aktualne pkb w polsce wynosi

RPP utrzymała stopy proc. bez zmian, inflacja blisko celu w najbliższych latach

Warszawa, 08.11.2017 (ISBnews) - Rada Polityki Pieniężnej (RPP) utrzymała stopy procentowe bez zmian, co oznacza, że główna stopa referencyjna wynosi nadal 1,5%, podał bank centralny. Rada w komunikacie podkreśliła, że w najbliższych latach inflacja będzie kształtowała się w pobliżu celu

Glapiński: Stopy proc. mogą pozostać stabilne do końca kadencji tej RPP

źródło głównie w polityce fiskalnej, budżetowej" - wyjaśnił Żyżyński. RPP utrzymała dziś stopy procentowe bez zmian, co oznacza, że główna stopa referencyjna wynosi nadal 1,5%. Rada w komunikacie podkreśliła, że w "według aktualnych prognoz w najbliższych miesiącach roczne tempo wzrostu cen

Przegląd prasy

projekty B+R --MAP: Powstanie magazyn rezerw węgla w centralnej Polsce --T-Bull rozpoczął proces negocjacji z markami samochodowymi i motocyklowymi --GDDKiA: Aktualnie trwa 29 przetargów na budowę ok. 360 km dróg --JLL: Do użytku oddano w Polsce 169 tys. m2 centrów handlowych w 2019 r. --BM

KRD/ZPF: 88% polskich firm ma problem z zaległościami kontrahentów

w MŚP" wynika, że rośnie odsetek przedsiębiorstw korzystających z usługi finansowania faktur. Aktualnie z takiej opcji korzysta 12% mikro-, małych i średnich firm. To ponad cztery razy więcej niż jeszcze w 2016 roku, kiedy to firm korzystających z faktoringu było 2,8%. Tym, co zmusza

Przegląd prasy

Warszawa, 31.07.2020 (ISBnews) - Poniżej przedstawiamy wybór najważniejszych informacji z prasy. Rzeczpospolita  --Polska straci na nowym podziale funduszu odbudowy gospodarki po pandemii, wynika z danych uzyskanych przez dziennik -- W PFR, który wypłaca pomoc firmom

Wzrost PKB będzie wyhamowywać w II półr., w całym 2018 r. - ok. 5% wg analityków

zapaść inwestycji w przypadku mniejszych przedsiębiorstw. Spodziewamy się, że najbliższe kwartały przyniosą stopniowe wyhamowanie rocznego tempa wzrostu PKB z aktualnych szczytowych poziomów w ramach obecnego cyklu" - ekonomista Banku Pekao Piotr Piękoś.   "Drugi szacunek PKB w drugim

Dane z polskiego rynku pracy

tysiące. Tak dobre dane spowodowały wzrost wartości dolara w stosunku do euro. Aktualnie kurs EUR/USD wynosi 1,12. Dzisiejszego popołudnia poznamy kolejne dane z rynku nieruchomości. Tym razem będzie to sprzedaż domów na rynku wtórnym. Analitycy oczekują wyniku na poziomie 5,51 milionów. Nie będzie to

Dolar najdroższy od dwóch lat po obniżeniu stóp przez Fed

fundusze federalne, wynosiło 100%. Niepewność stanowiła jednak skala obniżek oraz dalsze plany Fed. Odpowiedź na obie te kwestie inwestorzy uzyskali wczoraj między godz. 20:00 a 21:00, a zmienność na rynku walutowym sięgała w tym czasie zenitu. Stopy procentowe zostały obniżone o 25 punktów bazowych

Ekonomiści zastanawiają się, czy RPP zacznie podnosić stopy proc. w 2020 roku

NBP A.Glapiński na konferencji - oczekiwania co do tempa wzrostu gospodarczego w Polsce tym roku są aktualnie nawet większe niż miesiąc temu (pojawiła się dynamika PKB na poziomie 4,5%), a oczekiwania co do inflacji nie zmieniły się istotnie wzwyż. Napływające z gospodarki realnej dane, dotyczące m.in

