aktualne pkb polski

Wojciech Matusiak

Polska przegoniła Czechy i Słowację pod względem poziomu konsumpcji

Polska przegoniła Czechy i Słowację pod względem poziomu konsumpcji

Ekonomiści Eurostatu wyliczyli, że aktualna konsumpcja indywidualna na głowę mieszkańca Polski stanowi 75 proc. średniej unijnej. Tym samym pierwszy raz w historii przegoniliśmy pod tym względem Czechy i Słowację.

W tym roku upadnie prawie tysiąc firm [Newseria]

W tym roku upadnie prawie tysiąc firm [Newseria]

Jesteśmy tak bogaci jak Szwajcarzy w 1956 roku

Jesteśmy tak bogaci jak Szwajcarzy w 1956 roku

Paweł Wimmer skorzystał z tabel historycznych dotyczących PKB państw świata prof. Angusa Maddisona zmarłego w 2010 roku brytyjskiego ekonomisty. Co znalazł w danych Wimmer? Oto porównanie aktualnego polskiego PKB na głowę (2013) do PKB krajów Europy. Nie widzisz wykresu? Wersję dla smartfonów

KE podwyższyła prognozę wzrostu PKB Polski o 0,3 pkt do 3,2% w 2014 r.

; - czytamy dalej w raporcie. Tabela z aktualnymi prognozami Komisji Europejskiej dla Polski   2013 2014 2015  wzrost PKB (zmiana w %) 1,6 3,2 3,4  spożycie prywatne (zmiana w

Borowski: Opodatkowanie czarnej strefy miałoby znikomy wpływ na budżet

Borowski: Opodatkowanie czarnej strefy miałoby znikomy wpływ na budżet

Według danych GUS czarna strefa jest coraz więcej warta. Jej wartość w roku 2000 oszacowana została na 3,6 mld zł. Natomiast w 2010 roku na 9,4 mld zł. To przekłada się odpowiednia na 0,48 i 0,66 proc. PKB. Aktualnie GUS szacują na 0,79 proc. PKB, czyli 13 mld zł. Czyli skala czarnej strefy rosła

Kalendarium wydarzeń makroekonomicznych na piątek

09:00 Czechy PKB s.a., rew. II kw.   2,6% r/r 2,9% r/r 10:00 Polska PKB n.s.a., fin. II kw.   3,2% r/r 3,4% r/r 10:00 Polska PKB s.a., fin. II

KE podwyższa prognozy PKB dla Polski. W 2015 roku - wzrost o 3,4 proc.

KE podwyższa prognozy PKB dla Polski. W 2015 roku - wzrost o 3,4 proc.

w 2014 r. oraz roczne transfery aktywów osób odchodzących na emeryturę w ciągu 10 lat od 2014 r. Bez OFE polski sektor finansów publicznych miałby 3,6 proc. deficytu. W 2015 r. Polska deficyt ma wynieść 2,9 proc. PKB (wg metodologii ESA95). Komisja przypomina, że zgodnie z aktualną metodologią taki

KE podwyższyła prognozę wzrostu PKB Polski o 0,4 pkt do 2,9% w 2014 r.

2014 r. i 10,5% w 2015 r. Tabela z aktualnymi prognozami Komisji Europejskiej dla Polski   2012 2013 2014 2015  wzrost PKB (zmiana w %) 1,9 1,6 2,9 3,1  spożycie

[DZIŚ NA RYNKACH] Niemcy i Francja w recesji? Giełdy pod presją danych

[DZIŚ NA RYNKACH] Niemcy i Francja w recesji? Giełdy pod presją danych

poznamy wielkość aktualnych amerykańskich zapasów gazu ziemnego. W Warszawie inwestorzy będą zwracać uwagę między innymi na takie spółki, jak: TPSA, Midas, Zamet, Polski Holding Nieruchomości, Action i Qumak.

Eksperci: coraz więcej Ukraińców będzie szukać pracy w Polsce

Ukrainy w wyniku wyborów parlamentarnych. Przypomniał też, że Polska zadeklarowała wolę pomocy Ukrainie przy przeprowadzaniu reform. Eksperci zgadzają się, że sytuacja gospodarcza na Ukrainie jest bardzo trudna. "Na koniec roku oczekujemy 8-proc. spadku PKB. Mamy bardzo dużą dewaluację hrywny

Polska goni Europę pod względem poziomu rozwoju

Polska goni Europę pod względem poziomu rozwoju

Eurostat policzył właśnie, że polski PKB na głowę mieszkańca po uwzględnieniu parytetu siły nabywczej (dzięki czemu eliminowane są różnice w cenach pomiędzy krajami) sięgnął w zeszłym roku 65 proc. średniej UE. Od bogatszych krajów Unii ciągle dzieli nas przepaść. Polska spośród krajów UE wyprzedza

Polski przemysł radzi sobie z rosyjskim embargiem. Zdobywa nowe rynki

Polski przemysł radzi sobie z rosyjskim embargiem. Zdobywa nowe rynki

danych GUS opublikowanych w listopadzie, w tym niższej, niż oczekiwano inflacji, i wyższego, niż oczekiwano, tempa wzrostu PKB w trzecim kwartale tego roku - zauważa. I dlatego analitycy HSBC spodziewają się, że aktualne tempo wzrostu PKB Polski w okolicy 3 proc. w Polsce zostanie utrzymane w

Polska mozolnie goni Europę pod względem rozwoju

Polska mozolnie goni Europę pod względem rozwoju

Ekonomiści Eurostatu co roku liczą, jaki jest poziom rozwoju poszczególnych krajów UE po uwzględnieniu parytetu siły nabywczej. Dzięki temu eliminują różnice w cenach pomiędzy poszczególnymi krajami. W zeszłym roku PKB Polski liczony w ten sposób sięgnął 66 proc. średniej UE, w 2011 roku był on na

