amortyzacja

PAP

TK: pozbawienie prawa do kontynuacji amortyzacji niezgodne z Konstytucją

TK: pozbawienie prawa do kontynuacji amortyzacji niezgodne z Konstytucją

Przepisy nowelizacji ustawy o CIT, które pozbawiły podatnika prawa do kontynuowania rozpoczętej wcześniej amortyzacji, są niezgodne z wywodzoną z Konstytucji zasadą ochrony interesów w toku - uznał we wtorek Trybunał Konstytucyjny.

Zakup i amortyzacja używanego samochodu osobowego

Spółka cywilna, którą rozliczam (KPiR, czynny podatnik VAT) kupiła 10-letni samochód osobowy Toyota Camry za kwotę netto 18.500 zł, podatek VAT - 4.070 zł. VAT spółka odliczy w kwocie 2.442 zł (4.070 x 60%). W której rubryce deklaracji VAT-7 wykazać kwoty 18.500 zł oraz 2.442 zł? Czy ustalając wartość początkową samochodu jako środka trwałego do kwoty 18.500 zł należy dodać 1.628 zł? Jaką zastosować stawkę amortyzacji - 20% czy 40%?

Ile wyniesie limit jednorazowej amortyzacji w 2011 r.?

Z przywileju, jakim jest tzw. jednorazowa amortyzacja, mogą korzystać podatnicy rozpoczynający prowadzenie działalności gospodarczej oraz tzw. mali podatnicy, czyli tacy, u których wartość przychodu ze sprzedaży (wraz z kwotą należnego podatku VAT) nie przekroczyła w poprzednim roku podatkowym kwoty odpowiadającej równowartości 1.200.000 euro. Możliwość tę mają zarówno podatnicy podatku dochodowego od osób fizycznych, jak i podatku dochodowego od osób prawnych.

Nieużytkowane środki trwałe na skutek zaprzestania działalności a koszty z tytułu amortyzacji i podatku nieruchomości w kosztach

. z 2009 r. nr 152, poz. 1223 ze zm.) odpisów amortyzacyjnych lub umorzeniowych od środka trwałego dokonuje się drogą systematycznego, planowego rozłożenia jego wartości początkowej na ustalony okres amortyzacji. Rozpoczęcie amortyzacji następuje nie wcześniej niż po przyjęciu środka trwałego do

Jednorazowa amortyzacja samochodu ciężarowego

Czy w świetle obowiązującej ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, można zastosować jednorazową amortyzację samochodu marki mercedes benz Viano CDI 3.0 z homologacją ciężarową, wydaną przez producenta (samochód zarejestrowany jako ciężarowy - ładowność 854 kg). Czy konieczne są dodatkowe

Amortyzacja nie zawsze jest obowiązkiem

Zdarza się jednak, że organy podatkowe negują prawo podatnika do nieuznawania takiego składnika majątku za środek trwały. Potwierdzają to interpretacje indywidualne m.in. Dyrektora Izby Skarbowej w Bydgoszczy z dnia 8 stycznia 2010 r., nr ITPB3/423-643/09/PS (szerzej na ten temat pisaliśmy w GP nr 6

Amortyzacja i opłaty leasingowe z tytułu umów leasingu

umów.I rodzaj umowy - leasing finansowy dla celów rachunkowych oraz leasing operacyjny dla celów podatkowych Ujęcie rachunkowe: Firma wykazuje przedmiot leasingu jako środek trwały i dokonuje odpisów amortyzacyjnych w trakcie trwania umowy. Kosztem rachunkowym, obok amortyzacji, jest część odsetkowa

Amortyzacja w przypadku likwidacji części składowej środka trwałego

Odpowiedź: Zakupiony w 2000 r. komputer przez 4 lata stanowił kompletny obiekt zdatny do użytku, tj. składający się z jednostki centralnej, klawiatury, monitora i drukarki. Posiadał także funkcje użytkowe, dzięki którym mógł pracować samodzielnie, bez współpracy z innymi urządzeniami. Należy zatem s

PIT: Koszty remontu budynku - amortyzacja i koszty uzyskania przychodów

Odpowiedź: Jeżeli Pani jednostka dokonuje remontu, czyli następuje przywrócenie pierwotnych cech budynku, to koszty remontu ujmuje Pani w okresie ich poniesienia, czyli nie zwiększają one wartości początkowej budynku. Odpowiadając na Pani pytanie, pragnę zwrócić uwagę na istotę remontu i ulepszenia.

PZU oszczędza na odszkodowaniach, a klienci tracą [INTERWENCJA]

PZU oszczędza na odszkodowaniach, a klienci tracą [INTERWENCJA]

. Próbują w nich wyjaśniać, że wysokość tych potrąceń nie wynika z amortyzacji, tylko ilości oraz dostępności cen tych części na rynku, ale w żaden sposób nie potrafią udowodnić swoich twierdzeń - mówi nam osoba z branży ubezpieczeniowej. Niepokrywanie kosztów auta zastępczego to też wbrew prawu. W

Zysk operacyjny grupy PKN Orlen w 2014 r. wyniósł 5,2 mld zł

Jak podał PKN Orlen, na wyniki spółki w 2014 r. istotnie wpływały: wzrost marży downstream (w tym rafineria i petrochemia), która na koniec czwartego kwartału wynosiła 12,6 dol. na baryłkę i liczona rok do roku była wyższa o 3,6 dol. na baryłkę, a także osłabienie średniego kursu złotego względem do

Przejście w nowym roku z metody degresywnej na liniową

Stosowanie metody degresywnejZasady amortyzacji metodą degresywną są określone w art. 22k ust. 1 ustawy o pdof oraz odpowiednio w art. 16k ust. 1 ustawy o pdop. Z powołanych przepisów wynika, że nie jest możliwe amortyzowanie tą metodą wszystkich środków trwałych. Ustawodawca dopuszcza jej

Sfinks ułożył się z bankami i zyskał środki na rozwój

Sfinks ułożył się z bankami i zyskał środki na rozwój

oraz wyniku na sprzedaży powiększonego o amortyzację. Wskaźniki będą określane na podstawie skonsolidowanych wyników spółki. Gdyby nie osiągnęły one odpowiednich poziomów spółka będzie musiała zdobyć dodatkowe finansowanie w wysokości 4 mln zł do końca czerwca 2014 r.Banki zagwarantowały sobie także

