alior subfundusz

Przegląd prasy

obrotu Catalyst. PGE Polska Grupa Energetyczna wstępnie szacuje skonsolidowaną EBITDA ok. 3,1 mld zł, zysk netto przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej ok. 0,5 mld zł w I półroczu 2016 r., podała spółka. Bank BPH uważa, że cena proponowana w wezwaniu Alior Banku odpowiada wartości godziwej

Przegląd informacji ze spółek

rating międzynarodowy IDR mBanku Hipotecznego do poziomu BBB- (perspektywa pozytywna) z poziomu A (perspektywa negatywna) w następstwie obniżki ratingu IDR Commerzbanku AGdo BBB  z A+ oraz mBanku do BBB- z A, podał bank. MCI. EuroVentures 1.0 - subfundusz zarządzany przez grupę Private