Fitch rozważy podwyższenie ratingu Polski? Wszystko zależy od rządu

Fitch rozważy podwyższenie ratingu Polski? Wszystko zależy od rządu

;To by wymagało bardziej zdecydowanej redukcji długu publicznego do PKB, niż aktualnie przewidujemy " - stwierdził Fitch. Polski dług publiczny na koniec 2011 r. wyniósł 56,3 proc. PKB. Rating A wymaga długu nieprzekraczającego 46,7 proc. PKB. Rostowski: W tym roku dług Polski spadnie w relacji

Kalendarium wydarzeń makroekonomicznych na środę

;   13:00 USA Wnioski o kredyt hipoteczny tydzień     1,6% 14:00 Polska Inflacja CPI lipiec   -0,2% r/r 0,3% r/r 14:00 Polska Saldo

OECD o gospodarce Polski: Bez reform ani rusz

OECD o gospodarce Polski: Bez reform ani rusz

Konsumentów przez wprowadzenie kadencyjności prezesa bez możliwości odwołania. Ten argument jest aktualny, bo zaledwie przed miesiącem premier odwołał niespodziewanie prezes UOKiK Małgorzatę Krasnodębską-Tomkiel. Wśród innych ważnych reform, które powinna wprowadzić Polska, eksperci OECD wymieniają

NC+ walczy z piractwem przy pomocy serialu

NC+ walczy z piractwem przy pomocy serialu

Ze skalą piractwa w Polsce trudno dyskutować. Plasujemy się bowiem w czołówce pod względem liczby nielegalnie ściągniętych treści wideo. W zeszłym roku na jednego polskiego internautę przypadało odtworzenie 17,6 filmu z nielegalnych źródeł. Dobrym przykładem jest tutaj drugi sezon serialu "

KSF: nie ma zagrożenia dla stabilności systemu finansowego w Polsce

uwolnieniem kursu franka w stosunku do euro nie powoduje zagrożenia dla stabilności systemu finansowego w Polsce. Pomimo relatywnie dużego udziału portfela kredytów frankowych (131 mld zł, 7,7 proc. PKB wg stanu na koniec listopada 2014 r.; po ostatnim umocnieniu franka ok. 160 mld zł i 9,4 proc. PKB) sektor

Po okresie spadków, złoty ma szanse na odreagowanie

odreagowanie i chwilowe uspokojenie notowań PLN.   Inwestorzy powinni zwracać szczególną uwagę na kolejne odczyty dotyczące inflacji, a dokładniej deflacji w Polsce. Jeżeli w kolejnych miesiącach inflacja będzie osiągać wartości ujemne incydentalnie, to nie będzie miała zgubnego wpływu na gospodarkę

Limit wydatków w 2014 r. powinna wyznaczać nowa reguła

Limit wydatków w 2014 r. powinna wyznaczać nowa reguła

procedurze nadmiernego deficytu oraz po przekroczeniu progów ostrożnościowych z ustawy o finansach publicznych. Na przykład gdyby dług publiczny przekroczył 55 proc. PKB, limit wzrostu wydatków wynikający z reguły obniżany byłby o 2 pkt proc. Dwuprocentowa korekta obowiązywałaby także w czasie, gdy Polska

Polacy to raczej optymiści, wierzą w siebie i cieszą się z sytuacji materialnej

Polacy to raczej optymiści, wierzą w siebie i cieszą się z sytuacji materialnej

Nie zwykliśmy myśleć o sobie jako o optymistach. Wydaje się, że lubimy narzekać na rząd, na administrację, podatki i to, że pieniędzy ciągle brakuje, ale wyniki gospodarcze Polski znów stawiają nasz kraj w gospodarczej czołówce Europy. Badań nastrojów konsumentów, jednolitych dla całej Europy, nie

Fitch chwali uchwalenie reformy emerytalnej w Polsce

Fitch chwali uchwalenie reformy emerytalnej w Polsce

długu publicznego do PKB niż aktualnie przewidujemy " - stwierdził Fitch. Polski dług publiczny na koniec 2011 r. wyniósł 56,3 proc. PKB. Rating A wymaga długu nieprzekraczającego 46,7 proc. PKB.

"Rz": Rekordowa dziura w ZUS w 2030 roku

budżetu.Co więcej, zdaniem Derdziuka wydolność ZUS się w tej chwili zwiększa, a niedobór, liczony jako udział w PKB będzie malał. - Polska posiada jeden z niższych w Europie współczynników zadłużenia do PKB. Patrzę zatem na to, czy ZUS ma zdolność pozyskać dofinansowanie z budżetu i żadnych zagrożeń nie

Eksperci: Coraz więcej Ukraińców będzie szukać pracy w Polsce

zobowiązania zawiera umowa koalicyjna podpisana pod koniec listopada przez przedstawicieli pięciu partii, które weszły do Rady Najwyższej Ukrainy w wyniku wyborów parlamentarnych. Przypomniał też, że Polska zadeklarowała wolę pomocy Ukrainie przy przeprowadzaniu reform. Eksperci zgadzają się, że sytuacja

Decyzja SBC może wpłynąć na RPP, oby nie wpłynęła na polityków - analitycy

sierpnia 2011 r. wynosi praktycznie zero. Przymusowe przewalutowanie kredytów frankowych na złote byłoby zwyczajnie szkodliwe. Polska ma relatywnie niski deficyt na rachunku obrotów bieżących, dobre perspektywy wzrostu PKB, nie można wykluczyć, że w połowie 2015 r. KE zdejmie z Polski procedurę nadmiernego

NBP: W 2014 r. celem RPP jest inflacja na poziomie 2,5 proc.

