyzja wynika ze zmiany sytuacji faktycznej, która była podstawą do złożenia przez zarząd wniosku" - czytamy w

Kasa do wzięcia. Jak zarobić na 200 tysiącach rolników

, że w jego wnioskach nie ma błędów - uważa szef ARiMR Andrzej Bieńko. Temat firm zarabiających na pomocy dla rolników wywołał na ostatniej debacie "Gazety" o nowych miejscach pracy (Bieńko kandyduje z PSL). Kandydaci mieli różne propozycje, jak m.in. centra usług prawnych czy medycznych, ale

SAPARD zmienia się czasem w biurokratyczną mitręgę

porządku - wypłata dotacji (981 tys. na kanalizację i 166 tys. na drogi) nastąpi w ciągu trzech miesięcy, zgodnie z procedurami, spłaci się kredyt i wszyscy będą zadowoleni. Gdzie tam! Dwa miesiące po złożeniu wniosku jak grom z jasnego nieba spadła przyszła wiadomość z Warszawy: centrala ARiMR-u żąda

Rolnicze gangi robią najazdy na państwowe grunty i...

zasiewają zbożem kolejne nienależące do nich tereny. Na wiosnę wjechali na ponad 700 ha. Następnie złożyli wniosek o dopłatę. Dostaną 700 tys zł. Z tego żyją. Najbardziej "pracowici" według dyrektora Gila na zasiew 180 ha potrzebują tylko dwóch dni. Ile zajęli już ziemi? - W województwie

Więcej wniosków o pomoc z SAPARD

; - zawarto łącznie 226 umów. Do końca lipca zawarto dalsze umowy, dzięki czemu łączna suma obiecanych pieniędzy podniosła się do 201 mln zł. To jednak tylko 40 proc. dostępnego limitu środków. ARiMR przypomina, że 29 września upływa termin składania wniosków w "Działaniu 1".

Rolnicy składają wnioski o pomoc z programu SAPARD

zainteresowanych programem. Pojedziemy do nich, wyjaśnimy wszystko, udzielimy każdej pomocy. Nie mamy tylko prawa wypełniać wniosków i pisać biznesplanów, ale to robią za darmo ODR-y - dodaje. Podczas spotkań pracowników ARiMR w gminach, urzędy deklarowały też, że będą bardzo przychylnie pochodzić do wydawania

Tygodniowy przegląd wiadomości ISBnews z sektora TMT

raz pierwszy od pięciu lat wyniku nie obciążała amortyzacja wartości niematerialnych i prawnych w spółkach niemieckich. Źródło: ISBnews   Comarch: Uznaje kwotę kary, wystawionej przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (ARiMR) na kwotę 32,46 mln zł za niezasadną i

ARiMR zapewnia, że nie będzie opóźnień w kolczykowaniu bydła

27 wniosków o dotacje z SAPARD. - Po trzech tygodniach to i tak nieźle - stwierdził Bentkowski. - Słowacy po półtora miesiąca mieli dwa wnioski... Gminy mają czas do 17 października na składanie formularzy. ARiMR spodziewa się, że prawdziwy wysyp wniosków nastąpi na tydzień przed tą datą.

ARiMR: 1,84 mln wyniosą odszkodowania za szkody spowodowane przez dziki

Wnioski mogły składać osoby gospodarujące na obszarach ochronnych lub na obszarach objętych ograniczeniami z powodu występowania choroby afrykańskiego pomoru świń (ASF). Wysokość wsparcia wyniesie 850 zł za 1 ha zniszczonych upraw. Wyliczona wysokość przyznanej pomocy może być obniżona o wartość

Uniwersalny czy spółdzielczy - który bank lepszy dla rolnika

rolników wyciągnęło bowiem wnioski po niedawnych klęskach żywiołowych i dlatego coraz częściej decydują się na wykupienie ubezpieczenia upraw. - Taki trend widoczny jest szczególnie w przypadku monokulturowych gospodarstw towarowych - tłumaczy Piskorski.Blisko rolnika Jednak prawdziwy wysyp rolniczych

SAPARD dla przedsiębiorców i grup producenckich

pieniędzy w oddziale regionalnym ARiMR. Z firm, które złożą do tego czasu wnioski, Agencja ułoży listę rankingową według ważności projektów inwestycyjnych. To na wypadek, gdyby wniosków było tak dużo, że pieniędzy nie starczyłoby dla wszystkich. Ponieważ jest to niemożliwe, bo naszym głównym problemem

SAPARD dla gmin

. mieszkańców) oraz związki takich gmin. Warunek: złożą w Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (ARiMR) stosowny wniosek wraz załącznikami najpóźniej do końca sierpnia.Uwaga! Taki wniosek musi zawierać: oznaczenie wnioskodawcy, adres siedziby, opis planowanej inwestycji, a także dotyczącą jej

Program SAPARD: nowe, korzystniejsze zasady

odrzucenia wniosku - podkreśla Koźmińska. Nie zmienił się tryb składania wniosków - nadal będą one przyjmowane w oddziałach regionalnych ARiMR właściwych terytorialnie dla miejsca realizacji planowanego przedsięwzięcia. Stały kurs euro i rozszerzenie profilu. Są jeszcze dwie drobne zmiany, które powinny

