analiza bezrobocia

ml, PAP

"DGP": Dobry pracownik tańczy, śpiewa i gotuje

"DGP": Dobry pracownik tańczy, śpiewa i gotuje

Analiza dostępnych ofert pracy prowadzi do wniosku, że idealny kandydat nie istnieje. Wymagania i kaprysy pracodawców rosną jednak wprost proporcjonalnie do bezrobocia - ujawnia "Dziennik Gazeta Prawna".

"Dziennik Gazeta Prawna": Dobry pracownik tańczy, śpiewa i gotuje

Analiza dostępnych ofert pracy prowadzi do wniosku, że idealny kandydat nie istnieje. Wymagania i kaprysy pracodawców rosną jednak wprost proporcjonalnie do bezrobocia - ujawnia "Dziennik Gazeta Prawna".

Prognozy: produkcja w I półroczu +4,6 proc., bezrobocie na koniec roku 12,3 proc.

Tempo wzrostu produkcji przemysłowej w czerwcu będzie zbliżone do wyniku odnotowanego w maju, czyli 4,6 proc. w ujęciu rocznym - ocenili ekonomiści z departamentu analiz i prognoz w Ministerstwie Gospodarki. Wiceminister pracy Jacek Męcina oznajmił zaś, że zapisana w budżecie stopa bezrobocia na poziomie 12,3 proc. jest realna.

Prof. Noga: Nobel z ekonomii za niekonwencjonalną analizę rynku pracy

Prof. Noga: Nobel z ekonomii za niekonwencjonalną analizę rynku pracy

Niemiecka unia budżetowa?

Główną przyczyną jest klasyczny brak koordynacji. W związku z brakiem wzajemnego zaufania lub instytucji ponadnarodowych, poszczególne kraje negocjują w opierając się na swojej wąsko rozumiany interes narodowy, mimo że ostateczny rezultat będzie dla wszystkich oznaczał straty.Z technicznego pun

Dobre dane z gospodarki. Bezrobocie spada, sprzedaż rośnie

-Bezrobocie-spada-sprzedaz-rosnie-3089056.html   Analizy Bankier.pl

Włochy. Bezrobocie najwyższe od 37 lat

W porównaniu ze styczniem, w lutym bezrobocie w kraju wzrosło o 0,2 punktu procentowego. Jego najwyższy poziom od roku 1977 - jak podkreśla się w analizach danych Istat - jest kolejnym dowodem na to, jak fatalny wpływ na sytuację na rynku pracy miała najcięższa recesja w powojennej historii Włoch

"Puls Biznesu": Pośrednictwo bezrobocia

oficjalnych statystyk MPiPS, koszt wyciągnięcia jednej osoby z bezrobocia wynosił w latach 2010-12 średnio 9-13 tys. zł. Ale jeśli zgodnie z wynikami analizy NIK uznać, że faktyczna skuteczność to nie około 60, ale raczej 10 proc., okazuje się, że podatnicy na aktywizację jednego bezrobotnego wydają aż około

"PB": Pośrednictwo bezrobocia

"PB": Pośrednictwo bezrobocia

Jeśli spojrzeć na statystyki Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej (MPiPS), można uznać, że polskie urzędy pracy mają niezłą skuteczność w wyciąganiu ludzi z bezrobocia. W latach 2010-12 efektywność aktywizacji zawodowej dla całego kraju wahała się między 54 a 61 proc. Faktyczna skuteczność

Początek ożywienia? Bezrobocie w lutym tylko 14%

Stopa bezrobocia w ubiegłym miesiącu utrzymała się na poziomie ze stycznia i wyniosła 14%. Po raz pierwszy od sześciu lat, w ujęciu rok do roku, w lutym ubyło osób bez pracy - informuje Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej. W urzędach pracy na koniec lutego zarejestrowanych było 2 257 tys. osób

NBP: Bezrobotnym coraz trudniej o pracę

NBP: Bezrobotnym coraz trudniej o pracę

w drugim kwartale 10 proc. Tymczasem przeciętna stopa bezrobocia dla całej Unii Europejskiej wynosiła w tym okresie 10,3 proc.Jak podkreślają autorzy analizy, pogłębiają się natomiast różnice pomiędzy poszczególnymi krajami. O ile niektóre - jak Austria, Niemcy czy Holandia - cechują się dodatnią

NBP: dane z rynku pracy sugerują początek tendencji spadku bezrobocia

) osób, które bezskutecznie poszukują pracy przez ponad 12, a stopniowo także ponad 24 miesiące. Choć napływy do bezrobocia były coraz mniejsze, osoby, które pracę utraciły w pierwszej fazie kryzysu do dziś mają znacząco mniejszą szansę znalezienia zatrudnienia" - dodano. W analizie zaznaczono, że

"Rz": Szkoła w kryzysie zaufania

"Rz": Szkoła w kryzysie zaufania

Tak wynika z badania CBOS i Krajowego Biura ds. Przeciwdziałania Narkomanii "Młodzież 2013". W ramach cyklicznej analizy wzięto pod lupę opinie uczniów szkół ponadgimnazjalnych. Pozytywne nastroje opuściły przede wszystkim uczących się w technikach - na atrakcyjną pracę po ich ukończeniu

Mimo bezrobocia wzorowo spłacają raty? Tajemnica "uszkodzonych" pożyczek

Mimo bezrobocia wzorowo spłacają raty? Tajemnica "uszkodzonych" pożyczek

wałbrzyskim. Wysokie bezrobocie i wysoka szkodowość łączą się też w powiatach grajewskim (Mazury) i łobeskim (woj. zachodniopomorskie).Pełna analiza związku poziomu bezrobocia ze szkodowością kredytów we wszystkich powiatach wykazuje... kompletny brak korelacji tych zjawisk! Nie ma też związku pomiędzy tempem

W drugim kwartale 2012 r. polska gospodarka urosła o 2,9 proc.

W drugim kwartale 2012 r. polska gospodarka urosła o 2,9 proc.

