aktualne przepisy emerytalne

PAP

KNF: informowanie przez OFE o możliwości wyboru nie narusza prawa

KNF: informowanie przez OFE o możliwości wyboru nie narusza prawa

OFE nie mogą prowadzić akwizycji na swoją rzecz, ani reklamować się, ale mogą informować o okresie, w którym istnieje możliwość złożenia oświadczenia o skierowaniu części składki emerytalnej do OFE - wynika z pisma szefa KNF Andrzeja Jakubiaka do funduszy.

Lewiatan: analiza ustawy o OFE wskazuje na jej niekonstytucyjność

# dochodzi informacja, że Lewiatan złoży do TK wniosek o zbadanie konstytucyjności zmian dot. OFE #

Lewiatan: analiza ustawy o OFE wskazuje na jej niekonstytucyjność

# dochodzą kolejne wypowiedzi ekspertów Lewiatana oraz ich opinie do zmian w OFE #

Lewiatan: analiza ustawy o OFE wskazuje na jej niekonstytucyjność

Jak wskazali eksperci podczas wtorkowej konferencji prasowej, analiza prawna wprowadzonych zmian w systemie emerytalnym objęła w pierwszej kolejności prawidłowość przebiegu procesu legislacyjnego. Jak mówił mec. Tomasz Zalasiński, analiza ta prowadzi do wniosku, że ustawa została przyjęta przez

Prezydent podpisał ustawę o zaległych zobowiązaniach Kompani Węglowej

grudnia 2015 r. Nowe przepisy wejdą w życie z dniem ogłoszenia, a brak vacatio legis - jak wskazali autorzy zmian - spowodowany jest ważnym interesem państwa, czyli "ochroną tysięcy miejsc pracy w regionie śląskim". Odroczenie spłat zaległych zobowiązań do ZUS została uzasadniona stratami

Lublin. Sąd oddalił powództwo Mirosława Tarasa przeciwko Bogdance

było też ustne uzasadnienie wyroku. "Przesłanki wyłączenia jawności pozostają aktualne również na etapie ustnych motywów rozstrzygnięcia" - wyjaśniła sędzia. Tarasa nie było na ogłoszeniu wyroku. Sąd wyłączył jawność rozprawy na początku procesu na wniosek Bogdanki z uwagi na możliwość

Rosną kontrowersje wokół rządowych zakusów na OFE

Rosną kontrowersje wokół rządowych zakusów na OFE

oceniali pomysły jako nacjonalizację i demontaż OFE. Krajowa Izba Gospodarcza: "To działanie ma na celu obniżenie aktualnego zadłużenia skarbu państwa i stoi w całkowitej sprzeczności z założeniami reformy ubezpieczeń społecznych, która miała oddzielić system emerytalny od budżetu i tym samym

Cięcie OFE: jeszcze większe niż dotychczas?

Cięcie OFE: jeszcze większe niż dotychczas?

instrumenty. Ale rząd zakłada, że w takim przypadku przepisy zmuszałyby OFE do inwestowania całości na giełdzie.A może wolny wybór?Czy rozważany jest wariant wolnego wyboru, to znaczy każdy z przyszłych emerytów sam by decydował, gdzie chce swoje emerytalne oszczędności trzymać - w ZUS czy w OFE? Za takim

Sejm uchwalił ustawę dot. długów Kompanii Węglowej wobec ZUS

przypomnieli, że ustawa matka zobowiązywała przedsiębiorstwa górnicze do spłaty zaległych zobowiązań pieniężnych powstałych po 30 września 2003 r., z tytułu składek: emerytalnych, na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne. Miało to nastąpić w równych ratach miesięcznych do końca 2015 r. "Aktualnie poza

We wtorek rząd zajmie się obniżeniem progów ostrożnościowych

Dróżdż, rzeczniczka resortu finansów, który przygotował ten projekt, po zmianach pierwszy próg ostrożnościowy będzie wynosił 43 proc. PKB (50 proc. obecnie), a drugi spadnie do 48 proc. (55 proc. obecnie). "Wejście w życie przepisów przebudowujących system emerytalny spowodowało, że relacja

