apator planuje

Apator planuje capex na 56 mln zł w 2018 r.

Warszawa, 27.02.2018 (ISBnews) - Apator planuje 56 mln zł nakładów inwestycyjnych w 2018 r., podała spółka. "Capex - planowane inwestycje na poziomie 56 mln zł, nieznaczny wzrost nakładów inwestycyjnych r/r spowodowany głównie wzrostem inwestycji w nowe produkty" - czytamy w

Apator planuje zwiększyć nakłady inwestycyjne do 96 mln zł w 2019 r.

Warszawa, 01.03.2019 (ISBnews) - Apator planuje nakłady inwestycyjne w wysokości 96 mln zł w 2019 r. w porównaniu z 47,7 mln zł w 2018 r., poinformował prezes Mirosław Klepacki. "Zgodnie ze strategią planujemy w najbliższych latach wyższe inwestycje, żeby w latach 2021-2023 konsumować

Apator planuje publikację strategii na okres po wakacjach

Warszawa, 22.05.2018 (ISBnews) - Apator opublikuje nową strategię w okresie po wakacjach i rozpocznie jej wdrażanie w 2019 r., poinformował prezes Mirosław Klepacki "Strategię opublikujemy po wakacjach, kiedy wszystko dobrze przeanalizujemy. Operacjonalizacja - czyli przełożenie na

ZWZ Apatora zgodziło się na zbycie nieruchomości w Poznaniu za 63,5 mln zł

planowanej na nieruchomości, jednakże nie później niż do dnia 31 maja 2021 roku, d) 21,5 mln zł w dniu zakończenia umowy najmu i wydania nieruchomości Kupującemu" - czytamy dalej. Szacowany wpływ transakcji na wynik netto grupy kapitałowej wyniesie 27 mln zł, podano także. "Apator Powogaz SA

Apator obniżył prognozę zysku netto z 72-75 mln zł do 67 mln zł w 2019 roku

Warszawa, 06.11.2019 (ISBnews) - Apator obniżył prognozę zysku netto na 2019 rok z 72-75 mln zł do 67 mln zł, podała spółka. Jednocześnie spółka podjęła decyzję o wypłacie zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy z zysku za 2019 rok w wysokości 0,45 zł na jedną akcję tj. w łącznej kwocie

Apator obniżył prognozę do 62 mln zł zysku netto w 2016 r. ze względu na Rectora

rozliczenia kontraktów, co jest planowane na II kwartał 2017 roku. "W wyniku powyższej rewizji w sprawozdaniu finansowym spółki Apator Rector sp. z o.o. dokonano korekt o charakterze bezgotówkowym odzwierciedlających docelową rentowność kontraktów, co spowodowało wzrost straty netto za okres 9 miesięcy

Apator: Apator Rector ma dobre perspektywy, nowa kontraktacja da efekt w 2017 r.

weryfikacji harmonogramów prac oraz kosztów i innych obciążeń, które są niezbędne do poniesienia w celu zamknięcia i rozliczenia kontraktów, co jest planowane na II kwartał 2017 roku. W wyniku tej rewizji w sprawozdaniu finansowym spółki Apator Rector sp. z o.o. dokonano korekt o charakterze bezgotówkowym

Apator ocenia, że realizacja celów na 2020 r. jest zagrożona

aktualizacja strategii planowana na koniec I kwartału 2020 r. została przesunięta w czasie (zawieszona na czas pandemii). "Niemniej jednak analizując bieżącą sytuację i oczekiwania klienta, będzie ona oparta o dalszy rozwój urządzeń służących do automatyzacji, zdalnego sterowania siecią, czy zdalnego

Apator podtrzymuje prognozę wyników finansowych na 2018 r.

Warszawa, 22.05.2018 (ISBnews) - Apator podtrzymuje prognozę wyników finansowych na ten rok po I kw., poinformowali przedstawiciele spółki. "Wyniki I kw. są zgodne z założeniami zarządu i w związku zarząd podtrzymuje prognozę wyników" - powiedziała dyrektor ds. finansowych Małgorzata

Apator spodziewa się wykonania prognozy; analizuje, czy poda ją na przyszły rok

publikowanie prognoz. Apator pracuje też nad zmianami w strategii i nie planuje akwizycji. "Pewne korekty jednorazowe, związane z zamknięciem roku [jeszcze w IV kw.] mogą być. Prognoza odzwierciedla naszą wiedzę i założenia dotyczące IV kwartału" - powiedział członek zarządu i dyrektor ds

Apator chce przeznaczyć 20 mln zł na skup akcji własnych

komunikacie. Rada nadzorcza spółki zatwierdziła powyższą propozycję przeprowadzenia skupu akcji własnych i postanowiła rekomendować jej przyjęcie zwyczajnemu walnemu zgromadzeniu akcjonariuszy, planowanemu na 28 maja 2018 r., podano także. Grupa Apator specjalizuje się w obszarze aparatury łączeniowej

Apator chce w 2016 r. wrócić do poziomu wyników z 2014 r.

