aktualne pkb polski

Polska przegoniła Czechy i Słowację pod względem poziomu konsumpcji

Ekonomiści Eurostatu wyliczyli, że aktualna konsumpcja indywidualna na głowę mieszkańca Polski stanowi 75 proc. średniej unijnej. Tym samym pierwszy raz w historii przegoniliśmy pod tym względem Czechy i Słowację.

W tym roku upadnie prawie tysiąc firm [Newseria]

W tym roku upadnie prawie tysiąc firm [Newseria]

Fitch podnosi prognozę wzrostu PKB w Polsce w 2014 r. do 3 proc.

"Nasza aktualna prognoza wzrostu PKB w Polsce w tym roku to 3 proc." - powiedział Rawkins podczas wtorkowej konferencji. Z prezentacji Fitch wynika, że w tym roku agencja spodziewa się nadwyżki finansów publicznych 4,5 proc. PKB, a w przyszłym roku deficytu 2,9 proc. PKB. "Reforma

KE obniżyła prognozę wzrostu PKB Polski o 0,2 pkt do 3,0% w 2014 r.

inflacja wyniesie 1,1% w 2015 r., zaś w kolejnym roku może sięgnąć 1,9%. Tabela z aktualnymi prognozami Komisji Europejskiej dla Polski   2013 2014 2015 2016  wzrost PKB (zmiana w %) 1,7 3,0

Jesteśmy tak bogaci jak Szwajcarzy w 1956 roku

Jesteśmy tak bogaci jak Szwajcarzy w 1956 roku

Paweł Wimmer skorzystał z tabel historycznych dotyczących PKB państw świata prof. Angusa Maddisona zmarłego w 2010 roku brytyjskiego ekonomisty. Co znalazł w danych Wimmer? Oto porównanie aktualnego polskiego PKB na głowę (2013) do PKB krajów Europy. Nie widzisz wykresu? Wersję dla smartfonów

Borowski: Opodatkowanie czarnej strefy miałoby znikomy wpływ na budżet

Borowski: Opodatkowanie czarnej strefy miałoby znikomy wpływ na budżet

Według danych GUS czarna strefa jest coraz więcej warta. Jej wartość w roku 2000 oszacowana została na 3,6 mld zł. Natomiast w 2010 roku na 9,4 mld zł. To przekłada się odpowiednia na 0,48 i 0,66 proc. PKB. Aktualnie GUS szacują na 0,79 proc. PKB, czyli 13 mld zł. Czyli skala czarnej strefy rosła

Doganiamy Grecję, a kiedy Niemcy?

Doganiamy Grecję, a kiedy Niemcy?

W tym roku PKB Polski na mieszkańca, z uwzględnieniem parytetu siły nabywczej, zrówna się lub przewyższy podobny wskaźnik w Grecji. W ten sposób 25 lat po rozpoczęciu transformacji dogonimy najbiedniejszy kraj starej Europy. Jest to zasługa nie tylko Polski, która jest dziś przeszło dwa razy

Merrill Lynch przewiduje, że PO wygra wybory w Polsce. Jak to wpłynie na gospodarkę?

Merrill Lynch przewiduje, że PO wygra wybory w Polsce. Jak to wpłynie na gospodarkę?

ocenach dotyczących całego roku. Polska rozwijała się w tempie 3,3 proc., czyli prawie tak samo, jak zakładał to amerykański bank - 3,4 proc. A w przyszłym roku ma być jeszcze lepiej. Zdaniem Merrill Lynch wzrost PKB przyspieszy do 3,5 proc., a w 2016 roku do 3,7 proc. Polska będzie tym samym jednym z

W środę lekkie osłabienie złotego

napływu kapitału na oferujący stosunkowo wysokie stopy zwrotu, rodzimy rynek długu" - uważa Zajkowski. Zdaniem analityka, jeśli w najbliższym czasie dodatkowo pojawią się sugestie podwyżek stóp na najbliższym posiedzeniu FED, "polska waluta powinna tracić na wartości - oczywiście najsilniej

KE podwyższa prognozy PKB dla Polski. W 2015 roku - wzrost o 3,4 proc.

KE podwyższa prognozy PKB dla Polski. W 2015 roku - wzrost o 3,4 proc.

w 2014 r. oraz roczne transfery aktywów osób odchodzących na emeryturę w ciągu 10 lat od 2014 r. Bez OFE polski sektor finansów publicznych miałby 3,6 proc. deficytu. W 2015 r. Polska deficyt ma wynieść 2,9 proc. PKB (wg metodologii ESA95). Komisja przypomina, że zgodnie z aktualną metodologią taki

Raport PwC: Polska do '50 najszybciej rozwijającą się gospodarką UE

;Według najnowszych prognoz realny średni wzrost polskiego PKB w okresie do 2050 roku wyniesie około 2,7 proc. rocznie, a w ujęciu na głowę mieszkańca 2,9 proc. Przy czym w latach 2014-2020 Polska będzie rozwijała się w tempie 3,4 proc. rocznie, do 2,8 proc. rocznie w okresie 2021-2040 i około 2 proc

"Puls Biznesu": Rząd nie nakarmi kiełbasą wyborczą

"Dodatkowe wydatki nie wygrywają w Polsce wyborów, a szczególnie obietnice bez pokrycia. To można sprawdzić, śledząc, jak kolejne koalicje przegrywały, próbując się licytować w tym zakresie" - wskazuje szef MF. Na pytanie, czy więc koalicja PO-PSL nie dołączy do licytacji z innymi

Rząd przyjął założenia do projektu budżetu na 2016 r.

