aptekarze łączą

Leki bez recepty znikną ze sklepów?

Leki bez recepty znikną ze sklepów?

powinni znać treść ulotek dołączonych do leków. Ale znów - PIF nie ma uprawnień do weryfikowania tej wiedzy. - Przepisy dopuszczają sprzedaż leków przez osoby nieposiadające do tego odpowiednich kwalifikacji. To z kolei powoduje, iż udzielają one błędnych porad dotyczących stosowania leków, m.in. łączenia