aquis gpw

GPW sprzeda pakiet Aquis Exchange za 12,39 mln GBP brutto 14 czerwca

Warszawa, 11.06.2018 (ISBnews) - Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie (GPW) sprzeda posiadany pakiet 20,3% Aquis Exchange Limited za łączną kwotę 12,39 mln GBP brutto 14 czerwca br., podała spółka. „W związku z realizacją procesu IPO nastąpił przydział akcji spółki

Akcjonariusze GPW zdecydują 23 IV o zgodzie na sprzedaż udziałów w Aquis

, wynika z projektów uchwał. "GPW posiada obecnie 20,31% udziałów w głosach i prawach majątkowych wynikających z akcji Aquis Exchange Limited (Aquis), spółki stowarzyszonej GPW. Wartość początkowa inwestycji GPW w Aquis w cenie zakupu wynosiła (5 mln GBP, czyli 25,3 mln zł.). Na 31 grudnia 2017 r

GPW nie wyklucza, że IPO Aquis Exchange może odbyć się w bieżącym roku

Warszawa, 01.03.2018 (ISBnews) - Pierwotna oferta publiczna (IPO) Aquis Exchange, którego udziały planuje zbyć Giełda Papierów Wartościowych (GPW), może odbyć się w tym roku, ale ostatecznych decyzji w tym względzie na obecną chwilę nie ma, poinformował wiceprezes GPW Jacek Fotek

Dywidenda GPW za 2018 r. będzie uwzględniać wpływy ze sprzedaży Aquis

Warszawa, 01.08.2018 (ISBnews) - Dywidenda z zysku za 2018 r. będzie powiększona o wpływy ze sprzedaży udziałów przez GPW w Aquis Exchange za 12,4 mln funtów brutto, wynika z wypowiedzi wiceprezesa Jacka Fotki. "Z punktu widzenia zarządu i zobowiązań pod względem wielkości wypłacanej

GPW: Aquis musi pozyskać dodatkowe finansowanie do połowy tego roku

Warszawa, 24.02.2015 (ISBnews) - Giełda Papierów Wartościowych (GPW) ocenia, że powodzenie modelu biznesowego Aquis Exchange jest uwarunkowane m.in. pozyskaniem do połowy 2015 roku dodatkowego finansowania pozwalającego na zachowanie wymogów kapitałowych, podała giełda. "Choć do sukcesu

GPW: Aneks zobowiązujący do warunkowej sprzedaży pakietu Aquis wszedł w życie

Warszawa, 13.06.2016 (ISBnews) - Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie informuje, że w wyniku podpisania przez wszystkich akcjonariuszy Aquis Exchange, wszedł w życie aneks do umowy akcjonariuszy Aquis, w treści którego GPW zobowiązała się do warunkowej sprzedaży (opcja call) całego

GPW 'w najbliższym czasie' zdecyduje o przyszłości inwestycji w Aquis

Warszawa, 27.01.2015 (ISBnews) - Giełda Papierów Wartościowych (GPW) w najbliższym czasie podejmie decyzję w kwestii przyszłości jej inwestycji w platformę Aquis Exchange, poinformował agencję ISBnews prezes GPW Paweł Tamborski. "Aquis nadal uważamy za start-up i analizujemy wykonywanie

GPW miała 37,14 mln zł zysku netto, 44,79 mln zł zysku EBIT w IV kw. 2018 r.

Warszawa, 01.03.2019 (ISBnews) - Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie (GPW) odnotowała 37,14 mln zł skonsolidowanego zysku netto w IV kw. 2018 r. wobec 39,31 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. Zysk operacyjny wyniósł 44,79 mln zł wobec 44,31 mln zł zysku rok wcześniej

GPW: SP wniósł o dołączenie na NWZ 23 IV punktów o zmianach w RN i zarządzie

się terminem upływu kadencji. Podczas walnego akcjonariusze zdecydują ponadto w sprawie zbycia akcji spółki Aquis Exchange Limited. GPW prowadzi rynek regulowany dla akcji oraz instrumentów pochodnych, a także alternatywny rynek akcji NewConnect dla spółek wzrostowych. Rozwija także Catalyst

GPW miała 41,12 mln zł zysku netto, 47,02 mln zł zysku EBIT w III kw. 2019 r.

