aktualne problemy bezrobocia w polsce

Resort pracy: stopa bezrobocia nadal spada. W październiku rekordowo niska - 8,2 proc.

W październiku po raz kolejny spadła stopa bezrobocia rejestrowanego. Bezrobocie jest najniższe od ponad 25 lat. Pracodawcy mogą mieć problemy ze znalezieniem odpowiednich pracowników.

W tych krajach żyje się najciężej. Oto 18 państw o najwyższym wskaźniku ubóstwa

W połowie ubiegłego stulecia ekonomista Arthur Okun stworzył tzw. wskaźnik ubóstwa (ang. misery index), który pokazuje sytuację ekonomiczną obywateli danego kraju. Wartość wskaźnika jest sumą inflacji i stopy bezrobocia, zatem im wyższy wynik tym gorzej żyje się w takim kraju. Portal Business Insider stworzył, na podstawie danych CIA World Factbook z 2014 r, listę państw o najwyższym wskaźniku ubóstwa. Dla porównania wynik Polski z inflacją w wysokości 0,9 proc i średnią stopą bezrobocia 12,3 proc., wynosi 13,2, czyli znacznie mniej niż w państwach, które trafiły na listę.

Kalendarium ISBnews

PIĄTEK, 23 marca --10:00: Spotkanie Cisco nt. badania Cisco 2018 Annual Cybersecurity Report  --10:00: Główny Urząd Statystyczny opublikuje Biuletyn Statystyczny Nr 2, stopę bezrobocia w lutym 2018 roku, Informację o sytuacji społeczno-gospodarczej kraju w lutym 2018 r. --11:00

Deloitte: 20% Polaków obawia się utraty pracy z powodu rozwoju technologii

, przekładającej się na rekordowo niskie bezrobocie i relatywnie wysoką dynamikę płac; po drugie, z obecnego poziomu rozwoju Polski i jej miejsca w globalnych łańcuchach wartości. Polska jest wciąż krajem, który oferuje niskie koszty pracy w relacji do produktywności. W najbliższych latach czynniki te będą jednak

KPF/IRG SGH: Ok. 60% gosp. dom. nie chce skorzystać z upadłości konsumenckiej

sytuacji finansowej gospodarstw domowych w Polsce efekty wzrostu gospodarczego, malejącej skali bezrobocia, wzrostu dochodów w dyspozycji czy wdrożenie elementów polityki prorodzinnej, takich jak Program 500+, potwierdzają, że rozwiązywanie problemu nadmiernego zadłużenia, a nawet niewypłacalności

Santander BP:Dynamika wzrostu branży stolarskiej może spaść do 3,5-5% r/r w 2020

sprzedaż zagraniczna zwiększyła się o 12% r/r. Aktualnie polska branża jest największym eksporterem okien i drzwi w Europie oraz drugim co do wielkości na świecie" - stwierdził ekspert Centrum Analiz Branżowych Maksymilian Miros. "Wiele wskazuje na to, że wzrost eksportu w tempie kilkunastu

Kalendarium ISBnews

Sescom dot. wyników --11:00: Śniadanie prasowe: „Cała Polska tworzy idealne miejsce pracy" – prezentacja raportu Employer Branding Institute i EY --12:00: Konferencja prasowa CCC nt. wyników--13:00: Konferencja prasowa "Aktualne problemy branży mięsnej"   WTOREK

Jak pozbyć się długów i wyjść na prostą. 9 żelaznych zasad

Jak pozbyć się długów i wyjść na prostą. 9 żelaznych zasad

przenośni. To może być beztroska w braniu chwilówek i kredytów na zaspokojenie swoich nadmiernych potrzeb. Jeszcze jeden ciuch, nowy samochód, lepszy telefon. Może też być poważny problem psychologiczny. Wszystko może zacząć się od kłopotów życiowych - np. rozwód, który spowoduje, że ktoś zaczyna

KE podniosła prognozy wzrostu PKB Polski - do 3,2% w 2015 r. i 3,4% w 2016 r.

problemów, realny wzrost PKB Polski był silny w 2014 r. Oczekuje się, że działalność gospodarcza pozostanie mocna, dzięki solidnemu popytowi krajowemu, na który pozytywnie będzie wpływać poprawa warunków na rynku pracy oraz rosnące dochody rozporządzalne. Obecnie prognozujemy, że kryzys rosyjsko-ukraiński i

