aktualne pkb polski

RPP: wzrost deficytu w 2016 r. oznacza ryzyko procedury nadmiernego deficytu

Wg szacunków NBP, w 2016 roku nastąpi widoczny wzrost deficytu strukturalnego - do 3,4 proc. PKB. Oznacza to ryzyko ponownego objęcia Polski w przyszłości unijną procedurą nadmiernego deficytu - uważa RPP.

W tym roku upadnie prawie tysiąc firm [Newseria]

W tym roku upadnie prawie tysiąc firm [Newseria]

Fitch podnosi prognozę wzrostu PKB w Polsce w 2014 r. do 3 proc.

"Nasza aktualna prognoza wzrostu PKB w Polsce w tym roku to 3 proc." - powiedział Rawkins podczas wtorkowej konferencji. Z prezentacji Fitch wynika, że w tym roku agencja spodziewa się nadwyżki finansów publicznych 4,5 proc. PKB, a w przyszłym roku deficytu 2,9 proc. PKB. "Reforma

Polska przegoniła Czechy i Słowację pod względem poziomu konsumpcji

Polska przegoniła Czechy i Słowację pod względem poziomu konsumpcji

uwzględnieniu parytetu siły nabywczej (dzięki temu eliminowane są różnice w cenach pomiędzy krajami) rozpiętość pomiędzy krajami jest większa. Polska w tym zestawieniu wypada nieco gorzej. PKB na głowę mieszkańca w 2013 roku stanowił 67 proc. średniej unijnej. Choć szybko doganiamy bogatsze kraje - jeszcze pięć

KE podwyższyła prognozę wzrostu PKB Polski o 0,5 pkt do 3,3% w 2015 r.

aktualnymi prognozami Komisji Europejskiej dla Polski     2013 2014 2015 2016  wzrost PKB (zmiana w %) 1,7 3,4 3,3 3,4  spożycie prywatne (zmiana w

MF: Polska spełniała kryteria konwergencji dot. inflacji stóp i fiskalne w sierp

Ministerstwo Finansów. "Kryterium fiskalne jest aktualnie wypełnione. Rada Ecofin podjęła 19 czerwca 2015 r. decyzję, która zakończyła procedurę nadmiernego deficytu wobec Polski. Tym samym Polska zredukowała nadmierny deficyt o rok wcześniej niż było to rekomendowane przez Radę" - czytamy w "

MF: członkostwo w strefie euro mogłoby być źródłem zagrożeń dla gospodarki

"Przy obecnym stopniu podobieństwa gospodarki Polski i strefy euro - w szczególności w zakresie poziomu rozwoju (mierzonego np. przez PKB per capita) - członkostwo Polski w strefie euro mogłoby stanowić źródło zaburzeń w gospodarce" - poinformowało Ministerstwo Finansów. Według

RPP: Źródłem niepewności uwzględnienie w budżecie 2016 niegotowych projektów

Stabilności i Wzrostu, Polska przyjęła jako cel średniookresowy deficyt strukturalny na poziomie 1% PKB. Wielkość ta jest spójna z konstrukcją stabilizującej reguły wydatkowej, której celem jest stabilizowanie deficytu finansów publicznych w średnim okresie na poziomie 1% PKB. W okresie 2011-2014 poziom

MF: członkostwo w strefie euro mogłoby być źródłem zagrożeń dla gospodarki

MF: członkostwo w strefie euro mogłoby być źródłem zagrożeń dla gospodarki

- Przy obecnym stopniu podobieństwa gospodarki Polski i strefy euro - w szczególności w zakresie poziomu rozwoju (mierzonego np. przez PKB per capita) - członkostwo Polski w strefie euro mogłoby stanowić źródło zaburzeń w gospodarce - poinformowało Ministerstwo Finansów. W strefie euro niestabilnie

Demolowania finansów państwa ciąg dalszy, czyli rząd chce mieć więcej luzu w wydawaniu pieniędzy

Demolowania finansów państwa ciąg dalszy, czyli rząd chce mieć więcej luzu w wydawaniu pieniędzy

ekonomista Plus Banku. Przez ostatnie lata ostro zaciskaliśmy pasa. Polska zawzięcie walczyła o obniżenie deficytu sektora finansów publicznych z blisko 8 do poniżej 3 proc. PKB (3 proc. to poziom deficytu dopuszczalny w krajach UE). Służyły temu oszczędności w wydatkach państwa, zamrażanie płac w budżetówce

Nowy rząd pobudzi wzrost gospodarczy? Na razie OECD tnie prognozy

Nowy rząd pobudzi wzrost gospodarczy? Na razie OECD tnie prognozy

Najnowsze cięcie oczekiwań dotyczących naszego rozwoju gospodarczego nadeszło w jesiennym raporcie Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD). W przyszłym roku wzrost PKB Polski ma wynieść 3,4 proc. - wobec 3,7 proc. prognozowanego w czerwcu. OECD nie różni się jednak w ocenie stanu

MF: Prognoza KE dot. deficytu nie uwzględnia planów umacniania strony dochodowej

Warszawa, 04.02.2016 (ISBnews) - Prognoza Komisji Europejskiej (KE), według której deficyt sektora rządowego i samorządowego (tzw. general government) wyniesie 3,4% PKB w 2017 r. nie uwzględnia podejmowanych przez rząd działań ukierunkowanych na wzmocnienie strony dochodowej, podało

Polska krajem poddostawców. Utkwiliśmy w pułapce niskich płac?

