amortyzacja

Tomasz Krywan, doradca podatkowy

Zakup i amortyzacja używanego samochodu osobowego

Zakup i amortyzacja używanego samochodu osobowego

Spółka cywilna, którą rozliczam (KPiR, czynny podatnik VAT) kupiła 10-letni samochód osobowy Toyota Camry za kwotę netto 18.500 zł, podatek VAT - 4.070 zł. VAT spółka odliczy w kwocie 2.442 zł (4.070 x 60%). W której rubryce deklaracji VAT-7 wykazać kwoty 18.500 zł oraz 2.442 zł? Czy ustalając wartość początkową samochodu jako środka trwałego do kwoty 18.500 zł należy dodać 1.628 zł? Jaką zastosować stawkę amortyzacji - 20% czy 40%?

Ile wyniesie limit jednorazowej amortyzacji w 2011 r.?

Z przywileju, jakim jest tzw. jednorazowa amortyzacja, mogą korzystać podatnicy rozpoczynający prowadzenie działalności gospodarczej oraz tzw. mali podatnicy, czyli tacy, u których wartość przychodu ze sprzedaży (wraz z kwotą należnego podatku VAT) nie przekroczyła w poprzednim roku podatkowym kwoty odpowiadającej równowartości 1.200.000 euro. Możliwość tę mają zarówno podatnicy podatku dochodowego od osób fizycznych, jak i podatku dochodowego od osób prawnych.

Nieużytkowane środki trwałe na skutek zaprzestania działalności a koszty z tytułu amortyzacji i podatku nieruchomości w kosztach

Pytanie: Spółdzielnia zakończyła działalność handlową we własnym budynku, który teraz jest nieużytkowany. Czy koszty amortyzacji i podatek od nieruchomości stanowią koszt podatkowy?

Jednorazowa amortyzacja samochodu ciężarowego

Czy w świetle obowiązującej ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, można zastosować jednorazową amortyzację samochodu marki mercedes benz Viano CDI 3.0 z homologacją ciężarową, wydaną przez producenta (samochód zarejestrowany jako ciężarowy - ładowność 854 kg). Czy konieczne są dodatkowe

Amortyzacja nie zawsze jest obowiązkiem

Zdarza się jednak, że organy podatkowe negują prawo podatnika do nieuznawania takiego składnika majątku za środek trwały. Potwierdzają to interpretacje indywidualne m.in. Dyrektora Izby Skarbowej w Bydgoszczy z dnia 8 stycznia 2010 r., nr ITPB3/423-643/09/PS (szerzej na ten temat pisaliśmy w GP nr 6

Amortyzacja i opłaty leasingowe z tytułu umów leasingu

umów.I rodzaj umowy - leasing finansowy dla celów rachunkowych oraz leasing operacyjny dla celów podatkowych Ujęcie rachunkowe: Firma wykazuje przedmiot leasingu jako środek trwały i dokonuje odpisów amortyzacyjnych w trakcie trwania umowy. Kosztem rachunkowym, obok amortyzacji, jest część odsetkowa

Amortyzacja w przypadku likwidacji części składowej środka trwałego

Odpowiedź: Zakupiony w 2000 r. komputer przez 4 lata stanowił kompletny obiekt zdatny do użytku, tj. składający się z jednostki centralnej, klawiatury, monitora i drukarki. Posiadał także funkcje użytkowe, dzięki którym mógł pracować samodzielnie, bez współpracy z innymi urządzeniami. Należy zatem s

PIT: Koszty remontu budynku - amortyzacja i koszty uzyskania przychodów

Odpowiedź: Jeżeli Pani jednostka dokonuje remontu, czyli następuje przywrócenie pierwotnych cech budynku, to koszty remontu ujmuje Pani w okresie ich poniesienia, czyli nie zwiększają one wartości początkowej budynku. Odpowiadając na Pani pytanie, pragnę zwrócić uwagę na istotę remontu i ulepszenia.

PZU oszczędza na odszkodowaniach, a klienci tracą [INTERWENCJA]

PZU oszczędza na odszkodowaniach, a klienci tracą [INTERWENCJA]

. Próbują w nich wyjaśniać, że wysokość tych potrąceń nie wynika z amortyzacji, tylko ilości oraz dostępności cen tych części na rynku, ale w żaden sposób nie potrafią udowodnić swoich twierdzeń - mówi nam osoba z branży ubezpieczeniowej. Niepokrywanie kosztów auta zastępczego to też wbrew prawu. W

Zysk operacyjny grupy PKN Orlen w 2014 r. wyniósł 5,2 mld zł

Jak podał PKN Orlen, na wyniki spółki w 2014 r. istotnie wpływały: wzrost marży downstream (w tym rafineria i petrochemia), która na koniec czwartego kwartału wynosiła 12,6 dol. na baryłkę i liczona rok do roku była wyższa o 3,6 dol. na baryłkę, a także osłabienie średniego kursu złotego względem do

Przejście w nowym roku z metody degresywnej na liniową

Stosowanie metody degresywnejZasady amortyzacji metodą degresywną są określone w art. 22k ust. 1 ustawy o pdof oraz odpowiednio w art. 16k ust. 1 ustawy o pdop. Z powołanych przepisów wynika, że nie jest możliwe amortyzowanie tą metodą wszystkich środków trwałych. Ustawodawca dopuszcza jej

Sfinks ułożył się z bankami i zyskał środki na rozwój

Sfinks ułożył się z bankami i zyskał środki na rozwój

oraz wyniku na sprzedaży powiększonego o amortyzację. Wskaźniki będą określane na podstawie skonsolidowanych wyników spółki. Gdyby nie osiągnęły one odpowiednich poziomów spółka będzie musiała zdobyć dodatkowe finansowanie w wysokości 4 mln zł do końca czerwca 2014 r.Banki zagwarantowały sobie także

Inwestycje w obcych środkach trwałych. Likwidacja to nie tylko fizyczne zniszczenie

rozwiązania umowy przed zakończeniem amortyzacji inwestycji w obcym środku trwałym w rezultacie świadomej decyzji podatnika, nie można mówić o poniesionej stracie, gdyż rozwiązanie umowy w żadnym przypadku nie jest zdarzeniem mimowolnym.Potwierdzeniem omówionego stano-wiska są m.in. interpretacje indywidualne

CP Energia koryguje prognozę finansową na rok 2010

Publikowana obecnie korekta spowodowana jest głównie zmianą harmonogramu budowy instalacji skraplania gazu LNG w Kaliningradzie realizowanej przez ZAO Kriogaz, spółkę za-leżną CP Energia w ramach kontraktu z firmą ZAO GasOil, spółką zależną Gazpromu. Prze-sunięcie się w stosunku do założeń terminu w

Amica może 'zbliżyć się' do poziomu 2 mld zł przychodów za 2014 r.

