aprecjacja waluty przykład

Euro nas uodporni i rozwinie

możliwe - przyjęcie euro jest nie tylko korzystne ze względu na obniżenie kosztów działalności gospodarczej, ale także na uodpornienie naszego kraju na kryzysy. Chodzi o to, by nie doszło na przykład do takiej sytuacji jak kilkanaście lat temu w Azji Południowo-Wschodniej, kiedy to prywatne

Nie traćmy czasu na składanie zbitego jajka

na Europę, by zwiększyła swoje pakiety stymulacyjne, Europa jest jednak ostrożna. Natomiast globalna nierównowaga wymaga, by kraje z nadwyżką w obrotach handlowych i w rachunku bieżącym - zwłaszcza Chiny, Japonia, Niemcy - pozwoliły na pewną dewaluację walut krajów deficytowych i w ten sposób

Dane dot. produkcji i sprzedaży detalicznej będą się poprawiać wg analityków

detaliczna powróciła do spadków (-1,5% r/r – najsłabszy odczyt od grudnia 2012r.). Chociaż efekt przesunięć związanych z Wielkanocą najsilniejszy był w odniesieniu do wyników sprzedaży detalicznej, to swoje piętno odcisnął także na wynikach produkcji przemysłowej. Przykładem może być produkcja wyrobów

Debata o polityce pieniężnej: Marcin Święcicki pyta Bogusław Grabowski z RPP odpowiada

i ustawowy cel polityki pieniężnej. Artykuł M. Święcickiego "Jak stopy stopują stopę" jest jednym z licznych przykładów takiej krytyki. M. Święcicki uznaje poziom stóp procentowych, jaki występuje w Polsce, za niczym nieuzasadniony i pyta: co takiego dzieje się w polskiej gospodarce, by

Euro zyskuje wobec złotego i całego koszyka walut na fali niepewności

Warszawa, 11.12.2014 (ISBnews/ City Index) - Spadek wyceny ropy i spółek naftowych powoduje pogorszenie nastrojów na rynkach finansowych. Na skutek narastającego pesymizmu inwestorzy częściowo realizują zyski, na przykład na krótkich pozycjach zajętych na parze EUR/USD. Wyprzedaż nie ominęła