Przegląd prasy

wiele lat --Fitch obniżył prognozę deficytu 'general government' Polski do 2,3% PKB w 2020 --Fitch obniżył prognozy wzrostu PKB Polski do 4,1% w 2019 i 3,3% w 2020 r. --Fitch podtrzymał rating A- Polski ze stabilną perspektywą --Action miał 4,43 mln zł straty netto, 4,27 mln zł straty EBIT w I

Akcenta: Polski eksport do Turcji zmniejszy się o 5-10% r/r w 2019 roku

wewnętrznymi i zewnętrznymi. W ostatnich miesiącach w kraju znacznie wzrosła inflacja, w sierpniu wynosiła już 24,5%. We wrześniu wartość tureckiego indeksu PMI spadła do 42,7 pkt. To najniższy poziom od 2009 r., gdy gospodarka kraju ponosiła skutki światowego kryzysu finansowego. Firmy w Turcji aktualnie

Zubelewicz z RPP: Stopy proc. nie zostaną podwyższone może nawet do końca 2019r.

pojawienie się "poważnego ryzyka", że inflacja będzie przyspieszała, a jednocześnie gospodarka będzie hamowała. "To jest najgorsze możliwe połączenie. Już listopadowa projekcja sugeruje, że inflacja w 2019 r. będzie wynosiła średnio 2,7%, ale z tendencją wzrostową, a wzrost PKB zmaleje z

Przegląd prasy

EBITDA w I kw. 2019 r. --Indeks WIG20 wzrósł o 1,07% na zamknięciu w środę --Aktualny portfel zamówień Grupy ZUE wynosi ok. 1,8 mld zł --Comp miał 0,49 mln zł zysku netto, 4,36 mln zł zysku EBIT w I kw. 2019 r. --ZUE miało 0,88 mln zł straty netto, 2,3 mln zł EBITDA w I kw. 2019 r. --OT

Przegląd prasy

% --NBP: Prognoza centralna analityków dot. średniorocznej inflacji w br. to 1,9% --NBP: Prognoza centralna analityków dot. wzrostu PKB w 2018 r. wynosi 4,4% --GUS: Eksport do Niemiec wzrósł o 5,9% r/r do 9,3 mld euro w I-II 2018 --GUS: Eksport w euro wzrósł o 6% r/r, import wzrósł o 9,5% w I-II

Rząd na politykę rodziną przeznaczy w tym roku ok. 59 mld zł

Polsce), redukcji ubóstwa wśród polskich dzieci oraz inwestycji w rodziny. "Z aktualnie dostępnych danych dotyczących urodzeń wynika, że w 2016 r. na świat przyszło 382,5 tys. dzieci. Było to o ok. 13 tys. dzieci więcej niż w 2015 r. Ubiegłoroczny wzrost dotyczy głównie danych za

Przegląd prasy

--Aktualny portfel zamówień Grupy ZUE wynosi ok. 1,9 mld zł --Atal zwiększył wartość programu emisji obligacji o 100 mln zł --ZUE miało 62,79 mln zł straty netto, 77,89 mln zł straty EBIT w 2018 r. --Zarząd PKO BH z Pauliną Strugałą jako prezesem powołany na nową kadencję --Mercator Medical liczy, że

Doganiamy Grecję, a kiedy Niemcy?

Doganiamy Grecję, a kiedy Niemcy?

o 3,5 proc. W 1990 r. Polska była jednym z najbiedniejszych krajów Europy. PKB na osobę wynosił zaledwie 31,8 proc. poziomu niemieckiego, podczas gdy wskaźnik ten dla Ukrainy wynosił 33,4 proc., dla Estonii - 40,7 proc., zaś dla Węgier 54 proc. Byliśmy przeszło dwa razy biedniejsi niż Hiszpania

Dziś najważniejsze dla rynku FX posiedzenie EBC i wybory w Wielkiej Brytanii

wyraźnie dał do zrozumienia, że RPP nie obawia się przekroczenia celu inflacyjnego, a co za tym idzie aktualny niski poziom stóp procentowych może zostać utrzymany również w całym 2018 r. Dla inwestorów zagranicznych Polska może być atrakcyjna ze względu na zakładany wzrost inwestycji, a wspomniany przez