centralne programów ilościowego łagodzenia polityki pieniężnej."W 2014 r. istotnym czynnikiem wpływającym na polską gospodarkę pozostanie kształtowanie się koniunktury w gospodarce światowej. Według aktualnych prognoz w 2014 r. wzrost PKB w Stanach Zjednoczonych będzie wyższy niż w bieżącym roku i

Minutes: RPP odrzuciła wniosek o obniżkę stóp proc. o 100 pb w tym miesiącu

;), opublikowanego przez Narodowy Bank Polski (NBP). Główna stopa (referencyjna) wynosi obecnie nadal 2,00% (po październikowej obniżce). "Na posiedzeniu zgłoszono wniosek o obniżenie podstawowych stóp procentowych NBP o 1,00 pkt proc. Wniosek nie został przyjęty. Rada postanowiła utrzymać podstawowe stopy

Złoty będzie pozostawał dziś pod wpływem czynników globalnych

szczegółowych danych nt. polskiego PKB w I kwartale 2014 roku raczej nie wywoła dużych emocji na rynku walutowym. Dane powinny być zbliżone do wstępnych szacunków z połowy miesiąca, potwierdzając coraz lepszą kondycję gospodarki. Wczoraj z Rady Polityki Pieniężnej (RPP) pojawiły się kolejne głosy

Agencja Moody's obniża rating Japonii. Nie wierzy już w "Abenomikę"

małymi gospodarkami i szczątkowym eksportem. Gorzej też niż jej azjatyccy rywale Chiny oraz Południowa Korea i tylko jeden stopień powyżej ratingu dla Polski (A2). Zestawianie trzeciej gospodarki świata ze wszystkimi tymi państwami wydawać się może więc co najmniej zaskakujące. Amerykańska agencja

Szczurek: Zamrożenia kursu franka nie będzie

obsługą walutowych kredytów mieszkaniowych na polski wzrost gospodarczy, to wynosi on ok. 2 mld zł w skali roku, co odpowiada to ok. 0,1 proc. PKB. Czekamy na stabilizację Jak czytamy w komunikacie, "zgodzono się, że z podjęciem ewentualnych działań o długofalowych skutkach należy powstrzymać się do

KGHM spokojny o realizację wewnętrznych założeń na br., liczy na lepszy rok 2015

Warszawa, 14.11.2014 (ISBnews) - KGHM Polska Miedź podtrzymuje wszystkie wewnętrzne prognozy dotyczące wyników i poziomu produkcji w 2014 r., poinformował wiceprezes ds. finansowych Jarosław Romanowski. Spółka oczekuje lepszego przyszłego roku dzięki przyspieszeniu globalnego tempa wzrostu

Tusk: Polska w 2022 r. będzie w gronie 20 najbogatszych krajów

. Eksperci: "Możliwe, ale niepewne" Obecnie PKB Polski jest na poziomie 67 proc. średniej krajów Unii Europejskiej. Premier przypomniał, że wchodząc do Unii, poziom ten wynosił 50 proc. - Jeżeli tempo rozwoju naszej gospodarki utrzyma się na poziomie 4 proc. w skali roku - tak jak ma to miejsce od

KE obniżyła prognozę wzrostu PKB Polski na 2011 r. o 0,1 pkt proc. do 4,0%

%, prognozuje KE. Poniżej tabela z aktualnymi prognozami Komisji Europejskiej dla Polski     2010 2011 2012 wzrost PKB (zmiana w %) 3,8 4,0 3,7 spożycie prywatne (zmiana w %) 3,2 3,3 3,7 spożycie

KE za zniesieniem kary dla Węgier; gotowa dać więcej czasu Hiszpanii

jakiegoś kraju na podstawie "twardych danych", a nie tylko prognoz. To oznacza, że ewentualnej decyzji w sprawie Polski, której jako cel redukcji deficytu do 3 proc. PKB wyznaczono rok 2012, można spodziewać się dopiero w przyszłym roku. Według majowych prognoz Polsce uda się spełnić ten cel, a w

Liczne dane makro i polityka mogą doprowadzić do silnych ruchów na rynku FX

Produktu Krajowego Brutto (PKB) za II kwartał br. Rynkowy konsensus zakłada wzrost o 3% (w ujęciu annualizowanym), po tym jak w pierwszych trzech miesiącach roku, w następstwie trudnych warunków pogodowych, PKB skurczył się o 2,9%. W naszej opinii te wstępne szacunki mogą okazać się nieco bardziej

List otwarty min. J. Rostowskiego do L. Balcerowicza

Sprawdź aktualny stan licznika długu LIST OTWARTYLESZKU! ŚCIĄGNIJ LICZNIK - ZAGROŻENIE MINĘŁO.Drogi Leszku,na mojej ostatniej konferencji prasowej, na której omawiałem informacje Komisji Europejskiej o dobrych wynikach dotyczących wysokości deficytu sektora finansów publicznych Polski i prognozy

Szalona decyzja EBC? I jej poważne konsekwencje

decyzja może być również przyczynkiem do dyskusji o wejściu Polski do strefy euro. Warto to ponownie rozważyć. Choćby tylko dlatego, że EBC w czwartek pokazał siłę i odwagę. I nie jest teraz najbardziej istotne, jakie to przyniesie rezultaty.

