aktualne przeciętne wynagrodzenie

is

Home Broker: Górnik na własne M zarobi w mniej niż cztery lata

Home Broker: Górnik na własne M zarobi w mniej niż cztery lata

Tym samym pracownicy tego sektora wyprzedzili informatyków. Teoretycznie najdłużej na własne mieszkanie muszą pracować zatrudnieni w gastronomii i hotelarstwie

Po zapłaceniu raty kredytu więcej pieniędzy zostaje nam w kieszeni

Jeszcze rok temu spłacanie kredytu hipotecznego pochłaniało ponad 40 proc. naszych przychodów netto. Dziś to niecałe 30 proc. - wynika z analizy Domu Kredytowego Notus.

W środę złoty stracił na wartości

Podczas środowej sesji złoty stracił na wartości względem głównych par walutowych i ok. godz. 17 za euro płacono 4,19 zł, a za dolara 3,03 zł. Zdaniem analityków, słabość naszej waluty, to skutek konfliktu na Ukrainie.

Gdzie w Polsce najłatwiej rozpocząć samodzielne życie? Ranking miast

Gdzie w Polsce najłatwiej rozpocząć samodzielne życie? Ranking miast

przypisaliśmy im podwójną wagę, jednak nie miały one rozstrzygającego wpływu na ostateczną kolejność. W rankingu staraliśmy się wykorzystać jak najbardziej aktualne dane, zarówno z Głównego Urzędu Statystycznego, jak i z instytucji, organizacji i firm badających m.in. poziom wynagrodzeń czy aktualne ceny kupna

Po dwóch tygodniach umacniania się złotego rośnie ryzyko korekty

zysków na złotym. Wydarzeniem wtorku na krajowym rynku finansowym będzie publikacja danych o przeciętnym wynagrodzeniu i zatrudnieniu. GUS poda je o godzinie 14:00. W styczniu prognozowany jest wzrost wynagrodzeń o 3,2% R/R, przy jednoczesnym wzroście zatrudnienia o 0,5%. Takie lub zbliżone dane

Barometr Carrefour Wskaźnik Koniunktury Konsumenckiej - marzec 2014

kredytów i pożyczek udzielonych gospodarstwom domowym oraz wzrost nominalnej dynamiki przeciętnych wynagrodzeń brutto w sektorze przedsiębiorstw. Wzrost wartości Barometru łagodzony był przez: spadek realnej dynamiki sprzedaży detalicznej oraz spadek dynamiki liczby pracujących w sektorze przedsiębiorstw

Barometr Carrefour Wskaźnik Koniunktury Konsumenckiej - luty 2014

, pogorszenie ogólnego klimatu koniunktury w handlu, nieznaczny wzrost wskaźnika inflacji oraz spadek nominalnej dynamiki przeciętnych wynagrodzeń brutto w sektorze przedsiębiorstw. Spadek wartości Barometru łagodzony był przez: wzrost nominalnej dynamiki wartości kredytów i pożyczek udzielonych gospodarstwom

Barometr Carrefour wzrósł o 2,6 pkt m/m do -12,9 pkt w czerwcu

dynamiki liczby pracujących w sektorze przedsiębiorstw, spadek inflacji oraz wzrost nominalnej dynamiki przeciętnych wynagrodzeń brutto w sektorze przedsiębiorstw. Wzrost wartości Barometru łagodzony był przez: spadek bieżącego wskaźnika ufności konsumenckiej oraz spadek nominalnej dynamiki wartości

Barometr Carrefour poprawił się 3. raz z rzędu, o 0,5 pkt do -10,5 pkt w VIII

handlu oraz spadek nominalnej dynamiki przeciętnych wynagrodzeń brutto w sektorze przedsiębiorstw. Neutralne dla wartości Barometru było utrzymanie się na niezmienionym poziomie wartości bieżącego wskaźnika ufności konsumenckiej, podano także. Wzrost wartości Barometru Carrefour utrzymał się już

