aportu udział

Kancelaria Prawna Skarbiec

Optymalizacja podatkowa po luksembursku

Optymalizacja podatkowa po luksembursku

Od 1 stycznia 2017 roku wymiana udziałów nie jest neutralna podatkowo. Zgodnie z nowelizacją ustawy o podatku dochodowym, przychodem podatnika wnoszącego do spółki kapitałowej wkład niepieniężny (aport) jest wartość rynkowa wnoszonego wkładu. Niemniej, jeżeli wartość aportu będzie odbiegać od jego wartości rynkowej, organ podatkowy będzie mógł ją zakwestionować i określić przychód wnoszącego aport w wysokości rynkowej.

Wniesienie aportu do spółki kapitałowej - skutki podatkowe i księgowe

Pytanie: Spółdzielnia, którą rozliczam, zamierza utworzyć spółkę kapitałową w celu realizacji inwestycji. Do spółki zostanie wniesiony aport w postaci środków trwałych (budynki i prawo wieczystego użytkowania gruntu) w zamian za objęcie udziałów. Wartość aportu: 1.000.000 zł, wartość ewidencyjna 1.500.000 zł, wartość umorzona 500.000 zł. Proszę o podanie księgowań oraz skutków podatkowych tej operacji.

FSMdR FIZAN i Oława złożyły do UOKiK wniosek ws. wspólnego przedsiębiorcy

Urząd. Wniosek wpłynął 16 września, sprawa jest w toku. Koncentracja będzie polegała na dokapitalizowaniu spółki poprzez utworzenie nowych udziałów i objęcie ich przez Fundusz oraz przez Gminę Miasto Oława, którzy obejmą udziały w zamian za wniesioną aportem nieruchomość. Celem koncentracji

Rada nadzorcza Dekpolu zgodziła się na utworzenie oddziału deweloperskiego

Warszawa, 06.09.2018 (ISBnews) - Rada nadzorcza Dekpolu wyraziła zgodę na utworzenie oddziału, w ramach którego prowadzona będzie działalność deweloperska spółki (ZCP) oraz na założenie i objęcie przez Dekpol udziałów w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością zawiązanej na potrzeby przyszłego

Rodzice przekazali mi firmę. Nowa spółka w 2019 roku nie miała jeszcze przychodu, starą zamknęliśmy. Czy mogę się ubiegać o subwencję z PFR? Prawnicy Czytelnikom - odc. 37

Rodzice przekazali mi firmę. Nowa spółka w 2019 roku nie miała jeszcze przychodu, starą zamknęliśmy. Czy mogę się ubiegać o subwencję z PFR? Prawnicy Czytelnikom - odc. 37

2019 r. założyłem spółkę jawną i w styczniu 2020 aportem rodzice wnieśli do spółki zorganizowane przedsiębiorstwo jako całość (chcieliśmy zachować ciągłość działalności firmy, stąd to rozwiązanie). Zatrudniamy pięć tych samych osób, które pracowały u rodziców. Problem polega na tym, że nowa spółka z

FSMdR FIZAN i Świdnik mają zgodę UOKiK ws. wspólnego przedsiębiorcy

spółki poprzez utworzenie nowych udziałów i objęcie ich przez Fundusz oraz przez Miasto Świdnik, które obejmie udziały w zamian za wniesioną aportem nieruchomość. Celem koncentracji jest umożliwienie spółce MDR Świdnik sp. z o.o. realizacji inwestycji obejmującej budowę budynków mieszkalnych

FSMdR FIZAN i Łowicz złożyły do UOKiK wniosek ws. wspólnego przedsiębiorcy

, podano. Koncentracja będzie polegała na dokapitalizowaniu spółki poprzez utworzenie nowych udziałów i objęcie ich przez Fundusz oraz przez Gminę Łowicz, którzy obejmą udziały w zamian za wniesioną aportem nieruchomość. Celem koncentracji jest umożliwienie spółce MDR Łowicz realizacji inwestycji

FSMdR FIZAN, Zamość i TBS mają zgodę UOKiK ws. wspólnego przedsiębiorcy

MDR Zamość. "Koncentracja będzie polegała na dokapitalizowaniu spółki poprzez utworzenie nowych udziałów i objęcie ich przez Fundusz oraz przez Miasto Zamość i Towarzystwo Budownictwa Społecznego sp. z o.o. , którzy obejmą udziały w zamian za wniesioną aportem nieruchomość. Celem

Dekpol przeniósł wyodrębniony Departament Produkcji Łyżek na rzecz Dekpol Steel

, pozwolenia, zezwolenia, certyfikaty i in." - czytamy w komunikacie. Przeniesienie ZCP nastąpi tytułem wniesienia aportu na pokrycie kapitału zakładowego w związku z objęciem przez Dekpol 1 000 000 nowych udziałów w Dekpol Steel o łącznej wartości nominalnej 50 mln zł. Po podwyższeniu kapitał zakładowy