Inwestorzy walutowi oczekują kontynuacji dotychczasowej polityki Fed

aktualnie pozycje krótkie. Oczekiwania względem polityki pieniężnej w Polsce, Strefie euro oraz w USA pozostają bez zmian – w pierwszych dwóch przypadkach oczekuje się utrzymania obecnego stanu, natomiast w przypadku rynku amerykańskiego panuje niemal pełna zgodność inwestorów co do jeszcze jednej

KUKE: Liczba upadłości spadła o 32,1% r/r w X, prognoza na 2015 r.: -6,5% r/r

2014 roku (818 upadków). Prognoza ta nie zmieniła się w stosunku do poprzedniego miesiąca. "Przy aktualnej sytuacji gospodarczej wskazującej na prognozę tempa wzrostu PKB w 2015 roku na poziomie 3,6% oraz prognozie wskaźnika obrotu netto firm na poziomie 4,2% prognozujemy, że w całym roku w

IBnGR prognozuje wzrost PKB na 3,4% w 2015 r. i 3,6% w 2016 r.

produktu krajowego brutto w 2015 roku wyniesie w Polsce 3,4%, co oznacza, że będzie ono wyższe o 0,1 punktu procentowego niż w roku ubiegłym. W pierwszej połowie 2016 roku prognozowana jest stabilizacja koniunktury - wzrost PKB wynosił będzie 3,4%, czyli tyle samo, co w ostatnim kwartale 2015 roku

KUKE: Liczba upadłości wzrosła o 1,6% r/r w VIII, prognoza na 2015 r.: -6,5% r/r

upadków). W poprzedniej prognozie prognozowany spadek wynosił 7,8% r/r - do 754 upadłości w 2015 r. "Przy aktualnej sytuacji gospodarczej wskazującej na prognozę tempa wzrostu PKB w 2015 roku na poziomie 3,6% oraz prognozie wskaźnika obrotu netto firm na poziomie 4,2% prognozujemy, że w całym roku

Złoty nadal silny, dzięki ustawie frankowej i optymizmowi na rynkach akcji

zagranicznych jeden z głównych czynników ryzyka dla polskiej gospodarki. Ustawa oddaliła również ryzyko obniżki ratingu Polski, co wcześniej zniechęcało część uczestników rynku od inwestycji w naszym kraju. Nie bez znaczenia dla notowań jest również aktualna słabość amerykańskiej waluty – indeks dolara

Oczekiwania dot. wyższych stóp sprzyjają dolarowi, złoty w dół

Warszawa, 07.12.2017 (ISBnews/ CMC Markets) - PLN, w przeciwieństwie do bijącej kolejne rekordy kryptowaluty Bitcoin, znalazł się w odwrocie, podobnie jak inne waluty rynków wschodzących. Wynika to m.in. z faktu, że kapitał aktualnie przyciąga USD. Inaczej niż w Polsce, za oceanem inwestorzy

Coface: Liczba upadłości i restrukturyzacji wzrosła o 15% r/r do 728 w I-III kw.

15-proc. wzrost ogólnej liczby postanowień w pierwszych trzech kwartałach tego roku potwierdza, że sprzyjające otoczenie makroekonomiczne nie pomogło poprawić sytuacji płynnościowej biznesu w Polsce. Zgodnie z najbardziej aktualnymi danymi wzrost gospodarczy Polski sięgnął 5,2% w pierwszej połowie

Wielka reforma kolei w Chinach. Inwestycje 90 mld dol. rocznie

inwestycyjne na kolej wynoszą ok. 90 mld dol. rocznie, co stanowi ok. 1 proc. PKB Chin. W sumie w ubiegłym roku chińskie koleje przewiozły 1,9 mld osób. Pieniądze są przeznaczane głównie na rozwój szybkiej kolei i budowę nowych torów - w planach jest 5,2 tys. km nowych linii. W weekend podano gorsze od

