anna zarzycka

Zarząd ZA Puławy został wybrany na nową 3-letnią kadencję

wiceprezesa zarządu, - panią Annę Zarzycką–Rzepecką, powierzając jej pełnienie funkcji wiceprezesa zarządu" - czytamy w komunikacie. Jednocześnie ZA Puławy informuje, że obecnie trwają wybory kandydata na członka zarządu wybieranego przez pracowników spółki. Grupa Azoty zajmuje drugą pozycję w

Grupa Azoty Chorzów zakłada kilka milionów złotych zysku netto w 2021 roku

; - dodała wiceprezes Zakładów Azotowych Puławy Anna Zarzycka-Rzepecka. Grupa Azoty Chorzów to spółka w 97% zależna od Zakładów Azotowych Puławy, największej spółki wchodzącej w skład Grupy Azoty. Posiada trzy linie produkcyjne o mocy 14 tys. ton nawozów rocznie, produkuje głównie azotan potasu, azotan

Grupa Azoty Puławy przekaże kolejne 200 tys. zł na walkę z koronawirusem

Puławy Anna Zarzycka-Rzepecka, cytowana w komunikacie. Lubelski Sanepid jest czwartą placówką, którą wesprze Grupa Azoty Puławy. W marcu na walkę z koronawirusem puławska spółka przeznaczyła 750 tys. zł. Środki te trafiły do Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Puławach, Wojskowego

Ruszyły konkursy na funkcję prezesa i członków zarządu GA Puławy

nadzorcza przeprowadzi rozmowy kwalifikacyjne, które odbywać się będą od 15 marca 2019 r. w Warszawie, podano także. Obecnie w skład zarządu GA Puławy wchodzi prezes Krzysztof Bednarz, wiceprezesi Krzysztof Homenda, Izabela Małgorzata Świderek i Anna Zarzycka-Rzepecka oraz członek zarządu Andrzej Skwarek

Przegląd informacji ze spółek

Zjednoczonych w IV kw. br., podała spółka. Silvair ogłosił partnerstwo z firmą Sylvania - dostawcą pełnego spektrum profesjonalnych i architektonicznych rozwiązań oświetleniowych, podano w komunikacie. Rada nadzorcza Grupa Azoty  Zakładów Azotowych "Puławy" odwołała Annę Zarzycką - Rzepecką z

Wojciech Wardacki stanął na czele nowego zarządu ZCh Police

Panasa na wiceprezesa i Annę Zarzycką-Rzepecką na wiceprezesa, podała spółka. "Uchwały w sprawie odwołania oraz powołania członków zarządu spółki VII wspólnej kadencji weszły w życie z dniem podjęcia" - czytamy w komunikacie. Wojciech Wardacki poprzednio zajmował się własną działalnością

Nowy zarząd Polic zarzucił poprzednikom "istotny błąd" w raporcie za 2015 r.

Nowy zarząd Polic zarzucił poprzednikom "istotny błąd" w raporcie za 2015 r.

: Tomasz Panas i Anna Zarzycka-Rzepecka. Kim są nowi prezesi? Wardacki w 1991 r. został posłem Kongresu Liberalno-Demokratycznego, ale dwa lata później przeszedł do ZChN, a w 2004 r. związał się z PiS. Jest doktorem ekonomii. W przeszłości był m.in. prezesem bydgoskich Zakładów Chemicznych Zachem czy

ZCh Police weryfikują działania związane z inwestycją w Senegalu

Wojciecha Narucia i wiceprezes Annę Podolak. Jednocześnie powołała Piotra Wardackiego na stanowisko prezesa zarządu, Tomasza Grzegorza Panasa na wiceprezesa i Annę Zarzycką-Rzepecką na wiceprezes. Grupa Azoty zajmuje drugą pozycję w UE w produkcji nawozów azotowych i wieloskładnikowych, a takie produkty

Przegląd informacji ze spółek

rynek grę "Far Peak", która powstała na bazie roboczego projektu "Blind'n'Bluff", podała spółka. Mirbud zarejestrował na Ukrainie spółkę "MIP", podała spółka. Rada nadzorcza Grupa Azoty Zakłady Azotowe Puławy powołała Annę Zarzycką-Rzepecką na wiceprezesa zarządu

Przegląd informacji ze spółek

Jacka Janiszka z dniem 4 maja 2020 roku, powierzając mu funkcję wiceprezesa oraz powierzyła Annie Zarzyckiej-Rzepeckiej, dotychczasowej p.o. prezesa, funkcję wiceprezesa. Gazprom nie dostosował się do wyroku Trybunału Arbitrażowego w Sztokholmie nie skorygował faktur po wezwaniu Polskiego Górnictwa

Przegląd informacji ze spółek

, Tomasza Grzegorza Panasa na wiceprezesa i Annę Zarzycką-Rzepecką na wiceprezesa, podała spółka.