czynników, w tym wyjście Polski z procedury nadmiernego deficytu" - zaznaczono. Zgodnie ustawą o Trójstronnej Komisji do Spraw Społeczno-Gospodarczych i wojewódzkich komisjach dialogu społecznego rząd musi przedstawić założenia do projektu budżetu na kolejny rok do 15 czerwca. Do 20 lipca strony

Deloitte: Ponad połowa CFO spodziewa się wzrostu PKB powyżej 2,6%

Warszawa, 01.07.2015 (ISBnews) - Ponad połowa dyrektorów finansowych spodziewa się wzrostu PKB Polski powyżej 2,6%, a 15% a nich uważa, że wzrost będzie wyższy niż 3,5%. Jednocześnie 58% CFO uważa, perspektywy finansowe ich przedsiębiorstw w najbliższych miesiącach będą "lepsze" lub

We wtorek rząd zajmie się obniżeniem progów ostrożnościowych

którym relacja deficytu budżetu państwa do dochodów budżetu byłaby wyższa niż ta wynikająca z aktualnej ustawy budżetowej. Jeśli natomiast doszłoby do przekroczenia drugiego progu ostrożnościowego, czyli relacja długu do PKB byłaby większa niż 55 proc., ale mniejsza niż 60 proc., to m.in. budżet

[DZIŚ NA RYNKACH] Niemcy i Francja w recesji? Giełdy pod presją danych

[DZIŚ NA RYNKACH] Niemcy i Francja w recesji? Giełdy pod presją danych

poznamy wielkość aktualnych amerykańskich zapasów gazu ziemnego. W Warszawie inwestorzy będą zwracać uwagę między innymi na takie spółki, jak: TPSA, Midas, Zamet, Polski Holding Nieruchomości, Action i Qumak.

JP Morgan obniżył nieznacznie prognozę PKB dla Polski za II kwartał

Bank zakłada obecnie polskiego PKB za II kw. na 3,1 proc. rdr wobec 3,3 proc. rdr przed ogłoszeniem danych o produkcji za maj oraz 3,4 proc. rdr za I kw. br. Średnio za 2014 r. przewiduje 3,2 proc. rdr. Dane PKB za II kw. będą znane w sierpniu. W cotygodniowym komentarzu bank napisał, że "

Eksperci: pod koniec roku możliwe jednocyfrowe bezrobocie

gospodarczego w Polsce, koniunktura na rynku pracy jest coraz lepsza. Biorąc pod uwagę aktualnie osiąganą dynamikę PKB, stopa bezrobocia rejestrowanego spada nadzwyczajnie szybko. Wyniki prowadzonych badań aktywności ekonomicznej ludności wskazują na to, że odsetek osób faktycznie pozostających bez pracy jest

Polska mozolnie goni Europę pod względem rozwoju

Polska mozolnie goni Europę pod względem rozwoju

Ekonomiści Eurostatu co roku liczą, jaki jest poziom rozwoju poszczególnych krajów UE po uwzględnieniu parytetu siły nabywczej. Dzięki temu eliminują różnice w cenach pomiędzy poszczególnymi krajami. W zeszłym roku PKB Polski liczony w ten sposób sięgnął 66 proc. średniej UE, w 2011 roku był on na

Zawirowania na rynku obligacji osłabiają złotego

fala płynności może przyjść również do Polski" - dodaje Niedźwiecki. Krótkoterminowo warto zwrócić uwagę na dzisiejsze dane CPI z Polski oraz inflację PPI z USA. W piątek poznamy natomiast dynamikę PKB za pierwszy kwartał w naszym kraju oraz w Czechach, a także produkcję przemysłową oraz Indeks

Fitch rozważy podwyższenie ratingu Polski? Wszystko zależy od rządu

Fitch rozważy podwyższenie ratingu Polski? Wszystko zależy od rządu

;To by wymagało bardziej zdecydowanej redukcji długu publicznego do PKB, niż aktualnie przewidujemy " - stwierdził Fitch. Polski dług publiczny na koniec 2011 r. wyniósł 56,3 proc. PKB. Rating A wymaga długu nieprzekraczającego 46,7 proc. PKB. Rostowski: W tym roku dług Polski spadnie w relacji

MLP Group planuje inwestycje BTS w celu dalszej odsprzedaży

realizacja budynków w aktualnym banku ziemi oraz realizacja budynków w systemie BTS poza aktualnymi parkami w celu dalszej odsprzedaży. Według wielu prognoz, Polska ma przed sobą okres coraz szybszego wzrostu PKB. Ponieważ ogólny stan gospodarki i tendencji na rynku magazynowym są ze sobą silnie skorelowane

Eksperci: coraz więcej Ukraińców będzie szukać pracy w Polsce

Ukrainy w wyniku wyborów parlamentarnych. Przypomniał też, że Polska zadeklarowała wolę pomocy Ukrainie przy przeprowadzaniu reform. Eksperci zgadzają się, że sytuacja gospodarcza na Ukrainie jest bardzo trudna. "Na koniec roku oczekujemy 8-proc. spadku PKB. Mamy bardzo dużą dewaluację hrywny

Polski przemysł radzi sobie z rosyjskim embargiem. Zdobywa nowe rynki

danych GUS opublikowanych w listopadzie, w tym niższej, niż oczekiwano inflacji, i wyższego, niż oczekiwano, tempa wzrostu PKB w trzecim kwartale tego roku - zauważa. I dlatego analitycy HSBC spodziewają się, że aktualne tempo wzrostu PKB Polski w okolicy 3 proc. w Polsce zostanie utrzymane w