Polska krajem poddostawców. Utkwiliśmy w pułapce niskich płac?

gospodarczych Polski mierzonych w PKB oznacza to, że wzrost gospodarczy jest mniej odczuwalny dla tych, którzy czerpią dochody z pracy, a bardziej dla tych, którzy zarabiają na kapitale" - ocenia Fundacja Kaleckiego. Autorzy raportu dodają jednak, że spadek płac w PKB jest też częścią globalnego trendu

Jesteśmy tak bogaci jak Szwajcarzy w 1956 roku

Jesteśmy tak bogaci jak Szwajcarzy w 1956 roku

Paweł Wimmer skorzystał z tabel historycznych dotyczących PKB państw świata prof. Angusa Maddisona zmarłego w 2010 roku brytyjskiego ekonomisty. Co znalazł w danych Wimmer? Oto porównanie aktualnego polskiego PKB na głowę (2013) do PKB krajów Europy. Nie widzisz wykresu? Wersję dla smartfonów

Duże spadki na giełdzie w Warszawie. Inwestorzy boją się pomysłów polityków

Duże spadki na giełdzie w Warszawie. Inwestorzy boją się pomysłów polityków

nawet wypowiadania udzielonych już kredytów. To może negatywnie wpłynąć na konsumpcję i inwestycję w Polsce, co z pewnością nie pozostanie bez wpływu na dynamikę wzrostu PKB Polski w przyszłym roku - mówi Paweł Biedrzycki, założyciel portalu branżowego strefainwestorów.pl. Akcje banków są najważniejszą

Wesołych Świąt i żeby Fitch nam ratingu nie obniżył

Wesołych Świąt i żeby Fitch nam ratingu nie obniżył

rząd, zwiększając wydatki, nie będzie chciał bardzo naruszać unijnej reguły maksymalnej wysokości deficytu - 3 proc. PKB. Co nie znaczy, jak konkluduje agencja, że wdrażanie niekonwencjonalnej lub nieprzewidywalnej polityki gospodarczej, która może zmienić nastawienie inwestorów do Polski, nie stwarza

Poświąteczny poniedziałek spokojny dla polskiej waluty

"Poświąteczny poniedziałek nie przyniósł większych zmian na wycenie polskiej waluty wobec dewiz. Powodem ograniczonej płynności był zwyczajowy spadek aktywności rynku pomiędzy świętami a Nowym Rokiem. Z uwagi na rozliczanie poziomu długu do PKB na bazie średniorocznego kursu złotego nie należy

Borowski: Opodatkowanie czarnej strefy miałoby znikomy wpływ na budżet

Borowski: Opodatkowanie czarnej strefy miałoby znikomy wpływ na budżet

Według danych GUS czarna strefa jest coraz więcej warta. Jej wartość w roku 2000 oszacowana została na 3,6 mld zł. Natomiast w 2010 roku na 9,4 mld zł. To przekłada się odpowiednia na 0,48 i 0,66 proc. PKB. Aktualnie GUS szacują na 0,79 proc. PKB, czyli 13 mld zł. Czyli skala czarnej strefy rosła

Rządowa nowelizacja budżetu 2015: 50 mld zł i deficyt znów powyżej 3 proc. PKB

Rządowa nowelizacja budżetu 2015: 50 mld zł i deficyt znów powyżej 3 proc. PKB

jesiennej notyfikacji". Ostateczna wysokość deficytu całego sektora będzie znana w kwietniu 2016 r. Przez ostatnie kilka lat Polska zawzięcie walczyła o obniżenie deficytu sektora finansów publicznych z blisko 8 do poniżej 3 proc. PKB (3 proc. to poziom deficytu dopuszczalny w krajach UE). Służyły temu

Doganiamy Grecję, a kiedy Niemcy?

Doganiamy Grecję, a kiedy Niemcy?

W tym roku PKB Polski na mieszkańca, z uwzględnieniem parytetu siły nabywczej, zrówna się lub przewyższy podobny wskaźnik w Grecji. W ten sposób 25 lat po rozpoczęciu transformacji dogonimy najbiedniejszy kraj starej Europy. Jest to zasługa nie tylko Polski, która jest dziś przeszło dwa razy

KE podwyższa prognozy PKB dla Polski. W 2015 roku - wzrost o 3,4 proc.

KE podwyższa prognozy PKB dla Polski. W 2015 roku - wzrost o 3,4 proc.

w 2014 r. oraz roczne transfery aktywów osób odchodzących na emeryturę w ciągu 10 lat od 2014 r. Bez OFE polski sektor finansów publicznych miałby 3,6 proc. deficytu. W 2015 r. Polska deficyt ma wynieść 2,9 proc. PKB (wg metodologii ESA95). Komisja przypomina, że zgodnie z aktualną metodologią taki

Merrill Lynch przewiduje, że PO wygra wybory w Polsce. Jak to wpłynie na gospodarkę?

Merrill Lynch przewiduje, że PO wygra wybory w Polsce. Jak to wpłynie na gospodarkę?

ocenach dotyczących całego roku. Polska rozwijała się w tempie 3,3 proc., czyli prawie tak samo, jak zakładał to amerykański bank - 3,4 proc. A w przyszłym roku ma być jeszcze lepiej. Zdaniem Merrill Lynch wzrost PKB przyspieszy do 3,5 proc., a w 2016 roku do 3,7 proc. Polska będzie tym samym jednym z

Na GPW oczekiwana spora zmienność do świąt Bożego Narodzenia

aktualne nastroje wśród inwestorów, na polskim indeksie akcji typu "blue chips" 58% wszystkich klientów CMC Markets ma otwarte pozycje na spadek notowań. Inaczej jest w przypadku  głównych giełd zagranicznych. Wśród najskuteczniejszych klientów CMC Markets nieznaczna większość (56%) ma

