aktualne przepisy emerytalne

PAP

Ustawa ograniczająca OFE zgodna z konstytucją, niezgodny - zakaz reklamy

Ustawa ograniczająca OFE zgodna z konstytucją, niezgodny - zakaz reklamy

Przepisy ograniczające rolę OFE w systemie emerytalnym są zgodne z konstytucją, niezgodny jest jedynie zakaz reklamy funduszy - orzekł w środę Trybunał Konstytucyjny. Składki przekazane do OFE to środki publiczne, oddane funduszom w zarząd, a nie prywatne - podkreślili sędziowie.

KNF: informowanie przez OFE o możliwości wyboru nie narusza prawa

OFE nie mogą prowadzić akwizycji na swoją rzecz, ani reklamować się, ale mogą informować o okresie, w którym istnieje możliwość złożenia oświadczenia o skierowaniu części składki emerytalnej do OFE - wynika z pisma szefa KNF Andrzeja Jakubiaka do funduszy.

Lewiatan: analiza ustawy o OFE wskazuje na jej niekonstytucyjność

# dochodzi informacja, że Lewiatan złoży do TK wniosek o zbadanie konstytucyjności zmian dot. OFE #

Lewiatan: analiza ustawy o OFE wskazuje na jej niekonstytucyjność

18.02. Warszawa (PAP) - Analiza zmian w ustawie o otwartych funduszach emerytalnych wskazuje, że zostały one przyjęte przez Sejm z naruszeniem konstytucji - wynika z raportu przygotowanego przez kancelarię Domański Zakrzewski Palinka na zlecenie Konfederacji Lewiatan. Jak wskazali eksperci podczas

GPW broni mniejszości. Będzie wezwanie na akcje Global City Holdings?

GPW broni mniejszości. Będzie wezwanie na akcje Global City Holdings?

będą inwestować na giełdzie coraz mniej. Wychodzenie z parkietu nie jest niczym nadzwyczajnym. Ale w tym przypadku firma chciała wykorzystać lukę w prawie. Akcjonariusz większościowy, czyli izraelska spółka I.T. International Theatres, posiada 54 proc. akcji GCH. A zgodnie z polskimi przepisami, żeby

Lewiatan: analiza ustawy o OFE wskazuje na jej niekonstytucyjność

Jak wskazali eksperci podczas wtorkowej konferencji prasowej, analiza prawna wprowadzonych zmian w systemie emerytalnym objęła w pierwszej kolejności prawidłowość przebiegu procesu legislacyjnego. Jak mówił mec. Tomasz Zalasiński, analiza ta prowadzi do wniosku, że ustawa została przyjęta przez

Sejm.Wszystkie kluby za ustawą o wsparciu dla kredytobiorców

To inicjatywa skierowana do wszystkich kredytobiorców - zarówno mających kredyty w złotówkach, jak i w walutach. W środę wieczorem założenia aktualnej wersji projektu, po poprawkach komisji finansów, przedstawiła posłom szefowa tej komisji Krystyna Skowrońska (PO). Jak relacjonowała, w myśl

GPW dała Global City 6 miesięcy na spełnienie warunków wycofania spółki z obrotu

nałożenia na spółkę dodatkowych warunków wykluczenia jej akcji" - powiedział prezes GPW Paweł Tamborski, cytowany w komunikacie. "Kwestia zniesienia dematerializacji i wycofania z obrotu giełdowego akcji spółek zagranicznych, zdematerializowanych zgodnie z polskimi przepisami prawa i notowanych

Prezydent podpisał ustawę o zaległych zobowiązaniach Kompani Węglowej

grudnia 2015 r. Nowe przepisy wejdą w życie z dniem ogłoszenia, a brak vacatio legis - jak wskazali autorzy zmian - spowodowany jest ważnym interesem państwa, czyli "ochroną tysięcy miejsc pracy w regionie śląskim". Odroczenie spłat zaległych zobowiązań do ZUS została uzasadniona stratami

Cięcie OFE: jeszcze większe niż dotychczas?