Polska gospodarka urosła w drugim kwartale tego roku o 2,9 proc. - wynika z szacunków departamentu strategii i analiz Ministerstwa Gospodarki. Eksperci podali też, że w pierwszej połowie tego roku PKB urósł o 3,2 proc.Eksperci resortu gospodarki oczekują, że w całym 2012 r. polska gospodarka

W czwartek złoty zyskał na wartości

2013 roku, a miesiąc do misiąca spadła o 0,6 proc. Ekonomiści ankietowani przez PAP szacowali, że sprzedaż detaliczna w lutym rdr wzrosła o 6,2 proc., a mdm spadła o 1,4 proc. Stopa bezrobocia w lutym wyniosła 13,9 proc. wobec 14,0 proc. w styczniu. Międzynarodowy Fundusz Walutowy poinformował w

NBP: Pod koniec roku bezrobocie przekroczy 13 proc.

NBP: Pod koniec roku bezrobocie przekroczy 13 proc.

umowy na czas określony. Wzrost podaży pracy wynikał głównie z szybko rosnącej aktywności na rynku pracy osób w wieku przedemerytalnym" - poinformował NBP.W raporcie wskazano, że w trzecim kwartale nadal rosła stopa bezrobocia. "Analiza przepływów na rynku pracy wskazała na wyraźny wzrost

Gospodarcze walentynki: PKB w IV kw. wzrosło o 2,7%

były najważniejszym źródłem bezrobocia, dlatego oczekiwanie poprawy na tej płaszczyźnie jest jak najbardziej uzasadnione - mówi Piotr Lonczak. Poznaliśmy także dane o wzroście PKB w IV kwartale w innych państwach naszego regionu. Na Węgrzech wzrost wyniósł 2,7% w ujęciu rocznym wobec oczekiwań na

Kosiniak-Kamysz: Bezrobocie na koniec roku wyniesie 12 proc.

MPiPS podało w poniedziałek, że stopa bezrobocia wzrosła w styczniu do 13,3 proc. z 12,5 proc. w grudniu 2011 r. Minister pracy uważa, że najwyższy wskaźnik bezrobocia rejestrowanego przypadnie na luty. - Myślę, że szczyt bezrobocia wystąpi na przełomie stycznia i lutego. Można oczekiwać, że w

Polska gospodarka wchodzi w okres wzrostów

odczuwało ostatnie dwa lata jako faktyczną recesję, co potwierdzały statystyki rynku pracy: malejące zatrudnienie i rosnąca stopa bezrobocia - przekonuje Krzysztof Kolany, główny analityk Bankier.pl. Dla merytorycznej oceny stanu gospodarki znaczenie mają rezultaty kwartalne, na podstawie których od

Szczytno. Likwidacja zakładu FS Favorite Furniture - 419 osób straci pracę

zapowiada, że takie zyski mogą być osiągnięte w rozsądnym czasie. Po analizie ekonomicznej podjęto decyzje o likwidacji zakładu pracy" - napisano w piśmie skierowanym do Powiatowego Urzędu Pracy w Szczytnie. Jak podkreślił dyrektor PUP w Szczytnie spółka podała, że zatrudnia 419 osób w tym w produkcji

"Rz": Nie będzie zapaści na rynku pracy?

Pomimo wolniejszego wzrostu gospodarczego w 2012 roku nie grozi nam zapaść na rynku pracy. Firmy zrestrukturyzowały zatrudnienie, stosują elastyczne formy pracy oraz wstrzymują się z podwyżkami płac. Pomaga im też słaby złoty. Dzięki temu mają dobre wyniki finansowe. Niestety, bezrobocie nie

MinGosp: Stopa bezrobocia rejestrowanego wyniesie 10,5% na koniec 2011 r.

wzrostu zatrudnienia, jak i znacznego obniżenia liczby osób bezrobotnych. Dlatego też stopa bezrobocia na koniec 2011 roku powinna kształtować się na poziomie ok. 10,5%" - czytamy dalej w analizie resortu gospodarki. (ISB) lk/tom

Po dobrej wczorajszej sesji na GPW dziś w centrum uwagi wskaźniki makro

wzrost wartości WIG20 o 2,80%. Inwestorzy skorzystali z okazji, jaka pojawiła się w poprzednim tygodniu, gdy sektor bankowy ciągnął giełdy w dół – tym, którzy kupowali przecenione akcje, taka strategia się opłaciła. "Z punktu widzenia analizy technicznej wczorajsza sesja potwierdziła dobrą

Protokoły z posiedzenia Fed mogą zachęcić do większej aktywności na GPW

banku centralnego chcieliby, aby poziom stóp procentowych w USA ustalany był w oparciu o przesłanki jakościowe a nie w powiązaniu ze stopą bezrobocia. Z jednej strony to dobra informacja dla rynku, bo FED chciałby mieć więcej swobody w prowadzonej polityce pieniężnej. Z drugiej strony może to oznaczać

Bezrobocie: najgorsze za nami, za cztery lata poniżej 12 proc.

-procentowe tempo wzrostu gospodarczego daje podstawy do tworzenia znacznej liczby nowych miejsc pracy, co z kolei umożliwia zagospodarowywanie osób poszukujących zatrudnienia i stopniowe obniżanie poziomu bezrobocia - czytamy w raporcie.Z analizy KPMG wynika, że najważniejszym celem powinno być teraz

Nestlé uczestnikiem debaty o wpływie inwestycji zagranicznych na polską gospodarkę - debata z udziałem Członka Zarządu i Wiceprezesa Nestlé S.A na Europę, Laurent'a Freixe'a

Członek Zarządu i Wiceprezes Nestlé S.A. na Europę, Laurent Freixe, wziął udział w panelu dyskusyjnym w ramach FORUM DIALOGU "INWESTYCJE ZAGRANICZNE" organizowanym przez Centrum Dialogu i Analiz THINKTANK. Konferencja odbyła się w Ministerstwie Gospodarki z udziałem Wicepremiera i