Raport PwC: Polska do '50 najszybciej rozwijającą się gospodarką UE

;Według najnowszych prognoz realny średni wzrost polskiego PKB w okresie do 2050 roku wyniesie około 2,7 proc. rocznie, a w ujęciu na głowę mieszkańca 2,9 proc. Przy czym w latach 2014-2020 Polska będzie rozwijała się w tempie 3,4 proc. rocznie, do 2,8 proc. rocznie w okresie 2021-2040 i około 2 proc

IBnGR prognozuje wzrost PKB na 3,4% w 2015 r. i 3,6% w 2016 r.

produktu krajowego brutto w 2015 roku wyniesie w Polsce 3,4%, co oznacza, że będzie ono wyższe o 0,1 punktu procentowego niż w roku ubiegłym. W pierwszej połowie 2016 roku prognozowana jest stabilizacja koniunktury - wzrost PKB wynosił będzie 3,4%, czyli tyle samo, co w ostatnim kwartale 2015 roku

"Puls Biznesu": Rząd nie nakarmi kiełbasą wyborczą

"Dodatkowe wydatki nie wygrywają w Polsce wyborów, a szczególnie obietnice bez pokrycia. To można sprawdzić, śledząc, jak kolejne koalicje przegrywały, próbując się licytować w tym zakresie" - wskazuje szef MF. Na pytanie, czy więc koalicja PO-PSL nie dołączy do licytacji z innymi

Spokój na rynku walutowym może potrwać aż do 7 stycznia

ostrzeżenie agencji Fitch. Ostrzegła ona, że wzrost deficytu budżetowego może w przyszłości odbić się na ratingu Polski. Agencja prognozuje, że w 2016 roku ostatecznie deficyt sięgnie 3% PKB, a nie 2,8%, jak to zakłada rząd Beaty Szydło (chociaż minister rozwoju w wywiadzie dla Financial Times sugeruje, że

[DZIŚ NA RYNKACH] Niemcy i Francja w recesji? Giełdy pod presją danych

poznamy wielkość aktualnych amerykańskich zapasów gazu ziemnego. W Warszawie inwestorzy będą zwracać uwagę między innymi na takie spółki, jak: TPSA, Midas, Zamet, Polski Holding Nieruchomości, Action i Qumak.

We wtorek rząd zajmie się obniżeniem progów ostrożnościowych

którym relacja deficytu budżetu państwa do dochodów budżetu byłaby wyższa niż ta wynikająca z aktualnej ustawy budżetowej. Jeśli natomiast doszłoby do przekroczenia drugiego progu ostrożnościowego, czyli relacja długu do PKB byłaby większa niż 55 proc., ale mniejsza niż 60 proc., to m.in. budżet

Polska mozolnie goni Europę pod względem rozwoju

Ekonomiści Eurostatu co roku liczą, jaki jest poziom rozwoju poszczególnych krajów UE po uwzględnieniu parytetu siły nabywczej. Dzięki temu eliminują różnice w cenach pomiędzy poszczególnymi krajami. W zeszłym roku PKB Polski liczony w ten sposób sięgnął 66 proc. średniej UE, w 2011 roku był on na

JP Morgan obniżył nieznacznie prognozę PKB dla Polski za II kwartał

Bank zakłada obecnie polskiego PKB za II kw. na 3,1 proc. rdr wobec 3,3 proc. rdr przed ogłoszeniem danych o produkcji za maj oraz 3,4 proc. rdr za I kw. br. Średnio za 2014 r. przewiduje 3,2 proc. rdr. Dane PKB za II kw. będą znane w sierpniu. W cotygodniowym komentarzu bank napisał, że "

Fitch rozważy podwyższenie ratingu Polski? Wszystko zależy od rządu

;To by wymagało bardziej zdecydowanej redukcji długu publicznego do PKB, niż aktualnie przewidujemy " - stwierdził Fitch. Polski dług publiczny na koniec 2011 r. wyniósł 56,3 proc. PKB. Rating A wymaga długu nieprzekraczającego 46,7 proc. PKB. Rostowski: W tym roku dług Polski spadnie w relacji

Deloitte: Ponad połowa CFO spodziewa się wzrostu PKB powyżej 2,6%

Warszawa, 01.07.2015 (ISBnews) - Ponad połowa dyrektorów finansowych spodziewa się wzrostu PKB Polski powyżej 2,6%, a 15% a nich uważa, że wzrost będzie wyższy niż 3,5%. Jednocześnie 58% CFO uważa, perspektywy finansowe ich przedsiębiorstw w najbliższych miesiącach będą "lepsze" lub

Nieznaczne umacnianie się złotówki wobec zagranicznych walut

Środkowowschodniej, mimo dobrych wyników na azjatyckich giełdach. "W trakcie środowej sesji złoty nie zanotował większych zmian na wycenie wobec zagranicznych walut oscylując w zakresie 0,3 proc. zmienności" - zwrócił uwagę. "Częściowo za aktualną niepewnością związaną z polską walutą może stać

Zawirowania na rynku obligacji osłabiają złotego

fala płynności może przyjść również do Polski" - dodaje Niedźwiecki. Krótkoterminowo warto zwrócić uwagę na dzisiejsze dane CPI z Polski oraz inflację PPI z USA. W piątek poznamy natomiast dynamikę PKB za pierwszy kwartał w naszym kraju oraz w Czechach, a także produkcję przemysłową oraz Indeks

Optymizm za granicą nie przekłada się na GPW przez banki i miedź

Warszawa, 24.11.2015 (ISBnews/ CMC Markets) - Słabość polskiego rynku akcji na tle głównych giełd zagranicznych jest przygnębiająca. Wczoraj WIG20 znowu zanurkował poniżej poziomu 2020 pkt., zwiększając niebezpieczeństwo dalszych i bardzo poważnych spadków. To wszystko stało się po pozytywnych