Cięcie OFE: jeszcze większe niż dotychczas?

instrumenty. Ale rząd zakłada, że w takim przypadku przepisy zmuszałyby OFE do inwestowania całości na giełdzie. A może wolny wybór? Czy rozważany jest wariant wolnego wyboru, to znaczy każdy z przyszłych emerytów sam by decydował, gdzie chce swoje emerytalne oszczędności trzymać - w ZUS czy w OFE? Za takim

Lublin. Sąd oddalił powództwo Mirosława Tarasa przeciwko Bogdance

było też ustne uzasadnienie wyroku. "Przesłanki wyłączenia jawności pozostają aktualne również na etapie ustnych motywów rozstrzygnięcia" - wyjaśniła sędzia. Tarasa nie było na ogłoszeniu wyroku. Sąd wyłączył jawność rozprawy na początku procesu na wniosek Bogdanki z uwagi na możliwość

Rosną kontrowersje wokół rządowych zakusów na OFE

Rosną kontrowersje wokół rządowych zakusów na OFE

oceniali pomysły jako nacjonalizację i demontaż OFE. Krajowa Izba Gospodarcza: "To działanie ma na celu obniżenie aktualnego zadłużenia skarbu państwa i stoi w całkowitej sprzeczności z założeniami reformy ubezpieczeń społecznych, która miała oddzielić system emerytalny od budżetu i tym samym

Rząd przyjął projekty zmian dotyczące prawa bankowego i listów zastawnych

częściowe wdrożenie do polskiego prawa dyrektywy 2013/36/UE w sprawie warunków dopuszczenia instytucji kredytowych do działalności oraz nadzoru ostrożnościowego nad instytucjami kredytowymi i firmami inwestycyjnymi (dyrektywa CRD IV). Dyrektywę CRD IV tworzą przepisy określające wymogi dla banków i firm

We wtorek rząd zajmie się obniżeniem progów ostrożnościowych

Dróżdż, rzeczniczka resortu finansów, który przygotował ten projekt, po zmianach pierwszy próg ostrożnościowy będzie wynosił 43 proc. PKB (50 proc. obecnie), a drugi spadnie do 48 proc. (55 proc. obecnie). "Wejście w życie przepisów przebudowujących system emerytalny spowodowało, że relacja

Sejm uchwalił ustawę dot. długów Kompanii Węglowej wobec ZUS

przypomnieli, że ustawa matka zobowiązywała przedsiębiorstwa górnicze do spłaty zaległych zobowiązań pieniężnych powstałych po 30 września 2003 r., z tytułu składek: emerytalnych, na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne. Miało to nastąpić w równych ratach miesięcznych do końca 2015 r. "Aktualnie poza

Lewiatan zaskarży zmiany w OFE. Lub poprosi rzecznika

Lewiatan zaskarży zmiany w OFE. Lub poprosi rzecznika

w systemie emerytalnym. Co nowego jest w tym wniosku, czego nie ma w poprzednich? Lewiatan chce zaskarżyć sam proces legislacyjny. - Ustawa została przyjęta przez Sejm z naruszeniem przepisów konstytucji, co stanowi samoistną przesłankę do postawienia tezy o niezgodności całej ustawy z ustawą

Brytyjczycy chcą pracować dłużej. Także na emeryturze

W przygotowanym przez komisję raporcie czytamy, że aktualny wiek emerytalny w Wielkiej Brytanii - 65 lat dla mężczyzn i 60 lat dla kobiet - jest zbyt niski, przestarzały i oznacza roczne straty w wysokości 15 mld funtów dla brytyjskiej gospodarki. Z raportu wynika, że 24 proc. mężczyzn i 64 proc

Klient grozi OFE: Jeśli zabierzecie pieniądze, będzie pozew. Ma szansę?

Klient grozi OFE: Jeśli zabierzecie pieniądze, będzie pozew. Ma szansę?

przepisów prawa. ING nie będzie więc ponosić odpowiedzialności odszkodowawczej wobec klienta" - kończy swój wywód mec. Stanisław Żemojtel, senior associate z kancelarii Wierzbowski Eversheds. W tej sytuacji warto być może poszukać jakiegoś emerytalnego planu C?