Lewiatan zaskarży zmiany w OFE. Lub poprosi rzecznika

Lewiatan zaskarży zmiany w OFE. Lub poprosi rzecznika

w systemie emerytalnym. Co nowego jest w tym wniosku, czego nie ma w poprzednich? Lewiatan chce zaskarżyć sam proces legislacyjny. - Ustawa została przyjęta przez Sejm z naruszeniem przepisów konstytucji, co stanowi samoistną przesłankę do postawienia tezy o niezgodności całej ustawy z ustawą

Klient grozi OFE: Jeśli zabierzecie pieniądze, będzie pozew. Ma szansę?

Klient grozi OFE: Jeśli zabierzecie pieniądze, będzie pozew. Ma szansę?

przepisów prawa. ING nie będzie więc ponosić odpowiedzialności odszkodowawczej wobec klienta" - kończy swój wywód mec. Stanisław Żemojtel, senior associate z kancelarii Wierzbowski Eversheds. W tej sytuacji warto być może poszukać jakiegoś emerytalnego planu C?

Klub PO złożył w Sejmie projekt dot. długów Kompanii Węglowej wobec ZUS

matka zobowiązywała przedsiębiorstwa górnicze do spłaty zaległych zobowiązań pieniężnych powstałych po 30 września 2003 r., z tytułu składek: emerytalnych, na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne. Miało to nastąpić w równych ratach miesięcznych do końca 2015 r. "Aktualnie poza Kompanią Węglową i

Miliardowe przywileje wybranych. Pensje i dodatki w KGHM, policji i na kolei

Miliardowe przywileje wybranych. Pensje i dodatki w KGHM, policji i na kolei

służby wynoszący 30 lat aktualnie dodatek stanowi 25 proc. uposażenia zasadniczego, czyli 552,50 zł miesięcznie. Po podwyżce dodatek ten będzie wynosił 663 zł (30 proc. uposażenia zasadniczego), tj. wzrośnie miesięcznie o 110,50 zł. Jedną zmianę przepisów udało się już wprowadzić. W czerwcu 2014 r

Šefčovič: Wspólne zakupy gazu w UE, ale dobrowolnie

Šefčovič: Wspólne zakupy gazu w UE, ale dobrowolnie

dobrowolności są do rozważenia. To aktualne? Maroš Šefčovič: Tak nadal uważam, ale wciąż pracujemy nad nową strategią i dlatego nie mogę powiedzieć, jak dokładnie to będzie wyglądać. Europa Zachodnia ma dobrze rozwinięty rynek gazu i dlatego tam jest mocne przekonanie, że sprawę zakupów należy pozostawić

Brytyjczycy chcą pracować dłużej. Także na emeryturze

W przygotowanym przez komisję raporcie czytamy, że aktualny wiek emerytalny w Wielkiej Brytanii - 65 lat dla mężczyzn i 60 lat dla kobiet - jest zbyt niski, przestarzały i oznacza roczne straty w wysokości 15 mld funtów dla brytyjskiej gospodarki. Z raportu wynika, że 24 proc. mężczyzn i 64 proc

Graś zaprzecza, że rząd zlecał wpisy na forach przeciw OFE

Graś zaprzecza, że rząd zlecał wpisy na forach przeciw OFE

aktualnie nie posiada, MPiPS przysłało Waglowskiemu swoje umowy (dotyczących np. zorganizowania wywiadów z ministrem Kosiniakiem-Kamyszem itp.), ale żadna nie dotyczyła publikacji komentarzy.Z gorszej strony pokazała się KPRM. Najpierw nie udzieliła Waglowskiemu odpowiedzi w terminie, zasłaniając się