Warszawa, 25.11.2015 (ISBnews) - Apator che w przyszłym roku powrócić do poziomu wyników odnotowanych w 2014 r., poinformował prezes Andrzej Szostak.  "W przyszłym roku nasze wyniki powinny wrócić do poziomu z 2014 r. Zakładamy, że Rector już nie będzie w stracie&Prime

Apator miał 16,88 mln zł zysku netto z dz. kont. w IV kw. 2018 r.

Warszawa, 27.02.2019 (ISBnews) - Apator odnotowało 16,88 mln zł skonsolidowanego zysku netto ogółem z działalności kontynuowanej w IV kw. 2018 r. wobec 2,78 mln zł straty rok wcześniej, podała spółka w raporcie. Zysk netto przypadający akcjonariuszom podmiotu dominującego z działalności

Przegląd prasy

gwałtownie przyspieszy transformację cyfrową w Polsce --Prezes Apatora 'widzi szansę' na realizację celów strategicznych na 2020 rok --PGE spodziewa się spadku EBITDA we wszystkich segmentach w tym roku --Apator planuje zrealizować capex na poziomie 60-80 mln zł w 2020 r. --GUS: Produkcja cementu

Apator: Prognoza na 2016 r. z mocnymi podstawami, Rector wyjdzie na zero

Warszawa, 25.02.2016 (ISBnews) - Prognoza Apatora, zakładająca 850 mln zł przychodów i 80 mln zł zysku netto w 2016 r., ma "mocne podstawy" - m.in. wyższy w ujęciu rocznym backlog i szansę na poprawę rentowności, dzięki eliminacji strat w spółce zależnej Apator Rector, poinformował

Przegląd informacji ze spółek

planuje zaprezentowanie nowej strategii na przełomie 2020 i 2021 roku, poinformował p.o. prezesa Leszek Skiba.  Apator ma szansę zrealizować przewidziany w strategii wzrost przychodów o 10% w 2020 roku oraz wzrost EBITDA o 9%, poinformował prezes Mirosław Klepacki. Polska Grupa Energetyczna (PGE

Akcjonariusze Apatora zdecydują 27 V łącznie o 1,3 zł dywidendy na akcję za 2018

dla działalności spółki i planowanego jej rozwoju. Pozostałą część zysku netto zarząd proponuje przeznaczyć na kapitał zapasowy spółki" - czytamy dalej. Zarząd spółki proponuje, aby dzień dywidendy wyznaczyć na 10 czerwca 2019 r., zaś termin wypłaty dywidendy na 24 czerwca 2019 r., podsumowano

Apator spodziewa się wzrostu sprzedaży m.in. w opomiarowaniu wody, ciepła w 2018

Warszawa, 23.11.2017 (ISBnews) - Apator spodziewa się, że w 2018 r. odnotuje spadek przychodów r/r w obszarze opomiarowania energii elektrycznej, utrzymanie lub spadek przychodów w opomiarowaniu gazu i wzrostu przychodów w opomiarowaniu wody i ciepła oraz w aparaturze łączeniowej, poinformował

Przegląd informacji ze spółek

obligacji, Idea Bank otrzymał kwotę 101 271 380 zł, podał bank. Idea Bank jest jedynym obligatariuszem obligacji. Apator Powogaz, spółka zależna Apatora, zawarła z podmiotem z branży deweloperskiej umowę przedwstępną sprzedaży nieruchomości w Poznaniu za 63,5 mln zł netto, podał Apator. Spółka

Przegląd informacji ze spółek

Barbara Lehnert-Bauckhage zrezygnowała z funkcji członka zarządu ds. handlowych Protektora, podała spółka. Oferta spółki Apator Metrix z grupy kapitałowej Apatora została wybrana jako najkorzystniejsza w kolejnych trzech zadaniach będących częścią przetargu na dostawę gazomierzy miechowych

Przegląd informacji ze spółek

organiczny, jak i przez przejęcia i nie planuje w średnim terminie wypłaty dywidendy. Spółka nie rozważa notowań na innym rynku niż GPW, poinformował prezes Bogusław Sieczkowski.  PZU Zdrowie uruchomiło nową placówkę medyczną przy ul. Granicznej 24 w Radomiu w ramach sieci Centrum Medyczne PZU Zdrowie

Kalendarium ISBnews

PONIEDZIAŁEK, 26 lutego  --10:30: Śniadanie prasowe HRE Think Tank nt. publikacji HRE Index, wskaźnika przedstawiającego stan rynku nieruchomości w Polsce w IV kw. 2017 r.    WTOREK, 27 lutego --10:00: Planowane posiedzenie Sejmu --10:00: Konferencja prasowa Banku