Janusz Palikot chce podatku dla najbogatszych

. Bezrobocie wynosi 12,9 proc., a PKB zdaniem prezesa banku centralnego Marka Belki ma nie przekroczyć 3 proc. w drugiej połowie roku. - Kryzys w strefie euro ma wpływ na polską gospodarkę - powiedział w środę w Sejmie prezes NBP, przedstawiając sprawozdanie z działalności banku za 2011 r. Zaznaczył, że Polskę

Barber: schyłek państw, to miasta powinny rozwiązywać współczesne problemy

ważny, macie gospodarkę wciąż opartą na węglu co - jego zdaniem - jest bardzo złe i ma bardzo efektywną gospodarkę kapitalistyczną, ale jednocześnie "Polacy są najbardziej energicznym narodem w Europie, migrującym po całym świecie" - zauważył. "Czy polski model stanie się modelem

Złoty jest mocniejszy, ale lokalnie porusza się w trendzie bocznym

pozostaje stosunkowo wysoka. Jedną z przyczyn może być zauważenie przez inwestorów zagranicznych potencjału w Polsce, mimo że warszawska giełda na razie nie dyskontuje tych tendencji. W piątek otrzymamy ostateczne dane na temat PKB w Polsce za pierwszy kwartał i być może te lepsze dane mają związek z

Euler Hermes: Liczba upadłości spadła r/r do 62 w styczniu

upadłość ogłoszono wynosił ok. 1,1 mld zł, a zatrudnienie ok. 3,1 tys. osób (według ostatnich dostępnych danych)" – czytamy w komunikacie. "Wzrost PKB w ubiegłym roku wg. wstępnych szacunków wyniósł 1,6% (za GUS), stąd trudno oczekiwać w tym roku radykalnej zmiany liczby upadłości, a

Ostro hamujemy, czas ruszyć stopy

Polska gospodarka silnie hamuje. Tempo wzrostu PKB, które w ubiegłym roku wyniosło 4,3 proc., spadnie w tym roku do ok. 2,5 proc., a w przyszłym do ok. 2,2 proc. Jest to wyraźnie poniżej stopy wzrostu potencjalnego, która dla naszej gospodarki wynosi 4,0-4,5 proc. Dlatego rośnie bezrobocie. Stopa

W przyszłym roku połowę bezrobotnych mogą stanowić młodzi

. Jednak szczególnie niebezpieczne jest w aktualnej sytuacji demograficznej Polski, gdyż bezpośrednio wpływa nie tylko na dalsze obniżanie się wskaźnika przyrostu naturalnego, ale też wzrost poziomu emigracji zarobkowej - ocenił cytowany w komunikacie stowarzyszenia prezes PSZK Piotr Palikowski. Jego

Zagrożony kurs złotego, czyli światowe skutki kryzysu w USA [ANALITYCY]

umocnienie dolara, spadki na Wall Street oraz osłabienie walut rynków wschodzących. Awersję do ryzyka podnosić również będzie przedłużające się zamknięcie prac rządu - napisał w porannym komentarzu Szymon Zajkowski z Departamentu Analiz DM TMS Brokers. Co to są rynki wschodzące? To m.in. Polska. Kryzys

Kaczyński o gospodarce: Stagnacja, żadnych pozytywnych zmian

bezrobotnych. Anemiczny rozwój Prezes PiS jest zdania, że Polska rozwija się zdecydowanie za wolno. Jego zdaniem w czasie obecnych rządów została wygaszona dynamika gospodarcza - do 2 proc. wzrostu w 2012 oraz 1,6 proc. w 2013 r. - i zdecydowane zwiększono "ukryty" dług. Wzrost PKB w 2012 r. na

KE podwyższyła prognozę wzrostu PKB Polski na 2010 r. do 3,5% z 3,4%

prognozami Komisji Europejskiej dla Polski   2009 2010 2011 2012 wzrost PKB (zmiana w %) 1,7 3,5 3,9 4,2 spożycie prywatne (zmiana w %) 2,0 2,8 3,2 4,0 spożycie zbiorowe (zmiana w

Bruksela sprawdzi, jak Struzik wydaje unijne miliony

ub. czwartek. Jej członkowie uznali petycję za zasadną i zostanie ona rozpatrzona. Cała procedura potrwa jednak co najmniej kilka miesięcy. Aktualnie trwają ostatnie posiedzenia komisji Parlamentu Europejskiego, a sprawy, które są kierowane do rozpatrzenia, załatwiane będą dopiero w następnej

Fitch Ratings podnosi perspektywę ratingu Polski

Agencja doceniła niski w stosunku do innych krajów europejskim poziom deficytu budżetowego, który w 2012 roku wyniósł około 3,4 proc. PKB, w 2013 ma spaść do 3,2 proc. i w 2014 do 2,7 proc. Czytaj komunikat Fitch Rating w sprawie Polski Zdaniem analityków Fitch Rating dług publiczny Polski

PKB pozytywnie zaskoczył

spadku koniunktury taki wynik robi dużą różnicę.Czytaj takżeL PKB Polski w góręW naszym odczuciu przemysł prywatny ciągle nie ma ochoty do inwestowania wśród prywatnych przedsiębiorców. Dodatkowo w tym roku spodziewany spadek inwestycji publicznych ma wynieść nawet do 20 proc. Oznacza to, że cięcia nie

Francja w stagnacji. Przeszkadza silne euro czy przerośnięta biurokracja?

na obniżkę podatków osobistych i korporacyjnych. W nowym planie dla francuskiej gospodarki wspomniano również o konieczności zmniejszenia przesadnej biurokracji. Minister gospodarki chce zliberalizować całe mnóstwo przepisów dotyczących praw korporacji zawodowych - Francuzi, podobnie jak Polska

KE nie będzie uwzględniać kosztów reformy emerytalnej przy liczeniu długu

degresywną, czyli częściowe i malejące co roku odliczanie kosztów reformy od długu publicznego: przez 5 lat kolejno 100, 80, 60, 40 i 20% transferów do OFE. Dla deficytu KE obiecywała trwałe odliczanie ok. 1% PKB, ale przy założeniu, że dług publiczny nie przekroczy 60% PKB. Gazeta przypomina też, że Polska