Klub PO złożył w Sejmie projekt dot. długów Kompanii Węglowej wobec ZUS

matka zobowiązywała przedsiębiorstwa górnicze do spłaty zaległych zobowiązań pieniężnych powstałych po 30 września 2003 r., z tytułu składek: emerytalnych, na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne. Miało to nastąpić w równych ratach miesięcznych do końca 2015 r. "Aktualnie poza Kompanią Węglową i

Eksperci podzieleni w ocenie procesu prywatyzacji PKP Energetyka

Eksperci podzieleni w ocenie procesu prywatyzacji PKP Energetyka

stara się odpierać także PKP, które wskazuje, że fundusz CVC to wiarygodny partner. Biuro prasowe PKP poinformowało w piątek PAP, że proces prywatyzacji PKP Energetyki jest realizowany zgodnie z przepisami obowiązującego prawa. - Do procesu zakupu akcji PKP Energetyki przystąpiło CVC Capital Partners. W

Prawo zamówień publicznych wymaga wielu zmian, powstanie kodeks dobrych praktyk

jedyne, ale nadal pojawiają się oferty z rażąco niską ceną, które trudno jest wyeliminować. Urząd Zamówień Publicznych (UZP) zadeklarował działania na rzecz dalszych zmian w przepisach i dostosowania ich do dyrektyw unijnych; zastanawia się także nad przygotowaniem listy dobrych praktyk i gotowych

Miliardowe przywileje wybranych. Pensje i dodatki w KGHM, policji i na kolei

Miliardowe przywileje wybranych. Pensje i dodatki w KGHM, policji i na kolei

służby wynoszący 30 lat aktualnie dodatek stanowi 25 proc. uposażenia zasadniczego, czyli 552,50 zł miesięcznie. Po podwyżce dodatek ten będzie wynosił 663 zł (30 proc. uposażenia zasadniczego), tj. wzrośnie miesięcznie o 110,50 zł. Jedną zmianę przepisów udało się już wprowadzić. W czerwcu 2014 r

Šefčovič: Wspólne zakupy gazu w UE, ale dobrowolnie

Šefčovič: Wspólne zakupy gazu w UE, ale dobrowolnie

dobrowolności są do rozważenia. To aktualne? Maroš Šefčovič: Tak nadal uważam, ale wciąż pracujemy nad nową strategią i dlatego nie mogę powiedzieć, jak dokładnie to będzie wyglądać. Europa Zachodnia ma dobrze rozwinięty rynek gazu i dlatego tam jest mocne przekonanie, że sprawę zakupów należy pozostawić

Graś zaprzecza, że rząd zlecał wpisy na forach przeciw OFE

umów z agencjami aktualnie nie posiada, MPiPS przysłało Waglowskiemu swoje umowy (dotyczących np. zorganizowania wywiadów z ministrem Kosiniakiem-Kamyszem itp.), ale żadna nie dotyczyła publikacji komentarzy. Z gorszej strony pokazała się KPRM. Najpierw nie udzieliła Waglowskiemu odpowiedzi w terminie

Mączyńska: Niech nasi menedżerowie rozliczający się w rajach nie opowiadają bajek o tym, jacy są propaństwowi

PAP: Krytykuje pani polski system podatkowy m.in. za nieszczelność, skomplikowanie i wysokie koszty. Aktualnie prawie wszyscy cieszą się z perspektywy wprowadzenia do ordynacji podatkowej zasady rozstrzygania wątpliwości związanych z interpretacją przepisów prawa na korzyść podatnika. To krok we

OFE - ścieżki i bezdroże. Trzy możliwe scenariusze

zdrowych finansów publicznych i przyszłościowego podejścia do wyzwań emerytalnych, powinien moim zdaniem obejmować następujące elementy: - utrzymanie udziału OFE w składce emerytalnej na aktualnym poziomie 7,3 proc

Im wyższe składki - tym wyższa emerytura

ust. 1 ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz. U. z 2009 r. nr 205, poz. 1585 ze zm.), jest jednakowa dla wszystkich ubezpieczonych.Podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne pracowników stanowią przychody w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym od osób fizycznych, uzyskiwane z

Hipoteki w ręce banków hipotecznych? Wady i zalety tego pomysłu

alarmują zgodnie bank centralny i nadzór finansowy. Z danych PKO BP wynika, że aktualnie 950 mld zł wszystkich kredytów udzielonych przez banki finansowanych jest przez grubo ponad 800 mld zł depozytów (osób prywatnych i firm), z czego teoretycznie 760 mld zł klienci mogą wycofać w ciągu trzech miesięcy

Projekt resortu pracy: opłaty pobierane przez PTE obniżone z 7 do 3,5 proc.