Przegląd informacji ze spółek

), w tym 12 w wersji trzyczłonowej i 5 w wersji czteroczłonowej za 203,9 mln zł netto, a wraz z opcją zamówienia kolejnych 10 EZT - 342,3 mln zł, podała spółka. Celon Pharma, który dziś rozpoczął ofertę publiczną 15 mln nowych akcji, planuje wypłacać ok. 20% rocznego zysku w

Przegląd informacji ze spółek

; Apator zawarł umowy z Tauronem Dystrybucją, PGE Dystrybucją i Eneą Operator na dostawy statycznych bezpośrednich liczników 3-fazowych energii elektrycznej przeznaczonych do opomiarowania klientów grup taryfowych C1 na potrzeby rozliczeń opłaty mocowej zgodnie z ustawą o rynku mocy, podała spółka. Łączna

Przegląd informacji ze spółek

odwoławcze od jej decyzji, podało towarzystwo. Apator Metrix - spółka zależna Apatora - zawarł z Polską Spółką Gazownictwa (PSG) - spółką zależną Polskiego Górnictwa Naftowego i Gazownictwa (PGNiG) - umowy na dostawy gazomierzy miechowych w ramach sześciu zadań będących częścią ogłoszonego wcześniej

Przegląd informacji ze spółek

Apator Powogaz, spółka zależna Apatora, zawarła z podmiotem z branży deweloperskiej list intencyjny dotyczący zbycia nieruchomości w centrum Poznania przy ulicy K. Janickiego 23/25 za wstępnie 61 mln zł, podała spółka. Apator miał 877 mln zł skonsolidowanych przychodów ze sprzedaży i 56 mln zł

Przegląd prasy

--ARP przeprowadzi program stażowy dla sektora kosmicznego --GUS: Deflacja wyniosła 0,8% r/r w sierpniu, największy spadek r/r - cen paliw --Celon Pharma planuje przeznaczać na dywidendę ok. 20% rocznego zysku --KHW rozpoczął sprzedaż węgla przez sklep internetowy --KE przyznała 9,2 mln euro

Kalendarium ISBnews

2017 roku  --11:00: Konferencja spółki Apator nt. wyników za IV kw. 2017.   --18:00: Posiedzenie sejmowej Komisji ds. Energii i Skarbu Państwa    ŚRODA, 28 lutego  --Planowane posiedzenie Sejmu --10:00: GUS opublikuje produkt krajowy brutto w IV kwartale 2017

Kalendarium ISBnews

1/2018 - stopę bezrobocia w styczniu 2018 r., produkcję ważniejszych wyrobów przemysłowych w styczniu 2018 roku, koniunkturę w przemyśle, budownictwie, handlu i usługach 2000-2018 - luty 2018   WTOREK, 27 lutego--10:00: Planowane posiedzenie Sejmu --10:00: Konferencja prasowa Banku

Kalendarium ISBnews

PONIEDZIAŁEK, 26 lutego  --09:30: Prezentacja grupy Novaturas i szczegółów planowanej oferty publicznej akcji --10:30: Śniadanie prasowe HRE Think Tank nt. publikacji HRE Index, wskaźnika przedstawiającego stan rynku nieruchomości w Polsce w IV kw. 2017 r.   WTOREK, 27 lutego

Przegląd prasy

spodziewa się 'zdecydowanie wyższych' przychodów r/r w 2020 r. --Maciej Łopiński został delegowany do pełnienia obowiązków prezesa TVP --Apator planuje zwiększyć capex do ok. 90 mln zł w 2020 r. --Prezydent podpisał nowelizację ustawy o transporcie kolejowym --PKN Orlen wybuduje w czeskim Unipetrolu

Przegląd prasy

planuje w średnim terminie wypłaty dywidendy ani dual listingu --PZU Zdrowie uruchomiło placówkę medyczną w Radomiu, kolejne otwarcia w tym roku --Sieć Grupy Pieprzyk powiększyła się o 3 stacje paliw do 86 w październiku --KNF zdjął z Alior Banku bufor w wys. 0,25% łącznej kwoty ekspozycji na ryzyko

Przegląd informacji ze spółek

akwizycji, w szczególności na rynkach Unii Europejskiej, poinformował prezes Mirosław Klepacki. Apator planuje opublikować strategię na lata 2019-2023 w połowie 2018 r., poinformował prezes Mirosław Klepacki. Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo (PGNiG) dostosowało swój system podnoszenia

Przegląd prasy

--Zainteresowanie zakupem należącej do Taurona kopalni ZG Janina w Libiążu sugerują kolejne firmy z branży --Apator Rector i Apator Elkomtech wypracują w tym roku lepsze wyniki, niż wcześniej zakładał zarząd --ZBP: Koszty wyroku TSUE dla banków szacowane na 60 mld zł to "kalkulacje powściągliwe i

