amortyzacja

Tomasz Krywan, doradca podatkowy

Zakup i amortyzacja używanego samochodu osobowego

Zakup i amortyzacja używanego samochodu osobowego

Spółka cywilna, którą rozliczam (KPiR, czynny podatnik VAT) kupiła 10-letni samochód osobowy Toyota Camry za kwotę netto 18.500 zł, podatek VAT - 4.070 zł. VAT spółka odliczy w kwocie 2.442 zł (4.070 x 60%). W której rubryce deklaracji VAT-7 wykazać kwoty 18.500 zł oraz 2.442 zł? Czy ustalając wartość początkową samochodu jako środka trwałego do kwoty 18.500 zł należy dodać 1.628 zł? Jaką zastosować stawkę amortyzacji - 20% czy 40%?

Ile wyniesie limit jednorazowej amortyzacji w 2011 r.?

Z przywileju, jakim jest tzw. jednorazowa amortyzacja, mogą korzystać podatnicy rozpoczynający prowadzenie działalności gospodarczej oraz tzw. mali podatnicy, czyli tacy, u których wartość przychodu ze sprzedaży (wraz z kwotą należnego podatku VAT) nie przekroczyła w poprzednim roku podatkowym kwoty odpowiadającej równowartości 1.200.000 euro. Możliwość tę mają zarówno podatnicy podatku dochodowego od osób fizycznych, jak i podatku dochodowego od osób prawnych.

Nieużytkowane środki trwałe na skutek zaprzestania działalności a koszty z tytułu amortyzacji i podatku nieruchomości w kosztach

Pytanie: Spółdzielnia zakończyła działalność handlową we własnym budynku, który teraz jest nieużytkowany. Czy koszty amortyzacji i podatek od nieruchomości stanowią koszt podatkowy?

Jednorazowa amortyzacja samochodu ciężarowego

Czy w świetle obowiązującej ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, można zastosować jednorazową amortyzację samochodu marki mercedes benz Viano CDI 3.0 z homologacją ciężarową, wydaną przez producenta (samochód zarejestrowany jako ciężarowy - ładowność 854 kg). Czy konieczne są dodatkowe

Amortyzacja nie zawsze jest obowiązkiem

Zdarza się jednak, że organy podatkowe negują prawo podatnika do nieuznawania takiego składnika majątku za środek trwały. Potwierdzają to interpretacje indywidualne m.in. Dyrektora Izby Skarbowej w Bydgoszczy z dnia 8 stycznia 2010 r., nr ITPB3/423-643/09/PS (szerzej na ten temat pisaliśmy w GP nr 6

Amortyzacja i opłaty leasingowe z tytułu umów leasingu

umów.I rodzaj umowy - leasing finansowy dla celów rachunkowych oraz leasing operacyjny dla celów podatkowych Ujęcie rachunkowe: Firma wykazuje przedmiot leasingu jako środek trwały i dokonuje odpisów amortyzacyjnych w trakcie trwania umowy. Kosztem rachunkowym, obok amortyzacji, jest część odsetkowa

Amortyzacja w przypadku likwidacji części składowej środka trwałego

Odpowiedź: Zakupiony w 2000 r. komputer przez 4 lata stanowił kompletny obiekt zdatny do użytku, tj. składający się z jednostki centralnej, klawiatury, monitora i drukarki. Posiadał także funkcje użytkowe, dzięki którym mógł pracować samodzielnie, bez współpracy z innymi urządzeniami. Należy zatem s

PZU oszczędza na odszkodowaniach, a klienci tracą [INTERWENCJA]

PZU oszczędza na odszkodowaniach, a klienci tracą [INTERWENCJA]

. Próbują w nich wyjaśniać, że wysokość tych potrąceń nie wynika z amortyzacji, tylko ilości oraz dostępności cen tych części na rynku, ale w żaden sposób nie potrafią udowodnić swoich twierdzeń - mówi nam osoba z branży ubezpieczeniowej.Niepokrywanie kosztów auta zastępczego to też wbrew prawu. W

PIT: Koszty remontu budynku - amortyzacja i koszty uzyskania przychodów

Odpowiedź: Jeżeli Pani jednostka dokonuje remontu, czyli następuje przywrócenie pierwotnych cech budynku, to koszty remontu ujmuje Pani w okresie ich poniesienia, czyli nie zwiększają one wartości początkowej budynku. Odpowiadając na Pani pytanie, pragnę zwrócić uwagę na istotę remontu i ulepszenia.

Przejście w nowym roku z metody degresywnej na liniową

Stosowanie metody degresywnejZasady amortyzacji metodą degresywną są określone w art. 22k ust. 1 ustawy o pdof oraz odpowiednio w art. 16k ust. 1 ustawy o pdop. Z powołanych przepisów wynika, że nie jest możliwe amortyzowanie tą metodą wszystkich środków trwałych. Ustawodawca dopuszcza jej

Sfinks ułożył się z bankami i zyskał środki na rozwój

Sfinks ułożył się z bankami i zyskał środki na rozwój

oraz wyniku na sprzedaży powiększonego o amortyzację. Wskaźniki będą określane na podstawie skonsolidowanych wyników spółki. Gdyby nie osiągnęły one odpowiednich poziomów spółka będzie musiała zdobyć dodatkowe finansowanie w wysokości 4 mln zł do końca czerwca 2014 r.Banki zagwarantowały sobie także

Inwestycje w obcych środkach trwałych. Likwidacja to nie tylko fizyczne zniszczenie

rozwiązania umowy przed zakończeniem amortyzacji inwestycji w obcym środku trwałym w rezultacie świadomej decyzji podatnika, nie można mówić o poniesionej stracie, gdyż rozwiązanie umowy w żadnym przypadku nie jest zdarzeniem mimowolnym.Potwierdzeniem omówionego stano-wiska są m.in. interpretacje indywidualne

CP Energia koryguje prognozę finansową na rok 2010

Publikowana obecnie korekta spowodowana jest głównie zmianą harmonogramu budowy instalacji skraplania gazu LNG w Kaliningradzie realizowanej przez ZAO Kriogaz, spółkę za-leżną CP Energia w ramach kontraktu z firmą ZAO GasOil, spółką zależną Gazpromu. Prze-sunięcie się w stosunku do założeń terminu w

