analiza finansowa firmy wawel

Przegląd informacji ze spółek

przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w 2018 r. wobec 171,19 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. Wawel odnotował 77,26 mln zł jednostkowego zysku netto w I- IV kw. 2018 r. wobec 113,32 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. Zarząd Orbisu postanowił

Przegląd prasy

: 94% firm logistycznych prognozuje wzrost obrotów w 2018 r. --Zarząd Kruka został powołany na nową kadencję w niezmienionym składzie --KNF: Pekao spełnia wymogi do wypłaty dywidendy na poziomie do 100% zysku za 2017 --Analizy Online: Oszczędności gosp. domowych wzrosły do 1 386 mld zł w IV kw

Przegląd prasy

Warszawa, 20.03.2019 (ISBnews) - Poniżej przedstawiamy wybór najważniejszych informacji z prasy. Rzeczpospolita  -- Minister przedsiębiorczości tworzy dokument opisujący przypadki gnębienia polskich firm we Francji czy Belgii  -- Zeznania roczne wypełnione przez fiskusa

Przegląd informacji ze spółek

mieszkaniami, podała spółka. Planowany termin oddania do użytkowania to I kw. 2021 r. Akcjonariusze Mirbudu zdecydują na walnym zgromadzeniu, zwołanym na 31 maja, o przeznaczeniu całego zysku za 2018 r., w kwocie 6,27 mln zł, na kapitał zapasowy, wynika z projektów uchwał. Herkules dokonał analizy

Przegląd informacji ze spółek

realizacji w 2018 roku miał wartość ponad 43,5 mln zł na koniec marca i był najwyższy w historii spółki, podała firma. APS Energia odnotowało 3,26 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w I kw. 2018 r. wobec 2,36 mln zł straty rok wcześniej, podała spółka w

Przegląd prasy

Warszawa, 19.05.2016 (ISBnews) - Poniżej przedstawiamy wybór najważniejszych informacji z prasy. Rzeczpospolita --KE podtrzymuje dobre prognozy polskiego wzrostu PKB, choć krytycznie ocenia posunięcia gospodarcze PiS --Centrum Analiz Branżowych: Produkcja okien wzrosła o 4% r/r do 2,75 mln

Przegląd informacji ze spółek

pokrycia poniesionej jednostkowej straty netto w kwocie 114,12 mln zł z zysków lat przyszłych oraz w przedmiocie rekomendowania niewypłacania dywidendy za rok obrotowy 2015, podała spółka. Wynik finansowy 2015 r. nie odzwierciedla szerokiego zakresu prac prowadzonych obecnie przez J.W. Construction

Przegląd informacji ze spółek

III kwartał na poziomie około 50 mln zł, podała spółka.   Elzab odnotował 0,43 mln zł skonsolidowanej straty netto przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej w III kw. 2016 r. wobec 1,93 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. Firma Oponiarska Dębica odnotowała 80,21 mln