FSMdR FIZAN i Nakło złożyły do UOKiK wniosek ws. wspólnego przedsiębiorcy

. Koncentracja będzie polegała na dokapitalizowaniu spółki poprzez utworzenie nowych udziałów i objęcie ich przez Fundusz oraz przez Nakło nad Notecią, za wkłady pieniężne oraz wkłady w postaci aportu nieruchomości. Celem koncentracji jest umożliwienie spółce MDR Nakło nad Notecią realizacji inwestycji

FSMdR FIZAN, Zamość i TBS złożyły do UOKiK wniosek ws. wspólnego przedsiębiorcy

w Warszawie" - czytamy w komunikacie. Koncentracja będzie polegała na dokapitalizowaniu spółki poprzez utworzenie nowych udziałów i objęcie ich przez fundusz oraz przez miasto Zamość i Towarzystwo Budownictwa Społecznego, które obejmą udziały w zamian za wniesioną aportem nieruchomość

BAH dokapitalizuje 6 spółek zależnych, planuje dezinwestycje z 3 kolejnych

przeprowadzone zostaną poprzez objęcie nowo utworzonych udziałów przez spółkę pod firmą British Automotive Polska S.A. z siedzibą w Warszawie, będącą spółką zależną od BAP, w zamian za wniesienie wkładów niepieniężnych w drodze konwersji na kapitał zakładowy wierzytelności przysługujących BAP wobec spółek

FSMdR FIZAN i Radom wnioskują do UOKiK ws. wspólnego przedsiębiorcy

Radom, podano. Koncentracja będzie polegała na dokapitalizowanie spółki poprzez utworzenie nowych udziałów i objęcie ich przez Fundusz oraz przez Miasto Radom, które obejmie udziały w zamian za wniesioną aportem nieruchomość. Celem koncentracji jest umożliwienie spółce MDR Radom realizacji inwestycji

Pozbud T&R wydzielił produkcję okienno-drzwiową do osobnej spółki

zorganizowanej części przedsiębiorstwa, obejmującej działalność produkcyjną, skupioną wokół zakładu produkcyjnego w Słonawach do nowo zawiązanej celowej spółki kapitałowej - spółki akcyjnej jako wkładu niepieniężnego (aportu) na pokrycie udziałów w jej kapitale zakładowym. Na zbycie zorganizowanej części emitent

Qumak: Otrzymana opinia wskazuje, że cena zakupu udziałów Euvic jest godziwa

Warszawa, 08.06.2018 (ISBnews) - Qumak otrzymał zleconą, niezależną opinię, która stwierdza, że proponowana cena zakupu 100% udziałów spółki Euvic wysokości 220 mln zł w ramach planowanej transakcji polegającej na połączeniu Qumak z Euvic jest godziwa, podał Qumak. "Firma doradcza EY

BBI Dev. zawiązał z Archidiecezją Warmińską spółkę ws. projektu deweloperskiego

województwie warmińsko-mazurskim, podała spółka. "Umowa spółki przewiduje, iż łączna wartość wszystkich wkładów, jakie będą w przyszłości do niej wnoszone wyniesie 32 162 630,00 zł, z czego PD4 zobowiązała się wnieść wkład pieniężny w wysokości 15 mln zł, zaś Archidiecezja zobowiązała się wnieść aport w

Spółka Grupy Żywiec sprzeda 80% udziałów dystrybutora Distribev za 96 mln zł

dystrybucji bezpośredniej; • Rejestracja podwyższenia kapitału zakładowego Distribev Holding, które zostanie pokryte aportem w formie m.in. udziałów w Distribev będących własnością spółki; oraz • Rejestracja obniżenia kapitału zakładowego Distribev na warunkach określonych w umowie. "

Sadkowski i Wspólnicy: Walka MF z optymalizacją może utrudniać restrukturyzację

powstawać w wysokości wartości nominalnej udziałów otrzymanych w spółce, do której wniesiono aport, bez uwzględniania wartości wkładu przekazanej na kapitał zapasowy (agio). Organy podatkowe twierdziły natomiast, że opodatkowaniu podlega również ta wartość. W lipcu 2015 r. NSA, orzekając w poszerzonym

Pfleiderer Grajewo rozpoczął proces reorganizacji grupy w Polsce

. (PMDF), PGPL oraz potencjalnie Silekol sp. z o.o. (PSIL). Rozważane jest także wniesienie aportem udziałów i akcji w spółkach zależnych, tj. PWPL, PGPL, PMDF, PSIL oraz Jura Polska sp. z o.o. do spółki PPL w zamian za nowo utworzone udziały PPL, przekształcenie spółki PWPL w spółkę z ograniczoną