930 zł na konto ubezpieczonego. Opłata ta, zgodnie z aktualną ustawą o funduszach emerytalnych, ma być stopniowo obniżana, ale wielkość 3,5 proc. osiągnęłaby dopiero za pięć lat, w 2014 r. Projekt resortu pracy skraca ten okres do kilku miesięcy. Proponuje bowiem, aby opłata wynosiła 3,5 proc. od

Rok 2016. Co czeka nasze portfele

pieniędzy na rachunku bankowym. Wkładem własnym mogą być też oszczędności zgromadzone na Indywidualnych Kontach Emerytalnych (IKE) lub Indywidualnych Kontach Zabezpieczenia Emerytalnego (IKZE). Co będzie, jeśli nie uzbierasz 15 proc.? Teoretycznie brakujące 5 proc. będzie można zabezpieczyć, wykupując tzw

Związkowcy spółek z grupy PKN Orlen protestowali w Warszawie

czasie, skierowany w większości do osób, które posiadałyby w 2015 r. uprawnienia emerytalne i dodatkowo wsparty programem zachęt finansowych dla odejść dobrowolnych. Z kolei w przypadku IKS, według PKN Orlen, nieobowiązujący już pakiet socjalny "nie koncentrował się na gwarancjach socjalnych dla

Związkowcy spółek z grupy PKN Orlen protestowali w Warszawie

przez związki", a sam proces byłby rozłożony w czasie, skierowany w większości do osób, które posiadałyby w 2015 r. uprawnienia emerytalne i dodatkowo wsparty programem zachęt finansowych dla odejść dobrowolnych. Z kolei w przypadku IKS, według PKN Orlen, nieobowiązujący już pakiet socjalny "

Będą negocjacje z protestującymi związkowcami IKS "Solino"

można stwierdzić, że liczba osób, które w wyniku zmian odeszłyby z pracy "byłaby znacznie mniejsza niż przedstawiana przez związki", a sam proces byłby rozłożony w czasie, skierowany w większości do osób, które posiadałyby w 2015 r. uprawnienia emerytalne i dodatkowo wsparty programem zachęt

Związki spółek grupy PKN Orlen zarzucają ich władzom brak dialogu; zapowiadają protest

stwierdzić", że liczba osób, które w wyniku zmian odeszłyby z pracy "byłaby znacznie mniejsza niż przedstawiana przez związki", a sam proces byłby rozłożony w czasie, skierowany w większości do osób, które posiadałyby w 2015 r. uprawnienia emerytalne i dodatkowo wsparty programem zachęt

Związki spółek grupy PKN Orlen zarzucają ich władzom brak dialogu - zapowiadają protest

;, a sam proces byłby rozłożony w czasie, skierowany w większości do osób, które posiadałyby w 2015 r. uprawnienia emerytalne i dodatkowo wsparty programem zachęt finansowych dla odejść dobrowolnych. Odnosząc się do sytuacji w Inowrocławskich Kopalniach Soli "Solino" biuro prasowe PKN Orlen

ZUS się pomylił? Odwołaj się!

emerytury, gdy np. uznał, że jego urzędnicy się pomylili przy jej przyznawaniu. ZUS mógł świadczenia zabierać, kiedy chciał. I to w sprawie, w której zapadły już prawomocne decyzje. Zakład mógł też nam rentę czy emeryturę zmniejszyć. Taki przepis (art. 114 ustawy emerytalnej) istniał od lipca 2004 r. Na

Policjanci na chorobowym nadal będą dostawać 100 proc. pensji

nagrody rocznej proporcjonalnie do czasu choroby. Zmian jednak nie będzie. Jak się dowiadujemy w rządzie, sprawa jest na razie nieaktualna. - Analizujemy ją - tłumaczy nam enigmatycznie Małgorzata Woźniak, rzeczniczka Ministerstwa Spraw Wewnętrznych. Nieoficjalnie słyszymy, że priorytetem dla rządu jest