Inwestycje w obcych środkach trwałych. Likwidacja to nie tylko fizyczne zniszczenie

rozwiązania umowy przed zakończeniem amortyzacji inwestycji w obcym środku trwałym w rezultacie świadomej decyzji podatnika, nie można mówić o poniesionej stracie, gdyż rozwiązanie umowy w żadnym przypadku nie jest zdarzeniem mimowolnym.Potwierdzeniem omówionego stano-wiska są m.in. interpretacje indywidualne

CP Energia koryguje prognozę finansową na rok 2010

Publikowana obecnie korekta spowodowana jest głównie zmianą harmonogramu budowy instalacji skraplania gazu LNG w Kaliningradzie realizowanej przez ZAO Kriogaz, spółkę za-leżną CP Energia w ramach kontraktu z firmą ZAO GasOil, spółką zależną Gazpromu. Prze-sunięcie się w stosunku do założeń terminu w

Wratislavia-BIO wykupi 21 maja przedterminowo obligacje o wartości 33 mln zł

(obowiązkowa amortyzacja obligacji) warunków emisji obligacji. Wykup 23 100 obligacji o wartości 23 100 000,00 zł nastąpi w trybie pkt 29.4 (opcja call) warunków emisji obligacji" - czytamy w komunikacie. Papiery zostały wyemitowane 21 listopada 2013 r. Wratislavia-Bio to producent estrów metylowych

Amica może 'zbliżyć się' do poziomu 2 mld zł przychodów za 2014 r.

Kocikowski podczas konferencji prasowej. "Według miary, którą część rynku mierzy - zysk operacyjny plus amortyzacja - EBITDA to może być konserwatywnie 140-150 mln zł wobec 125 mln zł rok temu, natomiast wg naszej miary, powinniśmy mieć 140 mln zł EBITDA, liczone jako zysk brutto plus odsetki plus

Gorenje chce obniżyć dług netto/EBITDA do 3,5x w bieżącym roku

przed amortyzacją (EBITDA) o 10,6% do 86,5 mln euro, wskaźnik stosunku zadłużenia netto/ EBITDA obniżył się do 3,8, co stanowi najniższą wartość wskaźnika w ostatnich kilku latach. W bieżącym roku Grupa Gorenje zamierza obniżyć ten wskaźnik na 3,5" - czytamy w raporcie. Grupa Gorenje jest

Impexmetal przeznaczy na inwestycje w Aluminium Konin 100 mln zł w ciągu 3 lat

;W następnych latach planujemy utrzymanie rozwoju przynajmniej na poziomie amortyzacji, około 30 mln zł rocznie" - powiedział Woźniak na konferencji prasowej. Celem inwestycji jest zwiększenie zdolności produkcyjnych huty oraz zwiększenie udziału wyrobów wysokoprzetworzonych w całkowitej

Auto w firmie - korzyści podatkowe

zakupach aut do firm, ich amortyzacji, eksploatacji i odsprzedaży. Główną atrakcję targów stanowić będą jednak jak zwykle samochody. Przygotowano około 100 modeli, w tym kilka bardzo interesujących premier. Na flotowy debiut w warszawskim Centrum Expo przy ul. Prądzyńskiego 41 czekają Lexus NX, Toyota Aygo

Gorenje zakłada wzrost zysku netto r/r do 6,1 mln euro w tym roku

rynku rosyjskim, w grupie przygotowano różnego rodzaju scenariusze planu biznesowego na rok bieżący. Zgodnie z realistycznym scenariuszem sprzedaż planowana jest na poziomie 1,22 mld euro, zysk operacyjny przed amortyzacją (EBITDA) w wysokości 92,9 mln euro i zysk operacyjny (EBIT) w wysokości 43,1 mln

Od 1 stycznia droższe bilety Kolei Mazowieckich

za dostęp do infrastruktury kolejowej, pokrycie kosztów amortyzacji środków trwałych i na wkład własny w inwestycje i modernizacje taboru. Koleje Mazowieckie należą do samorządu województwa mazowieckiego. Jak wynika z danych Urzędu Transportu Kolejowego, udział przewoźnika w rynku to 23,11 proc., co

Synthos szacuje zysk netto na 357,5 mln zł, przychody na 4,62 mld zł w 2014 r.

amortyzacja miała wynieść ok. 1526,2 mln zł a dług netto ok. 357,5 mln zł. Wskaźnik dług netto do EBITDA szacowany jest natomiast na 1,15. "Przedstawione szacunki zostały dokonane na podstawie dostępnych zarządowi emitenta wstępnych danych dotyczących zrealizowanych wyników za okres styczeń-grudzień

Grupa Kęty chce osiągnąć 2,8 mld przychodów i 264 mln zł zysku netto w 2020 r.

amortyzację (EBITDA) poziom 465 mln zł (+50%) a skonsolidowany zysk netto 264 mln zł (+50%)" - czytamy w komunikacie. "Powyższe prognozy przygotowaniu w oparciu o następujące założenia makroekonomiczne: - średnia cena aluminium (3M) - 1900 USD/t - średni kurs USD 3,62 zł - średni kurs EUR 4,20

PGE miała wstępnie ok. 8,1 mld zł EBITDA i ok. 3,6 mld zł zysku netto w 2014 r.

