arimr

syl

ARiMR: Rolnicy nie powinni czekać ze składaniem wniosków

ARiMR: Rolnicy nie powinni czekać ze składaniem wniosków

Do Agencji wpłynęło dopiero 350 tys. wniosków o dopłaty bezpośrednie.

Sejm znowelizował ustawę o ARiMR

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa będzie mogła domagać się zwrotu środków nienależnie pobranych przez spadkobierców rolnika, przyznanych na podstawie przepisów administracyjnych - zakłada znowelizowana przez Sejm w piątek ustawa o ARiMR.

Duże zainteresowanie dotacją dla młodych rolników z ARiMR

W czterech województwach - zachodniopomorskim, warmińsko-mazurskim, świętokrzyskim i kujawsko-pomorskim- złożone już wnioski przekroczyły kwoty przewidziane na premie dla młodych rolników. W województwie kujawsko-pomorskim 18 sierpnia jest ostatnim dniem naboru, bo limit środków tam został wykorzystany w ponad 120 proc. - poinformował w komunikacie Tomasz Kołodzieja, prezes ARiMR.

ARiMR sprawdzą pola. Kary mogą polegać nawet na odebraniu dopłat

ARiMR sprawdzą pola. Kary mogą polegać nawet na odebraniu dopłat

ARiMR: z unijnych pieniędzy na rolnictwo nie ucieknie ani złotówka!

programu odpowiedzialna jest ARiMR. W ramach poprzedniego Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich (na lata 2004-06) wszystko zostało wydane do ostatniej złotówki. Teraz w ramach programu na lata 2007-13 ma być podobnie. Tylko w tym roku do rolników w ramach PROW trafiło 6,6 mld zł! A łącznie z całego programu

ARiMR: Wielu rolników ucierpiało przez powódź

ARiMR: Wielu rolników ucierpiało przez powódź

warunkiem ubiegania się o kredyt. W ciągu kolejnego miesiąca wojewoda zgłasza do ministra rolnictwa wniosek o zgodę na uruchomienie pomocy. Jej wyrażenie umożliwia uruchomienie linii preferencyjnych kredytów klęskowych przez banki współpracujące z ARiMR. Wtedy rolnik ubiegający się o kredyt musi pójść do

ARiMR: dodatkowe pieniądze na kredyty dla rolników

Chodzi o kredyty, które zostały wdrożone przez ARiMR pod koniec 2010 roku. W przypadku takich kredytów Agencja spłaca część kapitału zaciągniętego przez rolnika kredytu, a nie część oprocentowania. Ta linia kredytowa umożliwia Agencji spłatę za rolnika do 75 tysięcy złotych zaciągniętego kredytu

ARiMR: W tym roku wypłacimy jeszcze 7,5 mld zł z PROW

Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa - teoretycznie największa agencja płatnicza w całej Europie. ARiMR zarządza nie tylko wsparciem z PROW, ale także obsługuje dopłaty bezpośrednie dla rolników. Rocznie przelewa na konta rolników i firm przetwórczych miliardy złotych. Całkowity budżet PROW to 17,2 mld euro

Do końca roku ARiMR wypłaci 4 mld zł dopłat obszarowych

dopłaty bezpośrednie za 2013 rok ubiega się 1 mln 356 tys. rolników, o płatności ONW - ok. 730 tys., a o dopłaty rolnośrodowiskowe - ok. 188,5 tys. rolników. Do 10 grudnia dopłaty bezpośrednie otrzymało ok. 182 tys. rolników (13,4 proc. beneficjentów). ARiMR wypłaciła 995 tys. zł, co stanowi 6,7 proc

We wrześniu rozpocznie się ostatni nabór na renty strukturalne

Polsce udało się wynegocjować i wygospodarować w budżecie Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-13 dodatkowo ponad 365 mln euro na renty strukturalne.Dzięki temu w tym roku zostanie przeprowadzony nabór wniosków, już ostatni finansowany ze środków PROW 2007-13.Jak podaje Agencja Rest

Firma kontra urząd. Agro North w sądzie przeciwko ARIMR

Firma kontra urząd. Agro North w sądzie przeciwko ARIMR

środków unijnych były prowadzone prawidłowo.- Urząd potwierdził, że działaliśmy zgodnie z planem, zgodnie z pierwotnymi założeniami i legalnie prowadziliśmy inwestycję - powiedział serwisowi Wyborcza.biz Andrzej Lewiński.Spór między Agro North a regionalną ARiMR, który opisaliśmy w wyborcza.biz .Sąd i

Rolnicy chcą inwestować w gospodarstwa rolne

Do rozdzielenia w styczniowym naborze na "Modernizację gospodarstw rolnych" jest blisko 2,5 mld zł. Rolnicy starają się o pomoc ponaddwukrotnie większą. Jedno gospodarstwo może maksymalne otrzymać 300 tys. zł. Do kogo trafi pomoc, zadecyduje liczba punktów. Agencja preferuje rolników zajmu

ARiMR: więcej pieniędzy na kredyty klęskowe

W sumie w 2014 r. na kredyty klęskowe banki mają 1,5 mld zł na (linie kredytowe nKL01, nKL02), co oznacza, że Agencja dopłaci do ich oprocentowania 13,5 mln zł. O kredyt klęskowy mogą starać się rolnicy w bankach współpracujących z ARiMR. Są to: Bank Polskiej Spółdzielczości, SGB-Bank, a także w

ARiMR rozpoczęła przyjmowanie wniosków o dopłaty bezpośrednie

. płatność zwierzęca). ARiMR informuje, że zmieniły się zasady przyznawania dopłat bezpośrednich. W tym roku nie obowiązuje zasada utrzymania gruntów w dobrej kulturze rolnej na dzień 30 czerwca 2003 r., co oznacza, że dopłatę można obecnie dostać na każde zgłoszone grunty. W przypadku dopłat ONW zmiana