MG: firmy mają środki, ale wstrzymują się z inwestycjami

-krotnie wyższe od poniesionych faktycznie. Wzrost nadwyżki inwestycyjnej był efektem zarówno zwiększonej amortyzacji (o 2,8 proc.), jak i przyrostu zysku netto (o 1,5 proc.)" - napisano w raporcie. Analitycy MG oceniają, że w dyspozycji przedsiębiorców pozostają znaczne środki pieniężne, które na

Od 1 stycznia droższe bilety Kolei Mazowieckich

za dostęp do infrastruktury kolejowej, pokrycie kosztów amortyzacji środków trwałych i na wkład własny w inwestycje i modernizacje taboru. Koleje Mazowieckie należą do samorządu województwa mazowieckiego. Jak wynika z danych Urzędu Transportu Kolejowego, udział przewoźnika w rynku to 23,11 proc., co

KNF będzie sprawdzała ubezpieczycieli, jak wypłacają odszkodowania

KNF będzie sprawdzała ubezpieczycieli, jak wypłacają odszkodowania

- Chodzi nam o to, żeby wszystkie zakłady ubezpieczeń miały jednakowy dostęp do informacji, jaki jest punkt zapatrywania nadzoru, np. w tym przypadku na takie sprawy jak dostarczenie pojazdu zastępczego, oryginalność części zamiennych w przypadku wypadku, sposób amortyzacji tych części zamiennych

Na których ubezpieczycieli się skarżymy? InterRisk, Generali, Gothaer

Na których ubezpieczycieli się skarżymy? InterRisk, Generali, Gothaer

. Klienci mają zastrzeżenia co do działalności ubezpieczycieli w zakresie do m.in. prawa osoby poszkodowanej do decydowania o wyborze części stosowanych do naprawy pojazdu, zasadności stosowania przez ubezpieczycieli amortyzacji części, problematyki wypłaty odszkodowania z tytułu utraty wartości handlowej

Od nowego roku droższe bilety Kolei Mazowieckich

Mazowieckich członek zarządu i dyrektor handlowy spółki Dariusz Grajda. Przewoźnik przeznacza wpływy z biletów na opłaty za dostęp do infrastruktury kolejowej, pokrycie kosztów amortyzacji środków trwałych i na wkład własny w inwestycje i modernizacje taboru. Koleje Mazowieckie należą do samorządu województwa

Wędruj komfortowo górskimi szlakami

. Proponowany w Lidlu model, wyposażony jest w pokrowiec przeciwdeszczowy oraz pas piersiowy i biodrowy (89,90 zł), który zapewni wygodę i komfort podczas wędrówek. Równie przydatne, będą kijki trekkingowe z innowacyjnym systemem amortyzacji (59,90 zł). Entuzjaści wędrówek po górach znajdą w najnowszej ofercie

Deutsche Telekom zapłaci ponad 500 mln euro za GTS

Deutsche Telekom zapłaci ponad 500 mln euro za GTS

infrastrukturę w Europie Środkowej i Wschodniej, a informacje o transakcji krążyły na rynku już od kilku miesięcy.W 2012 roku GTS osiągnął przychody na poziomie 347 mln euro i EBITDA (zysk przed uwzględnieniem odsetek bankowych, opodatkowaniem i amortyzacją) w wysokości 87 mln euro bez uwzględnienia aktywów na

Towarzystwa ubezpieczeniowe nadal oszczędzają na kierowcach

Towarzystwa ubezpieczeniowe nadal oszczędzają na kierowcach

ubezpieczeniową. Po kilku dniach pan Tomasz dostał pieniądze, jednak o naprawie samochodu mógł zapomnieć. Zamiast wyliczonych w kosztorysie 15 tys. dostał 10,3 tys. zł. Ubezpieczyciel zmniejszył odszkodowanie, bo stwierdził, że skoro auto miało już swoje lata, to odszkodowanie należy pomniejszyć o amortyzację

Wskaźnik C/I Banku Millennium spadł do 54,3% na koniec 2013 r.

ogółem w roku 2013 wyniosły 1.089,6 mln zł, co oznacza ich redukcję o 2,8% w porównaniu z poziomem z 2012 r. "Koszty spadły w obu głównych pozycjach: kosztach osobowych i pozostałych kosztach administracyjnych (obejmujących amortyzację). W ujęciu kwartalnym koszty wzrosły o 4,2%, głównie z uwagi

Co mają na sumieniu firmy ubezpieczeniowe?

Co mają na sumieniu firmy ubezpieczeniowe?

Direct, Allianz, BRE Ubezpieczenia i STU Ergo Hestia. Amortyzacja, czyli odszkodowania w dół o 70 proc. Od lat towarzystwa nie zwracają kierowcom pieniędzy za nowe części. Wypłatę odszkodowania potrafią pomniejszyć nawet o 70 proc. Wcześniej tłumaczyły to amortyzacją, czyli zużyciem części. Teraz nadal

"Parkiet": Szejkowie z ZEA na pokładzie hotelowej spółki

Chociaż oficjalnie nie podano nazwy tej firmy, z wcześniejszych ustaleń "Parkietu" wynika, że jest to Al Habtoor. Zarząd EFH szacuje, że firma zakończy ten rok z 28 mln zł zysku operacyjnego i 36 mln zł zysku operacyjnego powiększonego o amortyzację. W minionym roku było to odpowiednio 24

Moody's: potrzeby pożyczkowe krajów CEE6 spadną do 94,2 mld euro

"Dla krajów CEE6 potrzeby pożyczkowe brutto w 2014 roku wyniosą 94,2 mld euro, co odpowiada 10,5 proc. PKB tych państw i oznacza spadek z 108,9 mld euro (12,3 proc. PKB) finansowania w 2013 roku, ze względu na niższą amortyzację płatności" - napisała agencja w piątkowym raporcie. "

