argumentów prawnych

Anna Popiołek

 To nie wasze pieniądze, czyli skutki przykrawania OFE.

To nie wasze pieniądze, czyli skutki przykrawania OFE.

Większość Polaków traktowała pieniądze w OFE jako swoje prywatne oszczędności. I nie zmieni tego żaden wyrok Trybunału Konstytucyjnego i żadne argumenty prawne. W dodatku przeniesienie pieniędzy do ZUS zniechęciło ludzi do oszczędzania na emeryturę.

Polisy inwestycyjne to nie ubezpieczenia. Dajemy się na to nabrać

- Polisy inwestycyjne to nie są ubezpieczenia! - grzmi rzecznik uUbezpieczonych i pokazuje raport, w którym przedstawia konkretne argumenty. Nie zgadzają się z nimi ubezpieczyciele, którzy powołują się na przepisy prawne

"DGP": Gazprom jest winny Polsce ponad miliard złotych

Polscy negocjatorzy mają nowy argument w gazowych negocjacjach z Rosją. Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo może bowiem złożyć pozew przeciwko Gazpromowi - dowiedział się "Dziennik Gazeta Prawna".

Bochenek: Zawieszenie spłaty rat kredytu może uniemożliwić dochodzenie roszczeń

Warszawa, 13.03.2020 (ISBnews) - Umowy kredytowe klientów z bankami mogą zawierać zapisy, które w sytuacji wprowadzenia przez rząd możliwości czasowego zawieszenia spłaty rat kredytów w związku z epidemią uniemożliwią w późniejszym czasie dochodzenie roszczeń, poinformował radca prawny Wojciech

Inno-Gene rozpoczyna procedurę przejścia na rynek główny GPW z NewConnect

spółki. W chwili obecnej zarząd emitenta rozpoczął rozmowy z domami maklerskimi oraz kancelariami prawnymi, które odpowiedzialne będą za przeprowadzenie całego procesu" - czytamy w komunikacie. Celem zmiany rynku notowań akcji z NewConnect na rynek regulowany Giełdy Papierów Wartościowych w

W czasie procesu z bankiem nie muszą spłacać rat. Sąd zabezpieczył frankowiczów

W czasie procesu z bankiem nie muszą spłacać rat. Sąd zabezpieczył frankowiczów

od tego, czy zabezpieczenie takie zapadło w sprawie indywidualnej czy w postępowaniu grupowym, to tylko umacnia przekonanie, że sądy coraz częściej przychylają się do twierdzeń i argumentów kredytobiorców, a nie banków – wskazuje radca prawny Wojciech Bochenek z Bochenek i Wspólnicy Kancelaria

Polska analiza wskazuje, że prawo UE ma zastosowanie do gazociągu Nord Stream II

państw UE oraz ich wodach terytorialnych nie budzi wątpliwości. Z naszej analizy wynika, że argumenty służb prawnych Rady w tym zakresie są pozbawione podstaw prawnych. Zastosowanie jurysdykcji UE do części gazociągu leżącej poza jej terytorium wynika z konieczności zachowania jednolitości regulacyjnej

KPMG: Coraz częściej reorganizacje mają postać połączeń czy podziałów

KPMG w Polsce, cytowana w komunikacie. W procesach reorganizacji niezwykle ważne jest posiadanie odpowiedniego uzasadnienia biznesowego. W czasie pandemii COVID-19 grupom kapitałowym może być łatwiej znaleźć argumenty dla takiego uzasadnienia. "Można się jednak spodziewać, że organy podatkowe

Hardt z RPP za podwyżką stóp, gdyby inflacja trwale pozostawała blisko 3,5% r/r

wiarygodność banku centralnego. Nie możemy zapominać, że rolą NBP jest dbanie o wartość pieniądza. Lepiej realizujemy nasze zadanie, gdy mamy inflację na poziomie 2% niż 3%" - powiedział Hardt w wywiadzie dla "Dziennika Gazety Prawnej". Według niego, taka niewielka podwyżka stóp procentowych

Jak obniżyć czynsz za lokal, unikając sądu? Spadek obrotów zmusza do negocjacji

Jak obniżyć czynsz za lokal, unikając sądu? Spadek obrotów zmusza do negocjacji

spodziewać, że reżim sanitarny, na mocy którego możliwe stało się otwarcie restauracji czy salonów fryzjerskich i kosmetycznych, odbije się znacznym spadkiem obrotów - wieszczy Jacek Kosiński, partner w kancelarii Jacek Kosiński Adwokaci i Radcowie Prawni. To oznacza, że wielu drobnych przedsiębiorców nie

Spółka Bowimu orzymała decyzję PARP ws. zwrotu dofinansowania

należała do grupy kapitałowej Bowim, podano także. "W ocenie zarządu emitenta i zarządu Paasat-Stal, postępowanie administracyjne w sprawie zwrotu środków powinno zostać umorzone, albowiem poza innymi argumentami, termin przedawnienia zobowiązania do zwrotu środków pochodzących z umowy o

Nieważne umowy o kredyty frankowe. Kontrowersyjne uzasadnienie wyroku Sądu Najwyższego

Nieważne umowy o kredyty frankowe. Kontrowersyjne uzasadnienie wyroku Sądu Najwyższego

„frankowiczów sądy dotychczas opowiadały się za odfrankowieniem umowy, a nie za jej nieważnością w całości. Jak wyjaśnia doktor Marcin Jagodziński, wspólnik w JSP Jagodziński Skrzypek Radcowie Prawni, odfrankowienie w uproszczeniu polegało na „wyeliminowaniu” przez sąd z umowy

Neuca nie utworzy rezerw w zw. z decyzją skarbową, zaskarży ją do WSA

podatkowych, podała spółka. Neuca planuje zaskarżenie powyższej decyzji do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego i nie zamierza tworzyć rezerw na to zobowiązanie.  "Decyzja została wydana pomimo przedstawienia przez spółkę szeregu argumentów wskazujących, że ustalenia Urzędu są błędne i

Prawnicy czytelnikom odc. 16. W marcu wystąpiłem do ZUS o postojowe. Do dzisiaj nie mam żadnej odpowiedzi. Co robić?