Kocikowski podczas konferencji prasowej. "Według miary, którą część rynku mierzy - zysk operacyjny plus amortyzacja - EBITDA to może być konserwatywnie 140-150 mln zł wobec 125 mln zł rok temu, natomiast wg naszej miary, powinniśmy mieć 140 mln zł EBITDA, liczone jako zysk brutto plus odsetki plus

Auto w firmie - korzyści podatkowe

zakupach aut do firm, ich amortyzacji, eksploatacji i odsprzedaży. Główną atrakcję targów stanowić będą jednak jak zwykle samochody. Przygotowano około 100 modeli, w tym kilka bardzo interesujących premier. Na flotowy debiut w warszawskim Centrum Expo przy ul. Prądzyńskiego 41 czekają Lexus NX, Toyota Aygo

PGE miała wstępnie ok. 8,1 mld zł EBITDA i ok. 3,6 mld zł zysku netto w 2014 r.

Warszawa, 29.01.2015 (ISBnews) - Według wstępnych szacunków skonsolidowany zysk operacyjny powiększony o amortyzację (EBITDA) PGE Polskiej Grupy Energetycznej wyniósł ok. 8,1 mld zł, natomiast zysk netto przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej ok. 3,6 mld zł w 2014 roku, podała spółka

KNF na wojnie z oszustwami przy likwidacji szkód

KNF na wojnie z oszustwami przy likwidacji szkód

zaniżają też odszkodowania, m.in. powołując się na tzw. amortyzację, czyli zużycie uszkodzonych części. Przez to kierowcy są zmuszani do napraw z wykorzystaniem tańszych zamienników lub muszą dopłacać do naprawy z własnej kieszeni. Ostatnio bardzo popularne wśród ubezpieczycieli stało się stosowanie tzw

SGB-Bank zwiększył zysk netto do ok. 50 mln zł, a Grupy do ok. 300 mln w 2014 r.

wyniku działalności bankowej oraz niższych o 14,96 mln zł kosztów działania wraz z amortyzacją. (ISBnews)  

Zysk netto mBank spadł kw/kw do 324,83 mln zł w II kw. 2014 r.

(łącznie z amortyzacją) o 24,7 mln zł, tj. 5,7% kwartał do kwartału, spowodowany wzrostem kosztów rzeczowych w obszarze marketingu i logistyki oraz wzrostem amortyzacji wartości niematerialnych; * większe obciążenie rezerwami z tytułu utraty wartości kredytów i pożyczek (o 66,4 mln zł) spowodowane

Milkiland naruszył warunki kredytu, negocjuje restrukturyzację zadłużenia

podpisania umowy restrukturyzacji zadłużenia, podała spółka. W skład konsorcjum banków wchodzą: Raiffeisen Bank International AG, UniCredit Bank Austria AG oraz ZAO Raiffeisenbank. "Te zobowiązania obejmują terminarz amortyzacji kredytu oraz wymóg zapewnienia określonych poziomów zadłużenia wobec

Zysk netto AC SA zmniejszył się r/r do 15,30 mln zł w I półroczu 2014 r.

charakterze) był wyższy o 392 tys. zł niż w 2014 r., wynik na działalności finansowej (głównie odsetki od lokat) był wyższy o 426 tys. zł, a prowadzone w ostatnich latach inwestycje skutkują wzrostem amortyzacji – w I półroczu 2014 r. o 754 tys. zł więcej niż w I półroczu 2013 r., co obniża wynik netto

KNF będzie sprawdzała ubezpieczycieli, jak wypłacają odszkodowania

KNF będzie sprawdzała ubezpieczycieli, jak wypłacają odszkodowania

- Chodzi nam o to, żeby wszystkie zakłady ubezpieczeń miały jednakowy dostęp do informacji, jaki jest punkt zapatrywania nadzoru, np. w tym przypadku na takie sprawy jak dostarczenie pojazdu zastępczego, oryginalność części zamiennych w przypadku wypadku, sposób amortyzacji tych części zamiennych

Litewski deputowany: Kupno Orlen Lietuva tylko za symbolicznego 1 lita

roku strata Orlen Lietuva (EBITDA - wynik przed potrąceniem odsetek od zaciągniętych kredytów, podatków oraz amortyzacji) wyniosła 3,541 mld litów, w tym w drugim kwartale 3,495 mld litów (1 euro = 3,45 lit). Skonsolidowane wyniki Orlenu, obejmujące działalność w Polsce, na Litwie, w Czechach i

Pracownicy Air France strajkowali dwa tygodnie. Przez to linie mogą stracić pół miliarda euro

w oświadczeniu. Przewiduje się, że wynik finansowy przewoźnika przed uwzględnieniem kosztów amortyzacji będzie jeszcze gorszy, m.in. na skutek przeniesienia rezerwacji na później z powodu strajku. Jak wskazał Riolacci, może to oznaczać, że skutki wrześniowego strajku będą odczuwalne jeszcze na

Na których ubezpieczycieli się skarżymy? InterRisk, Generali, Gothaer

. Klienci mają zastrzeżenia co do działalności ubezpieczycieli w zakresie do m.in. prawa osoby poszkodowanej do decydowania o wyborze części stosowanych do naprawy pojazdu, zasadności stosowania przez ubezpieczycieli amortyzacji części, problematyki wypłaty odszkodowania z tytułu utraty wartości handlowej