Warszawa, 31.10.2019 (ISBnews) - Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie (GPW) odnotowała 41,12 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w III kw. 2019 r. wobec 37,62 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. Zysk operacyjny

GPW: Nowe zyskowne drogi wzrostu i budowa ramienia technolog. wyzwaniami 2018 r.

Warszawa, 31.10.2017 (ISBnews) - Giełda Papierów Wartościowych (GPW) uważa poszukiwanie dróg do dalszego zyskownego wzrostu za jedno z głównych wyzwań przyszłego roku, poinformował prezes Marek Dietl. Rozważa budowę ramienia technologicznego. "Giełdy są przed fundamentalną decyzją co

GPW miało 37,69 mln zł zysku netto, 43,13 mln zł zysku EBIT w III kw. 2018 r.

sprzedaży spółki stowarzyszonej Aquis w kwocie 32,2 mln zł, podano w raporcie. GPW prowadzi rynek regulowany dla akcji oraz instrumentów pochodnych, a także alternatywny rynek akcji NewConnect dla spółek wzrostowych. Rozwija także Catalyst - rynek przeznaczony dla emitentów obligacji korporacyjnych i

GPW miała 11,2 mln zł zysku netto, 31,73 mln zł zysku EBIT w IV kw. 2019 r.

wcześniejszym, co oznacza wzrost rdr o 6,7%. Na udział w zyskach jednostek wycenianych metodą praw własności miały wpływ przede wszystkim wyniki KDPW oraz zakończenie negatywnej kontrybucji za sprawą sprzedaży Aquis Exchange. W 2019 r. zysk KDPW przypadający na GPW wyniósł 11,4 mln zł w porównaniu do

GPW rekomenduje 3,18 zł dywidendy na akcję z zysku za 2018 r.

Warszawa, 29.03.2019 (ISBnews) - Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie (GPW) rekomenduje podział zysku za rok obrotowy 2018, w którym przewiduje wypłatę dywidendy w kwocie 133 470 960,00 zł, czyli 3,18 zł na akcję, podała spółka. "Proponowana wypłata dywidendy w łącznej kwocie 133

GPW widzi optymizm na rynku, oczekuje jego dalszego umocnienia

Warszawa, 30.04.2015 (ISBnews) - Grupa kapitałowa Giełdy Papierów Wartościowych (GPW) "dobrze weszła" w 2015 rok i podejmuje działania, które mają doprowadzić do istotnej poprawy pozycji i perspektyw prowadzonych przez nią rynków już w ciągu roku, wynika z wypowiedzi członków zarządu

GPW miała 79,11 mln zł zysku netto, 54,4 mln zł EBITDA w II kw. 2018 r.

Warszawa, 01.08.2018 (ISBnews) - Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie (GPW) odnotowała 79,11 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w II kw. 2018 r. wobec 41,93 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. Zysk operacyjny wyniósł

Przegląd informacji ze spółek

sztuk akcji spółki stowarzyszonej Aquis Exchange Limited (Aquis), w której GPW posiada 20,31% udziału w głosach i prawach majątkowych, w przypadku jej decyzji o realizacji IPO, podała giełda. Atal rozpoczął sprzedaż 222 mieszkań i 1 lokalu usługowego w III etapie łódzkiej inwestycji Pomorska Park

GPW na dobrej drodze do osiągnięcia celów strategicznych dla C/I i EBITDA

podwyższeniu kapitału Aquisa, ale - jak podkreślili członkowie zarządu - pozostaje jego akcjonariuszem i obserwuje jego rozwój. Ze względu na emisję nowej transzy akcji, udział GPW w liczbie akcji spółki Aquis spadł z poziomu 36,23% na dzień 31 grudnia 2014 r. do poziomu 31,01% na dzień 30 czerwca 2015 r