Deloitte: Firmy budowlane powoli wychodzą z kryzysu, PPP szansą na rozwój

parkiecie wzrosła od końca 2012 roku do końca czerwca 2014 roku o 38,8%. Zdaniem ekspertów Deloitte perspektywy rozwoju sektora budowlanego w Polsce są obiecujące. Sprzyjają mu, m.in. również czynniki makroekonomiczne - prognozowany dla Polski wzrost PKB na poziomie ok. 4% w najbliższych latach oraz

Chcesz rozrywki? Płać! Czasy darmowego dostępu się kończą

płatności pobieranych bezpośrednio od konsumentów wzrósł z 70 do 73 proc. - Ten trend będzie prawdopodobnie się nasilał. To jasna wskazówka dla tych, którzy myślą o założeniu nowego biznesu w tych branżach - mówi Hannes Gmelin, autor raportu "Cyfrowa przyszłość kreatywnej Polski. Ekonomiczny wpływ

Belka: Wahania złotego mają niekorzystne skutki dla Polski

konkurencyjna. "Tempo wzrostu gospodarczego - 4,3 proc. (PKB - PAP)- pozytywnie wyróżnia się na tle całej gospodarki europejskiej" - powiedział. "To, że gospodarka europejska jest w nie najlepszym stanie, to jeszcze nie oznacza, że my tutaj skapitulujemy. Szczególnie że polska gospodarka

Zloty będzie pozostawał pod wpływem czynników krajowych i globalnych

pozostanie on aktualny, zdecydują licznie publikowane w najbliższych dniach dane z Polski i ze świata. Kurs EUR/PLN, po silnym wzroście z poprzedniego czwartku, obecnie jest w zawieszeniu pomiędzy obserwowanym od trzech tygodni osuwaniem się notowań, a jeszcze jedną próbą wzrostowej korekty. Obecnie podaż

W Polsce szara strefa to blisko 25 proc. gospodarki. W Wielkiej Brytanii - 10

państwowej daniny. Jedna czwarta PKB W Polsce udział szarej strefy w gospodarce w 2012 roku liczony jako procent jej PKB to 24,4 proc. W 2003 roku badania Schneidera oceniały jej udział na 27,7 proc. Również w naszym kraju widać zauważalny wzrost udziału szarej strefy w kryzysie, który rozpoczął się w 2008

Noblista: Podatek dla firm zwalniających pracowników

raz pierwszy przekroczył 2 bln euro - aktualny stan na koniec września 2,023 bln euro, co stanowi 95,1 proc. francuskiego PKB. Francja ma też problemy z nadmiernym deficytem budżetowym - wbrew zapowiedziom, nie uda jej się zredukować poziomu deficytu poniżej akceptowalnego przez UE poziomu 3 proc. PKB

Wyższe stawki ryczałtu samochodowego utrudniłyby walkę z deficytem

zmian - dodał. Wyjaśnił, że Polska jest objęta unijną procedurą nadmiernego deficytu. Zobowiązała się przy tym do jego obniżenia do 2,97 proc. PKB na koniec tego roku. Zadanie jest ambitne. W 2010 r. deficyt sektora finansów publicznych sięgał 7,8 proc. PKB. Wedle szacunków Ministerstwa Finansów na

Raport MF: deficyt budżetu w 2011 r. wyniósł 25,1 mld zł

większych dochodach pozwoliło to na wykonanie deficytu budżetu państwa w 2011 r. na poziomie 25,1 mld zł, tj. aż o 15,1 mld zł mniej niż ustalony limit" - czytamy w raporcie. W raporcie napisano, że w czasie kryzysu Polska osiągnęła 15,8-proc. wzrost PKB, co plasuje nas na pierwszym miejscu w Europie

Jak lepiej wykorzystać mniej

wysokości 15,2 mld euro. Rolnictwo, które wytwarza ok. 3 proc. europejskiego PKB miałoby dostać 40 proc. unijnego budżetu. Dla Polski byłoby to na krótką metę korzystne. Polska jest jednym z największych beneficjentów Wspólnej Polityki Rolnej (WPR). W budżecie na rok 2013 Minister Finansów przewiduje, że w

Kryzysologia, czyli lekcje z pięciu lat w kłopotach

Ryszard Petru, przewodniczący Towarzystwa Ekonomistów Polskich W Polsce o końcu kryzysu będziemy mogli powiedzieć wtedy, kiedy konsumpcja będzie rosła o kilka procent, tempo wzrostu PKB będzie wynosić ok. 3 proc., a przede wszystkim będziemy świadkami wzrostu inwestycji prywatnych. To będzie

Przegląd prasy

netto porównywalnego do 2013 ambitny, ale możliwy --PKP Cargo, Edipresse Polska i TF SKOK z tytułami 'Pracodawcy Godnego Zaufania' --Zarząd i związkowcy KHW porozumieli się ws. zawieszenia m.in. '14-ek' na 3 lata --Aktualny portfel zamówień Vistalu to 378 mln zł, w fazie ofertowania- 407 mln zł

Jak się (nie) zarabia na prywatnej opiece zdrowotnej

kondycji gospodarczej Polski. Wyższy wzrost PKB to większe zatrudnienie, czyli więcej osób, którym można zaoferować abonament. Bo według zajmującej się rekrutacją firmy Antal International dla pracowników, poza pensją liczy się właśnie dostęp do prywatnej opieki zdrowotnej. Rynek rozruszałoby uchwalenie

Każdy (statystyczny) Polak posiada infrastrukturę o wartości 142 tys. zł

przebadanych krajów. Kwota ta to odpowiednik dwukrotności polskiego PKB (ważonego parytetem siły nabywczej). W przeliczeniu na osobę kwota ta daje 45 127 dol. Tyle każdy Polak posiada udziałów w aktualnie wybudowanej i działającej infrastrukturze. Analitycy EC Harris przewidują, że w ciągu najbliższych 10 lat

