aktualne pkb polski

PAP

Fitch podnosi prognozę wzrostu PKB w Polsce w 2014 r. do 3 proc.

Fitch podnosi prognozę wzrostu PKB w Polsce w 2014 r. do 3 proc.

Agencja ratingowa Fitch prognozuje, że wzrost PKB w Polsce w tym roku wyniesie 3 proc. - poinformował we wtorek Paul Rawkins, dyrektor działu ratingów państw i organizacji ponadnarodowych w Fitch. W grudniu Fitch prognozował przyspieszenie dynamiki PKB w Polsce w 2014 r. do 2,4 proc.

We wtorek rząd zajmie się obniżeniem progów ostrożnościowych

# dochodzą informacje dot. progów ostrożnościowych #

W tym roku upadnie prawie tysiąc firm [Newseria]

W tym roku upadnie prawie tysiąc firm [Newseria]

KE podwyższyła prognozę wzrostu PKB Polski o 0,2 pkt do 1,3% w 2013 r.

tego wskaźnika do 10,5%. Tabela z aktualnymi prognozami Komisji Europejskiej dla Polski   2012 2013 2014 2015  wzrost PKB (zmiana w %) 1,9 1,3 2,5 2,9  spożycie

RPP o budżecie 2013: Oczekiwanie 2,5% wzrostu PKB w 2014 r. jest realistyczne

rozdysponowania PKB względem pozostałych składowych popytu nie budzi istotnych zastrzeżeń Narodowego Banku Polskiego" - napisano też w dokumencie. Bank centralny podziela opinię rządy, że oczekiwana w 2014 r. poprawa aktywności gospodarczej mierzonej tempem wzrostu PKB przełoży się z opóźnieniem na wzrost

Polska goni Europę pod względem poziomu rozwoju

Polska goni Europę pod względem poziomu rozwoju

Eurostat policzył właśnie, że polski PKB na głowę mieszkańca po uwzględnieniu parytetu siły nabywczej (dzięki czemu eliminowane są różnice w cenach pomiędzy krajami) sięgnął w zeszłym roku 65 proc. średniej UE. Od bogatszych krajów Unii ciągle dzieli nas przepaść. Polska spośród krajów UE wyprzedza

Polska mozolnie goni Europę pod względem rozwoju

Polska mozolnie goni Europę pod względem rozwoju

Ekonomiści Eurostatu co roku liczą, jaki jest poziom rozwoju poszczególnych krajów UE po uwzględnieniu parytetu siły nabywczej. Dzięki temu eliminują różnice w cenach pomiędzy poszczególnymi krajami. W zeszłym roku PKB Polski liczony w ten sposób sięgnął 66 proc. średniej UE, w 2011 roku był on na

OECD o gospodarce Polski: Bez reform ani rusz

OECD o gospodarce Polski: Bez reform ani rusz

Konsumentów przez wprowadzenie kadencyjności prezesa bez możliwości odwołania. Ten argument jest aktualny, bo zaledwie przed miesiącem premier odwołał niespodziewanie prezes UOKiK Małgorzatę Krasnodębską-Tomkiel. Wśród innych ważnych reform, które powinna wprowadzić Polska, eksperci OECD wymieniają

PAIiIZ: Wydatki na B+R wzrosły o 23% do 14,4 mld zł w 2012, co oznacza 0,9% PKB

Warszawa, 12.12.2013 (ISBnews) - Wydatki na B+R  (działalność badawczą i rozwojową) wzrosły o prawie 23% r/r w porównaniu do 2011 r., osiągając poziom 14,4 mld zł, tj. 0,9% PKB w 2012 r., podała Polska Agencja Informacji i Inwestycji Zagranicznych (PAIiIZ). "Rola ośrodków badawczo

Debata PAP: strategie rynkowe na 2014 r.

. Przedstawiciele TFI przedstawią swoje prognozy co do stanu światowej gospodarki, oczekiwania dotyczące wzrostu PKB i poziomu inflacji na świecie, w tym zwłaszcza w Stanach Zjednoczonych i w strefie euro. Tematem debaty będzie również aktualna sytuacja gospodarcza w Polsce oraz prognozy dotyczące polskiej

[DZIŚ NA RYNKACH] Niemcy i Francja w recesji? Giełdy pod presją danych

[DZIŚ NA RYNKACH] Niemcy i Francja w recesji? Giełdy pod presją danych

wielkość aktualnych amerykańskich zapasów gazu ziemnego.W Warszawie inwestorzy będą zwracać uwagę między innymi na takie spółki, jak: TPSA, Midas, Zamet, Polski Holding Nieruchomości, Action i Qumak.