Hipoteki w ręce banków hipotecznych? Wady i zalety tego pomysłu

Hipoteki w ręce banków hipotecznych? Wady i zalety tego pomysłu

alarmują zgodnie bank centralny i nadzór finansowy. Z danych PKO BP wynika, że aktualnie 950 mld zł wszystkich kredytów udzielonych przez banki finansowanych jest przez grubo ponad 800 mld zł depozytów (osób prywatnych i firm), z czego teoretycznie 760 mld zł klienci mogą wycofać w ciągu trzech miesięcy

"Puls Biznesu": Przedsiębiorcy nie są zadowoleni z prac rządu

sytuacją ich firm. Przy tym zaledwie jedno przedsiębiorstwo na sto ankietowanych, uznało obecną sytuację polskiej gospodarki za dobrą. Zaś aż 3/4 wskazuje na konieczność niezwłocznego przeprowadzenia reform. Przyczynę aktualnej sytuacji upatrują nie w światowym kryzysie, lecz właśnie jako następstwo

OFE - ścieżki i bezdroże. Trzy możliwe scenariusze

zdrowych finansów publicznych i przyszłościowego podejścia do wyzwań emerytalnych, powinien moim zdaniem obejmować następujące elementy: - utrzymanie udziału OFE w składce emerytalnej na aktualnym poziomie 7,3 proc

Związkowcy spółek z grupy PKN Orlen protestowali w Warszawie

czasie, skierowany w większości do osób, które posiadałyby w 2015 r. uprawnienia emerytalne i dodatkowo wsparty programem zachęt finansowych dla odejść dobrowolnych. Z kolei w przypadku IKS, według PKN Orlen, nieobowiązujący już pakiet socjalny "nie koncentrował się na gwarancjach socjalnych dla

Związkowcy spółek z grupy PKN Orlen protestowali w Warszawie

przez związki", a sam proces byłby rozłożony w czasie, skierowany w większości do osób, które posiadałyby w 2015 r. uprawnienia emerytalne i dodatkowo wsparty programem zachęt finansowych dla odejść dobrowolnych. Z kolei w przypadku IKS, według PKN Orlen, nieobowiązujący już pakiet socjalny "

Będą negocjacje z protestującymi związkowcami IKS "Solino"

można stwierdzić, że liczba osób, które w wyniku zmian odeszłyby z pracy "byłaby znacznie mniejsza niż przedstawiana przez związki", a sam proces byłby rozłożony w czasie, skierowany w większości do osób, które posiadałyby w 2015 r. uprawnienia emerytalne i dodatkowo wsparty programem zachęt

Związki spółek grupy PKN Orlen zarzucają ich władzom brak dialogu; zapowiadają protest

stwierdzić", że liczba osób, które w wyniku zmian odeszłyby z pracy "byłaby znacznie mniejsza niż przedstawiana przez związki", a sam proces byłby rozłożony w czasie, skierowany w większości do osób, które posiadałyby w 2015 r. uprawnienia emerytalne i dodatkowo wsparty programem zachęt

Związki spółek grupy PKN Orlen zarzucają ich władzom brak dialogu - zapowiadają protest

;, a sam proces byłby rozłożony w czasie, skierowany w większości do osób, które posiadałyby w 2015 r. uprawnienia emerytalne i dodatkowo wsparty programem zachęt finansowych dla odejść dobrowolnych. Odnosząc się do sytuacji w Inowrocławskich Kopalniach Soli "Solino" biuro prasowe PKN Orlen

Im wyższe składki - tym wyższa emerytura

ust. 1 ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz. U. z 2009 r. nr 205, poz. 1585 ze zm.), jest jednakowa dla wszystkich ubezpieczonych.Podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne pracowników stanowią przychody w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym od osób fizycznych, uzyskiwane z

Projekt resortu pracy: opłaty pobierane przez PTE obniżone z 7 do 3,5 proc.