Raport: praca ARiMR wysoko oceniana przez rolników

Rolnicy wysoko oceniają m.in. kompetencje pracowników ARiMR - 74 proc. ocen bardzo dobrych i dobrych, a jedynie 7 proc. negatywnych. Respondenci wskazali również na wysoką jakość obsługi interesantów - 70 proc. ocen bardzo dobrych i dobrych. Większość mieszkańców wsi (77 proc.) nie zgłosiło żadnych

Prezydent podpisał nowelizację ustawy o ARiMR

niż w administracyjnym. Poza tym ARiMR ponosi dużo większe koszty związane z dochodzeniem swoich roszczeń. "Zdaniem ustawodawcy, większa skuteczność drogi administracyjnej, krótszy czas oczekiwania na rozstrzygnięcie w procedurze administracyjnej oraz niższe koszty postępowania uzasadniają

Mikroprzedsiębiorcy planują utworzenie 20 tys. nowych miejsc pracy

działalność niezwiązaną z rolnictwem.Pomoc będzie wypłacana przez ARiMR po zrealizowaniu projektu. Osobom, które nie mają wystarczająco dużo własnych środków na sfinansowanie inwestycji, ARiMR po podpisaniu umowy o przyznaniu pomocy może przyznać zaliczkę. Jej kwota może wynieść w tym roku nawet do 50 proc

W związku z powodzią rolnicy mogą mieć problem z dopłatami

W związku z powodzią rolnicy mogą mieć problem z dopłatami

bezpośrednich uprawy są nieaktualne. Jak informuje ARiMR, rolnicy zachowają prawo do tych płatności w pełnej wysokości. Konieczne jest jednak złożenie pisemnej informacji do kierownika biura powiatowego agencji o zaistnieniu "działania siły wyższej" lub "nadzwyczajnych okoliczności". A za

Rolnikom nie spieszy się do dopłat

Tomasz Kołodziej, prezes Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, podjął decyzję, że w dniach 10-14 maja oraz 17 maja 2010 r. biura powiatowe ARiMR będą czynne dłużej, od godz. 6 do 22. Dodatkowo rolnicy będą mogli składać dokumenty także w sobotę 15 maja w godz. 8-16. Wnioski są

ARiMR: 5,8 mld zł dopłat bezpośrednich trafiło do rolników w 2013 r.

Jednocześnie z dopłatami bezpośrednimi rolnicy otrzymują dopłaty z tytułu gospodarowania na niekorzystnych terenach (tzw. płatności ONW), stara się nie ok. 730 tys. oraz dopłaty rolnośrodowiskowe, przysługujące ok. 188,5 tys. rolników. Pula środków na dopłaty za 2013 r. wynosi 3,5 mld euro. Faktycz

Bez poprawek Senatu do nowelizacji ustawy o ARiMR

Ustawa reguluje sprawy związane z dochodzeniem przez ARiMR zwrotu pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości dopłat w ramach Wspólnej Polityki Rolnej przez osoby nieuprawnione do otrzymania tych płatności. Zgodnie z orzeczeniem sądów administracyjnych sprawy dotyczące zwrotu takich płatności

ARiMR wypłaciła ok. 11 mld zł dopłat bezpośrednich za 2011 rok

Oznacza to, że Agencja wypłaciła już ponad 75 proc. z puli przewidzianej na dopłaty bezpośrednie. ARiMR ma na ten cel 14,3 mld zł. Pieniądze na dopłaty w 80 proc. pochodzą z Unii Europejskiej, a w 20 proc. finansowane są przez budżet krajowy. W tym roku wnioski o dopłaty bezpośrednie za ubiegły rok

ARiMR zawarła umowy z firmami utylizacyjnymi na 2014 r.

udzielana przez ARiMR na pokrycie kosztów zbioru, transportu i unieszkodliwiania padłych zwierząt gospodarskich jest obok kredytów preferencyjnych jedną z tzw. form "pomocy krajowej" w całości finansowanych z budżetu krajowego i w obecnej formie jest ona udzielana od 2008 r. Na 2014 r

Gdański radny PiS w raporcie o nieprawidłowościach w ARiMR. "Platforma mnie nęka"

Gdański radny PiS w raporcie o nieprawidłowościach w ARiMR. "Platforma mnie nęka"

raporcie po kontroli w ARiMR, który właśnie został ujawniony przez Kancelarię Premiera. Dlaczego faworyzowania? Ponieważ Kamiński szybko został przeniesiony na stanowisko dyrektorskie, a po 6 dniach znowu był doradcą. Ale będąc radnym, któremu bez zgody rady nie można obniżyć wynagrodzenia zachował prawo

"Rz": Kontrola umów w ARiMR

Gazeta wyjaśnia, że w latach 2007, 2009 i 2010 ARiMR podpisała z firmą informatyczną Oracle trzy kontrakty z wolnej ręki na utrzymanie systemu, który obsługuje w Agencji realizację dopłat bezpośrednich. Średnio w roku usługi Oracle kosztują Agencję ok. 38 mln zł. W wyniku tych umów ARiMR musi

"DGP": ARiMR łamie prawo pracy

Do redakcji gazety napływają skargi od inspektorów terenowych ARiMR, którzy zajmują się kontrolą rolników korzystających z dopłat unijnych. W ramach pensji muszą zrealizować 22 punkty (np. dokonać pomiaru powierzchni gruntów). Za każdy kolejny punkt otrzymywali po 150 zł. W ostatnim kwartale 2011