Fitch rozważy podwyższenie ratingu Polski? Wszystko zależy od rządu

Fitch rozważy podwyższenie ratingu Polski? Wszystko zależy od rządu

;To by wymagało bardziej zdecydowanej redukcji długu publicznego do PKB, niż aktualnie przewidujemy " - stwierdził Fitch.Polski dług publiczny na koniec 2011 r. wyniósł 56,3 proc. PKB. Rating A wymaga długu nieprzekraczającego 46,7 proc. PKB.Rostowski: W tym roku dług Polski spadnie w relacji do

Deloitte: dyrektorzy finansowi optymistycznie o polskiej gospodarce

proc.) uważa, że w 2014 r. wyniesie on między 1,6 proc. a 2,5 proc. "Co ważne, aż jedna piąta badanych wskazała, że wzrost ten sięgnie ponad 2,6 proc. Warto podkreślić, że jedynie w Polsce, na Litwie i Łotwie więcej jest CFO, którzy przewidują niewielki lub dynamiczny wzrost PKB od tych, którzy

RPP: założenia do przyszłorocznego budżetu są realistyczne

przyjęto założenie, że dynamika PKB za granicą w przyszłym roku wzrośnie, pozostając jednak wciąż poniżej wieloletniej średniej" - napisano w opinii. "W świetle aktualnie dostępnych danych, założenia te należy ocenić jako realistyczne" - podkreślono. W opinii stwierdzono też, że realistyczne

Rozpoczęła się debata PAP Biznes nt. strategii rynkowych na 2014 rok

światowej gospodarki, oczekiwania dotyczące wzrostu PKB i poziomu inflacji na świecie, w tym zwłaszcza w Stanach Zjednoczonych i w strefie euro. Tematem debaty będzie również aktualna sytuacja gospodarcza w Polsce oraz prognozy dotyczące polskiej gospodarki. Kluczowym zagadnieniem będą prognozy dotyczące

Szczurek: nie będziemy pobudzać koniunktury zwiększaniem wydatków

finansów publicznych do 3,9 proc. PKB w 2014 r. i 2,8 proc. PKB w 2015 r. Zdaniem ministra Komisji trudno byłoby wytłumaczyć, że Polska nie zmniejsza deficytu w sytuacji poprawy koniunktury. Mateusz Szczurek uważa, że deficyt budżetowy w bieżącym roku powinien być niższy od zakładanego. "Pole dla

Tusk: Polska w 2022 r. będzie w gronie najbogatszych krajów

Włoszech. Ponadto rząd planuje, że do 2022 r. krajowe nakłady na badania i rozwój osiągną poziom 2 proc. PKB. Premier przypomniał, że w latach 2014-2020 Polska ma mieć do dyspozycji - uwzględniając aktualny kurs złotego do euro - blisko 500 mld zł. Tusk zaznaczył, że cywilizacyjnemu skokowi Polski

Limit wydatków w 2014 r. powinna wyznaczać nowa reguła

Limit wydatków w 2014 r. powinna wyznaczać nowa reguła

procedurze nadmiernego deficytu oraz po przekroczeniu progów ostrożnościowych z ustawy o finansach publicznych. Na przykład gdyby dług publiczny przekroczył 55 proc. PKB, limit wzrostu wydatków wynikający z reguły obniżany byłby o 2 pkt proc. Dwuprocentowa korekta obowiązywałaby także w czasie, gdy Polska

Portugalia.Prezes Jeronimo Martins nie jest już najbogatszy w kraju

euro. Prezesa spółki, do której należy m.in. polska sieć dyskontów Biedronka, wyprzedził jedynie Americo Amorim. Portugalski przedsiębiorca jest właścicielem grupy Amorim Corticeira, największego na świecie producenta korka. W Polsce reprezentuje go spółka Dom Korkowy. W ciągu kończącego się roku

Tusk: Polska w 2022 r. będzie w gronie 20 najbogatszych krajów

Tusk: Polska w 2022 r. będzie w gronie 20 najbogatszych krajów

. Eksperci: "Możliwe, ale niepewne" Obecnie PKB Polski jest na poziomie 67 proc. średniej krajów Unii Europejskiej. Premier przypomniał, że wchodząc do Unii, poziom ten wynosił 50 proc. - Jeżeli tempo rozwoju naszej gospodarki utrzyma się na poziomie 4 proc. w skali roku - tak jak ma to miejsce od

NBP: W 2014 r. celem RPP jest inflacja na poziomie 2,5 proc.

NBP: W 2014 r. celem RPP jest inflacja na poziomie 2,5 proc.

centralne programów ilościowego łagodzenia polityki pieniężnej."W 2014 r. istotnym czynnikiem wpływającym na polską gospodarkę pozostanie kształtowanie się koniunktury w gospodarce światowej. Według aktualnych prognoz w 2014 r. wzrost PKB w Stanach Zjednoczonych będzie wyższy niż w bieżącym roku i

"Rz": Rekordowa dziura w ZUS w 2030 roku

"Rz": Rekordowa dziura w ZUS w 2030 roku

budżetu.Co więcej, zdaniem Derdziuka wydolność ZUS się w tej chwili zwiększa, a niedobór, liczony jako udział w PKB będzie malał. - Polska posiada jeden z niższych w Europie współczynników zadłużenia do PKB. Patrzę zatem na to, czy ZUS ma zdolność pozyskać dofinansowanie z budżetu i żadnych zagrożeń nie