MFW: Polska ściąga za mało podatków

Przedstawiciele MFW przygotowali raport pod koniec ubiegłego roku na wniosek Ministerstwa Finansów. Jego celem było przede wszystkim ocenienie aktualnej organizacji i efektywności działań polskiej administracji podatkowej. Wyniki raportu wskazują, że ściągalność VAT i CIT spada, a administracja

Rząd przyjął założenia do projektu budżetu na 2016 r.

wymienionych czynników, w tym wyjście Polski z procedury nadmiernego deficytu" - zaznaczono. Zgodnie ustawą o Trójstronnej Komisji do Spraw Społeczno-Gospodarczych i wojewódzkich komisjach dialogu społecznego rząd musi przedstawić założenia do projektu budżetu na kolejny rok do 15 czerwca. Do 20 lipca

Polski przemysł ciągle ma się dobrze. Niezły wskaźnik PMI

ekonomisty z firmy Markit, która opracowuje badanie razem z HSBC, sugeruje, że firmy starają się poprawić wydajność. Co te dane w praktyce oznaczają dla statystycznego Kowalskiego? Po pierwsze, z polską gospodarką nie jest źle - ożywienie gospodarcze trwa. Po drugie, jednak nie jest ono tak silne, aby Rada

MFW: polska administracja podatkowa słabo ściąga podatki

O tym, że z raportu MFW wynika, iż polska administracja podatkowa zbiera coraz mniej danin, zwłaszcza z VAT i CIT, jest niewydajna, a jej struktura sprzyja rozmywaniu odpowiedzialności napisał wtorkowy "Dziennik Gazeta Prawna". Misja MFW miała miejsce w listopadzie ubiegłego roku na

Limit wydatków w 2014 r. powinna wyznaczać nowa reguła

poziomu 1 proc. PKB. To średniookresowy cel budżetowy (MTO) Polski. Przy obliczaniu deficytu strukturalnego, w przeciwieństwie do deficytu nominalnego, nie uwzględnia się wahań cyklicznych związanych z koniunkturą gospodarczą. - W coraz większym stopniu deficyt strukturalny jest uznawany za najważniejszy

OECD o gospodarce Polski: Bez reform ani rusz

Konsumentów przez wprowadzenie kadencyjności prezesa bez możliwości odwołania. Ten argument jest aktualny, bo zaledwie przed miesiącem premier odwołał niespodziewanie prezes UOKiK Małgorzatę Krasnodębską-Tomkiel. Wśród innych ważnych reform, które powinna wprowadzić Polska, eksperci OECD wymieniają

Eksperci: Polska powinna wejść do strefy euro, ale szybko to nie nastąpi

jednak korzyści, gdyż mogłyby wynieść 1,5-1,8 proc. PKB rocznie. "Polska powinna wejść do strefy euro, ale na razie to się nie stanie, gdyż koncepcja ta nie ma aktualnie większości w parlamencie i nie będzie jej mieć, póki zdanie opinii publicznej na ten temat się nie zmieni" - zaznaczył

Fitch chwali uchwalenie reformy emerytalnej w Polsce

długu publicznego do PKB niż aktualnie przewidujemy " - stwierdził Fitch. Polski dług publiczny na koniec 2011 r. wyniósł 56,3 proc. PKB. Rating A wymaga długu nieprzekraczającego 46,7 proc. PKB.

Facebook dla firm. Światowy gigant chce wspierać firmy w Polsce

decydentami poruszono z kolei temat tworzenia efektywnego otoczenia gospodarczego i regulacyjnego pozwalającego polskim firmom na maksymalne wykorzystanie cyfryzacji zapewniającej innowacyjny rozwój i wzrost gospodarczy. - Firmy z sektora MŚP są fundamentem naszej gospodarki: blisko 50 proc. PKB w Polsce jest

Prezes Wizz Aira: Loty po Polsce? Bardzo byśmy chcieli, ale...

ogromne perspektywy wzrostu. Patrząc na wskaźniki rozwoju PKB, bogacące się społeczeństwo oraz wskaźniki dotyczące podróży lotniczych, nie mam wątpliwości, że ten rynek będzie rósł bardzo szybko. A Polska ma w naszych planach kluczowe znaczenie - w tym roku w naszych bazach dodaliśmy 4 nowe samoloty, co

KSF: nie ma zagrożenia dla stabilności systemu finansowego w Polsce

uwolnieniem kursu franka w stosunku do euro nie powoduje zagrożenia dla stabilności systemu finansowego w Polsce. Pomimo relatywnie dużego udziału portfela kredytów frankowych (131 mld zł, 7,7 proc. PKB wg stanu na koniec listopada 2014 r.; po ostatnim umocnieniu franka ok. 160 mld zł i 9,4 proc. PKB) sektor

MF: pod koniec sierpnia wstępny projekt budżetu trafi do KPRM

, że wyjście przez Polskę z procedury nadmiernego deficytu nie będzie automatycznie oznaczać poluzowania dyscypliny budżetowej. "Rząd prowadzi bowiem konsekwentnie taką politykę fiskalną, która dostosowywana jest zawsze do aktualnej sytuacji gospodarczej. Nadchodzący rok budżetowy jak i kolejne

NC+ walczy z piractwem przy pomocy serialu

Ze skalą piractwa w Polsce trudno dyskutować. Plasujemy się bowiem w czołówce pod względem liczby nielegalnie ściągniętych treści wideo. W zeszłym roku na jednego polskiego internautę przypadało odtworzenie 17,6 filmu z nielegalnych źródeł. Dobrym przykładem jest tutaj drugi sezon serialu "

Debata PAP: strategie rynkowe na 2014 r.