WIG20 niepewnie oczekuje na rozwój wydarzeń, poziom 2420 pkt trudny do zdobycia

jest wykluczone, że przy dobrych nastrojach inwestorzy mogą zaatakować ten kluczowy pułap, który może rzutować na krótkoterminową zmienność cen. Z punktu widzenia analizy technicznej wsparciem obecnie jest dolne ograniczenie luki cenowej wygenerowanej w zeszłą środę, czyli pułap 2375 pkt. Spadek

Dane z naszej gospodarki wsparły złotego

We wtorek GUS podał, że w lutym stopa bezrobocia spadła do 13,9 proc. z 14 proc. miesiąc wcześniej. Dane zaskoczyły rynek, który oczekiwał wzrostu bezrobocia do 14,1 proc. "Niespodziankę sprawiły też dane o sprzedaży detalicznej, która w lutym wzrosła o 7 proc. w relacji rocznej, przekraczając

Wtorek na rynku złotego będzie przebiegać pod dyktando czynników globalnych

inwestorzy poznali odczyty danych ze sprzedaży detalicznej oraz stopę bezrobocia, publikowanych przez Główny Urząd Statystyczny. W maju sprzedaż detaliczna w Polsce okazała się wyższa od rynkowych oczekiwań i wzrosła o 0,5% w relacji rocznej. Stopa bezrobocia spadła do 13,5%. Była to również lepsza wartość

Pracodawcy RP ocenili plany rządu na 2014 r.

"Prezes Rady Ministrów podkreślił, że priorytetem rządu będzie walka z bezrobociem. Zdaniem Pracodawców RP jest to cel jak najbardziej słuszny, jednak zaproponowane przez rząd działania mogą przynieść wręcz odwrotny skutek" - stwierdzono w poniedziałkowym komunikacie. W piątek premier

MinGosp: Stopa bezrobocia rejestrowanego wyniesie 10,5% na koniec 2011 r.

znacznego obniżenia liczby osób bezrobotnych. Dlatego też stopa bezrobocia na koniec 2011 roku powinna kształtować się na poziomie ok. 10,5%" - napisali analitycy w "Analizie sytuacji gospodarczej Polski w 2010 r.". Na koniec 2010 r. wskaźnik ten wyniósł 12,3%. Niedawno minister pracy Jolanta

Na GPW możliwe są dalsze wzrosty, ale zbliża się lekka korekta spadkowa

przybrał na sile, co zaowocowało wzrostem o 0,96%. Obroty nie były imponujące, a polska giełda podzielała optymizm rynków zagranicznych. „Z perspektywy analizy technicznej WIG20 zbliża się do ekstremów z tego roku, które zostały ustanowione w okolicach 2635 pkt. Gdy ceny zbliżają się do ważnych

Kalendarium ISBnews

PONIEDZIAŁEK, 18 listopada --11:00: Konferencja Capital Park nt. IPO  --11:00: Konferencja Energi nt. IPO     WTOREK, 19 listopada -- 09:30: Konferencja prasowa ING TFI i Analiz Online pt. "Jak przeżyć za 503 złote na emeryturze?" --10:30

Kalendarium ISBnews

PIĄTEK, 15 listopada --10:15: Konferencja wynikowa Magellana    PONIEDZIAŁEK, 18 listopada --10:00: Konferencja Midas nt. wyników --11:00: Konferencja Capital Park nt. IPO    WTOREK, 19 listopada -- 09:30: Konferencja prasowa ING TFI i Analiz Online

W Polsce demokracja ma się tak samo dobrze jak w USA

społeczne, dopuszczają społeczeństwo do współdecydowania o losach kraju. A potem wystawiają oceny w skali od 0 do 10. Badanie organizowane przez Fundację Bertelsmanna to jedna z bardziej prestiżowych analiz tego typu na świecie. "Polska jest dobrze przygotowana na przyszłość" - czytamy w

Złoty osłabia się w środę po słabych danych z chińskiej gospodarki

, poinformował dyrektor biura analiz Admiral Markets Polska Marcin Kiepas. „W tym miesiącu indeks PMI dla przemysłu w Chinach, jaki publikuje bank HSBC, spadł do 47,7 pkt. z 48,2 pkt. To najgorszy wynik od 11 miesięcy. Dane mocno rozczarowały. Rynek oczekiwał bowiem w lipcu już niewielkiego odbicia tego

Rynek spekuluje czy ponownie dojdzie do interwencji na złotym

kosztował 3,2723 zł wobec 3,2941 zł w poniedziałek. Wydarzeniem wtorku na rodzimym rynku jest publikacja przez Główny Urząd Statystyczny danych o sprzedaży detalicznej i stopie bezrobocia. W maju prognozowany jest wzrost sprzedaży o 0,2% w relacji rocznej, po tym jak miesiąc wcześniej spadła ona w

Indeks WIG20 'łapie oddech' po silnych spadkach

istotny czynnik określający koniunkturę to stopa bezrobocia. W przypadku tej drugiej z dzisiejszych publikacji GUS rynek również spodziewa się niewielkiej poprawy, do poziomu 13,7 proc. W ocenie Niedźwieckiego nie jest to jednak wynik satysfakcjonujący z racji wchodzenia w okres wakacyjny, kiedy stopa

Gronicki, Jankowiak: Bez OFE PKB byłby niższy o 6,99 pkt od osiągniętego w 2012r

być realne tempo wzrostu PKB, przeciętnie rocznie od 0,3 do 0,6 %. Stopa bezrobocia wg BAEL mogłaby być o 1,4-1,8 pkt proc. wyższa, osiągając w 2030 roku 9,2 %" - czytamy w analizie. Nominalny popyt krajowy mógłby być mniejszy o 8,7%, a jego ścieżka wzrostu bardzo podobna do PKB. Eksport netto