Wzrost wartości Barometru Carrefour w kwietniu 2014

wpływały następujące jego składowe: wzrost wartości bieżącego wskaźnika ufności konsumenckiej, poprawa ogólnego klimatu koniunktury w handlu, wzrost realnej dynamiki sprzedaży detalicznej, wzrost dynamiki liczby pracujących w sektorze przedsiębiorstw oraz wzrost nominalnej dynamiki przeciętnych wynagrodzeń

Zatrudnienie w firmach może zacząć rosnąć jeszcze w tym roku wg analityków

. 3,0-3,5% r/r. Eksperci wskazują też, że wzrost wynagrodzenia w ujęciu rocznym w znacznej mierze jest spowodowany wzrostem płacy minimalnej. Przeciętne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw w sierpniu br. wzrosło o 2,0% r/r, zaś zatrudnienie w przedsiębiorstwach zmniejszyło się o 0,5% r/r

Kara za brak obowiązkowego OC w górę. Nie masz - zapłacisz 3360 zł

Kara za brak obowiązkowego OC w górę. Nie masz - zapłacisz 3360 zł

jazdę bez OC. Zamiast w relacji do kursu euro wysokość sankcji kalkulowana jest teraz na podstawie minimalnego wynagrodzenia za pracę w Polsce.Powód? Przez mocnego złotego kara za brak OC była bardzo niska i prawie w ogóle nie rosła.Kiedy zmieniono sposób naliczania kar, od 1 stycznia 2012 roku

Młodzi chcą zarabiać na równi ze starszymi pracownikami

Polsce, pozwoliła na określenie wysokości średniej pensji, za jaką bezrobotni są skłonni podjąć pracę. Wartość oczekiwań płacowych to 1.500 - 2.000 złotych, przy czym średni poziom wymagań określony został na wysokość przeciętnie 1.630 złotych. Jest to poziom praktycznie identyczny z tym notowanym

Barometr Carrefour pozostał bez zmian m/m i wyniósł -10,5 pkt we wrześniu

nominalnej dynamiki wartości kredytów i pożyczek udzielonych gospodarstwom domowym, wzrost realnej dynamiki sprzedaży detalicznej, wzrost dynamiki liczby pracujących w sektorze przedsiębiorstw oraz wzrost nominalnej dynamiki przeciętnych wynagrodzeń brutto w sektorze przedsiębiorstw. Pozytywne czynniki

Rynek walutowy czeka na decyzję rządu ws. nowelizacji budżetu

inflacyjnym dołku. O ile jeszcze najbliższe miesiące powinny przynieść jej stabilizację na aktualnych niskich poziomach, to kolejne będą stały pod znakiem powolnego wzrostu. Na koniec roku prognozujemy wzrost inflacji do 1,0-1,2%. Będzie on korelował z oczekiwanym w tym i przyszłym kwartale lekkim ożywieniem

Barometr Carrefour wzrósł o 1,9 pkt m/m do -11,0 pkt w lipcu

koniunktury w handlu, wzrost realnej dynamiki sprzedaży detalicznej oraz spadek inflacji. Wzrost wartości Barometru łagodzony był przez: spadek nominalnej dynamiki wartości kredytów i pożyczek udzielonych gospodarstwom domowym oraz spadek nominalnej dynamiki przeciętnych wynagrodzeń brutto w sektorze

Jak tankujesz, tak mieszkasz

Jak tankujesz, tak mieszkasz

benzyny 95 trzeba było w minionym tygodniu zapłacić przeciętnie 5,27 zł, za litr oleju napędowego 5,05 zł. W efekcie za przeciętną miesięczną pensję statystyczny rodak mógł kupić 423 litry paliwa licząc, że zarabia około 3230 zł brutto - mówi Bartosz Turek z Home Broker (wynagrodzenia w badaniach pochodzą

Podstawa wymiaru "chorobówki" przy zmianie wymiaru czasu pracy

Podstawę wymiaru zasiłku chorobowego dla pracownika stanowi przeciętne miesięczne wynagrodzenie wypłacone za okres 12 miesięcy kalendarzowych poprzedzających miesiąc, w którym powstała niezdolność do pracy. W przypadku gdy zachorowanie miało miejsce przed upływem tych 12 miesięcy, przyjmuje się

Czy chcemy by wnuki pracowały na nasze emerytury?