. Przedstawiciele TFI przedstawią swoje prognozy co do stanu światowej gospodarki, oczekiwania dotyczące wzrostu PKB i poziomu inflacji na świecie, w tym zwłaszcza w Stanach Zjednoczonych i w strefie euro. Tematem debaty będzie również aktualna sytuacja gospodarcza w Polsce oraz prognozy dotyczące polskiej

"Rz": Rekordowa dziura w ZUS w 2030 roku

budżetu.Co więcej, zdaniem Derdziuka wydolność ZUS się w tej chwili zwiększa, a niedobór, liczony jako udział w PKB będzie malał. - Polska posiada jeden z niższych w Europie współczynników zadłużenia do PKB. Patrzę zatem na to, czy ZUS ma zdolność pozyskać dofinansowanie z budżetu i żadnych zagrożeń nie

Rosną wydatki na zbrojenia w Europie Wschodniej. Polska w czołówce

"W przeciwieństwie do większości krajów zachodniej i środkowej Europy Polska prawdopodobnie przekroczy w 2015 roku zalecany przez NATO poziom wydatków obronnych wynoszący 2 proc. wartości całego PKB" - czytamy w najnowszym raporcie SIPRI "Trendy w globalnych wydatkach wojskowych

Kawalec: Podwyżka płac może być dla Polski niebezpieczna

powyżej pewnego progu - hamuje wzrost. Europa Zachodnia i USA przekroczyły ten próg i sektor finansowy jest tam ewidentnie przerośnięty. Natomiast w Polsce sektor finansowy jest w relacji do PKB znacznie mniejszy i jest jeszcze pewna przestrzeń dla zdrowego wzrostu. - Marek Belka porusza też problem

Polacy to raczej optymiści, wierzą w siebie i cieszą się z sytuacji materialnej

Nie zwykliśmy myśleć o sobie jako o optymistach. Wydaje się, że lubimy narzekać na rząd, na administrację, podatki i to, że pieniędzy ciągle brakuje, ale wyniki gospodarcze Polski znów stawiają nasz kraj w gospodarczej czołówce Europy. Badań nastrojów konsumentów, jednolitych dla całej Europy, nie

NBP: W 2014 r. celem RPP jest inflacja na poziomie 2,5 proc.

centralne programów ilościowego łagodzenia polityki pieniężnej."W 2014 r. istotnym czynnikiem wpływającym na polską gospodarkę pozostanie kształtowanie się koniunktury w gospodarce światowej. Według aktualnych prognoz w 2014 r. wzrost PKB w Stanach Zjednoczonych będzie wyższy niż w bieżącym roku i

Deloitte: dyrektorzy finansowi optymistycznie o polskiej gospodarce

proc.) uważa, że w 2014 r. wyniesie on między 1,6 proc. a 2,5 proc. "Co ważne, aż jedna piąta badanych wskazała, że wzrost ten sięgnie ponad 2,6 proc. Warto podkreślić, że jedynie w Polsce, na Litwie i Łotwie więcej jest CFO, którzy przewidują niewielki lub dynamiczny wzrost PKB od tych, którzy

Eksperci: Coraz więcej Ukraińców będzie szukać pracy w Polsce

zobowiązania zawiera umowa koalicyjna podpisana pod koniec listopada przez przedstawicieli pięciu partii, które weszły do Rady Najwyższej Ukrainy w wyniku wyborów parlamentarnych. Przypomniał też, że Polska zadeklarowała wolę pomocy Ukrainie przy przeprowadzaniu reform. Eksperci zgadzają się, że sytuacja

Szczurek: nie będziemy pobudzać koniunktury zwiększaniem wydatków

finansów publicznych do 3,9 proc. PKB w 2014 r. i 2,8 proc. PKB w 2015 r. Zdaniem ministra Komisji trudno byłoby wytłumaczyć, że Polska nie zmniejsza deficytu w sytuacji poprawy koniunktury. Mateusz Szczurek uważa, że deficyt budżetowy w bieżącym roku powinien być niższy od zakładanego. "Pole dla

Rozpoczęła się debata PAP Biznes nt. strategii rynkowych na 2014 rok

światowej gospodarki, oczekiwania dotyczące wzrostu PKB i poziomu inflacji na świecie, w tym zwłaszcza w Stanach Zjednoczonych i w strefie euro. Tematem debaty będzie również aktualna sytuacja gospodarcza w Polsce oraz prognozy dotyczące polskiej gospodarki. Kluczowym zagadnieniem będą prognozy dotyczące

Decyzja SBC może wpłynąć na RPP, oby nie wpłynęła na polityków - analitycy

sierpnia 2011 r. wynosi praktycznie zero. Przymusowe przewalutowanie kredytów frankowych na złote byłoby zwyczajnie szkodliwe. Polska ma relatywnie niski deficyt na rachunku obrotów bieżących, dobre perspektywy wzrostu PKB, nie można wykluczyć, że w połowie 2015 r. KE zdejmie z Polski procedurę nadmiernego

Notowania złotego będą podlegać nastrojom globalnym

, Francji, Hiszpanii, Włoch i strefy euro, a najważniejszym wydarzeniem tygodnia będzie środowa publikacja protokołu z marcowego posiedzenia FOMC. Wówczas przedstawione zostaną powody zmian prognoz PKB i inflacji, którym rynki będą przyglądać się z dużą uwagą. Ponownie zabraknie istotnych danych z Polski