ZPP: Busometr wzrósł do 48,1 pkt, wskazuje na polepszenie nastrojów MSP

przedsiębiorcy z sektora średnich i dużych firm (53,3 pkt), mniejszy optymizm panuje wśród mikro oraz małych przedsiębiorców (kolejno 34,8 pkt i 47,6 pkt). Gotowość do inwestowania można zaobserwować na wschodzie Polski (wskaźnik wynosi 59,9 pkt). W innych częściach kraju komponent 'Inwestycje' nie

Popyt konsumpcyjny nadal będzie silnie wspierać wzrost PKB wg analityków

pozostanie ona  głównym filarem wzrostu gospodarczego w Polsce. Główny Urząd Statystyczny (GUS) poinformował dzisiaj, że sprzedaż detaliczna (w cenach stałych) wzrosła o 1,8% r/r w marcu br. (konsensus rynkowy wynosił 3,3% wzrostu r/r). W ujęciu miesięcznym odnotowano wzrost o 13,5%.  

Przegląd prasy

. nowych samochodów osobowych i lekkich dostawczych. Puls Biznesu -- W Polsce trzeba poprawić działanie administracji. Szansą na to jest powołanie Polskiego Funduszu Rozwoju. Wszystkie kraje, które mają duży udział eksportu w PKB, mają administrację na wysokim poziomie, uważa ekonomista Rafał Antczak

KRD/ ITRP: Sytuacja finansowa branży turystycznej delikatnie się poprawia

materialnej Polaków w bezpośredni sposób wpływa również na lepsze wyniki branży turystycznej, która obecnie kreuje około 6% PKB. Z pewnością pozytywny wpływ na popyt oferty biur podróży ma program 500+, a także powstanie Turystycznego Funduszu Gwarancyjnego. Z jednej strony Polaków w większym stopniu stać na

Tygodniowy przegląd informacji ISBtech z sektora TMT

kalkuluje aktualną cenę standardowego listu krajowego w Polsce na 95 eurocentów. Mimo, że jest to poniżej europejskiej średniej, która wynosi 1,12 euro, daleko nam do takich krajów jak, najtańsze pod tym względem Malta (30 eurocentów) i Cypr (41 eurocentów). Taniej niż w Polsce list wyślemy w dużo

Fitch prognozuje 22 mld zł nadwyżki operacyjnej samorządów w l. 2016-2017

gospodarczego w Polsce (prognozowany realny wzrost PKB na poziomie 3,5% w latach 2015-2017), dzięki któremu dochody podatkowe JST będą rosły średnio o 7% rocznie, tj. w tempie zbliżonym do spodziewanego w 2015r. Wpływy z podatków dochodowych stanowią około 24% zagregowanych dochodów operacyjnych JST. "

Kluczowe dane dla rynku walutowego pojawią się w piątek

, pozostając w okolicach poziomu 1,05. Głównym wydarzeniem tygodnia dla kursu złotego była decyzja RPP o wysokości stóp procentowych w Polsce. Pozostawienie stopy referencyjnej na najniższym w historii poziomie 2% odzwierciedliło konsensus rynku. Zakłada on obniżkę w marcu, kiedy przedstawiona zostanie

KUKE: Liczba upadłości spadła o 36,6% r/r w IX, prognoza na 2015 r.: -6,5% r/r

firm, co oznacza -29,7% spadek w stosunku do sierpnia 2015r., w którym upadło 64 przedsiębiorstwa. Rok temu skala upadłości była większa - we wrześniu 2014 r. upadło 71 firm, co oznacza spadek o -36,6%. Średnie natężenie upadłości spółek prawa handlowego w Polsce uległo obniżeniu do poziomu 1,08% z

Tygodniowy przegląd informacji ISBtech z sektora TMT

konkurencję, opóźnienia i spadek innowacyjności, które wpłynęłyby na utratę w Polsce nawet 120 mln euro PKB każdego roku, prowadząc do łącznej straty rzędu nawet 2,2 mld euro do 2035 roku, wynika z wniosków z raportu "Ograniczanie konkurencji wśród dostawców sprzętu sieciowego 5G w całej Europie"