930 zł na konto ubezpieczonego. Opłata ta, zgodnie z aktualną ustawą o funduszach emerytalnych, ma być stopniowo obniżana, ale wielkość 3,5 proc. osiągnęłaby dopiero za pięć lat, w 2014 r. Projekt resortu pracy skraca ten okres do kilku miesięcy. Proponuje bowiem, aby opłata wynosiła 3,5 proc. od

Przegląd informacji ze spółek

budowy bloku 910 MW w Elektrowni Jaworzno III. Wartość brutto umowy wynosi 36,1 mln zł, podał Tauron. ING Otwarty Fundusz Emerytalny, jako akcjonariusz Ferro, zarekomendował przeznaczenie łącznej kwoty 21,196 mln zł na dywidendę Ferro za 2013 r., podała spółka. Oznaczałoby to wypłatę w wysokości 1 zł

Policjanci na chorobowym nadal będą dostawać 100 proc. pensji

nagrody rocznej proporcjonalnie do czasu choroby. Zmian jednak nie będzie. Jak się dowiadujemy w rządzie, sprawa jest na razie nieaktualna. - Analizujemy ją - tłumaczy nam enigmatycznie Małgorzata Woźniak, rzeczniczka Ministerstwa Spraw Wewnętrznych. Nieoficjalnie słyszymy, że priorytetem dla rządu jest

Trudniej dostać rentę. Jak się o nią starać? Ile można dorobić?

orzeczenia: - Nie badamy tego, czy ktoś jest zdrowy, czy chory, ale to, czy choroba uniemożliwia mu wykonywanie jakiejkolwiek pracy. Górnik, który ma pylicę płuc, nie może pracować pod ziemią, ale może sprzedawać gazety w kiosku. I dlatego renty nie dostanie. Aktualne przepisy Oto warunki, które trzeba

Jak korzystać z podatkowych ulg przy rozliczaniu PIT za 2013 r.

. Tak jak do tej pory ulga obejmuje: dzieci małoletnie; dzieci bez względu na ich wiek, które zgodnie z odrębnymi przepisami otrzymują zasiłek pielęgnacyjny lub rentę socjalną; dzieci do ukończenia 25 lat uczące się lub studiujące. Jeśli więc dziecko skończyło 18 lat, ale dalej się uczy lub studiuje

Porównanie programu gospodarczego Gowina i Platformy Obywatelskiej

aktualnym portalu PO nie ma do nich odnośników. Ale programy te nigdy nie zostały anulowane, więc formalnie obowiązują, nawet jeśli obecni przywódcy rządzącej partii nie przywiązują do nich wagi. - Programem Platformy Obywatelskiej jest to, co aktualnie realizuje rząd - mówi Konrad Niklewicz, zastępca

Pracownicy ZUS żerowali na bezradności emerytów

, zasady ustalania emerytur zwyczajnie są dla ludzi niezrozumiałe. Wciąż brakuje aktualnych aktów wykonawczych do ustawy emerytalnej. Rozporządzenia dotyczące tych kwestii wydane zostały jeszcze w czasach PRL-u, co stwarza zbyt duże pole do dokonywania dowolnej interpretacji przez ZUS. Bohdan Wyżnikiewicz

Firmy windykacyjne nie pomagają dłużnikom wyjść z długów

twoje finanse nie pozwalają na spłacenie zadłużenia w całości, zawsze proponujemy dogodne rozłożenie należności na raty, w taki sposób, aby spłata była możliwa i dostosowana do twojej aktualnej sytuacji materialnej". Podobne zapewnienia znajdziemy na większości stron internetowych firm

Rewolucyjne zmiany w waloryzacji emerytur i rent [PORADNIK]

- Rząd zaproponuje, by minimalny wzrost świadczenia emerytalnego i rentowego w 2015 roku wyniósł 36 zł - zapowiedział w Sejmie Donald Tusk. - Oczywiście to ciągle mało, ale w porównaniu z planowanym do tej pory wzrostem świadczeń na poziomie 10 zł proponowany przez rząd wzrost przynajmniej w jakimś