Będą ułatwienia w działalności innowacyjnej

długoterminowych (charakterystycznych dla działalności innowacyjnej). Zniesienie opodatkowania aportu, ma za cel zintensyfikować udział m.in. uczelni w przedsięwzięciach komercjalizacji wyników badań.Ponadto podwyższona ma być kwota maksymalnego odliczenia kosztów kwalifikowanych dla mikroprzedsiębiorców i MŚP do

Cognor Holding złożył KNF prospekt dot. oferty publicznej akcji

wkład niepieniężny wnoszony przez PS Holdco - głównego akcjonariusza spółki - w postaci 100 udziałów w kapitale zakładowym spółki Odlewnia Metali Szopienice sp. z o.o. Wartość wnoszonego aportu wynosi 24 mln zł, co oznacza ponad 20% dyskonto do wartości godziwej aportu określonej zgodnie z opinią

PKP Cargo nie osiągnęło konsensusu w ramach porozumienia z MSE

rzecz MSE ceny opcji sprzedaży 15 000 udziałów stanowiących 20% wszystkich udziałów w kapitale zakładowym Advanced World Transport B.V. (AWT) w wysokości 27 000 000 euro w terminie 20 dni roboczych od daty odstąpienia przez którąkolwiek ze stron" - czytamy w komunikacie W czerwcu br. PKP Cargo

PKP Cargo ma wiążące porozumienie z MSE ws. rozliczenia opcji 20% akcji AWT

leasingiem taboru kolejowego. Ponadto MSE zgodziło się na odroczenie rozliczenia ceny opcji sprzedaży 20% udziałów w AWT należących do MSE na poniższych warunkach: "a) do dnia 30 września 2017 r. strony: (i) zakończą negocjacje warunkowej umowy wspólników, (ii) określą wkład niepieniężny (aport

Minezit SE wezwał PKP Cargo do zapłaty 27 mln euro za udziały AWT

Warszawa, 03.10.2017 (ISBnews) - PKP Cargo otrzymało zawiadomienie o odstąpieniu przez Minezit SE (MSE) od zawartego porozumienia w sprawie współpracy nad wspólnym projektem joint-venture i jednocześnie zostało wezwane do zapłaty ceny opcji sprzedaży 15 tys. udziałów Advanced World Transport

Co stanie się z firmą po śmierci jej właściciela. Kto ją może odziedziczyć?

ustalić krąg spadkobierców. Może to nastąpić zarówno na drodze sądowej (poprzez stwierdzenie nabycia spadku), jaki i przed notariuszem (poprzez akt poświadczenia dziedziczenia). W ten sposób można ustalić, kto i w jakim udziale odziedziczył spadek. Spadkobiercy mogą następnie ustalić dalsze działania

Co zawiera umowa spółki z ograniczoną odpowiedzialnością?

wkładem do spółki w celu pokrycia udziału ma być w całości albo w części aport, czyli wkład niepieniężny, umowa spółki powinna szczegółowo określać przedmiot tego wkładu oraz osobę wspólnika wnoszącego aport, jak również liczbę i wartość nominalną objętych w zamian udziałów - wyjaśnia mec. Nogacki. 

Spółka zależna Monnari przeniosła ZPC do innej spółki z Grupy Monnari

składników materialnych i niematerialnych, w szczególności: 70% udział w prawie wieczystego użytkowania gruntów o pow. ok 105 tys. m2 w Łodzi przy ul. Piotrkowskiej 293/305, prawo wieczystego użytkowania gruntów o pow. 7,3 tys. m2 w Łodzi przy ul. Dąbrowskiego 4, oraz pozostałe aktywa trwałe służące do

Cognor planuje pozyskać 101 mln zł w SPO na restrukturyzację zadłużenia

zostaną skierowane do PS Holdco - głównego akcjonariusza Cognor, w zamian za wkład niepieniężny - w postaci 100% udziałów w kapitale zakładowym spółki Odlewnia Metali Szopienic. Aport zostanie objęty po wartości wynoszącej 24 mln zł, co oznacza ponad 20-proc. dyskonto do wartości godziwej aportu

Gobarto ma umowę z In Hotels ws. wspólnej inwestycji deweloperskiej w Krakowie

, podczas gdy emitent zobowiązuje się przede wszystkim do przystąpienia do spółki celowej na zasadach przewidzianych w umowie, wniesienia do spółki celowej aportu w postaci nieruchomości, a także opróżnienia nieruchomości oraz doprowadzenia do skutecznego przeniesienia na rzecz spółki celowej ostatecznej