Szczytno. Likwidacja zakładu FS Favorit Furniture - 419 osób straci pracę

być osiągnięte w rozsądnym czasie. Po analizie ekonomicznej podjęto decyzje o likwidacji zakładu pracy" - napisano w piśmie skierowanym do Powiatowego Urzędu Pracy w Szczytnie. Jak podkreślił dyrektor PUP w Szczytnie spółka podała, że zatrudnia 419 osób, w tym w produkcji bezpośredniej 297 osób

"Pracuję 12 godzin na stojąco w sieciówce za najniższą krajową". Czy "krwiożerczy kapitaliści" cofają nas do "okresu pańszczyźnianego"? [WASZYM ZDANIEM]

kraju. Przypomnijmy, że według analiz Eurostatu koszt godziny pracy w Polsce w przemyśle (rozumiany kompleksowo jako: świadczenia socjalne, pensje, koszty utrzymania stanowiska) to 7,6 euro, podczas gdy za naszą zachodnią granicą stawka rośnie już do 36,5 euro. "A zastanów się, dlaczego stojąc 12

Niemcy: Raport fundacji Bertelsmanna: biedni i bezrobotni nie głosują

Autorzy opublikowanego w czwartek raportu przebadali postawy mieszkańców 28 dużych miast i 640 okręgów wyborczych. W wyborach do Bundestagu 22 września br. frekwencja wyniosła 71,5 proc., co oznacza, że 17 mln obywateli Niemiec nie poszło do urn. Dokładniejsza analiza wykazała ogromne różnice

Szefowa misji MFW na Polskę: od przyszłego roku znowu zaciskanie pasa

jest na umiarkowanym poziomie. Dlatego - jak dodała - Polska nie znajduje się pod presją, która zmuszałaby nas do podjęcia natychmiastowych oszczędności.Rynek pracy - trzeba innego podejścia do bezrobotnychKozack przewiduje, że w ślad za ożywieniem gospodarczym zmniejszy się też bezrobocie w Polsce

Udział niedźwiedzi najwyższy od pół roku - punkt zwrotny?

procentowych od poziomu stopy bezrobocia w USA. Zakończenie programu luzowania ilościowego miało nastąpić, gdy stopa bezrobocia spadnie poniżej poziomu 6,5 proc., a w styczniu i lutym 2014 roku wskaźnik ten wyniósł odpowiednio 6,6 proc. i 6,7 proc. Z oświadczenia po ostatnim posiedzeniu Fed wynika, iż

Rachityczne odbicie na WIG20, nadal widać presję podaży

pozwala na podejmowanie śmiałych decyzji. W efekcie rynek tkwi w niepewności. "Z punktu widzenia analizy technicznej na WIG20 istotny jest poziom oporu w okolicach 2430 pkt. Dodatkowo w zeszłym tygodniu kupujący nie mogli przebić się z ofertami powyżej 2418 pkt, a to zaowocowało spadkiem ceny w

Śmieciowe umowy lepsze od bezrobocia, gdy liczysz na etat

uzyskania umowy bezterminowej są znacząco większe niż ryzyko powrotu do bezrobocia" - czytamy w analizie Instytutu Ekonomicznego NBP. Jedynie 3 proc. samozatrudnionych w 2009 r. dwa lata później było bez pracy. W przypadku osób zatrudnionych na umowie czasowej było to 8 proc., a wśród pracujących na

Bank Światowy: w 2014 r. polski PKB wzrośnie o 2,8 proc.

kredytowej zajmą trochę czasu; podjęta będzie konsolidacja fiskalna, a stopa bezrobocia powinna się ustabilizować, aczkolwiek na rekordowo wysokim poziomie. Niski wzrost gospodarczy spowoduje, że większym wyzwaniem będzie polityka wspólnego dobrobytu, polegająca na pobudzaniu dochodów 40 proc. populacji o

PiS-u pomysł na bezrobocie. Niektóre punkty sensowne, ale plan bardzo drogi

- Ludzie w Polsce oczekują pracy, a wszystko, co robi obecny rząd, prowadzi do zwiększenia bezrobocia - mówił prezes PiS Jarosław Kaczyński podczas debaty nad projektem PiS o Narodowym Programie Zatrudnienia, która odbyła się w Sejmie w środę. PO złożyła podczas niej wniosek o jego

Bezrobocie straszy w powiatach. Gdzie praca jest luksusem?

Najlepiej wygląda rynek pracy w Poznaniu. Tam stopa bezrobocia na koniec sierpnia wyniosła 3,8 proc. Niemal dziesięć razy wyższy odsetek bezrobotnych jest w Szydłowcu na Mazowszu - aż 35,9 proc. (to dane na koniec sierpnia).Powiatowy pośredniak w Szydłowcu w analizie podsumowującej sytuację po

Firmy są gotowe zatrudniać. Będą podwyżki?

Słuchając doniesień z rynku pracy, na pierwszy rzut oka nie ma powodów do radości. W styczniu stopa bezrobocia wzrosła do 14 proc. z 13,4 proc. w grudniu. Zatrudnienie w firmach po kilku miesiącach niewielkiego wzrostu nagle się zatrzymało. A jednocześnie wciąż słyszymy, że gospodarka przyspiesza

RING EKONOMICZNY listopad 2013

, potrafią zrobić niezłego rollercoastera, zanim skierują się w odpowiednią stronę i osiągną cel (manipulacja rynkiem).3. Wiara w fundamenty - stopy procentowe, bezrobocie, inflacja, zdarzenia losowe itp. To są czynniki, które określają kierunek instrumentów. Analiza techniczna jest tylko językiem forexowym

Kalendarium ISBnews

WTOREK, 19 listopada -- 09:30: Konferencja prasowa ING TFI i Analiz Online pt. "Jak przeżyć za 503 złote na emeryturze?"  --10:00: Konferencja JSW  --10:00: Konferencja Midas nt. wyników    --10:30: Konferencja prasowa Amica  --14:00: GUS

MFW radzi Europie zmniejszenie zadłużenia; prognozuje anemiczny wzrost

ekonomia dalej jest w słabym stanie. "Pomimo ciągłego zarządzania kryzysowego i wysiłków reformatorskich wzrost pozostaje anemiczny, a recesje powracają" - zwrócili uwagę autorzy dokumentu. Analitycy MFW zaznaczyli, że bez silnego wzrostu gospodarczego, bardzo wysokie poziomy długu i bezrobocia