Przegląd informacji ze spółek

decyzję o rozpoczęciu procesu negocjacji dotyczących warunków brzegowych dla ewentualnej transakcji sprzedaży udziałów w spółce stowarzyszonej Aquis Exchange, w której GPW posiada 20,31% udziału w głosach i prawach majątkowych, jeśli Aquis zdecyduje o realizacji IPO. (ISBnews)

Przegląd informacji ze spółek

Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie informuje, że w wyniku podpisania przez wszystkich akcjonariuszy Aquis Exchange, wszedł w życie aneks do umowy akcjonariuszy Aquis, w treści którego GPW zobowiązała się do warunkowej sprzedaży (opcja call) całego posiadanego na moment wykonania opcji call

Domy maklerskie chcą wiedzieć, po co GPW inwestycja w Afryce

listą pytań dot. strategii i ostatnich decyzji biznesowych zarządu giełdy. Padają pytania o koszty ekspansji międzynarodowej i tego, z czego te inwestycje będą finansowane. Maklerzy chcą wiedzieć np., po co GPW inwestuje 5 mln funtów w brytyjski star-tup Aquis Exchange, który ma się zajmować organizacją

GPW: Marża EBITDA 50,5% to poziom od którego rentowność 'powinna się odbijać'

rynkowa czai się wokół cen węgla, losów odnawialnych źródeł energii, czy kształtowania produkcji instalacji wiatrowych. Podsumował, że obserwuje pojawianie się istotnej liczby nowych uczestników rynku każdego tygodnia.  Tymczasem w kwestii inwestycji w Aquis Exchange zarząd GPW powtórzył, że

Przegląd prasy

polskimi aktywami.   ISBnews Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie informuje, że w wyniku podpisania przez wszystkich akcjonariuszy Aquis Exchange, wszedł w życie aneks do umowy akcjonariuszy Aquis, w treści którego GPW zobowiązała się do warunkowej sprzedaży (opcja call) całego posiadanego

Przegląd prasy

restauracji w 2019 r., min. 500 w 2020 r. --Eiffage PB ma umowę z Echo na etapy D i F Browarów Warszawskich --TGE nie analizowała jeszcze wpływu wzrostu obliga na wysokość obrotów --Dywidenda GPW za 2018 r. będzie uwzględniać wpływy ze sprzedaży Aquis --Przychody CCC wzrosły o 30% r/r do 402,7 mln zł

Przegląd informacji ze spółek

Giełda Energii (TGE) nie analizowała zwiększenia obliga na ewentualny wzrost obrotów na giełdzie towarowej, wynika z wypowiedzi prezesa Piotra Zawistowskiego. Dywidenda z zysku za 2018 r. będzie powiększona o wpływy ze sprzedaży udziałów przez GPW w Aquis Exchange za 12,4 mln funtów brutto, wynika z

Przegląd informacji ze spółek

oferta publiczna (IPO) Aquis Exchange, którego udziały planuje zbyć Giełda Papierów Wartościowych (GPW), może odbyć się w tym roku, ale ostatecznych decyzji w tym względzie na obecną chwilę nie ma, poinformował wiceprezes GPW Jacek Fotek.  Giełda Papierów Wartościowych (GPW) ocenia

Przegląd prasy

zawarł ugodę z ARiMR ws. umów na projekty OFSA i SIA --Fitch potwierdził ratingi A- i AA+(pol) Gliwic, perspektywa stabilna --Akcjonariusze GPW zgodzili się na sprzedaż pakietu Aquis --Fitch potwierdził rating województwa mazowieckiego A-/AA+, perspektywa stabilna --Horyzont 2020: Polskie firmy

Przegląd prasy

skonsolidowanej straty netto za ub.r. --Zysk netto 11bit Studios spadł r/r do 3,51 mln zł w 2017 r. --Gróbarczyk: Polskie stocznie zanotowały wzrost zamówień o 20% r/r w 2017 r. --BGK i PKO BP udzieliły Kolejom Mazowieckim 1,14 mld zł kredytu m.in. na tabor --Akcjonariusze GPW zdecydują 23 IV o zgodzie na