Prawnicy czytelnikom odc. 16. W marcu wystąpiłem do ZUS o postojowe. Do dzisiaj nie mam żadnej odpowiedzi. Co robić?

klauzulę rebus sic stantibus przewidzianą w art. 3571 k.c. Pomocny w negocjacjach może być argument, że brak porozumienia, które dostosuje warunki korzystania przez czytelnika z lokalu do aktualnej sytuacji prawnej i ekonomicznej (w szczególności w zakresie wysokości czynszu najmu), będzie powodował

KIG: Ustawa o fundacjach wymaga nowelizacji 

, radca prawny i partner zarządzający w kancelarii PwC Legal zwrócił uwagę na zupełny brak regulacji pozwalających na tworzenie w Polsce fundacji rodzinnych, które mogą pomóc w planowaniu sukcesji firm rodzinnych. "W oparciu o informacje od różnych podmiotów, które zarządzają fundacjami rodzinnymi

Mediacje gospodarcze. Czy mogą pomóc twojej firmie? [PORADNIK]

którakolwiek ze stron będących w sporze odmówi w niej udziału - wyjaśnia Aleksandra Grzechnik, radca prawny z warszawskiej kancelarii Robaszewska & Płoszka. Radcowie Prawni. Mediację prowadzi się na podstawie umowy albo postanowienia sądu. Umowa może zostać zawarta także przez wyrażenie przez stronę zgody na

HH Technology pozwał PCC Exol w zw. z naruszaniem patentu dot. alkoksylatów

uznającego w całości bądź w części powództwo, poprzez publikację w dzienniku 'Rzeczpospolita' lub upublicznienie wyroku na koszt PCC Exol, jeżeli spółka by tego nie zrobiła" - czytamy w komunikacie. W pozwie HH Technology nie wskazuje wartości przedmiotu sporu, uzasadniając takie działanie argumentem

PGNiG liczy na możliwość zatwierdzania taryf dystrybucyjnych na dłużej niż rok

myśleć o taryfach dystrybucyjnych w perspektywie dłuższej niż jeden rok. Polska i Grecja to jedyne kraje w Europie, gdzie taryfa sieciowa jest ustalana na tak krótki termin" - powiedział Woźniak w rozmowie z "Dziennikiem Gazetą Prawną". Pokreślił, że dla PGNiG jako inwestora oznacza to

Problemy techniczne ze skrzynką e-PUAP przy wnoszeniu odwołania

Problemy techniczne ze skrzynką e-PUAP przy wnoszeniu odwołania

prawnej przewidzianych w ustawie, składanych w dopuszczalnej formie, tj. elektronicznej z bezpiecznym podpisem elektronicznym. Odnosząc się natomiast do argumentu Przystępującego, iż odwołanie sporządzone w formie skanu dokumentu pisemnego, następnie opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym, naruszać

Zarząd Agory rekomenduje niewypłacenie dywidendy za 2014 r.

. "Kancelaria, po rozważeniu poglądów i argumentów dotyczących możliwości wypłaty dywidendy za rok obrotowy, który spółka zamknęła stratą netto, wskazała na niejednoznaczność stanu prawnego oraz osobistą odpowiedzialność członków władz spółki za niezgodną z prawem wypłatę dywidendy w takiej sytuacji

Prawo upadłościowe w czasach epidemii COVID-19

Prawo upadłościowe w czasach epidemii COVID-19

niewykonanie jednak pozostały. Konieczny jest przegląd czynności i środków prawnych, które przedsiębiorcy oraz osoby zarządzające spółkami powinny uwzględnić, opracowując strategię przetrwania swoich firm. 1. Najważniejsze to uniknąć niewypłacalności Prawo upadłościowe reguluje dwie sytuacje, w

Nadzieja dla frankowiczów. Co mogą zrobić, żeby odzyskać część pieniędzy?

Nadzieja dla frankowiczów. Co mogą zrobić, żeby odzyskać część pieniędzy?

otrzymane z banku pozwoli bowiem na ustalenie wysokości żądania kredytobiorcy, które zostanie skierowane do banku – mówi radca prawny Monika Kasprzyk z kancelarii prawnej Bochenek i Wspólnicy. Kancelaria Radców Prawnych sp. k. 2. Drugim krokiem powinna być reklamacja w banku. W reklamacji opisujemy

KE kieruje do TSUE skargę, by chronić polskich sędziów przed kontrolą polityczną

dogłębnej analizie otrzymanej odpowiedzi Komisja uznała, że wątpliwości prawne nie zostały rozwiane, i podjęła kolejny krok w tej procedurze, przesyłając w dniu 17 lipca 2019 r. uzasadnioną opinię. W swojej ostatniej odpowiedzi władze polskie nie przedstawiły argumentów, które rozwiałyby obawy Komisji. W

Rażąco niska cena. Możliwym jest uznanie wyjaśnień bez dołączonych dowodów

przekazane wyjaśnienia i dowody jednoznacznie uzasadniały wysokość zaoferowanej ceny realizacji zamówienia publicznego, były przekonujące i wiarygodne. Składając wyjaśnienia wykonawca nie ma obowiązku każdorazowego załączania dowodów potwierdzających prezentowane argumenty. Powyższą tezę potwierdza wyrok