Kalendarium ISBnews

(AI) w Polsce" --14:00: Konferencja poświęcona prezentacji raportu: Jednolity rynek żywności. Propozycje dotyczące przeciwdziałania oraz ograniczania barier pozataryfowych. --16:30: Uroczystość debiutu Novaturas na GPW   CZWARTEK, 22 marca -- II Kongres Sektora FinTech --09:00

Spokój na rynku walutowym może potrwać aż do 7 stycznia

deficyt mógłby wzrosnąć nawet do 3,2% PKB w 2016 roku). Bez echa pozostały też, opublikowane przez GUS, dane nt. bezrobocia. W listopadzie stopa bezrobocia w Polsce utrzymała się na poziomie 9,6%, podczas gdy prognozowano jej wzrost do 9,7%. To już kolejne dane które potwierdzają, że sytuacja na

Sejm przyjął ustawę o dodatku solidarnościowym, podniósł kwotę zasiłku

Wolnym Handlu (EFTA) lub Konfederacji Szwajcarskiej, jeżeli posiadają prawo pobytu oraz innym cudzoziemców, przebywających i pracujących legalnie w Polsce. Prawo do dodatku solidarnościowego przysługiwać ma tylko z jednego tytułu (w przypadku, gdy rozwiązane zostały np. dwie umowy, dodatek będzie

Najbardziej poszukiwani pracownicy w Polsce

Najbardziej poszukiwani pracownicy w Polsce

skompletowaniem załogi. To wzrost o 8 proc. w porównaniu z 2014 rokiem. Obecnie jesteśmy już ponad globalną średnią - na świecie 38 proc. pracodawców skarży się na problemy ze znalezieniem odpowiednio wykwalifikowanej kadry. W Polsce lista najbardziej poszukiwanych specjalistów nie zmienia się od lat. W 2015 roku

Prawnicy czytelnikom odc. 16. W marcu wystąpiłem do ZUS o postojowe. Do dzisiaj nie mam żadnej odpowiedzi. Co robić?

Prawnicy czytelnikom odc. 16. W marcu wystąpiłem do ZUS o postojowe. Do dzisiaj nie mam żadnej odpowiedzi. Co robić?

przewidują rozwiązań dla osób dotkniętych bezrobociem, którym nie przysługuje prawo do zasiłku (samo prawo do zasiłku regulują art. 71-75 ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy). W przypadku dalszych problemów ze znalezieniem pracy można rozważyć zwrócenie się do lokalnego ośrodka pomocy

DB: 67% przedstawicieli wolnych zawodów przewiduje wzrost biznesu w ciągu 5 lat

aktualne wyniki do odpowiedzi ubiegłorocznych, zauważyć można też, że wzrósł nieco problem związany z pozyskaniem wykwalifikowanych pracowników. "Problemy kadrowe ma już więcej niż co piąta osoba wykonujących wolny zawód, w tym szczególnie na tym tle wyróżniają się specjaliści działający w branży

Czy banki są odporne na kryzys? Dwa polskie mają mały kłopot

Czy banki są odporne na kryzys? Dwa polskie mają mały kłopot

W niedzielę Europejski Bank Centralny przedstawił wyniki ćwiczenia, które miało na celu sprawdzić, czy banki ze strefy euro byłyby odporne na kryzys gospodarczy, wzrost bezrobocia, spadki na giełdach, utratę zaufania do obligacji państwowych czy pogorszenie się jakości spłacanych kredytów. Na

IGSMiE PAN: Spadająca produkcja węgla kam. zagraża konkurencyjności gospodarki

raporcie pt. "Bezpieczeństwo surowcowe w kontekście ograniczonych zdolności produkcyjnych krajowego węgla kamiennego - kluczowe problemy". Eksperci wskazują, że bez nowych zakładów górniczych, Polska może stać się w znacznie większym stopniu uzależniona od importu. Remedium mają stanowić