Wcześniejsza emerytura nie dla każdego

przepisów emerytalnych do Trybunału Konstytucyjnego. Ostatnio do Trybunału skierował waloryzację kwotową. Wcześniej zaskarżył przepisy, które nie zaliczają matkom do emerytury lat spędzonych na urlopie wychowawczym jako okresów składkowych. Wielu rodaków liczy więc, że i w ich sprawie przepisy będą

Trudniej dostać rentę. Jak się o nią starać? Ile można dorobić?

orzeczenia: - Nie badamy tego, czy ktoś jest zdrowy, czy chory, ale to, czy choroba uniemożliwia mu wykonywanie jakiejkolwiek pracy. Górnik, który ma pylicę płuc, nie może pracować pod ziemią, ale może sprzedawać gazety w kiosku. I dlatego renty nie dostanie. Aktualne przepisy Oto warunki, które trzeba

Pracownicy ZUS żerowali na bezradności emerytów

, zasady ustalania emerytur zwyczajnie są dla ludzi niezrozumiałe. Wciąż brakuje aktualnych aktów wykonawczych do ustawy emerytalnej. Rozporządzenia dotyczące tych kwestii wydane zostały jeszcze w czasach PRL-u, co stwarza zbyt duże pole do dokonywania dowolnej interpretacji przez ZUS. Bohdan Wyżnikiewicz

Porównanie programu gospodarczego Gowina i Platformy Obywatelskiej

aktualnym portalu PO nie ma do nich odnośników. Ale programy te nigdy nie zostały anulowane, więc formalnie obowiązują, nawet jeśli obecni przywódcy rządzącej partii nie przywiązują do nich wagi. - Programem Platformy Obywatelskiej jest to, co aktualnie realizuje rząd - mówi Konrad Niklewicz, zastępca

Jak korzystać z podatkowych ulg przy rozliczaniu PIT za 2013 r.

. Tak jak do tej pory ulga obejmuje: dzieci małoletnie; dzieci bez względu na ich wiek, które zgodnie z odrębnymi przepisami otrzymują zasiłek pielęgnacyjny lub rentę socjalną; dzieci do ukończenia 25 lat uczące się lub studiujące. Jeśli więc dziecko skończyło 18 lat, ale dalej się uczy lub studiuje

Firmy windykacyjne nie pomagają dłużnikom wyjść z długów

twoje finanse nie pozwalają na spłacenie zadłużenia w całości, zawsze proponujemy dogodne rozłożenie należności na raty, w taki sposób, aby spłata była możliwa i dostosowana do twojej aktualnej sytuacji materialnej". Podobne zapewnienia znajdziemy na większości stron internetowych firm

Jak dorobić do emerytury i renty

inwalidy wojskowego, którego niezdolność do pracy powstała w związku ze służbą wojskową, i rent rodzinnych po tym inwalidzie. Spór o zarobki rencistów Zmiana przepisów o rentach to jeden z kluczowych pomysłów rządu na oszczędności budżetowe. Nowe uregulowania, przygotowane w Ministerstwie Pracy jeszcze

ZUS ucieknie od Asseco dopiero za trzy lata

tego modułu. Dodatkowo Asseco powinno zmodernizować w zakresie zgodności z aktualnie obowiązującymi przepisami prawa SEKiF (System Ewidencji Kont i Funduszy). W nim są prowadzone konta ponad 2 mln płatników i ponad 15 mln ubezpieczonych. Najprościej mówiąc, w SEKiF jest zapisane 1,3 bln przyszłych

Rewolucyjne zmiany w waloryzacji emerytur i rent [PORADNIK]

- Rząd zaproponuje, by minimalny wzrost świadczenia emerytalnego i rentowego w 2015 roku wyniósł 36 zł - zapowiedział w Sejmie Donald Tusk. - Oczywiście to ciągle mało, ale w porównaniu z planowanym do tej pory wzrostem świadczeń na poziomie 10 zł proponowany przez rząd wzrost przynajmniej w jakimś

