amortyzacja

PAP

TK: pozbawienie prawa do kontynuacji amortyzacji niezgodne z Konstytucją

TK: pozbawienie prawa do kontynuacji amortyzacji niezgodne z Konstytucją

Przepisy nowelizacji ustawy o CIT, które pozbawiły podatnika prawa do kontynuowania rozpoczętej wcześniej amortyzacji, są niezgodne z wywodzoną z Konstytucji zasadą ochrony interesów w toku - uznał we wtorek Trybunał Konstytucyjny.

Petru chce się spotkać z Morawieckim ws. zmian w CIT i amortyzacji

Ryszard Petru (Nowoczesna) zaproponował wicepremierowi Mateuszowi Morawieckiemu spotkanie ws. zmian w podatku CIT i kwestiach amortyzacyjnych. Na poniedziałkowej konferencji zapowiedział także złożenie kontrpropozycji do rządowego programu "Rodzina 500 plus".

Zakup i amortyzacja używanego samochodu osobowego

Spółka cywilna, którą rozliczam (KPiR, czynny podatnik VAT) kupiła 10-letni samochód osobowy Toyota Camry za kwotę netto 18.500 zł, podatek VAT - 4.070 zł. VAT spółka odliczy w kwocie 2.442 zł (4.070 x 60%). W której rubryce deklaracji VAT-7 wykazać kwoty 18.500 zł oraz 2.442 zł? Czy ustalając wartość początkową samochodu jako środka trwałego do kwoty 18.500 zł należy dodać 1.628 zł? Jaką zastosować stawkę amortyzacji - 20% czy 40%?

Dzień wolny od pracy kosztuje przedsiębiorców 3,5 mld zł

Dzień wolny od pracy kosztuje przedsiębiorców 3,5 mld zł

Ile wyniesie limit jednorazowej amortyzacji w 2011 r.?

przejściowo prawo zaliczenia do kosztów podatkowych jednorazowej amortyzacji do kwoty 100.000 euro rocznie. Niestety, przepisy ustawy nowelizującej, dotyczące wysokości jednorazowej amortyzacji, przestaną obowiązywać z dniem 31 grudnia 2010 r. i - jeśli nic się w tym zakresie nie zmieni - jej limit zmniejszy

Nieużytkowane środki trwałe na skutek zaprzestania działalności a koszty z tytułu amortyzacji i podatku nieruchomości w kosztach

. z 2009 r. nr 152, poz. 1223 ze zm.) odpisów amortyzacyjnych lub umorzeniowych od środka trwałego dokonuje się drogą systematycznego, planowego rozłożenia jego wartości początkowej na ustalony okres amortyzacji. Rozpoczęcie amortyzacji następuje nie wcześniej niż po przyjęciu środka trwałego do

Jednorazowa amortyzacja samochodu ciężarowego

Czy w świetle obowiązującej ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, można zastosować jednorazową amortyzację samochodu marki mercedes benz Viano CDI 3.0 z homologacją ciężarową, wydaną przez producenta (samochód zarejestrowany jako ciężarowy - ładowność 854 kg). Czy konieczne są dodatkowe

Amortyzacja nie zawsze jest obowiązkiem

Zdarza się jednak, że organy podatkowe negują prawo podatnika do nieuznawania takiego składnika majątku za środek trwały. Potwierdzają to interpretacje indywidualne m.in. Dyrektora Izby Skarbowej w Bydgoszczy z dnia 8 stycznia 2010 r., nr ITPB3/423-643/09/PS (szerzej na ten temat pisaliśmy w GP nr 6

Amortyzacja i opłaty leasingowe z tytułu umów leasingu

umów. I rodzaj umowy - leasing finansowy dla celów rachunkowych oraz leasing operacyjny dla celów podatkowych Ujęcie rachunkowe: Firma wykazuje przedmiot leasingu jako środek trwały i dokonuje odpisów amortyzacyjnych w trakcie trwania umowy. Kosztem rachunkowym, obok amortyzacji, jest część odsetkowa

Amortyzacja w przypadku likwidacji części składowej środka trwałego

Odpowiedź: Zakupiony w 2000 r. komputer przez 4 lata stanowił kompletny obiekt zdatny do użytku, tj. składający się z jednostki centralnej, klawiatury, monitora i drukarki. Posiadał także funkcje użytkowe, dzięki którym mógł pracować samodzielnie, bez współpracy z innymi urządzeniami. Należy zatem s

PIT: Koszty remontu budynku - amortyzacja i koszty uzyskania przychodów

Odpowiedź: Jeżeli Pani jednostka dokonuje remontu, czyli następuje przywrócenie pierwotnych cech budynku, to koszty remontu ujmuje Pani w okresie ich poniesienia, czyli nie zwiększają one wartości początkowej budynku. Odpowiadając na Pani pytanie, pragnę zwrócić uwagę na istotę remontu i ulepszeni

PZU oszczędza na odszkodowaniach, a klienci tracą [INTERWENCJA]

PZU oszczędza na odszkodowaniach, a klienci tracą [INTERWENCJA]

. Próbują w nich wyjaśniać, że wysokość tych potrąceń nie wynika z amortyzacji, tylko ilości oraz dostępności cen tych części na rynku, ale w żaden sposób nie potrafią udowodnić swoich twierdzeń - mówi nam osoba z branży ubezpieczeniowej. Niepokrywanie kosztów auta zastępczego to też wbrew prawu. W

Przejście w nowym roku z metody degresywnej na liniową

Stosowanie metody degresywnej Zasady amortyzacji metodą degresywną są określone w art. 22k ust. 1 ustawy o pdof oraz odpowiednio w art. 16k ust. 1 ustawy o pdop. Z powołanych przepisów wynika, że nie jest możliwe amortyzowanie tą metodą wszystkich środków trwałych. Ustawodawca dopuszcza jej