Sąd: prezes ARiMR mógł zawiesić 70 mln zł płatności dla Agro-North

na kwotę blisko 400 mln zł, zatrudniając przy tym od około 150 do 250 osób z gmin Choczewo, Lębork, Gniewino, Nowa Wieś Lęborska, Puck oraz Wejherowo. W listopadzie 2012 r. dyrektor Pomorskiego Oddziału Regionalnego ARiMR wydał postanowienie o zawieszenie płatności dla spółki, a w styczniu br

ARiMR wesprze tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw

. Są to: modernizacja gospodarstw rolnych, modernizacja przetwórstwa, wsparcie dla działalności pozarolniczej oraz dla młodych rolników.Według harmonogramu przyjętego przez ARiMR, 24 marca ogłoszony zostanie termin przyjmowania dokumentów od tzw. młodych rolników. 14 kwietnia Agencja poinformuje o

"DGP": Agencja do spraw utrudniania

Zdaniem rolników agencja jest przykładem urzędniczej indolencji. Półtora tysiąca chłopów, którzy wiosną zeszłego roku ubiegali się o pieniądze na modernizację gospodarstw, wciąż nie wie, czy je otrzyma. Ich wnioski nie zostały zweryfikowane - pisze "Dziennik Gazeta Prawna". Co więcej, agen

700 tysięcy rolników otrzyma dopłaty od ARiMR

. Łączna suma wypłat sięgnie ok. 1,3 mld zł.Wypłaty rozpoczęły się w poniedziałek, 17 października. Do końca października Agencja chce wypłacić 600 mln zł (44 proc. środków), a do końca roku 1 mld zł. Pozostałe 300 mln zł trafi do rolników na początku przyszłego roku - zapowiada ARiMR.

GTS Poland i Exatel wygrały przetarg na usługi danych dla ARiMR za 19 mln zł

Warszawa, 06.06.2013 (ISBnews) - Konsorcjum firm GTS Poland i Exatel wygrało przetarg publiczny i świadczy usługi transmisji danych w technologii DWDM dla Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (ARiMR), podały spółki w komunikacie. Wartość kontraktu to 19 mln zł brutto. "GTS

Samoobrona wyrzuca z ARiMR działaczy PiS

. Jeszcze nie dostaliśmy odpowiedzi. Mam nadzieję, że w przyszłym tygodniu na posiedzeniu klubu dowiemy się szczegółów.Rzecznik ARiMR Radosław Iwański o zmianach: - Niezbywalnym prawem prezesa Agencji jest dobieranie sobie współpracowników w oddziałach regionalnych. Pan Tomasz Gan przed powołaniem na

Do 15 maja ARiMR zbiera wnioski o dopłaty bezpośrednie

Departamentu Komunikacji Społecznej ARiMR. Dodał, że w tym roku złożono więcej wniosków niż w analogicznym okresie ub.r.Jednocześnie z ubieganiem się o dopłaty bezpośrednie rolnik może starać się o dopłaty z tytułu gospodarowania na terenach górskich (ONW) oraz o tzw. płatności rolnośrodowiskowe za 2012 r. O

Siedem firm ma umowy z ARiMR na utylizację padłych zwierząt

Siedem firm podpisało już w tym roku umowy z Agencją Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa na utylizację padłych zwierząt. Agencja wkrótce podpisze kolejne - poinformowało we wtorek biuro prasowe ARiMR. Za utylizację padłych zwierząt dostarczonych do zakładów, które podpisały takie umowy

Rolnik lubi dotacje. Ok. 195 tys. zł na gospodarstwo

. Teraz ARiMR szykuje się do nowej perspektywy unijnej. Na polską wieś ma trafić o 3 mld euro więcej niż w ostatnich siedmiu latach. Nie ustalono jeszcze, jak rozłoży się to między województwa. Dotacje będzie można dostać np. na modernizację gospodarstw, przetwórstwo i marketing produktów rolnych

Kolejne śledztwo, czyli awantura o marchew trwa

Agencji Rozwoju i Modernizacji Rolnictwa w Gdyni oraz Urzędu Skarbowego w Wejherowie łamali prawo.W zawiadomieniu wskazano m.in. na możliwość przerabiania dokumentów kontrolnych oraz tworzenia dokumentów bez podstaw prawnych przez urzędników gdyńskiego oddziału ARiMR. Właściciele Agro-North poskarżyli się

Asseco Poland zawarło umowy z ARiMR na ponad 60 mln zł w grudniu

Warszawa, 28.12.2010 (ISB) – Firma informatyczna Asseco Poland zawarła z Agencją Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (ARiMR) umowę o wartości 21,2 mln zł netto, poinformowała spółka w komunikacie. Łączna wartość kontraktów spółki z ARiMR w grudniu przekracza 60 mln zł netto.  

Rolnicy kupują coraz więcej nowych ciągników

Do końca maja w Polsce było zarejestrowanych ponad 6,7 tys. ciągników rolniczych. To 1,9 proc. mniej niż w okresie styczeń - maj 2009 r. Jednak jak wynika z danych z maja tego roku liczba zarejestrowanych ciągników wyniosła blisko 1,3 tys. maszyn i była wyższa o 90 sztuk niż rok wcześniej. To najlep

18,7 mln zł wypłaciła w tym roku ARiMR rolnikom

działań PROW zatwierdzonych przez KE, ARiMR realizuje 14, sześcioma zajmują się samorządy wojewódzkie, a po jednym wdrożyła Agencja Rynku Rolnego i Fundacja Programów Pomocy dla Rolnictwa (FAPA). W 2009 roku Agencja uruchomiła wszystkie działania. Oddziały regionalne i biura powiatowe ARiMR przyjęły od