Toruń. Od 1 kwietnia drożej za wodę i ścieki

(było 3,61 zł) i dla przemysłu do 3,73 zł (było 3,81 zł). "Zmniejszenie ceny wody było możliwe głównie dzięki zmniejszeniu kosztów energii, a najważniejszą przyczyną wzrostu kosztów odprowadzania ścieków jest koszt amortyzacji wybudowanej i oddanej już do użytkowania stacji termicznej przeróbki

Proama promuje Autocasco

producenta pojazdu.  W Casco Komfortowym klient ma do wyboru naprawę bezgotówkową (na fakturę) albo na wycenę Proama. W przypadku wyboru naprawy bezgotówkowej nie ma zastosowana amortyzacja części. Jeżeli klient woli otrzymać gotówkę bez konieczności przedstawiania dowodów księgowych wykonanej naprawy

Właściciel Biedronki z kiepskimi wynikami. Przez konkurencję w Polsce

przez coraz ostrzejszą rywalizację na rynku handlu detalicznego w Polsce, kluczowym dla całej spółki. Zysk EBITDA (zysk przed potrąceniem odsetek, podatków i kosztów amortyzacji) wzrósł o 3 proc. do 224 mln euro. Wyniki te spowodowały spadek kursu akcji na giełdzie w Brukseli o 4 proc. (stan na godzinę

BGK: do końca marca gminy mogą starać się o środki na budowę mieszkań

m.in. od ich położenia. W większości przypadków są one wykonane w tradycyjnej technologii i nie odbiegają jakością od mieszkań budowanych przez deweloperów. Ich amortyzacja wynosi średnio 100 lat.

Telewizja Polska: prawie 220 mln straty w 2012 roku

do 254 mln zł (tj. o 24 proc.). TVP jednak przypomina w komunikacie, że są one mniejsze aż o 261 mln zł niż w 2007 roku. W ub.r. abonament stanowił tylko 18,5 proc. przychodów ogółem TVP. Spółka podała też, że jej wskaźnik EBIDTA (eliminujący m.in. obciążenie kosztami amortyzacji wcześniejszych

Województwo śląskie weźmie 30 mln zł kredytu na Koleje i Park Śląski

(WPKiW) miała w ub. roku ponad 6 mln zł straty (w 2011 r. było to prawie 3 mln zł, a w 2012 r. - ponad 5 mln zł). Według cytowanego, przez regionalny dodatek Gazety Wyborczej, prezesa WPKiW Arkadiusza Godlewskiego 4,8 mln zł z ubiegłorocznej kwoty wynika z amortyzacji, a pozostała część wiąże się m.in

JSW podtrzymuje, że produkcja węgla może przekroczyć 13,5 mln ton w 2013 r.

obniżać jednostkowe koszty produkcji węgla (po wyłączeniu amortyzacji i kosztów pracy) w porównaniu do 2012 roku" - głosi komunikat spółki. Produkcja węgla w III kw. tego roku spadła o 0,8% kw/kw, do 3,29 mln ton, zaś w I-III kw. br. odnotowano spadek o 0,6% r/r do 10,13 mln ton, podała spółka w

Koszty działania Banku Handlowego w II półroczu będą niższe niż w I półr.

więc zobowiązanie, żeby te koszty były niższe niż 335 mln zł tak, żeby odrobić ten pierwszy kwartał" - powiedział Sikora podczas konferencji prasowej. Bank podał, że jego koszty działania i amortyzacja zmniejszyły się w II kw. br. o 8,9% r/r do 331,0 mln zł. Handlowy tłumaczył, że spadek

Synthos szacuje przychody za 2013 na ok. 5.360 mln zł, zysk netto na 420 mln zł

szacunek wybranych skonsolidowanych wyników finansowych Grupy Kapitałowej Synthos S.A. za rok 2013: a. przychód: ok. 5.360.000 tys. zł, b. wynik operacyjny: ok. 455.000 tys. zł, c. amortyzacja: ok. 152.000 tys. zł, d. wynik netto: ok. 420.000 tys. zł, e. dług netto: 557.000 tys. zł" - czytamy w

Zysk netto grupy PKN Orlen w III kwartale 2013 r. wyniósł 652 mln zł

Zysk netto grupy PKN Orlen za III kwartał 2013 r., po uwzględnieniu obciążeń podatkowych, wyniósł 652 mln zł, a zysk operacyjny powiększony o amortyzację wyniósł za ten okres 796 mln zł - poinformowała w środę spółka. Oznacza to duży spadek w porównaniu do trzeciego kwartału 2012 r. Wtedy zysk

Ostatnie chwile wojny cenowej na rynku ubezpieczeniowym

. Ubezpieczyciele muszą pokrywać też koszty najmu auta zastępczego z polis OC sprawcy i nie obniżać odszkodowań dla starszych samochodów. Ale robią to z oporami.- Wciąż wbrew uchwałom Sądu Najwyższego niechętnie pokrywają koszty wynajmu auta zastępczego, stosują zabronioną amortyzację, obniżając należne

Rosatom podpisał kontrakt ws. nowej elektrowni jądrowej w Finlandii

euro za MWh. To poziom porównywalny z dzisiejszymi cenami energii z dużych źródeł systemowych w Europie. Cena ta zawiera koszty produkcji, amortyzację, obsługę zadłużenia i zarządzanie odpadami. W funkcjonującym w Finlandii modelu, udziałowcy operatora elektrowni jądrowej w zamian za wkład finansowy

Czy wartość prawa użytkowania wieczystego gruntu jest amortyzowana bilansowo?