Nowy pomysł rządu: estoński CIT. Kruczki, zmyłki i pułapki. Wszystko, co wiemy na ten temat

korzystają z finansowania kapitałem pozyskanym od różnego rodzaju funduszy inwestycyjnych. - W mojej ocenie powyższe kryteria zostały ustalone po to, aby zapobiec używaniu spółek do różnego rodzaju optymalizacji podatkowych, co oczywiście jest argumentem jak najbardziej uzasadnionym, jednakże będzie to

Emperia jest na etapie 'zaawansowanego' due diligence w pozyskiwaniu inwestora

bazowym jest inwestor, który przejmie całość spółki - bez dzielenia na segmenty: IT, nieruchomości itp. "Nie widzimy, by postępowanie kontrolne dotyczące podatku było jakąś przeszkodą w procesie poszukiwania nowego inwestora. Jesteśmy przekonani, że argumenty są po naszej stronie" - powiedział

PTChC: Potrzeba nowych rozwiązań systemowych w walce z paleniem papierosów

prawnym. W 29 państwach na świecie nadal brakuje praw regulujących minimalny wieku osoby kupujących produkty tytoniowe lub nikotynowe, albo w których wiek kupującego papierosy jest niższy niż 18 lat. Sama WHO przyznaje, że do 2025 globalna liczba palaczy utrzyma się na podobnym poziomie" - czytamy w

Gumtree:Praca zdalna efektywniejsza niż biuro wg 24% pracowników, 5% pracodawców

dostrzeżenie, jak wielkie zmiany na rynku pracy zaszły w ciągu ostatnich kilku miesięcy. Nasze badanie obejmuje zarówno pracowników, jak i pracodawców reprezentujących przekrój branż. Dotyka ono również wielu aspektów pracy zdalnej - od psychologicznych, aż po formalno-prawne" - powiedziała koordynator ds

FPP/ CALPE: Ustawowe zabezpieczenia 'prywatności' środków w PPK są wystarczające

sytuacja doprowadziła do powstania sporu prawnego co do tego, w jakim stopniu aktywa OFE stanowią prywatną własność ich członków, co zostało wykorzystane jako argument za przejęciem i umorzeniem ich części obligacyjnej" - wskazano w komunikacie. W połowie listopada Pracodawcy RP stwierdzili, że PPK

Ferro zapłaciło podatek za 2012 r., ale odwoła się od decyzji UCS

zobowiązania podatkowego, czytamy także. "Jesteśmy polską firmą, od lat budujemy wartość do akcjonariuszy, w tym m.in. kilku polskich funduszy emerytalnych. Jesteśmy wzorowym płatnikiem i nigdy nie zalegaliśmy z żadnymi zobowiązaniami o charakterze podatkowym czy publiczno-prawnym. Stanowisko UCS jest

Podwyżki opłat. Jak udowodnić bankom zmowę cenową?

Żeby jednak argument dotyczący zmowy cenowej miał rację bytu, UOKiK - jako organ stojący na straży ochrony nieskrępowanej konkurencji i słusznego interesu konsumentów - musiałby wykazać, że banki działały w uzgodnieniu. Warto zwrócić uwagę, że z uzgodnieniem będziemy mieć do czynienia nawet w

Jak założyć jednoosobową działalność gospodarczą

w przygotowaniu poradnika dziękuję radcy prawnemu Maciejowi Giermakowi z Kancelarii Pawełczyk. Radcowie Prawni i Adwokaci z biurami w Warszawie i Katowicach Czy opłaca się dzisiaj założyć jednoosobową działalność gospodarczą? Aldona Węgrzynowicz, wiceprezes Zagłębiowskiej Izby Gospodarczej

TSUE: Polska ma natychmiast zawiesić stosowanie przepisów krajowych dot. SN

zaistnienia fumus boni iuris, podkreśliła, że argumenty przedstawione przez Komisję nie wydają się na pierwszy rzut oka ani oczywiście niedopuszczalne, ani oczywiście bezzasadne. W związku z tym nie można wykluczyć spełnienia przesłanki dotyczącej fumus boni iuris. Po drugie, jeżeli chodzi o przesłankę

TSUE: Przejścia w stan spoczynku sędziów i prokuratorów niezgodne z prawem UE

warunki o charakterze bezpośrednio dyskryminującym ze względu na płeć, w szczególności jeżeli chodzi o moment, w którym uprawnione osoby mogą skorzystać z rzeczywistego dostępu do korzyści przewidzianych w tych systemach. Wreszcie Trybunał odrzucił argument Rzeczypospolitej Polskiej, że przewidziane w ten

"DGP" E-książki dla uczniów nie będą tańsze przez wyższy VAT

Ministerstwo edukacji chce zmusić wydawców podręczników szkolnych do przygotowywania publikacji cyfrowych równolegle do wersji papierowych. Jednym z argumentów wysuwanych przez resort oświaty są oszczędności związane z wydawaniem e-książek. Problem w tym, że MEN chyba zapomniało przy swoich

"DGP": Rząd wyrzuca związkowców

Gazeta przypomina, że obecnie we władzach firm z decydującym głosem Skarbu Państwa mają prawo zasiadać przedstawiciele załogi. Zazwyczaj są to związkowcy. W radzie nadzorczej KGHM jest ich trzech. "Mają opinię hamulcowych, nie znają się na ekonomii, są nieprzemakalni na argumenty" - mówi

Przegląd prasy

dalszej redukcji kosztu pieniądza --Hardt z RPP: Wiele argumentów przemawia za tym, że ostatnia obniżka stóp była zbyt daleko idąca i zawęża pole do działania po stronie niezbędnych narzędzi niestandardowych --Prezes Pekao: Rentowność polskiego sektora bankowego przejściowo spadnie, ale jest on w dużo