Warszawa, 29.01.2015 (ISBnews) - Według wstępnych szacunków skonsolidowany zysk operacyjny powiększony o amortyzację (EBITDA) PGE Polskiej Grupy Energetycznej wyniósł ok. 8,1 mld zł, natomiast zysk netto przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej ok. 3,6 mld zł w 2014 roku, podała spółka

Boryszew przeznaczy ok. 150-180 mln zł na inwestycje w tym roku

prezes na konferencji prasowej. Jak wyjaśnił, w ubiegłym roku grupa wydała na ten cel około 150 mln zł, czyli trochę więcej niż wyniosła amortyzacja. „Są przesłanki, żebyśmy w tym roku wydali więcej. Na pewno więcej będziemy wydawać w automotive. Najbliższy rok to będzie bardzo mocne

KNF na wojnie z oszustwami przy likwidacji szkód

zaniżają też odszkodowania, m.in. powołując się na tzw. amortyzację, czyli zużycie uszkodzonych części. Przez to kierowcy są zmuszani do napraw z wykorzystaniem tańszych zamienników lub muszą dopłacać do naprawy z własnej kieszeni. Ostatnio bardzo popularne wśród ubezpieczycieli stało się stosowanie tzw

SGB-Bank zwiększył zysk netto do ok. 50 mln zł, a Grupy do ok. 300 mln w 2014 r.

wyniku działalności bankowej oraz niższych o 14,96 mln zł kosztów działania wraz z amortyzacją. (ISBnews)  

Zysk netto mBank spadł kw/kw do 324,83 mln zł w II kw. 2014 r.

(łącznie z amortyzacją) o 24,7 mln zł, tj. 5,7% kwartał do kwartału, spowodowany wzrostem kosztów rzeczowych w obszarze marketingu i logistyki oraz wzrostem amortyzacji wartości niematerialnych; * większe obciążenie rezerwami z tytułu utraty wartości kredytów i pożyczek (o 66,4 mln zł) spowodowane

Milkiland naruszył warunki kredytu, negocjuje restrukturyzację zadłużenia

podpisania umowy restrukturyzacji zadłużenia, podała spółka. W skład konsorcjum banków wchodzą: Raiffeisen Bank International AG, UniCredit Bank Austria AG oraz ZAO Raiffeisenbank. "Te zobowiązania obejmują terminarz amortyzacji kredytu oraz wymóg zapewnienia określonych poziomów zadłużenia wobec

Wynik operacyjny Grupy Lotos metodą LIFO wyniósł 150 mln zł w IV kw. 2014 r.

wydobycia oraz zawiązanie rezerw" - czytamy dalej. Wynik operacyjny (EBIT) w 2014 roku wyniósł - 1.393 mln zł, amortyzacja to 809 mln zł, zaś EBITDA wyniosła - 584 mln zł. Grupa Lotos jest zintegrowanym pionowo koncernem naftowym, który zajmuje się poszukiwaniem i wydobyciem ropy naftowej, jej

Zysk netto AC SA zmniejszył się r/r do 15,30 mln zł w I półroczu 2014 r.

charakterze) był wyższy o 392 tys. zł niż w 2014 r., wynik na działalności finansowej (głównie odsetki od lokat) był wyższy o 426 tys. zł, a prowadzone w ostatnich latach inwestycje skutkują wzrostem amortyzacji – w I półroczu 2014 r. o 754 tys. zł więcej niż w I półroczu 2013 r., co obniża wynik netto

KNF będzie sprawdzała ubezpieczycieli, jak wypłacają odszkodowania

- Chodzi nam o to, żeby wszystkie zakłady ubezpieczeń miały jednakowy dostęp do informacji, jaki jest punkt zapatrywania nadzoru, np. w tym przypadku na takie sprawy jak dostarczenie pojazdu zastępczego, oryginalność części zamiennych w przypadku wypadku, sposób amortyzacji tych części zamiennych

Litewski deputowany: Kupno Orlen Lietuva tylko za symbolicznego 1 lita

roku strata Orlen Lietuva (EBITDA - wynik przed potrąceniem odsetek od zaciągniętych kredytów, podatków oraz amortyzacji) wyniosła 3,541 mld litów, w tym w drugim kwartale 3,495 mld litów (1 euro = 3,45 lit). Skonsolidowane wyniki Orlenu, obejmujące działalność w Polsce, na Litwie, w Czechach i

Pracownicy Air France strajkowali dwa tygodnie. Przez to linie mogą stracić pół miliarda euro

w oświadczeniu. Przewiduje się, że wynik finansowy przewoźnika przed uwzględnieniem kosztów amortyzacji będzie jeszcze gorszy, m.in. na skutek przeniesienia rezerwacji na później z powodu strajku. Jak wskazał Riolacci, może to oznaczać, że skutki wrześniowego strajku będą odczuwalne jeszcze na

Na których ubezpieczycieli się skarżymy? InterRisk, Generali, Gothaer

. Klienci mają zastrzeżenia co do działalności ubezpieczycieli w zakresie do m.in. prawa osoby poszkodowanej do decydowania o wyborze części stosowanych do naprawy pojazdu, zasadności stosowania przez ubezpieczycieli amortyzacji części, problematyki wypłaty odszkodowania z tytułu utraty wartości handlowej

Sąd ogłosił upadłość układową MNI Premium

mln zł oraz wypracowała skonsolidowany zysk operacyjny przed amortyzacją (EBITDA) na poziomie 19,616 mln zł. MIT Mobile Internet Technology S.A. (dawniej PPWK S.A.) jest holdingiem medialnym i telekomunikacyjnym skupiającym rynkowych liderów w dziedzinie mobilnych usług dodanych. (ISBnews

"Parkiet": Szejkowie z ZEA na pokładzie hotelowej spółki

Chociaż oficjalnie nie podano nazwy tej firmy, z wcześniejszych ustaleń "Parkietu" wynika, że jest to Al Habtoor. Zarząd EFH szacuje, że firma zakończy ten rok z 28 mln zł zysku operacyjnego i 36 mln zł zysku operacyjnego powiększonego o amortyzację. W minionym roku było to odpowiednio 24

Rosyjski Acron kupił akcje Grupy Azoty za blisko 371 mln zł. Posiada w niej już 20 proc. udziałów

solidne wyniki dzięki wyższej wydajności i skutecznej kontroli kosztów - skomentował Alexander Popov, wiceprezes Acronu. - Wynik EBITDA [zysk przedsiębiorstwa przed potrąceniem odsetek, podatków, amortyzacji] był stabilny w ostatnich dwóch kwartałach i nie widzimy żadnych czynników, które mogłyby