Jak podpisać bezpieczną umowę [PIENIĄDZE EKSTRA]

Dlaczego umowy nie mogą być krótkie, a ich język prosty? - Bo przepisy muszą być precyzyjne - tłumaczą prawnicy. Załóżmy, że mają rację i pewnej granicy upraszczania tekstu nie da się przekroczyć. Ale to oznacza, że nadal będziemy dostawać do podpisania długie i skomplikowane teksty. Nadal

ZUS ucieknie od Asseco dopiero za trzy lata

tego modułu. Dodatkowo Asseco powinno zmodernizować w zakresie zgodności z aktualnie obowiązującymi przepisami prawa SEKiF (System Ewidencji Kont i Funduszy). W nim są prowadzone konta ponad 2 mln płatników i ponad 15 mln ubezpieczonych. Najprościej mówiąc, w SEKiF jest zapisane 1,3 bln przyszłych

To nie ZUS odpowiada za swój deficyt

Witold Gadomski "Gazeta Wyborcza": Zaskoczyły pana propozycje rządu dotyczące przesunięcia części składki z OFE do ZUS?- Nie. To są normalne działania porządkujące. Jesteśmy instytucją, która zarządza systemem emerytalnym i ma wiedzę o nim, ale go nie tworzy. Od kilkunastu lat obowiązuje

Maciej Samcik odpowiada na pytania czytelników ws. OFE [CZĘŚĆ II]

zerwanie umowy z winy Państwa, a jak to się ma do przepisów?a220320: Co z art. 21 i 64 Konstytucji RP odnośnie ochrony własności. Czy te postanowienia go nie łamią?Pytanie, czy składki emerytalne - czy to w ZUS, czy w OFE - są naszą własnością na takiej zasadzie, jak depozyty bankowe? Sąd Najwyższy

Jak mieć wyższą emeryturę

całego okresu przed 1 stycznia 1999 r., a nie - jak wcześniej przed zmianą przepisów - tylko z ograniczonego przez twórców reformy emerytalnej okresu od 1 stycznia 1980 r. do 31 grudnia 1998 r. Aby to wyjaśnić musimy pokazać, jak ZUS szczegółowo wylicza kapitał początkowy. Otóż za pracę przed 1999 r. ZUS

Kosztowne zwolnienia w komunalnych spółkach

się doliczyć.Za to wietrzenie spółek - jak na razie - oszczędności nie przynosi. Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne aktualnie ma dwóch dyrektorów naczelnych. Jeden z nich to Roman Wydymus, sprawujący także funkcję prezesa spółki. Drugi to Krzysztof Nabrdalik, który z fotela prezesa został

11 milionów "pod wodą"

., jest dziś "pod wodą". W myśl obowiązujących do niedawna przepisów pożyczki te można było refinansować, czyli korzystać z niższego oprocentowania i wydłużać czas spłat - tylko wówczas, gdy dług nie przekraczał 125 proc. aktualnej wartości domu. Decyzją administracji Obamy od kilku miesięcy

ZUS czy OFE - na decyzję został miesiąc

ZUS w sumie na subkoncie będzie gromadzone 7,3 proc. pensji. Jeżeli ubezpieczony chce, aby jego składki trafiały wyłącznie do ZUS, nie musi składać żadnej deklaracji. Znowelizowane przepisy przewidują, że przez 10 lat przed osiągnięciem wieku emerytalnego środki z OFE będą stopniowo przenoszone na

Rząd: Na przedsiębiorcze mamy kasy nie mamy

prowadząca firmę, która urodzi dziecko i weźmie urlop wychowawczy, nie dostanie w tym czasie od państwa - mimo że regularnie płaciła składki do ZUS - ani złotówki na emeryturę! A przecież matkom zatrudnionym na etacie państwo składkę odprowadza. Na wychowawczym ZUS dopisuje im do konta emerytalnego ok. 300