Uchwała antysmogowa obroniona! WSA oddalił skargi

. I podobnie jak trzy lata temu domagała się, by w Krakowie można było palić węglem. Nieco inaczej formułowała argumenty grupa mieszkańców, która chce mieć wybór, jaki rodzaj ogrzewania stosuje. Przedstawiciele branży kotlarskiej, którzy też zaskarżyli uchwałę, domagali się, by sprzedaż kotłów na

Gotówka z kapitału PGE zasili budżet państwa

przeciw oczekiwaniom agencji ratingowych. - Wysokość kapitału nie ma związku z wiarygodnością inwestycyjną. Wartość nominalna jest abstraktem prawnym. Żaden z argumentów resortu do mnie nie trafia. Gdyby sprawę przedstawił Pinokio, miałby bardzo długi nos - dodaje Nartowski. Stowarzyszenie Inwestorów

NIK pozytywnie ocenia nadzór PGNiG nad spółką EuRoPol Gaz

rekomendujących ani faktycznych argumentów przemawiających za podjęciem decyzji w konkretnych przypadkach obsady kluczowych stanowisk w EuRoPol Gazie. Przyjęta w PGNiG procedura wyłaniania kandydatów do organów EuRoPol Gazu (w szczególności do pełnienia funkcji w zarządzie tej spółki), jakkolwiek nie jest

Strona społeczna w większości opowiedziała się za planem naprawczym KHW

piątek w siedzibie KHW odbyła się konferencja na temat planu naprawczego. Przed podpisaniem porozumienia po rozmowach powstrzymały się dwa związki zawodowe: Sierpień' 80 i lokalna Solidarność' 80 RP kopalni Mysłowice-Wesoła, podano. "Nie wszyscy podpisali, ale jednak zwyciężyły argumenty. Nawet

Uzasadnienie odrzucenia oferty

Zamawiający zobowiązany jest niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty zawiadomić jednocześnie wykonawców, którzy złożyli oferty, między innymi o wykonawcach, których oferty zostały odrzucone. Przygotowane przez zamawiającego zawiadomienie musi zawierać uzasadnienia faktyczne i prawne

KE wzywa Polskę do realizacji obowiązków w ramach relokacji uchodźców

wywiązały się ze swoich obowiązków prawnych. Wykazały też brak poszanowania dla swoich zobowiązań wobec Grecji, Włoch i innych państw członkowskich" - czytamy w komunikacie. Wspomnianymi decyzjami Rady nałożono na państwa członkowskie obowiązek zgłaszania co trzy miesiące dostępnych miejsc do celów

Pesa zapłaciła karę za opóźnienia "Krakowiaków". Ale o 6 mln za mało - MPK idzie do sądu

MPK Grześkowiak. MPK nieugięte - Przedstawione w kwietniu przez dostawcę argumenty usprawiedliwiające opóźnienie dostaw tramwajów zostały na zlecenie MPK zweryfikowane przez ekspertów zewnętrznych oraz kancelarie prawne. W ich opinii argumenty te nie mogły zostać uznane za podstawę do zmniejszenia

NIK: Część wypłat dla kadry spółek Skarbu Państwa nie miało ekon. uzasadnienia

zakazu konkurencji, wypłacanych poszczególnym członkom zarządów. Nie mieli też pełnych informacji o przyczynach ich odwoływania w trakcie kadencji. Zdaniem NIK, można to uznać za dysfunkcję nadzoru właścicielskiego. Za niezasadne Izba uznała argumenty ministrów, którzy wyjaśniali, że nie mają podstaw

Węgiel jak ropa naftowa, a Polska jak Arabia Saudyjska

Drugi dzień Europejskiego Kongresu Ekonomicznego w Katowicach rozpoczął panel dyskusyjny na temat nowej polityki energetycznej Polski. Uczestniczący w dyskusji Paweł Sałek, pełnomocnik rządu ds. polityki klimatycznej, przedstawiał argumenty za utrzymaniem węgla jako głównego surowca energetycznego

Przekręt na odszkodowaniu. Radca prawny obłowił się na naiwnym kliencie

Działyński, rzecznik prasowy izby radców prawnych, powtarza argument o podeszłym wieku radcy. Dakowski protestuje: - Wiek nie powinien mieć znaczenia. Sprawę badała też poznańska prokuratura. Umorzyła śledztwo, nie dopatrując się przestępstwa, ale sąd nakazał zbadać sprawę ponownie. Z radcą Augustynem P. nie

GetBack chce do połowy grudnia podpisać umowę SPA z jednym z inwestorów

, z którymi rozpoczną się negocjacje dokumentacji prawnej. "Rada wierzycieli widzi, że propozycje inwestorskie są istotną, ciekawą alternatywą dla wariantu run-offowego. W momencie, gdy podpiszemy umowę SPA z inwestorem, wtedy składamy propozycję układową, która ma w sobie wariant

Prezes PFR: Firmy, które chcą "tarczę", muszą się podzielić informacjami

że te argumenty będą objęte np. tajemnicą skarbową. Obecnie zdecydowana większość wniosków dotyczy pożyczek, a tylko dwa podwyższenia kapitału. W regulaminie czytamy, że formą wyjścia ze spółki skarbu państwa jest wprowadzenie firmy na giełdę. To też narzuciła wam Bruksela? To akurat nasz pomysł

IDM apeluje do KNF m.in. o zdefiniowanie 'klienta doświadczonego' na rynku CFD

krajowych firm inwestycyjnych- średnio o 50% w pierwszych miesiącach obowiązywania interwencji.  "Pogarszające się wyniki ich działalności powinny być argumentem do tworzenia konkurencyjnych warunków, umożliwiających rywalizację o klientów na wspólnym rynku europejskim i poza nim w oparciu o