R. Brzoska ma umowę z inwestorem ws. wezwania na Integer.pl i delistingu spółki

dominującej inwestora, a Rafał Brzoska wniesie wszystkie posiadane akcje spółki do spółki dominującej przez co obejmą łącznie mniejszościowy pakiet akcji/udziałów w kapitale zakładowym spółki dominującej; oraz c) w wypadku zakończenia sukcesem wezwania InPost, Inwestor wniesie aportem do spółki wszystkie

Paged wniesie segment sklejkowy do funduszu inwestycyjnego zamkniętego

- spółkę w 100% zależną od Pagedu. W ramach tej transakcji Paged objął nowe udziały w Kinglet w zamian za wniesienie akcji Sklejka-Pisz. "Pakiet 20% akcji Sklejka Pisz nie był przedmiotem aportu do Kinglet, gdyż akcje te stanowią zabezpieczenie spłaty obligacji wyemitowanych przez spółkę w 2012 r. i

Firma nie musi umrzeć razem z właścicielem. Jak ją przekazać spadkobiercom?

poświadczenia dziedziczenia). W ten sposób ustala się, kto i w jakim udziale odziedziczył spadek. Spadkobiercy mogą następnie ustalić dalsze działania, czyli np. kto i w jaki sposób będzie kontynuował działalność gospodarczą czy też komu sprzedać odziedziczone przedsiębiorstwo. Do tego czasu zarząd nad

Szef RN PKP: Dopinamy program remontów dworców, rezygnujemy z wyprzedaży majątku

podkreślił, że Grupa jest przygotowana na ewentualne inwestycje i budowę nowego modelu biznesowego, jaki musi obowiązywać w sektorze usług transportowo-logistycznych. "W niektórych projektach wystarczy nasz udział, niekoniecznie finansowy, ale np. intelektualny i/lub aport aktywów nieruchomościowych

Akcjonariusze Tell zdecydowali o zmianie nazwy na OEX

wyrazili także zgodę na wniesienie zorganizowanej części przedsiębiorstwa, związanej z działalnością w ramach umowy z Orange Polska, jako aportu w zamian za udziały w spółce zależnej. "Walne zgromadzenie powierza zarządowi spółki ustalenie szczegółowych zasad zbycia zorganizowanej części

Groclin sfinalizował sprzedaż jednostki Wiring & Controls za 50 mln euro

12 lutego 2015 r. emitent przeniósł na rzecz KTP zorganizowaną części przedsiębiorstwa związaną z produkcją wiązek elektrycznych produkowanych w fabryce w Grodzisku Wielkopolski a następnie wniósł udziały KTP jako aport do spółki zależnej zlokalizowanej w Luksemburgu" - czytamy w komunikacie

ABC Data miała wstępnie 4,1 mln zł zysku netto w IV kw. 2016 r.

o.o., w której ABC Data S.A. objęła udziały w I kwartale 2016 roku w zamian za aport w postaci domeny internetowej i znaku towarowego BiznesLink. W związku z niezrealizowaniem zakładanych wyników finansowych przez spółkę BizneslinkCO sp. z o.o., ABC Data stwierdziła konieczność dokonania odpisu z

AdMassive Group planuje przejęcie Topmall - operatora Merlin.pl

Frydowi w zamian za aport w postaci udziałów TopMall sp. z o.o. W końcu listopada 2015 r. Topmall podpisał z Merlin.pl umowę handlową, która zakłada dzierżawę znaku towarowego oraz domeny internetowej Merlin.pl. Topmall deklarował, że chce "wyprowadzić markę Merlin.pl na prostą" oraz

Rafako chce zdolności dywidendowej w 2020, przejmie kompetencje oil&gas od PBG

roku. Celami strategicznymi Rafako są: 1. umacnianie pozycji na krajowym rynku energetyki poprzez udział i realizację największych inwestycji w Polsce, udział w rynku związanym z modernizacją infrastruktury energetycznej, cieplnej oraz dostosowaniem do regulacji BAT; 2. wejście w sektor gazu

Przegląd informacji ze spółek

PKP Cargo podpisało umowę nabycia 80% udziałów w spółce Advanced World Transport - drugim co do wielkości kolejowym przewoźniku towarowym w Czechach, działającym w rejonie Europy Środkowej i Południowej. Wartość transakcji wynosi 103,2 mln euro (445 mln zł), podało PKP Cargo. PKP Cargo