ADP: Zatrudnienie w 'Nowoczesnej Gospodarce' wzrosło o 3,92% w III kw.

komunikacie ADP poświęconym raportowi. Analiza ADP wskazuje, że w III kw. 2013 r. przedsiębiorstwa Nowoczesnej Gospodarki zwiększyły zatrudnienie o 3,92% wobec analogicznego okresu ubiegłego roku. Tymczasem ogół przedsiębiorstw badanych przez GUS odnotował regres - w III kw. 2013 r. zatrudnienie spadło o

Rząd grecki przyznaje się do błędu: trzeba było dać pierwszeństwo reformom

., tymczasem na koniec ubiegłego roku bezrobocie wyniosło 25 proc. - powiedział w wywiadzie grecki minister finansów.Raport MFW pojawił się w chwili, gdy delegacja "trojki" wierzycieli przebywa w Atenach, aby dokonać ponownej analizy greckiego programu reform.Szef misji MFW w Grecji Poul Thomsen

Budowlanka: zwrot czy chwilowe zachwianie?

wyższe o 0,7 proc. Niestety w styczniu dość mocno wzrosło bezrobocie. Pracy nie miało 14 procent Polaków. Miesiąc wcześniej, w grudniu 2013, stopa bezrobocia wyniosła 13,4 procent. W styczniu 2014 roku sprzedaż detaliczna wzrosła w relacji rocznej o 4,8 procent. W całym roku 2013 roku sprzedaż detaliczna

Mało chętnych po dopłaty do mieszkań. Świętokrzyskie na końcu

Z analizy firmy doradczej Open Finance wynika, że przez pierwsze dwa miesiące w województwie świętokrzyskim w ramach rządowego programu pomocowego zaakceptowanych zostało 36 wniosków. Średnia kwota dopłaty to 22 449 zł. - Zainteresowanie jest raczej niewielkie. Z tego co kojarzę, na 130 mieszkań w

Niemcy na cenzurowanym. Unii nie podoba się duża nadwyżka handlowa

deficytu po bezrobocie) w 16 krajach UE. Polska znalazła się wśród mniejszości krajów UE nieobjętych "śledztwem". Jednak w analizie polskiej gospodarki eksperci Komisji Europejskiej zwrócili uwagę, że potencjalnym źródłem ryzyka jest "rosnąca zależność od zagranicznych wierzycieli"

W środę złoty zyskał wobec euro

, co do stopy bezrobocia przekładają się na umocnienie funta, w tym do złotego, który stracił względem tej waluty 5 groszy" - wskazał Zajkowski. Jak powiedział PAP dyrektor działu analiz Admiral Markets Marcin Kiepas przecena złotego do funta byłaby z pewnością głębsza, a umocnienie do wspólnej

Ernst & Young: Strefę euro czeka zimowa recesja

Szczegóły analizy E&Y podało w czwartek BBC. Ich zdaniem w pierwszej połowie przyszłego roku strefę euro czeka łagodna recesja. Ernst & Young prognozuje, że w całym 2012 roku gospodarka strefy euro urośnie jedynie o 0,1 proc.Firma szacuje również, że bezrobocie nie spadnie poniżej 10 proc. przed

Będę pieniądze na założenie aż 500 własnych firm

bezrobotnego przynajmniej na dwa lata. - Będzie też więcej staży, szkoleń, prac interwencyjnych - zapowiada Zawiszewski. Stopa bezrobocia w Bydgoszczy wynosi 8,4 proc. W powiecie - 13,2 proc. Zawiszewski prognozuje, że w pierwszych miesiącach bezrobocie wzrośnie. Już wiadomo, że szeregi klientów PUP zasili

Rząd Portugalii zapowiada kolejną serię drastycznych cięć budżetowych

"Trojka", czyli przedstawiciele Komisji Europejskiej, Międzynarodowego Funduszu Walutowego i Europejskiego Banku Centralnego, zakończyła w czwartek kolejną analizę stanu finansów publicznych Portugalii. Zadaniem tzw. zespołu technicznego "trojki" była ocena, czy po odrzuceniu

Sprzedaż detaliczna gwałtownie hamuje. Za to bezrobocie w dół

. Prognozy analityków oscylowały najczęściej w granicach 9-10 proc.Jednocześnie GUS podał też dane o bezrobociu rejestrowanym. W pośredniakach na koniec kwietnia zarejestrowanych było 2072,6 tys. osób (o ponad 69 tys. mniej niż w marcu), co oznacza, że stopa bezrobocia spadła do 12,9 proc. Miesiąc temu

Praca szuka człowieka. Proces rekrutacji trwa w Polsce ponad 70 dni

Szacunkowa stopa bezrobocia rejestrowanego wyniosła w lutym 14,4 proc. i w porównaniu ze styczniem wzrosła o 0,2 punktu procentowego. Bez pracy jest 2,33 mln osób. A mimo to rekrutacja pracowników należy u nas do najdłuższych w Europie. Aż 39 proc. przedsiębiorców deklaruje, że znalezienie dobrego

Wtorek na rynkach: W oczekiwaniu na klarowny sygnał

10.00 poznamy kilka liczb mówiących o kondycji polskiej gospodarki, w tym wielkość sprzedaży detalicznej i stopę bezrobocia - te dane mogą uderzyć w złotego,- o 14.30 Kanadyjczycy opublikują informacje o wynikach sprzedaży detalicznej w sierpniu - raczej bez większego znaczenia,- a o 16.00 zostanie

Deflacja w Szwajcarii - złoty może na tym zyskać

W listopadzie ceny produktów konsumpcyjnych w Szwajcarii spadły o 0,30 proc. w stosunku do poprzedniego miesiąca i 0,40 proc. w stosunku do danych sprzed roku. W październiku było to analogicznie +0,10 proc. i -0,20 proc. Wzrosło również bezrobocie - do 3,10 proc. z 2,90 proc. miesiąc wcześniej.To

PKO TFI: Koniec wysokich zysków w funduszach obligacji skarbowych?