Czy chcemy by wnuki pracowały na nasze emerytury?

odpowiedzialności za przyszłość własną i państwa. Część repartycyjna systemu emerytalnego, czyli opierająca się na międzypokoleniowym zobowiązaniu i transferze dochodów od aktualnie pracujących do emerytów za pośrednictwem ZUS, ma charakter gry o sumie zerowej: żeby emeryci otrzymali wyższe świadczenia, osoby

Kredyty hipoteczne w euro jeszcze są, ale tylko dla zamożnych

Kredyty hipoteczne w euro jeszcze są, ale tylko dla zamożnych

zaporę w postaci minimalnego dochodu (zwykle wyrażonego kwotą netto) wymaganego w ogóle do złożenia wniosku o kredyt walutowy. W Getin Banku jest to dwukrotność przeciętnego wynagrodzenia za poprzedni kwartał, w Raiffeisen Polbanku 8 tys. zł, a w Deutsche Banku 12 tys. zł. W BZ WBK, gdy o

Płaćcie nam godziwie

ustalenie płacy minimalnej na poziomie 50 proc. średniego wynagrodzenia w kraju. Komitet Niezależnych Ekspertów Rady Europy zaleca, by płaca minimalna wynosiła 68 proc. przeciętnej płacy. Europejska Karta Społeczna stwierdza, że płaca minimalna powinna zapewniać godny poziom życia. Dyskusja o płacy

Ile kosztuje życie w Trójmieście, Brukseli i Kaliningradzie? Sprawdziliśmy

Ile kosztuje życie w Trójmieście, Brukseli i Kaliningradzie? Sprawdziliśmy

Chcąc porównać ze sobą pięć europejskich miast Trójmiasto (z rozbiciem na Gdańsk, Gdynię i Sopot), Brukselę i Kaliningrad, obliczyliśmy wysokość rachunku osoby mieszkającej samotnie, uwzględniając również średnią pensję w każdym z miast. W przypadku Trójmiasta podajemy przeciętne wynagrodzenie

Jak inwestować w akcje? Bezpośrednio czy przez fundusze inwestycyjne?

Jak inwestować w akcje? Bezpośrednio czy przez fundusze inwestycyjne?

- przeciętnie inwestorzy zagraniczni m.in. z banków inwestycyjnych i funduszy hedgingowych są odpowiedzialni za blisko połowę wszystkich transakcji kupna i sprzedaży akcji na warszawskiej giełdzie. Z kolei specjaliści z polskich instytucji finansowych - funduszy inwestycyjnych i otwartych funduszy generują ok

Większość Polaków przeciw podniesieniu wieku emerytalnego

, emerytura minimalna stanowi dziś 22 proc. przeciętnego wynagrodzenia. Na dodatek emerytury minimalne w stosunku do przeciętnej pensji mają maleć. Gdyby utrzymać obwiązujące zasady waloryzacji (im ktoś bogatszy, tym więcej zyskuje), już za 14 lat może to być tylko 13 proc. takiego wynagrodzenia. Szczególnie

Ranking kredytów hipotecznych grudzień 2013. Ostatnie bez wkładu własnego

jak my, ale jakiś czas później, może uzyskać inną marże.Każdy chciałby, aby jego marża kredytowa była jak najniższa. Niestety w ostatnim czasie one rosły. Jeszcze w styczniu przeciętna marża kredytu bez wkładu własnego wynosiła 1,75 proc., we wrześniu było to już 1,83 proc., a obecnie - 1,87