Wzrosty zatrudnienia i płac w VI wspierają rosnącą konsumpcję wg analityków

procentowych, zakładających ich stabilizację w najbliższych miesiącach pozostaje aktualny" - analitycy Banku Millennium. "Wysoki wzrost dochodów rozporządzalnych gospodarstw domowych (wspieranych również programem 500 plus) będzie mieć przełożenie na dynamikę konsumpcji. Również ona może być

Tygodniowy przegląd informacji ISBtech z sektora TMT

pomagać pacjentom, diagnozować ich dolegliwości oraz ratować ich życie w obliczu światowej pandemii. Źródło: ISBnews COIG: Spółka zależna Wasko, podpisał umowę serwisową z Polską Grupą Górniczą (PGG)na wykonanie zamówienia publicznego pn. "Zapewnienie wsparcia serwisowego aktualnie

Notowania złotego będą podlegać nastrojom globalnym

daleko od granicy symbolicznej. W tym przypadku jest nią 4 zł, które wydawało się być poziomem realnym jeszcze w połowie marca. Po piątkowych danych handel odbywał się nieco poniżej 3,70. Kurs ten był aktualny od początku roku i może stać się poziomem krótkoterminowej równowagi. W kontekście EUR/PLN

Inwestorzy i politycy wierzą w porozumienie

. Również o 10:00 poznamy stopę bezrobocia dla Polski za maj (prognoza 10,8% poprzednia wartość 11,2%). Ze Stanów Zjednoczonych o 14:30 poznamy PKB za pierwszy kwartał, a o 16:30 zapasy ropy naftowej. O godz. 19:00 odbędzie się spotkanie Eurogrupy w sprawie Grecji. EUR/PLN Kurs EUR/PLN po osiągnięciu

Deloitte: Ponad połowa CFO spodziewa się wzrostu PKB powyżej 2,6%

Warszawa, 01.07.2015 (ISBnews) - Ponad połowa dyrektorów finansowych spodziewa się wzrostu PKB Polski powyżej 2,6%, a 15% a nich uważa, że wzrost będzie wyższy niż 3,5%. Jednocześnie 58% CFO uważa, perspektywy finansowe ich przedsiębiorstw w najbliższych miesiącach będą "lepsze" lub

12 zł za godzinę zagrożone? Ministerstwo Rozwoju krytykuje

nieaktualny. Minister pracy Elżbieta Rafalska mówi teraz o 1 września. - Bardzo bym chciała, żeby to był 1 lipca. Pracownicy na to czekają. Jednak już tyle uwag i projektów skierowaliśmy do ponownych konsultacji, a czas ucieka - mówiła Rafalska w czwartek. Samotny resort pracy Resort pracy może mieć problem

Wzrost płac będzie sięgał 7-8% r/r w kolejnych miesiącach wg analityków

Warszawa, 18.09.2018 (ISBnews) - Sierpniowe dane dotyczące wzrostu zatrudnienia wskazują na lekkie wyhamowanie i głównie odzwierciedlają problemy polskiej gospodarki ze stroną podażową występującą na rynku pracy. Natomiast dynamika wynagrodzeń w sektorze przedsiębiorstw, pomimo spadku tempa

Korekcyjna wyprzedaż złotego ma szansę wyhamować

), ignorując przy tym publikowane po południu dane o inflacji bazowej w Polsce. Tematem numer jeden wtorku był wzrost ryzyka geopolitycznego na świecie. Było to następstwem słów prezydenta USA Donalda Trumpa, który na twitterze napisał, że "Korea Północna szuka kłopotów". Dodając jednocześnie, że

NBP: Przyspieszenie wzrostu PKB zwiększy popyt na pracowników i presję na płace

Warszawa, 29.03.2017 (ISBnews) - Stopniowe przyspieszenie tempa wzrostu PKB będzie najprawdopodobniej skutkować zwiększeniem zapotrzebowania na pracowników ze strony przedsiębiorstw, uważa Narodowy Bank Polski (NBP). Według banku centralnego, należy się liczyć, przynajmniej w krótkim okresie, z

Spowolnienie dynamiki zatrudnienia może wskazywać na trwały trend wg analityków

obliczu skali problemów ze znajdywaniem nowych pracowników powinno dochodzić do nasilania się tempa wzrostu płac. Przeszkodą może być fakt, że w II poł. 2017 r. dynamika płac rosła, co sprawia, że bieżące odczyty muszą mierzyć się z negatywnym efektem bazy" - analitycy Santander Bank Polska. "

