arcelor mittal poland

wnp.pl

ArcelorMittal Poland: atrakcyjne zwolnienia, niełatwy nabór

ArcelorMittal Poland: atrakcyjne zwolnienia, niełatwy nabór

Do końca 2007 roku - zgodnie z ustaleniami Komisji Europejskiej - ArcelorMittal Poland musiał obniżyć zatrudnienie do 10 411 osób. Koncern zaproponował atrakcyjne odprawy, z których chętnie skorzystali pracownicy. W opinii NSZZ "Solidarność" dąbrowskiego oddziału ArcelorMittal Poland, w hucie zaczyna jednak brakować pracowników.

Przegląd informacji ze spółek

technologicznej dla gięcia profili "V" z przeznaczeniem na obudowy górnicze w DWS w Zakładzie Walcownia Średnia Arcelor Mittal Poland Dąbrowa Górnicza - otrzymał od ArcelorMittal Poland zawiadomienie o konieczności zawieszenia realizacji umowy, podał Mostostal Zabrze.  Falcon Games podpisał

Przegląd informacji ze spółek

ArcelorMittal Poland umowę pn.: "Zaprojektowanie, prefabrykacja i instalacja nowej linii technologicznej dla gięcia profili 'V' z przeznaczeniem na obudowy górnicze w DWS w Zakładzie Walcownia Średnia Arcelor Mittal Poland S.A. Dąbrowa Górnicza", podał Mostostal. Wartość umowy dla konsorcjum wynosi

Arcelor Mittal: czas na stabilizację

Arcelor Mittal: czas na stabilizację

Mittal Steel Poland (d. Huta im. T. Sendzimira) Obydwa koncerny doskonale w wielu aspektach się uzupełniają, co daje wyjątkowo korzystną pozycję dla grupy Arcelor Mittal - ocenia Romuald Talarek, prezes Zarządu Hutniczej Izby Przemysłowo-Handlowej. - Dotyczy to sfery surowców, geograficznych rynków

Hutniczy boom na inwestycje

Sektor stalowy w Polsce, dzięki zaplanowanym inwestycjom, ma szansę stać się nowoczesnym przemysłem. Największe inwestycje realizuje Mittal Steel Poland. Pod koniec grudnia przeprowadzony zostanie rozruch zimny linii ciągłego odlewania stali w dąbrowskim oddziale spółki Mittal Steel Poland. W

Rok stalowych fuzji

Najważniejszym wydarzeniem mijającego roku była fuzja stalowych gigantów - koncernów Arcelor i Mittal Steel prowadząca do powstania największego na świecie producenta stali o potencjale produkcyjnym rzędu 100 mln ton rocznie. W polskim hutnictwie inwestorzy przyspieszyli realizację inwestycji

Stalowe żniwa

koncernu Arcelor Mittal, odpowiedzialny za Europę Wschodnią, w tym Polskę i Rumunię. - W związku ze zmianą skali inwestycji, zarząd Mittal Steel Poland zwrócił się do Komisji Europejskiej o zgodę na przesunięcie terminu ich zakończenia. Bruksela wyraziła zgodę na wybudowanie w Krakowie nowej walcowni i

Nowe kopalnie zamiast importu

możliwości zbudowania nowych kopalń w Polsce. Budową nowej kopalni węgla koksowego zainteresowany jest Arcelor-Mittal Poland. - Wszyscy ci, którzy zainwestowali w Polsce w produkcję energii elektrycznej albo w produkcję stali, potrzebują węgla - podkreśla Jerzy Markowski. - Oni muszą go mieć na czas ze

Huty do redukcji

zmian organizacyjnych. W Mittal Steel Poland i Hucie Stali Częstochowa zaplanowany poziom zatrudnienia nie został osiągnięty, w związku z wcieleniem części pracowników spółek zależnych w struktury huty. W przedsiębiorstwach Arcelor Huta Warszawa i Mittal Steel Poland zamiast planowanych redukcji

Kto będzie wydobywać polski węgiel?

emisję obligacji wartości ok. 1,2 mld zł, ponadto spółka ma zyskać dodatkowe środki dzięki sprzedaży kopalni Silesia, której wartość księgowa wynosi 114 mln zł. Kompania Węglowa zwiększy dostawy węgla do ArcelorMittal Poland. W roku 2008 ArcelorMittal Poland zamierza nabyć od KW SA więcej węgla typu 34

Inwestycje w IT: konkurencja coraz ostrzejsza

nagrodziliśmy tytułem "Najciekawszych z najlepszych" dwa tego typu projekty - duże pod względem liczby użytkowników, skomplikowane, w firmach wielooddziałowych - wdrożenie systemów SAP w Mittal Steel Poland (SAP jest obowiązkowym systemem w Mittal Steel na świecie) i w grupie EdF Polska (system SAP

Zarobić na konstrukcjach stalowych

. Kolejnym krokiem będzie wprowadzenie skonsolidowanej firmy na giełdę. Nowe centrum serwisowe stali wybuduje w Krakowie Arcelor Mittal. Centrum rozpocznie działalność na początku czwartego kwartału 2007 roku. Zakład będzie miał zdolność przetwórczą na poziomie 450 tys. ton rocznie i będzie wzmocnieniem