Jak płacić mniej za wieczyste

dochody mogą skorzystać z art. 74 ust. 1 Ustawy o gospodarce nieruchomościami. Przepis ten przyznaje 50-proc. bonifikatę w opłacie za użytkowanie wieczyste tym gospodarstwom domowym, w których miesięczny dochód na członka nie przekracza połowy "przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej w roku

Alarmujący raport PIP o pracownikach ochrony

, wykazaną w raporcie PIP, jest zawieranie umów cywilnoprawnych w przypadkach, kiedy system świadczonej pracy powinien być uregulowany umową o pracę" - podkreślili związkowcy w komunikacie przesłanym PAP we wtorek.Nieprzestrzeganie przepisów dotyczących czasu pracy i brak dodatkowego wynagrodzenia za

Spór zbiorowy w Orlenie. Poszło o podwyżki

harmonogramu czasu pracy. Ostatecznie strony jednak się porozumiały. "W trakcie rokowań strona związkowa odstąpiła od pierwotnych żądań określających wskaźnik wzrostu przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia na poziomie 10 proc." - napisał w komunikacie prasowym Orlen. I dalej: "Aktualna sytuacja

Eurobank ścina oprocentowanie pożyczek o 30 proc. Czyli o ile?

więcej niż pięć lat (60 rat). To oferta dla osób, które aktualnie nie mają innych pożyczek gotówkowych w banku. Co oznacza w rzeczywistości "minus 30 proc."? Z regulaminu promocji niewiele się dowiemy. Pojawia się tam tylko informacja, że promocja polega na obniżeniu oprocentowania nominalnego

RING EKONOMICZNY - październik 2012

oraz rozszerzania szarej strefy. Dodatkowo średnie wynagrodzenie wzrasta w skali rok do roku ponad dwa razy wolniej niż będzie rosła płaca minimalna w Polsce. To negatywy czynnik, który będzie dodatkowo stymulować wzrost inflacji, która i tak przewyższa dynamikę wzrostu wynagrodzeń. Jednocześnie mamy

Fiskus zaplanował przyszły rok

"ostrożnościowo" 0,5-proc. wzrost PKB i 1 proc. inflacji. Przeciętne wynagrodzenie w gospodarce narodowej wzrośnie realnie o 1,1 proc., w budżetówce - o 1,0 proc.Według resortu finansów stopa bezrobocia na koniec roku osiągnie 13,8 proc. (przeciętne zatrudnienie w gospodarce narodowej

Kredyty konsumenckie na nowych zasadach

;którym stopa oprocentowania kredytu jest stała, a kwota spłacanego w okresie 12 kolejnych miesięcy kredytu jest wyższa niż trzykrotność przeciętnego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw z grudnia roku poprzedzającego rok spłaty kredytu, ogłaszanego przez Prezesa GUS.Zmianą na

Sposoby na wyższą emeryturę

ta ma wpływ na wysokość emerytury. Im jest wyższa, tym wyższa emerytura.Kwota bazowa to 100 proc. przeciętnego wynagrodzenia pomniejszonego o składki na ubezpieczenia społeczne. Co roku ogłasza ją GUS, obowiązuje od 1 marca do końca lutego następnego roku. Zazwyczaj co roku jest wyższa.Jest więc o co

Wasilewska-Trenkner i Suchocka-Roguska w gronie doradców Belki

). Niektóre z tych nominacji były odbierane jako kontrowersyjne, tym bardziej że zdarzało się, że poszczególne osoby znajdowały zatrudnienie w NBP, gdy PiS tracił rządy. Gdy "Gazeta" zadała pytanie o aktualne przeciętne wynagrodzenie doradcy prezesa NBP, biuro prasowe odmówiło odpowiedzi, powołując