MSP chce rewizji umów o wzajemnym popieraniu inwestycji

dalej. Resort przypomina, że obowiązujące Polskę umowy BIT były zawierane głównie pod koniec lat 80. i w latach 90. XX wieku, kiedy zaufanie zagranicznych inwestorów do Polski i jej systemu prawnego było niskie, a kraj potrzebował kapitału. Dziś argument o zasadności utrzymywania specjalnych narzędzi

Jak prezydent chce pomóc frankowiczom? [FAQ]

możliwość kwestionowania drogi prawnej dochodzenia roszczeń przez kredytobiorców, zarówno w sprawach uregulowanych, jak i nieuregulowanych w przedłożonym projekcie Ustawy. W ocenie Stowarzyszenia rzeczywiste pozbawienie kredytobiorców możliwości dochodzenia ich roszczeń będzie jednoznaczne z naruszeniem

Wypowiedzenie umowy o pracę a choroba pracownika - jak uniknąć potknięć?

, warto bezpośrednio przed wypowiedzeniem umowy w czasie przestoju skontaktować się z pracownikiem i upewnić się, że jest gotowy do pracy. Powyższe względy są kolejnym (obok ewidencji czasu pracy) argumentem przemawiającym za ustalaniem sposobu potwierdzania obecności przez pracowników

Oto kolejna absurdalna kara skarbówki. Trwa uszczelnianie systemu VAT - przedsiębiorcy traktowani jak przestępcy

jeszcze jeden argument. Otóż pierwotny formularz zgłoszeń SENT, udostępniany na Platformie Usług Elektronicznych Służby Celnej, w którym przewoźnicy zobowiązani są wprowadzać dane dotyczące numeru zezwolenia, nie był - delikatnie mówiąc - doskonały.Na czym ta niedoskonałość polegała? Gdy pole w formularzu

Skarbówka oddaje i zabiera VAT. Dramatyczny przypadek przedsiębiorcy. W podobnej sytuacji może być nawet 100 tys. firm

Administracyjny w Warszawie częściowo uznał argumenty przedsiębiorcy. Uchylił zaskarżoną decyzję dyrektora Urzędu Kontroli Skarbowej i przekazał ją do ponownego rozpoznania.  - Wyrok WSA, jeśli się uprawomocni lub utrzyma się przed NSA, może mieć przełomowe znaczenie dla wielu przedsiębiorców - mówi dr Anna

Sąd nie stwierdził zmowy cenowej w przetargu na dostawę usług drukowania dla ZUS

odrzuciła zarzut Galaxy dotyczący czynu nieuczciwej konkurencji w postaci złożenia przez wykonawców ofert w porozumieniu czy składaniu nieprawdziwych informacji. Wszystkie podniesione przez Galaxy argumenty zostały odrzucone przez KIO w sposób prawidłowy, uznał sąd. Jednocześnie sąd orzekł, że firma

Zasady odpowiedzialności dłużnika za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązania

- Niewykonanie zobowiązania kontraktowego zachodzi, gdy dłużnik nie spełnia świadczenia, które należne jest spełnić wierzycielowi na podstawie zawartej umowy lub treści stosunku obligacyjnego - mówi mecenas Robert Nogacki, założyciel Kancelarii Prawnej Skarbiec. - Natomiast nienależyte

Trybunał Sprawiedliwości UE: Polska naruszyła prawo w sferze jakości powietrza

mają charakteru wyjątkowego, wykluczają możliwość ustalenia krótszych terminów. Z tego względu Trybunał stwierdził, że argument podniesiony przez Polskę nie może sam w sobie usprawiedliwiać wyznaczenia tak długich terminów na położenie kresu rzeczonym przekroczeniom" - czytamy dalej. Trybunał

KPMG: 46% firm prowadzących działalność B+R chce skorzystać z zachęt podatkowych

działalność innowacyjną w ograniczonym zakresie, jest wiele. Z przeprowadzonego badania wynika, że największymi barierami, które wymieniają przedstawiciele firm, są przede wszystkim ograniczenia prawne i regulacyjne, brak odpowiednich środków finansowych, a także brak możliwości lub trudności z wdrożeniem

P4 złożył do premiera wniosek o uchylenie rozporządzenia MAC ws. aukcji LTE

legalizmu oraz zasada wolności działalności gospodarczej. Na potwierdzenie naszych argumentów załączamy 5 opinii prawnych sporządzonych przez wybitnych konstytucjonalistów z różnych ośrodków naukowych w Polsce" - czytamy dalej. Wczoraj Polkomtel podtrzymał apel do wszystkich organów państwa o

Bezpieczny zakup dziury w ziemi? Klientów deweloperów ma chronić specjalny fundusz

argumentów, które stanęły za decyzją o utworzeniu DFG. Dlaczego akurat teraz pan to zaproponował? Obawa przed powtórką kryzysu na rynku mieszkaniowym sprzed 10 lat? – Kryzys pewnie kiedyś nastąpi, ale trudno przewidzieć, czy stanie się to za 5 czy za 10 lat. Dziś na rynku mamy ożywienie, ale to nie

Czy korzystna podatkowo wymiana udziałów przejdzie do lamusa?