Zysk operacyjny grupy PKN Orlen w 2014 r. wyniósł 5,2 mld zł

Jak podał PKN Orlen, na wyniki spółki w 2014 r. istotnie wpływały: wzrost marży downstream (w tym rafineria i petrochemia), która na koniec czwartego kwartału wynosiła 12,6 dol. na baryłkę i liczona rok do roku była wyższa o 3,6 dol. na baryłkę, a także osłabienie średniego kursu złotego względem do

Wyniki grupy PKN Orlen za III kw. z odpisem wartości aktywów Unipetrolu

Na takie wyniki finansowe wpłynął przede wszystkim wyższy przerób ropy naftowej oraz wzrost sprzedaży liczone rok do roku - poinformował w czwartek PKN Orlen, prezentując skonsolidowane wyniki finansowe. Jak podał płocki koncern, w ciągu trzech kwartałów tego roku wydatki inwestycyjne wyniosły tam

Ciężkie grzechy ubezpieczycieli: zaniżają odszkodowania o 70 proc., oszczędzają miliardy zł

Ciężkie grzechy ubezpieczycieli: zaniżają odszkodowania o 70 proc., oszczędzają miliardy zł

. amortyzację, czyli zużycie części. Pierwszy problem, z jakim borykają się poszkodowani, to potrącanie tzw. amortyzacji. W ten sposób firmy ubezpieczeniowe potrafią pomniejszyć wypłatę odszkodowania nawet o 70 proc. Przez ten proceder kierowcy muszą naprawiać swoje auta z wykorzystaniem tańszych zamienników

Inwestycje w obcych środkach trwałych. Likwidacja to nie tylko fizyczne zniszczenie

rozwiązania umowy przed zakończeniem amortyzacji inwestycji w obcym środku trwałym w rezultacie świadomej decyzji podatnika, nie można mówić o poniesionej stracie, gdyż rozwiązanie umowy w żadnym przypadku nie jest zdarzeniem mimowolnym.Potwierdzeniem omówionego stano-wiska są m.in. interpretacje indywidualne

Netia obniżyła prognozę nakładów inwestycyjnych do 230-240 mln zł

Spółka telekomunikacyjna Netia obniżyła prognozę nakładów inwestycyjnych na ten rok do 230-240 mln zł z 275 mln zł (i wobec oczekiwanych w kwietniu 300 mln zł) oraz podniosła prognozę zysku operacyjnego przed amortyzacją (EBITDA) do 165 mln zł ze 160 mln zł, podała spółka w raporcie za III kw

CP Energia koryguje prognozę finansową na rok 2010

Publikowana obecnie korekta spowodowana jest głównie zmianą harmonogramu budowy instalacji skraplania gazu LNG w Kaliningradzie realizowanej przez ZAO Kriogaz, spółkę za-leżną CP Energia w ramach kontraktu z firmą ZAO GasOil, spółką zależną Gazpromu. Prze-sunięcie się w stosunku do założeń terminu w

Wratislavia-BIO wykupi 21 maja przedterminowo obligacje o wartości 33 mln zł

(obowiązkowa amortyzacja obligacji) warunków emisji obligacji. Wykup 23 100 obligacji o wartości 23 100 000,00 zł nastąpi w trybie pkt 29.4 (opcja call) warunków emisji obligacji" - czytamy w komunikacie. Papiery zostały wyemitowane 21 listopada 2013 r. Wratislavia-Bio to producent estrów metylowych

GUS: od stycznia do września 2015 wynik finansowy netto banków gorszy niż przed rokiem

wartości kredytów i pożyczek. Amortyzacja środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych zwiększyła się o 3,8 proc. i wyniosła 2,1 mld zł. Rezerwy wzrosły o 1,5 proc., do 0,4 mld zł - informuje urząd. "Poprawa wyniku z pozostałej działalności operacyjnej oraz niższe koszty odpisów

Ceny polis OC wzrosną w tym roku nawet o 30 proc. Dlaczego? Powodów jest kilka

Ceny polis OC wzrosną w tym roku nawet o 30 proc. Dlaczego? Powodów jest kilka

ostatnim roku średnia wartość szkody rzeczowej wzrosła o 40 proc. Wynika to z tego, że towarzystwa ubezpieczeniowe wychodzą naprzeciw klientom i między innymi nie stosują amortyzacji części zamiennych w przypadku starszych pojazdów czy refundują zakup części oryginalnych, a każdy, kto potrzebuje, dostaje

Tell prognozuje wzrost przychodów o 27% i zysku netto o 74% w tym roku

roku 2014, "zatem wzrost wyniku na tym poziomie wynikał będzie z konsolidacji wyników spółek Cursor S.A. i Divante Sp. z o.o.", podano także. Spółka zakłada wzrost łącznego zysku operacyjnego grupy kapitałowej powiększonego o amortyzację (EBITDA) w stosunku do roku 2014 o 56%, do kwoty

NBP: Wynik finansowy wyniósł 0 zł na koniec 2014 r., nadwyżka na rezerwę

. "Wypracowana w 2014 r. nadwyżka finansowa była głównie efektem dodatniego wyniku z zarządzania rezerwami walutowymi oraz dodatniego wyniku z różnic kursowych pomniejszonych o koszty prowadzonej polityki pieniężnej oraz koszty działania i amortyzacji" - czytamy w sprawozdaniu NBP. Wzrost cen

Amica liczy na wzrost EBITDA do 200 mln zł w 2016 r.