KE obniżyła prognozę wzrostu PKB Polski na 2011 r. o 0,1 pkt proc. do 4,0%

%, prognozuje KE. Poniżej tabela z aktualnymi prognozami Komisji Europejskiej dla Polski     2010 2011 2012 wzrost PKB (zmiana w %) 3,8 4,0 3,7 spożycie prywatne (zmiana w %) 3,2 3,3 3,7 spożycie

Minutes: RPP odrzuciła wniosek o obniżkę stóp proc. o 100 pb w tym miesiącu

;), opublikowanego przez Narodowy Bank Polski (NBP). Główna stopa (referencyjna) wynosi obecnie nadal 2,00% (po październikowej obniżce). "Na posiedzeniu zgłoszono wniosek o obniżenie podstawowych stóp procentowych NBP o 1,00 pkt proc. Wniosek nie został przyjęty. Rada postanowiła utrzymać podstawowe stopy

Tusk: Polska w 2022 r. będzie w gronie najbogatszych krajów

Włoszech. Ponadto rząd planuje, że do 2022 r. krajowe nakłady na badania i rozwój osiągną poziom 2 proc. PKB. Premier przypomniał, że w latach 2014-2020 Polska ma mieć do dyspozycji - uwzględniając aktualny kurs złotego do euro - blisko 500 mld zł. Tusk zaznaczył, że cywilizacyjnemu skokowi Polski

Tusk: Polska w 2022 r. będzie w gronie 20 najbogatszych krajów

. Eksperci: "Możliwe, ale niepewne" Obecnie PKB Polski jest na poziomie 67 proc. średniej krajów Unii Europejskiej. Premier przypomniał, że wchodząc do Unii, poziom ten wynosił 50 proc. - Jeżeli tempo rozwoju naszej gospodarki utrzyma się na poziomie 4 proc. w skali roku - tak jak ma to miejsce od

KE za zniesieniem kary dla Węgier; gotowa dać więcej czasu Hiszpanii

jakiegoś kraju na podstawie "twardych danych", a nie tylko prognoz. To oznacza, że ewentualnej decyzji w sprawie Polski, której jako cel redukcji deficytu do 3 proc. PKB wyznaczono rok 2012, można spodziewać się dopiero w przyszłym roku. Według majowych prognoz Polsce uda się spełnić ten cel, a w

Agencja Moody's obniża rating Japonii. Nie wierzy już w "Abenomikę"

małymi gospodarkami i szczątkowym eksportem. Gorzej też niż jej azjatyccy rywale Chiny oraz Południowa Korea i tylko jeden stopień powyżej ratingu dla Polski (A2). Zestawianie trzeciej gospodarki świata ze wszystkimi tymi państwami wydawać się może więc co najmniej zaskakujące. Amerykańska agencja

Szczurek: Zamrożenia kursu franka nie będzie

obsługą walutowych kredytów mieszkaniowych na polski wzrost gospodarczy, to wynosi on ok. 2 mld zł w skali roku, co odpowiada to ok. 0,1 proc. PKB. Czekamy na stabilizację Jak czytamy w komunikacie, "zgodzono się, że z podjęciem ewentualnych działań o długofalowych skutkach należy powstrzymać się do

KGHM spokojny o realizację wewnętrznych założeń na br., liczy na lepszy rok 2015

Warszawa, 14.11.2014 (ISBnews) - KGHM Polska Miedź podtrzymuje wszystkie wewnętrzne prognozy dotyczące wyników i poziomu produkcji w 2014 r., poinformował wiceprezes ds. finansowych Jarosław Romanowski. Spółka oczekuje lepszego przyszłego roku dzięki przyspieszeniu globalnego tempa wzrostu

Polscy inwestorzy mniej optymistyczni w ocenie lokalnego rynku akcji

wyrazili swoje poglądy i aktualne podejście do inwestycji oraz zdradzili swoje oczekiwania na 2015 r. i na najbliższą dekadę. W badaniu GISS w 2015 r. wzięło udział 500 respondentów z Polski. Badanie przeprowadzane było w Polsce po raz czwarty. (ISBnews)  

PKB pozytywnie zaskoczył

spadku koniunktury taki wynik robi dużą różnicę.Czytaj takżeL PKB Polski w góręW naszym odczuciu przemysł prywatny ciągle nie ma ochoty do inwestowania wśród prywatnych przedsiębiorców. Dodatkowo w tym roku spodziewany spadek inwestycji publicznych ma wynieść nawet do 20 proc. Oznacza to, że cięcia nie

BGK proponuje przekazać 355,3 mln zł do budżetu państwa

planowanym poziomie zaangażowania w program "Inwestycje polskie" na koniec tego roku. "Szacowana aktualna wartość zaangażowań w ramach programu +Inwestycje polskie+ (...) na koniec 2015 roku wynosić będzie blisko 25 mld zł" - podkreślono w dokumencie. Celem programu jest zapewnienie

BGK proponuje przekazać 355,3 mln zł do budżetu państwa

poziomie zaangażowania w program "Inwestycje polskie" na koniec tego roku. - Szacowana aktualna wartość zaangażowań w ramach programu "Inwestycje polskie" na koniec 2015 roku wynosić będzie blisko 25 mld zł - podkreślono w dokumencie. Celem programu jest zapewnienie finansowania

Janusz Palikot chce podatku dla najbogatszych

. Bezrobocie wynosi 12,9 proc., a PKB zdaniem prezesa banku centralnego Marka Belki ma nie przekroczyć 3 proc. w drugiej połowie roku. - Kryzys w strefie euro ma wpływ na polską gospodarkę - powiedział w środę w Sejmie prezes NBP, przedstawiając sprawozdanie z działalności banku za 2011 r. Zaznaczył, że Polskę