Przegląd prasy

Niemczech wyniosła 2,2% r/r w lutym wg wst. danych --FOE: Organizacje z Czech, Niemiec poparły zdanie Polski ws. kryterium emisyjnego --PZU: Witelo ma umowy z 3 funduszami venture capital, zainwestował 100 mln zł --Apator Rector nie powinien negatywnie obciążyć wyniku Grupy Apatora w 2017 r

Przegląd prasy

miał 20,01 mln USD straty netto, 19,4 mln USD straty EBIT w 2019 r. --Indeks WIG20 spadł o 1,49% na zamknięciu w piątek --Wawel miał 13,73 mln zł zysku netto, 16,53 mln zł zysku EBIT w I kw. 2020 r. --PZ Cormay miał 40,54 mln zł straty netto, 34,24 mln zł straty EBIT w 2019 r. --Rząd planuje

Przegląd prasy

wybrana przez małopolską Policję --Idea Bank otrzymał 101,27 mln zł od spółki Idea Money --Wskaźnik PMI dla usług USA wzrósł do 49,6 pkt w VII wg wst. danych --Wskaźnik PMI dla przemysłu USA wzrósł do 51,3 pkt w VII wg. wst. danych --Tygodniowy przegląd informacji ISBtech z sektora TMT --Apator

Przegląd informacji ze spółek

umowę z trzema funduszami venture capital: Atomico, Evolution Equity Partners oraz DN Capital. Celem funduszy jest wejście do Polski i wsparcie krajowych startupów. Na inwestycje w Witelo ubezpieczyciel przeznaczył 100 mln zł, poinformowali przedstawiciele PZU.  Apator Rector - spółka

Akcjonariusze Apatora zdecydują 12 VI o łącznie 1,05 zł dywidendy na akcję

.   "Zdaniem zarządu, spółka posiada wystarczającą ilość środków finansowych, aby przeznaczyć na dywidendę wyżej wymienioną kwotę, bez uszczerbku dla działalności spółki i planowanego jej rozwoju" - czytamy w uzasadnieniu uchwały. Grupa Apator specjalizuje się w obszarze aparatury

Przegląd prasy

, fuzje oraz presję płac i automatyzację --Hop.City chce w tym roku uruchomić kilkaset bateriomatów, które będą wydawać akumulatory do elektrycznych pojazdów --Bisnode: Liczba sklepów w Polsce spadła do 258,6 tys. w 2019 r. z 260,3 tys. rok wcześniej Parkiet --iPOS planuje debiut na NewConnect

Przegląd prasy

dywidendy z zysku za 2018 rok --Grupa Azoty planuje capex w wysokości 1,3 mld zł w 2019 r. --Grupa Azoty może pozyskać kolejnego inwestora do spółki PDH Polska --GPW ocenia, że private market może ruszyć nawet w I kw. 2020 r. --GPW zdecyduje o projekcie badawczym nowego systemu w ciągu miesiąca --Polnord

Przegląd informacji ze spółek

1,83 mln zł, tj. 0,35 zł na akcję z zysku za 2018 rok, wynika z podjętych uchwał.  Apator Metrix, spółka zależna Apatora, zawarła umowę na dostawy gazomierzy na rynek belgijski. Łączna wartość umowy to 13 mln - 21 mln euro (w zależności od ostatecznego zakresu realizacji projektu), tj. 55,4

Kalendarium ISBnews

WTOREK, 27 lutego --10:00: Planowane posiedzenie Sejmu --10:00: Konferencja prasowa Banku Pekao nt. wyników za 2017 r. --10:00: Konferencja prasowa Asbis nt. wyników --10:00: Konferencja prasowa InventionMed nt. planów rozwoju --10:00: Spotkanie prasowe firmy Mobile Industrial

Przegląd prasy

buduje platformę internetową do sprzedaży, leasingu, najmu aut ISBnews --Spółka Apatora ma list intencyjny ws. zbycia nieruchomości za wstępnie 61 mln zł --Apator miał wstępnie 56 mln zł zysku netto w 2019 r. --Indeks WIG20 spadł o 0,92% na zamknięciu we wtorek --GDDKiA planuje ogłoszenie

Przegląd prasy

możliwości akwizycji, w szczególności na rynkach Unii Europejskiej, poinformował prezes Mirosław Klepacki. --Apator planuje opublikować strategię na lata 2019-2023 w połowie 2018 r., poinformował prezes Mirosław Klepacki. --Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo (PGNiG) dostosowało swój system

Przegląd informacji ze spółek

do udziału w tegorocznej aukcji na zakup energii ze źródeł odnawialnych (OZE), poinformował prezes Michał Michalski. Apator planuje nakłady inwestycyjne w wysokości ok. 90 mln zł w 2020 r., poinformował prezes Mirosław Klepacki. W 2019 r. nakłady inwestycyjne Apatora wyniosły 61,8 mln zł. PKN