Kocikowski dziennikarzom. W tym roku EBITDA spółki może osiągnąć ok. 170 mln zł. "Jeśli liczyć zysk operacyjny plus amortyzacja - trochę inaczej niż my robimy - to 180 mln zł jest bardzo realne. Natomiast my liczymy zysk brutto plus odsetki plus amortyzacja, to [w tym ujęciu] będzie trochę gorzej

Polska przedsiębiorcza i cyfrowa, ale bez konkretów [PO EXPOSÉ]

Przedsiębiorcy nie usłyszeli konkretów poza tymi, które padały w kampanii wyborczej. Ma więc być 15 proc. CIT dla małych firm (będzie pokusa dla większych by się dzielić? - to osobny problem), ale to hasło już znane. Podobnie jak zapowiedzi wsparcia dla firmowych inwestycji - amortyzacja w rok, a

Michał Kaczmarzyk zrezygnował z funkcji dyrektora PPL

. netto wyniesie 180 mln zł" - podkreślił rzecznik. Zaznaczył, że marża EBITDA (EBITDA to zysk przed potrąceniem odsetek od zaciągniętych kredytów, podatków i amortyzacji) na poziomie 50 proc. stawia Lotnisko Chopina "w ścisłej czołówce europejskich portów lotniczych". Radio Zet podało

Strata netto PKM Duda wyniosła 0,24 mln zł w III kw. wobec zysku rok wcześniej

. Niezależnie od zakupu udziałów w Agro Provimi za 28 mln zł, Grupa zrealizowała w tym samym czasie inwestycje na kwotę 31,7 mln zł, co stanowiło ponad dwukrotność amortyzacji. W analogicznym okresie 2014 r., gdy amortyzacja wynosiła 17,5 mln zł, nakłady inwestycyjne wynosiły jedynie 18,8 mln zł"

Gorenje chce obniżyć dług netto/EBITDA do 3,5x w bieżącym roku

przed amortyzacją (EBITDA) o 10,6% do 86,5 mln euro, wskaźnik stosunku zadłużenia netto/ EBITDA obniżył się do 3,8, co stanowi najniższą wartość wskaźnika w ostatnich kilku latach. W bieżącym roku Grupa Gorenje zamierza obniżyć ten wskaźnik na 3,5" - czytamy w raporcie. Grupa Gorenje jest

Impexmetal przeznaczy na inwestycje w Aluminium Konin 100 mln zł w ciągu 3 lat

;W następnych latach planujemy utrzymanie rozwoju przynajmniej na poziomie amortyzacji, około 30 mln zł rocznie" - powiedział Woźniak na konferencji prasowej. Celem inwestycji jest zwiększenie zdolności produkcyjnych huty oraz zwiększenie udziału wyrobów wysokoprzetworzonych w całkowitej

Wskaźnik C/I Banku Millennium spadł kw/kw do 50,3% w I kwartale

uprzednio świadczących usługi zewnętrzne na rzecz grupy). Łączna liczba pracowników w grupie osiągnęła 6 000 etatów. Pozostałe koszty administracyjne (w tym amortyzacja) w I kw. br. obniżyły się o 3,9% w ujęciu kwartalnym i o 2,5% r/r pomimo wyższych opłat na system gwarantowania depozytów BFG, głownie

DM Vestor obniżył wycenę OT Logistics do 337 zł za akcję

w raporcie. Ze względu na wzrost kosztów finansowych związanych z zakupem akcji portu w Rijece i wyższą amortyzacją analitycy obniżyli prognozę znorm. zysku netto na lata 2015-2016 o 6% i 11% - odpowiednio do 24,2 mln zł i 26,8 mln zł. (ISBnews)

PGE szacuje skonsolidowaną stratę netto na 3 mld zł w 2015 r.

około (-) 3,0 mld zł (strata)" - czytamy w komunikacie. Zgodnie z szacunkami spółki, wartość odpisów środków trwałych w ujęciu całorocznym, nie będzie istotnie różna od wielkości po 9 miesiącach 2015 r. PGE szacuje skonsolidowany zysk operacyjny powiększony o amortyzację i odpisy

KGHM: zmiany w radzie nadzorczej spółki

. EBITDA, czyli zysk przed potrąceniem odsetek od zaciągniętych kredytów, podatków i amortyzacji, osiągnęła 3,7 mld zł. W trzecim kwartale 2015 r. KGHM zanotował 354 mln zł jednostkowego zysku netto. Rok wcześniej było to 629 mln zł. Zysk operacyjny wyniósł 567 mln zł. Rok temu było to 953 mln zł. Spółka

W Katowicach nie zdrożeje woda; podrożeją ścieki

amortyzacji i podatku od nieruchomości od nowego wytworzonego majątku (są one zawarte w czynszu dzierżawnym płaconym przez wodociągową spółkę innej miejskiej firmie - Katowickiej Infrastrukturze Wodociągowo-Kanalizacyjnej). W skali roku łączny koszt związany z tym nowym majątkiem to 3,148 mln zł - tegoroczna

Fast Finance przydzieliło obligacje serii M o wartości ponad 9,3 mln zł

stycznia 2021 roku. Obligacje będą amortyzowane. W każdym okresie odsetkowym (kwartalnie) okresowa amortyzacja wynosi 5% łącznej liczby wyemitowanych obligacji. Oprocentowanie stałe w wysokości 10,5 % w skali roku, kwartalne okresy odsetkowe, czytamy także.  "Obligacje zostały zabezpieczone w

Grajewo zwiększyło r/r zysk EBIT do 77,44 mln zł w I półr. wg szacunków spółki

wcześniej, podano w komunikacie. Amortyzacja szacowana jest odpowiednio na: 31,31 mln zł wobec 24,65 mln zł. EBITDA raportowana została oszacowana na 108,75 mln zł w I poł. tego roku wobec 94,92 mln zł rok wcześniej, zaś EBIDTA skorygowana- odpowiednio na: 112,22 mln zł wobec 98,87 mln zł, podała

Wirtualna Polska przejmie Enovatis - właściciela m.in. wakacji.pl za 83,6 mln zł

segmentach: pakietowej turystyki wyjazdowej i turystyki wypoczynkowej, sprzedaży biletów lotniczych oraz pośrednictwie w rezerwacji miejsc hotelowych w Polsce i na świecie. Przychody Enovatis za 2014 r. wyniosły 26,6 mln zł, a zysk operacyjny po wyeliminowaniu amortyzacji wyniósł 6,2 mln zł. W okresie

