analiza ekonomiczna w skali makro

Jak ZUS wylicza nam emeryturę

Od kilku lat obwiązuje równocześnie stary i nowy system emerytalny. To, w którym systemie jesteś, zależy od daty twoich urodzin.

Droga wyjścia dla zmian w nowym systemie emerytalnym w zakresie OFE

Propozycja by zmienić proporcje podziału składki emerytalnej między dwa typy indywidualnych kont pojawiła się jako reakcja na poważne wyzwania jakie stanęły przed rządem w konsekwencji światowego kryzysu gospodarczego oraz kilku nie do końca przemyślanych decyzji podjętych w Polsce w okresie poprzedzającej go prosperity. W efekcie w dyskursie publicznym doszło do dużego zamieszania pojęciowego i koncepcyjnego, a zakwestionowaniu uległy fundamenty jednej z najważniejszych reform tworzących dorobek polskiej transformacji po roku 1989. Rolą tego tekstu jest uporządkowanie tej problematyki i zaproponowanie racjonalnej drogi wyjścia z powstałego zamieszania.

Jan Krzysztof Bielecki: szczyt koniunktury za nami

finansowych, to jest najważniejsza rola dla banku. Z tego się dopiero rodzą jakieś większe projekty. Poza tym jako bank duży, czy bardzo duży w skali europejskiej, możemy klienta poprowadzić na innych rynkach. Nie dalej jak wczoraj pomagałem naszemu klientowi, który wchodzi na Ukrainę, znaleźć na tamtym rynku

Niemcy podnoszą płacę minimalną. Plantatorzy ogórków spreewaldzkich narzekają

do polityków w Berlinie rzadko coś dociera" - piszą autorzy. Ich zdaniem "cech ekonomistów w sprawie płacy minimalnej w ostatnich latach nie zawsze umiał oddzielić agitację od analizy. (...) Niemiecki boom gospodarczy nie skończył się, ale wyhamował". I powołują się na analizy