Przegląd prasy

2020 r.  --Grupa IMS wdraża audiomarketing w sieci salonów Wojas --Apator ma umowy z Tauronem, PGE i Eneą na dostawę liczników za 77,4 mln zł --Samar: Import aut używanych wzrósł o 8,9% r/r do 81,8 tys. sztuk w styczniu --Spółki z grupy Spar mają porozumienie dotyczące rozwoju marki w

Przegląd prasy

. --Oferta Budimeksu za 159,4 mln zł netto najwyżej oceniona na prace w Szczecinie --MF: Zadłużenie SP wzrosło o 0,1% m/m do 962,01 mld zł w listopadzie --MF: Zadłużenie Skarbu Państwa wzrosło szac. o 1,2% m/m do ok. 973,3 mld zł w XII --Apator ma umowę z Tauronem Dystrybucją na dostawę liczników za

Przegląd informacji ze spółek

oceniona najwyżej w postępowaniu na rozbudowę Teatru Polskiego w Szczecinie, podała spółka. Apator zawarł umowę z Tauronem Dystrybucją - spółką zależną Taurona Polskiej Energii - na dostawę statycznych bezpośrednich liczników 3-fazowych energii elektrycznej przeznaczonych do opomiarowania klientów grup

Przegląd informacji ze spółek

ramach którego uzyskana została gotowość do industrializacji systemu oraz przygotowano projekt linii produkcji chipów, podało Scope Fluidics. Projekt realizowany jest zgodnie z przyspieszonym harmonogramem, na podstawie którego spółka planuje komercjalizację systemu w połowie 2021 r. Wartość aktywów

Przegląd prasy

netto, 42,16 mln zł zysku EBIT w IV kw. 2019 r. --Apator miał 9,82 mln zł zysku netto, 16,87 mln zł zysku EBIT w IV kw. 2019 r. --Akcjonariusze mBanku zdecydują 27 III o niewypłacaniu dywidendy za 2019 r. --Stalprodukt miał 20,31 mln zł zysku netto, 21,69 mln zł zysku EBIT w IV kw. 2019 --Getin

Przegląd prasy

Wyborcza --Nawet o połowę może spaść liczba mieszkań budowanych w Polsce przez deweloperów -może się do tego przyczynić planowana przez MIB nowelizacja ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu ISBnews --Ciech chce wybudować zakład do produkcji soli w Niemczech za 100 mln euro --KSF wyrazi opinię ws

Przegląd prasy

i Millennium --Prezes ZPC Otmuchów: W najbliższym czasie planujemy rozwój naszego portfolio pod marką Odra Dziennik Gazeta Prawna --Woźny: Widzę gigantyczny potencjał wsparcia walki ze smogiem przez domowe OZE, a szczególnie instalacje fotowoltaiczne Puls Biznesu --Velvet Care zainwestuje

Przegląd informacji ze spółek

;, poinformowali członkowie zarządu, pytani o spodziewane wykonanie nowej prognozy. Spółka zastanawia się, czy w przyszłym roku będzie kontynuowała publikowanie prognoz. Apator pracuje też nad zmianami w strategii i nie planuje akwizycji. Lubelski Węgiel Bogdanka zakłada, że wyprodukuje 9 mln ton węgla w 2017 r

Przegląd informacji ze spółek

Qumak otrzymał zleconą, niezależną opinię, która stwierdza, że proponowana cena zakupu 100% udziałów spółki Euvic wysokości 220 mln zł w ramach planowanej transakcji polegającej na połączeniu Qumak z Euvic jest godziwa, podał Qumak. Stelmet odnotował wstępnie 4,13 mln zł skonsolidowanego zysku

Przegląd prasy

ulegulowania kwestii tzw. wakacji kredytowych w przepisach  -- Senat nie będzie spieszył się ze specustawą wyborczą  -- Urzędnicy mogą masowo tracić pracę, jeśli okaże się, że deficyt budżetowy będzie wyższy od planowanego lub dług publiczny zacznie gwałtownie rosnąć --Rządowy program

Przegląd informacji ze spółek

zł netto (21,2 mln zł brutto). Termin zakończenia prac został wyznaczony na 30 kwietnia 2020 r. Asseco Poland założyło spółkę prawa słowackiego Asseco International (AI), do której planuje wnieść aktywa międzynarodowe, podała spółka. Apator Metrix, spółka zależna Apatora, zwiększyła zaangażowanie

Przegląd informacji ze spółek

wyników finansowych, czego efekty będą  widoczne już w I kw. przyszłego roku. Apator spodziewa się, że jego spółka zależna Apator Rector zakończy prace przy systemach informatycznych do zarządzania majątkiem sieciowym dla Taurona i Energi-Operatora do końca I kw. 2017 r., co pozwoli spółce przejść

Przegląd informacji ze spółek

Piotr Adamczak złożył rezygnację z pełnienia funkcji członka zarządu Enei ds. handlowych z upływem dnia 10 sierpnia br., podała spółka. Walne zgromadzenie akcjonariuszy Apatora wyraziło zgodę na zawarcie umowy sprzedaży nieruchomości w Poznaniu będącej siedzibą spółki zależnej Apator Powogaz za