Prawo wieczystego użytkowania gruntów podlega amortyzacji bilansowej. Prawo wieczystego użytkowania gruntów zalicza się do środków trwałych (art. 3 ust. 1 pkt 15 ustawy z 29 września 1994 r. o rachunkowości, Dz.U. z 2002 r. nr 76, poz. 694 ze zm., dalej: uor). Natomiast wartość

Przegląd wiadomości ze spółek, wtorek godz. 15

, że na wynikach grupy w 2014 r. nie będzie ciążyła amortyzacja Comarch SuB, która zakończyła się w 2013 r. "Pierwszy kwartał zapowiada się całkiem nieźle, co wynika z faktu, że kilka kontraktów z 2013 r. przesunęło się na 2014 i w związku z tym wyniki pierwszego kwartału powinny być bardzo

Finansowe "drobiazgi" związane z samochodem. Ważne dla firmy i... pracownika

obliczony dochód, od którego trzeba zapłacić podatek. Wysokość podatku będzie zależała od wartości sprzedawanego auta, a ta z kolei od tego, czy samochód jest zamortyzowany, czy jeszcze w okresie amortyzacji (i w jakiej jej fazie). Obowiązek zapłacenia podatku powstanie nawet wówczas, gdy działalność

Tanie polisy dla kierowców dużo kosztują ubezpieczycieli

koszty wynajmu auta zastępczego, stosują zabronioną amortyzację, obniżając należne odszkodowania.Niektórzy ubezpieczyciele do dziś nie respektują tych wyroków. Potrafią np. pomniejszyć wypłatę odszkodowania o 70 proc., tłumacząc to właśnie amortyzacją, czyli zużyciem części. Przez to kierowcy są zmuszani

Koszty Banku Handlowego w 2014 r. będą niższe niż w ub.r.

kosztów będzie sięgał ok. 10 mln zł, będą rosły również koszty amortyzacji (oddziały smart) i marketingu. W dużej części jednak nasza strategia transformacja dla innowacji zostanie sfinansowana środkami pochodzącymi z restrukturyzacji, stąd oczekujemy, że koszty w 2014 roku będą niższe niż koszty 2013

Rozliczenie w kosztach zakupu firmowego auta

Amortyzacja samochodu osobowegoPrzeważnie przedsiębiorcy chcą jak najszybciej zamortyzować samochód będący środkiem trwałym, aby rozliczyć wydatki na jego nabycie w kosztach podatkowych. W odniesieniu do samochodów osobowych ustawodawca nie przewidział możliwości zastosowania tzw. jednorazowej

Strata netto Orlen Lietuva to 5 mln USD w III kw. 2013 wobec zysku rok wcześniej

. "Korekty zwiększające koszty amortyzacji za 9 miesięcy 2013 roku dokonywane na potrzeby konsolidacji Grupy Orlen wyniosły ok. 35 mln USD" - podano także. PKN Orlen S.A. posiada 100% udziałów w AB Orlen Lietuva. Grupa PKN Orlen zarządza siedmioma rafineriami w Polsce, Czechach i na Litwie. W

Strata netto Orlen Lietuva spadła r/r do 24 mln USD w II kw. 2013 r.

na dzień nabycia przez PKN Orlen. Korekty zwiększające koszty amortyzacji za 6 miesięcy 2013 roku dokonywane na potrzeby konsolidacji Grupy Orlen wyniosły ok. 23 mln USD" - czytamy w prezentacji Orlenu. Po uwzględnieniu korekt dokonanych na potrzeby konsolidacji Grupy PKN Orlen wynik netto

Ericsson przedstawia wyniki finansowe za pierwszy kwartał 2014 r.

) (SEK)1) 0,90 0,99 -9% 2,42 -63% Cash Flow z działalności operacyjnej 9,4 -3,0 - 14,6 -36% Przepływy pieniężne netto; na koniec okresu 43,6 32,2 35% 37,8 15% 1) EPS, rozwodniony, z wyłączeniem amortyzacji i odpisów nabytych wartości niematerialnych i

Katowice. W 2014 r. wyższe opłaty za wodę i odprowadzanie ścieków

- a także z prowadzonych inwestycji w infrastrukturze wodociągowo-kanalizacyjnej, których łączna wartość sięgnęła ok. 600 mln zł. Oznacza to m.in. wyższe koszty amortyzacji, dzierżawy oraz podatków i utrzymania infrastruktury. Zgodnie z nową taryfą, od 1 lutego przyszłego roku do końca stycznia 2015 r

Mieszkaniowe zadania dla nowego rządu

oraz Kazimierza Kirejczyka, prezesa firmy doradczej Reas:1. Liberalizacja ustawy o ochronie praw lokatorów;2. Zwiększenie zaangażowania budżetu państwa w pomoc gmin budujących czynszówki (na wzór "orlików");3. Skrócenie okresu amortyzacji budynków na wynajem;4. Deregulacja rynku budowlanego;5

Ile to kosztuje i dlaczego tak drogo: gęsina

Najpierw trzeba kupić gęsie pisklę. W tym roku to był koszt 10-12 zł za sztukę, co w przeliczeniu potem na kilogram dorosłej gęsi daje ok. 2 zł w kosztach.Koszty paszy (owsa i mieszanek traw), leków, amortyzacji budynków itp. wynosi ok. 5,8 za kg. Rolnicy po czterech miesiącach chowu sprzedają żywe

PZU może przejąć Lux Med. Sieć warta nawet miliard zł

ostatniego wyniku EBITDA (zysku operacyjnego powiększonego o amortyzację), co dawałoby kwotę około 1 mld zł. - Wycena jest wysoka. Traktujemy ją jako wstęp do negocjacji - mówi nam osoba zbliżona do zarządu PZU.O planach sprzedaży Lux Medu, który fundusz Mid Europa przejął blisko pięć lat

KNF zezwala bankom na 100-proc. dywidendy za 2013 r., ale stawia warunki

amortyzacji funduszu udziałowego, zakłada się uzupełnienie wskazanego powyżej podejścia systemowego o podejście indywidualne. (ISBnews)  

JSW podejmie decyzję o ewentualnym zakupie kopalni od KW w I półroczu

nakładów inwestycyjnych może nastąpić m.in. poprzez redukcję wydatków w zakresie części „rzeczowej", czy zmianę zasad amortyzacji wydatków. „W efekcie dostosujemy Capex, by przejść bezpiecznie na poziomie cash flow przez gorszy rynek. W przypadku decyzji o realizacji projektu

Kiedy firma otrzymuje status "małego podatnika"?

podatnicy to między innymi: kasowa metoda rozliczeń VAT, kwartalne rozliczenia VAT bez konieczności wpłacania zaliczek, jednorazowa amortyzacja środków trwałych, oraz wartości niematerialnych i prawnych, możliwość wpłacania zaliczek na podatek dochodowy kwartalnie lub w formie uproszczonej