BM Reflex: Ceny paliw mogą przestać spadać w ciągu kilkunastu dni

niższymi także na stacjach. Za benzyny i olej napędowy przy dystrybutorze płacimy średnio o 8 i 7 groszy na lirze mniej niż przed tygodniem, także o 7 groszy spadły średnie ceny autogazu.   Aktualne średnie ceny paliw w Polsce wynoszą:  benzyna bezołowiowa 95 – 4,43 zł/l, benzyna

Warszawska giełda uruchomiła agencję ratingową

potencjał wzrostu. Relacja wartości obligacji wyemitowanych przez instytucje finansowe i niefinansowe w Polsce do PKB wynosi aktualnie niecałe 8 proc., podczas gdy w innych krajach europejskich sięga nawet 180 proc. Wzrost rynku wymaga jednocześnie lepszego systemu zarządzania ryzykiem i ochrony interesu

Eurodolar z korektą, awersja do ryzyka nie sprzyja złotemu

lokalne minimum to ok. 1,25. Zatem wzrost był całkiem potężny, ale nie utrzymał się do końca tygodnia. Aktualny poziom to 1,2650, a więc jesteśmy dokładnie w połowie ruchu między 1,25 a 1,28. Fundamenty jednak dalej przemawiają na niekorzyść wspólnej waluty, oceniają zarządzający MM Prime.  Główną

Mazowsze z komornikiem na kontach. Marszałek Struzik: Państwo doprowadza do bankructwa najbogatszy region

na koniec 2013 r. to ok. 1,6 mld zł, czyli aż 76 proc. dochodów. Marszałek województwa Adam Struzik (PSL) grzmiał wczoraj: - Świadomie i z premedytacją państwo doprowadza do bankructwa najbogatszy rejon, gdzie powstaje jedna czwarta krajowego PKB. Ministerstwo Finansów konsekwentnie egzekwuje opłatę

Deflacja r/r potrwa co najmniej do marca, może do czerwca wg analityków

Pieniężnej. Warto w tym kontekście zwrócić uwagę na wypowiedź członka zarządu Narodowego Banku Polskiego (NBP) Andrzeja Raczko, który w artykule w "Dzienniku Gazecie Prawnej" napisał, że pomimo utrzymującej się deflacji ryzyko wystąpienia w Polsce spirali deflacyjnej jest znikome. Przyznał on

"RBK-daily": Polska przechodzi kryzys bez recesji

"W czasie, gdy pozostałe kraje Europy Wschodniej ciężko przeżywają skutki światowego kryzysu, gospodarka Polski demonstruje wzrost" - podkreśla "RBK-daily", partner niemieckiego "Handelsblatt".Podając, że w I kwartale wzrost ten wyniósł 0,8 proc. PKB, gazeta zauważa

Komisja Europejska: polski PKB jednak urośnie o 1 proc.

Rostowski. Okazuje się, że to on miał rację.Według najnowszej prognozy Komisji polski PKB w tym roku urośnie o 1 proc. "Polska będzie prawdopodobnie jedynym krajem w UE ze wzrostem PKB" - napisali ekonomiści KE w raporcie. Wskaźniki polskiej gospodarki w pierwszej połowie roku okazały się lepsze

BM Reflex: W najbliższych dniach może stanieć benzyna, cena diesla - bez zmian

benzyn średnio 5-7 gr/l. Stabilny powinien pozostać rynek diesla. Obecnie w kraju średnio za litr benzyny Pb95 płacimy 5,47 zł/l czyli zaledwie 1 grosz mniej niż przed tygodniem. O  2 gr./l potaniał w skali tygodnia olej napędowy i aktualnie za litr tego paliw płacimy średnio w skali całego kraju

Media kochają Apple'a, a firma korzysta na "darmowej reklamie"

czemu może szukać oszczędności w budżecie reklamowym. Weźmy tylko rynek polski, który nie jest ani głównym (USA), ani jednym z najważniejszych (m.in. Chiny, Europa Zachodnia) rynków dla Apple'a. Firma Press-Service Monitoring Mediów (PSMM) na zlecenie "Wyborczej" przeanalizowała liczbę

GUS: ceny w październiku spadły o 0,6 proc.

konsumenckich miał już zbliżać się do końca - nastąpiło wręcz jego pogłębienie" - zauważył Kozłowski. Jego zdaniem nie oznacza to, że polska gospodarka zaczyna pogrążać się w stagnacji. "Obserwowana obecnie deflacja ma bowiem podłoże podażowe, a nie popytowe. W porównaniu z poprzednim miesiącem, ceny

'Założenia polityki pieniężnej': Celem 2,5% inflacji, przy utrzymaniu wzrostu

oczekiwania inflacyjne nadal nie są dostatecznie utrwalone. Stopień zakotwiczenia oczekiwań inflacyjnych oddziałuje na skalę oraz trwałość wpływu wstrząsów popytowych i podażowych na inflację" - czytamy w komunikacie. RPP zaznacza, że w 2012 r. istotnym czynnikiem wpływającym na polską gospodarkę

Europejskie "ale" dla planu Rostowskiego

- niecałe 54 proc. Polska powinna jak najszybciej przyjąć metodologię unijną (ESA 95). Wówczas łatwiej byłoby się zorientować w planach Ministerstwa Finansów.