Wymiana udziałów uregulowana w ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych stała się powszechnym mechanizmem wspierającym działania restrukturyzacyjne spółek kapitałowych. Spółka X nabywa udziały w spółce Y w zamian za udziały we własnym kapitale zakładowym, przydzielone dotychczasowym

PiS spóźnił się z medialną "ustawą pomostową". Będzie luka prawna?

prawna. Pośpiech odbił się na jakości projektu. Do prawie każdego z 16 artykułów ustawy formalne zastrzeżenia miało biuro legislacyjne. Najważniejsza uwaga dotyczyła ostatniego artykułu ustanawiającego wejście w życie ustawy z dniem 1 lipca 2016 r. Przedstawiciel biura legislacyjnego zwrócił uwagę, że

Czy konsumenci mogą spekulować walutami? Według UOKiK tak. Według sądu nie. Sprawą zajmie się Sąd Najwyższy

postanowiła, że tak sprawy nie zostawi. I wniosła do sądu pozew, bo uznała, że Saxo Bank nienależycie wykonywał postanowienia umowy. Ale w umowie - na co powołał się pozwany - określono, że spory prawne będzie rozstrzygał Sąd Morski i Handlowy w Kopenhadze. Sąd Okręgowy w Lublinie odrzucił więc pozew

Hoist wycofuje się z inwestycji we wszystkie aktywa GetBack

transakcji z Hoist była najważniejszym argumentem w rozmowie spółki z bankami, którzy jako obligatariusze zabezpieczeni byli w uprzywilejowanej sytuacji i mogli domagać się od GetBack spłaty 100% zainwestowanych środków. Mimo tak trudnej sytuacji prawnej nowemu zarządowi udało się przekonać niemal wszystkie

Ordo Iuris lubi cień. Nieprzejrzysta działalność znanej fundacji antyaborcyjnej i antygenderowej

Powstała w 2013 r. i od razu zrobiło się o niej głośno, gdy dostarczała analiz i argumentów prawnych przeciwko ratyfikowaniu przez Polskę konwencji o przeciwdziałaniu przemocy wobec kobiet i przemocy domowej. Znana jest przede wszystkim z działalności antyaborcyjnej i antygenderowej. Zwalcza

Księgowi oceniają polski system podatkowy na dwa z plusem. Fatalnie ze stabilnością przepisów i informowaniem o zmianach

coś również w kwestii możliwości konstruktywnej wymiany argumentów podczas kontroli podatkowej (ocena lepsza o 0,2 pkt). Wreszcie jest także ciut lepiej, jeśli chodzi o częstotliwość publikowania interpretacji ogólnych przez Ministerstwo Finansów. Jakim transakcjom przygląda się skarbówka? Fiskus

Prawnicy ostrzegają: przewalutowanie kredytów może być niekonstytucyjne

wojnę prawną z rządem). Poza tym tak samo jak prawnicy występujący przeciwko przewalutowaniu mają argumenty mówiące o łamaniu konstytucji, tak prawnicy prokonsumenccy podnoszą argumenty dotyczące niezgodności z prawem samych kredytów frankowych. Np. mec. Iwona Garlacz w styczniu tego roku przedstawiła

Jeśli Grycan wygra z Lidlem spór o lody, to inni producenci zaczną mocniej chronić swoje znaki towarowe

identyczne” – napisał użytkownik „wp2000” Podobne opakowania? To nie takie oczywiste To, że opakowania mogą wydawać się podobne, z prawnego punktu widzenia jeszcze nie przesądza czy mamy do czynienia z plagiatem. Jak to stwierdzić? – Są co najmniej dwie metody weryfikacji. Jedna

Jak wybrać samochód i firmę leasingową [PORADNIK]

sfinansowaniu przez firmę leasingową zakupu, podlegających amortyzacji środków trwałych (w tym przypadku samochodu), wartości niematerialnych i prawnych lub gruntów, a następnie oddanie ich w użytkowanie leasingobiorcy. Odbywa się to na określonych w pisemnej umowie warunkach. Taka umowa reguluje szczegółowe

Walka o kolejkę na Kasprowy Wierch

pod polską kontrolą". Dlatego Polskie Koleje Linowe - zarządzane przez firmę zarejestrowaną w Luksemburgu - złożyły skargę kasacyjną na decyzję sądu. - Szanujemy i respektujemy wyroki sądu. Mamy jednak argumenty, które są u podstaw skargi kasacyjnej, którą spółka złożyła do NSA. Czekamy na

Sposoby fiskusa na załatanie dziury budżetowej

zwrotu VAT. Mowa oczywiście o należytej staranności, której niedochowanie urzędnicy mogą zarzucić przedsiębiorcy, jeśli ten ostatni zaniedba kwestie związane z wynikającym z przepisów obowiązkiem sprawdzenia rzetelności kontrahenta. Aby odeprzeć argumenty fiskusa, należy wykazać, że są one błędne, a my

Jak dobrze negocjować sprzedaż mieszkania?

bezpośrednio związaną z nieruchomością, łatwej mu negocjować. Nie kieruje się emocjami i potrafi z dystansem odnieść się do propozycji cenowych czy argumentów dotyczących np. stanu nieruchomości - przekonuje Katarzyna Stachura-Rexha. Jej zdaniem negocjacje ułatwia mu też fakt, że nie jest osobą decyzyjną i w

MF zapowiada przyspieszenie informatyzacji resortu w 2016 r.

narzędzia, resort finansów analizuje obecnie niestandardowe rozwiązania instytucjonalno-prawne oparte na logice tzw. specustawy, zastosowanej np. w przypadku terminala LNG. Celem resortu jest doprowadzenie do fazy testowej w drugiej połowie 2016 i pełna funkcjonalność w 2017 roku, aby osiągnąć w tym roku

Kolejne 2 wyroki w sporze o Tigera między FoodCare a Dariuszem Michalczewskim

Krakowie nakazało mu zapłatę jeszcze ponad 4,5 mln zł, czyli łącznie prawie 20 mln zł. To są fakty. Wszystkie postanowienia sądowe zakazujące FoodCare produkcji, handlu, dystrybucji i reklamy produktów z oznaczeniem Tiger są nadal obowiązujące i brak podstaw prawnych do ich zmiany" - czytamy w