Eksperci: coraz więcej Ukraińców będzie szukać pracy w Polsce

Ukrainy w wyniku wyborów parlamentarnych. Przypomniał też, że Polska zadeklarowała wolę pomocy Ukrainie przy przeprowadzaniu reform. Eksperci zgadzają się, że sytuacja gospodarcza na Ukrainie jest bardzo trudna. "Na koniec roku oczekujemy 8-proc. spadku PKB. Mamy bardzo dużą dewaluację hrywny

Polski przemysł radzi sobie z rosyjskim embargiem. Zdobywa nowe rynki

danych GUS opublikowanych w listopadzie, w tym niższej, niż oczekiwano inflacji, i wyższego, niż oczekiwano, tempa wzrostu PKB w trzecim kwartale tego roku - zauważa. I dlatego analitycy HSBC spodziewają się, że aktualne tempo wzrostu PKB Polski w okolicy 3 proc. w Polsce zostanie utrzymane w

KUKE: Liczba upadłości spadła o 32,1% r/r w X, prognoza na 2015 r.: -6,5% r/r

2014 roku (818 upadków). Prognoza ta nie zmieniła się w stosunku do poprzedniego miesiąca. "Przy aktualnej sytuacji gospodarczej wskazującej na prognozę tempa wzrostu PKB w 2015 roku na poziomie 3,6% oraz prognozie wskaźnika obrotu netto firm na poziomie 4,2% prognozujemy, że w całym roku w

MLP Group planuje inwestycje BTS w celu dalszej odsprzedaży

realizacja budynków w aktualnym banku ziemi oraz realizacja budynków w systemie BTS poza aktualnymi parkami w celu dalszej odsprzedaży. Według wielu prognoz, Polska ma przed sobą okres coraz szybszego wzrostu PKB. Ponieważ ogólny stan gospodarki i tendencji na rynku magazynowym są ze sobą silnie skorelowane

MFW: Polska ściąga za mało podatków

Przedstawiciele MFW przygotowali raport pod koniec ubiegłego roku na wniosek Ministerstwa Finansów. Jego celem było przede wszystkim ocenienie aktualnej organizacji i efektywności działań polskiej administracji podatkowej. Wyniki raportu wskazują, że ściągalność VAT i CIT spada, a administracja

Polski przemysł ciągle ma się dobrze. Niezły wskaźnik PMI

ekonomisty z firmy Markit, która opracowuje badanie razem z HSBC, sugeruje, że firmy starają się poprawić wydajność. Co te dane w praktyce oznaczają dla statystycznego Kowalskiego? Po pierwsze, z polską gospodarką nie jest źle - ożywienie gospodarcze trwa. Po drugie, jednak nie jest ono tak silne, aby Rada

Limit wydatków w 2014 r. powinna wyznaczać nowa reguła

poziomu 1 proc. PKB. To średniookresowy cel budżetowy (MTO) Polski. Przy obliczaniu deficytu strukturalnego, w przeciwieństwie do deficytu nominalnego, nie uwzględnia się wahań cyklicznych związanych z koniunkturą gospodarczą. - W coraz większym stopniu deficyt strukturalny jest uznawany za najważniejszy

ZBP: Od podatku bankowego lepsza podwyżka CIT

PAP: Co pan sądzi o idei podatku bankowego, zapowiadanego przez PiS? Krzysztof Pietraszkiewicz: Od kilku dobrych miesięcy staram się zwrócić uwagę na to, że polska gospodarka ma ogromną szansę wykorzystać kolejne lata dla dobrego, stabilnego rozwoju i dla poprawy sytuacji ekonomicznej obywateli

Fitch chwali uchwalenie reformy emerytalnej w Polsce

długu publicznego do PKB niż aktualnie przewidujemy " - stwierdził Fitch. Polski dług publiczny na koniec 2011 r. wyniósł 56,3 proc. PKB. Rating A wymaga długu nieprzekraczającego 46,7 proc. PKB.

OECD o gospodarce Polski: Bez reform ani rusz

Konsumentów przez wprowadzenie kadencyjności prezesa bez możliwości odwołania. Ten argument jest aktualny, bo zaledwie przed miesiącem premier odwołał niespodziewanie prezes UOKiK Małgorzatę Krasnodębską-Tomkiel. Wśród innych ważnych reform, które powinna wprowadzić Polska, eksperci OECD wymieniają

W Polsce zabraknie milionów rąk do pracy. Jak temu zaradzić

Stanisław Kluza, były minister finansów, a obecnie pracownik naukowy w Instytucie Statystyki i Demografii SGH, przedstawił na konferencji "Gospodarka i rynek pracy a imigranci w perspektywie roku 2030" prognozy demograficzne dla Polski. Choć w roku 2035 ogólna populacja zmniejszy się

Eksperci: Polska powinna wejść do strefy euro, ale szybko to nie nastąpi

jednak korzyści, gdyż mogłyby wynieść 1,5-1,8 proc. PKB rocznie. "Polska powinna wejść do strefy euro, ale na razie to się nie stanie, gdyż koncepcja ta nie ma aktualnie większości w parlamencie i nie będzie jej mieć, póki zdanie opinii publicznej na ten temat się nie zmieni" - zaznaczył

"Rz": Rekordowa dziura w ZUS w 2030 roku

. Co więcej, zdaniem Derdziuka wydolność ZUS się w tej chwili zwiększa, a niedobór, liczony jako udział w PKB będzie malał. - Polska posiada jeden z niższych w Europie współczynników zadłużenia do PKB. Patrzę zatem na to, czy ZUS ma zdolność pozyskać dofinansowanie z budżetu i żadnych zagrożeń nie

Debata PAP: strategie rynkowe na 2014 r.