AC SA zrealizuje program motyw. przy EBITDA 43 mln zł w 2016 i 46 mln zł w 2017

. warrantów subskrypcyjnych. "Głównym kryterium uprawniającym do realizacji programu będzie osiągnięcie przez spółkę, potwierdzonego przez audytora, zysku operacyjnego powiększonego o amortyzację (EBITDA) w wysokości odpowiednio: 43 mln zł EBITDA za rok 2016 oraz 46 mln zł EBITDA za rok 2017"

Wirtualna Polska ze wzrostem przychodów i zyskiem netto

S.A. EBITDA spółki (zysk przed potrąceniem odsetek od zaciągniętych kredytów, podatków oraz amortyzacji) wyniosła 49,3 mln zł i była o 36 proc. wyższa, niż przed rokiem. W 2014 roku Wirtualna Polska przejęła kilka znaczących podmiotów działających na rynku reklamy internetowej i e-commerce

Od 1 stycznia droższe bilety Kolei Mazowieckich

za dostęp do infrastruktury kolejowej, pokrycie kosztów amortyzacji środków trwałych i na wkład własny w inwestycje i modernizacje taboru. Koleje Mazowieckie należą do samorządu województwa mazowieckiego. Jak wynika z danych Urzędu Transportu Kolejowego, udział przewoźnika w rynku to 23,11 proc., co

Wynik operacyjny Grupy Lotos metodą LIFO wyniósł 433 mln zł w III kwartale

operacyjny powiększony o amortyzację wg szacunkowej wyceny zapasów metodą LIFO za III kw. 2015 r., z wyłączeniem zdarzeń jednorazowych oraz różnic kursowych z działalności operacyjnej, (tzw. oczyszczony EBITDA LIFO) wyniósł 609,0 mln zł (+1,6% vs. II kw. 2015 r. i +42,6% vs. III kw. 2014 r.)" - napisano

Zysk netto PGE wzrósł r/r do 1 095 mln zł w I kw. 2015 r.

978 mln zł zysku rok wcześniej. "Skorygowany o zdarzenia jednorazowe zysk operacyjny PGE Polskiej Grupy Energetycznej powiększony o amortyzację (EBITDA) w I kwartale 2015 r. wyniósł blisko 2,1 mld zł i wzrósł o 9% w stosunku do roku ubiegłego. Grupa wypracowała zysk netto przypadający

TVN podtrzymuje cel dla skorygowanej EBITDA na ok. 590 mln zł w tym roku

o 5,3% r/r do 92 mln zł w I kwartale w efekcie wyższych przychodów częściowo skompensowanych przez wzrost kosztów związanych z wiosenną ofertą programową, głównie w zakresie marketingu i badań, amortyzacji kosztów produkcji własnej i zakupionych licencji programowych, opłat z tytułu praw autorskich

MIB: Mariusz Szpikowski dyrektorem PPL

. Zaznaczył, że marża EBITDA (EBITDA to zysk przed potrąceniem odsetek od zaciągniętych kredytów, podatków i amortyzacji) na poziomie 50 proc. stawia Lotnisko Chopina "w ścisłej czołówce europejskich portów lotniczych". Naczelny dyrektor Przedsiębiorstwa Państwowego "Porty Lotnicze" jest

Grupa Lotos na minusie, wszystko przez koszty finansowe

i amortyzacji) w tym okresie niemal się podwoił, do 445,5 mln zł w pierwszym kwartale tego roku w porównaniu do 231,6 mln zł przed rokiem. Mimo to Grupa Lotos nie powtórzyła sukcesu PKN Orlen, który w pierwszym kwartale wypracował zysk netto w wysokości 868 mln, niemal sześć razy większy niż przed

Auto w firmie - korzyści podatkowe

zakupach aut do firm, ich amortyzacji, eksploatacji i odsprzedaży. Główną atrakcję targów stanowić będą jednak jak zwykle samochody. Przygotowano około 100 modeli, w tym kilka bardzo interesujących premier. Na flotowy debiut w warszawskim Centrum Expo przy ul. Prądzyńskiego 41 czekają Lexus NX, Toyota Aygo

Empik Media & Fashion zwiększa przychody, ale ma stratę netto

. zwyżka EBITDA [zysk przed potrąceniem odsetek od kredytów, bez podatków oraz amortyzacji] - mówi Robert Przasnyski, niezależny analityk. - Ale drugi kwartał nie był już tak dobry. Znacznie gorzej wciąż prezentuje się wynik netto, na którego poziomie widzimy zwiększanie się strat - dodaje. Grupa w

Jak zarobić na samochodzie?

), będziesz mógł wliczyć w koszty tylko odsetki oraz amortyzację (więcej na ten temat jest w ramce). Zaleta 2. Łatwiej kupić w leasingu niż na kredyt Zarówno bank, jak i firma leasingowa sprawdzają, czy firma ma zdolność kredytową, a więc czy będzie miała z czego spłacać raty kredytowe lub leasingowe. - W

Gorenje zakłada wzrost zysku netto r/r do 6,1 mln euro w tym roku

rynku rosyjskim, w grupie przygotowano różnego rodzaju scenariusze planu biznesowego na rok bieżący. Zgodnie z realistycznym scenariuszem sprzedaż planowana jest na poziomie 1,22 mld euro, zysk operacyjny przed amortyzacją (EBITDA) w wysokości 92,9 mln euro i zysk operacyjny (EBIT) w wysokości 43,1 mln

Synthos szacuje zysk netto na 357,5 mln zł, przychody na 4,62 mld zł w 2014 r.

amortyzacja miała wynieść ok. 1526,2 mln zł a dług netto ok. 357,5 mln zł. Wskaźnik dług netto do EBITDA szacowany jest natomiast na 1,15. "Przedstawione szacunki zostały dokonane na podstawie dostępnych zarządowi emitenta wstępnych danych dotyczących zrealizowanych wyników za okres styczeń-grudzień