Rady na chude lata: 'Czy wracać do Polski ze Stanów?'

praktyce. Tutaj rozważamy 8 argumentów 'za' i 'przeciw' kupowaniu mieszkania w aktualnej sytuacji. Jeśli chodzi o to co będzie się działo z gospodarką Polski, to teraz jesteśmy w momencie zwrotnym. Po szczycie w 2011 roku tempo wzrostu PKB zaczęło spadać i wiadomo z grubsza tyle, że lepiej już było. Nie

Budżet unijnej polityki spójności na lata 2014-20 zmalał o 5,5 mld euro

szacować, że ok. jednej czwartej z tych 5,5 mld euro dotyczy Polski. Stosunkowo najwięcej stracą Węgry, o czym mówił we wtorek ich minister, bo wzrost PKB tego kraju bardzo osłabł. Modyfikacja propozycji budżetowej KE była jednym z głównych tematów wtorkowego posiedzenia ministrów ds. europejskich z państw

Brytyjskie hamletyzowanie: być albo nie być w Unii

alokowanych w Anglii, 833 mln w Walii, 270 mln w Szkocji i 165 mln w Irlandii Północnej.Dla kraju, którego PKB jest około pięć razy większe niż PKB Polski, nie są to duże pieniądze, zwłaszcza że pochodzą z... kieszeni brytyjskich podatników.

USA: związana z energią emisja CO2 w 2013 r. wzrosła o 2,5 proc. rdr

emisje z produkcji ciepła na potrzeby ogrzewania domów były na tym samym poziomie. Podobny efekt zanotowano w sektorze handlu i usług. Niemal nie zmieniła się natomiast emisyjność całej gospodarki, podobnie jak w 2012 r. wyniosła 343 tony CO2 na wytworzenie jednostki PKB wartości miliona dolarów

Moody's i Fitch chwalą zapowiedzi Tuska i czekają na ustawy

aktualizacja ratingu Polski może być przygotowana do końca marca. Mówił też, że obecnie oficjalna prognoza PKB dla Polski na 2012 r. to "ciut powyżej" 3 proc. - Exposé premiera spełniło oczekiwania utrwalając siłę polskich obligacji mimo ciągle chwiejnego otoczenia w strefie euro. Pozytywny

Polski pirat telewizyjny ogląda w sieci. Bo nie chce czekać na kolejny odcinek

Skala piractwa sygnału telewizyjnego w Polsce jest ogromna. Z raportu "Analiza wpływu zjawiska piractwa treści wideo na gospodarkę w Polsce" przygotowanego przez PwC wynika, że wartość PKB utraconego z tytułu piractwa internetowego treści wideo to ok. 700 mln zł rocznie. To znikomy ułamek

Jacek Męcina: Bezrobocie radykalizuje młodych

Polsce w 2013 r. było 560 tys. NEET-sów, czyli młodzieży niepracującej i nieuczącej się (z ang. "not in employment, education or training"). Z analizy strat dla gospodarki spowodowanych niewykorzystaniem ich potencjału wynika, że tzw. utracone korzyści sięgają 1,5 proc. polskiego PKB, tj. tyle

Powódź? Polisę wykupujemy, kiedy woda jest prawie w domu

Na razie sytuacja nie wygląda tak dramatycznie jak cztery lata temu, kiedy przez Polskę przemieszczały się największe fale powodziowe od 1997 roku. Całkowite straty, jakie spowodowała powódź w maju i czerwcu 2010 roku, przekroczyły 12 mld zł. To prawie 1 proc. PKB w 2009 roku! Z kolei dwa lata temu

Bank Światowy: PKB świata -1,7 proc., Polska +0,5 proc.

stały się nieaktualne. Teraz ekonomiści BŚ przewidują wzrost w Polsce na poziomie 0,5 proc - wynika z publikacji "Global Economic Prospects 2009". Obecna prognoza Banku Światowego jest gorsza niż pesymistyczny wariant szacunków polskiego rządu, który szacuje wzrost PKB na poziomie 1,7 proc

Rosyjski dziennik: Gospodarka Polski demonstruje wzrost

"W czasie, gdy pozostałe kraje Europy Wschodniej ciężko przeżywają skutki światowego kryzysu, gospodarka Polski demonstruje wzrost" - podkreśla "RBK-daily", partner niemieckiego "Handelsblatt".Podając, że w I kwartale wzrost ten wyniósł 0,8 proc. PKB, gazeta zauważa

Deflacja r/r potrwa w Polsce do pierwszych miesięcy 2015 r. wg ekonomistów

). W związku z tym, że w listopadzie następuje dalszy i głębszy w porównaniu z miesiącami poprzednimi spadek cen ropy na świecie, i tym samym paliw na naszych stacjach, zarówno listopad jak i grudzień będą kolejnymi miesiącami spadku cen towarów i usług w Polsce. Okres deflacji tym samym wydłuży się co

Ceramika Nowa Gala: Nowa strategia ma zapobiec stagnacji i utracie rynku

. Ma się to odbyć głównie dzięki wzrostowi sprzedaży krajowej na fali poprawy PKB. Spodziewamy się ok. 5% wzrostu rynku płytek ceramicznych w tym roku. W eksporcie póki co raczej będzie walka o utrzymanie poziomu sprzed roku przez sytuację na wschodzie" - wskazał wiceprezes Nowej Gali. W

Przegląd prasy

--Rozmowy rządu ze związkami dotyczące sposobów poprawy sytuacji polskiego górnictwa mają się odbyć w piątek --Tusk: Nie sądzę, by Polska stała się obiektem blokady gazowej, ale jesteśmy przygotowani na wypadek perturbacji --Kotecki: MF szacuje, że tempo wzrostu PKB w I kw. 2014 r. przyspieszyło do 3,0% r

Rosną kontrowersje wokół rządowych zakusów na OFE

bezpieczeństwa ubezpieczonych. Jest to zatem propozycja szkodliwa dla polskiej gospodarki" - napisali w oświadczeniu były premier i były szef Parlamentu Europejskiego oraz były wiceszef rządu. "Niepokój budzi także sposób wprowadzania zmian w tak ważnej dla każdego dziedzinie, jaką jest system

Przegląd informacji ze spółek

wykonawstwa dwóch budynków handlowo-usługowych w ramach parku handlowego przy al. Piłsudskiego w Bielsku Podlaskim. Wartość kontaktu to ok. 9,9 mln zł netto, podała spółka. Polska Grupa Energetyczna (PGE) spodziewa się niekorzystnych z punktu widzenia spółki zmian na rynku energii w Polsce, ale mimo to