. Przedstawiciele TFI przedstawią swoje prognozy co do stanu światowej gospodarki, oczekiwania dotyczące wzrostu PKB i poziomu inflacji na świecie, w tym zwłaszcza w Stanach Zjednoczonych i w strefie euro. Tematem debaty będzie również aktualna sytuacja gospodarcza w Polsce oraz prognozy dotyczące polskiej

KE obniżyła prognozę wzrostu PKB Polski na 2011 r. o 0,1 pkt proc. do 4,0%

%, prognozuje KE. Poniżej tabela z aktualnymi prognozami Komisji Europejskiej dla Polski     2010 2011 2012 wzrost PKB (zmiana w %) 3,8 4,0 3,7 spożycie prywatne (zmiana w %) 3,2 3,3 3,7 spożycie

KSF: nie ma zagrożenia dla stabilności systemu finansowego w Polsce

uwolnieniem kursu franka w stosunku do euro nie powoduje zagrożenia dla stabilności systemu finansowego w Polsce. Pomimo relatywnie dużego udziału portfela kredytów frankowych (131 mld zł, 7,7 proc. PKB wg stanu na koniec listopada 2014 r.; po ostatnim umocnieniu franka ok. 160 mld zł i 9,4 proc. PKB) sektor

Prezes Wizz Aira: Loty po Polsce? Bardzo byśmy chcieli, ale...

ogromne perspektywy wzrostu. Patrząc na wskaźniki rozwoju PKB, bogacące się społeczeństwo oraz wskaźniki dotyczące podróży lotniczych, nie mam wątpliwości, że ten rynek będzie rósł bardzo szybko. A Polska ma w naszych planach kluczowe znaczenie - w tym roku w naszych bazach dodaliśmy 4 nowe samoloty, co

Facebook dla firm. Światowy gigant chce wspierać firmy w Polsce

decydentami poruszono z kolei temat tworzenia efektywnego otoczenia gospodarczego i regulacyjnego pozwalającego polskim firmom na maksymalne wykorzystanie cyfryzacji zapewniającej innowacyjny rozwój i wzrost gospodarczy. - Firmy z sektora MŚP są fundamentem naszej gospodarki: blisko 50 proc. PKB w Polsce jest

NC+ walczy z piractwem przy pomocy serialu

Ze skalą piractwa w Polsce trudno dyskutować. Plasujemy się bowiem w czołówce pod względem liczby nielegalnie ściągniętych treści wideo. W zeszłym roku na jednego polskiego internautę przypadało odtworzenie 17,6 filmu z nielegalnych źródeł. Dobrym przykładem jest tutaj drugi sezon serialu "

Po szoku S&P, na GPW wrócą obawy dot. globalnej sytuacji i planów rządu

Warszawa, 19.01.2016 (ISBnews/ CMC Markets) - ‎‎Gdy inwestorzy otrząsną się po informacji o obniżeniu ratingu Polski, zaczną ponownie zwracać uwagę na kondycję banków w świetle wprowadzonych i planowanych zmian w prawie, a także na sytuację na Wall Street. Technicznie, trudno wskazać

Uczestnicy Kongresu MŚP: firmy powinny otworzyć się na innowacje

PKB i generuje ok. 70 proc. miejsc pracy. W Polsce działa ponad 1,7 mln firm tego sektora. Prezydent Andrzej Duda w liście adresowanym do uczestników kongresu podkreślił, że sektor MŚP stanowi podstawę gospodarki. "To od ich kondycji, od ich perspektyw rozwoju zależy ekonomiczna przyszłość

NBP: W 2014 r. celem RPP jest inflacja na poziomie 2,5 proc.

centralne programów ilościowego łagodzenia polityki pieniężnej. "W 2014 r. istotnym czynnikiem wpływającym na polską gospodarkę pozostanie kształtowanie się koniunktury w gospodarce światowej. Według aktualnych prognoz w 2014 r. wzrost PKB w Stanach Zjednoczonych będzie wyższy niż w bieżącym roku i

Rosną wydatki na zbrojenia w Europie Wschodniej. Polska w czołówce

"W przeciwieństwie do większości krajów zachodniej i środkowej Europy Polska prawdopodobnie przekroczy w 2015 roku zalecany przez NATO poziom wydatków obronnych wynoszący 2 proc. wartości całego PKB" - czytamy w najnowszym raporcie SIPRI "Trendy w globalnych wydatkach wojskowych

Polacy to raczej optymiści, wierzą w siebie i cieszą się z sytuacji materialnej

Nie zwykliśmy myśleć o sobie jako o optymistach. Wydaje się, że lubimy narzekać na rząd, na administrację, podatki i to, że pieniędzy ciągle brakuje, ale wyniki gospodarcze Polski znów stawiają nasz kraj w gospodarczej czołówce Europy. Badań nastrojów konsumentów, jednolitych dla całej Europy, nie

Deloitte: dyrektorzy finansowi optymistycznie o polskiej gospodarce

proc.) uważa, że w 2014 r. wyniesie on między 1,6 proc. a 2,5 proc. "Co ważne, aż jedna piąta badanych wskazała, że wzrost ten sięgnie ponad 2,6 proc. Warto podkreślić, że jedynie w Polsce, na Litwie i Łotwie więcej jest CFO, którzy przewidują niewielki lub dynamiczny wzrost PKB od tych, którzy