Nie rozdziobią nas kruczki: Pogoda dla biznesu?

związanych z ustalaniem kosztów czy wymiaru podatku. Jednak ostatnie tygodnie przyniosły wiele zapowiedzi i wydarzeń, które mogą wyraźnie poprawić sytuację polskich firm. 1) Ministerstwo Finansów pracuje nad wdrożeniem nowych zasad amortyzacji. Zgodnie z zapowiedziami amortyzować jednorazowo można by zakupy

Grupa Paged jest 'na najlepszej drodze' do 100 mln zł EBITDA rocznie

przypadającego akcjonariuszom jednostki dominującej. Zysk operacyjny powiększony o amortyzację (EBITDA) wyniósł 61,2 mln zł (wzrost o 84% r/r). O wyniku Grupy Paged przesądziły dwa najdynamiczniej rozwijające się segmenty: sklejki oraz zarządzania wierzytelnościami. Segment sklejki, na który składają się

General Motors wciąż traci pozycję w Europie

analityk banku Barclays Brian Johnson ocenił, że dokonane przez GM odpisy od wartości aktywów w Europie zmniejszą koszty amortyzacji i deprecjacji. Zdaniem Johnsona dzięki takim zabiegom księgowym w tym roku strata GM w Europie wyniesie 1,1-1,2 mld dol., mniej niż dotąd prognozowano.

Agora pokazała plany na najbliższe lata

przed odsetkami, opodatkowaniem i amortyzacją (EBITDA) wyniósł 104,9 mln zł i był większy o 26 proc. niż przed rokiem. Zysk netto wyniósł 1,2 mln zł wobec straty w wysokości 8,1 mln zł rok wcześniej.

KGHM wyprodukował 994 tys. t miedzi i 1.161 t srebra w 2013 r.

amortyzacji (z tytułu wydłużenia okresu użytkowania górniczego w ramach uzyskanych koncesji), kosztów pracy (zmiana odpisu rezerwy na przyszłe świadczenia pracownicze) oraz kosztów paliw i energii (z uwagi na spadek cen). Łączna produkcja miedzi Grupy KGHM wyniosła 676,3 tys. ton w 2012 roku, co oznacza

Zysk netto Banku Handlowego to 300,35 mln zł w II kw., konsensus: 236 mln zł

działania i amortyzacji były niższe o 102,5 mln zł r./r. i wyniosły 675,7 mln zł, wynik odpisów z tytułu utraty wartości aktywów finansowych poprawił się o 53,5 mln zł r./r. i ukształtowały się na poziomie +18,7 mln zł wobec -34,8 mln zł rok wcześniej" - czytamy w komunikacie. Bank opublikuje

ING BSK spodziewa się wyższych kosztów i dalszego wzrostu biznesu w 2014 r.

kredytów może być dwucyfrowa przy sprzyjającym otoczeniu. "Duża część naszych koszów to koszty osobowe - tu spodziewamy się wzrostu ze względu na przyspieszenie naszego biznesu, podobnie jak w części związanej z amortyzacją i marketingiem. Nie zakładamy, że w 2014 będziemy tak płasko z kosztami jak

Strata netto Unipetrolu spadła r/r do 429 mln CZK w II kw. 2013 r.

wyceną aktywów trwałych Grupy Unipetrol na dzień nabycia przez PKN Orlen. Korekty kosztów amortyzacji oraz aktualizacji odpisów wartości majątku trwałego za 6 miesięcy 2013 roku dokonywane na potrzeby konsolidacji Grupy PKN Orlen zwiększyły wynik Grupy Unipetrol odpowiednio o ok. 28 mln CZK"

Jak obniżyć roczny podatek?

Wydatków na środki trwałe nie można jednorazowo zaliczyć do kosztów podatkowych. Należy dokonać ich amortyzacji, co spowoduje, że poniesiony wydatek będzie zaliczany do kosztów ale stopniowo, w określonym przepisami czasie. Pamiętajmy jednak, że odpis amortyzacyjny jest bowiem możliwy

Przegląd wiadomości ze spółek, wtorek godz. 15

netto grupy na koniec 2013 r. wyniósł 557 mln zł. Amortyzacja sięgnęła ok. 152 mln zł. Z wyliczeń PAP wynika, że w samym IV kwartale Synthos zanotował ok. 114 mln zł zysku netto, ok. 126 mln zł zysku operacyjnego oraz 1,17 mld zł przychodów.W 2012 r. grupa zaraportowała 586 mln zł zysku netto

Lublin. Podrożeje woda; wpływy z podwyżki na modernizację sieci

wieloletnim projektem modernizacji miejskiego systemu zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków. "Głównym czynnikiem, który wpływa na wzrost taryfy jest amortyzacja, czyli wzrost majątku, który spółka posiada" - powiedział Matyjaszczyk. Matyjaszczyk podkreślił, że w spółce nie został zwiększony

PKP poprawia wyniki finansowe. Prawie 389 mln zł zysku Grupy

, że rosnąca strata wynika z coraz większej liczby modernizowanych linii kolejowych. Z tego powodu rośnie bowiem amortyzacja, która niekorzystnie wpływa na wynik finansowy.***aktualizacja tekstu po poprawieniu depeszy przez Polską Agencję Prasową, która początkowo mylnie podała, że zysk Grupy PKP

Oferta publiczna Tele-Polska Holding o wartości ok. 20 mln zł rusza jutro

ubiegłego roku. Osiągnięty po IV kw. 2013 roku wynik, oznacza również przekroczenie podniesionych prognoz sprzedaży o ponad 4% i zysku operacyjnego z amortyzacją również o ponad 4%. Prognozy zakładały 202,3 mln zł przychodów oraz 14,3 mln zł EBITDA" – dodał Montoya. W skład Grupy

MIT miało 16,4 mln zł zysku netto w I-III kw., wzrost o 19,5% r/r

komunikacie. Spółka podała, że w III kwartale 2010 r. zysk na sprzedaży wyniósł 6,5 mln zł, o 153,4% więcej niż rok wcześniej. Na koniec września 2010 r. zysk skonsolidowany narastająco wynosi 22,2 mln zł. W efekcie został wypracowany zysk operacyjny przed amortyzacją (EBITDA) w wysokości 8,453 mln zł, co w