Backlog Comarchu wzrósł o 13% r/r do 776,8 mln zł wg stanu na 30 kwietnia

, jeśli weźmiemy pod uwagę, że pierwszy kwartał jest z reguły nieco słabszy. W pierwszym kwartale wynik zazwyczaj oscylował wokół zera" - powiedział wiceprezes podczas konferencji prasowej. Wytłumaczył, że stało się tak dlatego, iż po raz pierwszy od pięciu lat wyniku nie obciążała amortyzacja

Towarzystwa ubezpieczeniowe nadal oszczędzają na kierowcach

ubezpieczeniową. Po kilku dniach pan Tomasz dostał pieniądze, jednak o naprawie samochodu mógł zapomnieć. Zamiast wyliczonych w kosztorysie 15 tys. dostał 10,3 tys. zł. Ubezpieczyciel zmniejszył odszkodowanie, bo stwierdził, że skoro auto miało już swoje lata, to odszkodowanie należy pomniejszyć o amortyzację

Udziały w Deutsche Telekom niepotrzebne rządowi?

kolejowej i prywatyzacja Deutsche Bahn byłyby niewłaściwym krokiem - ocenił. Tymczasem Deutsche Telekom zanotował dobre wyniki finansowe w 2013 r. Przychód wyniósł 22,4 mld euro. To o 1,3 proc. więcej niż rok wcześniej. Z kolei EBIDTA (zysk przed zapłatą odsetek, opodatkowaniem i amortyzacją) wyniosła 8,4

Deutsche Telekom zapłaci ponad 500 mln euro za GTS

infrastrukturę w Europie Środkowej i Wschodniej, a informacje o transakcji krążyły na rynku już od kilku miesięcy.W 2012 roku GTS osiągnął przychody na poziomie 347 mln euro i EBITDA (zysk przed uwzględnieniem odsetek bankowych, opodatkowaniem i amortyzacją) w wysokości 87 mln euro bez uwzględnienia aktywów na

Kapica: w trakcie kontroli ws. Moniki Nowak stwierdzono nieprawidłowości

amortyzacji za rok 2012, umowę najmu lokalu, umowę o sprzedaży samochodu, umowę usług telefonicznych, wyciągi bankowe, zestawienie płatności przy pomocy terminala do płatności kartami oraz korekty zeznania za rok 2012" - relacjonował Kapica. Wyjaśnił, że w toku kontroli stwierdzono wpłaty bankowe oraz

Zysk grupy mBanku w I kw. wyższy niż przed rokiem

kwartale 2014 roku wyniósł 241,4 mln zł i był 7 proc. wyższy od oczekiwań rynku, który spodziewał się 224,5 mln zł (oczekiwania wahały się od 210 mln zł do 235 mln zł). W I kw. 2014 r. koszty działalności i amortyzacja grupy mBanku wyniosły 430,6 mln zł i były niższe w porównaniu do poprzedniego kwartału

Grupa Kęty prognozuje 455-465 mln zł sprzedaży i 31-33 mln zł zysku netto w I kw

wyników z działalności operacyjnej. Według prognozy zarządu spółki skonsolidowany zysk operacyjny pierwszego kwartału wyniesie 48 - 50 mln zł, natomiast EBITDA (zysk operacyjny powiększony o amortyzację) wyniesie 69 – 71 mln zł. Saldo działalności finansowej (koszty odsetek, różnice kursowe na

BGK: więcej gmin chce budować lokale ze wsparciem państwa

ramach programu mieszkań jest zróżnicowany. Zależy m.in. od ich położenia. W większości przypadków są one wykonane w tradycyjnej technologii i nie odbiegają jakością od mieszkań budowanych przez deweloperów. Ich amortyzacja wynosi średnio 100 lat.

Energa po raz pierwszy osiągnęła ponad miliard zł zysku

Zysk w 2014 roku wyniósł 1 mld 6 mln zł i był o 35 proc. wyższy niż rok wcześniej - powiedział w poniedziałek na konferencji prasowej prezes Energi Mirosław Bieliński. EBIDTA (czyli zysk przed potrąceniem odsetek od zaciągniętych kredytów, podatków i amortyzacji) w 2014 r. wzrosła o 17 proc. w

Skrót wiadomości ze spółek giełdowych - środa

współpracę m.in. z Rafako i Mostostalem Zabrze - poinformował prezes Kopeksu Józef Wolski. Dodał, że grupa zamierza rozpocząć produkcję komponentów wykorzystywanych w budownictwie kolejowym. - Kopex chce przeznaczyć na inwestycje w 2015 r. nakłady zbliżone do poziomu amortyzacji, czyli ok. 150-160 mln zł

Co mają na sumieniu firmy ubezpieczeniowe?

Direct, Allianz, BRE Ubezpieczenia i STU Ergo Hestia. Amortyzacja, czyli odszkodowania w dół o 70 proc. Od lat towarzystwa nie zwracają kierowcom pieniędzy za nowe części. Wypłatę odszkodowania potrafią pomniejszyć nawet o 70 proc. Wcześniej tłumaczyły to amortyzacją, czyli zużyciem części. Teraz nadal

PGE szacuje zysk EBITDA za I poł. 2014 r. na ok. 4,6 mld zł

wiadomości publicznej, że według wstępnych szacunków skonsolidowany zysk operacyjny powiększony o amortyzację (EBITDA) w I półroczu 2014 roku wyniesie ok. 4,6 mld zł" - czytamy w komunikacie. Szacunek ten uwzględnia planowane ujęcie przez PGE w skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym za I półrocze

Prezes T-Mobile rezygnuje z funkcji. Dwa miesiące przed końcem kontraktu

, gorzej mają się finanse firmy. Półroczne przychody T-Mobile Polska wyniosły ok. 3 mld zł, co w porównaniu z analogicznym okresem ubiegłego roku daje spadek o 9,7 proc. Zmalał też wskaźnik EBITDA (zysk przed amortyzacją i opodatkowaniem) o 4,2 proc. Na dokładkę spadła liczba użytkowników usług mobilnych o

Kierowcy słono płacą za odpowiedzialność

, który zabronił firmom m.in. stosowania tzw. amortyzacji, czyli potrącenia odszkodowania z uwagi na wiek auta, i nakazał pokrywanie kosztów najmu auta zastępczego. - Wytyczne podnoszą koszty wypłat o 1,2 mld zł - liczyła Polska Izba Ubezpieczeń. Co konkretnie się zmieni? Zakład ubezpieczeń będzie musiał

Czy wartość prawa użytkowania wieczystego gruntu jest amortyzowana bilansowo?