Kawalec: Podwyżka płac może być dla Polski niebezpieczna

powyżej pewnego progu - hamuje wzrost. Europa Zachodnia i USA przekroczyły ten próg i sektor finansowy jest tam ewidentnie przerośnięty. Natomiast w Polsce sektor finansowy jest w relacji do PKB znacznie mniejszy i jest jeszcze pewna przestrzeń dla zdrowego wzrostu. - Marek Belka porusza też problem

KUKE: Liczba upadłości wzrosła o 1,6% r/r w VIII, prognoza na 2015 r.: -6,5% r/r

upadków). W poprzedniej prognozie prognozowany spadek wynosił 7,8% r/r - do 754 upadłości w 2015 r. "Przy aktualnej sytuacji gospodarczej wskazującej na prognozę tempa wzrostu PKB w 2015 roku na poziomie 3,6% oraz prognozie wskaźnika obrotu netto firm na poziomie 4,2% prognozujemy, że w całym roku

Szczurek: nie będziemy pobudzać koniunktury zwiększaniem wydatków

finansów publicznych do 3,9 proc. PKB w 2014 r. i 2,8 proc. PKB w 2015 r. Zdaniem ministra Komisji trudno byłoby wytłumaczyć, że Polska nie zmniejsza deficytu w sytuacji poprawy koniunktury. Mateusz Szczurek uważa, że deficyt budżetowy w bieżącym roku powinien być niższy od zakładanego. "Pole dla

Rozpoczęła się debata PAP Biznes nt. strategii rynkowych na 2014 rok

światowej gospodarki, oczekiwania dotyczące wzrostu PKB i poziomu inflacji na świecie, w tym zwłaszcza w Stanach Zjednoczonych i w strefie euro. Tematem debaty będzie również aktualna sytuacja gospodarcza w Polsce oraz prognozy dotyczące polskiej gospodarki. Kluczowym zagadnieniem będą prognozy dotyczące

Eksperci: Coraz więcej Ukraińców będzie szukać pracy w Polsce

zobowiązania zawiera umowa koalicyjna podpisana pod koniec listopada przez przedstawicieli pięciu partii, które weszły do Rady Najwyższej Ukrainy w wyniku wyborów parlamentarnych. Przypomniał też, że Polska zadeklarowała wolę pomocy Ukrainie przy przeprowadzaniu reform. Eksperci zgadzają się, że sytuacja

Polska przeciwko pakietowi klimatycznemu? Szykują się trudne negocjacje

Kongresu), musi mieć on dość ogólny charakter. Dlatego będzie też prawdopodobnie bardzo krótki. Polska chce renegocjować pakiet klimatyczny Dwutygodniowy maraton negocjacyjny zacznie się 30 listopada od inauguracyjnych wystąpień szefów państw. Organizatorzy chcą uniknąć błędu nieudanego szczytu w

Notowania złotego będą podlegać nastrojom globalnym

, Francji, Hiszpanii, Włoch i strefy euro, a najważniejszym wydarzeniem tygodnia będzie środowa publikacja protokołu z marcowego posiedzenia FOMC. Wówczas przedstawione zostaną powody zmian prognoz PKB i inflacji, którym rynki będą przyglądać się z dużą uwagą. Ponownie zabraknie istotnych danych z Polski

KE za zniesieniem kary dla Węgier; gotowa dać więcej czasu Hiszpanii

jakiegoś kraju na podstawie "twardych danych", a nie tylko prognoz. To oznacza, że ewentualnej decyzji w sprawie Polski, której jako cel redukcji deficytu do 3 proc. PKB wyznaczono rok 2012, można spodziewać się dopiero w przyszłym roku. Według majowych prognoz Polsce uda się spełnić ten cel, a w

Tusk: Polska w 2022 r. będzie w gronie najbogatszych krajów

Włoszech. Ponadto rząd planuje, że do 2022 r. krajowe nakłady na badania i rozwój osiągną poziom 2 proc. PKB. Premier przypomniał, że w latach 2014-2020 Polska ma mieć do dyspozycji - uwzględniając aktualny kurs złotego do euro - blisko 500 mld zł. Tusk zaznaczył, że cywilizacyjnemu skokowi Polski

Tusk: Polska w 2022 r. będzie w gronie 20 najbogatszych krajów

. Eksperci: "Możliwe, ale niepewne" Obecnie PKB Polski jest na poziomie 67 proc. średniej krajów Unii Europejskiej. Premier przypomniał, że wchodząc do Unii, poziom ten wynosił 50 proc. - Jeżeli tempo rozwoju naszej gospodarki utrzyma się na poziomie 4 proc. w skali roku - tak jak ma to miejsce od

Wojna w Syrii nie zrujnuje rosyjskiego budżetu

od lat ten budżet nie zadowala rosyjskich generałów. Chociaż na armię i jej potrzeby przypadać ma podobnie jak w tym roku około jednej czwartej wszystkich wydatków Rosji (w porównaniu z Polską i innymi krajami Zachodu to bardzo dużo - wydatki np. naszego MON stanowią w tegorocznym budżecie państwa

PKB pozytywnie zaskoczył

spadku koniunktury taki wynik robi dużą różnicę. Czytaj takżeL PKB Polski w górę W naszym odczuciu przemysł prywatny ciągle nie ma ochoty do inwestowania wśród prywatnych przedsiębiorców. Dodatkowo w tym roku spodziewany spadek inwestycji publicznych ma wynieść nawet do 20 proc. Oznacza to, że cięcia nie

Janusz Palikot chce podatku dla najbogatszych

. Bezrobocie wynosi 12,9 proc., a PKB zdaniem prezesa banku centralnego Marka Belki ma nie przekroczyć 3 proc. w drugiej połowie roku. - Kryzys w strefie euro ma wpływ na polską gospodarkę - powiedział w środę w Sejmie prezes NBP, przedstawiając sprawozdanie z działalności banku za 2011 r. Zaznaczył, że Polskę