System emerytalny na pokolenia

uregulowana, a część przepisów - co naturalne - wymaga dzisiaj modyfikacji, bo zmieniły się warunki gospodarcze i społeczne. Trzeba zdecydować, kto będzie wypłacał dożywotnie emerytury z części kapitałowej systemu emerytalnego. Należy powołać aktuariusza krajowego, który monitorowałby długookresową stabilność

Nowy szef KNF: Będę pilnował sprzedawania banków

ostrożne i stabilne zarządzanie tym bankiem w przyszłości. Ale podobno sondował pan fundusze emerytalne w sprawie chęci kupowania przez nie specjalnych obligacji bądź uczestniczenia w budowie funduszu, który pomógłby sfinansować polonizację banków? - Nie było takich sugestii ze strony KNF. Zgodnie z

Banki licytują się na lokaty. Ile można zarobić?

Ostatnie miesiące nie były najlepsze dla posiadaczy oszczędności. Stawki płacone przez banki za lokaty - które wolno szły w górę od połowy 2010 r. i przez cały 2011 r. - ostatnio załamały się z powodu zmian w prawie podatkowym. A konkretnie po skasowaniu luki w przepisach, która pozwalała unikać

Jakie kroki trzeba wykonać, by założyć działalność gospodarczą?

przechodzą z etatu na swoje od 20 maja 2010 roku muszą czekać tylko rok (a nie dwa lata jak to miało miejsce w trakcie obowiązywania poprzednich przepisów), by zacząć rozliczać się według stawki liniowej ze świadczenia podobnych usług jak na etacie. Natomiast, jeśli przedmiot działalności gospodarczej będzie

Trudny rozwód - spór o majątek

zgromadzone na rachunkach OFE lub pracowniczego funduszu emerytalnego. Jak to podzielić? Sposoby są dwa: umownie albo na drodze sądowej. Podział umowny Jeśli mimo decyzji o rozstaniu małżonkowie nadal ze sobą rozmawiają, powinni przygotować porozumienie, w którym podzielą się majątkiem. Jeżeli w jego skład

'Miliard złotych to dwie ciężarówki'. Rozmowa o gotówce

, żeby bankowość była prostą działalnością, którą wszyscy rozumieją. Guru brytyjskiego systemu finansowego Andrew Haldane pokazał w tym roku na konferencji w Jackson Hole, jak absurdalnie rośnie liczba przepisów dotyczących bankowości i jak przyrasta liczba zatrudnionych w nadzorze finansowym. W 1980 r

Polska nierządu

Od dziesięciu lat ludzie, którzy rządzą Polską, są świadomi tego, że system emerytalny jest zawieszony w próżni. Niewiadomo, kto i w jaki sposób będzie wypłacał emerytury z otwartych funduszy emerytalnych. Nie ma też ustaw porządkujących sprawę wcześniejszych emerytur. Kolejne rządy, kolejne

Po artykule "Gazety" ZUS odda składki, które zaokrąglił do zera

Minister mówi, że jeszcze w tym roku powinna wejść w życie odpowiednia ustawa. "Gazeta Wyborcza" pisała dzisiaj, że osobom, które pracowały przed 1999 r., ZUS nie odkłada części składek emerytalnych. Tracą nawet pół roku pracy. Rzecznik Praw Obywatelskich zasypywany jest skargami. - To

Stenogram z 7. posiedzenia Komisji Śledczej 25 lutego 2005 r.

Jamroży:Władysław Jamroży, lat 48, aktualnie niepracujący.Przewodniczący:Wykształcenie?Pan Władysław Jamroży:Wykształcenie wyższe medyczne i ekonomiczne.Przewodniczący:Dziękuję bardzo.Oświadczam, że dane dotyczące miejsca zamieszkania znane są komisji i znajdują się w aktach sprawy.Czy był pan karany za fałszywe

Stenogram z 15. posiedzenia Komisji Śledczej 28 kwietnia 2005 r.