ARiMR przyjmuje wnioski o pomoc na zalesianie

Najważniejsze informacje gospodarcze na twoją stronę. Ściągnij nasz gadżet.Jak poinformowało biuro prasowe ARiMR, rolnik może zalesić grunty, które są jego własnością lub współwłasnością. Wsparcie finansowe przysługuje do gruntów, na które została przyznana płatność obszarowa za poprzedni rok

Spółka zależna Pamapolu ma umowę z ARiMR wartą 16,8 mln zł

Warszawa, 31.01.2011 (ISB) - Cenos, spółka zależna spółki spożywczej Pamapol, zawarła umowę z Agencją Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (ARiMR) na dostarczenie artykułów spożywczych do organizacji charytatywnych w ramach programu ,,Dostarczanie nadwyżek żywności najuboższej ludności Unii

Lubelskie. Kary więzienia i grzywny za wyłudzanie dopłat do gruntów

latach 2004-2009 wyłudzili łącznie 96 tys. 780 zł dopłat. Jerzy D., który był wtedy pracownikiem Urzędu Marszałkowskiego w Lublinie, w ARiMR składał wnioski o dopłaty - np. do obszarów o niekorzystnych warunkach gospodarowania - wskazując w nich działki, których nie był właścicielem. Numery tych działek

MSP liczy, że KNF zatwierdzi w lipcu prospekt Bronisz

Bronisze to największy rynek hurtowy owoców, warzyw i kwiatów w Polsce.Do Skarbu Państwa należy 59 proc. akcji Bronisz, a Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa ma 12 proc. "Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych nakazują jednostkom z sektora finansów publicznych, z wy

Wywiad z prezesem ARiMR Aleksandrem Bentkowskim

działania SAPARD-u nastąpi w jeden dzień roboczy od chwili, gdy Bruksela potwierdzi naszą akredytację [czyli w poniedziałek - red.].W ciągu siedmiu dni podam termin rozpoczęcia przyjmowania wniosków, których wzory są już dostępne we wszystkich regionalnych oddziałach ARiMR-u. Wnioski na inwestycje w

PUP razem ARMiR pomaga przygotować wnioski o dotacje

Skąd pomysł na mariaż urzędu pracy i Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa? - Mamy kadrę, doświadczenie, po części staramy się dotrzeć do tych samych środowisk wsi i małych miejscowości co programy proponowane przez ARiMR. Postanowiliśmy zrobić coś razem - mówi Kordian Kolbiarz

Wnioski o dopłaty do ARiMR złożyło 1 mln 394 tys. rolników

W ubiegłym roku o dopłaty bezpośrednie ubiegało się ponad 1 mln 450 tys. gospodarstw rolnych posiadających co najmniej 1 hektar ziemi. Jak wyjaśnił Wojcieszak, Agencja zakończyła przyjmowanie wniosków 15 maja, jednak dokumenty mogą jeszcze spływać do Agencji. Dodał, że część rolników zdecydowała się

Prawie 7 mld zł otrzymali rolnicy w Pomorskim z UE w 2007-2013

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (ARiMR) w Gdyni poinformowała, że od 2004 roku, czyli wejścia Polski do Unii, rolnicy na Pomorzu otrzymali łącznie ponad 9 mld złotych. W tej kwocie są również pieniądze z programów przedakcesyjnych, np. SAPARD. W środę w Gdańsku w Pomorskim Ośrodku

ARiMR: hodowcy ryb mogą do końca stycznia składać wnioski o unijne dofinansowanie

Tylko do końca stycznia Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa przyjmuje wnioski o dofinansowanie projektów: "Chów i hodowla rybń oraz "Przetwórstwo i rynek rybnyń. Jak poinformowano w komunikacie ARiMR, projekty są finansowane z funduszy Sektorowego Programu Operacyjnego

Środki z PROW mają zostać wydane do ostatniej złotówki

Z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-13 finansowane są m.in.: zalesianie, wypłaty rent strukturalnych, ale także konkretne inwestycje - zakup sprzętu, maszyn, budowa nowych obiektów. Kasą dla wsi steruje Ministerstwo Rolnictwa, a za realizację programu odpowiedzialna jest Agencja Restr

100 tys. zł dla rolnika, który otwiera biznes. Jeszcze dziś i jutro w ARiMR

Grażyna Wereszczyńska z Agencji mówi, że w Polskiej Klasyfikacji Działalności jest jest ponad 400 pozycji do wyboru. Są to między innymi usługi na rzecz rolnictwa i leśnictwa, sprzedaż hurtowa i detaliczna, usługi budowlane i instalacyjne, turystyczne, agroturystyczne, transportowe i komunalne oraz

Co się dzieje w ARiMR?

"Rzeczpospolita" poinformowała we wtorek, że nowy prezes Agencji Aleksander Bentkowski hurtowo odwołuje dotychczasowych dyrektorów lokalnych oddziałów ARiMR i na ich miejsce powołuje osoby nie zawsze doświadczone (a czasami o niejasnej przeszłości zawodowej), ale za to związane z PSL i

Ponad 1600 wniosków rolników o pomoc po stratach wskutek klęsk żywiołowych

Agencja 12 grudnia br. zakończyła nabór wniosków, ale dokumenty mogą jeszcze wpłynąć pocztą. O takie wsparcie mogli starać się rolnicy, którzy ponieśli straty w 2012 lub 2013 roku w wyniku klęsk żywiołowych, takich jak: przymrozki wiosenne, susza, powódź, deszcz nawalny, obsunięcie się ziemi, lawiny

ARiMR zapewnia, że nie będzie opóźnień w kolczykowaniu bydła

Prezes ARiMR Aleksander Bentkowski zapewniał wczoraj, że nie grozi opóźnienie rozpoczęcia akcji kolczykowania bydła - niezbędnej, by system IACS mógł zacząć działać w 2004 r. Firma, która krowy zakolczykuje (kosztem 30-40 mln zł), nie zostanie jednak wyłoniona w drodze przetargu. Poprzedni przetarg