Przegląd prasy

--Briju otworzy 5 salonów w br., w latach kolejnych po 15 rocznie --Spółka z grupy Benefit Systems zwiększa udział w Zdrofit do 55% --Szydło: Priorytet na najbliższe miesiące to projekty prorozwojowe --Apator prawdopodobnie zwiększy kwotę dywidendy za 2016 w stosunku do zaliczki --Krka planuje

Przegląd informacji ze spółek

Comarch odnotował 45,91 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w IV kw. 2019 r. wobec 8,15 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. Apator odnotował 9,82 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki

Przegląd prasy

dostawy tego paliwa otrzymać od spółki Orlen Paliwa dwupłaszczowy zbiornik na ON o pojemności 5000 litrów, podała spółka. --Apator planuje nakłady inwestycyjne w wysokości 96 mln zł w 2019 r. w porównaniu z 47,7 mln zł w 2018 r., poinformował prezes Mirosław Klepacki. --Giełda Papierów

Przegląd informacji ze spółek

. Właściciele gospodarstw rolnych, którzy miesięcznie zużywają do zasilania swoich maszyn minimum 3 m3 oleju napędowego, mogą w ramach umowy na dostawy tego paliwa otrzymać od spółki Orlen Paliwa dwupłaszczowy zbiornik na ON o pojemności 5000 litrów, podała spółka. Apator planuje nakłady

Przegląd informacji ze spółek

dotyczyć budowy platformy mieszkań na wynajem Resi4Rent. Apator podpisał z innogy Stoen Operator umowę na dostawę liczników energii elektrycznej do 30 marca 2020 r., podała spółka. Wartość umowy to 20,9 mln zł netto. Zarząd GPW dopuścił do obrotu na rynku NewConnect akcje Passusa, producenta i

Przegląd informacji ze spółek

, spółka wchodząca w skład NanoGroup, chce jeszcze w tym roku złożyć wniosek o rozpoczęcie badań klinicznych na ludziach w projekcie, polegającym na stworzeniu systemu transportu leków w chemioterapiach. Grupa nie planuje emisji akcji w 2019 r. i zakłada, że będzie miała finansowanie na realizację

Przegląd prasy

euro --Apator: Apator Rector ma dobre perspektywy, nowa kontraktacja da efekt w 2017 r. --Indeks WIG20 wzrósł o 0,88% na zamknięciu w czwartek --Indos wyemituje obligacje serii J na łącznie 8,5 mln zł --Best przydzielił obligacje serii R1 o łącznej wartości nominalnej 50 mln zł --Best TFI

Przegląd informacji ze spółek

-Suszec. Nakłady planowane obecnie na każdy z projektów to kilkadziesiąt milionów złotych. Jastrzębska Spółka Węglowa (JSW) zakłada, że do końca lipca podejmie decyzję w sprawie aktywów należących do Prairie Mining Limited, poinformował prezes Daniel Ozon. Jastrzębska Spółka Węglowa (JSW) liczy na

Przegląd prasy

- uważa producent Chupa-chupsów i Mentosów   ISBnews --Qumak otrzymał zleconą, niezależną opinię, która stwierdza, że proponowana cena zakupu 100% udziałów spółki Euvic wysokości 220 mln zł w ramach planowanej transakcji polegającej na połączeniu Qumak z Euvic jest godziwa, podał Qumak

Przegląd informacji ze spółek

na kolejną kadencję zarząd w niezmienionym składzie, ze Sławomirem Lipkowskim jako prezesem, podała spółka. Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo (PGNiG) zakończyło wiercenie i testy otworu eksploatacyjnego Paproć-66H w gminie Nowy Tomyśl, podała spółka. Planowane roczne wydobycie tylko z tego

Przegląd prasy

--Bytom wnioskuje do GPW o zawieszenie notowań akcji od 29 listopada --Santander BP planuje emisję bankowych papierów wart. do 200 mln zł do końca roku --Atal wprowadził do sprzedaży 280 mieszkań w ramach Sokolska 30 Towers --MPiT: Rząd przyjął nowelę usprawniającą działanie Polskiej Agencji

Przegląd prasy

30 kwietnia 2020 r. --Asseco Poland założyło spółkę prawa słowackiego Asseco International (AI), do której planuje wnieść aktywa międzynarodowe, podała spółka. --Apator Metrix, spółka zależna Apatora, zwiększyła zaangażowanie w brytyjskiej spółce George Wilson Industries Ltd. do 100% poprzez

Przegląd prasy

potencjał esportu --Kino Polska TV planuje uruchomić własną platformę VOD --Kino Polska TV widzi największy potencjał wzrostu w kanale Zoom TV --MF: Sprzedaż obligacji detalicznych wzrosła m/m do ponad 5 427 mln zł w kwietniu --PKB Niemiec spadł o 2,2% kw/kw w I kw. 2020 r. wg wst. danych --MZ