Przegląd informacji ze spółek

sieciowego w Rzeszowie, podała spółka. CP Retail B.V. - spółka zależna Capital Park - zawarła z CPI FIM z CPI Property Group umowę sprzedaży wszystkich udziałów spółki Dakota Investments - właściciela Eurocentrum Office Complex w Warszawie, za 105,36 mln euro z zastrzeżeniem szeregu ewentualnych korekt

NBP: Wartość transakcji kartami wzrosła o 15% r/r do 146,9 mld zł w II kw.

niż w poprzednim kwartale, co stanowiło wzrost o 14%. Wartość transakcji na przestrzeni ostatniego roku zwiększyła się o 15%, a w okresie ostatnich dwóch lato 27%" - czytamy w raporcie. W II kwartale 2016 r. udział wartości transakcji bezgotówkowych w ogólnej wartości transakcji

Emisja Taurona korzystna dla spółki, konieczna dla inwestycji wg analityków

mniejszościowych akcjonariuszy z tytułu wyższej ceny emisyjnej od aktualnego kursu będzie zależała od tego, po jakiej cenie uda się Tauronowi sprzedać wniesione aportem akcje i po jakich cenach będą one wycenione w aporcie" - napisał w komentarzu analityk mDM Kamil Kliszcz. Tylko w ostatnich dwóch latach

KNF żąda zawieszenia obrotu akcjami Platynowe Inwestycje na GPW do 3 grudnia br.

Finansowego wycena wartości przedmiotowego aportu budzi istotne wątpliwości i powinna zostać poddana weryfikacji" - czytamy w komunikacie.   Jak wyjaśnia Komisja ze sprawozdania finansowego spółki Srebrne Inwestycje Sp. z o.o., wynika, że jej aktywami jest w zasadzie wyłącznie 100% udziałów

Czy korzystna podatkowo wymiana udziałów przejdzie do lamusa?

i uzasadnienia przyczyn ekonomicznych spowoduje, że neutralność podatkowa operacji wymiany udziałów stanie się fikcją. Fiskus autorytarnie określi podatek w takiej kwocie, jaka byłaby należna przy standardowym aporcie wartości niepieniężnej.Dodatkowo, w praktyce, zmiana może wywołać podwójny skutek

Akcjonariusze Tell zatwierdzili emisję akcji w celu przejęcia Cursora i Divante

zostanie skierowana do OEX w zamian za aport w postaci 163.517.500 akcji spółki Cursor S.A. (100,00% kapitału zakładowego) oraz 592 udziałów w spółce Divante Sp. z o.o. (51,03% kapitału zakładowego), a dotychczasowi akcjonariusze Tell nie będą mieli prawa poboru. Cena emisyjna akcji serii C to 13 zł za

Kolporter sfinalizował umowę zakupu 25% + 1 udział w KDWT należącej do Eurocash

. Kolporter objął 25% + 1 udział w KDWT w zamian za aport w postaci wszystkich udziałów w nowo utworzonej firmie Service FMCG, do której Kolporter wniósł działalność w zakresie dystrybucji wyrobów tytoniowych oraz artykułów spożywczych, napojów oraz pozostałych artykułów szybkozbywalnych. Z zakresu transakcji

Oskarżeni o przejęcie Zakładów Graficznych nie przyznają się do winy

ponad 18 proc. udziałów w spółce RZG SA. Sąd uznał jednak, że choć skarb państwa jest akcjonariuszem, nie jest pokrzywdzonym i nie może być oskarżycielem posiłkowym. Ministerstwo mogło złożyć odwołanie od tej decyzji. Sąd zgodził się natomiast na udział w procesie przedstawicieli stowarzyszenia Grafik

PKP Cargo ma porozumienie ws. przejęcia 49% udziałów Pol-Miedź Trans od KGHM

synergii dla wszystkich zainteresowanych" - powiedział prezes Adam Purwin, cytowany w komunikacie. W ramach transakcji spółka, w zamian za aport w postaci lokomotyw oraz wkład pieniężny, obejmie nowe udziały w PMT stanowiące 49% w kapitale zakładowym PMT oraz uprawniające do 49% głosów na

Zmiany w ustawie o innowacyjności - pobudzenie venture capital

. Dzięki nowym przepisom związanym ze wspieraniem innowacyjności, które mają obowiązywać od stycznia 2016 r., sytuacja ta może ulec zmianie. Zniesione zostanie opodatkowanie funduszy venture capital podatkiem CIT od zbycia udziałów w spółkach, a z opodatkowania zwolniony będzie aport własności

Problemy poznańskiego Sheratona. Milionowe straty

propozycję przejścia do firmy ochroniarskiej. Sprawa dotyka też bezpośrednio miasta. Ma ono w spółce zarządzającej hotelem ponad 13 proc. udziałów. Uzyskało je wnosząc do spółki aportem grunt. Jak firma radzi sobie generując takie straty? - Z tego co wiem, jest kredytowana przez udziałowca, czyli PKO BP. My