Grupa Kęty prognozuje 245 mln zł zysku netto w br. wobec 207 mln zł szac. w 2015

skonsolidowany zysk z działalności operacyjnej wyniesie 250 mln zł, czyli będzie o 5% wyższy niż w roku poprzednim (gdy było wstępnie 239 mln zł). Zysk EBITDA (zysk operacyjny bez uwzględnienia amortyzacji) wyniesie 360 mln zł, wzrost o 9% (wobec 331 mln zł). Zakładane saldo działalności finansowej w 2016 roku

Wynik operacyjny Grupy Lotos metodą LIFO wyniósł 412,6 mln zł w II kwartale

. "Zysk operacyjny powiększony o amortyzację wg szacunkowej wyceny zapasów metodą LIFO za II kw. 2015 r., z wyłączeniem zdarzeń jednorazowych oraz różnic kursowych z działalności operacyjnej, (tzw. oczyszczony EBITDA LIFO) wyniósł 599,1 mln zł (+29,9% vs. I kw. 2015 r. i +95,1% vs. II kw. 2014 r

ING BSK zanotował wzrost wskaźnika C/I do 54,7% w I kwartale

119% r/r do 87 mln zł. Marża odsetkowa netto wyniosła 2,37% w I kw. 2015 wobec 2,81% rok wcześniej, Koszty ogółem wzrosły o 5% r/r, w tym największy wzrost nastąpił w pozycji "opłata na BFG" - o 86% w skali roku i kwartału. Koszty osobowe wzrosły o 4% r/r, amortyzacja o 11%, a koszty

PGE szacuje ok. 3 mld zł straty netto za 2015 rok

leży w bieżącej działalności, bo biznes energetyczny radzi sobie całkiem dobrze: zysk operacyjny z uwzględnieniem amortyzacji (EBITDA) w 2015 roku ma wynieść 8,2 mld zł. Zabiegi księgowe i dywidenda Strata to efekt księgowych procedur, które polegały na tym, że spółka zaktualizowała wartość swoich

KNF na wojnie z oszustwami przy likwidacji szkód

zaniżają też odszkodowania, m.in. powołując się na tzw. amortyzację, czyli zużycie uszkodzonych części. Przez to kierowcy są zmuszani do napraw z wykorzystaniem tańszych zamienników lub muszą dopłacać do naprawy z własnej kieszeni. Ostatnio bardzo popularne wśród ubezpieczycieli stało się stosowanie tzw

Orlen nie wyklucza przeglądu strategii i stawia na innowacje

, podkreślił, iż w 2015 r. osiągnął rekordowy wynik EBITDA LIFO wynoszący 8,7 mld zł (zysk operacyjny powiększony o amortyzację oraz odpisy aktualizujące majątek trwały), a sprzedaż produktów wzrosła tam w porównaniu z rokiem poprzednim do poziomu 38,7 mln ton przy przerobie prawie 31 mln ton ropy naftowej

Wynik EBITDA wg LIFO PKN Orlen wzrósł o 99,3% r/r do 1,9 mld zł w I kwartale

Warszawa, 23.04.2015 (ISBnews) - PKN Orlen odnotował wzrost zysku EBITDA liczonego metodą LIFO ("ostatnie przyszło - pierwsze wyszło") do 1 899 mln zł w I kw. 2015 r. z 953 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka. "Zysk operacyjny powiększony o amortyzację wg wyceny zapasów

Właściciel Empiku i Iglotexu z dużym zyskiem za 2014 rok

Zysk netto grupy był w ubiegłym roku niższy o 30 mln euro niż w 2013 r. Zmalała też EBITDA (zysk przed potrąceniem odsetek od zaciągniętych kredytów, podatków oraz amortyzacji) wszystkich spółek portfelowych - z 426 mln euro do 368 mln euro. Wzrosła natomiast łączna sprzedaż - z 4,7 mld do 4,9 mld

Unipetrol: instalacja w Chempark Zaluzi wznowi częściowo pracę w lipcu 2016 r.

rolniczych. Awaria i pożar w Chempark Zaluzi nie miały natomiast wpływu na funkcjonowanie czeskiej rafinerii w Kralupach, która wykorzystuje pełne moce produkcyjne. Zysk grupy kapitałowej PKN Orlen w trzecim kwartale 2015 r. przed odsetkami, opodatkowaniem i amortyzacją oraz przed odpisem wartości czeskich

KHW zanotował zysk za wrzesień, na koniec roku "dwucyfrowa" strata

;maksymalnie dwucyfrową" stratą. Wynik EBITDA (czyli zysk przed potrąceniem odsetek od zaciągniętych kredytów, podatków i amortyzacji) na koniec 2015 r. wyniesie 597 mln zł na plusie. W kolejnych miesiącach spółka ma w dalszym ciągu zmniejszać stratę. "Na koniec 2016 r. mamy już, prognozowany w

Boryszew przeznaczy ok. 150-180 mln zł na inwestycje w tym roku

prezes na konferencji prasowej. Jak wyjaśnił, w ubiegłym roku grupa wydała na ten cel około 150 mln zł, czyli trochę więcej niż wyniosła amortyzacja. „Są przesłanki, żebyśmy w tym roku wydali więcej. Na pewno więcej będziemy wydawać w automotive. Najbliższy rok to będzie bardzo mocne

KNF zatwierdziła prospekt emisyjny spółki Pekabex

Polskiego pełni w procesie funkcję oferującego, globalnego koordynatora i prowadzącego księgę popytu, natomiast Dom Inwestycyjny Investors pełni rolę krajowego współmenadżera oferty. W 2014 r. przychody grupy Pekabex wyniosły ponad 328 mln zł, wynik EBITDA (zysk operacyjny powiększony o amortyzację

Akcjonariusz Arterii wnioskuje o wypłatę dywidendy z części zysku za 2014 r.