- Nadchodzą trudne czasy, jeśli chodzi o perspektywy rynku obligacji skarbowych - powiedział Nowak podczas III Found Forum Analiz Online w Warszawie. Wskazał, że przy założeniu braku zmienności rentowności w tym roku zyski funduszy obligacji wyniosą ok. 3,66 proc. (przed potrąceniem opłaty za

Sprzedaż detaliczna sugeruje odbicie od dna w popycie konsumentów wg analityków

- według analityków, stopa bezrobocia rejestrowanego na koniec tego roku może już nie wzrosnąć powyżej 14,0% (w maju spadła do 13,5% z 14,0% w kwietniu. Poniżej przedstawiamy najciekawsze cytaty z wypowiedzi ekonomistów: "Dzisiejsze dane o sprzedaży detalicznej potwierdzają nieznaczne odbicie

Złe dane o sprzedaży detalicznej. Najgorsze wyniki od 2005 r.

gospodarstwa domowe mocno ograniczyły poziom tych wydatków - stwierdził Wojciech Matysiak. Jego zdaniem niska skala zakupów świątecznych świadczy o istotnym pogorszeniu nastrojów konsumpcyjnych.Wniosek taki można wyciągnąć również na podstawie analizy danych o sprzedaży dóbr trwałego użytku. - W grudniu

Spór w rządzie o specjalne strefy ekonomiczne. Z Biedronką w tle

przedłużeniu istnienia SSE bez oceny, jak zwolnienia podatkowe w strefach wpływają na rozwój regionalny, likwidację bezrobocia i przyciąganie nowych inwestycji. Tymczasem wyników takiej analizy nie podano - zarzucił ministrowi gospodarki minister finansów. Wytknął ministrowi gospodarki w stanowisku

Bruksela sprawdzi, jak Struzik wydaje unijne miliony

powinny być dzielone na subregiony według tzw. algorytmu berlińskiego, czyli tam, gdzie mieszka najwięcej ludzi, jest największe bezrobocie i niskie PKB trafia najwięcej funduszy. Dziś takiego podziału nie ma. - Tymczasem Radomskie to najsłabszy subregion. U nas PKB osiąga 74 procent średniej w

Pracy przybywa. Przeciętne wynagrodzenie wynosi już 3433 zł

czerwcu. W ciągu miesiąca przybyło około13 tys. etatów. Oficjalne dane o bezrobociu GUS poda w przyszłym tygodniu. Jednak ze wstępnych analiz Ministerstwa Pracy w lipcu stopa bezrobocia spadła z 11,6 do 11,4 proc.Z kolei skłonność firm do dawania podwyżek była umiarkowana. W lipcu zarabialiśmy przeciętnie

W marcu było ponad 21 tys. bezrobotnych zarejestrowanych mniej

zaczyna się poprawiać - komentuje ministerstwo w analizie sytuacji na rynku pracy.- O spadku bezrobocia zadecydował wyraźnie mniejszy niż w poprzednich miesiącach napływ nowych bezrobotnych i wzrost liczby wyłączeń z ewidencji z tytułu podjęcia pracy - czytamy dalej w raporcie. Resort chwali się też, że

[DZIŚ NA RYNKACH] Koniec rajdu św. Mikołaja w Warszawie?

warunków porozumienia najprawdopodobniej dopiero po świętach.Scenariusz spadkowy wpisuje się również w analizę techniczną WIG20. Być może na wykresie dziennym głównego indeksu warszawskiej giełdy najważniejszy jest teraz szeroki kanał rosnący budowany od końca maja. Kurs znajduje się właśnie przy jego

Trwa realizacja zysków na polskiej walucie w obliczu oczekiwania na FOMC

danych będzie zależało w jakim tempie redukcja programu QE3 będzie się odbywać. Oczekujemy też, że Fed skoryguje nieco w dół prognozy PKB, jednocześnie opublikuje prognozy zakładające szybsze tempo spadku stopy bezrobocia w USA. Nie jest wykluczone, że zostanie obniżony docelowy poziom stopy bezrobocia

Rostowski pękł. Jest pół miliarda na walkę ze wzrostem bezrobocia

Braniewo na Warmii, tuż obok granicy z obwodem kaliningradzkim. Bezrobocie: 30 proc. Ludzie żyją głównie z przemytu. - Środki od rządu dla bezrobotnych skończyły się dwa miesiące temu, we wrześniu zabraknie pieniędzy unijnych. I to pomimo że większość osób odprawiamy z kwitkiem - mówi Lucyna

W środę na rynku walutowym spodziewana realizacja zysków na złotym

napędzały aprecjację polskiej waluty, poinformował szef działu analiz Admiral Markets Polska Marcin Kiepas. Środowy poranek przynosi lekkie osłabienie złotego, po tym jak wczoraj lekko umocnił się on do euro i był najmocniejszy od 2 lat w relacji do dolara. „ Spadek USD/PLN był pochodną

Większy optymizm firm, ale czy zaczną inwestować?

dużych firm. Z badania wynika, że 41 proc. z nich sądzi, że w tym roku polska gospodarka będzie się rozwijała w tempie od 1,6 do 2,5 proc., jedna piąta uważa, że wzrost sięgnie 2,6-3,5 proc. Zdecydowana większość przewiduje stabilizację lub lekki spadek bezrobocia. Jest lepiej, ale na inwestycje za

MFW podnosi prognozy PKB dla eurolandu, ale przestrzega przed deflacją

większości rozwiniętych gospodarek bezrobocie jest zbyt wysokie, a ryzyka pozostają" - powiedział Blanchard. MFW kładzie nacisk na ryzyka związane z niską inflacją w rozwiniętych gospodarkach, a nawet deflacją w strefie euro. "Im niższa stopa inflacji, i tym bardziej im większa stopa deflacji, tym