Prawo wieczystego użytkowania gruntów podlega amortyzacji bilansowej. Prawo wieczystego użytkowania gruntów zalicza się do środków trwałych (art. 3 ust. 1 pkt 15 ustawy z 29 września 1994 r. o rachunkowości, Dz.U. z 2002 r. nr 76, poz. 694 ze zm., dalej: uor). Natomiast wartość

Moody's: potrzeby pożyczkowe krajów CEE6 spadną do 94,2 mld euro

"Dla krajów CEE6 potrzeby pożyczkowe brutto w 2014 roku wyniosą 94,2 mld euro, co odpowiada 10,5 proc. PKB tych państw i oznacza spadek z 108,9 mld euro (12,3 proc. PKB) finansowania w 2013 roku, ze względu na niższą amortyzację płatności" - napisała agencja w piątkowym raporcie. "

Nowe grupy podatników będą musiały w 2015 r. zainstalować kasy fiskalne

przedsiębiorca zaliczył do środków trwałych, sprzedaż wartości niematerialnych i prawnych podlegających amortyzacji, a także sprzedaż nieruchomości. Transakcje takie będą jednak musiały być udokumentowane fakturą. Obecnie zwolniona z ewidencjonowania przy pomocy kasy fiskalnej jest m.in. sprzedaż energii

Telewizja Polska: prawie 220 mln straty w 2012 roku

do 254 mln zł (tj. o 24 proc.). TVP jednak przypomina w komunikacie, że są one mniejsze aż o 261 mln zł niż w 2007 roku. W ub.r. abonament stanowił tylko 18,5 proc. przychodów ogółem TVP. Spółka podała też, że jej wskaźnik EBIDTA (eliminujący m.in. obciążenie kosztami amortyzacji wcześniejszych

Właściciel Biedronki z kiepskimi wynikami. Przez konkurencję w Polsce

przez coraz ostrzejszą rywalizację na rynku handlu detalicznego w Polsce, kluczowym dla całej spółki. Zysk EBITDA (zysk przed potrąceniem odsetek, podatków i kosztów amortyzacji) wzrósł o 3 proc. do 224 mln euro. Wyniki te spowodowały spadek kursu akcji na giełdzie w Brukseli o 4 proc. (stan na godzinę

Grupa Kęty prognozuje 29,5 mln zł zysku netto za IV kw. i 175,1 mln zł w 2014 r

(zysk operacyjny powiększony o amortyzację) wyniesie 63 mln zł, wzrost o 25% do zeszłego roku. Narastająco po 12 miesiącach wartości te wyniosą odpowiednio 232 mln zł (zysk operacyjny) i 315 mln zł (EBITDA). Saldo działalności finansowej (koszty odsetek, różnice kursowe na wycenie pozycji bilansowych, w

Toruń. Od 1 kwietnia drożej za wodę i ścieki

(było 3,61 zł) i dla przemysłu do 3,73 zł (było 3,81 zł). "Zmniejszenie ceny wody było możliwe głównie dzięki zmniejszeniu kosztów energii, a najważniejszą przyczyną wzrostu kosztów odprowadzania ścieków jest koszt amortyzacji wybudowanej i oddanej już do użytkowania stacji termicznej przeróbki

Dekpol prognozuje wzrost zysku netto o 16,6% do 20,7 mln zł w 2014 r.

wzrosną o 22,9% a zysk na sprzedaży zwiększy się o 21,6% r/r. Z kolei wynik na działalności operacyjnej powiększony o amortyzację (EBITDA) sięgnie 31,1 mln zł (wzrost o 11,4% r/). Zarząd zakłada wypracowanie w tym roku 20,7 mln zł zysku netto, tj. wyższego 16,6% r/r. "Finansowanie działalności

Roszady w polskim T-Mobile? Prezes może stracić pracę

. Wskaźnik EBITDA (zysk przed amortyzacją, opodatkowaniem) wyniósł ok. 1,1 mld zł - to spadek o 4,2 proc. W dodatku o 1,8 proc. spadła liczba użytkowników usług mobilnych. To wyższy spadek, niż zakłada europejska średnia dla Deutsche Telekom (0,9 proc.). Zdaniem "Handelsblatt" gorzej niż w Polsce T

Rozliczenie w kosztach zakupu firmowego auta

Amortyzacja samochodu osobowegoPrzeważnie przedsiębiorcy chcą jak najszybciej zamortyzować samochód będący środkiem trwałym, aby rozliczyć wydatki na jego nabycie w kosztach podatkowych. W odniesieniu do samochodów osobowych ustawodawca nie przewidział możliwości zastosowania tzw. jednorazowej

T-Mobile traci klientów, ale wciąż jest największy. Bank pomoże?

odsetek, opodatkowaniem i amortyzacją) wyniosła 557 mln zł, znów spadek w stosunku do analogicznego okresu ubiegłego roku (581 mln zł). - To w dużej mierze odzwierciedlenie spadków wynikających z regulacji dotyczącej obniżenia stawek rozliczeń międzyoperatorskich oraz roamingowych - ocenia T-Mobile. O T

BGK: do końca marca gminy mogą starać się o środki na budowę mieszkań

m.in. od ich położenia. W większości przypadków są one wykonane w tradycyjnej technologii i nie odbiegają jakością od mieszkań budowanych przez deweloperów. Ich amortyzacja wynosi średnio 100 lat.