Czy Unia Europejska rzuci Ukrainie koło ratunkowe?

energetycznej Ukraina będzie musiała się pożegnać z suwerennością. Jeśli chodzi o utratę rynku rosyjskiego, to Polska w 1991 r. znalazła się w bardzo podobnej sytuacji. Zwalniano ludzi, z których część przeszła do małego biznesu, na gwałt szukano zagranicznych partnerów, zawężono profil produkcji. Jakoś daliśmy

Balcerowicz: Propozycja Rostowskiego nie nadaje się nawet na dowcip

, pozostaje ona aktualna, a Leszek Balcerowicz nie udziela dalszych komentarzy."Najgorsze już minęło"Minister finansów przekonuje w swoim liście, że najważniejsze zagrożenie dotyczące polskich finansów publicznych minęło. Uznając jednak "pożyteczną rolę" licznika długu publicznego

"WSJ": Determinacja Polski ws. reform - przykładem dla Europy

proc. PKB" - zaznacza dziennik.W artykule pióra Stelzera czytamy, że w światowej gospodarce Polska "aktualnie może bardziej liczyć się niż w przeszłości". "Udana reforma polskiej gospodarki może posłużyć jako model zachęcający inne kraje Unii Europejskiej do przeprowadzenia reform

Bank Światowy obniża prognozy dla Polski

stały się nieaktualne. Teraz ekonomiści BŚ przewidują wzrost w Polsce na poziomie 0,5 proc - wynika z publikacji "Global Economic Prospects 2009". Obecna prognoza Banku Światowego jest gorsza niż pesymistyczny wariant szacunków polskiego rządu, który szacuje wzrost PKB na poziomie 1,7 proc

Kwartalny indeks biznesu PKPP wzrósł o 2 pkt m/m do 49 pkt w listopadzie

pełnego wykorzystania aktualnego potencjału gospodarki" - głosi komunikat. Analitycy PKPP zwracają uwagę, że czynnikiem napędzającym dynamikę PKB stał się teraz popyt wewnętrzny oparty na wzroście konsumpcji oraz na odbudowie zapasów. Od roku szybko rośnie produkcja sprzedana przemysłu początkowo pod

Zbigniew Jagiełło: Korzystać z okazji, nawet stając na palcach [Wywiad]

Maciej Samcik: Po której stronie staje pan w sporze o OFE? Czy rację ma minister Rostowski, który twierdzi, że OFE są szkodliwe dla Polski, bo powodują wzrost zadłużenia kraju, czy też Leszek Balcerowicz, który przestrzega przed skokiem rządu na oszczędności przyszłych emerytów? Zbigniew Jagiełło

Hausner: Produkcja przemysłowa za rok może być w recesji

produkcji w ciągu 2013 roku, jednak z drugiej strony wskazywał na wystąpienie bardzo dynamicznego wzrostu pod koniec 2013 roku i na początku br. Aż tak znaczne ożywienie nie jest jednak, jak dotąd, widoczne w publikowanych danych. - Być może wzorzec cykliczności koniunkturalnej dla Polski uległ ostatnio

Nie znalazłeś tego, czego szukasz? Zapytaj ekspertów

2014

multipleksie naziemnej telewizji cyfrowej. Marzec 12 marca – metropolita poznański abp Stanisław Gądecki został wybrany na nowego przewodniczącego Konferencji Episkopatu Polski. 13 marca – minister rolnictwa i rozwoju wsi Stanisław Kalemba podał się do dymisji z powodu braku działań dotyczących

Mecze reprezentacji Polski w piłce siatkowej mężczyzn prowadzonej przez Stéphane'a Antigę

Zestawienie oficjalnych międzynarodowych meczów reprezentacji Polski w piłce siatkowej mężczyzn prowadzonej przez Stéphane'a Antigę: Oficjalne mecze międzypaństwowe |- !colspan="7"| 2014 |} Mecze z poszczególnymi reprezentacjami Bilans spotkań

Gospodarka Polski

odpowiada za wytworzenie 67,3% całego PKB, przemysł 28,1%, rolnictwo 4,6%.Bezrobocie wynosi według Eurostat 8,2%, a według GUS 13,5%.Według danych z 2011 r. 6,7% mieszkańców w gospodarstwach domowych Polski miało wydatki poniżej granicy ubóstwa skrajnego (tzn. znajdowało się poniżej minimum egzystencji

Strategia dla Polski

Strategia dla Polski - średniookresowy program rozwoju społeczno-gospodarczego Polski, który powstał w 1994 roku. Strategię opracował Grzegorz Kołodko przy współpracy z licznym gronem ekspertów m.in. Danutą Hübner i Jerzym Hausnerem. Prezentacja9 czerwca 1994 Grzegorz Kołodko rozpoczął prezentację

Historia Polski

Seria artykułów szczegółowych poświęconych historii Polski podzielona została na dwie części: hasła chronologiczne i monografie. Pierwsze podejmują kwestie historii politycznej Polski, w tym przede wszystkim polityki zewnętrznej i ważnych przemian wewnętrznych w kolejnych przedziałach czasowych

Tekst udostępniany na licencji Creative Commons: uznanie autorstwa, na tych samych warunkach, z możliwością obowiązywania dodatkowych ograniczeń. Zobacz szczegółowe informacje o warunkach korzystania.
Zasady zachowania poufności. O Wikipedii. Korzystasz z Wikipedii tylko na własną odpowiedzialność. Materiał pochodzący z Wikipedii został zmodyfikowany poprzez ograniczenie liczby przypisów. Wikipedia® is a registered tradmark of the Wikimedia Foundation.