"Puls Biznesu": Na rynku pracy w 2011 r. bez większych zmian

Z analiz różnych instytucji wynika, że zatrudnienie w naszym kraju pozostanie na obecnym poziomie. Choć są też obawy GUS, że w lutym bezrobocie przekroczy 13 proc., by w okresie letnim spaść nawet poniżej 10 proc. Jednak ku temu niezbędne będą sprzyjające warunki gospodarcze. Inne badania mówią, że

2 mld euro dla wschodniej Polski. Zyskają przedsiębiorcy i transport

środków nie będzie. W końcu udało się wykroić kawałek z tortu, jaki przyznano dla całego kraju. - Wszystkie nasze analizy pokazywały, że Polska wschodnia jest obszarem strategicznym. Rozwija się szybko, ale wciąż za bardzo odstaje od reszty kraju. Musimy jeszcze jej pomóc. Ale zmienia się trochę nasze

Bank Anglii: Ożywienie nastąpi już wkrótce

- Dane ekonomiczne ustabilizowały się w połowie roku, a analizy wskazują, że wzrost gospodarczy jest jak najbardziej możliwy w najbliższych kwartałach - powiedział King w środę podczas prezentacji kwartalnego raportu o inflacji.Zdaniem analityków BoE inflacja już jesienią spadnie poniżej 1 proc

558 tys. nowych członków Otwartych Funduszy Emerytalnych w 2011 r.

Liczba członków OFE wzrosła w ubiegłym roku o 3,7 proc., czyli o 558 tys. To mniej niż w poprzednich latach. "Na taki stan rzeczy wpływ mają m.in. utrzymujące się w minionym roku relatywnie wysokie bezrobocie oraz niekorzystne tendencje demograficzne ujawniające się w zmniejszeniu liczby

Gdzie mieszkają najbogatsi ludzie świata? Rosja kontra reszta świata

W dwadzieścia lat po upadku komunizmu Moskwa wyrosła na jedno z najdroższych miast świata, gdzie obecnie mieszka najwięcej miliarderów. Jednak, jak podkreśla gazeta, z uwagi na rosnące bezrobocie i wysokie koszty życia w stolicy Rosji panują też ogromne dysproporcje między bogatymi a biednymi

MFW podwyższył prognozę wzrostu dla Polski do 3,1 proc. w 2014 r.

; - powiedział. Zapowiedział, że MFW będzie coraz większą uwagę przywiązywać w swych analizach do konsekwencji nierówności. MFW za dużym optymistą? Główny ekonomista Polskiej Rady Biznesu Janusz Jankowiak uważa jednak, że prognozy MFW są zbyt optymistyczne z uwagi na ryzyko związane z Ukrainą i Rosją. - Wzrost

Sytuację złotego może wyjaśnić dzisiejsze posiedzenie Rezerwy Federalnej

globalnych kreowanych przez dzisiejsze wydarzenie, jakim jest posiedzenie Rezerwy Federalnej. To, co najbardziej będzie się liczyć, to sugestie szefa Fed Bena Bernanke nt. możliwości ograniczenia skupu aktywów w ramach QE3 od września oraz czy zostanie obniżony docelowy poziom bezrobocia warunkujący

Złoty osłabia się dziś rano po poniedziałkowym umocnieniu

ograniczenia skupu aktywów w ramach QE3 od września, ale również, czy obniżony zostanie docelowy poziom bezrobocia warunkujący utrzymywanie ultraniskich stóp procentowych. Innym ważnym wydarzeniem będzie publikacja danych z amerykańskiego rynku pracy, które wprost odnoszą się do kwestii ewentualnego

Rynek walutowy czeka na publikację danych przez GUS

gospodarczą. Rynek zakłada odczyt sprzedaży detalicznej w ujęciu rocznym na poziomie 1,1% wobec 0,5% na czerwcowym odczycie. Główny Urząd Statystyczne opublikuje dziś stopę bezrobocia, jednak z uwagi na uwzględnienie tylko zarejestrowanych bezrobotnych wskaźnik jest uważany za mało wiarygodny. Pary

Przegląd prasy

. mazowieckiego, perspektywa negatywna --Tygodniowy przegląd wiadomości ISBnews z sektora TMT --Opera TFI: Notowania surowców w maju wciąż pozostają w cieniu akcji (analiza) --Inter-System i Elektromontaż Rz. dokończą Forum Muzyki we Wrocławiu za 243mln zł --Albatros Aluminium rozbuduje zakład w

Szczurek: w kwietniu lista działań, aby deficyt spadł poniżej 3 proc. PKB

bezrobocie spada i inflacja jest pod kontrolą" - napisano w części prognoz poświęconej Polsce. Według KE, w 2014 r. polski sektor finansów publicznych odnotuje nadwyżkę rzędu 5 proc. PKB (w efekcie reformy emerytalnej), a w 2015 r. Polska odnotuje deficyt w wys. 2,9 proc. PKB wg metodologii ESA95

Ben Bernanke nagle podbił cenę ropy naftowej

ciągu tygodnia zdrożał o 4 gr i kosztuje już 5,49 zł - poinformowała ekspercka firma e-petrol.pl.Jeszcze wyżej skalę tych podwyżek ocenia Urszula Cieślak z eksperckiej firmy BM Reflex, która prowadzi własne analizy rynku paliwowego. - W ciągu tygodnia paliwa zdrożały około 8-10 gr na litrze

Eksperci: terminal LNG pomoże stworzyć tysiące miejsce pracy

, przemysł portowy i stoczniowy, przemysł elektromaszynowy. Średnioroczne zatrudnienie związane z funkcjonowaniem terminalu w Świnoujściu po 2025 r. może wynieść od 1,8 tys. do 2 tys. osób. Szacunki EY wynikają z analizy uwzględniającej m.in. zależności między poszczególnymi producentami, dostawcami oraz