Sąd ogłosił upadłość układową MNI Premium

mln zł oraz wypracowała skonsolidowany zysk operacyjny przed amortyzacją (EBITDA) na poziomie 19,616 mln zł. MIT Mobile Internet Technology S.A. (dawniej PPWK S.A.) jest holdingiem medialnym i telekomunikacyjnym skupiającym rynkowych liderów w dziedzinie mobilnych usług dodanych. (ISBnews

Rosyjski Acron kupił akcje Grupy Azoty za blisko 371 mln zł. Posiada w niej już 20 proc. udziałów

solidne wyniki dzięki wyższej wydajności i skutecznej kontroli kosztów - skomentował Alexander Popov, wiceprezes Acronu. - Wynik EBITDA [zysk przedsiębiorstwa przed potrąceniem odsetek, podatków, amortyzacji] był stabilny w ostatnich dwóch kwartałach i nie widzimy żadnych czynników, które mogłyby

Backlog Comarchu wzrósł o 13% r/r do 776,8 mln zł wg stanu na 30 kwietnia

, jeśli weźmiemy pod uwagę, że pierwszy kwartał jest z reguły nieco słabszy. W pierwszym kwartale wynik zazwyczaj oscylował wokół zera" - powiedział wiceprezes podczas konferencji prasowej. Wytłumaczył, że stało się tak dlatego, iż po raz pierwszy od pięciu lat wyniku nie obciążała amortyzacja

Udziały w Deutsche Telekom niepotrzebne rządowi?

kolejowej i prywatyzacja Deutsche Bahn byłyby niewłaściwym krokiem - ocenił. Tymczasem Deutsche Telekom zanotował dobre wyniki finansowe w 2013 r. Przychód wyniósł 22,4 mld euro. To o 1,3 proc. więcej niż rok wcześniej. Z kolei EBIDTA (zysk przed zapłatą odsetek, opodatkowaniem i amortyzacją) wyniosła 8,4

"Parkiet": Szejkowie z ZEA na pokładzie hotelowej spółki

Chociaż oficjalnie nie podano nazwy tej firmy, z wcześniejszych ustaleń "Parkietu" wynika, że jest to Al Habtoor. Zarząd EFH szacuje, że firma zakończy ten rok z 28 mln zł zysku operacyjnego i 36 mln zł zysku operacyjnego powiększonego o amortyzację. W minionym roku było to odpowiednio 24

Towarzystwa ubezpieczeniowe nadal oszczędzają na kierowcach

ubezpieczeniową. Po kilku dniach pan Tomasz dostał pieniądze, jednak o naprawie samochodu mógł zapomnieć. Zamiast wyliczonych w kosztorysie 15 tys. dostał 10,3 tys. zł. Ubezpieczyciel zmniejszył odszkodowanie, bo stwierdził, że skoro auto miało już swoje lata, to odszkodowanie należy pomniejszyć o amortyzację

Deutsche Telekom zapłaci ponad 500 mln euro za GTS

infrastrukturę w Europie Środkowej i Wschodniej, a informacje o transakcji krążyły na rynku już od kilku miesięcy.W 2012 roku GTS osiągnął przychody na poziomie 347 mln euro i EBITDA (zysk przed uwzględnieniem odsetek bankowych, opodatkowaniem i amortyzacją) w wysokości 87 mln euro bez uwzględnienia aktywów na

Wskaźnik C/I Banku Millennium spadł do 54,3% na koniec 2013 r.

ogółem w roku 2013 wyniosły 1.089,6 mln zł, co oznacza ich redukcję o 2,8% w porównaniu z poziomem z 2012 r. "Koszty spadły w obu głównych pozycjach: kosztach osobowych i pozostałych kosztach administracyjnych (obejmujących amortyzację). W ujęciu kwartalnym koszty wzrosły o 4,2%, głównie z uwagi

Kierowcy słono płacą za odpowiedzialność

, który zabronił firmom m.in. stosowania tzw. amortyzacji, czyli potrącenia odszkodowania z uwagi na wiek auta, i nakazał pokrywanie kosztów najmu auta zastępczego. - Wytyczne podnoszą koszty wypłat o 1,2 mld zł - liczyła Polska Izba Ubezpieczeń. Co konkretnie się zmieni? Zakład ubezpieczeń będzie musiał

PGE szacuje zysk EBITDA za I poł. 2014 r. na ok. 4,6 mld zł

wiadomości publicznej, że według wstępnych szacunków skonsolidowany zysk operacyjny powiększony o amortyzację (EBITDA) w I półroczu 2014 roku wyniesie ok. 4,6 mld zł" - czytamy w komunikacie. Szacunek ten uwzględnia planowane ujęcie przez PGE w skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym za I półrocze

Prezes T-Mobile rezygnuje z funkcji. Dwa miesiące przed końcem kontraktu

, gorzej mają się finanse firmy. Półroczne przychody T-Mobile Polska wyniosły ok. 3 mld zł, co w porównaniu z analogicznym okresem ubiegłego roku daje spadek o 9,7 proc. Zmalał też wskaźnik EBITDA (zysk przed amortyzacją i opodatkowaniem) o 4,2 proc. Na dokładkę spadła liczba użytkowników usług mobilnych o

Co mają na sumieniu firmy ubezpieczeniowe?

Direct, Allianz, BRE Ubezpieczenia i STU Ergo Hestia. Amortyzacja, czyli odszkodowania w dół o 70 proc. Od lat towarzystwa nie zwracają kierowcom pieniędzy za nowe części. Wypłatę odszkodowania potrafią pomniejszyć nawet o 70 proc. Wcześniej tłumaczyły to amortyzacją, czyli zużyciem części. Teraz nadal

Nowe grupy podatników będą musiały w 2015 r. zainstalować kasy fiskalne

przedsiębiorca zaliczył do środków trwałych, sprzedaż wartości niematerialnych i prawnych podlegających amortyzacji, a także sprzedaż nieruchomości. Transakcje takie będą jednak musiały być udokumentowane fakturą. Obecnie zwolniona z ewidencjonowania przy pomocy kasy fiskalnej jest m.in. sprzedaż energii