Sąd krytycznie o ryczałtach dla samorządowców. "Brak podstaw"

tego co wiem, będzie od niego odwołanie. Trzeba skorzystać z drogi prawnej, tym bardziej że podobny problem jest w całym kraju - komentuje Katarzyna Zapała, kielecka radna PO i członek komisji rewizyjnej w zgromadzeniu MZWiK. - Wyrok był jednym z argumentów, żeby zmienić statut MZWiK. Prace nad nowym

Wojna największych kantorów internetowych. Cinkciarz chce 25 mln zł

. - Rozważamy podjęcie kroków prawnych w celu ochrony naszych interesów przed sądem w zakresie zaniechania naruszania naszego dobrego imienia i renomy oraz zaniechania dokonywania czynu nieuczciwej konkurencji poprzez rozpowszechnianie nieprawdziwych informacji. Oczywiste jest, że każda ze stron ma swoje racje

PharmaNET: 'Apteka dla aptekarza' spowodowała m.in. ograniczenie konkurencji

wskazanych w jej uzasadnieniu, lecz doprowadziła również do szeregu negatywnych konsekwencji dla polskich pacjentów i przedsiębiorców" - czytamy w komunikacie. Związek wskazał, że jednym z głównych argumentów wprowadzenia ograniczeń własnościowych było zwalczanie nielegalnego procederu wywozu leków z

Wyrok TSUE: Nie tak groźny dla banków, nie tak dobry dla klientów jak oczekiwano

w walce Frankowiczów z bankami, ale będzie również bezprecedensowym testem dla polskiego wymiaru sprawiedliwości. Banki dopuściły się nadużyć na szeroką skalę, przez lata naruszając prawo, stosując niedozwolone zapisy w umowach ze swoimi klientami" - komentuje Wojciech Bochenek, Radca Prawny z

Frankowe banki na celowniku UOKiK - zawyżają oprocentowanie

Postępowanie przeciwko bankowi Credit Agricole zostało wszczęte 5 listopada 2015 roku. UOKiK zarzucił mu, że zmieniał umowy z klientami, nie wskazując podstawy prawnej. O nowych warunkach informował klientów, wysyłając powiadomienia w serwisie transakcyjnym. Zastępował też jedno niedozwolone

Miasto przegrywa z lokatorką. Wyrok prawomocny [SZCZEGÓŁY]

planów przeróbki nieruchomości ani kosztorysu takiego przedsięwzięcia. Miasto nie zgadzało się z orzeczeniem i złożyło apelację, dlatego w środę sprawa znów znalazła się na wokandzie. Przed wydaniem prawomocnego wyroku przez Sąd Okręgowy w Toruniu batalię na argumenty stoczyli adwokaci obu stron. Święte

"Nie dajemy rady, boimy się." Żabka zmusza franczyzobiorców do otwierania sklepów w niedziele?

spotkania z menedżerami ds. sprzedaży, nasze argumenty nie miały żadnego znaczenia. Partnerzy zaczęli jeździć po franczyzobiorcach „zbuntowanych” i straszyć wypowiedzeniem umowy – żali się. Mało tego, kilka dni temu franczyzobiorcy dostali od Żabki SMS-a. A w nim poinformowano ich, że

Koniec nadziei dla pracowników Fagora

. - Jeśli do 17 kwietnia umowa nie zostanie podpisana, BSH nie będzie składało kolejnych ofert - mówi "Wyborczej" mec. Marcin Dudarski z reprezentującej interesy Boscha kancelarii prawnej JP Weber. Ale na tym nie koniec. Jak twierdzi mecenas Dudarski, Niemcy są źli na to, jak ich we Wrocławiu

"DGP": Aptekarze chcą zawyżać ceny

;Dziennik Gazeta Prawna". Aptekarze twierdzą, że chcą zmian dla dobra pacjentów, bo apteki będą mogły się skupić na zaopatrywaniu społeczeństwa w leki, a nie na wyniszczającej wojnie cenowej. Andrzej Sadowski z Centrum im. Adama Smitha, zapytany przez gazetę, kontruje: argument o korzyściach dla

KNF: System emerytalny w Polsce potrzebuje znaczących zmian

Warszawa, 16.06.2016 (ISBnews) - Znaczące usprawnienie funkcjonowania systemu emerytalnego może nastąpić po wprowadzeniu kompleksowych zmian, na które składają się m.in. zmiana zasad waloryzacji i zapewnienie zbilansowania I filara czy uporządkowanie klasyfikacji prawnej (na arenie krajowej

Pułapka ulgi meldunkowej. Fiskus upomina się o zaległy podatek. Kwoty idą w dziesiątki tysięcy złotych

podatnika mogą się pojawić uzasadnione argumenty pozwalające wygrać sprawę z urzędem - rzuca cień nadziei radca prawna. Powołuje się przy tym na wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z 2016 roku. NSA przychylił się do twierdzenia podatnika, że aby zbadać, czy doszło do wypełnienia obowiązku złożenia

Składający protest musi wykazać istnienie interesu prawnego

Ze względu na zmiany przepisów artykuł jest nieaktualny Sprawdź najnowsze zmiany w Prawie zamówień publicznych Istnienie interesu prawnego w praktyce Celem jednoznacznego i precyzyjnego zobrazowania sytuacji, które odnoszą się do posiadania interesu prawnego przez wykonawcę wnoszącego protest