Przegląd prasy

. zawieszenia zajęć do końca roku szkolnego --ZPF/IRG SGH: 27% firm obniżyła lub planuje obniżyć płace --KE wzywa Polskę do transpozycji dyrektywy ws. walki z praniem pieniędzy --Infoscan wyemitował dwie transze obligacji zamiennych na akcje --Banki spółdzielcze przekazały firmom 1,5 mld zł w ramach

Przegląd informacji ze spółek

2021 roku planowane jest osiągnięcie progu rentowności, poinformował ISBnews prezes Tomasz Kierul. Gra "Fishing Clash" osiągnęła 2,2 mln zł przychodów w okresie 1-15 kwietnia, co oznacza wzrost o 40% m/m, poinformowało Ten Square Games, prezentując wstępne szacunki. LC Corp Invest III

Przegląd prasy

domaga się zmian --TV Puls rozważa debiut na GPW, być może jeszcze w tym roku Parkiet --Rekordowo niskie stopy procentowe i polepszająca się koniunktura gospodarcza przełożą się na przyspieszenie akcji kredytowej --Apator chce utrzymać tempo wzrostu sprzed roku, pomoże mu realizacja kontraktu na

Przegląd prasy

się wypłacić dywidendę w przyszłym roku --JSW pracuje nad kompleksowym, długoterminowym refinansowaniem --Apator dostarczy liczniki dla PGE Dystrybucja za min. 24,8 mln zł netto w 2018r. --Inflacja konsumencka CPI w USA wyniosła 0,2 % m/m w lutym --Aviva poprawiła wyniki finansowe r/r

Przegląd prasy

--Rafał Wiatr został nowym prezesem Domu Maklerskiego Citi Handlowy --JSW planuje utworzenie funduszu stabilizacyjnego wielkości 1-1,1 mld zł --JSW rozmawia z EBI ws. finansowania inwestycji w segmencie koksowniczym --Enea jest nadal zainteresowana przejęciami w kogeneracji --Liczba wniosków o

Przegląd prasy

zmianę kraju pobytu, 7% planuje wyjazd z Polski w tym roku ISBnews --USA mogą wprowadzić dodatkowe sankcje wobec Rosji wz. z Nord Stream II --Naimski: Polska będzie mogła przesyłać 6 mld m3 gazu rocznie na Ukrainę w 2021r. --Polska, Ukraina i USA podpisały porozumienie dot. wsparcia dywersyf

Przegląd informacji ze spółek

poprawa działania wewnątrz organizacji powinna być dla potencjalnego nabywcy zachętą do złożenia oferty, poinformował prezes Jerzy Pruski. Jeżeli jednak proces ten będzie się przedłużał, bank ma scenariusze alternatywne, których realizacja zapewni szybką odbudowę wskaźników regulacyjnych. Apator zawarł

Przegląd prasy

rozwoju należących do niej firm ISBnews --Strata netto Ursusa wyniosła 0,44 mln zł w I poł. 2017 r. wobec zysku rok temu --GPW rozpocznie 18 IX publikację nowych indeksów uwzględniających dywidendy --M. Kuksinowicz i M. Kleczkiewicz powołani do zarządu Getin Noble Banku --PGZ i ITWL planują

Przegląd informacji ze spółek

% kapitału), zwiększając udziały w kapitale operatora największego portu w Chorwacji do 32,56%. W związku z tym ogłosi wezwanie do zapisywania się na sprzedaż akcji Luka Rijeka, podała spółka. Apator spodziewa się, że udział eksportu w sprzedaży będzie dalej wzrastał wobec 58% w I poł. 2017 r

Przegląd informacji ze spółek

zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. Santander Bank Polska planuje wyemitowanie bankowych papierów wartościowych serii I do kwoty 200 mln zł, która może zostać podwyższona na podstawie decyzji banku (BPW) w ramach programu emisji bankowych papierów wartościowych do kwoty 5 mld zł lub jej

Przegląd prasy

Warszawa, 07.11.2019 (ISBnews) - Poniżej przedstawiamy wybór najważniejszych informacji z prasy. Rzeczpospolita --Pracownicy mogą od dziś żądać przywrócenia do pracy przez sąd I instancji, a więc przed prawomocnym zakończeniem procesu --PSPA: Prawie 90% samorządów planuje w najbliższych 3

Przegląd informacji ze spółek

. Apator odnotowało 16,88 mln zł skonsolidowanego zysku netto ogółem z działalności kontynuowanej w IV kw. 2018 r. wobec 2,78 mln zł straty rok wcześniej, podała spółka w raporcie. Zysk netto przypadający akcjonariuszom podmiotu dominującego z działalności kontynuowanej i zaniechanej wyniósł 17,08 mln zł