Minutes: RPP odrzuciła wniosek o obniżkę stóp proc. o 100 pb w tym miesiącu

;), opublikowanego przez Narodowy Bank Polski (NBP). Główna stopa (referencyjna) wynosi obecnie nadal 2,00% (po październikowej obniżce). "Na posiedzeniu zgłoszono wniosek o obniżenie podstawowych stóp procentowych NBP o 1,00 pkt proc. Wniosek nie został przyjęty. Rada postanowiła utrzymać podstawowe stopy

Przegląd prasy

poniedziałkowej sesji ustanowiła kolejne maksimum i przekroczyła 100 zł. Kurs od ceny zakupu w IPO wzrósł już trzykrotnie. Gazeta Wyborcza  --Polska jest poniżej unijnej średniej, jeśli chodzi o stosunek inwestycji do PKB. Wyprzedzają nas wszystkie pozostałe kraje UE z naszego regionu Europy. Pierwsze

Decyzja SBC może wpłynąć na RPP, oby nie wpłynęła na polityków - analitycy

sierpnia 2011 r. wynosi praktycznie zero. Przymusowe przewalutowanie kredytów frankowych na złote byłoby zwyczajnie szkodliwe. Polska ma relatywnie niski deficyt na rachunku obrotów bieżących, dobre perspektywy wzrostu PKB, nie można wykluczyć, że w połowie 2015 r. KE zdejmie z Polski procedurę nadmiernego

Tygodniowy przegląd informacji ISBnews z sektora TMT

12 mld USD w przypadku dorównania państwom o najwyższym udziale tego sektora w PKB, wynika z raportu dotyczącego rozwoju i perspektyw tej branży do 2025 r., zaprezentowanego przez Ministerstwo Rozwoju. Źródło: ISBnews IoT: Wartość inwestycji w Internet Rzeczy przekroczy w Polsce 3,7 mld USD w 2018

Tygodniowy przegląd informacji ISBnews z sektora TMT

12 mld USD w przypadku dorównania państwom o najwyższym udziale tego sektora w PKB, wynika z raportu dotyczącego rozwoju i perspektyw tej branży do 2025 r., zaprezentowanego przez Ministerstwo Rozwoju. Źródło: ISBnews IoT: Wartość inwestycji w Internet Rzeczy przekroczy w Polsce 3,7 mld USD w 2018

Deflacja będzie już słabła, ale analitycy podzieleni co do możliwej reakcji RPP

niektórych, RPP mogłaby zdecydować się na obniżkę stóp procentowych - być może w lipcu, przy okazji publikacji nowej projekcji CPI/ PKB banku centralnego. Warte podkreślenia jest duże zróżnicowanie opinii w tej sprawie - szczególnie skłonni do oczekiwania cięcia stóp w Polsce (po tym, jak ostatnio została

Przegląd prasy

, portfel zapowiada 'historyczny' rok --Rząd rozszerzył czarną listę usług zakazanych w ustawie o biegłych rewidentach --Rząd proponuje rozważyć stopniowe wprowadzenie ograniczeń w handlu w niedziele --Bank Światowy: Wzrost PKB w Polsce bez innowacji będzie trudny do utrzymania --Andreas Maierhofer

Odbicie na rynku ropy

danych nie ma jeszcze skutków ostatnich problemów wizerunkowych niemieckiej branży motoryzacyjnej. Poznaliśmy dzisiaj od rana pokaźny pakiet ważnych danych z mniej istotnych państw europejskich. Wzrost PKB w Rumunii wypadł lepiej niż oczekiwano i wyniósł 3,4% zamiast oczekiwanego 3,3%. Sprzedaż

Przegląd prasy

cen paliw ale w wakacje będą tańsze niż rok temu --Asseco Poland powinno zakończyć połączenie z Infovide Matrix do lipca --Wzrost PKB będzie już tylko wyższy w kolejnych kwartałach wg analityków --Aktualny backlog Asseco Poland pozwala na optymizm w perspektywie całego roku --Strata netto