Damski portfel lżejszy

O tym, że płace kobiet są niższe od zarobków mężczyzn, mówi się dużo, zwłaszcza przy okazji 8 marca. I nie chodzi tu o feministyczne gadanie, bo tezę tę potwierdza m.in. raport firmy Sedlak&Sedlak, która zbadała ubiegłoroczne dochody Polaków. Wyniki pokazują, że przeciętny częstochowianin zarabiał

Kapitałowy czy repartycyjny system emerytalny?

określa wolny rynek, są uwzględniane koszty związane ze stopniem uciążliwości i ryzyka płynącego z niebezpieczeństwa. Przede wszystkim ze względu na to, że w niektórych zawodach i na wielu stanowiskach można otrzymać i otrzymuje się wyższe od przeciętnego wynagrodzenia, ludzie o odpowiednich

Jak mieć wyższą emeryturę

świadczenia, w niektórych przypadkach, uwzględnia wyższą kwotę bazową. A ta ma wpływ na wysokość twojej emerytury. Im jest wyższa, tym wyższa emerytura.Kwota bazowa to 100 proc. przeciętnego wynagrodzenia pomniejszonego o potrącone składki na ubezpieczenia społeczne. Co roku ogłasza ją GUS, obowiązuje od 1

Ranking kont osobistych. Czy lider zostanie zdetronizowany?

, oferując im różnego rodzaju programy premiowe nazywane "money back".Oferując kilkuprocentowy zwrot za zakupy, oczekują jednak czegoś w zamian. Zwykle chodzi o lojalność. Warunkiem zwrotu może być przelewanie na konto wynagrodzenia lub zasilanie go co miesiąc określoną kwotą, posiadanie w banku

Opłata za użytkowanie wieczyste 2013

dochód na członka nie przekracza połowy "przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej w roku poprzedzającym rok, za który opłata ma być wnoszona". Taki wskaźnik ogłasza prezes GUS. W 2012 r. przeciętne wynagrodzenie w gospodarce narodowej wyniosło 3521,67 zł. Żeby skorzystać z bonifikaty

Polskie podatki wcale nie są wysokie. Pensje brutto wyższe niż w UE

dostajemy więc przeciętnie 74 proc. takiej pensji.- Polska zajęła 11. miejsce na 27 krajów Unii. To bardzo dobry wynik - ocenia Joanna Narkiewicz-Tarłowska, starszy menedżer w dziale prawno-podatkowym PwC. Unijna średnia to 70 proc. pensji brutto pozostającej w kieszeni obywatela.Na czele rankingu jest

Czas na własne mieszkanie? My zrobiliśmy analizę, ty decydujesz

mało prawdopodobne, o czym świadczą aktualne kontrakty terminowe na stopy procentowe (FRA). Bartosz Turek z firmy Home Broker wyjaśnia, że kontrakty FRA sugerują, w jakim kierunku z dużym prawdopodobieństwem będą w przyszłości podążały stawki WIBOR-u, które są elementem składowym oprocentowania

Inwestowanie pieniędzy w fundusze. Wszystko co trzeba wiedzieć

uczestnictwa po aktualnej cenie (np. 116 zł). Ich wartość będzie się codziennie zmieniać - rosnąć lub spadać - w zależności od tego, czy papiery wartościowe kupione przez fundusz będą tracić lub zyskiwać na wartości.Pierwszy fundusz inwestycyjny powstał w Polsce w 1992 roku. Był to fundusz zrównoważonego

Zainwestuj w swoją przyszłość. Podwójne zabezpieczenie - programy emerytalne i IKE

Emerytalnych PPE .PPE to doskonała okazja dla osób pracujących, które z pomocą pracodawcy mogą rozpocząć oszczędzanie na przyszłą, dodatkową emeryturę. Idea Pracowniczego Programu Emerytalnego polega na comiesięcznym wpłacaniu przez pracodawcę składek nie więcej niż 7 proc. wynagrodzenia uczestnika PPE