BGK zapewni 4,5 mld zł na finansowanie budowy mieszkań czynszowych

Stępień. Według niego, ten program zasadniczo różni się od wcześniejszych programów m.in. tym, że Towarzystwa Budownictwa Społecznego (TBS) mogą otrzymać w aporcie grunty pod budowę mieszkań od samorządu. "Liczymy, że zainteresowaniem tym program będzie stopniowo rosło i oczekujemy szczytu

CBN zatwierdził prospekt Kofola CeskoSlovensko dot. debiutu na praskiej giełdzie

akcje Kofola CeskoSlovensko swoim większościowym akcjonariuszom, to jest KSM Investment S.A., CED Group S.a.r.l., panu Rene Musila i panu Tomaszowi Jendřejek (uczestniczący akcjonariusze) w proporcjach odpowiadających ich udziałom w aktualnej strukturze akcjonariatu Kofoli. "Emitent obecnie

Kolejne miasta w programie "Mieszkanie plus"

rynkowych. Przy czym grunty mają przekazywać aportem zainteresowane udziałem w programie "Mieszkanie plus" samorządy oraz spółki i instytucje państwowe. "Mieszkanie plus" w listach intencyjnych Przed dwoma tygodniami BGK Nieruchomości podpisała listy intencyjne z władzami 17 miast. Są

Przegląd informacji ze spółek

nabycia 25 tys. udziałów stanowiących 100% kapitału zakładowego w spółce Goat TopCo GmbH z siedzibą w Niemczech, kontrolującej spółki Grupy Compo Expert, jednego z czołowych podmiotów światowego rynku nawozów specjalistycznych dla odbiorców profesjonalnych, za cenę nie wyższą niż 235 mln euro, podała

Forte przeniosło prawo do znaków towarowych i nieruchomości do spółki zależnej

zł, podano dalej. Łączna wartość aportu wynosi 205 456 272 zł netto. Forte posiada 100% akcji w kapitale zakładowym Antwerp SKA i 100% głosów na walnym zgromadzeniu Antwerp SKA oraz 100% udziałów w spółce Antwerp Sp. z o.o., będącej komplementariuszem Antwerp SKA. "Nabyte przez Antwerp

Skutki podatkowe przekazania nieruchomości wspólnikowi w zamian za nabycie przez spółkę jego udziałów

wspólnika aportu do spółki w zamian za otrzymane udziały stanowi dostawę towarów, to także przekazanie przez spółkę wspólnikowi towaru w zamian za zbywane przez niego na rzecz spółki udziały stanowi dostawę towarów. W obu tych przypadkach dochodzi, bowiem do odpłatnego przeniesienia prawa do rozporządzania

Przegląd informacji ze spółek

Grunwaldzki (CBPG) do końca br., poinformował prezes Marcin Mazurek. Grupa Orlen chce zwiększyć udział w rynku detalicznym paliw w Czechach do 30% w ciągu 2-3 lat z niespełna 24% obecnie, poinformował prezes Unipetrolu - spółki w 100% zależnej od PKN Orlen - Tomasz Wiatrak. Grupa Orlen chce docelowo

Akcjonariusze Polimeksu zdecydują 25 II o sprzedaży lub przeniesieniu trzech ZCP

Warszawa, 29.01.2016 (ISBnews) - Akcjonariusze Polimeksu-Mostostalu zdecydują 25 lutego br. na nadzwyczajnym walnym zgromadzeniu o wyrażeniu zgody na sprzedaż lub wniesieniu w formie aportu do spółki wchodzącej w skład grupy trzech zorganizowanych części przedsiębiorstwa (ZCP): Segmentu

Tell sfinalizował przejęcie Cursora i Divante

Warszawa, 05.03.2015 (ISBnews) - Tell sfinalizował dziś przejęcie 100% akcji Cursora i 51% udziałów w Divante za łączną kwotę 23,1 mln zł, realizując postanowienia umowy podpisanej w listopadzie zeszłego roku, podała spółka. Akcje przejmowanych spółek zostały wniesione aportem przez OEX SA

A słowo staje się biurem. Kościół inwestuje w biurowce

wyjątkiem. Księża inwestują w innych miastach. W październiku 2015 r. kuria warszawska za zgodą Stolicy Apostolskiej wniosła aportem grunt w Śródmieściu do spółki założonej z firmą deweloperską BBI Development. U zbiegu ulic Nowogrodzkiej i Emilii Platerduchowni chcą wybudować 170-metrowy wieżowiec

Największy w kraju holding obronny wejdzie na warszawską giełdę?