Jak podpisać bezpieczną umowę [PIENIĄDZE EKSTRA]

Dlaczego umowy nie mogą być krótkie, a ich język prosty? - Bo przepisy muszą być precyzyjne - tłumaczą prawnicy. Załóżmy, że mają rację i pewnej granicy upraszczania tekstu nie da się przekroczyć. Ale to oznacza, że nadal będziemy dostawać do podpisania długie i skomplikowane teksty. Nadal

Jak mieć wyższą emeryturę

całego okresu przed 1 stycznia 1999 r., a nie - jak wcześniej przed zmianą przepisów - tylko z ograniczonego przez twórców reformy emerytalnej okresu od 1 stycznia 1980 r. do 31 grudnia 1998 r. Aby to wyjaśnić musimy pokazać, jak ZUS szczegółowo wylicza kapitał początkowy. Otóż za pracę przed 1999 r. ZUS

Maciej Samcik odpowiada na pytania czytelników ws. OFE [CZĘŚĆ II]

? Według mnie jest to zerwanie umowy z winy Państwa, a jak to się ma do przepisów? a220320: Co z art. 21 i 64 Konstytucji RP odnośnie ochrony własności. Czy te postanowienia go nie łamią? Pytanie, czy składki emerytalne - czy to w ZUS, czy w OFE - są naszą własnością na takiej zasadzie, jak depozyty

Kosztowne zwolnienia w komunalnych spółkach

się doliczyć. Za to wietrzenie spółek - jak na razie - oszczędności nie przynosi. Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne aktualnie ma dwóch dyrektorów naczelnych. Jeden z nich to Roman Wydymus, sprawujący także funkcję prezesa spółki. Drugi to Krzysztof Nabrdalik, który z fotela prezesa został

To nie ZUS odpowiada za swój deficyt

nieaktualne i dziś deficyt funduszu rentowego jest proporcjonalnie większy niż emerytalnego. To wszystko spowodowało, że powstał deficyt w systemie emerytalno-rentowym. W efekcie środki, które przekazywane są do OFE, pochodzą z kredytu zaciąganego przez państwo, a konkretnie z emisji obligacji. Trzeba od

ZUS źle naliczył emeryturę? Odwołanie od decyzji ZUS może być skuteczne

Jak tłumaczy Biuro Rzecznika Praw Obywatelskich, zasady ustalania emerytur zwyczajnie są dla ludzi niezrozumiałe. Wciąż brakuje aktualnych aktów wykonawczych do ustawy emerytalnej. Rozporządzenia dotyczące świadczeń wydane zostały jeszcze w czasach PRL-u i dają urzędnikom zbyt dużą dowolność w

Co trzeba wiedzieć o kapitale początkowym

szybko, grożą bardzo niskie emerytury - ostrzega Wiktor Wojciechowski z fundacji FOR. Z prognoz Ministerstwa Pracy wynika, że emerytury w najbliższych 20-30 latach będą niższe nawet o jedną trzecią od obecnych. Powód? Nie będzie dopłat z budżetu państwa. Po reformie emerytalnej sprzed 11 lat nasze

Nowe przepisy dla rencistów

nie płacili składki społecznej, tylko zdrowotną - aktualnie 195,15 zł. Teraz zapłacą dodatkowo składkę emerytalną - 316,62 zł i rentową - 97,33 zł, razem 414 zł. Te pieniądze (414 zł) odda im PFRON w ciągu tygodnia od złożenia wniosków i pod warunkiem, że nie było błędów w obliczeniach. Pozostałe

11 milionów "pod wodą"

., jest dziś "pod wodą". W myśl obowiązujących do niedawna przepisów pożyczki te można było refinansować, czyli korzystać z niższego oprocentowania i wydłużać czas spłat - tylko wówczas, gdy dług nie przekraczał 125 proc. aktualnej wartości domu. Decyzją administracji Obamy od kilku miesięcy

ZUS czy OFE - na decyzję został miesiąc

ZUS w sumie na subkoncie będzie gromadzone 7,3 proc. pensji. Jeżeli ubezpieczony chce, aby jego składki trafiały wyłącznie do ZUS, nie musi składać żadnej deklaracji. Znowelizowane przepisy przewidują, że przez 10 lat przed osiągnięciem wieku emerytalnego środki z OFE będą stopniowo przenoszone na