Ponad milion rolników dostało już dopłaty

- Prawie trzy czwarte rolników, którzy złożyli wnioski o płatności bezpośrednie w 2008 r., otrzymało już pieniądze na konta - podała w piątek Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (ARiMR). Płatności bezpośrednie otrzymało już ponad 1 mln 54 tys. rolników; przelano im blisko 5,25 mld

Pamapol ogranicza zakres inwestycji

- Obecnie sytuacja w branży warzywnej jest nieciekawa, ponieważ ze względu na wysokie i niestabilne ceny surowców, notujemy niską rentowność - komentuje Krzysztof Półgrabia.Przedsięwzięcie warzywnej spółki ZPOW Ziębice i polega na rozbudowie magazynu oraz inwestycji w produkcję warzyw mrożonych.Zię

Dopłaty zmieniły podejście rolników do Unii

opłatę, ja biorę dopłaty. Często dzierżawcy uzupełniają za właścicieli ziemi wnioski o dopłaty. Pokazuje to, jak bardzo mylne są statystyki ARiMR. Liczba osób uprawiających ziemię i liczba biorących dopłaty to dwie różne sprawy. Żywność, która rośnie na danym polu, ląduje w innej stodole, jedzie do

Firmy doradcze wyłudzały miliony złotych, pozorując pomoc rolnikom

charakteru gospodarstwa (cennik usług doradczych określa ministerialne rozporządzenie). ARiMR pokrywa 80 proc., resztę musi dołożyć rolnik. Formalności załatwia za niego firma doradcza: przedstawia rachunek za usługę, załącza kwitek, że rolnik wpłacił firmie swoją część. ARiMR przelewa potem pieniądze - 80

Zamiast na ubezpieczenia więcej pieniędzy na kredyty klęskowe

się rolnicy w bankach współpracujących z ARiMR. Aktualnie są to: Bank Polskiej Spółdzielczości, SGB-Bank (a także w zrzeszonych w nich bankach spółdzielczych). Poza tym kredytów klęskowych udzielają też Banku Gospodarki Żywnościowej, ING Bank, Bank Pekao, BZ WBK. W sumie w 2014 r. na kredyty klęskowe

Sawicki zapowiada reorganizację Agencji Rynku Rolnego

działają dwie agencje płatnicze: ARiMR i ARR. Ta pierwsza zajmuje się m.in. dopłatami bezpośrednimi oraz realizacją Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich. ARR odpowiada zaś za realizację m.in. dopłat do eksportu produktów rolnych, unijnych programów "szklanka mleka" i "owoce w szkole"

TK: trzeba zmienić przepis o ewidencji producentów rolnych

Modernizacji Rolnictwa cofnęła numer nadany żonie, bo zwróciła uwagę na fakt, że oba wnioski o nadanie numerów nie były podpisane przez współmałżonków. Poza tym ARiMR stwierdziła, że spisanie intercyzy przez małżonków nie miało znaczenia, bo zgodnie z ustawą o krajowym systemie ewidencji małżonkowie mogą mieć

Tarczyński liczy na zakończenie rozbudowy zakładu prod. pod koniec X 2014 r.

. wyniosła 8.999 tys. zł, co stanowi 18,5% wartości kontraktu" - podano dalej w dokumencie. Pod koniec października spółka złożyła do Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (ARiMR) wniosek o płatność w kwocie 3,5 mln zł w zakresie realizacji I etapu rozbudowy zakładu. "Wniosek o

Rolnicy mają szansę na dodatkowe 140 mln zł. Ale tylko do 1 czerwca

Rolnicy powinni składać wnioski w powiatowych biurach ARiMR, formularze są do pobrania w agencjach. - Stawka pomocy wynosi 100 zł na 1 ha powierzchni uprawy żyta, jęczmienia, pszenżyta, pszenicy, rzepaku lub rzepiku, trwałych użytków zielonych oraz ozimych upraw nasiennych wymagających ponownego

Rolnicy otrzymają 3,34 mld euro w ramach dopłat bezpośrednich

W poniedziałek większość z biur powiatowych ARiMR będzie czynna dłużej, czyli do czasu przyjęcia ostatniej osoby oczekującej z wnioskiem o przyznanie dopłat bezpośrednich. Rolnicy mogą również składać dokumenty w dodatkowych punktach, m.in. w urzędach miast i gmin oraz ośrodkach

Uwaga! Oszuści naciągają na dopłaty rolnicze

, numeru z dziennika korespondencji. Tak nie wyglądają urzędowe pisma. Jest ono za to opatrzono logo ARiMR... ale zaraz, zaraz. Niby znak jest łudząco podobny, a jednak inny. Sprawdzamy podany na gotowym przekazie pocztowym adres: Al. Solidarności 115/2 w Warszawie. Mieści się pod nim kino Femina... - Na

"Gazeta Wyborcza": Piraci na ciągnikach

żadnych dokumentów, że grunt się np. wydzierżawiło. ARiMR nie potrafi powiedzieć, ile osób w całej Polsce pobiera pieniądze za nie swoją ziemię. Jedno jest pewne - żyć z tego można, i to całkiem nieźle. Za 1 ha można dostać ok. 1 tys. zł dopłaty. Przy 100 ha to 100 tys. zł.

