aneks do umowy zlecenia wzór

Marek Okniński

Wybór brokera ubezpieczeniowego nie wymaga przeprowadzenia przetargu

Wybór brokera ubezpieczeniowego nie wymaga przeprowadzenia przetargu

Zatrudnienie brokera ubezpieczeniowego, który w imieniu zamawiającego przeprowadzi procedurę wyboru ubezpieczyciela nie wymaga procedur określonych w ustawie Pzp bez względu na wysokość składki ubezpieczeniowej.

Wybór brokera ubezpieczeniowego

Przygotowując postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego, którego przedmiotem jest ubezpieczenie mienia należy rozważyć zaangażowanie brokera ubezpieczeniowego do opracowania opisu przedmiotu zamówienia oraz wzoru umowy ubezpieczeniowej.

Kredyt w tarapatach

Kredyt w tarapatach

zwolniony dyscyplinarnie. Ponadto polisy mogą obejmować tylko osoby zatrudnione na etacie na czas określony lub nieokreślony oraz osoby prowadzące jednoosobową działalność gospodarczą. A co z osobami, które mają dochody z innych źródeł, np. umowy zlecenie? Im banki też udzielają pożyczek. Jeżeli taka osoba

Słownik pojęć finansowych

tym funduszu. Jednostki uczestnictwa są zbywane i odkupywane przez fundusz po cenie odpowiadającej wartości jednostek uczestnictwa w dniu, w którym zlecenie trafi do realizacji do agenta transferowego, przy czym nie może być to okres dłuższy niż 7 dni od daty złożenia zlecenia.Usługi Concierge

Stenogram z 8. posiedzenia Komisji Śledczej 5 marca 2005 r.

Deloitte & Touche na tzw. usługi detektywistyczne. Otóż okazuje się, że w 2001 r. firma Deloitte & Touche, działając na zlecenie Eureko, zleciła śledzenie członków zarządu i niektórych dyrektorów PZU Życie. Rozumiem, że jest to standardowe działanie inwestora, który wkracza do Polski do zatrudniania firm

Stenogram z 21. posiedzenia Komisji Śledczej 25 maja 2005 r.

dokładnej liczby, ale było ich chyba ponad 70.Poseł Jan Bury:Projekty firmy McKinsey to nie było know-how Eureko, tylko to były...Pan Krzysztof Kluzek:Z całą pewnością, dlatego mówię, że było powołane zupełnie osobne biuro, gdzie zlecenia wykonywała firma McKinsey, natomiast w biurze organizacji i rozwoju

Nie znalazłeś tego, czego szukasz? Zapytaj ekspertów