Biedna Rosja. Gaz, ropa, migi i 23 miliony nędzarzy

żywność jest tania, więc wystarczy 8083 ruble (502 zł). "Minimałka" wyliczana jest co kwartał automatycznie na podstawie aktualnych cen i kosztów utrzymania. Te wzrosły za sprawą sankcji nałożonych "za Ukrainę", odwetowego zamknięcia granic dla tańszych produktów z Zachodu i recesji

Rząd: Na przedsiębiorcze mamy kasy nie mamy

prowadząca firmę, która urodzi dziecko i weźmie urlop wychowawczy, nie dostanie w tym czasie od państwa - mimo że regularnie płaciła składki do ZUS - ani złotówki na emeryturę! A przecież matkom zatrudnionym na etacie państwo składkę odprowadza. Na wychowawczym ZUS dopisuje im do konta emerytalnego ok. 300

Emerytura albo etat: twój wybór

, nowe przepisy obejmą zarówno nowych emerytów, jak i obecnych, którzy łączą etat z emeryturą. Dziś takich osób jest aż 50 tysięcy. I wszyscy będą musieli wybrać: ** emeryturę i zwolnienie z pracy (rozwiązanie nr 1) albo** pracę na etacie bez konieczności zwalniania się i rezygnację z emerytury

System emerytalny na pokolenia

uregulowana, a część przepisów - co naturalne - wymaga dzisiaj modyfikacji, bo zmieniły się warunki gospodarcze i społeczne. Trzeba zdecydować, kto będzie wypłacał dożywotnie emerytury z części kapitałowej systemu emerytalnego. Należy powołać aktuariusza krajowego, który monitorowałby długookresową stabilność

Nowy szef KNF: Będę pilnował sprzedawania banków

ostrożne i stabilne zarządzanie tym bankiem w przyszłości. Ale podobno sondował pan fundusze emerytalne w sprawie chęci kupowania przez nie specjalnych obligacji bądź uczestniczenia w budowie funduszu, który pomógłby sfinansować polonizację banków? - Nie było takich sugestii ze strony KNF. Zgodnie z

Jakie kroki trzeba wykonać, by założyć działalność gospodarczą?

przechodzą z etatu na swoje od 20 maja 2010 roku muszą czekać tylko rok (a nie dwa lata jak to miało miejsce w trakcie obowiązywania poprzednich przepisów), by zacząć rozliczać się według stawki liniowej ze świadczenia podobnych usług jak na etacie. Natomiast, jeśli przedmiot działalności gospodarczej będzie

Banki licytują się na lokaty. Ile można zarobić?

Ostatnie miesiące nie były najlepsze dla posiadaczy oszczędności. Stawki płacone przez banki za lokaty - które wolno szły w górę od połowy 2010 r. i przez cały 2011 r. - ostatnio załamały się z powodu zmian w prawie podatkowym. A konkretnie po skasowaniu luki w przepisach, która pozwalała unikać

Czarna lista barier dla przedsiębiorców 2008

. dokonano nowelizacji ustawy o indywidualnych kontach emerytalnych, która zwiększyła roczny limit wpłat na IKE i uelastyczniła zasady zwrotu oraz wypłaty środków z IKE. PKPP Lewiatan doprowadziła też do znacznego odbiurokratyzowania przepisów prawa ubezpieczeniowego. Dzięki

Trudny rozwód - spór o majątek

zgromadzone na rachunkach OFE lub pracowniczego funduszu emerytalnego. Jak to podzielić? Sposoby są dwa: umownie albo na drodze sądowej. Podział umowny Jeśli mimo decyzji o rozstaniu małżonkowie nadal ze sobą rozmawiają, powinni przygotować porozumienie, w którym podzielą się majątkiem. Jeżeli w jego skład