PKB w I poł. może być pod negatywnym wpływem epidemii koronawirusa wg analityków

, kulturalne, oraz zmniejszy popyt na noclegi, gastronomię, czy tradycyjny handel detaliczny w centrach handlowych i marketach. Problem wąskich gardeł zyska na znaczeniu, bo dotyczyć będzie już nie tylko Chin. Warto zauważyć, że pojawienie się nowego ogniska COVID-19 w Polsce dość naturalnie zniechęci

Na co trzecie mieszkanie pieniądze dali rodzice

aktualnym miejscem zamieszkania. Ekonomiści ING podkreślają, że mobilność w poszukiwaniu pracy hamują też: brak mieszkań (liczba pokoi na mieszkańca w Polsce wynosi 1, to najmniej w UE), wciąż mała popularność najmu oraz fakt, że aż 15 proc. dorosłych Polaków mieszka z rodziną. Ponad 40 proc. Polaków

Rządzie, wspomóż budowę mieszkań dla najuboższych

ubiegłoroczne badanie dla Habitat for Humanity Poland, aż 84 proc. ankietowanych uznało, że największym problemem w naszym kraju są niskie zarobki. Problemem numer dwa jest niezmiennie duże bezrobocie. Za to na trzecim miejscu w "rankingu" problemów wskazywany jest brak mieszkania i perspektyw na nie

Poranny komentarz rynkowy XTB - Bernanke (znów) daje pretekst

zrozumienia, iż dopiero spadek stopy bezrobocia znacznie poniżej poziomu 8% (czyli seria kilku miesięcy tak dobrych danych) mógłby go skłonić do zmiany zdania. Argumentował on, iż stopa bezrobocia nie oddaje problemów rynku pracy, gdyż wiele osób w ogóle tej pracy nie szuka (a zatem nie jest branych pod uwagę

Czekamy na realizację obietnic

Premier obiecała, że w przyszłym roku mają być gotowe założenia nowej ordynacji podatkowej (kolejne, bo przecież rząd pracuje aktualnie nad nowelizacją tej ustawy), nowe prawo działalności gospodarczej i nowelizacja prawa budowlanego. Pytanie, czy te propozycje, na razie mało konkretne, spełnią

EKG 2013: Polski konsument zrobił się mądry i rządzi handlem

Nie jest dobrze - tak najkrócej można podsumować aktualne nastroje polskich konsumentów. - Są na najniższym poziomie od pięciu lat. Jeszcze cztery lata temu polscy konsumenci byli bardziej optymistyczni niż inne narody w Europie, dziś są znacznie poniżej średniej - mówi Michał Madej, dyrektor

Nasze drogie mieszkania

przyznaje, że poziom cen zależy nie tylko od aktualnej oferty, ale również od sytuacji ekonomicznej Polaków. Ale Mirosław Bednarek z zarządu Matexi Polska zastrzega, że ceny mogą wzrosnąć "w najlepszych projektach w starannie dobranych lokalizacjach". Na wtórnym stabilizacja Deweloperzy muszą się

Poranny komentarz rynkowy XTB - Czynnik włoski

. Jego trwałe przebicie powinno spowodować osłabienie złotego do okolic 3,15. W kalendarzu: rynek nieruchomości, Conference Board O 10.00 poznamy dane o sprzedaży detalicznej i bezrobociu w Polsce. Dane są za październik i nie powinny mieć przełożenia na rynek. O 14.30 poznamy dane z amerykańskiego

Haruj całe życie, będziesz biedny

skrócenie tygodnia pracy właśnie do 21 godzin. "Musimy powoli, ale konsekwentnie zmierzać w stronę krótszego tygodnia pracy dla wszystkich - piszą autorzy raportu. - Pomoże to rozwiązać wiele problemów: przepracowania, bezrobocia, przesadnej konsumpcji, wysokiej emisji gazów cieplarnianych, niskiego

W co piątej rodzinie są osoby bezrobotne i poszukujące pracy

Bezrobocie w Polsce ma w przeważającym stopniu charakter bezrobocia długotrwałego. Trzy piąte osób bezrobotnych pozostaje bez pracy dłużej niż rok, w tym jedna szósta nie ma zatrudnienia od ponad dwóch do pięciu lat, zaś jedna trzecia nie pracuje od ponad pięciu lat. Tylko co drugi bezrobotny