" - czytamy w uzasadnieniu do żądania. Grupa wypracowała w 2014 roku ponad 17 mln zł EBITDA (zysk operacyjny + amortyzacja) i ponad 10 mln zł zysku netto. "Wnioskowana kwota dywidendy stanowi 25% zysku netto grupy i 15% EBITDA grupy. W opinii Towarzystwa wypłata wnioskowanej dywidendy

Grupa Pekabex rozpoczęła przygotowania do debiutu na GPW

ofertą usług i silną pozycją finansową. Rośniemy zarówno organicznie, modernizując i rozbudowując posiadane zakłady, jak i poprzez przejęcia" - dodał Jędrzejowski. W 2014 r. przychody grupy Pekabex wyniosły ponad 328 mln zł, wynik EBITDA (zysk operacyjny powiększony o amortyzację) sięgnął niemal

Linde Engineering i Technip odbudują instalację po pożarze w czeskim Chempark Zaluzi

rafinerii w Kralupach, która wykorzystuje pełne moce produkcyjne. Zysk grupy kapitałowej PKN Orlen w trzecim kwartale 2015 r. przed odsetkami, opodatkowaniem i amortyzacją oraz przed odpisem wartości czeskich aktywów petrochemicznych Unipetrolu w wysokości 0,1 mld zł, wyniósł 2,1 mld zł. Zysk netto wyniósł

Robotyzacja w Polsce potrzebuje specjalistów i odpowiedniego finansowania

;Roboty w Niemczech amortyzują się w czasie od 9 do 12 miesięcy, ponieważ robotnicy w Niemczech zarabiają 4 razy więcej. W Polsce ta amortyzacja to 36 do 40 miesięcy" - dodał Kowalski. Dr Bohdan Wyżynkiewicz z Instytutu Badań nad Gospodarką Rynkową zaznaczył z kolei, że w Polsce nadal mamy do

CI Games: Sprzedaż 'Lords of the Fallen' zbliża się do poziomu 1 mln egzemplarzy

sprzedaż zbliża się do poziomu 1 mln egzemplarzy, oraz spływania należności od partnerów handlowych za poprzednie okresy. Przychody CI Games w I kwartale wyniosły 3,96 mln zł. Zysk netto był znacznie niższy i wyniósł 34 tys. zł - co jest efektem m.in. amortyzacji kosztów zrealizowanych projektów"

BCC: wiele zapowiedzi w expose zgodnych z programem BCC

. Zdaniem Goliszewskiego z deklaracji premier powinni być zadowoleni przedsiębiorcy. Chodzi o zapowiedź 15 proc. CIT-u dla małych firm oraz działań na rzecz rozwoju gospodarczego, większy dostęp do niskooprocentowanych kredytów, wprowadzenie podwójnej amortyzacji, bardziej efektywne wykorzystanie funduszy

Energa: program efektywnościowy zapewni dodatkowy zysk, zwolnień nie będzie

zostaną osiągnięte w 2018 r. W 2016 r. efekt na EBITDA (zysk przed potrąceniem odsetek od zaciągniętych kredytów, podatków i amortyzacji) to 50 mln zł, 2017 r. - 150 mln zł, a 2018 r. - 250 mln zł" - oceniła Szydłowska. W pierwszych trzech kwartałach Grupa Energa osiągnęła przychody na poziomie 8

"Parkiet": Szejkowie z ZEA na pokładzie hotelowej spółki

Chociaż oficjalnie nie podano nazwy tej firmy, z wcześniejszych ustaleń "Parkietu" wynika, że jest to Al Habtoor. Zarząd EFH szacuje, że firma zakończy ten rok z 28 mln zł zysku operacyjnego i 36 mln zł zysku operacyjnego powiększonego o amortyzację. W minionym roku było to odpowiednio

Wynik operacyjny Grupy Lotos metodą LIFO wyniósł 283,5 mln zł w I kwartale

wyników za I kw. "Zysk operacyjny powiększony o amortyzację wg szacunkowej wyceny zapasów metodą LIFO za I kw 2015 r., z wyłączeniem zdarzeń jednorazowych oraz różnic kursowych z działalności operacyjnej, (tzw. oczyszczony EBITDA LIFO) wyniósł 461,3 mln zł (+25,2% vs. IV kw. 2014 r. i +59,7% vs. I

Gorenje spodziewa się największej tegorocznej sprzedaży w IV kw.

planowanych przychodów, a wzrost bazować będzie zarówno na znaku towarowym klasy premium Asko, jak i na znaku towarowym Gorenje. "Wierzymy, że Grupa Gorenje na koniec 2015 r. osiągnie planowane przychody ze sprzedaży" - podano również. "Zysk operacyjny przed amortyzacją (EBITDA) oceniamy na

Ciech ma umowę kredytów na łącznie 1,59 mld zł m.in. na refinansowanie

operacyjnego powiększonego o amortyzację (EBITDA). Początkowa wysokość marży wynosi 1,5%, podano również. Na początku października akcjonariusze Ciechu zdecydowali w sprawie wyrażenia zgody na refinansowanie istniejącego zadłużenia grupy poprzez emisję obligacji lub w inny sposób oraz ustanowienie zastawu

KNF będzie sprawdzała ubezpieczycieli, jak wypłacają odszkodowania

- Chodzi nam o to, żeby wszystkie zakłady ubezpieczeń miały jednakowy dostęp do informacji, jaki jest punkt zapatrywania nadzoru, np. w tym przypadku na takie sprawy jak dostarczenie pojazdu zastępczego, oryginalność części zamiennych w przypadku wypadku, sposób amortyzacji tych części zamiennych

Wynik operacyjny Grupy Lotos metodą LIFO wyniósł 150 mln zł w IV kw. 2014 r.

wydobycia oraz zawiązanie rezerw" - czytamy dalej. Wynik operacyjny (EBIT) w 2014 roku wyniósł - 1.393 mln zł, amortyzacja to 809 mln zł, zaś EBITDA wyniosła - 584 mln zł. Grupa Lotos jest zintegrowanym pionowo koncernem naftowym, który zajmuje się poszukiwaniem i wydobyciem ropy naftowej, jej