ANR: nielegalni użytkownicy państwowej ziemi nie dostaną dopłat

ANR oraz ARiMR poinformowały w czwartek w komunikacie, że zacieśniły współpracę w celu wyeliminowania zjawiska samowolnego zajmowania nieruchomości Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa. Agencja Nieruchomości Rolnych zapewniła, że będzie podejmowała wszelkie możliwe działania, by nie dopuścić do

Owca to nie kosiarka, czyli jak górale walczą o hale

niej coś zostanie.Urzędnicy z ARiMR zasłaniają się unijnymi przepisami, które mówią, jak dbać o łąkę. - I właśnie na tym polega problem. Zupełnie inaczej wygląda łąką w Wielkopolsce, a inaczej wysokogórska hala - mówi Józef Michałek z Tatrzańsko-Beskidzkiej Spółdzielni Producentów "Gazdowie"

Minister rolnictwa: Są dodatkowe środki na modernizację gospodarstw

ekonomicznej gospodarstwa.Maksymalne dofinansowanie, jakie można było uzyskać na ten cel, wynosi 300 tys. złotych na jedno gospodarstwo i jednego beneficjenta. ARiMR dopłaca od 40 do 60 proc. tzw. kosztów kwalifikowalnych danej inwestycji.- Będzie to ostatni nabór w tej perspektywie. Generalnie w perspektywie

"Dziennik Gazeta Prawna": Bruksela żąda oddania nadpłaty dotacji

mieli w rzeczywistości. ARiMR nie może żądać zwrotu nadpłaty, gdy różnica między tym, co zostało wypłacone, a tym co rolnik faktycznie powinien dostać, wynosi do 100 euro. W efekcie 14 tys. gospodarstw nie musi nic oddawać, chociaż mogło do nich trafić w tych dwóch latach łącznie ok. 5-6 mln zł więcej

"DGP": Fikcyjne uprawy za unijną kasę

i Modernizacji Rolnictwa (ARiMR) przestawienie gospodarstwa "z konwencjonalnego na ekologiczne". Ile wyłudzono dopłat? Nie wiadomo, bo szwankuje system nadzoru - akcentuje "DGP". Możliwość karania właścicieli fikcyjnych upraw ma ARiMR, ale kontrolami jest objęte zaledwie 5 proc

Urzędy i szkoły wydały na teleinformatykę prawie 6 mld zł

zajmująca się badaniem rynku teleinformatycznego i usługami doradczymi.Kto rozstrzygał przetargi? Urzędy centralne, samorządy terytorialne oraz sektor edukacyjny - to tu wydano 87 proc. całej kwoty na przetargi IT. Co ciekawe, w przypadku instytucji takich jak ZUS, ARiMR, KGP czy MSWiA usługi

Dlaczego minister rolnictwa reklamuje się w przerwach meczów?

na emisje spotu w najdroższym czasie antenowym TVP, tylko na pokazanie go w najlepszym możliwym czasie antenowym - zapewnia Departament Komunikacji Społecznej ARiMR. O kosztach nie chce jednak informować: "Telewizja Polska zastrzegła w umowie, że nie możemy pod groźbą kar ujawnić warunków

Piraci na traktorach. Najeżdżają cudzą ziemię, orzą, sieją i znikają. A potem idą po unijną dopłatę

zorganizowane grupy. Ci drudzy działają na masową skalę, by wyłudzać dotacje europejskie od innej agencji - Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (ARiMR). To skutek luki w prawie. Brukseli nie interesuje, czyja jest ziemia, lecz kto ją zaorał. - Dopłaty należą się temu, kto na dzień 31 maja każdego roku

Marchew i urzędy. Anonim nie zabije wielkiej firmy?

ziemniakiDecyzja urzędu marszałkowskiego miała zapaść w kwietniu. Jednak konieczne okazało się przedłużenie postępowania. Jak bowiem w kwietniu poinformowali urząd pracownicy ARiMR, istniało uzasadnione podejrzenie, że w jednym z magazynów należących do spółki przechowywano nie marchew, ale... ziemniaki.Urzędnicy

Ponad pół miliarda dla młodego rolnika na dobry start

lubelskiego ARiMR. - W pierwszej kolejności pieniądze otrzymają ci, którzy z braku funduszy nie otrzymali ich w poprzednim roku.Podobnie jest w Wielkopolsce, która ma do podziału ponad 50 mln zł. Dotacje są tym bardziej atrakcyjne, bo tylko 75 proc. z otrzymanych pieniędzy trzeba wydać na działania zapisane

Sankcje na rolników piratów skuteczne. Coraz mniej nielegalnie użytkowanych gruntów

, ale analizowanie informacji z bazy ARiMR jest procesem żmudnym i długotrwałym - podkreśliła. Dotychczasowe działania ANR wskazują, że przeciwdziałanie temu procederowi byłoby łatwiejsze, gdyby zmieniło się prawo - zaznaczyła Kapelko. Obecnie dopłaty przysługują tym, którzy użytkują ziemię, a nie jej

ANR: mniej bezprawnie użytkowanych gruntów

bezumownych użytkowników, ale analizowanie informacji z bazy ARiMR jest procesem żmudnym i długotrwałym - podkreśliła. Dotychczasowe działania ANR wskazują, że przeciwdziałanie temu procederowi byłoby łatwiejsze, gdyby zmieniło się prawo - zaznaczyła Kapelko. Obecnie dopłaty przysługują tym, którzy użytkują

Chciał od rolników wyłudzić ok. 5 mln zł. Aresztowany [WIDEO]

brakiem dopłaty bezpośredniej na rok 2013".Prokuratura i ARiMR: Nie wpłacajcie pieniędzyKierownictwo ARiMR od kilku dni apeluje do wszystkich, którzy otrzymali pismo, by nie wpłacali pieniędzy. Podobny apel wystosowała rzeszowska prokuratura. W poniedziałek funkcjonariuszom z wydziału do walki z