Szef głównego udziałowca Jeronimo Martins stracił w ub.r. 600 mln euro

euro. Firma Jeronimo Martins, która posiada blisko 2480 sklepów Biedronka, wygenerowała w pierwszej połowie br. w Polsce 144,9 mln euro zysku, czyli o 12,4 proc. mniej niż w analogicznym okresie ub.r. Z kolei sprzedaż w sieci polskich dyskontów zwiększyła się o 9,1 proc. w lokalnej walucie i wyniosła

Kluczowe dane dla rynku walutowego pojawią się w piątek

, pozostając w okolicach poziomu 1,05. Głównym wydarzeniem tygodnia dla kursu złotego była decyzja RPP o wysokości stóp procentowych w Polsce. Pozostawienie stopy referencyjnej na najniższym w historii poziomie 2% odzwierciedliło konsensus rynku. Zakłada on obniżkę w marcu, kiedy przedstawiona zostanie

Na Ukrainie podnoszą stopy procentowe i taryfy na gaz

(równowartość 287 dol.) za 1000 m sześc. (czyli do około trzech czwartych aktualnych polskich cen). Wskutek podwyżek cen gazu od kwietnia o 72 proc. zdrożeją na Ukrainie także opłaty za ogrzewanie z sieci komunalnych. Władze Ukrainy zapowiadają, że dzięki podwyżkom firmy komunalne nie będą już dopłacać do

Wielka reforma kolei w Chinach. Inwestycje 90 mld dol. rocznie

Chińskie koleje dysponują drugą na świecie co do długości siecią połączeń. Pociągi jeżdżą po 98 tys. km torów. Dla porównania w Polsce mamy ich ponad 22 tys. km, a USA - 228,5 tys. km. Jednak system chińskich kolei jest wyjątkowo niewydajny. Powód? Korupcja, problemy związane z bezpieczeństwem i

Szalona decyzja EBC? I jej poważne konsekwencje

decyzja może być również przyczynkiem do dyskusji o wejściu Polski do strefy euro. Warto to ponownie rozważyć. Choćby tylko dlatego, że EBC w czwartek pokazał siłę i odwagę. I nie jest teraz najbardziej istotne, jakie to przyniesie rezultaty.

Barber: schyłek państw, to miasta powinny rozwiązywać współczesne problemy

ważny, macie gospodarkę wciąż opartą na węglu co - jego zdaniem - jest bardzo złe i ma bardzo efektywną gospodarkę kapitalistyczną, ale jednocześnie "Polacy są najbardziej energicznym narodem w Europie, migrującym po całym świecie" - zauważył. "Czy polski model stanie się modelem

Ostro hamujemy, czas ruszyć stopy

Polska gospodarka silnie hamuje. Tempo wzrostu PKB, które w ubiegłym roku wyniosło 4,3 proc., spadnie w tym roku do ok. 2,5 proc., a w przyszłym do ok. 2,2 proc. Jest to wyraźnie poniżej stopy wzrostu potencjalnego, która dla naszej gospodarki wynosi 4,0-4,5 proc. Dlatego rośnie bezrobocie. Stopa

KE podwyższyła prognozę wzrostu PKB Polski na 2010 r. do 3,5% z 3,4%

prognozami Komisji Europejskiej dla Polski   2009 2010 2011 2012 wzrost PKB (zmiana w %) 1,7 3,5 3,9 4,2 spożycie prywatne (zmiana w %) 2,0 2,8 3,2 4,0 spożycie zbiorowe (zmiana w

NBP: Możliwe umiarkowane przyspieszenie wzrostu PKB w strefie euro

niewykorzystania czynników produkcji w części gospodarek. Aktualne prognozy przewidują, że inflacja HICP pozostanie na relatywnie niskim poziomie w 2014 i 2015 r., wynosząc odpowiednio 0,8 proc. i 1,3 proc." - napisano. Autorzy raportu NBP zwracają uwagę, że prognozy wzrostu PKB instytucji międzynarodowych

Szwajcaria w recesji? Helweci cierpią przez mocnego franka

między innymi w siedzibie firmy Swatch i u polskich posiadaczy kredytów frankowych, Kalt powiedział, że przewartościowanie szwajcarskiej waluty jest już tak duże, że trzeba rozważyć nawet bardzo drastyczne działania - jak w Grecji. Jego zdaniem, jeżeli euro potanieje do 90-95 rappenów (złoty dzieli się

W przyszłym roku połowę bezrobotnych mogą stanowić młodzi

. Jednak szczególnie niebezpieczne jest w aktualnej sytuacji demograficznej Polski, gdyż bezpośrednio wpływa nie tylko na dalsze obniżanie się wskaźnika przyrostu naturalnego, ale też wzrost poziomu emigracji zarobkowej - ocenił cytowany w komunikacie stowarzyszenia prezes PSZK Piotr Palikowski. Jego

Wiśniewski, IEO: Polska zapóźniona pod względem OZE

kilkunastu lat. "To się układa w pewną sekwencję. Świat nie zwariował na punkcie ekologii i klimatu, OZE to już nie jest fanaberia, tylko twardy interes. OZE są absolutnie przyszłością energetyki i wielki biznes już to wie" - mówi w rozmowie z PAP Wiśniewski. Pytany o pozycję Polski w nowej

Zagrożony kurs złotego, czyli światowe skutki kryzysu w USA [ANALITYCY]

umocnienie dolara, spadki na Wall Street oraz osłabienie walut rynków wschodzących. Awersję do ryzyka podnosić również będzie przedłużające się zamknięcie prac rządu - napisał w porannym komentarzu Szymon Zajkowski z Departamentu Analiz DM TMS Brokers. Co to są rynki wschodzące? To m.in. Polska. Kryzys