Minister skarbu planuje wnieść do Bumaru w formie aportu siedem spółek, w zamian za które obejmie udziały w podwyższonym kapitale zakładowym firmy. Holding podaje, iż wartość kapitału podstawowego grupy wynosi w tej chwili 818 milionów złotych. Pancerny holding o rocznych przychodach sięgających

Empik połączy swoją spółkę internetową z Merlin.pl

Nowa spółka będzie się nazywała e-Newco, w jej ramach NFI EMF wniesie aportem wszystkie udziały w spółce do Merlina. W zamian EMF otrzyma 60 proc. akcji o podwyższonym kapitale od Merlina. Transakcja ma zostać zamknięta do końca października, a zgodę na nią musi wyrazić UOKiK. Do 2012 roku akcje

IPO Kofola CeskoSlovensko na GPW możliwe w IV kw. 2015 lub I kw. 2016 r.

odpowiadających ich udziałom w aktualnej strukturze akcjonariatu emitenta; a następnie po tej sprzedaży 2. dopuszczenie akcji Kofola CeskoSlovensko do obrotu na Praskiej Giełdzie Papierów Wartościowych; a następnie po dopuszczeniu do obrotu 3. podwyższenie kapitału zakładowego Kofola CeskoSlovensko w drodze

Przegląd informacji ze spółek

. Soho Factory sp. z o.o. - spółka zależna Soho Development - dokonała wniesienia prawa użytkowania wieczystego nieruchomości zlokalizowanej w Warszawie przy ul. Mińskiej tytułem aportu do spółki celowej Soho Verbel sp. z o. o., podało Soho.  Konsorcjum z udziałem PBG oil and gas – spółki

Przegląd prasy

pkt m/m w XI, słabnące tempo wzrostu PKB jest przesądzone --Spółka zależna Soho Development wniosła aportem nieruchomość w Warszawie --Konsorcjum z udziałem spółki PBG rozwiązało umowę na prace dla Gaz-Systemu --Strata netto Bioton wyniosła 2,86 mln zł w III kw. 2016 r. wobec zysku rok wcześniej

Gdańskie plany Polnordu

Miasta. W spółce pierwsze skrzypce ma grać Polnord, który obejmie 51 proc. udziałów. Miasto zadowoli się pozostałymi. Ponieważ obszar objęty jest ochroną archeologiczną, wszelkie koncepcje inwestycyjne muszą być uzgodnione z wojewódzkim konserwatorem zabytków dla zachowania historycznego charakteru

Jak z uczelni wycisnąć bardziej innowacyjne projekty?

. Daje pieniądze takim operatorom jak ja. Otrzymałem 10 mln zł i jestem zobowiązany do finansowania start-upów - maksymalnie do 200 tys. euro na dany projekt. Wolno mi objąć nie więcej niż 49 proc. udziałów, a po drugiej stronie ma być ktoś, kto ma własność intelektualną, lecz nie potrafi jej

Podatki w 2017 roku - przedsiębiorco, bądź czujny!

omawianej daniny.Zmian w ustawie o CIT jest więcej. Odnoszą się one do zagadnień: modyfikacji zasad opodatkowania aportów wnoszonych na agio, zastosowania preferencyjnych zasad opodatkowania do tzw. wymiany udziałów, wprowadzenia definicji dochodów osiągniętych na terytorium RP na potrzeby ustalenia

Rząd przyjął projekt ustawy o Krajowym Zasobie Nieruchomości

wchodzące w skład KZN mogą być przedmiotem: umowy o oddaniu w użytkowanie wieczyste, sprzedaży (nieruchomości mieszkaniowych wyłącznie za zgodą ministra infrastruktury i budownictwa), nieodpłatnego przekazania jednostce samorządu terytorialnego lub wniesienia jako aport do spółki celowej z udziałem

Przegląd prasy

zamawiać nowoczesny proch w nowej fabryce w Pionkach i broń opracowaną w spółkach Polskiej Grupy Zbrojeniowej Parkiet --Hajdarowicz: Wszystkie aktywa medialne wniesiemy aportem do jednej ze spółek notowanych już na warszawskiej giełdzie w tym roku Puls Biznesu --Globalne inwestycje w grafen można

Przegląd informacji ze spółek

. Nowa strategia spółki ma pomóc m.in. w realizacji planów wyjścia na rynki zagraniczne. Nadzwyczajne walne zgromadzenie Boryszewa zdecyduje 8 października o wyrażeniu zgody na zbycie (w tym wniesienie do innego podmiotu w formie aportu) zorganizowanej części przedsiębiorstwa w postaci Oddziału