400 mln zł kary z UE za niedociągnięcia urzędników

czasie tylko część kraju była pokryta ortofotomapami - mówi Paweł Wojcieszak z biura prasowego ARiMR. - Reszty map po prostu nie było, dlatego posłużyliśmy się tym, co mieliśmy, czyli danymi katastralnymi [przygotowywanymi przez gminy] - dodaje.Takie dane Unii jednak nie wystarczyły.Początkowo Komisja

Zgoda KE na zmniejszenie strefy buforowej dot. ASF

Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa i utworzenie jednej agencji płatniczej"- powiedział minister. Natomiast na bazie ARR ma być tworzona agencja lub instytut promocji - dodał. Obecnie w Polsce działają dwie agencje płatnicze: ARiMR i ARR. Ta pierwsza zajmuje się m.in. dopłatami bezpośrednimi oraz

Sawicki: wstępna zgoda KE na zmniejszenie strefy buforowej dot. ASF

Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa i utworzenie jednej agencji płatniczej"- powiedział minister. Natomiast na bazie ARR ma być tworzona agencja lub instytut promocji - dodał. Obecnie w Polsce działają dwie agencje płatnicze: ARiMR i ARR. Ta pierwsza zajmuje się m.in. dopłatami bezpośrednimi oraz

Są pieniądze na pomoc dla powodzian. Odbudują nie tylko dom, ale i plony

telefonów, ale myślę że zainteresowanie będzie duże, bo przecież w pobliżu Wisły i Nidy woda zniszczyła wiele gospodarstw i upraw - mówi Magdalena Kędzierska, dyrektorka ARiMR w Kielcach.Na odtworzenie szkód można dostać aż 90 proc. kosztów. Natomiast straty w środkach trwałych ARiMR pokryje nawet w 130

Wypłacono tylko 20 proc. unijnych pieniędzy na rolnictwo

jedyna część unijnej kasy, której nie nadzoruje Ministerstwo Rozwoju RegionalnegoKasą dla wsi steruje Ministerstwo Rolnictwa, a za realizację programu odpowiedzialna jest Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa - teoretycznie największa agencja płatnicza w całej Europie. ARiMR zarządza bowiem

Za wypalanie trawy stracisz unijne dopłaty

bezpośrednich. Rolnikowi, który ich nie przestrzega, grozi zmniejszenie należnej wysokości wszystkich rodzajów dopłat bezpośrednich o 3 proc. - mówi Mirosław Borkowski, wicedyrektor opolskiego oddziału ARiMR. - Wysokość kary może jednak wzrosnąć, bo Agencja każdy przypadek traktuje indywidualnie i może karę

Przegląd informacji ze spółek

Firma informatyczna Asseco Poland zawarła z Agencją Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (ARiMR) umowę o wartości 21,2 mln zł netto, poinformowała spółka w komunikacie. Łączna wartość kontraktów spółki z ARiMR w grudniu przekracza 60 mln zł netto. Zakłady Chemiczne Police zawarły z norweską

Zabójczo długie czekanie na sąd

administracyjne analizują wyłącznie legalność podejmowanych decyzji. To oznacza, że badają bardziej procedurę, a co do zasady nie interesują się skutkami działań urzędów. Dlatego w sporze Agro North kontra ARiMR po wyroku wojewódzkiego sądu administracyjnego nic się nie wyjaśni, nie poprawi się także sytuacja

CBŚ zajmuje się... miejscem składowania ziemniaków

decyzji o uznaniu "grupy producenckiej" budzi niepokój. Bo okazuje się, że zanim wydano decyzję, trzeba było przeprowadzić dodatkowe, ważne ustalenia. Otóż ARIMR "powzięła informację", którą się podzieliła z urzędem marszałkowskim, że w "marchewkowych halach" z unijnych

Wstrzymanie dotacji po anonimie? To paranoja

kontrolowany 19 razy i zawsze wyniki były dobre. Karty odwróciły się latem zeszłego roku, gdy firma wystąpiła do Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa o rozliczenie kolejnej transzy na inwestycje. Jednak ARiMR zawiesiła cała procedurę, powołując się na postępowanie wyjaśniające, które w sprawie

Spółki zależne Pamapolu mają umowę z Alfred C.Toepfer Int. wartą ok. 20 mln zł

Mitmar i Cenos do Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (ARiMR) na dostarczenie artykułów spożywczych  w ramach programu ,,Dostarczanie nadwyżek żywności najuboższej ludności Unii Europejskiej". Narastająco w I-III kw. 2010 roku Pamapol miał 3,12 mln zł skonsolidowanego zysku netto

Rolnicy nie śpieszą się po dopłaty

Nieco ponad 700 tys. rolników złożyło wnioski o dopłaty unijne. Oznacza to, że nie dostarczyła ich połowa gospodarstw. W dodatku, jak alarmuje ARiMR, w wielu dokumentach znajdują się błędy. Dotyczą one głównie załączników graficznych, gdzie brakuje podpisu rolnika albo nie ma wyrysowanych i

Marek Sawicki: Jestem lojalny, nie mam czasu na gry

, Japonii, Tajwanu czy Singapuru. Mam nadzieję przekonać ich, że nasze mięso jest bezpieczne. Świńska wpadka to niejedyny problem. Kancelaria premiera opublikowała raport o ARiMR, wynika z niego, że pracują tam liczni krewni i znajomi polityków PSL. - Liczni krewni, ale nie zauważyłem podkreślenia, że z PSL

Unia Europejska pomoże przedsiębiorcom działającym na wsi

Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (ARiMR). Adres strony internetowej WWW.arimr.gov.pl.   W tym roku na powyższe działania przeznaczono ponad 2,5 miliarda złotych. O dotację mogą starać się przedsiębiorcy działający na terenach wiejskich i wiejsko-miejskich. Dofinansowanie może wynieść nawet do 50