'Miliard złotych to dwie ciężarówki'. Rozmowa o gotówce

, żeby bankowość była prostą działalnością, którą wszyscy rozumieją. Guru brytyjskiego systemu finansowego Andrew Haldane pokazał w tym roku na konferencji w Jackson Hole, jak absurdalnie rośnie liczba przepisów dotyczących bankowości i jak przyrasta liczba zatrudnionych w nadzorze finansowym. W 1980 r

Polska nierządu

Od dziesięciu lat ludzie, którzy rządzą Polską, są świadomi tego, że system emerytalny jest zawieszony w próżni. Niewiadomo, kto i w jaki sposób będzie wypłacał emerytury z otwartych funduszy emerytalnych. Nie ma też ustaw porządkujących sprawę wcześniejszych emerytur. Kolejne rządy, kolejne

Po artykule "Gazety" ZUS odda składki, które zaokrąglił do zera

Minister mówi, że jeszcze w tym roku powinna wejść w życie odpowiednia ustawa. "Gazeta Wyborcza" pisała dzisiaj, że osobom, które pracowały przed 1999 r., ZUS nie odkłada części składek emerytalnych. Tracą nawet pół roku pracy. Rzecznik Praw Obywatelskich zasypywany jest skargami. - To

"DGP": Konieczna decyzja w sprawie mundurówek

. Niektóre wyliczenia wskazują na jeszcze wyższe sumy. Jednak, aby móc je uzyskać, trzeba szybko zmienić obowiązujące aktualnie przepisy. Tymczasem wszystko wskazuje na to, że rząd nie zdoła wprowadzić zmian od 1 stycznia 2012 r. - obawia się "Dziennik Gazeta Prawna".

Pierwsze kroki przy zakładaniu firmy, czyli co z podatkami, księgowością, lokalem

musiał co miesiąc płacić składki: emerytalne, rentowe, wypadkowe, zdrowotne i na Fundusz Pracy. Tylko ubezpieczenie chorobowe jest dobrowolne. Aktualne wysokości składek są na stronie internetowej ZUS-u. Aha - jeśli zatrudnia się pracowników, dla każdego trzeba wypełnić formularz ZUS ZUA (tutaj

Stenogram z 15. posiedzenia Komisji Śledczej 28 kwietnia 2005 r.

Kwaśniak:Tak, zrozumiałem, panie przewodniczący.Przewodniczący:Dziękuję serdecznie. Proszę o podanie imion, nazwiska, wieku i aktualnego zajęcia.Pan Wojciech Kwaśniak:Wojciech Kwaśniak, lat 43. Aktualnie pełnię funkcję generalnego inspektora nadzoru bankowego, członka Komisji Nadzoru Bankowego. Jednocześnie z

Stenogram z 7. posiedzenia Komisji Śledczej 25 lutego 2005 r.

Jamroży:Władysław Jamroży, lat 48, aktualnie niepracujący.Przewodniczący:Wykształcenie?Pan Władysław Jamroży:Wykształcenie wyższe medyczne i ekonomiczne.Przewodniczący:Dziękuję bardzo.Oświadczam, że dane dotyczące miejsca zamieszkania znane są komisji i znajdują się w aktach sprawy.Czy był pan karany za fałszywe

Stenogram z 5. posiedzenia Komisji Śledczej do zbadania prawidłowości prywatyzacji PZU SA 11 lutego 2005 r.

jego prywatyzacji miało negatywny wpływ na prawno-finansową strukturę zakładu. W tym miejscu należałoby stwierdzić, że ustawowe przekształcenie Państwowego Zakładu Ubezpieczeń w Powszechny Zakład Ubezpieczeń Spółka Akcyjna bez odpowiedniej ilości środków finansowych było złamaniem przepisów ustawy o

Stenogram z 33. posiedzenia Komisji Śledczej do zbadania prawidłowości prywatyzacjiPZU SA 14 lipca 2005 r.

wnioskodawca. W świetle przepisów możliwe było więc podjęcie decyzji umożliwiającej nabycie akcji w określonym terminie lub wydanie zgody bezterminowej. Biorąc to pod uwagę, 3 października 2001 r. podjęłam decyzję o wydaniu zgody na tę transakcję, ale w terminie do 31 grudnia 2001 r. To wszystko, co mam do

Nie znalazłeś tego, czego szukasz? Zapytaj ekspertów
Bestsellery