W Czechach "polecenie z góry" - nie zatrudniać starszych

+ w innych swych programach zmian kwalifikacji, szczególnie na obszarach o wyższym od średniej bezrobociu, a więc w ustecko-mosteckim zagłębiu węglowym, czy na czeskim Śląsku. Szarka Hastrmanova, dyrektorka praskiego Instytutu Respekt, który w 2011 roku prowadził na terenie Czech analizę problematyki

Wszyscy chcą pracować przy rozbudowie elektrowni. Wielka giełda CV

Taki podział wynika z analizy ponad 100 życiorysów osób, które już teraz zgłosiły chęć pracy przy budowie bloków 5 i 6 Elektrowni Opole oraz niezliczonych rozmów, jakie odbył z nimi sołtys Brzezia. Wspólnie z urzędem pracy tworzy bazę CV potencjalnych kandydatów do pracy przy inwestycji

Rewolucja cyfrowych samochodów. Za 10 lat kierowcy nie będą potrzebni

komunikacji. Analizy takich zmian podjął się w 2013 r. na stronie internetowej Forbesa Chunka Mui, konsultant i autor książek o polityce innowacyjnej firm. Przede wszystkim - cena pojedynczych aut nie będzie już tak ważna, bo będziemy potrzebowali mniej samochodów. Zautomatyzowany transport będzie przemierzał

Polska zwalnia. Mniej produkujemy, mniej kupujemy

efektu statystycznej bazy. W kwietniu 2004 r. kupowaliśmy na potęgę, obawiając się wzrostu cen po wejściu do Unii Europejskiej.Kredyty za drogie, bezrobocie w góręWczoraj minister finansów Jacek Rostowski zasugerował niezależnej Radzie Polityki Pieniężnej kolejną obniżkę stóp procentowych. Tańsze kredyty

Dwudziesto - i trzydziestoparolatki na garnuszku rodziców

- przyznaje Mikołaj Lewicki, socjolog z UW. Jak wynająć gniazdo? Nie ma wątpliwości, że kryzys mocno nadszarpnął stabilność ekonomiczną młodych ludzi. Bezrobocie jest rekordowo wysokie, praca niepewna i umiarkowanie płatna. Jak wynika z obliczeń ośrodka GRAPE na Uniwersytecie Warszawskim, bezrobocie młodych

Sondaż INI: Bernanke dorzuca do OMT swoje QE3

wzrostów, a teraz patrzą codziennie na zwyżkujące notowania. Analiza historii wskazuje również, że dołki na giełdzie kształtują się często w okolicach września i października, a na rynek warto powrócić w listopadzie. Tym razem może być jednak inaczej, gdyż do gry mocno włączyły się banki centralne. Obecny

W USA przybyło w kwietniu 290 tys. nowych miejsc pracy

W kwietniu liczba miejsc pracy poza rolnictwem rosła w USA w tempie najszybszym od czterech lat. Według agencji Reuters oznacza to, że pracodawcy coraz śmielej zaczynają zatrudniać pracowników, co dobrze wróży rozwojowi gospodarczemu. Według resortu pracy bezrobocie jednak wzrosło do 9,9 proc

Przegląd prasy

Warszawa, 10.01.2014 (ISBnews) - Poniżej przedstawiamy wybór najważniejszych informacji z prasy. Rzeczpospolita --Narodowy Plan Szerokopasmowy zachował zapis o zaangażowaniu OFE w budowę sieci szybkiego Internetu w Polsce --ARP ma w styczniu zakończyć analizę biznesplanu dla Stoczni

Nie znalazłeś tego, czego szukasz? Zapytaj użytkowników

Tomasz Tokarski

Jagiellońskiego, obecnie w Instytucie Ekonomii i Zarządzania. W 2007 roku został uhonorowany Nagrodą Naukową w dziedzinie ekonomii im. F. Skarbka za publikację pt. Statystyczna analiza regionalnego zróżnicowania wydajności pracy, zatrudnienia i bezrobocia w Polsce (2005). W 2009 roku uzyskał tytuł profesora nauk

Polityka finansowa

realizacja tychże operacji oraz końcowa ewidencja i analiza przebiegu podobnych operacji w przyszłości. Z kolei wśród celów polityki finansowej można wyróżnić: strategiczne (nadrzędne) lub odcinkowe (drugorzędne), krótko- lub długookresowe, a także dotyczące gromadzenia (pasywów) lub wydatkowania (aktywów

Pakiet 2000

odniesienia nowej strategii miały być obniżenie poziomu bezrobocia oraz utrzymanie społecznie odczuwalnego realnego wzrostu spożycia.Sposobem na zapewnienie nowych miejsc pracy miało być utrzymanie wysokiej stopy nakładów inwestycyjnych. Redukcji bezrobocia sprzyjać miała także absorpcja „szarej strefy

Ekonomika kaleckiańska

na faktyczną, bieżącą dochodowość i koszt uzyskania kredytu. Kalecki zbudował model makroekonomiczny wyjaśniający przyczyny masowego bezrobocia lat 30. XX w. poprzez włączenie do analizy elementów monopolu. Na uwagę zasługuje również jego tzw. klasowa teoria cyklu koniunkturalnego i analiza procesu ustalania

Funkcje polityki gospodarczej

są oczekiwania związane z osiągnięciem bliskich ideałowi parametrów systemu gospodarczego, a więc ukształtowanie inflacji i stopy bezrobocia na jak najniższym poziomie, osiągnięcie co najmniej 3% rocznego wzrostu PKB, zapewnienie stabilności kursów walutowych oraz równowagi bilansu płatniczego i budżetu państwa

Tekst udostępniany na licencji Creative Commons: uznanie autorstwa, na tych samych warunkach, z możliwością obowiązywania dodatkowych ograniczeń. Zobacz szczegółowe informacje o warunkach korzystania.
Zasady zachowania poufności. O Wikipedii. Korzystasz z Wikipedii tylko na własną odpowiedzialność. Materiał pochodzący z Wikipedii został zmodyfikowany poprzez ograniczenie liczby przypisów. Wikipedia® is a registered tradmark of the Wikimedia Foundation.