Agencje rolne na celowniku

zatrzymana Jolanta K., zastępczyni kierownika łódzkiego oddziału ARiMR. W ciągu ostatnich miesięcy z powodu zarzutów o nepotyzm Roman Kwaśnicki stracił stołek prezesa KRUS, a Bogdan Twarowski posadę prezesa ARR. Oliwy do ognia dolał Adam Koc, dyrektor oddziału ARR w Bydgoszczy, który załatwiał pracę w

Powódź może zaszkodzić inwestycjom na wsi

powódź wiele osób może mieć problemy z wypełnieniem zobowiązań wynikających z umów zawartych z Agencją. Jednak jak wyjaśnia ARiMR, ponieważ ta sytuacja jest spowodowana okolicznościami "o charakterze siły wyższej", poszkodowani mogą wystąpić do Agencji o zgodę na niewywiązanie się z części, a

By dostać kasę, trzeba mieć szczęście

Rolnictwa Marek Kassa przyznaje, że losowanie nie jest idealnym rozwiązaniem. - Ale przyjęto taką metodę, bo Ministerstwo Rolnictwa i ARiMR chcą uniknąć powtórzenia sytuacji z 2007 roku, gdy ludzie stali pod oddziałami regionalnymi po kilka dni, często w warunkach uwłaczających ludzkiej godności. Wtedy nie

Przegląd prasy

', wycena nadal 9,6 zł --KNF: Zysk netto sektora bankowego wzrósł o 6,9% r/r do 5,67 mld zł w I-IV --GTS Poland i Exatel wygrały przetarg na usługi danych dla ARiMR za 19 mln zł --E&Y: Polska najatrakcyjniejszym rynkiem dla BIZ w Europie Środkowo-Wschodniej --MPiPS: Stopa bezrobocia

Rząd szykuje pomoc dla rolników. Za 140 mln zł

pieniądze na ponowne zasiewy. Za każdy hektar zniszczonych upraw przysługuje 100 zł. To pomoc krajowa. Tym też zajmuje się ARiMR. Poszkodowani rolnicy mogą się też ubiegać o odroczenie opłacania bieżących składek na KRUS lub rozłożenie ich na raty. Dodatkowo wójtowie czy burmistrzowie mają prawo zastosować

Przegląd wiadomości ze spółek, piątek godz. 20

System Zarządzania i Kontroli, znany jako IACS. W ramach kontraktu Asseco Poland zajmie się również utrzymaniem innych aplikacji, m.in. systemu obsługującego dopłaty związane z Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz platformy umożliwiającej udostępnianie danych gromadzonych przez ARiMR instytucjom

Z powodu suszy rolnicy stracili 133 mln zł

Z kredytu klęskowego zamierza skorzystać ponad 5,7 tys. rolników, na łączna kwotę ponad120 mln zł. W ubiegłym tygodniu wicewojewoda Jan Świrepo wystąpił do Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi o zgodę na stosowanie przez ARiMR dopłat do oprocentowania kredytów bankowych. Będą one udzielane na

Lubuscy rolnicy otrzymali prawie 102 mln zł na ekologiczne gospodarstwa

bezpośrednich Lubuskiego Oddziału Regionalnego ARiMR Andrzej Trzop. Dopłaty z tego źródła przysługują rolnikom, którzy stawiają na wdrażanie przyjaznych środowisku praktyk rolniczych, pozwalających m.in. na ograniczenia strat biogenów poprzez tworzenie tzw. stref buforowych, nasadzanie drzew wzdłuż dróg, cieków

Nie znalazłeś tego, czego szukasz? Zapytaj użytkowników

Zintegrowany System Zarządzania i Kontroli

Zintegrowany System Zarządzania i Kontroli (skrót ZSZiK lub IACS z ang. Integrated Administration and Control System) – system informatyczny zarządzany przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (ARiMR) unijnych dopłat bezpośrednich w Polsce w ramach Wspólnej Polityki Rolnej Unii

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (ARiMR) – powstała w 1994 r. powołana Ustawą z dnia 29 grudnia 1993 r. o utworzeniu Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa () w celu wspierania rozwoju rolnictwa i obszarów wiejskich. Obecnie działa na podstawie Ustawy z dnia 9 maja

Paweł Janusz Osuch

Paweł Janusz Osuch (ur. 1970 w Kielcach) – polski urzędnik, ekonomista, nauczyciel, filolog angielski, były prezes ARiMR. ŻyciorysJest absolwentem Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Kielcach, Instytutu Filologii Angielskiej Uniwersytetu Marii Skłodowskiej-Curie w Lublinie, Kolegium Zarządzania

Tomasz Kołodziej

1998–2007 pracował w Funduszu Składkowym Ubezpieczenia Społecznego Rolników. W lipcu 2008 został zastępcą prezesa Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, w listopadzie tego samego roku objął funkcję doradcy prezesa ARiMR oraz dyrektora Biura Nadzoru Właścicielskiego w Ciechu. 23 marca

Alfred Domagalski

jako wiceprzewodniczący rady naczelnej. Był także przewodniczącym ARiMR.

Tekst udostępniany na licencji Creative Commons: uznanie autorstwa, na tych samych warunkach, z możliwością obowiązywania dodatkowych ograniczeń. Zobacz szczegółowe informacje o warunkach korzystania.
Zasady zachowania poufności. O Wikipedii. Korzystasz z Wikipedii tylko na własną odpowiedzialność. Materiał pochodzący z Wikipedii został zmodyfikowany poprzez ograniczenie liczby przypisów. Wikipedia® is a registered tradmark of the Wikimedia Foundation.

Zdjęcia - arimr