aktywizujących bezrobotnych

Jak legalnie zatrudnić nianię

Wiele babć, cioć i sąsiadek dorabia sobie, opiekując się wnukami albo dziećmi znajomych. Mogą to robić legalnie, a państwo do nich dopłaci. Jak zatrudnić nianię? Jak się starać o dofinansowanie i ile ono obecnie wynosi?

Do pośredniaka po pracę, nie po ubezpieczenie

pozarządowych na rynku pracy. Może wreszcie coś w tej kwestii drgnie - mówi Krzysztof Cibor z Fundacji Inicjatyw Społeczno-Ekonomicznych. Czy proponowane przez ministra Męcinę rozwiązania obniżą bezrobocie? Eksperci mają wątpliwości. - Za mało wiemy o skuteczności działań aktywizujących bezrobotnych, bo źle