Ziarnko do ziarnka, aż zbierze się miarka, czyli jak najlepiej oszczędzać?

naszymi pensjami. Główny Urząd Statystyczny podał właśnie, że w grudniu 2012 r. przeciętne wynagrodzenie brutto wynosiło 4112 zł, czyli było o 2,4 proc. wyższe w porównaniu z grudniem 2011 r. Podawany przez GUS wskaźnik nie oddaje pełnego obrazu rzeczywistości. Uwzględnia np. tylko pensje w firmach

Dodatki, zniżki, renty... Co się należy chorym?

podstawowej opieki zdrowotnej, felczer ubezpieczenia zdrowotnego) potwierdzone przez oddział NFZ, na terenie którego zarejestrowany jest pacjent. W nagłych sytuacjach sprawę może załatwić oddział, na terenie którego pacjent aktualnie przebywa. Do potwierdzenia potrzebne będą: dowód osobisty oraz aktualny

Spółdzielnie mieszkaniowe - co dalej?

świadomość mieszkańców spółdzielni. Przeciętny spółdzielca nie bardzo się orientuje, co mówią aktualnie obowiązujące przepisy i jakie są ich skutki. Ba, część osób nie zdaje sobie sprawy, że spółdzielnie mieszkaniowe stanowią własność prywatną, a własność społeczna jako odrębna kategoria już dość dawno

Kiedy odzież dla pracownika jest kosztem i przychodem?

ten cel oraz aktualne ceny, np. w przypadku ekwiwalentu za pranie odzieży - ceny energii, wody, środków piorących itp. Ustalenie wysokiej wartości ekwiwalentu, znacznie odbiegającej od wartości przeciętnej, może spowodować, że organy podatkowe potraktują go jako ukrytą - w celu ominięcia opodatkowania

Podwyżki ze 142 zł do 1200 zł! Nie przepłacaj za grunt

grunty pod budynkami, ale także np. tereny zielone.Uwaga! Ustawa przyznaje 50-proc. bonifikatę w opłacie tym gospodarstwom domowym, w których miesięczny dochód na członka nie przekracza połowy "przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej w roku poprzedzającym rok, za który opłata ma być

Z sukcesem nam nie po drodze

doświadczeń: kłania się starszy informatyk, administrator sieci jednego z urzędów. Mam wyższe wykształcenie, 32 lata pracy, 25 lat w obszarze informatyki, znajomość dwóch języków programowania, trzeci aktualnie "pochłaniany". Pasja. Zaangażowanie. Pracowitość. Ale popełniłam błąd. 15 lat temu

Jak bank może pomóc w codziennych zakupach

& Zarabiasz". BZ WBK zwraca tyle, co Alior - 1 proc. wartości płatności dokonanych kartą. Ale uwaga! Wspomniane konta nic nie kosztują, ale pod warunkiem że co miesiąc wpływa na nie 1 tys. zł tytułem np. wynagrodzenia. Jeżeli wpadnie mniej lub nic, bank pobiera 7 zł. Ponadto płaci się 3 zł miesięcznie za

Koniec starego portfela, czyli komu wyższe emerytury

proc. Uwaga! Przeliczeń tych ZUS dokonuje z urzędu. Emeryci nie muszą składać żadnych wniosków. Liczymy emeryturęZwiększenie już w przyszłym roku stawki bazowej do 100 proc. przeciętnego wynagrodzenia oznacza wzrost średnio o blisko 55 zł na każdym tysiącu złotych emerytury. Wysokość podwyżki zależy

E-biznes od kuchni: Pf.pl

przedsiębiorstw wzorowanego na "żółtych stronach" wydawanych w innych krajach.Początki nie były łatwe. Firmy podchodziły nieufnie do "żółtych stron", a baza GUS-u, z której korzystano w trakcie prac nad katalogiem, była w 90% nieaktualna. Problemy udało się jednak pokonać i pierwsze wydanie