Na których ubezpieczycieli się skarżymy? InterRisk, Generali, Gothaer

. Klienci mają zastrzeżenia co do działalności ubezpieczycieli w zakresie do m.in. prawa osoby poszkodowanej do decydowania o wyborze części stosowanych do naprawy pojazdu, zasadności stosowania przez ubezpieczycieli amortyzacji części, problematyki wypłaty odszkodowania z tytułu utraty wartości handlowej

Litewski deputowany: Kupno Orlen Lietuva tylko za symbolicznego 1 lita

roku strata Orlen Lietuva (EBITDA - wynik przed potrąceniem odsetek od zaciągniętych kredytów, podatków oraz amortyzacji) wyniosła 3,541 mld litów, w tym w drugim kwartale 3,495 mld litów (1 euro = 3,45 lit). Skonsolidowane wyniki Orlenu, obejmujące działalność w Polsce, na Litwie, w Czechach i

Eksperci podzieleni ws. potrzeby pobudzania akcji kredytowej banków

. Wskazała, że chodzi o kilkaset miliardów złotych oszczędności na kontach przedsiębiorstw, które mogą być inwestowane. "System zachęt inwestycyjnych, amortyzacja inwestycji w ciągu roku, a nawet podwójna amortyzacja w razie inwestycji innowacyjnych, powinny sprzyjać ich uruchomieniu. Można powiedzieć

Towarzystwa ubezpieczeniowe nadal oszczędzają na kierowcach

ubezpieczeniową. Po kilku dniach pan Tomasz dostał pieniądze, jednak o naprawie samochodu mógł zapomnieć. Zamiast wyliczonych w kosztorysie 15 tys. dostał 10,3 tys. zł. Ubezpieczyciel zmniejszył odszkodowanie, bo stwierdził, że skoro auto miało już swoje lata, to odszkodowanie należy pomniejszyć o amortyzację

Kompania Węglowa podkopie swą następczynię?

ceny utrzymają się tych granicach aż do 2018 r. Dlatego z lekkim niedowierzaniem można odnieść się do słów Krzysztofa Sędzikowskiego, prezesa Kompanii Węglowej, który podtrzymuje, że spółka w nowym kształcie wypracuje w 2017 r. EBITDA (zysk operacyjny plus amortyzacja) wynoszący 2 mld zł przy sprzedaży

Gigantyczna prognozowana strata PGE. 5 mld zł przez odpis

ekonomicznych. Dokonała więc ich odpisu w wysokości 8,8 mld zł. Poskutkowało to zmniejszeniem wyniku netto o mniej więcej 7,1 mld zł. Na poziomie operacyjnym skonsolidowany zysk EBITDA (zysk spółki bez uwzględnienia podatków, kosztów odsetek i amortyzacji) wyniesie prawdopodobnie ok. 4,3 mld zł. Co było powodem

PGE szacuje stratę netto na ok. 5 mld zł w I półr. w efekcie odpisów wartości

będą traktowane jak koszty amortyzacji (tj. nie będą obciążały zysku EBITDA), podano również. "Zmieniona polityka rachunkowości w lepszy sposób aplikuje MSSF oraz zapewnia większą przejrzystość i porównywalność sprawozdań finansowych z europejskimi grupami energetycznymi" - wskazano

Bank Pocztowy zwiększył zysk netto o 2,1% r/r w I półr. dzięki obniżce kosztów

sprawozdaniu zarządu. Koszty w I półr. br. spadły o 7,8% r/r do 104 mln zł. Wskaźnik koszty z amortyzacją/ dochody (C/I) obniżył się o 2 pkt proc. r/r i wyniósł 64,4%. Bank podkreśla, że osiągnięcie wyższego zysku netto grupy zostało zrealizowane w niesprzyjających warunkach zewnętrznych w tym przede

Prezes Enei odwołany ze stanowiska

, odsetek od kredytów, obligacji i od amortyzacji), urosła w ujęciu rocznym o 6,1 proc. i wyniosła 1 mld 605 mln zł. Zysk netto był podobny jak w analogicznym okresie 2014 r. i wyniósł 838 mln zł. Pod koniec października Enea w wyniku wezwania kupiła 64,57 proc. akcji Bogdanki, razem z Enea Wytwarzanie ma

Pracownicy Air France strajkowali dwa tygodnie. Przez to linie mogą stracić pół miliarda euro

w oświadczeniu. Przewiduje się, że wynik finansowy przewoźnika przed uwzględnieniem kosztów amortyzacji będzie jeszcze gorszy, m.in. na skutek przeniesienia rezerwacji na później z powodu strajku. Jak wskazał Riolacci, może to oznaczać, że skutki wrześniowego strajku będą odczuwalne jeszcze na

Odpisy GNB spadły o 39% r/r, bank ograniczył sprzedaż hipotek o 90% w I półr.

amortyzacji portfela kredytów CHF (na poziomie 60-70 mln CHF kwartalnie) oznacza sukcesywny spadek udziału tych kredytów w łącznej wartości portfela kredytowego banku" - podano także. Bank podkreślił, że w efekcie podejmowanych działań w celu pomocy klientom posiadającym kredyty na nieruchomości w CHF

Robotyzacja w Polsce potrzebuje specjalistów i odpowiedniego finansowania

Niemczech zarabiają 4 razy więcej. W Polsce ta amortyzacja to 36 do 40 miesięcy" - dodał prezes FANUC Polska Jędrzej Kowalczyk. Dr Bohdan Wyżynkiewicz z Instytutu Badań nad Gospodarką Rynkową zaznaczył z kolei, że w Polsce nadal mamy do czynienia z przekonaniem, że roboty odbierają ludziom miejsca

Jak sfinansować samochód firmowy?

całkowitego zużycia pojazdu, czyli jego pełnej amortyzacji. Nie można robić odpisów amortyzacyjnych. Nie można też wprowadzić zapisu o wykupie auta przez leasingobiorcę po zakończeniu okresu umowy. Samochód stanowi majątek leasingodawcy, ale czynsze leasingowe i opłata wstępna (inicjalna) wchodzą w koszty

