aprecjacja waluty krajowej powoduje

Złotówka w korelacji z EUR/USD

Złoty po porannym osłabieniu odrabia straty. Presja deflacyjna w Polsce utrzymana. Po mieszanych danych o polskim PKB, bardzo dobry odczyt indeksu PMI. Jutrzejsze posiedzenie EBC w centrum uwagi. Europejskie PMI bez wpływu na rynki. Słabnący juan warty uwagi.

Złoty wciąż pozostaje głównie pod silnym wpływem czynników globalnych

piątkowej sesji na wycenę naszej waluty wyjątkowo oddziaływać będą czynniki krajowe. O godz. 10:00 poznaliśmy wstępne szacunki polskiego PKB za czwarty kwartał 2014 roku które okazały się lekko niższe  niż w zgodne z zakładanym konsensusie 3,1 proc r/r.  (prognoza zakłada 3,15 proc.). Następnie

Komentarz do rynku złotego - kolejny dzień umocnienia złotego

,  w tym roku RPP nie zmieni wysokości stóp procentowych.Trzecim znaczącym czynnikiem stojącym za aprecjacją polskiej waluty jest sytuacja techniczna. W ostatnich tygodniach na wykresach USD/PLN i EUR/PLN pojawiły się silne sygnały zmiany trendu ze wzrostowego na spadkowy. Należy jednak mieć na

Debata o polityce pieniężnej: Marcin Święcicki pyta Bogusław Grabowski z RPP odpowiada

dochodowy). Z drugiej jednak zwiększają ten deficyt poprzez wzmocnienie waluty krajowej, a więc przesunięcie zarówno popytu krajowego jak i zagranicznego w kierunku towarów produkowanych za granicą (tzw. efekt substytucyjny). W krótkim okresie może wystąpić rozbieżność pomiędzy tymi dwoma efektami. Ale w