Droga do bezpiecznej przyszłości

i OFE. Nawiasem mówiąc, według różnych szacunków ekspertów, stopa zastąpienia, czyli relacja ostatniej pensji do wypłacanej emerytury w 2060 roku może wynosić około 20-30%, czyli w cenach bieżących w stosunku do przeciętnego obecnego wynagrodzenia będzie to kwota około 600-900 zł netto (!!!). W

Pięć powodów, dla których afery takie jak Enrona będą się zdarzać - mówi Aldona Kamela Sowińska, była minister skarbu

umieją czytać sprawozdań finansowych. Czwartym powodem jest niedostosowanie audytu do aktualnej rzeczywistości. Jeśli zweryfikowane sprawozdanie bilansowe otrzymujemy między czerwcem a wrześniem, to komu jest ono potrzebne? Jeśli ma ono kilkaset stron, a w przypadku sprawozdań finansowych dużych grup

Petrochemia zaciska pasa

mało, zarząd spółki znalazł się w pierwszym kwartale tego roku pod presją związkowców. Co prawda w trakcie rokowań strona związkowa odstąpiła od pierwotnych żądań określających wskaźnik wzrostu przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia na poziomie 10 proc., jednak i tak zawarto kosztowne dla spółki

Nie znalazłeś tego, czego szukasz? Zapytaj użytkowników

Krajowe Biuro Wyborcze

wydatki Biura wyniosły 48,1 mln zł. Przeciętne zatrudnienie w KBW w przeliczeniu na pełne etaty wyniosło 376 osób, a średnie miesięczne wynagrodzenie brutto 5 318 złW ustawie budżetowej na 2013 wydatki Krajowego Biura Wyborczego zaplanowano w wysokości 47,4 mln zł.

Izba skarbowa

do spraw finansów publicznych, wykonywanie innych zadań określonych w odrębnych przepisach. W 2011 przeciętne zatrudnienie w izbach skarbowych w Polsce przeliczeniu na pełne etaty wyniosło 3 806 osób, a średnie miesięczne wynagrodzenie brutto 5 015 złInformacja o wynikach kontroli wykonania w 2011

Powiat szczecinecki

GospodarkaW końcu kwietnia 2012 liczba zarejestrowanych bezrobotnych w powiecie szczecineckim obejmowała ok. 7,3 tys. mieszkańców, co stanowi stopę bezrobocia na poziomie 26,2% do aktywnych zawodowo.Przeciętne wynagrodzenie pracownicze w październiku 2008 r. wynosiło 2471,05 zł, przy liczbie

Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych

10 budżetu państwa.W 2012 wydatki GIODO wyniosły 14,5 mln zł. Przeciętne zatrudnienie w Biurze GIODO w przeliczeniu na pełne etaty wyniosło 122 osoby, a średnie miesięczne wynagrodzenie brutto 6 343 złW ustawie budżetowej na 2012 wydatki Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych zaplanowano

Powiat lubiński

przemysłowi przeciętne wynagrodzenie w powiecie lubińskim jest najwyższe w PolsceWynagrodzenia w powiatach | rp.pl. KomunikacjaPrzez terytorium powiatu przebiegają ważne szlaki komunikacyjne umożliwiające dogodne połączenia z krajami Europy południowej (Praga, Wiedeń) oraz zachodniej (Berlin, Paryż), ponadto

Tekst udostępniany na licencji Creative Commons: uznanie autorstwa, na tych samych warunkach, z możliwością obowiązywania dodatkowych ograniczeń. Zobacz szczegółowe informacje o warunkach korzystania.
Zasady zachowania poufności. O Wikipedii. Korzystasz z Wikipedii tylko na własną odpowiedzialność. Materiał pochodzący z Wikipedii został zmodyfikowany poprzez ograniczenie liczby przypisów. Wikipedia® is a registered tradmark of the Wikimedia Foundation.