SAPARD: Nowe szanse dla przedsiębiorców

oferuje tak duże pieniądze. Spodziewam się większej ilości wniosków - uważa Maja Koźmińska, menedżer ds. unijnych programów pomocowych w firmie doradczej PricewaterhouseCoopers. Kto pierwszy, ten lepszy SAPARD - podkreślają eksperci - przy najlepszych chęciach ARiMR-u i beneficjentów nie będzie w stanie

Dopłaty zmieniły podejście rolników do Unii

opłatę, ja biorę dopłaty. Często dzierżawcy uzupełniają za właścicieli ziemi wnioski o dopłaty. Pokazuje to, jak bardzo mylne są statystyki ARiMR. Liczba osób uprawiających ziemię i liczba biorących dopłaty to dwie różne sprawy. Żywność, która rośnie na danym polu, ląduje w innej stodole, jedzie do

Kaczyńscy oddali Lepperowi przysługę

i zdecydowana większość rolników faktur nie zbierała i zwrotu za paliwo nie dostała.W tym roku na kilka dni przed rozpoczęciem składania wniosków o unijne dopłaty bezpośrednie nagle zmienił zasady dopłat do łąk i pastwisk. W rezultacie niektórzy rolnicy dostaną nieco wyższe dopłaty niż dotychczas

Podlicz sobie Unię, czyli poradnik o tym jak zarobić na ziemi

Rolnictwa - każdy rolnik bez trudu wniosek sam wypełni. Na pewno trzeba będzie podać nazwisko, adres, numer rejestracyjny gospodarstwa i numery działek wchodzących w skład gospodarstwa. Te numery rolnicy otrzymają z ARiMR dzięki systemowi Ajax, który ma wszystko przygotować przed akcesją. Skąd wziąć

Fundusz SAPARD dostępny dla polskich rolników

Rolnictwa (ARMiR) wypłacać pieniądze z Brukseli. Wreszcie tuż po 17 rzecznik komisarza Gregor Kreuzhuber oznajmił: - Akredytacja jest podpisana. - Usunięta została kolejna bariera w dostępie polskiej wsi do funduszy unijnych - powiedział Jarosław Kalinowski, wicepremier i minister rolnictwa. Aby ARiMR mogła

Jak rolnicy mogą korzystać z SAPARD-u

lub ogórków, na hodowlę ryb i zwierząt futerkowych uprawy plantacji truskawek, wikliny, wierzby itp. Trzeba wypełnić formularz Formularz wniosku rolnik powinien otrzymać w regionalnym oddziale ARiMR, odpowiednim dla swojego miejsca zamieszkania. Zwykle jest on w mieście wojewódzkim, z wyjątkiem woj

Coraz więcej absurdów

ubezpieczenia chorobowego od stycznia 2009 r. i nie wypłacono mi zasiłku chorobowego.Dopłaty przychodzą za późnoJestem drobnym rolnikiem (2,2 ha). W ubiegłym roku dostałem dopłaty unijne na początku stycznia. W tym roku decyzję o ich przyznaniu dostałem 26 lutego, a pieniędzy wciąż nie ma. ARiMR wprawdzie ma

Przecieram szlak - mówi rolnik spod Kutna, który złożył wniosek o pieniądze z SAPARD-u

z 94 rolników, którzy dotychczas starają się o pieniądze z SAPARD-u. Krystyna Naszkowska: Zna Pan jeszcze jakiegoś rolnika, który stara się w ARiMR o pieniądze z SAPARD-u? Sławomir Świdrowski: Nie. Dlaczego tak mało rolników złożyło wnioski? - Wielu moich kolegów drobiarzy ma albo za małe kurniki

Rolnictwo pod znakiem protestów - podsumowanie 2008

przeciwko niskim cenom mięsa wieprzowego w skupie.23.1. Premier odwołał prezesów Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (ARiMR), Agencji Nieruchomości Rolnych (ANR) oraz Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego (KRUS)29.1. Około 100 rolników - hodowców drobiu i trzody chlewnej z Warmii i Mazur

Euromanna z Unii

Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (ARiMR), co będzie oznaczać, że Agencja będzie mogła przekazywać Polakom pieniądze. Przypomnijmy: będzie ich dużo, co roku prawie 170 mln euro. Z doświadczeń estońskich (a na nich powinniśmy się chyba wzorować) wynika, że raz akredytowana agencja płatnicza bardzo szybko

Skorzystaj na Unii: ziemia

trzeba zrobić, by otrzymać dopłatę? Złożyć wniosek w regionalnym oddziale ARiMR. Agencja obiecuje, że będzie on łatwy do wypełnienia. Kiedy składać wnioski? Od marca do połowy maja. Wyjątkiem będzie nasz pierwszy rok w Unii, czyli 2004. Polska stanie się członkiem UE 1 maja 2004 r. Dlatego rolnicy będą

Na strusiach do Unii

popuścił. Trzy odeerowskie głowy siedziały tydzień nad wnioskiem. Kowalikowa była czwarta. Dużo błędów nie mieli. - Europa w ogóle się robi, bo przez całe życie nie spotkałem urzędnika, który by z własnej inicjatywy człowiekowi pomógł, a przy tym Sapard-zie to z samego Rzeszowa z ARiMR-u dzwonili, czy

Nie znalazłeś tego, czego szukasz? Zapytaj ekspertów

Zdjęcia - arimr wnioski