Grupa Kęty prognozuje 29,5 mln zł zysku netto za IV kw. i 175,1 mln zł w 2014 r

(zysk operacyjny powiększony o amortyzację) wyniesie 63 mln zł, wzrost o 25% do zeszłego roku. Narastająco po 12 miesiącach wartości te wyniosą odpowiednio 232 mln zł (zysk operacyjny) i 315 mln zł (EBITDA). Saldo działalności finansowej (koszty odsetek, różnice kursowe na wycenie pozycji bilansowych, w

Dekpol prognozuje wzrost zysku netto o 16,6% do 20,7 mln zł w 2014 r.

wzrosną o 22,9% a zysk na sprzedaży zwiększy się o 21,6% r/r. Z kolei wynik na działalności operacyjnej powiększony o amortyzację (EBITDA) sięgnie 31,1 mln zł (wzrost o 11,4% r/). Zarząd zakłada wypracowanie w tym roku 20,7 mln zł zysku netto, tj. wyższego 16,6% r/r. "Finansowanie działalności

Telewizja Polska: prawie 220 mln straty w 2012 roku

do 254 mln zł (tj. o 24 proc.). TVP jednak przypomina w komunikacie, że są one mniejsze aż o 261 mln zł niż w 2007 roku. W ub.r. abonament stanowił tylko 18,5 proc. przychodów ogółem TVP. Spółka podała też, że jej wskaźnik EBIDTA (eliminujący m.in. obciążenie kosztami amortyzacji wcześniejszych

Właściciel Biedronki z kiepskimi wynikami. Przez konkurencję w Polsce

przez coraz ostrzejszą rywalizację na rynku handlu detalicznego w Polsce, kluczowym dla całej spółki. Zysk EBITDA (zysk przed potrąceniem odsetek, podatków i kosztów amortyzacji) wzrósł o 3 proc. do 224 mln euro. Wyniki te spowodowały spadek kursu akcji na giełdzie w Brukseli o 4 proc. (stan na godzinę

Czy wartość prawa użytkowania wieczystego gruntu jest amortyzowana bilansowo?

Prawo wieczystego użytkowania gruntów podlega amortyzacji bilansowej. Prawo wieczystego użytkowania gruntów zalicza się do środków trwałych (art. 3 ust. 1 pkt 15 ustawy z 29 września 1994 r. o rachunkowości, Dz.U. z 2002 r. nr 76, poz. 694 ze zm., dalej: uor). Natomiast wartość

Roszady w polskim T-Mobile? Prezes może stracić pracę

. Wskaźnik EBITDA (zysk przed amortyzacją, opodatkowaniem) wyniósł ok. 1,1 mld zł - to spadek o 4,2 proc. W dodatku o 1,8 proc. spadła liczba użytkowników usług mobilnych. To wyższy spadek, niż zakłada europejska średnia dla Deutsche Telekom (0,9 proc.). Zdaniem "Handelsblatt" gorzej niż w Polsce T

T-Mobile traci klientów, ale wciąż jest największy. Bank pomoże?

odsetek, opodatkowaniem i amortyzacją) wyniosła 557 mln zł, znów spadek w stosunku do analogicznego okresu ubiegłego roku (581 mln zł). - To w dużej mierze odzwierciedlenie spadków wynikających z regulacji dotyczącej obniżenia stawek rozliczeń międzyoperatorskich oraz roamingowych - ocenia T-Mobile. O T

Łódź. Michał Marzec nowym prezesem Portu Lotniczego Łódź

inwestycjami m.in. budową nowego terminalu, bo to są koszty amortyzacji, które wpływają na wynik finansowy. Niewątpliwie udziałowcy chcieliby, żeby obciążenia ich z tego tytuły się zmniejszyły" - zaznaczył Cieślak. Największym udziałowcem w łódzkim lotnisku jest miasto Łódź (94 proc. udziałów), a ponad 5

Rozliczenie w kosztach zakupu firmowego auta

Amortyzacja samochodu osobowegoPrzeważnie przedsiębiorcy chcą jak najszybciej zamortyzować samochód będący środkiem trwałym, aby rozliczyć wydatki na jego nabycie w kosztach podatkowych. W odniesieniu do samochodów osobowych ustawodawca nie przewidział możliwości zastosowania tzw. jednorazowej

Gdańskie lotnisko bije rekordy. W tym roku ma być 3,7 mln pasażerów

prezes. W Gdańsku w parze z ilością pasażerów idzie również wynik finansowy. Czysty zysk wyniósł w tym roku blisko 29,7 mln zł i był wyższy od poprzedniego o ponad 81 proc. 30 mln zł rocznie - Nasz wynik operacyjny powiększony o amortyzację [EBITDA] wyniósł 69 mln zł, co oznacza, że sami możemy spłacać

Zysk netto grupy PKN Orlen w III kwartale 2013 r. wyniósł 652 mln zł

Zysk netto grupy PKN Orlen za III kwartał 2013 r., po uwzględnieniu obciążeń podatkowych, wyniósł 652 mln zł, a zysk operacyjny powiększony o amortyzację wyniósł za ten okres 796 mln zł - poinformowała w środę spółka. Oznacza to duży spadek w porównaniu do trzeciego kwartału 2012 r. Wtedy zysk

Ile to kosztuje i dlaczego tak drogo? Kilogram jabłek

handlowych) serwisu Dlahandlu.pl średnia cena za kilogram jabłek wynosi 2,52 zł. Ale zanim do którejkolwiek z tych rąk trafi, sadownik musi sporo się napracować. Od podstaw - ziemia, odpowiedni sprzęt (instalacje przeciwgradowe, przeciwprzymrozkowe, nawadniające) i jego amortyzacja, dopieszczanie drzewek

Ostatnie chwile wojny cenowej na rynku ubezpieczeniowym

. Ubezpieczyciele muszą pokrywać też koszty najmu auta zastępczego z polis OC sprawcy i nie obniżać odszkodowań dla starszych samochodów. Ale robią to z oporami.- Wciąż wbrew uchwałom Sądu Najwyższego niechętnie pokrywają koszty wynajmu auta zastępczego, stosują zabronioną amortyzację, obniżając należne