Mirosław Bieliński nie będzie już prezesem Energi

. wyższy niż rok wcześniej. EBIDTA (czyli zysk przed potrąceniem odsetek od zaciągniętych kredytów, podatków i amortyzacji) w 2014 r. wzrosła o 17 proc. w ujęciu rocznym i osiągnęła ponad 2,3 mld zł. Dobre wyniki firmy przełożą się na zyski akcjonariuszy. Za 2014 rok Energa wypłaci łącznie 596 mln zł

Deutsche Telekom zapłaci ponad 500 mln euro za GTS

infrastrukturę w Europie Środkowej i Wschodniej, a informacje o transakcji krążyły na rynku już od kilku miesięcy. W 2012 roku GTS osiągnął przychody na poziomie 347 mln euro i EBITDA (zysk przed uwzględnieniem odsetek bankowych, opodatkowaniem i amortyzacją) w wysokości 87 mln euro bez uwzględnienia aktywów na

ROE brutto mBanku spadło do 15,7% w I półr. ale wciąż powyżej celu ze strategii

. Wskaźnik ROE netto spadł w tym okresie odpowiednio do 12,3% z 13,6% na koniec I półrocza 2014 r., podano w raporcie. Bank tłumaczy spadek ROE wzrostem średniego poziomu kapitału własnego. "Koszty działalności (łącznie z amortyzacją) wynoszące 938,1 mln zł, co oznacza wzrost o 5,9% w ujęciu rocznym

Wynajem mieszkań 2016. Musisz wybrać formę opodatkowania

drobne naprawy, zakup mebli czy sprzętu RTV i AGD. Uwaga! Konieczność poniesienia tych wydatków musi jednak wynikać z umowy najmu. Jeśli ponosi je najemca, nie możesz ich sobie zaliczyć do kosztów. I jeszcze jedno. Kosztem jest również amortyzacja, która niejako rekompensuje właścicielowi mieszkania jego

Czy wartość prawa użytkowania wieczystego gruntu jest amortyzowana bilansowo?

Prawo wieczystego użytkowania gruntów podlega amortyzacji bilansowej. Prawo wieczystego użytkowania gruntów zalicza się do środków trwałych (art. 3 ust. 1 pkt 15 ustawy z 29 września 1994 r. o rachunkowości, Dz.U. z 2002 r. nr 76, poz. 694 ze zm., dalej: uor). Natomiast

Udziały w Deutsche Telekom niepotrzebne rządowi?

kolejowej i prywatyzacja Deutsche Bahn byłyby niewłaściwym krokiem - ocenił. Tymczasem Deutsche Telekom zanotował dobre wyniki finansowe w 2013 r. Przychód wyniósł 22,4 mld euro. To o 1,3 proc. więcej niż rok wcześniej. Z kolei EBIDTA (zysk przed zapłatą odsetek, opodatkowaniem i amortyzacją) wyniosła 8,4

Rosyjski Acron kupił akcje Grupy Azoty za blisko 371 mln zł. Posiada w niej już 20 proc. udziałów

solidne wyniki dzięki wyższej wydajności i skutecznej kontroli kosztów - skomentował Alexander Popov, wiceprezes Acronu. - Wynik EBITDA [zysk przedsiębiorstwa przed potrąceniem odsetek, podatków, amortyzacji] był stabilny w ostatnich dwóch kwartałach i nie widzimy żadnych czynników, które mogłyby

Kapica: w trakcie kontroli ws. Moniki Nowak stwierdzono nieprawidłowości

amortyzacji za rok 2012, umowę najmu lokalu, umowę o sprzedaży samochodu, umowę usług telefonicznych, wyciągi bankowe, zestawienie płatności przy pomocy terminala do płatności kartami oraz korekty zeznania za rok 2012" - relacjonował Kapica. Wyjaśnił, że w toku kontroli stwierdzono wpłaty bankowe oraz

Zysk grupy mBanku w I kw. wyższy niż przed rokiem

kwartale 2014 roku wyniósł 241,4 mln zł i był 7 proc. wyższy od oczekiwań rynku, który spodziewał się 224,5 mln zł (oczekiwania wahały się od 210 mln zł do 235 mln zł). W I kw. 2014 r. koszty działalności i amortyzacja grupy mBanku wyniosły 430,6 mln zł i były niższe w porównaniu do poprzedniego kwartału

Kowalczyk: akcje KHW do jednoosobowej spółki SP, możliwość wejścia inwestora

amortyzacji) na koniec 2015 r. wyniesie 597 mln zł na plusie" - poinformowało MSP. Dodało, że w całym 2015 r. zatrudnienie w KHW zostanie zredukowane o 2,5 tys. osób, czyli ponad 15 proc., przy utrzymaniu wydobycia na poziomie z 2014 r.(ok. 10,5 mln ton). "Jednym z najważniejszych założeń programu

mBank zmniejszył odpisy kw/kw w IV kw. 2015 r., koszty ryzyka spadły do 52 pb

działalności (łącznie z amortyzacją) o 187,7 mln zł (tj. 40,4%, w porównaniu do poprzedniego kwartału) do poziomu 651,9 mln zł, z powodu zaksięgowania wpłat mBanku i mBanku Hipotecznego przeznaczonych na wypłatę środków gwarantowanych deponentom Spółdzielczego Banku Rzemiosła i Rolnictwa w Wołominie w kwocie

Nie znalazłeś tego, czego szukasz? Zapytaj ekspertów

amortyzacja

Amortyzacja nazywana czasami konsumpcją kapitału, oznacza zmniejszenie się wartości dobra kapitałowego w pewnym okresie w wyniku użytkowania lub starzenia się. Można mówić o amortyzacji kredytu (rozłożeniu jego spłaty), ale najczęściej pojęcie to odnosi się do amortyzacji księgowej.Amortyzacja księgowa służy przypisaniu ceny nabycia lub kosztu wytworzenia środka trwałego lub wartości

więcej o amortyzacja na pl.wikipedia.org

Bestsellery