aprecjacja waluty krajowej powoduje

Złotówka w korelacji z EUR/USD

Złoty po porannym osłabieniu odrabia straty. Presja deflacyjna w Polsce utrzymana. Po mieszanych danych o polskim PKB, bardzo dobry odczyt indeksu PMI. Jutrzejsze posiedzenie EBC w centrum uwagi. Europejskie PMI bez wpływu na rynki. Słabnący juan warty uwagi.

Wieści z Ukrainy, Grecji i Szwecji wzmocniły złotego, dziś ważniejszy kraj

naszej waluty wyjątkowo oddziaływać będą czynniki krajowe. Najpierw poznamy (godz. 10:00) wstępne szacunki polskiego PKB za czwarty kwartał 2014 roku (prognoza zakłada 3,15%). Następnie będzie odczyt grudniowych danych na temat salda rachunku bieżącego (prognoza - 500 mln EUR). Na koniec zaś o godz. 14

Złoty wciąż pozostaje głównie pod silnym wpływem czynników globalnych

piątkowej sesji na wycenę naszej waluty wyjątkowo oddziaływać będą czynniki krajowe. O godz. 10:00 poznaliśmy wstępne szacunki polskiego PKB za czwarty kwartał 2014 roku które okazały się lekko niższe  niż w zgodne z zakładanym konsensusie 3,1 proc r/r.  (prognoza zakłada 3,15 proc.). Następnie

Komentarz do rynku złotego - kolejny dzień umocnienia złotego

,  w tym roku RPP nie zmieni wysokości stóp procentowych.Trzecim znaczącym czynnikiem stojącym za aprecjacją polskiej waluty jest sytuacja techniczna. W ostatnich tygodniach na wykresach USD/PLN i EUR/PLN pojawiły się silne sygnały zmiany trendu ze wzrostowego na spadkowy. Należy jednak mieć na

Debata o polityce pieniężnej: Marcin Święcicki pyta Bogusław Grabowski z RPP odpowiada

dochodowy). Z drugiej jednak zwiększają ten deficyt poprzez wzmocnienie waluty krajowej, a więc przesunięcie zarówno popytu krajowego jak i zagranicznego w kierunku towarów produkowanych za granicą (tzw. efekt substytucyjny). W krótkim okresie może wystąpić rozbieżność pomiędzy tymi dwoma efektami. Ale w