Mieszkaniowe zadania dla nowego rządu

oraz Kazimierza Kirejczyka, prezesa firmy doradczej Reas: 1. Liberalizacja ustawy o ochronie praw lokatorów; 2. Zwiększenie zaangażowania budżetu państwa w pomoc gmin budujących czynszówki (na wzór "orlików"); 3. Skrócenie okresu amortyzacji budynków na wynajem; 4. Deregulacja rynku

Kiedy firma otrzymuje status "małego podatnika"?

podatnicy to między innymi: kasowa metoda rozliczeń VAT, kwartalne rozliczenia VAT bez konieczności wpłacania zaliczek, jednorazowa amortyzacja środków trwałych, oraz wartości niematerialnych i prawnych, możliwość wpłacania zaliczek na podatek dochodowy kwartalnie lub w formie uproszczonej

Finansowe "drobiazgi" związane z samochodem. Ważne dla firmy i... pracownika

obliczony dochód, od którego trzeba zapłacić podatek. Wysokość podatku będzie zależała od wartości sprzedawanego auta, a ta z kolei od tego, czy samochód jest zamortyzowany, czy jeszcze w okresie amortyzacji (i w jakiej jej fazie). Obowiązek zapłacenia podatku powstanie nawet wówczas, gdy działalność

Przychody Orange Polska w trzecim kwartale 3,046 mld zł

Zysk EBITDA operatora wyniósł 1,040 mld zł i był o 2,7 proc. niższy niż przed rokiem. EBITDA to w rachunkowości zysk przedsiębiorstwa przed potrąceniem odsetek od zaciągniętych kredytów, podatków oraz amortyzacji. Zgodnie z oczekiwaniami analityków Orange Polska ograniczyła tempo spadku przychodów

Tanie polisy dla kierowców dużo kosztują ubezpieczycieli

Najwyższego niechętnie pokrywają koszty wynajmu auta zastępczego, stosują zabronioną amortyzację, obniżając należne odszkodowania. Niektórzy ubezpieczyciele do dziś nie respektują tych wyroków. Potrafią np. pomniejszyć wypłatę odszkodowania o 70 proc., tłumacząc to właśnie amortyzacją, czyli zużyciem części

Przegląd informacji ze spółek

KGHM Polska Miedź ogłosiła wezwanie na 2.107.932 akcje Biprometu po cenie 6,29 zł za akcję, podała spółka. Według wstępnych szacunków skonsolidowany zysk operacyjny powiększony o amortyzację (EBITDA) PGE Polskiej Grupy Energetycznej wyniósł ok. 8,1 mld zł, natomiast zysk netto przypadający

Ile to kosztuje i dlaczego tak drogo: gęsina

Najpierw trzeba kupić gęsie pisklę. W tym roku to był koszt 10-12 zł za sztukę, co w przeliczeniu potem na kilogram dorosłej gęsi daje ok. 2 zł w kosztach. Koszty paszy (owsa i mieszanek traw), leków, amortyzacji budynków itp. wynosi ok. 5,8 za kg. Rolnicy po czterech miesiącach chowu sprzedają

Stłuczka? Sprawdź, jak nie dać się oszukać

ubezpieczycielem użera się warsztat, a ty odbierasz już naprawiony samochód. Decydujesz się na gotówkę? Sprawdź kosztorys. Sąd Najwyższy zabronił stosowania przez ubezpieczycieli tzw. amortyzacji, czyli obniżania odszkodowania za części ze względu na ich zużycie. Ubezpieczyciele mają też tendencję do zawyżania

Koszty Banku Handlowego w 2014 r. będą niższe niż w ub.r.

kosztów będzie sięgał ok. 10 mln zł, będą rosły również koszty amortyzacji (oddziały smart) i marketingu. W dużej części jednak nasza strategia transformacja dla innowacji zostanie sfinansowana środkami pochodzącymi z restrukturyzacji, stąd oczekujemy, że koszty w 2014 roku będą niższe niż koszty 2013

Jak obniżyć roczny podatek?

Wydatków na środki trwałe nie można jednorazowo zaliczyć do kosztów podatkowych. Należy dokonać ich amortyzacji, co spowoduje, że poniesiony wydatek będzie zaliczany do kosztów ale stopniowo, w określonym przepisami czasie. Pamiętajmy jednak, że odpis amortyzacyjny jest bowiem możliwy

Strata netto Selena FM wzrosła r/r do 16,79 mln zł w I kw. 2014 r.

amortyzacja: 6,2 mln zł) i była o 2,8 mln zł wyższa od wartości dla analogicznego okresu roku poprzedniego, wskazano również. Strata operacyjna wyniosła 5,41 mln zł wobec 8,17 mln zł straty rok wcześniej. Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 200,13 mln zł w I kw. 2014 r. wobec 184,21 mln zł

General Motors wciąż traci pozycję w Europie

analityk banku Barclays Brian Johnson ocenił, że dokonane przez GM odpisy od wartości aktywów w Europie zmniejszą koszty amortyzacji i deprecjacji. Zdaniem Johnsona dzięki takim zabiegom księgowym w tym roku strata GM w Europie wyniesie 1,1-1,2 mld dol., mniej niż dotąd prognozowano.

Mediacap chce przejść na rynek główny giełdy z NC w I półroczu 2015 r.