Zespół roboczy zaczął prace nad założeniami programu naprawczego KHW

zewnątrz, wzrost jakości węgla (przez eliminację wydobycia z pokładów o niskich parametrach), stopniowe zmniejszanie stanu zwałów, utrzymanie inwestycji na poziomie zbliżonym do kosztów amortyzacji, likwidację zbędnej infrastruktury oraz zwiększanie zysku ze sprzedaży nieruchomości, metanu czy kamienia

Program naprawczy KHW zakłada m.in. zbycie części aktywów do SRK

dotychczas zlecanych firmom zewnętrznym, eliminacja węgla z pokładów niskich jakościowo, stopniowe zmniejszanie zwałów, utrzymanie nakładów inwestycyjnych na poziomie kosztów amortyzacji, ograniczanie kosztów stałych i maksymalizacja przychodów z innych źródeł, w tym zbycie majątku nieprodukcyjnego

Województwo śląskie weźmie 30 mln zł kredytu na Koleje i Park Śląski

(WPKiW) miała w ub. roku ponad 6 mln zł straty (w 2011 r. było to prawie 3 mln zł, a w 2012 r. - ponad 5 mln zł). Według cytowanego, przez regionalny dodatek Gazety Wyborczej, prezesa WPKiW Arkadiusza Godlewskiego 4,8 mln zł z ubiegłorocznej kwoty wynika z amortyzacji, a pozostała część wiąże się m.in

Gdańskie lotnisko bije rekordy. W tym roku ma być 3,7 mln pasażerów

prezes. W Gdańsku w parze z ilością pasażerów idzie również wynik finansowy. Czysty zysk wyniósł w tym roku blisko 29,7 mln zł i był wyższy od poprzedniego o ponad 81 proc. 30 mln zł rocznie - Nasz wynik operacyjny powiększony o amortyzację [EBITDA] wyniósł 69 mln zł, co oznacza, że sami możemy spłacać

Zysk netto grupy PKN Orlen w III kwartale 2013 r. wyniósł 652 mln zł

Zysk netto grupy PKN Orlen za III kwartał 2013 r., po uwzględnieniu obciążeń podatkowych, wyniósł 652 mln zł, a zysk operacyjny powiększony o amortyzację wyniósł za ten okres 796 mln zł - poinformowała w środę spółka. Oznacza to duży spadek w porównaniu do trzeciego kwartału 2012 r. Wtedy zysk

Mieszkaniowe zadania dla nowego rządu

oraz Kazimierza Kirejczyka, prezesa firmy doradczej Reas: 1. Liberalizacja ustawy o ochronie praw lokatorów; 2. Zwiększenie zaangażowania budżetu państwa w pomoc gmin budujących czynszówki (na wzór "orlików"); 3. Skrócenie okresu amortyzacji budynków na wynajem; 4. Deregulacja rynku

Ile to kosztuje i dlaczego tak drogo? Kilogram jabłek

handlowych) serwisu Dlahandlu.pl średnia cena za kilogram jabłek wynosi 2,52 zł. Ale zanim do którejkolwiek z tych rąk trafi, sadownik musi sporo się napracować. Od podstaw - ziemia, odpowiedni sprzęt (instalacje przeciwgradowe, przeciwprzymrozkowe, nawadniające) i jego amortyzacja, dopieszczanie drzewek

GUS: Wynik finansowy netto banków wzrósł o 7,1 % r/r do 16,2 mld zł w 2014 r.

banków (w tym kosztach pracowniczych) oraz wyższych kosztach: amortyzacji, rezerw i odpisów aktualizujących z tytułu utraty wartości aktywów. W rezultacie, wynik z działalności operacyjnej zwiększył się o 9,7% i osiągnął wartość 20,3 mld zł" - czytamy dalej. Suma bilansowa sektora bankowego w

Ostatnie chwile wojny cenowej na rynku ubezpieczeniowym

. Ubezpieczyciele muszą pokrywać też koszty najmu auta zastępczego z polis OC sprawcy i nie obniżać odszkodowań dla starszych samochodów. Ale robią to z oporami.- Wciąż wbrew uchwałom Sądu Najwyższego niechętnie pokrywają koszty wynajmu auta zastępczego, stosują zabronioną amortyzację, obniżając należne

Kiedy firma otrzymuje status "małego podatnika"?

podatnicy to między innymi: kasowa metoda rozliczeń VAT, kwartalne rozliczenia VAT bez konieczności wpłacania zaliczek, jednorazowa amortyzacja środków trwałych, oraz wartości niematerialnych i prawnych, możliwość wpłacania zaliczek na podatek dochodowy kwartalnie lub w formie uproszczonej

Energa po raz pierwszy osiągnęła ponad miliard zł zysku

wcześniej - powiedział w poniedziałek na konferencji prasowej prezes Energi Mirosław Bieliński. EBIDTA (czyli zysk przed potrąceniem odsetek od zaciągniętych kredytów, podatków i amortyzacji) w 2014 r. wzrosła o 17 proc. w ujęciu rocznym i osiągnęła ponad 2,3 mld zł. W samym czwartym kwartale ub. roku

Polenergia sfinansuje inwestycje ze środków własnych i z emisji obligacji

okres amortyzacji taryfowej projektu wynosi 20 lat. Polenergia S.A. notowana jest na Giełdzie Papierów Wartościowych. Spółka jest pionowo zintegrowanym podmiotem specjalizującym się w realizacji projektów począwszy od wytwarzania energii elektrycznej ze źródeł konwencjonalnych i odnawialnych, przez

Finansowe "drobiazgi" związane z samochodem. Ważne dla firmy i... pracownika

obliczony dochód, od którego trzeba zapłacić podatek. Wysokość podatku będzie zależała od wartości sprzedawanego auta, a ta z kolei od tego, czy samochód jest zamortyzowany, czy jeszcze w okresie amortyzacji (i w jakiej jej fazie). Obowiązek zapłacenia podatku powstanie nawet wówczas, gdy działalność

BNP Paribas Bank Polska poprawił zysk netto i wskaźnik NPL w 2014 r.

sprawach sądowych z klientami, dotyczących instrumentów pochodnych. Wynik z działalności bankowej wyniósł 826 mln zł w 2014 r. wobec 823 mln zł rok wcześniej. Bank utrzymał marżę odsetkową netto na poziomie 2,8%, tj. z poprzedniego roku. Koszty działania grupy i amortyzacja wyniosły 586 mln zł w 2014