Agencja Moody's obniża rating Japonii. Nie wierzy już w "Abenomikę"

małymi gospodarkami i szczątkowym eksportem. Gorzej też niż jej azjatyccy rywale Chiny oraz Południowa Korea i tylko jeden stopień powyżej ratingu dla Polski (A2). Zestawianie trzeciej gospodarki świata ze wszystkimi tymi państwami wydawać się może więc co najmniej zaskakujące. Amerykańska agencja

Szczurek: Zamrożenia kursu franka nie będzie

obsługą walutowych kredytów mieszkaniowych na polski wzrost gospodarczy, to wynosi on ok. 2 mld zł w skali roku, co odpowiada to ok. 0,1 proc. PKB. Czekamy na stabilizację Jak czytamy w komunikacie, "zgodzono się, że z podjęciem ewentualnych działań o długofalowych skutkach należy powstrzymać się do

Szef głównego udziałowca Jeronimo Martins stracił w ub.r. 600 mln euro

euro. Firma Jeronimo Martins, która posiada blisko 2480 sklepów Biedronka, wygenerowała w pierwszej połowie br. w Polsce 144,9 mln euro zysku, czyli o 12,4 proc. mniej niż w analogicznym okresie ub.r. Z kolei sprzedaż w sieci polskich dyskontów zwiększyła się o 9,1 proc. w lokalnej walucie i wyniosła

Polscy inwestorzy mniej optymistyczni w ocenie lokalnego rynku akcji

wyrazili swoje poglądy i aktualne podejście do inwestycji oraz zdradzili swoje oczekiwania na 2015 r. i na najbliższą dekadę. W badaniu GISS w 2015 r. wzięło udział 500 respondentów z Polski. Badanie przeprowadzane było w Polsce po raz czwarty. (ISBnews)  

BGK proponuje przekazać 355,3 mln zł do budżetu państwa

poziomie zaangażowania w program "Inwestycje polskie" na koniec tego roku. - Szacowana aktualna wartość zaangażowań w ramach programu "Inwestycje polskie" na koniec 2015 roku wynosić będzie blisko 25 mld zł - podkreślono w dokumencie. Celem programu jest zapewnienie finansowania

Wielka reforma kolei w Chinach. Inwestycje 90 mld dol. rocznie

Chińskie koleje dysponują drugą na świecie co do długości siecią połączeń. Pociągi jeżdżą po 98 tys. km torów. Dla porównania w Polsce mamy ich ponad 22 tys. km, a USA - 228,5 tys. km. Jednak system chińskich kolei jest wyjątkowo niewydajny. Powód? Korupcja, problemy związane z bezpieczeństwem i

Nie taka świetna Polska. Prawo w gospodarce

innowacyjności polskiego biznesu? Demografia z Węgier - Najbardziej kompleksowo podszedł do zagadnienia rząd Węgier, który od lat realizuje politykę na rzecz zwiększenia dzietności, wydając na nią prawie 4 proc. PKB - mówi Henryk Siodmok, prezes zarządu grupy Atlas, inicjator Forum "Law4Growth"

Na Ukrainie podnoszą stopy procentowe i taryfy na gaz

(równowartość 287 dol.) za 1000 m sześc. (czyli do około trzech czwartych aktualnych polskich cen). Wskutek podwyżek cen gazu od kwietnia o 72 proc. zdrożeją na Ukrainie także opłaty za ogrzewanie z sieci komunalnych. Władze Ukrainy zapowiadają, że dzięki podwyżkom firmy komunalne nie będą już dopłacać do

Szalona decyzja EBC? I jej poważne konsekwencje

decyzja może być również przyczynkiem do dyskusji o wejściu Polski do strefy euro. Warto to ponownie rozważyć. Choćby tylko dlatego, że EBC w czwartek pokazał siłę i odwagę. I nie jest teraz najbardziej istotne, jakie to przyniesie rezultaty.

KUKE: Liczba upadłości spadła o 36,6% r/r w IX, prognoza na 2015 r.: -6,5% r/r

firm, co oznacza -29,7% spadek w stosunku do sierpnia 2015r., w którym upadło 64 przedsiębiorstwa. Rok temu skala upadłości była większa - we wrześniu 2014 r. upadło 71 firm, co oznacza spadek o -36,6%. Średnie natężenie upadłości spółek prawa handlowego w Polsce uległo obniżeniu do poziomu 1,08% z

Kluczowe dane dla rynku walutowego pojawią się w piątek

, pozostając w okolicach poziomu 1,05. Głównym wydarzeniem tygodnia dla kursu złotego była decyzja RPP o wysokości stóp procentowych w Polsce. Pozostawienie stopy referencyjnej na najniższym w historii poziomie 2% odzwierciedliło konsensus rynku. Zakłada on obniżkę w marcu, kiedy przedstawiona zostanie

Barber: schyłek państw, to miasta powinny rozwiązywać współczesne problemy

ważny, macie gospodarkę wciąż opartą na węglu co - jego zdaniem - jest bardzo złe i ma bardzo efektywną gospodarkę kapitalistyczną, ale jednocześnie "Polacy są najbardziej energicznym narodem w Europie, migrującym po całym świecie" - zauważył. "Czy polski model stanie się modelem

NBP: Możliwe umiarkowane przyspieszenie wzrostu PKB w strefie euro

niewykorzystania czynników produkcji w części gospodarek. Aktualne prognozy przewidują, że inflacja HICP pozostanie na relatywnie niskim poziomie w 2014 i 2015 r., wynosząc odpowiednio 0,8 proc. i 1,3 proc." - napisano. Autorzy raportu NBP zwracają uwagę, że prognozy wzrostu PKB instytucji międzynarodowych