Rachunkowości (MSR). Podstawową znaczącą zmianą wpływającą na wynik będzie brak amortyzacji wartości firmy, która zostanie zastąpiona testami na utratę wartości przejętych podmiotów" –  podkreśliła dyrektor finansowy, członek zarządu Mediacap Edyta Gurazdowska. Planując ewentualne przejęcia

Dobre wyniki finansowe Orange, głównie dzięki sprzedaży Wirtualnej Polski

ściślejszą kontrolę kosztów oraz czerpaliśmy korzyści z prowadzonego programu optymalizacji kosztów. W efekcie, obroniliśmy marżę EBITDA (zysk przed zapłatą odsetek, opodatkowaniem i amortyzacją) na poziomie zbliżonym do zeszłorocznego - skomentował członek zarządu ds. finansów Maciej Nowohoński. Więcej

Nie rozdziobią nas kruczki: Pogoda dla biznesu?

związanych z ustalaniem kosztów czy wymiaru podatku. Jednak ostatnie tygodnie przyniosły wiele zapowiedzi i wydarzeń, które mogą wyraźnie poprawić sytuację polskich firm. 1) Ministerstwo Finansów pracuje nad wdrożeniem nowych zasad amortyzacji. Zgodnie z zapowiedziami amortyzować jednorazowo można by zakupy

Komisja Nadzoru Finansowego porządkuje polisy OC

ubezpieczeń OC nawet o 70 proc. Jak to możliwe? Firmy tłumaczą to tzw. amortyzacją, czyli zużyciem uszkodzonych części. Dotyczy to zwłaszcza właścicieli starszych aut. Kiedy inny kierowca uszkodzi ich samochód, ubezpieczalnia orzeka, że nie zapłaci poszkodowanemu za zniszczenia, bo już przed wypadkiem opony

Specjalna podkomisja kończy prace nad projektem ustawy o OZE

ekonomiczne instalacji prosumenckich i aby je rozpowszechnić niezbędna jest taryfa gwarantowana, czyli gwarancja odsprzedaży energii po wyższej niż rynkowa cenie. Z najnowszego raportu IEO, w którym wzięto pod uwagę wszystkie dostępne zmienne, jak warunki finansowania, warunki pracy, amortyzację, prognozy

mBank poprawił efektywność, wskaźnik C/I spadł do 44,7% w I poł. 2014 r.

koncentrowała się na dalszej poprawie efektywności, jednocześnie kontynuując inwestycje we wzrost w strategicznych obszarach, które przełożą się na poprawę dochodów w kolejnych latach. Poziom kosztów działalności Grupy mBanku (łącznie z amortyzacją) wyniósł 885,9 mln zł, co oznacza wzrost o 66,3 mln zł, tj

MIT miało 16,4 mln zł zysku netto w I-III kw., wzrost o 19,5% r/r

komunikacie. Spółka podała, że w III kwartale 2010 r. zysk na sprzedaży wyniósł 6,5 mln zł, o 153,4% więcej niż rok wcześniej. Na koniec września 2010 r. zysk skonsolidowany narastająco wynosi 22,2 mln zł. W efekcie został wypracowany zysk operacyjny przed amortyzacją (EBITDA) w wysokości 8,453 mln zł, co w

Boryszew zapowiada dalsze inwestycje i poprawę wyników w 2015 r.

bliski zbilansowania. "Globalne wydatki na inwestycje w 2015 r. będzie na poziomie 150 mln zł, czyli podobnie jak w roku bieżącym. W kolejnych latach będziemy chcieli inwestować co najmniej wartość amortyzacji, ale raczej nie należy się spodziewać spektakularnych jednorazowych 'strzałów'"

Lekarze i m.in. fryzjerzy będą instalować kasy fiskalne - bez względu na obroty

ewidencjonowana bez względu na wysokość obrotów. MF przewidziało ponadto w rozporządzeniu, że do limitu 20 tys. złotych nie będzie liczona sprzedaż towarów, które zgodnie z ustawą o PIT przedsiębiorca zaliczył do środków trwałych, sprzedaż wartości niematerialnych i prawnych podlegających amortyzacji, a także

JSW podejmie decyzję o ewentualnym zakupie kopalni od KW w I półroczu

nakładów inwestycyjnych może nastąpić m.in. poprzez redukcję wydatków w zakresie części „rzeczowej", czy zmianę zasad amortyzacji wydatków. „W efekcie dostosujemy Capex, by przejść bezpiecznie na poziomie cash flow przez gorszy rynek. W przypadku decyzji o realizacji projektu

TVN na dużym plusie. Wzrost przychodów i zysku

- zysk przed odsetkami, opodatkowaniem i amortyzacją - wyniósł odpowiednio 84 mln zł i 347 mln zł. - Wierzę, że IV kwartał będzie okresem dalszych wzrostów dla nas - dodał Tellenbach podczas telekonferencji podsumowującej wyniki. - Zysk netto odnotował silny wzrost dzięki znacznemu zmniejszeniu

MF: W przyszłym roku m.in. lekarze i fryzjerzy zainstalują kasy fiskalne

sprzedaż towarów, które zgodnie z ustawą o PIT przedsiębiorca zaliczył do środków trwałych, sprzedaż wartości niematerialnych i prawnych podlegających amortyzacji, a także sprzedaż nieruchomości. Transakcje takie będą jednak musiały być udokumentowane fakturą. "Powyższe ma na celu wyeliminowanie

Czy kupno mieszkania na wynajem naprawdę się opłaca? [SPRAWDZAMY]

odliczyć koszty ich uzyskania. Kosztami mogą być nie tylko wydatki na ogrzewanie czy wywóz śmieci, ale także na remont i drobne naprawy, zakup mebli czy sprzętu RTV i AGD. Kosztem jest też amortyzacja, która niejako rekompensuje właścicielowi mieszkania jego zużywanie się. Odpisy z tytułu amortyzacji mogą

Wyniki i nowa strategia giełdy w smak inwestorom

giełdy zawiera też konkretne liczby. Do 2020 r. na rynku głównym ma być notowanych ok. 550 spółek. Obecnie - 384. - Plany są ambitne. Zarząd zakłada, że będzie zwiększać przychody o 7 proc. rocznie i podwoi do 2020 r. EBITDA, czyli zysk przed opodatkowaniem i amortyzacją - mówi Łukasz Jańczak z banku

Agora pokazała plany na najbliższe lata

przed odsetkami, opodatkowaniem i amortyzacją (EBITDA) wyniósł 104,9 mln zł i był większy o 26 proc. niż przed rokiem. Zysk netto wyniósł 1,2 mln zł wobec straty w wysokości 8,1 mln zł rok wcześniej.