Wielka spółka z Ukrainy piątkową gwiazdą giełdy w Warszawie

przekraczają 8 mld zł. Dla porównania roczne przychody również obecnych w WIG20 mBanku są mniejsze o ponad 2,5 mld zł, a Orange Polska większe o ponad 4 mld zł. Rośnie zysk i produkcja Tzw. zysk EBITDA, a więc zysk liczony przed potrąceniem odsetek od zaciągniętych kredytów, podatków oraz amortyzacji, wyniósł

Ile to kosztuje i dlaczego tak drogo: gęsina

Najpierw trzeba kupić gęsie pisklę. W tym roku to był koszt 10-12 zł za sztukę, co w przeliczeniu potem na kilogram dorosłej gęsi daje ok. 2 zł w kosztach. Koszty paszy (owsa i mieszanek traw), leków, amortyzacji budynków itp. wynosi ok. 5,8 za kg. Rolnicy po czterech miesiącach chowu sprzedają

Tanie polisy dla kierowców dużo kosztują ubezpieczycieli

Najwyższego niechętnie pokrywają koszty wynajmu auta zastępczego, stosują zabronioną amortyzację, obniżając należne odszkodowania. Niektórzy ubezpieczyciele do dziś nie respektują tych wyroków. Potrafią np. pomniejszyć wypłatę odszkodowania o 70 proc., tłumacząc to właśnie amortyzacją, czyli zużyciem części

Empik chce się zmienić. Będzie trochę więcej książek

przed potrąceniem odsetek od kredytów, podatków i amortyzacji. Pełne wyniki będą opublikowane po zakończeniu przez PwC audytu. Ten planowany jest na 19 marca. - Wyniki za IV kwartał są gorsze niż w tym samym czasie przed rokiem. EBITDA spadła ze 168 mln zł do 137 mln zł, czyli o 18 proc., a po odjęciu

Kropla drąży portfel, czyli ile kosztuje woda

. - Cena wody zależy w największym stopniu od tego, czy wodociągi w danym mieście inwestowały - twierdzi Bogdanowicz. Tłumaczy, że im nowszy majątek, tym więcej potrzeba na jego amortyzację (to nakłady na odtworzenie majątku) i podatek od nieruchomości. - Jeśli miasto wydało kilkadziesiąt milionów złotych

Przegląd wiadomości ze spółek, wtorek godz. 15

, że na wynikach grupy w 2014 r. nie będzie ciążyła amortyzacja Comarch SuB, która zakończyła się w 2013 r. "Pierwszy kwartał zapowiada się całkiem nieźle, co wynika z faktu, że kilka kontraktów z 2013 r. przesunęło się na 2014 i w związku z tym wyniki pierwszego kwartału powinny być bardzo

Jak obniżyć roczny podatek?

Wydatków na środki trwałe nie można jednorazowo zaliczyć do kosztów podatkowych. Należy dokonać ich amortyzacji, co spowoduje, że poniesiony wydatek będzie zaliczany do kosztów ale stopniowo, w określonym przepisami czasie. Pamiętajmy jednak, że odpis amortyzacyjny jest bowiem możliwy

Orange gwiazdą parkietu. Głównie przez dywidendę

amortyzacji) - wyniósł on 898 mln zł, przebijając oczekiwania o prawie 10 proc. Wzrosły również przychody do 3,087 mld zł, przebijając oczekiwania większości analityków o 1,5 proc. - Moim zdaniem raport nie był jednak dobry - twierdzi Paweł Szpigiel, analityk z Domu Maklerskiego mBanku. Jego zdaniem

Uwaga na TanieAukcje.com - kolejny serwis z pseudoaukcjami

ustawy towar może nosić takie ślady, ale wtedy kupujący pokrywa koszty tzw. amortyzacji, czyli stopnia uszkodzenia sprzętu; - według regulaminu kupujący traci prawo do rękojmi, jeśli w ciągu dwóch miesięcy nie poinformuje sprzedawcy, że towar jest wadliwy. Według ustawy kupujący ma na to dwa lata

Wskaźnik C/I mBanku wzrósł r/r do 47,2% w IV kw.

efektywności, jednocześnie inwestując w przyszły wzrost - prowadząc kampanie marketingowe oraz rozwijając inicjatywy strategiczne. W IV kwartale 2014 roku koszty działalności i amortyzacja grupy mBanku wyniosły 443,5 mln zł i pozostały na zbliżonym poziomie w porównaniu do poprzedniego kwartału. W wyniku

BZ WBK utrzymał wskaźnik C/I na poziomie 47% w 2014 r.

(205,8 mln zł za 2014 r. i 264,4 mln zł w okresie porównywalnym), kosztów operacyjnych Grupy SCB S.A. oraz spółek BZ WBK-Aviva TUO S.A. i BZ WBK-Aviva TUnŻ S.A., a także amortyzacji w wys. 84,4 mln zł powstałej w procesie alokacji ceny nabycia ww. towarzystw ubezpieczeniowych, porównywalne koszty ogółem

Przegląd informacji ze spółek

KGHM Polska Miedź ogłosiła wezwanie na 2.107.932 akcje Biprometu po cenie 6,29 zł za akcję, podała spółka. Według wstępnych szacunków skonsolidowany zysk operacyjny powiększony o amortyzację (EBITDA) PGE Polskiej Grupy Energetycznej wyniósł ok. 8,1 mld zł, natomiast zysk netto przypadający

General Motors wciąż traci pozycję w Europie

Europie. Ale analityk banku Barclays Brian Johnson ocenił, że dokonane przez GM odpisy od wartości aktywów w Europie zmniejszą koszty amortyzacji i deprecjacji. Zdaniem Johnsona dzięki takim zabiegom księgowym w tym roku strata GM w Europie wyniesie 1,1-1,2 mld dol., mniej niż dotąd prognozowano.