Zbigniew Jagiełło: Korzystać z okazji, nawet stając na palcach [Wywiad]

rosło, osiągnie może 2-3 proc. i się ustabilizuje. Bezrobocie niestety przy realizacji takiego scenariusza raczej nie spadnie. I tak jest relatywnie niskie, bo 1-2 mln Polaków wyjechało, ale też nie ma w Polsce dla nich pracy. Te 2-3 proc. wzrostu PKB nie może nas satysfakcjonować właśnie ze względu na

Presja płacowa będzie narastać, dynamika zatrudnienia wyhamuje wg analityków

miesięcy. Z danych GUS wynika, że w ciągu trzech kwartałów tego roku powstało ponad 551 tys. nowych miejsc pracy. Rosnącym problemem pozostaje ich obsadzenie, co w długofalowej perspektywie może wyhamowywać pozytywne trendy. Podaż pracy się kurczy, co przekłada się na skokowy wzrost wakatów w gospodarce

Podatek liniowy: Szansa czy zagrożenie dla gospodarki i polskiego przedsiębiorcy

. Aczkolwiek od decydentów naszego kraju zależy, czy skorzystamy z wypracowanych metod rozwiązywania tego rodzaju problemów czy też będziemy dążyć do stworzenia własnej strategii działań makroekonomicznych. Należy pamiętać, że Polska gospodarka i mechanizmy jakie w niej zostały uruchomione wraz z wprowadzeniem

Czy bank ma sumienie?

problemom, które się pojawiły w związku z kryzysem, jaki dociera do nas z Zachodu. Od kilku miesięcy sygnały dotyczące optymizmu gospodarczego maleją. Ale zacznijmy od opcji walutowych - pan się wypowiedział jednoznacznie po jednej ze stron w tym sporze. Wypowiedział się pan przeciwko bankom. Dlaczego

BOŚ Bank: W tym tyg. istotne odczyty PMI, w Polsce dane dot. sprzedaży detal.

federalnego w USA. Póki co te problemy, uznawane za okresowe, mają niewielki wpływ na sytuację gospodarczą, niemniej ewentualne wyraźne wydłużenie braku akceptacji budżetu rządu federalnego może skutkować poważniejszymi konsekwencjami gospodarczymi" - czytamy dalej.  W bieżącym tygodniu dobiegnie

Idą zmiany w polskiej gospodarce

Problemy łączące się ze spektakularnym wyhamowanie w tym roku tempa wzrostu gospodarczego sprawiły, że horyzont prognoz gospodarczych dla Polski znacznie się skrócił. W przypadku dużej niepewności - a z niepewnością mieliśmy w tym roku do czynienia w zasadzie stale - uwaga koncentruje się zawsze na

Grupa Noble Bank: Rok 2009 na rynkach finansowych

poprawy stanu gospodarki w 2010. Wszystkie wcześniejsze wzrosty powinny być jednak traktowane jako ruchy korekcyjne. Aktualnie brak jest jakichkolwiek oznak poprawy otoczenia makroekonomicznego. Rynek nieruchomości w USA, od którego rozpoczęły się obecne problemy, charakteryzuje się narastającą presją

W przyszłym roku czeka nas apokalipsa. Jak zwykle

modeli biznesowych na rzecz zwiększania liczby użytkowników i osiągania masy krytycznej - twierdzi Saxo Bank. Czym to grozi? Nowym krachem na rynku spółek technologicznych. Gdy tak się stało 15 lat temu, wywołało to silne globalne spowolnienie. Bezrobocie w Polsce było dwa razy wyższe niż teraz. 4

Pracujący biedni

znaleźć pracę. Rozłączyli się ze swoimi rodzinami, są samotni - tłumaczy dr Piotr Broda-Wysocki. - W Polsce tego nie ma - żyjemy od pokoleń w tych samych miejscowościach, otoczeni rodziną, która daje wsparcie. Za pracą mało kto wyjeżdża. Chyba że na Wyspy - dodaje. W oczekiwaniu na katastrofę... Problem