KGHM wyprodukował 994 tys. t miedzi i 1.161 t srebra w 2013 r.

amortyzacji (z tytułu wydłużenia okresu użytkowania górniczego w ramach uzyskanych koncesji), kosztów pracy (zmiana odpisu rezerwy na przyszłe świadczenia pracownicze) oraz kosztów paliw i energii (z uwagi na spadek cen). Łączna produkcja miedzi Grupy KGHM wyniosła 676,3 tys. ton w 2012 roku, co oznacza

ING BSK spodziewa się wyższych kosztów i dalszego wzrostu biznesu w 2014 r.

kredytów może być dwucyfrowa przy sprzyjającym otoczeniu. "Duża część naszych koszów to koszty osobowe - tu spodziewamy się wzrostu ze względu na przyspieszenie naszego biznesu, podobnie jak w części związanej z amortyzacją i marketingiem. Nie zakładamy, że w 2014 będziemy tak płasko z kosztami jak

ATM Grupa liczy na utrzymanie dynamiki przychodów i poprawę wyniku netto w 2011

obciążony bardzo wysoką amortyzacją wynikającą z realizacji programu inwestycyjnego. „Duże inwestycje, w tym w nowe studio, które obciążały wynik w zeszłym roku, również w tym przełożą się na wysoką amortyzację. W efekcie spółka notuje dużo lepsze wyniki na poziomie EBITDA, który pokazuje, jak

DI BRE podwyższyło rekomendację dla Famuru do 'trzymaj', a wycenę do 3,9 zł

akcję płacono 3,8 zł. „Niska rentowność zawiązywanych umów (efekt dużej konkurencyjności na rynku lokalnym), amortyzacja nowego zakładu Famur-2 (około 3 mln PLN kwartalnie) oraz brak obłożenia nowego obiektu zamówieniami nie przeszkodziły spółce w wypracowaniu bardzo dobrych rezultatów za 1Q11

Finansowy trik: Jak zaoszczędziłem na prezentach [PIENIĄDZE EKSTRA]

, przeglądy, serwis i opony, wychodzi znacznie drożej. W moim przypadku każdy dzień jeżdżenia samochodem "kosztuje" ok. 28 zł. Zdaniem pana Jerzego jest jeszcze gorzej. Jerzy Lesiecki: Szacując koszt użytkowania auta, pominął Pan pewien istotny czynnik - amortyzację auta. Jeżeli ma Pan duże auto, to

Kredyt na samochód w firmie - dopłaty Unii Europejskiej już w Polsce

właścicielami swoich pojazdów (nawet w przypadku leasingu decydują się one na późniejszy wykup samochodów). Wybierając kredyt, nowy samochód od razu jest własnością firmy, wchodząc w skład jej majątku trwałego. Ponadto amortyzacja samochodu buduje koszty przedsiębiorstwa w rezultacie obniżając podatki, co

PKP poprawia wyniki finansowe. Prawie 389 mln zł zysku Grupy

, że rosnąca strata wynika z coraz większej liczby modernizowanych linii kolejowych. Z tego powodu rośnie bowiem amortyzacja, która niekorzystnie wpływa na wynik finansowy. ***aktualizacja tekstu po poprawieniu depeszy przez Polską Agencję Prasową, która początkowo mylnie podała, że zysk Grupy PKP

Świętokrzyskie. Włoszczowa wybuduje miejską ciepłownię

przyszły rok" - wyjaśnił. Dodał, że firma przedstawiła już wcześniej swoje warunki zawarcia nowej umowy i przedłużenia dostaw ciepła. "Wiąże się to z dużymi kosztami modernizacji, prosiliśmy o to, by to była umowa na odpowiednio dugi czas, aby pozwoliło to na amortyzację tych wydatków, takie są

Marża odsetkowa PKO BP spadła do 3,7% w I kw. 2014 r.

determinowany w głównej mierze przez wzrost kosztów składek i wpłat na Bankowy Fundusz Gwarancyjny o 13,9 mln zł r/r, w związku z prowadzeniem opłaty ostrożnościowej w IV kwartale 2013 roku, wzrost kosztów amortyzacji o 29,0 mln zł r/r, wzrost kosztów świadczeń pracowniczych o 21,3 mln zł oraz kosztów

PZU może przejąć Lux Med. Sieć warta nawet miliard zł

ostatniego wyniku EBITDA (zysku operacyjnego powiększonego o amortyzację), co dawałoby kwotę około 1 mld zł. - Wycena jest wysoka. Traktujemy ją jako wstęp do negocjacji - mówi nam osoba zbliżona do zarządu PZU. O planach sprzedaży Lux Medu, który fundusz Mid Europa przejął blisko pięć

T-Mobile straci prezesa. Centrala niezadowolona z wyników?

porównaniu z analogicznym okresem ubiegłego roku daje spadek o 9,7 proc. Zmalał też wskaźnik EBITDA (zysk przed amortyzacją i opodatkowaniem) o 4,2 proc. Na dokładkę spadła liczba użytkowników usług mobilnych o 1,8 proc., gdy dopuszczalna europejska średnia dla Deutsche Telecom wynosi 0,9 proc. "

BNP Paribas Polska zwiększył portfel kredytów, poprawił wskaźnik NPL w I półr.

depozytów klientów na koniec czerwca 2014 roku wyniosło 11 408,3 mln zł i zwiększyło się o 4,7% w porównaniu do stanu na koniec grudnia 2013 r. Wzrost ten był rezultatem wyższych sald depozytów dużych przedsiębiorstw oraz klientów indywidualnych. Bank podał, że koszty działania wraz z amortyzacją

Stabilne wyniki Agory. Duży wzrost przychodów w internecie

od zaciągniętych kredytów, podatków oraz amortyzacji) wyniosła 24,1 mln zł (spadek o 14,5 proc.), a wynik operacyjny EBIT 0 zł. Cała Grupa Agora zanotowała stratę netto na poziomie 1,5 mln zł. Film, książka i internet na plusie Przychody segmentu Film i Książka wzrosły o 4,4 proc. - do 54,3 mln zł

Sąd Najwyższy zabronił ograniczania odszkodowań, a ubezpieczyciele swoje

ubezpieczeniowe potrafią pomniejszyć wypłatę odszkodowania nawet o 70 proc. Tłumaczą to tzw. amortyzacją, czyli zużyciem części. Przez to kierowcy są zmuszani do napraw z wykorzystaniem tańszych zamienników lub muszą dopłacać do naprawy z własnej kieszeni. Jak wyliczył rzecznik ubezpieczonych, firmy oszczędzają