Biedronka zatrudni 5 tys. osób. W tym roku możliwe płatności kartami

zaburzyłoby sytuacji na ogólnopolskim rynku - dodał Suchański. Zysk Biedronki przed opodatkowaniem, odsetkami i amortyzacją (EBITDA) wzrósł o 8,7 proc. do 600 mln euro i stanowiła 77 proc. łącznego wyniku Grupy Cała grupa Jeronimo Martins zanotowała w 2013 roku wzrost sprzedaży o 10,7 proc. rok do roku do

Wskaźnik C/I Banku Handlowego pogorszył się do 60% w III kw.

sprzyjającymi warunkami rynkowymi. Koszty działania i ogólnego zarządu wraz z amortyzacją w wyniosły 312,9 mln zł w III kw. wobec 336,8 mln zł w analogicznym okresie roku poprzedniego. "Spadek kosztów o 24,0 mln zł (tj. 7,1%) wynikał z obniżenia kosztów pracowniczych m.in. w efekcie przeprowadzonej w

Wynik EBITDA wg LIFO PKN Orlen spadł o 52,9% r/r do 837 mln zł w II kw. 2013 r.

powiększony o amortyzację wg LIFO w wysokości ponad 0,8 mld zł, przede wszystkim dzięki zwiększeniu sprzedaży wolumenowej we wszystkich segmentach działalności i w konsekwencji utrzymaniu poziomu przychodów ze sprzedaży, zbliżonego do II kwartału 2012 r." - podano w komunikacie. Orlen podał, że wyższe

Wskaźnik C/I BRE Banku obniżył się do 44,7% w III kw. 2013 r.

obszarze kredytów hipotecznych i wyższych odpisów w BRE Banku Hipotecznym. Wartość odpisów w pionie korporacji i rynków finansowych wyniosła 76,7 mln zł, tj. o 2,7 mln zł mniej niż w poprzednim kwartale" – podał bank w raporcie. Koszty działalności (łącznie z amortyzacją ) wyniosły 416,8 mln

Bank Millennium obniżył C/I do 55% na koniec III kw, coraz bliżej celu strategii

. Koszty ogółem w I-III  kw. 2013 roku wyniosły 815,8 mln zł, co oznacza spadek o 2,3% w porównaniu z analogicznym okresem 2012 roku. Koszty obniżyły się w tym samym stosunku w przypadku obu pozycji: kosztów osobowych i pozostałych kosztów administracyjnych (w tym amortyzacji). W ujęciu kwartalnym

Wynik EBITDA wg LIFO PKN Orlen spadł o 48,7% r/r do 796 mln zł w III kw. 2013 r.

Warszawa, 23.10.2013 (ISBnews) - PKN Orlen odnotował spadek zysku EBITDA liczonego metodą LIFO ("ostatnie przyszło - pierwsze wyszło") do 796 mln zł w III kw. 2013 r. z 1.552 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w komunikacie. "Zysk operacyjny powiększony o amortyzację

ATM Grupa liczy na utrzymanie dynamiki przychodów i poprawę wyniku netto w 2011

obciążony bardzo wysoką amortyzacją wynikającą z realizacji programu inwestycyjnego. „Duże inwestycje, w tym w nowe studio, które obciążały wynik w zeszłym roku, również w tym przełożą się na wysoką amortyzację. W efekcie spółka notuje dużo lepsze wyniki na poziomie EBITDA, który pokazuje, jak

Różne potrzeby - różne leasingi. Który ma więcej zalet?

, a jedynie odsetki od takiej raty. Leasing finansowy ma jednak inną zaletę.   Przywilej leasingu finansowego Przedsiębiorcy decydujący się na leasing finansowy mogą skorzystać z atrakcyjnej pod względem podatkowym jednorazowej amortyzacji. Z opcji tej mogą skorzystać firmy rozpoczynające

Byli dyrektorzy HSH Nordbank oskarżeni o malwersacje na 500 mln euro

bankiem a BNP Paribas, które określano kodem "Omega 55", zmusiły HSH Nordbank do amortyzacji w 2007 roku 500 mln euro. Rok później bank zanotował 2,8 mld euro strat. Instytucję przed bankructwem uratowała miliardowa pomoc głównych udziałowców, miasta Hamburg i kraju związkowego Schleswig

DI BRE podwyższyło rekomendację dla Famuru do 'trzymaj', a wycenę do 3,9 zł

akcję płacono 3,8 zł. „Niska rentowność zawiązywanych umów (efekt dużej konkurencyjności na rynku lokalnym), amortyzacja nowego zakładu Famur-2 (około 3 mln PLN kwartalnie) oraz brak obłożenia nowego obiektu zamówieniami nie przeszkodziły spółce w wypracowaniu bardzo dobrych rezultatów za 1Q11

Zmiany we władzach Polskiego Związku Firm Deweloperskich

być ulga podatkowa lub przyspieszona amortyzacja. Zdaniem Bieleckiego wzorem dla nas powinny być Niemcy, Wielka Brytania i Szwajcaria, gdzie mieszkania na wynajem stanowią ogromny odsetek całych zasobów mieszkaniowych.