Kwaśniak:Tak, zrozumiałem, panie przewodniczący.Przewodniczący:Dziękuję serdecznie. Proszę o podanie imion, nazwiska, wieku i aktualnego zajęcia.Pan Wojciech Kwaśniak:Wojciech Kwaśniak, lat 43. Aktualnie pełnię funkcję generalnego inspektora nadzoru bankowego, członka Komisji Nadzoru Bankowego. Jednocześnie z

Stenogram z 5. posiedzenia Komisji Śledczej do zbadania prawidłowości prywatyzacji PZU SA 11 lutego 2005 r.

jego prywatyzacji miało negatywny wpływ na prawno-finansową strukturę zakładu. W tym miejscu należałoby stwierdzić, że ustawowe przekształcenie Państwowego Zakładu Ubezpieczeń w Powszechny Zakład Ubezpieczeń Spółka Akcyjna bez odpowiedniej ilości środków finansowych było złamaniem przepisów ustawy o

Stenogram z 33. posiedzenia Komisji Śledczej do zbadania prawidłowości prywatyzacjiPZU SA 14 lipca 2005 r.

wnioskodawca. W świetle przepisów możliwe było więc podjęcie decyzji umożliwiającej nabycie akcji w określonym terminie lub wydanie zgody bezterminowej. Biorąc to pod uwagę, 3 października 2001 r. podjęłam decyzję o wydaniu zgody na tę transakcję, ale w terminie do 31 grudnia 2001 r. To wszystko, co mam do

Nie znalazłeś tego, czego szukasz? Zapytaj ekspertów

Zdjęcie paszportowe

Zdjęcie paszportowe - zdjęcie fotograficzne o rozmiarach, formacie i formie określonych prawem administracyjnym danego kraju, przeznaczone do użytku w paszporcie. Aktualne przepisy prawne w PolsceObecnie, zgodnie z §3.1 ust. 3 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16

Otwarty fundusz emerytalny

posiadane środki w instrumenty finansowe dopuszczone przez obowiązujące przepisy i w granicach dopuszczonych limitów.Otwarte fundusze emerytalne powstały w ramach reformy systemu emerytalnego w 1999 roku i pozwalają na gromadzenie środków pieniężnych na emeryturę w tzw. II filarze. Podstawą prawną

Karta Nauczyciela

zawodowego nauczycieli Rozdział 8 Ochrona zdrowia Rozdział 9 Dzień Edukacji Narodowej Rozdział 10 Odpowiedzialność dyscyplinarna Rozdział 11 Uprawnienia emerytalne Rozdział 11a Przepisy szczególne Rozdział 12 Przepisy przejściowe i końcowe

Magazyn Przyrodniczy ?Salamandra?

. Czasopismo „Salamandra” realizuje cel edukacji ekologicznej podjętej przez Polskie Towarzystwo Ochrony Przyrody „Salamandra”. Publikuje artykuły na temat polskiej flory i fauny. Ukazuje istniejące zagrożenia dla środowiska naturalnego. Przedstawia aktualne przepisy prawne w zakresie

Statut

i prywatnego nie ma jednolitej regulacji pojęć statutu. Wymagania co do formy i treści poszczególnych rodzajów statutów określają każdorazowo inne przepisy. W prawie publicznym statut jest aktem władczym organu administracji publicznej, a jego przedmiotem jest - najogólniej rzecz ujmując - instytucja publiczna

Tekst udostępniany na licencji Creative Commons: uznanie autorstwa, na tych samych warunkach, z możliwością obowiązywania dodatkowych ograniczeń. Zobacz szczegółowe informacje o warunkach korzystania.
Zasady zachowania poufności. O Wikipedii. Korzystasz z Wikipedii tylko na własną odpowiedzialność. Materiał pochodzący z Wikipedii został zmodyfikowany poprzez ograniczenie liczby przypisów. Wikipedia® is a registered tradmark of the Wikimedia Foundation.