NIK: Odnowienie infrastruktury wodociągowej może potrwać 100 lat

odnowienie może potrwać 100 lat. "Wina za to rozkłada się zarówno na władze gmin (których zadaniem własnym jest zaopatrzenie w wodę), jak i na przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjne (są nimi najczęściej samorządowe zakłady budżetowe lub spółki prawa handlowego z udziałem gminy, rzadziej

Przegląd informacji ze spółek

Rada nadzorcza JSW odwołała Michała Kończaka ze stanowiska wiceprezesa zarządu ds. ekonomicznych, podała spółka. PKO Bank Polski szacuje wstępnie łączny udział w przychodach z transakcji Visa Europe (bez uwzględnienia potencjalnej odroczonej płatności typu "earn out") na 88,87 mln

Szczecin sprzedaje udziały w Kaskadzie

aportem tereny, przy czym umowa zakładała, że udziały miasta zostaną wykupione za 41,4 mln zł po oddaniu do użytku Kaskady. W listopadzie 2006 r. ustalono, że udziały zostaną umorzone po cenie rynkowej, ale nie niższej niż wartość nominalna. W aneksie nr 6 z czerwca 2007 r. zapisano, że w wypadku, gdy

Bator: Gospodarowanie majątkiem PKP SA utrudniają niejasne przepisy prawa

Warszawa, 23.12.2014 (ISBnews) - Stała i ramowa współpraca spółek z większościowym udziałem skarbu państwa z podmiotami prywatnymi np. sieciami sklepów bądź restauracji jest obecnie skomplikowana, ponieważ przepisy wymagają oddzielnej procedury przetargowej na każdy lokal w takiej nieruchomości

Jak Pieńkowski zrobił interes z Axel Springer

przez "optymalizację działań" i akwizycję. W czerwcu 2009 r. Axel Springer poinformował, że przekazuje "Dziennik" oraz serwis internetowy Dziennik.pl do spółki Infor Biznes i obejmuje w niej 49 proc. udziałów. I tak, w połowie września, powstał "Dziennik Gazeta Prawna"

Przegląd informacji ze spółek

nominalnej po 10 zł każda, podała Vistula. Akcje objęła Vistula w zamian za aport w postaci działalności jubilerskiej. Echo Investment realizuje Galerię Sudecką zgodnie z harmonogramem, poinformował dyrektor Działu Centrów Handlowych Echo Investment Marcin Materny. Otwarcie galerii zaplanowano na wiosnę

NIK: bulwersujące informacje o realizacji umów inwestycyjnych w branży motoryzacyjnej

tym aporcie już w 1996 r.). W zamian za pięć takich aut Daewoo objęło 10 308 udziałów w Daewoo-FSO, przy czym w wycenie samochodów uwzględniono wartość cła i podatków, chociaż nie przedłożono dokumentów potwierdzających wartość tych opłat, a aporty były zwolnione z ceł. Do wartości innych aportów

Grupa na rozbiegu - rozpoczęto budowę polskiego giganta energetycznego

i spółki celowej aportem zostaną wniesione do PSE - wyjaśnia Paweł Urbański, wiceprezes PSE. Kapitał spółki celowej wynosi 500 tys. zł. Po wniesieniu aportem akcji 9 spółek, kapitał spółki znacząco wzrośnie i Skarb Państwa przejmie nad nią kontrolę, PSE pozostanie w niej z niewielkim udziałem

Tygodniowy przegląd wiadomości ISBnews z sektora TMT

zaangażowanie w spółkę iAlbatros S.A. SMT S.A. z 61,16% do 100%. Proces ten zostanie przeprowadzony do końca trzeciego kwartału bieżącego roku" - czytamy w komunikacie. Uzyskanie 100% w iAlbatros nastąpi przez łączne zrealizowanie emisji 354.354 nowych akcji w SMT w zamian za wniesienie aportem 87.636

Co dalej z kopalnią Bolesław Śmiały

się siedzi - uważa ekspert związany z handlem węglem. Górnikom nie podoba się także to, jakie wpływy mają na zarządzanie Sobieskim i Janiną. Formalnie ich właścicielem jest wspólne przedsięwzięcie Kompanii i PKE - Południowy Koncern Węglowy. Właścicielem 51 proc. udziałów jest KW, pozostałe należą

Watykan dał zgodę. Warszawska kuria zbuduje drapacz chmur w centrum stolicy

. udziałów, a BBI kontrolować będzie 45 proc. Na mocy umowy, której szczegóły opisano w komunikacie, BBI zobowiązało się wnieść stopniowo do spółki 21 mln zł gotówki, zaś kuria - przenieść na spółkę prawo użytkowania wieczystego oraz udziału w prawie własności działki. Wartość tej nieruchomości wyceniono na