aktualny kurs euro wg nbp

Założenia do projektu budżetu państwa na rok 2002 - załącznik 1

brutto na środki trwałe, ceny produkcji sprzedanej, ceny nakładów inwestycyjnych) oraz planowane wykonanie dochodów z omawianego podatku w 2001 r., które wg aktualnej prognozy mają zamknąć się kwotą 15.350,0 mln zł. Prognozowana kwota dochodów budżetu państwa z podatku CIT na 2002 r. wynosi 15.730,3

Słownik pojęć finansowych

aktualnego kursu waluty obcej względem złotego. Przez pierwszą 1/3 okresu spłacania kredytu raty równe będą niższe niż raty malejące. Raty malejące - oznaczają, że w spłacanych ratach stała jest tylko część kapitałowa (część faktycznie spłacanego zadłużenia), a część odsetkowa jest zmienna. Część odsetkowa

Wzrost PKB będzie już tylko wyższy w kolejnych kwartałach wg analityków

. 2015 r. inwestycje wzrosły o 11,8% r/r), nie tłumaczy wyhamowania ich tempa wzrostu na początku br. Najprawdopodobniej nasz szacunek wyhamowania tempa wzrostu inwestycji w I kw. br. do 3,4% wobec 4,4% w IV kw. ub.r. jest już nieaktualny.  Według ostatnich badań NBP nt. sytuacji na rynku kredytowym