aktualny kurs euro wg nbp

Przegląd prasy

zaoferuje obligacje za 3-10 mld zł na 1-2 przetargach w III kw. 2017 r. --Fitch potwierdził rating AA+(pol) Rybnika z perspektywą stabilną --Dochody osobiste w USA wzrosły o 0,4% m/m w maju --NBP: Zadłużenie zagr. Polski wzrósło kw/kw do 321,33 mld euro na koniec I kw. --NBP: Eksport liczony w euro

Dane o produkcji za VI skłaniają do rewizji prognoz wzrostu PKB wg analityków

; wzrostu inwestycji firm, zgodnie z ostrożniejszymi deklaracjami przedsiębiorstw wg raportu NBP dot. koniunktury w sektorze" - ekonomistka BOŚ Banku Aleksandra Świątkowska. Poniżej przedstawiamy najciekawsze wypowiedzi ekonomistów in extenso: "Wyniki produkcji przemysłowej w czerwcu uległy

Tempo inflacji przyspieszy, pozostanie poniżej celu 2,5% w 2019 r. wg analityków

CPI będzie zbliżona do 2%r/r w 2019. Czynnikiem hamującym wzrost cen będzie w naszej ocenie niska inflacja ze strefy euro (efekt spowolnienia w europejskich gospodarkach) i rządowa interwencja na rynku energii. Nasz bazowy scenariusz, zakłada, że CPI nie osiągnie celu NBP (2,5%r/r) w bieżącym roku

Dolar jest najsłabszy od listopada, jednocześnie złoty słabnie wobec euro

serią nieobserwowaną od jesieni. Rano złoty zyskuje też w relacji do szwajcarskiego franka, za którego trzeba obecnie zapłacić 3,9762 zł. A także do brytyjskiego funta, który kosztuje 4,9040 zł. Jednocześnie polska waluta słabnie w relacji do euro. Kurs EUR/PLN wzrósł do 4,2732 zł z 4,2655 zł

Przegląd informacji ze spółek

wierzytelności z tytułu niezabezpieczonych kredytów konsumenckich o łącznej wartości nominalnej ok. 300 mln euro (wg. kursu średniego NBP z 14 września 2018 r. - 1,3 mld zł). Konsorcjum Strabagu (lider, 50% udziału) oraz Budimeksu podpisało z Generalną Dyrekcją Dróg Krajowych i Autostrad (GDDKiA) umowę na

Tempo wzrostu PKB może wynieść 4,3-4,5% w całym 2017 r. wg analityków

stałych przy roku odniesienia 2010) wzrósł realnie o 1,2% w porównaniu z poprzednim kwartałem (wg szybkiego szacunku wzrost w tym ujęciu wyniósł 1,1%) i był wyższy niż przed rokiem o 5,2% (wobec 5% wg szybkiego szacunku), podał także GUS. Nadal głównym motorem wzrostu gospodarczego pozostaje dynamiczny

Spowolnienie dynamiki zatrudnienia może wskazywać na trwały trend wg analityków

– badanie NBP wskazuje, że liczba podmiotów sygnalizujących plany podwyżkowe ustabilizowała się w drugim i trzecim kwartale. W obliczu spowolnienia aktywności w strefie euro i pesymistycznych prognoz przedsiębiorstw bardzo prawdopodobne są spadki w kolejnych edycjach raportu. W listopadzie i

Założenia do projektu budżetu państwa na rok 2002 - załącznik 1

brutto na środki trwałe, ceny produkcji sprzedanej, ceny nakładów inwestycyjnych) oraz planowane wykonanie dochodów z omawianego podatku w 2001 r., które wg aktualnej prognozy mają zamknąć się kwotą 15.350,0 mln zł. Prognozowana kwota dochodów budżetu państwa z podatku CIT na 2002 r. wynosi 15.730,3

Słownik pojęć finansowych

aktualnego kursu waluty obcej względem złotego. Przez pierwszą 1/3 okresu spłacania kredytu raty równe będą niższe niż raty malejące. Raty malejące - oznaczają, że w spłacanych ratach stała jest tylko część kapitałowa (część faktycznie spłacanego zadłużenia), a część odsetkowa jest zmienna. Część odsetkowa

Dane z przemysłu wskazują na 4,3-4,5% r/r wzrostu PKB w II kw. wg analityków

najprawdopodobniej oczekiwane przez przemysł wzmocnienie tego popytu w związku z ogłoszonym w lutym kolejnym impulsem popytowym w postaci tzw. "trzynastej" emerytury oraz rozszerzeniem od lipca br. programu Rodzina 500+ na pierwsze dziecko. Część aktualnej produkcji może być, w związku z opisanymi wyżej

Wzrost PKB będzie już tylko wyższy w kolejnych kwartałach wg analityków

. 2015 r. inwestycje wzrosły o 11,8% r/r), nie tłumaczy wyhamowania ich tempa wzrostu na początku br. Najprawdopodobniej nasz szacunek wyhamowania tempa wzrostu inwestycji w I kw. br. do 3,4% wobec 4,4% w IV kw. ub.r. jest już nieaktualny.  Według ostatnich badań NBP nt. sytuacji na rynku kredytowym