Nike traktuje Chiny jak rynek drugiej kategorii? Pekin nałożył karę

koszykówki Zoom Hyperdunk. Choć Nike reklamował obuwie z dwiema specjalnymi poduszkami powietrznymi umożliwiające amortyzację ruchów, to do sklepów w Chinach trafiły egzemplarze z pojedynczą warstwą specjalną. Cena pary wynosiła równowartość 207 dol., czyli o blisko 80 dol. więcej niż w wielu innych krajach

Niezłe wyniki Orlenu. Tanieje ropa, kupujemy dużo paliwa

ciągu ostatnich trzech miesięcy, mimo gorszych niż rok wcześniej warunków rynkowych dla branży, wypracowaliśmy wynik EBITDA LIFO (upraszczając zysk przedsiębiorstwa przed potrąceniem odsetek od zaciągniętych kredytów, podatków oraz amortyzacji i jeszcze z uwzględnieniem odpowiedniej formy księgowania

NC+ nie podbił rynku. Cyfrowy Polsat utrzymuje pozycję lidera

amortyzacji) - 502,6 mln zł.Mniej abonentów rezygnujeWskaźnik odpływu abonentów Cyfrowego Polsatu w okresie zakończonym 30 czerwca br. wyniósł 8,8 proc. wobec 9,2 proc. rok wcześniej. Z kolei średni miesięczny przychód na abonenta Cyfrowego Polsatu (ARPU) wzrósł o 3,4 proc., do 40,1 zł w II kwartale 2013 r. z

Zortrax opublikował prognozę wyników finansowych. Rozpoczęły się przygotowania do przekształcenia w spółkę akcyjną

zmierzających do przekształcenia Zortrax Sp. o.o. w spółkę akcyjną.   Prognoza finansowa na rok 2014 (w zł)   2014 Zysk z działalności operacyjnej (EBIT) 10.739.449 Zysk z działalności operacyjnej powiększony o amortyzację (EBITDA) 10.965.730 Zysk netto 8.071.154   W związku z faktem

Rewolucja? Ubezpieczyciel wypłaci odszkodowanie nie z twojego OC

odpowiedź na trwającą wojnę cenową w polisach OC. Niektórzy ubezpieczyciele sprzedają te ubezpieczenia poniżej ponoszonych kosztów, muszą do nich dopłacać. Dlatego oszczędzają, zaniżając wypłacane odszkodowania, stosując np. amortyzację, czyli potrącenia z uwagi na wiek auta, czy nie pokrywając kosztów

Vistula gwałtownie drożeje. Cena akcji podwojona w dwa miesiące

dopiero pod koniec sierpnia, ale już słychać głosy, że nie będzie zły.- Szacujemy, że spółka w drugim kwartale poprawi wynik EBITDA (zysk przedsiębiorstwa przed potrąceniem odsetek od zaciągniętych kredytów, podatków oraz amortyzacji) o 5 proc. - mówi Sylwia Jaśkiewicz.W rekomendacji dla Vistuli

Przekazanie samochodu osobowego między działalnościami małżonków

tylko jeden małżonek, to może za podstawę amortyzacji przyjąć całość wartości początkowej (art. 22g ust. 11 updof). Wartość początkowa samochodu wprowadzonego do ewidencji męża Niezależnie od powyższego proszę zauważyć, że w przypadku zmiany działalności wykonywanej samodzielnie przez

ZWG sfinalizowała przejęcie Kobudu, zapowiada kolejne akwizycje

dokonamy jeszcze kolejnej akwizycji. Obserwujemy wiele ciekawych spółek" – dodał Sutkowski. Kolejna spółka, którą kupi ZWG w ubiegłym roku miała 52,1 mln zł przychodów, zysk na działalności operacyjnej wyniósł 3,7 mln zł, zysk na działalności operacyjnej powiększony o amortyzację (EBITDA) 5,5

Wskaźnik C/I BRE Banku pogorszył się - wzrósł do 46,6% na koniec I półr. 2013

spadku dochodów przyczyniły sie głównie niższy wynik z tytułu odsetek i wynik z tytułu prowizji. Koszty działalności Grupy BRE Banku (łącznie z amortyzacją i deprecjacją) wyniosły 819,6 mln zł i były o 2,6% wyższe niż w I półroczu 2012 r. Koszty pracownicze wzrosły o 13,2 mln zł, tj. 3,4%, co

Netia może dokonać kolejnych odwróceń odpisów

prowadzić do kolejnych takich zabiegów" - powiedział prezes Mirosław Godlewski na konferencji prasowej. Dyrektor finansowy Jonathan Eastick dodał, że maksymalny potencjał dla takich "odwróceń" to ok. 250 mln zł. Efektem takiej operacji będzie też wyższa amortyzacja w kolejnych latach. W

Ceramika Nowa Gala: Nowa strategia ma zapobiec stagnacji i utracie rynku

, czy energooszczędność. "Podsumowując, stawiamy na specjalizację w naszych dotychczasowych produktach" - dodał wiceprezes spółki. Inwestycje odtworzeniowe obejmą 10 mln zł (znacznie poniżej amortyzacji), modernizacja i technologia kolejne 15 mln zł, logistyka i magazyny produkty i surowce

PE za częściowym uwspólnotowieniem długu strefy euro

propozycję utworzenia europejskiego funduszu amortyzacji zadłużenia (redemption fund), który zbierałby część zadłużenia krajów strefy euro powyżej 60 proc. PKB. Zadłużenie to, które obecnie szacuje się na 2,3 biliona euro, byłoby następnie spłacane przez 25 lat przy niższym oprocentowaniu. PE sądzi, że takie

Paliwo - co, dla kogo, za ile?

sięga 16,60 zł. Amortyzacja instalacji CNG wymagać będzie przejechania ok. 30 000 km. Wersja wysokoprężna spala średnio 4,6 l/100 km, w jej przypadku za paliwo na przejechanie dystansu 100 km trzeba zapłacić 25,70 zł, a oszczędność w porównaniu z benzyniakiem wynosi 10,50 zł. Biorąc pod uwagę

Jednostkowy zysk netto KGHM w IV kwartale 2013 r. wyniósł 813 mln zł

amortyzacja 147 mln zł), wobec oczekiwań analityków na poziomie 1,31 mld zł. W całym 2013 r. zysk netto KGHM wyniósł 3.058 mln zł, zysk operacyjny 4.208 mln zł, a przychody 18.579 mln zł. KGHM prognozował na 2013 r. przychody ze sprzedaży w wysokości 18.930 mln zł, EBITDA na poziomie 5.337 mln zł i zysk

ABC Data podniosła prognozę zysku netto do 39 mln zł w 2010 roku

. Zysk na działalności operacyjnej powiększony o amortyzację 54.100 tys. zł 3. Zysk netto 39.000 tys. zł" – czytamy w komunikacie. Opublikowana w prospekcie prognoza skonsolidowanych wyników finansowych zakładała osiągnięcie przez Grupę następujących wyników: przychody ze sprzedaży 2,463 mld