Stłuczka? Sprawdź, jak nie dać się oszukać

ubezpieczycielem użera się warsztat, a ty odbierasz już naprawiony samochód. Decydujesz się na gotówkę? Sprawdź kosztorys. Sąd Najwyższy zabronił stosowania przez ubezpieczycieli tzw. amortyzacji, czyli obniżania odszkodowania za części ze względu na ich zużycie. Ubezpieczyciele mają też tendencję do zawyżania

Strata netto Selena FM wzrosła r/r do 16,79 mln zł w I kw. 2014 r.

amortyzacja: 6,2 mln zł) i była o 2,8 mln zł wyższa od wartości dla analogicznego okresu roku poprzedniego, wskazano również. Strata operacyjna wyniosła 5,41 mln zł wobec 8,17 mln zł straty rok wcześniej. Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 200,13 mln zł w I kw. 2014 r. wobec 184,21 mln zł

MIT miało 16,4 mln zł zysku netto w I-III kw., wzrost o 19,5% r/r

komunikacie. Spółka podała, że w III kwartale 2010 r. zysk na sprzedaży wyniósł 6,5 mln zł, o 153,4% więcej niż rok wcześniej. Na koniec września 2010 r. zysk skonsolidowany narastająco wynosi 22,2 mln zł. W efekcie został wypracowany zysk operacyjny przed amortyzacją (EBITDA) w wysokości 8,453 mln zł, co w

Nie rozdziobią nas kruczki: Pogoda dla biznesu?

związanych z ustalaniem kosztów czy wymiaru podatku. Jednak ostatnie tygodnie przyniosły wiele zapowiedzi i wydarzeń, które mogą wyraźnie poprawić sytuację polskich firm. 1) Ministerstwo Finansów pracuje nad wdrożeniem nowych zasad amortyzacji. Zgodnie z zapowiedziami amortyzować jednorazowo można by zakupy

Katowice. W 2014 r. wyższe opłaty za wodę i odprowadzanie ścieków

- a także z prowadzonych inwestycji w infrastrukturze wodociągowo-kanalizacyjnej, których łączna wartość sięgnęła ok. 600 mln zł. Oznacza to m.in. wyższe koszty amortyzacji, dzierżawy oraz podatków i utrzymania infrastruktury. Zgodnie z nową taryfą, od 1 lutego przyszłego roku do końca stycznia 2015

Mediacap chce przejść na rynek główny giełdy z NC w I półroczu 2015 r.

Rachunkowości (MSR). Podstawową znaczącą zmianą wpływającą na wynik będzie brak amortyzacji wartości firmy, która zostanie zastąpiona testami na utratę wartości przejętych podmiotów" –  podkreśliła dyrektor finansowy, członek zarządu Mediacap Edyta Gurazdowska. Planując ewentualne przejęcia

Dobre wyniki finansowe Orange, głównie dzięki sprzedaży Wirtualnej Polski

ściślejszą kontrolę kosztów oraz czerpaliśmy korzyści z prowadzonego programu optymalizacji kosztów. W efekcie, obroniliśmy marżę EBITDA (zysk przed zapłatą odsetek, opodatkowaniem i amortyzacją) na poziomie zbliżonym do zeszłorocznego - skomentował członek zarządu ds. finansów Maciej Nowohoński. Więcej

Komisja Nadzoru Finansowego porządkuje polisy OC

ubezpieczeń OC nawet o 70 proc. Jak to możliwe? Firmy tłumaczą to tzw. amortyzacją, czyli zużyciem uszkodzonych części. Dotyczy to zwłaszcza właścicieli starszych aut. Kiedy inny kierowca uszkodzi ich samochód, ubezpieczalnia orzeka, że nie zapłaci poszkodowanemu za zniszczenia, bo już przed wypadkiem opony

Nie znalazłeś tego, czego szukasz? Zapytaj ekspertów

Amortyzacja

Amortyzacja – nazywana czasami konsumpcją kapitału, oznacza zmniejszenie się wartości dobra kapitałowego w danym czasie w wyniku jego użytkowania lub starzenia się. Można mówić o amortyzacji kredytu (rozłożeniu jego spłaty), ale najczęściej pojęcie to odnosi się do amortyzacji

Amortyzacja rowerowa

Amortyzacja jest spotykana w rowerach MTB, oraz turystycznych. Ma ona na celu zwiększenie komfortu jazdy w nierównym terenie. Amortyzatory rowerowe łączą funkcję, które w układzie zawieszenia samochodu pełnią amortyzator oraz sprężyny. W zależności od zastosowanych technologii amortyzatory

Dochód osobisty ludności

Dochód osobisty ludności – miara wartości dochodów uzyskiwanych przez gospodarstwa domowe w przedsiębiorstwach.Oblicza się go według formuły:dochód osobisty ludności = PNB - amortyzacja - podatki bezpośrednie - zyski niepodzielone (przeznaczone na rozwój)

Produkt krajowy netto

Produkt krajowy netto, PKN (ang. Net Domestic Product, NDP) to produkt krajowy brutto (PKB) pomniejszony o wartość amortyzacji środków trwałych.PKN = PKB – amortyzacja

Koło nośne

bardziej równomierny rozkład nacisku pojazdu na podłoże niż koła o dużej średnicy, ale układ bieżny z małymi kołami ma mniejszą sprawność. Koła nośne, zwłaszcza w pojazdach poruszających się z większą prędkością są amortyzowane, co zmniejsza uderzenia kół o gąsienice. Amortyzacja może być wewnętrzna, gdy obręcz koła

Tekst udostępniany na licencji Creative Commons: uznanie autorstwa, na tych samych warunkach, z możliwością obowiązywania dodatkowych ograniczeń. Zobacz szczegółowe informacje o warunkach korzystania.
Zasady zachowania poufności. O Wikipedii. Korzystasz z Wikipedii tylko na własną odpowiedzialność. Materiał pochodzący z Wikipedii został zmodyfikowany poprzez ograniczenie liczby przypisów. Wikipedia® is a registered tradmark of the Wikimedia Foundation.

amortyzacja

Amortyzacja nazywana czasami konsumpcją kapitału, oznacza zmniejszenie się wartości dobra kapitałowego w pewnym okresie w wyniku użytkowania lub starzenia się. Można mówić o amortyzacji kredytu (rozłożeniu jego spłaty), ale najczęściej pojęcie to odnosi się do amortyzacji księgowej.Amortyzacja księgowa służy przypisaniu ceny nabycia lub kosztu wytworzenia środka trwałego lub wartości

więcej o amortyzacja na pl.wikipedia.org