Netia może dokonać kolejnych odwróceń odpisów

prowadzić do kolejnych takich zabiegów" - powiedział prezes Mirosław Godlewski na konferencji prasowej. Dyrektor finansowy Jonathan Eastick dodał, że maksymalny potencjał dla takich "odwróceń" to ok. 250 mln zł. Efektem takiej operacji będzie też wyższa amortyzacja w kolejnych latach. W

Nike traktuje Chiny jak rynek drugiej kategorii? Pekin nałożył karę

koszykówki Zoom Hyperdunk. Choć Nike reklamował obuwie z dwiema specjalnymi poduszkami powietrznymi umożliwiające amortyzację ruchów, to do sklepów w Chinach trafiły egzemplarze z pojedynczą warstwą specjalną. Cena pary wynosiła równowartość 207 dol., czyli o blisko 80 dol. więcej niż w wielu innych krajach

Idzie rok wyborczy. Trudna decyzja URE w sprawie cen prądu

dokonywali w ostatnich latach dużych inwestycji w sieć, stąd wartość aktywów oraz amortyzacja na pewno wzrosły - mówi Michał Sztablera, analityk Noble Securities, co oznacza, że należy spodziewać się podwyżek. Firma Duon, która zajmuje się sprzedażą prądu, nie komentuje taryf dystrybucyjnych. Ale jej ekspert

Wynajmujesz mieszkanie lub dom? Pamiętaj, żeby rozliczyć się z fiskusem

ogrzewanie czy wywóz śmieci, ale także na remont i drobne naprawy, zakup mebli czy sprzętu RTV i AGD. Uwaga! Konieczność poniesienia tych wydatków musi jednak wynikać z umowy najmu. Jeśli ponosi je najemca, nie możesz ich sobie zaliczyć do kosztów. I jeszcze jedno. Kosztem jest również amortyzacja, która

W trudnym otoczeniu makro PKN Orlen zwiększył przychody w II kw. 2014 r.

powyższych odpisów wartość księgowa aktywów rafineryjnych Grupy Orlen Lietuva wynosi 0,5 mld zł, a Grupy Unipetrol 0,1 mld zł. "Ujęcie powyższych odpisów wpłynie na obniżenie amortyzacji w skali roku w kolejnych okresach o około 400 mln zł" - poinformowała także spółka. Jednocześnie PKN Orlen

Przekazanie samochodu osobowego między działalnościami małżonków

tylko jeden małżonek, to może za podstawę amortyzacji przyjąć całość wartości początkowej (art. 22g ust. 11 updof). Wartość początkowa samochodu wprowadzonego do ewidencji męża Niezależnie od powyższego proszę zauważyć, że w przypadku zmiany działalności wykonywanej samodzielnie przez

Oferta publiczna Tele-Polska Holding o wartości ok. 20 mln zł rusza jutro

ubiegłego roku. Osiągnięty po IV kw. 2013 roku wynik, oznacza również przekroczenie podniesionych prognoz sprzedaży o ponad 4% i zysku operacyjnego z amortyzacją również o ponad 4%. Prognozy zakładały 202,3 mln zł przychodów oraz 14,3 mln zł EBITDA" – dodał Montoya. W skład Grupy

Nie znalazłeś tego, czego szukasz? Zapytaj ekspertów

Amortyzacja

Amortyzacja – nazywana czasami konsumpcją kapitału, oznacza zmniejszenie się wartości dobra kapitałowego w danym czasie w wyniku jego użytkowania lub starzenia się. Można mówić o amortyzacji kredytu (rozłożeniu jego spłaty), ale najczęściej pojęcie to odnosi się do amortyzacji

Amortyzacja rowerowa

Amortyzacja jest spotykana w rowerach MTB, oraz turystycznych. Ma ona na celu zwiększenie komfortu jazdy w nierównym terenie. Amortyzatory rowerowe łączą funkcję, które w układzie zawieszenia samochodu pełnią amortyzator oraz sprężyny. W zależności od zastosowanych technologii amortyzatory

Dochód osobisty ludności

Dochód osobisty ludności – miara wartości dochodów uzyskiwanych przez gospodarstwa domowe w przedsiębiorstwach.Oblicza się go według formuły:dochód osobisty ludności = PNB - amortyzacja - podatki bezpośrednie - zyski niepodzielone (przeznaczone na rozwój)

Produkt krajowy netto

Produkt krajowy netto, PKN (ang. Net Domestic Product, NDP) to produkt krajowy brutto (PKB) pomniejszony o wartość amortyzacji środków trwałych.PKN = PKB – amortyzacja

Koło nośne

bardziej równomierny rozkład nacisku pojazdu na podłoże niż koła o dużej średnicy, ale układ bieżny z małymi kołami ma mniejszą sprawność. Koła nośne, zwłaszcza w pojazdach poruszających się z większą prędkością są amortyzowane, co zmniejsza uderzenia kół o gąsienice. Amortyzacja może być wewnętrzna, gdy obręcz koła

Tekst udostępniany na licencji Creative Commons: uznanie autorstwa, na tych samych warunkach, z możliwością obowiązywania dodatkowych ograniczeń. Zobacz szczegółowe informacje o warunkach korzystania.
Zasady zachowania poufności. O Wikipedii. Korzystasz z Wikipedii tylko na własną odpowiedzialność. Materiał pochodzący z Wikipedii został zmodyfikowany poprzez ograniczenie liczby przypisów. Wikipedia® is a registered tradmark of the Wikimedia Foundation.

amortyzacja

Amortyzacja nazywana czasami konsumpcją kapitału, oznacza zmniejszenie się wartości dobra kapitałowego w pewnym okresie w wyniku użytkowania lub starzenia się. Można mówić o amortyzacji kredytu (rozłożeniu jego spłaty), ale najczęściej pojęcie to odnosi się do amortyzacji księgowej.Amortyzacja księgowa służy przypisaniu ceny nabycia lub kosztu wytworzenia środka trwałego lub wartości

więcej o amortyzacja na pl.wikipedia.org