Przegląd informacji ze spółek

wartość dofinansowania 63,25 mln zł. Wood Environment & Infrastructure Solutions rozwiązał umowę z Mostostalem Zabrze, dotyczącą robót w ramach budowy bazy systemu AEGIS Ashore w Redzikowie, podał Mostostal Zabrze. Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie (GPW) sprzeda posiadany pakiet 20,3% Aquis

Przegląd prasy

w 2017 r. --Polnord zdecydował o rozpoczęciu przeglądu opcji strategicznych --GPW rozpoczęła negocjacje ws. sprzedaży udziałów w Aquis Exchange (ISBnews)  

Przegląd prasy

Mostostalem Zabrze, dotyczącą robót w ramach budowy bazy systemu AEGIS Ashore w Redzikowie, podał Mostostal Zabrze. --Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie (GPW) sprzeda posiadany pakiet 20,3% Aquis Exchange Limited za łączną kwotę 12,39 mln GBP brutto 14 czerwca br., podała spółka. --Data 

Przegląd prasy

Papierów Wartościowych (GPW) nie zakłada odejścia od "ambicji strategicznych" w kwestii wypłaty dywidendy za 2017 r., poinformował wiceprezes Jacek Fotek.  --Pierwotna oferta publiczna (IPO) Aquis Exchange, którego udziały planuje zbyć Giełda Papierów Wartościowych (GPW), może

Przegląd informacji ze spółek

Warszawie zdecydują na nadzwyczajnym walnym zgromadzeniu, zwołanym na 23 kwietnia br. o zgodzie na zbycie 384 025 szt. akcji spółki stowarzyszonej Aquis Exchange Limited za łączną cenę nie niższą niż 11,475 mln GBP, wynika z projektów uchwał. Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo (PGNiG) spodziewa się

Przegląd prasy

wyemituje pierwszą serię obligacji o wartości nominalnej 20 mln zł --Akcjonariusze CD Projekt rozwiązali porozumienie dot. nabywania akcji --Strata netto NWR zmniejszyła się r/r do 21 mln euro w 2014 r. --GPW: Aquis musi pozyskać dodatkowe finansowanie do połowy tego roku --Asseco Systems nabyło 81,3

Przegląd prasy

: Popyt na rynkach biurowych poza Warszawą rekordowy w 2014 r. --Dane o PKB za 2014 r. nie zatrzymają cyklu obniżek stóp procentowych - analitycy --Veolia Warszawa: Ewentualna nowa ciepłownia wyłącznie w porozumieniu z PGNiG --GPW akceptuje handel automatami jeśli będzie sprzyjał płynności rynku --GPW

Przegląd informacji ze spółek

niewykonanej. Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie (GPW) podjęła decyzję o przyjęciu warunków brzegowych dla ewentualnej transakcji sprzedaży udziałów w Aquis Exchange w przypadku decyzji o realizacji IPO, podała spółka. Venture Inc. objął 40% udziałów w spółce Intelliseq, zajmującej się

Przegląd prasy

Wartościowych w Warszawie (GPW) podjęła decyzję o przyjęciu warunków brzegowych dla ewentualnej transakcji sprzedaży udziałów w Aquis Exchange w przypadku decyzji o realizacji IPO, podała spółka. --Venture Inc. objął 40% udziałów w spółce Intelliseq, zajmującej się rozwojem autorskiej platformy do

Przegląd informacji ze spółek

straty rok wcześniej, podała spółka w raporcie. Giełda Papierów Wartościowych (GPW) ocenia, że powodzenie modelu biznesowego Aquis Exchange jest uwarunkowane m.in. pozyskaniem do połowy 2015 roku dodatkowego finansowania pozwalającego na zachowanie wymogów kapitałowych, podała giełda. Spółka