KE nie będzie uwzględniać kosztów reformy emerytalnej przy liczeniu długu

degresywną, czyli częściowe i malejące co roku odliczanie kosztów reformy od długu publicznego: przez 5 lat kolejno 100, 80, 60, 40 i 20% transferów do OFE. Dla deficytu KE obiecywała trwałe odliczanie ok. 1% PKB, ale przy założeniu, że dług publiczny nie przekroczy 60% PKB. Gazeta przypomina też, że Polska

Fitch Ratings podnosi perspektywę ratingu Polski

Agencja doceniła niski w stosunku do innych krajów europejskim poziom deficytu budżetowego, który w 2012 roku wyniósł około 3,4 proc. PKB, w 2013 ma spaść do 3,2 proc. i w 2014 do 2,7 proc. Czytaj komunikat Fitch Rating w sprawie Polski Zdaniem analityków Fitch Rating dług publiczny Polski

Bruksela sprawdzi, jak Struzik wydaje unijne miliony

ub. czwartek. Jej członkowie uznali petycję za zasadną i zostanie ona rozpatrzona. Cała procedura potrwa jednak co najmniej kilka miesięcy. Aktualnie trwają ostatnie posiedzenia komisji Parlamentu Europejskiego, a sprawy, które są kierowane do rozpatrzenia, załatwiane będą dopiero w następnej

Kaczyński o gospodarce: Stagnacja, żadnych pozytywnych zmian

bezrobotnych. Anemiczny rozwój Prezes PiS jest zdania, że Polska rozwija się zdecydowanie za wolno. Jego zdaniem w czasie obecnych rządów została wygaszona dynamika gospodarcza - do 2 proc. wzrostu w 2012 oraz 1,6 proc. w 2013 r. - i zdecydowane zwiększono "ukryty" dług. Wzrost PKB w 2012 r. na

Belka: Wahania złotego mają niekorzystne skutki dla Polski

konkurencyjna. "Tempo wzrostu gospodarczego - 4,3 proc. (PKB - PAP)- pozytywnie wyróżnia się na tle całej gospodarki europejskiej" - powiedział. "To, że gospodarka europejska jest w nie najlepszym stanie, to jeszcze nie oznacza, że my tutaj skapitulujemy. Szczególnie że polska gospodarka

KUKE: w marcu br. upadły 83 firmy

w działalności finansowej i ubezpieczeniowej utrzymało w marcu wysoki poziom z lutego i wciąż wynosi 2,25 proc. W ocenie ekspertów Korporacji, marcowy wzrost upadłości jest konsekwencją "lekkiego przygaśnięcia rozwoju naszej gospodarki". "Tempo wzrostu polskiego PKB uległo delikatnej

Chcesz rozrywki? Płać! Czasy darmowego dostępu się kończą

płatności pobieranych bezpośrednio od konsumentów wzrósł z 70 do 73 proc. - Ten trend będzie prawdopodobnie się nasilał. To jasna wskazówka dla tych, którzy myślą o założeniu nowego biznesu w tych branżach - mówi Hannes Gmelin, autor raportu "Cyfrowa przyszłość kreatywnej Polski. Ekonomiczny wpływ

Politycy i eksperci: edukacja jedną z metod na walkę z piractwem w sieci

Tego dnia zaprezentowano raport o wpływie piractwa internetowego na polską gospodarkę. Raport "Analiza wpływu zjawiska piractwa treści wideo na gospodarkę w Polsce" został przygotowany przez firmę doradczą PwC Polska na zlecenie Stowarzyszenia Dystrybutorów Programów Telewizyjnych "

Francja w stagnacji. Przeszkadza silne euro czy przerośnięta biurokracja?

na obniżkę podatków osobistych i korporacyjnych. W nowym planie dla francuskiej gospodarki wspomniano również o konieczności zmniejszenia przesadnej biurokracji. Minister gospodarki chce zliberalizować całe mnóstwo przepisów dotyczących praw korporacji zawodowych - Francuzi, podobnie jak Polska

Wyższe stawki ryczałtu samochodowego utrudniłyby walkę z deficytem

zmian - dodał. Wyjaśnił, że Polska jest objęta unijną procedurą nadmiernego deficytu. Zobowiązała się przy tym do jego obniżenia do 2,97 proc. PKB na koniec tego roku. Zadanie jest ambitne. W 2010 r. deficyt sektora finansów publicznych sięgał 7,8 proc. PKB. Wedle szacunków Ministerstwa Finansów na

Jak bankructwo Grecji wpłynie na portfele Polaków?