Tygodniowy przegląd informacji ISBtech z sektora TMT

Warszawa, 11.01.2019 (ISBnews/ISBtech) - Poniżej przedstawiamy przegląd najważniejszych wiadomości z sektora telekomunikacja-media-technologie z okresu  7-11 stycznia br. BIZNES I FINANSE: RYNEK B&R: Polska przeznaczyła 1,03% PKB (4,83 mld euro) na badania i rozwój B+R w 2017 r., zaś

Tygodniowy przegląd informacji ISBnews z sektora TMT

danych Głównego Urzędu Statystycznego (GUS).     Źródło: ISBnews Technologie mobilne: Łączny wpływ technologii mobilnych na polską gospodarkę wynosi ok. 3,2% PKB, wynika z raportu firmy doradczej PwC "Technologie mobilne w nowoczesnej Polsce - odpowiedzialny rozwój i równe

Średnie oszczędności Polaków: 37 tys. zł

odłożyć? Ich zdaniem niepokojący jest spadek w Polsce tzw. stopy oszczędzania. To procent dochodu, jaki gospodarstwo domowe może odłożyć. Aktualnie ta stopa wynosi zaledwie 0,1 proc. - To i tak dobry wynik, biorąc pod uwagę fakt, że od 2011 r. była ujemna - mówi Piotr Grzybczak, dyrektor zarządzający

Tygodniowy przegląd informacji ISBnews z sektora TMT

bankowego, wskazują eksperci akcji "Warto bezgotówkowo". Według ich wyliczeń, płatności bezgotówkowe pozwalają ograniczyć wynoszący 18,5 mld zł koszt korzystania z gotówki w naszej gospodarce (co stanowi 1% PKB). Źródło: ISBnews Praca: Pracownicy widzą zagrożenie w automatyzacji, która

BM Reflex: Ceny paliw mogą przestać spadać w ciągu kilkunastu dni

niższymi także na stacjach. Za benzyny i olej napędowy przy dystrybutorze płacimy średnio o 8 i 7 groszy na lirze mniej niż przed tygodniem, także o 7 groszy spadły średnie ceny autogazu.   Aktualne średnie ceny paliw w Polsce wynoszą:  benzyna bezołowiowa 95 – 4,43 zł/l, benzyna

W tych krajach żyje się najciężej. Oto 18 państw o najwyższym wskaźniku ubóstwa

Business Insider stworzył, na podstawie danych CIA World Factbook z 2014 r, listę państw o najwyższym wskaźniku ubóstwa. Dla porównania wynik Polski z inflacja w wysokości 0,9 proc i średnią stopa bezrobocia 12,3 proc., wynosi 13,2, czyli znacznie mniej niż w państwach, które trafiły na listę. W połowie

Tygodniowy komentarz do rynku złotego - limit wyczerpany?

. Oznacza to, iż jesteśmy aktualnie blisko limitu umocnienia polskiej waluty, a tym samym najbardziej prawdopodobnym scenariuszem na kolejne dwa-trzy tygodnie jest osłabienie złotego. W piątek o godzinie 16.00 kurs EURPLN wynosił 4,3140 (-10 groszy w skali tygodnia), USDPLN 3,3390 (-15 groszy), CHFPLN

Poranny komentarz rynkowy XTB - PKB w USA wyżej, w Polsce niżej

Wczoraj poznaliśmy najnowszy, choć jeszcze nie ostateczny odczyt amerykańskich danych o PKB za drugi kwartał. Tak jak można było się spodziewać, dane były lepsze niż podano pierwotnie, choć nie tak znacząco lepsze jak oczekiwał rynek. Dziś dowiemy się, o ile PKB wzrósł w Polsce w trzecim kwartale

Deflacja r/r potrwa w Polsce do pierwszych miesięcy 2015 r. wg ekonomistów

październiku pogłębiła się i wyniosła 0,6% r/r (wobec 0,3% w sierpniu i wrześniu). Konsensus analityków ankietowanych przez agencję ISBnews wynosił 0,4% r/r, zaś resort gospodarki oczekiwał utrzymania się deflacji na poziomie 0,3% r/r. Główne powody tak wysokiej deflacji to dalszy spadek cen żywności i

Jak bankructwo Grecji wpłynie na portfele Polaków?