Praktiker zanotował ponad pół miliarda euro straty

Strata netto Praktikera w ubiegłym roku wyniosła 554,7 mln euro, w porównaniu z 33,6 mln euro rok wcześniej. Analitycy agencji Reuters spodziewali się 369 mln euro pod kreską. Zysk przed opodatkowaniem, odliczeniem odsetek od kredytów i amortyzacją wyniósł 61,6 mln euro. Powodem tak dużej straty

Auto dla firmy - za gotówkę, na kredyt, w wynajmie

amortyzacji. Nie można wprowadzić zapisu o wykupie przedmiotu leasingu przez leasingobiorcę po zakończeniu okresu umowy. Samochód stanowi majątek leasingodawcy, ale czynsze leasingowe i opłata wstępna (inicjalna) wchodzą w koszty uzyskania przychodu leasingobiorcy. Podatek VAT, którym obciążone są raty

Listopad - miesiącem szukania kosztów. Przygotuj się już teraz

opłata wstępna może w wielu przypadkach znacznie zmniejszyć dochód do opodatkowania.Takie koszty można jednak odliczyć w formie amortyzacji. Wtedy pamiętać trzeba, że pierwszy odpis amortyzacyjny podatnik uwzględni w kosztach uzyskania przychodu dopiero w następnym miesiącu. Stąd np. zakupy

"Małym" podatnikiem będzie przedsiębiorca z przychodami 1,2 mln euro

podatników mają prawo do skorzystania z preferencji podatkowych. Mogą zastosować tzw. metodę jednorazowej amortyzacji. Projekt przewiduje, że mali podatnicy oraz rozpoczynający działalność gospodarczą w latach 2009-2010 będą mogli zaliczać do kosztów wydatki poniesione na inwestycje do wysokości 100 tys

Wynik EBITDA wg LIFO PKN Orlen wzrósł o 41,8% r/r do 605 mln zł w IV kw. 2013 r

4.459 mln zł.  "Zysk operacyjny powiększony o amortyzację Grupy Kapitałowej Orlen wg wyceny zapasów metodą LIFO (EBITDA LIFO) w IV kwartale 2013 roku wyniósł 605 mln zł i był wyższy o 253 mln zł (r/r). W skali 2013 roku wynik EBITDA LIFO wyniósł 3 171 mln zł" - czytamy w komunikacie

Strata netto PKP Intercity za 2011 r. wyniesie ok. 27 mln zł

wcześniej było to 117 mln zł które są niezbędne, aby kraj otrzymał nową transzę pomocy finansowej od międzynarodowych pożyczkodawców. W 2011 r. EBITDA, czyli zysk przedsiębiorstwa przed potrąceniem kosztów kredytów, podatków czy amortyzacji, wyniósł 210 mln zł. W 2010 r. było to 101 mln zł. Według

Grupa Kęty prognozuje utrzymanie zysku netto r/r czyli 43-44 mln zł w III kw.

Budowlanych oraz dalszą poprawę w Segmencie Wyrobów Wyciskanych w stosunku do pierwszej połowy roku" - czytamy dalej.  Zysk EBITDA (zysk operacyjny powiększony o amortyzację) wyniesie 74-76 mln zł. Saldo działalności finansowej (koszty odsetek, różnice kursowe na wycenie pozycji bilansowych, w

Nie znalazłeś tego, czego szukasz? Zapytaj użytkowników

Amortyzacja

Amortyzacja – nazywana czasami konsumpcją kapitału, oznacza zmniejszenie się wartości dobra kapitałowego w pewnym okresie w wyniku użytkowania lub starzenia się. Można mówić o amortyzacji kredytu (rozłożeniu jego spłaty), ale najczęściej pojęcie to odnosi się do amortyzacji

Amortyzacja rowerowa

Amortyzacja jest spotykana w rowerach MTB, oraz turystycznych. Ma ona na celu zwiększenie komfortu jazdy w nierównym terenie. Amortyzatory rowerowe łączą funkcję, które w układzie zawieszenia samochodu pełnią amortyzator oraz sprężyny. W zależności od zastosowanych technologii amortyzatory

Produkt krajowy netto

Produkt krajowy netto, PKN (ang. Net Domestic Product, NDP) to produkt krajowy brutto (PKB) pomniejszony o wartość amortyzacji środków trwałych.PKN = PKB – amortyzacja

Dochód osobisty ludności

Dochód osobisty ludności – miara wartości dochodów uzyskiwanych przez gospodarstwa domowe w przedsiębiorstwach.Oblicza się go według formuły:dochód osobisty ludności = PNB - amortyzacja - podatki bezpośrednie - zyski niepodzielone (przeznaczone na rozwój)

Wartość księgowa

Wartość księgowa przedsiębiorstwa wyceniana jest na podstawie pozycji bilansowych firmy (aktywów i pasywów). Nie zawsze odzwierciedla rzeczywistą wartość netto ze względu na stosowanie uproszczonych form szacowania środków trwałych (amortyzacja, umorzenie środków trwałych, wycena wartości papierów

Tekst udostępniany na licencji Creative Commons: uznanie autorstwa, na tych samych warunkach, z możliwością obowiązywania dodatkowych ograniczeń. Zobacz szczegółowe informacje o warunkach korzystania.
Zasady zachowania poufności. O Wikipedii. Korzystasz z Wikipedii tylko na własną odpowiedzialność. Materiał pochodzący z Wikipedii został zmodyfikowany poprzez ograniczenie liczby przypisów. Wikipedia® is a registered tradmark of the Wikimedia Foundation.

amortyzacja

Amortyzacja nazywana czasami konsumpcją kapitału, oznacza zmniejszenie się wartości dobra kapitałowego w pewnym okresie w wyniku użytkowania lub starzenia się. Można mówić o amortyzacji kredytu (rozłożeniu jego spłaty), ale najczęściej pojęcie to odnosi się do amortyzacji księgowej.Amortyzacja księgowa służy przypisaniu ceny nabycia lub kosztu wytworzenia środka trwałego lub wartości

więcej o amortyzacja na pl.wikipedia.org