Zagrożony kurs złotego, czyli światowe skutki kryzysu w USA [ANALITYCY]

? To m.in. Polska. Kryzys budżetowy w USA może więc wyraźnie osłabić złotego. Opinia Emila Szwedy z Open Finance jest utrzymana w podobnym tonie. Jego zdaniem gra toczy się o bardzo poważną stawkę. - Dziś przymusowe urlopy rozpoczyna 800 tys. Amerykanów, w tym na tyle duża część ministerstwa pracy, że

W przyszłym roku połowę bezrobotnych mogą stanowić młodzi

. Jednak szczególnie niebezpieczne jest w aktualnej sytuacji demograficznej Polski, gdyż bezpośrednio wpływa nie tylko na dalsze obniżanie się wskaźnika przyrostu naturalnego, ale też wzrost poziomu emigracji zarobkowej - ocenił cytowany w komunikacie stowarzyszenia prezes PSZK Piotr Palikowski. Jego

Fitch Ratings podnosi perspektywę ratingu Polski

Agencja doceniła niski w stosunku do innych krajów europejskim poziom deficytu budżetowego, który w 2012 roku wyniósł około 3,4 proc. PKB, w 2013 ma spaść do 3,2 proc. i w 2014 do 2,7 proc. Czytaj komunikat Fitch Rating w sprawie Polski Zdaniem analityków Fitch Rating dług publiczny Polski

Szwajcaria w recesji? Helweci cierpią przez mocnego franka

między innymi w siedzibie firmy Swatch i u polskich posiadaczy kredytów frankowych, Kalt powiedział, że przewartościowanie szwajcarskiej waluty jest już tak duże, że trzeba rozważyć nawet bardzo drastyczne działania - jak w Grecji. Jego zdaniem, jeżeli euro potanieje do 90-95 rappenów (złoty dzieli się

Bruksela sprawdzi, jak Struzik wydaje unijne miliony

ub. czwartek. Jej członkowie uznali petycję za zasadną i zostanie ona rozpatrzona. Cała procedura potrwa jednak co najmniej kilka miesięcy. Aktualnie trwają ostatnie posiedzenia komisji Parlamentu Europejskiego, a sprawy, które są kierowane do rozpatrzenia, załatwiane będą dopiero w następnej

Belka: Wahania złotego mają niekorzystne skutki dla Polski

konkurencyjna. "Tempo wzrostu gospodarczego - 4,3 proc. (PKB - PAP)- pozytywnie wyróżnia się na tle całej gospodarki europejskiej" - powiedział. "To, że gospodarka europejska jest w nie najlepszym stanie, to jeszcze nie oznacza, że my tutaj skapitulujemy. Szczególnie że polska gospodarka

Wyższe stawki ryczałtu samochodowego utrudniłyby walkę z deficytem

zmian - dodał. Wyjaśnił, że Polska jest objęta unijną procedurą nadmiernego deficytu. Zobowiązała się przy tym do jego obniżenia do 2,97 proc. PKB na koniec tego roku. Zadanie jest ambitne. W 2010 r. deficyt sektora finansów publicznych sięgał 7,8 proc. PKB. Wedle szacunków Ministerstwa Finansów na

Kaczyński o gospodarce: Stagnacja, żadnych pozytywnych zmian

bezrobotnych. Anemiczny rozwój Prezes PiS jest zdania, że Polska rozwija się zdecydowanie za wolno. Jego zdaniem w czasie obecnych rządów została wygaszona dynamika gospodarcza - do 2 proc. wzrostu w 2012 oraz 1,6 proc. w 2013 r. - i zdecydowane zwiększono "ukryty" dług. Wzrost PKB w 2012 r. na

Chcesz rozrywki? Płać! Czasy darmowego dostępu się kończą

płatności pobieranych bezpośrednio od konsumentów wzrósł z 70 do 73 proc. - Ten trend będzie prawdopodobnie się nasilał. To jasna wskazówka dla tych, którzy myślą o założeniu nowego biznesu w tych branżach - mówi Hannes Gmelin, autor raportu "Cyfrowa przyszłość kreatywnej Polski. Ekonomiczny wpływ

W Polsce szara strefa to blisko 25 proc. gospodarki. W Wielkiej Brytanii - 10

państwowej daniny. Jedna czwarta PKB W Polsce udział szarej strefy w gospodarce w 2012 roku liczony jako procent jej PKB to 24,4 proc. W 2003 roku badania Schneidera oceniały jej udział na 27,7 proc. Również w naszym kraju widać zauważalny wzrost udziału szarej strefy w kryzysie, który rozpoczął się w 2008

Politycy i eksperci: edukacja jedną z metod na walkę z piractwem w sieci

Tego dnia zaprezentowano raport o wpływie piractwa internetowego na polską gospodarkę. Raport "Analiza wpływu zjawiska piractwa treści wideo na gospodarkę w Polsce" został przygotowany przez firmę doradczą PwC Polska na zlecenie Stowarzyszenia Dystrybutorów Programów Telewizyjnych "

Francja w stagnacji. Przeszkadza silne euro czy przerośnięta biurokracja?

na obniżkę podatków osobistych i korporacyjnych. W nowym planie dla francuskiej gospodarki wspomniano również o konieczności zmniejszenia przesadnej biurokracji. Minister gospodarki chce zliberalizować całe mnóstwo przepisów dotyczących praw korporacji zawodowych - Francuzi, podobnie jak Polska

Nie znalazłeś tego, czego szukasz? Zapytaj ekspertów
Bestsellery