Europejskiej wynosi 90 proc. PKB, a np. Polska ma dług nieprzekraczający 55 proc. PKB. Powód złej sytuacji Grecji jest prozaiczny: rozbudowany socjal i wydatki publiczne, niska ściągalność podatków, korupcja i nepotyzm. Będąc w strefie euro, Grecja mogła tanio się zadłużać, emitując obligacje, z czego obficie

Tygodniowy komentarz do rynku złotego - lepsze perspektywy

tym roku testować poziom 4,00. Dane z Polski należy rozpatrywać w kontekście sytuacji globalnej. Wzrost PKB o 4,3% w 2011 roku i o 4,1-4,2% w ostatnim kwartale minionego roku zdecydowanie cieszy, ale nie można interpretować tych liczb bez zagłębienia się w strukturę. Wzrost w ostatnim kwartale

Tygodniowy przegląd informacji ISBnews z sektora TMT

odpowiednią usługę, określona w cenniku podstawowym taryfy wynosi zero lub nie jest ona tam uwidoczniona klienci T-Mobile Polska będą mogli -w ramach Polityki uczciwego korzystania z roamingu w strefie 1A - skorzystać z darmowych pakietów usług.   Źródło: spółka  Grupa Polsat, Eurosport

Polska 2030: jakie będą miary naszego sukcesu?

wieku 30-59 lat, w porównaniu ze średnią UE27 (w 2006 roku nadumieralność w Polsce wynosiła niecałe 70% tej średniej). - W obszarze rynku pracy: - utrzymanie przeciętnie w cyklu koniunkturalnym stopy bezrobocia poniżej 5%, - zwiększenie stopy zatrudnienia dorosłej ludności w aktualnym wieku produkcyjnym

Dom, mieszkanie, działka coraz droższe

... jedną trzecią owej aktualnej wartości! Gmina odpowiedziała, że nie jest zainteresowana, bo nie planuje w tym miejscu żadnej inwestycji. Ten przykład pokazuje, że gminy rozpaczliwie szukają pieniędzy, by zaspokoić rosnące potrzeby. A te są też m.in. efektem uchwalania planów zagospodarowania

Inflacja pozostanie poniżej celu 2,5% r/r do końca 2018 r. wg analityków

zapoznała się z najnowszymi prognozami NBP dotyczącymi CPI i PKB, które utwierdziły ją w przekonaniu iż w Polsce nie ma potrzeby zmian poziomu stóp procentowych w tym roku i być może także przyszłym, a dzisiejsze odczyty CPI dodatkowo te przekonania przypieczętowują. Najbardziej prawdopodobnym scenariuszem

Wskaźnik PMI dla Polski wzrósł m/m do 53,1 pkt w czerwcu

Warszawa, 03.07.2017 (ISBnews) - Wskaźnik Menadżerów Logistyki Markit PMI polskiego sektora przemysłowego wzrósł do 53,1 pkt w czerwcu br. z 52,7 pkt zanotowanych przed miesiącem, poinformowała firma Markit, specjalistyczny dostawca badań gospodarczych. Konsensus rynkowy wynosił 53,7 pkt

Aaa... pilnie pożyczę kilkaset miliardów

ratingowej Fitch tylko w tym roku najbardziej rozwinięte kraje UE muszą pożyczyć najwięcej w historii - w sumie 2,2 bln euro. To niemal siedem razy tyle, ile wynosi PKB Polski. Niemcy, według Fitch, muszą pożyczyć ponad 380 mld euro, Włosi - 390 mld, a Francuzi - 450 mld euro. A przecież pożyczać pieniądze

Złotówka coraz mocniejsza

, który wydawał się być zaporowy został przebity i cena dolara wynosi aktualnie 3,98 zł. Co ciekawe najbliższy mocny opór to okolice poziomu 3,90 zł. GBP/PLN Złotówka zyskuje w stosunku do euro, dolara oraz franka. Nie inaczej jest również w stosunku do funta brytyjskiego. Cena tej waluty w dalszym ciągu