Co dalej z feralnymi funduszami Fincrea? Ignatowicz z Raiffeisena: Decyzji jeszcze nie podjęliśmy

scenariuszu kontynuacji działania. Zapewne będziemy też działać pod naciskiem mediów, regulatora i inwestorów, którzy będą chcieli widzieć efekty procesu likwidacji. Tymczasem my przeprowadzamy likwidację niepłynnych aktywów na niepłynnym rynku. Obawiam się, że argument „musimy poczekać, żeby uzyskać

PiS wpuszcza superkreta na zatory. Duże firmy mają szybciej płacić małym

? Komornik? Nie bardzo. Firmy często boją się domagać pieniędzy na oficjalnej drodze prawnej. Z obawy, że jak będą za bardzo szumieć o pieniądze, to duża firma, owszem, zapłaci, ale później zerwie z nimi kontakty. Zatory płatnicze. PiS wpuszcza superkreta W Sejmie właśnie znalazł się projekt ustawy, który ma

Ładowarki do aut elektrycznych w garażach, biurowcach i centrach handlowych. Ceny mieszkań wzrosną?

wymaganego okablowania, a technologie ładowania pojazdów są jeszcze na wczesnym etapie. Może się więc okazać, że zainstalowane w budynku okablowanie za chwilę stanie się bezużyteczne i będzie trzeba je wymienić. Rynienka zamiast kabla Argumenty branży deweloperskiej przekonały Komisję Europejską, która

1,2 mld dol. odszkodowania za patenty - uniwersytet wygrywa proces

wymyślili, jak przy odczycie danych odfiltrować szum i inne zakłócenia elektryczne. Siedem lat później kancelaria prawna K&L Gates reprezentująca Carnegie Mellon złożyła w sądzie pozew, twierdząc, że Marvell sprzedał miliardy układów, wykorzystując patent uczelni, a licencji nie płacił. Spółka próbowała

Odrzucenie oferty z powodu nieuczciwej konkurencji

samą osobę nie daje samoistnej podstawy do ich odrzucenia. Zamawiający musi znaleźć dodatkowe argumenty pozwalające uznać złożenie takich ofert za czyn nieuczciwej konkurencji. W opisanym stanie faktycznym, w odniesieniu do samej okoliczności podpisania dwóch odrębnych ofert złożonych w tym samym

Polacy nie chcą euro. Rząd chce nas przekonać

Zaniepokojony rząd rusza w przyszłym roku z kampanią mającą przekonać społeczeństwo do korzyści z przystąpienia do unii walutowej - powiedział "Dziennik Gazeta Prawna" rządowy pełnomocnik ds. wprowadzenia euro Ludwik Kotecki. Jak pisze gazeta, spadek zaufania Polaków do euro jest bardzo

Fiskus chce od Netii 58,7 mln złotych plus odsetki

Jak informuje spółka, decyzja została wydana mimo przedstawienia argumentów prawnych, z których wynikało, że ustalenia kontroli są błędne i nie mają żadnych podstaw prawnych. Według dyrektora UKS nieprawidłowości w rozliczeniu za rok 2003 polegały na zaniżeniu przychodów o kwotę 303 mln zł i

Konsekwencje podatkowe wypłaty dywidendy w formie rzeczowej

argumenty podatnika za słuszne i oddalił skargę organu podatkowego. W uzasadnieniu wyroku sąd podkreślił, że zarówno wypłata dywidendy wspólnikowi spółki jak i wypłata wspólnikowi wynagrodzenia za umorzone udziały, mają charakter świadczeń jednostronnych i nieekwiwalentnych i nie mogą być zatem uznane

Mostostal nie wrócił na budowę spalarni. Szczecin zrywa kontrakt

i wykonawcą, co przejawiało się przede wszystkim brakiem dokumentów i rozwiązań technologicznych. Niespełnione ultimatum ZUO odrzuca te argumenty. W środę na konferencji prasowej Tomasz Lachowicz, prezes miejskiej spółki, wyznaczył Mostostalowi czas powrotu na budowę do czwartkowego południa

Fakro skarży się na Velux Komisji Europejskiej, a ta nie reaguje

złotych. Reprezentujący Fakro w tym sporze mecenas Zbigniew Kiedacz z kancelarii Savas Radcowie Prawni zwrócił uwagę, że przez ostatnich 25 lat z europejskiego rynku okien dachowych wypadło 12 producentów, a nie pojawił się ani jeden nowy. Wśród dziewięciu, którzy pozostali, Velux jest absolutnym

W wyborach do parlamentu kobietom pomogły kwoty. W firmach będzie tak samo?

. Kolejne państwa to Chorwacja z 20,1 proc. kobiet w zarządach największych firm, zaraz po niej Bułgaria z 19,7 proc. i Słowenia z 19,3 proc. Parytety wprowadzone prawnie Jednym ze sposobów na zmianę tych statystyk na korzyść kobiet jest wprowadzenie do firm systemów kwotowych. Oznacza to, że w danym

CETA o krok od ratyfikacji. Rozwiązanie Malmström

. umową mieszaną, która wkracza w zakres kompetencji instytucji krajowych - inaczej nie będzie miała mocy prawnej. Mimo że jeszcze w czerwcu KE stanowczo odrzucała taką możliwość, we wtorek komisarz Malmström poinformowała, że Komisja zapyta jednak o zdanie wszystkie unijne państwa. Ale zanim to

UOKiK chce się dogadać z bankami w sprawie kredytów we frankach. Jakie ma szanse?

powołać biegłego, który oceni, jakie powinno być "sprawiedliwe" oprocentowanie i jaka w związku z tym jest wina banku. Sytuacja prawna banków jest więc wciąż korzystniejsza niż firm ubezpieczeniowych w przypadku polis inwestycyjnych, bo one procesy z klientami przegrywały już niemal seryjnie