Europejskiej wynosi 90 proc. PKB, a np. Polska ma dług nieprzekraczający 55 proc. PKB. Powód złej sytuacji Grecji jest prozaiczny: rozbudowany socjal i wydatki publiczne, niska ściągalność podatków, korupcja i nepotyzm. Będąc w strefie euro, Grecja mogła tanio się zadłużać, emitując obligacje, z czego obficie

W Polsce szara strefa to blisko 25 proc. gospodarki. W Wielkiej Brytanii - 10

państwowej daniny. Jedna czwarta PKB W Polsce udział szarej strefy w gospodarce w 2012 roku liczony jako procent jej PKB to 24,4 proc. W 2003 roku badania Schneidera oceniały jej udział na 27,7 proc. Również w naszym kraju widać zauważalny wzrost udziału szarej strefy w kryzysie, który rozpoczął się w 2008

Jak lepiej wykorzystać mniej

wysokości 15,2 mld euro. Rolnictwo, które wytwarza ok. 3 proc. europejskiego PKB miałoby dostać 40 proc. unijnego budżetu. Dla Polski byłoby to na krótką metę korzystne. Polska jest jednym z największych beneficjentów Wspólnej Polityki Rolnej (WPR). W budżecie na rok 2013 Minister Finansów przewiduje, że w

Deloitte: Firmy budowlane powoli wychodzą z kryzysu, PPP szansą na rozwój

parkiecie wzrosła od końca 2012 roku do końca czerwca 2014 roku o 38,8%. Zdaniem ekspertów Deloitte perspektywy rozwoju sektora budowlanego w Polsce są obiecujące. Sprzyjają mu, m.in. również czynniki makroekonomiczne - prognozowany dla Polski wzrost PKB na poziomie ok. 4% w najbliższych latach oraz

Każdy (statystyczny) Polak posiada infrastrukturę o wartości 142 tys. zł

przebadanych krajów. Kwota ta to odpowiednik dwukrotności polskiego PKB (ważonego parytetem siły nabywczej). W przeliczeniu na osobę kwota ta daje 45 127 dol. Tyle każdy Polak posiada udziałów w aktualnie wybudowanej i działającej infrastrukturze. Analitycy EC Harris przewidują, że w ciągu najbliższych 10 lat

Noblista: Podatek dla firm zwalniających pracowników

raz pierwszy przekroczył 2 bln euro - aktualny stan na koniec września 2,023 bln euro, co stanowi 95,1 proc. francuskiego PKB. Francja ma też problemy z nadmiernym deficytem budżetowym - wbrew zapowiedziom, nie uda jej się zredukować poziomu deficytu poniżej akceptowalnego przez UE poziomu 3 proc. PKB

Kryzysologia, czyli lekcje z pięciu lat w kłopotach

Ryszard Petru, przewodniczący Towarzystwa Ekonomistów Polskich W Polsce o końcu kryzysu będziemy mogli powiedzieć wtedy, kiedy konsumpcja będzie rosła o kilka procent, tempo wzrostu PKB będzie wynosić ok. 3 proc., a przede wszystkim będziemy świadkami wzrostu inwestycji prywatnych. To będzie

Mączyńska: Niech nasi menedżerowie rozliczający się w rajach nie opowiadają bajek o tym, jacy są propaństwowi

PAP: Krytykuje pani polski system podatkowy m.in. za nieszczelność, skomplikowanie i wysokie koszty. Aktualnie prawie wszyscy cieszą się z perspektywy wprowadzenia do ordynacji podatkowej zasady rozstrzygania wątpliwości związanych z interpretacją przepisów prawa na korzyść podatnika. To krok we

Komisja Europejska: polski PKB jednak urośnie o 1 proc.

Rostowski. Okazuje się, że to on miał rację. Według najnowszej prognozy Komisji polski PKB w tym roku urośnie o 1 proc. "Polska będzie prawdopodobnie jedynym krajem w UE ze wzrostem PKB" - napisali ekonomiści KE w raporcie. Wskaźniki polskiej gospodarki w pierwszej połowie roku okazały się lepsze

Rosyjski dziennik: Gospodarka Polski demonstruje wzrost

"W czasie, gdy pozostałe kraje Europy Wschodniej ciężko przeżywają skutki światowego kryzysu, gospodarka Polski demonstruje wzrost" - podkreśla "RBK-daily", partner niemieckiego "Handelsblatt". Podając, że w I kwartale wzrost ten wyniósł 0,8 proc. PKB, gazeta zauważa

"RBK-daily": Polska przechodzi kryzys bez recesji

"W czasie, gdy pozostałe kraje Europy Wschodniej ciężko przeżywają skutki światowego kryzysu, gospodarka Polski demonstruje wzrost" - podkreśla "RBK-daily", partner niemieckiego "Handelsblatt". Podając, że w I kwartale wzrost ten wyniósł 0,8 proc. PKB, gazeta zauważa

'Założenia polityki pieniężnej': Celem 2,5% inflacji, przy utrzymaniu wzrostu

oczekiwania inflacyjne nadal nie są dostatecznie utrwalone. Stopień zakotwiczenia oczekiwań inflacyjnych oddziałuje na skalę oraz trwałość wpływu wstrząsów popytowych i podażowych na inflację" - czytamy w komunikacie. RPP zaznacza, że w 2012 r. istotnym czynnikiem wpływającym na polską gospodarkę

Piechociński krytykuje PIR; resort skarbu oczekuje przyspieszenia prac

Celem spółki Polskie Inwestycje Rozwojowe (PIR) stworzonej w ramach programu "Inwestycje Polskie" jest zapewnienie finansowania długoterminowych i rentownych projektów infrastrukturalnych, które mają przyczynić się do wzrostu PKB oraz tworzenia nowych miejsc pracy. Piechociński w

Mazowsze z komornikiem na kontach. Marszałek Struzik: Państwo doprowadza do bankructwa najbogatszy region

na koniec 2013 r. to ok. 1,6 mld zł, czyli aż 76 proc. dochodów. Marszałek województwa Adam Struzik (PSL) grzmiał wczoraj: - Świadomie i z premedytacją państwo doprowadza do bankructwa najbogatszy rejon, gdzie powstaje jedna czwarta krajowego PKB. Ministerstwo Finansów konsekwentnie egzekwuje opłatę

Nie znalazłeś tego, czego szukasz? Zapytaj ekspertów
Bestsellery