Przegląd informacji ze spółek

inwestycji pn. "Nowa hala wanien", wartej ok. 240 mln zł. Apator uważa, że jego spółka zależna Apator Rector ma dobre perspektywy rozwoju i spodziewa się, że wyniki nowej kontraktacji i dalszego rozwoju spółki powinny być widoczne już w 2017 r., podała spółka. Indos zdecydował o emisji 85 

Przegląd informacji ze spółek

, które wpłynęłyby na wyniki w II połowie roku, poinformowali przedstawiciele spółki.  Atal wprowadził do sprzedaży 112 mieszkań i 11 lokali usługowych w V etapie wrocławskiej inwestycji Nowe Miasto Różanka, podała spółka. Planowany termin oddania do użytkowania kolejnego etapu inwestycji to IV kw

Przegląd informacji ze spółek

Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad (GDDKiA) podpisała z PORR umowę na przebudowę i dostosowanie ok. 12 km drogi krajowej nr 18 do parametrów autostrady za ponad 185 mln zł, podała Dyrekcja. CCC otworzyło już 123 swoje sklepy w Polsce, w przyszłym tygodniu planuje otworzyć część salonów w Czechach, a na

Przegląd prasy

--Onico złoży samodzielny wniosek o otwarcie postępowania sanacyjnego --Spółka Budimeksu z najkorzystniejszą ofertą na prace dla KGHM za 81,92 mln zł --Oferta Elektrotimu najkorzystniejsza w przetargu Tauron Dystrybucja --Famur ma umowę na dostawy sprzętu do Rosji o wartości 89,93 mln zł --Apator

Przegląd informacji ze spółek

wnioskiem spółka złożyła również zaktualizowany prospekt. Grupa Lotos podpisała z gminą miejską Tczew list intencyjny zakładający realizację dostaw wodoru do napędu autobusów, które miasto planuje wprowadzić do obsługi komunikacji miejskiej, podała spółka. To jedno z działań koncernu mające na celu

Przegląd informacji ze spółek

Polskie Maszyny z siedzibą w Moskwie umowę na dostawy sprzętu i usługi nadzoru nad montażem, nabywanych w celu eksploatacji na terytorium Federacji Rosyjskiej do kopalni "Ałardińska" należącej do OOO "RUK", podała spółka. Łączna wartość umowy to 20,5 mln euro (89,93 mln zł). Apator

Przegląd prasy

jeszcze w tym roku złożyć wniosek o rozpoczęcie badań klinicznych na ludziach w projekcie, polegającym na stworzeniu systemu transportu leków w chemioterapiach. Grupa nie planuje emisji akcji w 2019 r. i zakłada, że będzie miała finansowanie na realizację projektów do czasu rozpoczęcia badań klinicznych

Przegląd informacji ze spółek

mln zł, który będzie mógł być wykorzystywany przy zakupie np. surowców, półproduktów czy usług. Apator Powogaz - spółka zależna Apatora - otrzymał od kontrahenta, z którym zawarła list intencyjny, informację o wstrzymania się od podpisania umowy przedwstępnej nabycia nieruchomości w Poznaniu na

Przegląd prasy

. firm - 8,6 mld zł --Oferta Apator Metrix na 26,8 mln zł wybrana w przetargu na gazomierze dla PSG --Kopyrski z Pekao: Chcemy iść w ślad za polskimi inwestorami m.in. do Ameryki --MIR planuje przekształcanie użytkowania wieczystego we własność od 1 I 2019 r. --NCBR: W Jaworznie powstanie strefa

Przegląd informacji ze spółek

Bełchatów o łącznej wartości ponad 100 mln zł netto. Pierwsza dotyczy modernizacji elektrofiltrów bloku nr 2, druga rozbudowy młynowni kamienia wapiennego z rozbudową układu rozładunku, podało Rafako. Grupa PGO planuje certyfikację swoich wyrobów przeznaczonych dla branży kolejowej na rynkach Unii

Przegląd prasy

zakończyło rozbudowę centrum Atrium Promenada w Warszawie o 13,2 tys. m2 --PKO BP: Polska gospodarka spowolni umiarkowanie co uchroni ją przed przegrzaniem --Apator skorygował dynamiki wzrostu EBITDA i przychodów w strategii do 2023 r. --VIII edycja Kongresu Kolejowego odbędzie się 7 listopada w

Przegląd informacji ze spółek

będzie oparty o obligacje, ale chce je kierować do inwestorów prywatnych, poinformowali przedstawiciele Vindexusa. Strategia Grupy Apator na lata 2019-2023 zakłada m.in. średnioroczny wzrost EBITDA w wysokości ok. 13% do ok. 220 mln zł w 2023 r. oraz średnioroczny wzrost przychodów ze sprzedaży w

Przegląd prasy

  ISBnews --Apator odnotował 17,03 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w III kw. 2018 r. wobec 16,83 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. --Trakcja PRKiI odnotowała 6,51 mln zł skonsolidowanego zysku netto