BNP Paribas Real Estate Partnerem Strategicznym targów ReDI

Regionu. Refurbishment i redevelopment centrów handlowych, czy też rozwój ulic handlowych w Polsce to tylko niektóre z aktualnych tematów. Procesowi rozwoju ulic handlowych w Polsce przyjrzymy się szczególnie dokładnie. Wspólnie z organizatorem targów ReDI - Polską Radą Centrów Handlowych przygotowujemy

Tusk: pieniądze z UE trzeba mądrze zagospodarować

Parlament Europejski przyjął we wtorek w Strasburgu nowy wieloletni budżet UE na okres 2014-2020 po wielu miesiącach negocjacji i sporów z rządami państw UE. Dla Polski przewidziano w nim 105,8 mld euro, w tym 72,9 mld euro na politykę spójności, a na politykę rolną 28,5 mld euro w ciągu siedmiu

Fitch chwali uchwalenie reformy emerytalnej w Polsce

emerytalną w piątek. Podwyższa ona wiek przechodzenia na emeryturę do 67 lat dla mężczyzn i kobiet. Polski rząd szacuje, że przyniesie ona 200 mln zł oszczędności w 2013 roku, 1,9 mld zł w 2014 r. i 3,8 mld zł w 2015 r., dając jeszcze większe oszczędności w kolejnych latach. Fitch zauważa, że poparcie dla

Wartość nowych inwestycji MCI nie będzie niższa niż 305 mln zł w 2014 r.

niniejszej prognozy oraz przy założeniu wzrostu PKB w Polsce w wysokości co najmniej 2% w 2014 roku.  Prognoza nie uwzględnia wpływu wystąpienia ewentualnych zdarzeń jednorazowych oraz trudnych do przewidzenia sytuacji nadzwyczajnych Zarząd MCI Management będzie na bieżąco dokonywał oceny

Forum Gospodarcze w Toruniu 3-4 III o mikro, małej i średniej przedsiębiorczości

świecie. Podczas konferencji i paneli poruszane są aktualne problemy Polski i Europy, ze szczególnym uwzględnieniem tematyki Partnerstwa Wschodniego. Co roku w Forum uczestniczy ponad 1000 osób, a wśród nich najważniejsze postaci ze świata polityki, biznesu, nauki, z kraju i zagranicy. Podczas dwóch dni

Janusz Palikot chce podatku dla najbogatszych

. Bezrobocie wynosi 12,9 proc., a PKB zdaniem prezesa banku centralnego Marka Belki ma nie przekroczyć 3 proc. w drugiej połowie roku. - Kryzys w strefie euro ma wpływ na polską gospodarkę - powiedział w środę w Sejmie prezes NBP, przedstawiając sprawozdanie z działalności banku za 2011 r.Zaznaczył, że Polskę

KE obniżyła prognozę wzrostu PKB Polski na 2011 r. o 0,1 pkt proc. do 4,0%

%, prognozuje KE. Poniżej tabela z aktualnymi prognozami Komisji Europejskiej dla Polski     2010 2011 2012 wzrost PKB (zmiana w %) 3,8 4,0 3,7 spożycie prywatne (zmiana w %) 3,2 3,3 3,7 spożycie

W najbliższych dniach możliwe zatrzymanie spadków na GPW

się kupujący, którzy prawdopodobnie znają cenę za ryzyko, którego się podjęli. Styczeń według badań jest dobrym miesiącem dla akcji, mimo to polski rynek niekoniecznie to potwierdza. Uważam, że przełamanie 2400 pkt., a następnie zamknięcie powyżej 2421 pkt. może zachęcić innych inwestorów do kupowania

W przyszłym roku połowę bezrobotnych mogą stanowić młodzi

. Jednak szczególnie niebezpieczne jest w aktualnej sytuacji demograficznej Polski, gdyż bezpośrednio wpływa nie tylko na dalsze obniżanie się wskaźnika przyrostu naturalnego, ale też wzrost poziomu emigracji zarobkowej - ocenił cytowany w komunikacie stowarzyszenia prezes PSZK Piotr Palikowski. Jego

Euler Hermes: Liczba upadłości spadła r/r do 62 w styczniu

upadłość ogłoszono wynosił ok. 1,1 mld zł, a zatrudnienie ok. 3,1 tys. osób (według ostatnich dostępnych danych)" – czytamy w komunikacie. "Wzrost PKB w ubiegłym roku wg. wstępnych szacunków wyniósł 1,6% (za GUS), stąd trudno oczekiwać w tym roku radykalnej zmiany liczby upadłości, a

Fitch Ratings podnosi perspektywę ratingu Polski

Agencja doceniła niski w stosunku do innych krajów europejskim poziom deficytu budżetowego, który w 2012 roku wyniósł około 3,4 proc. PKB, w 2013 ma spaść do 3,2 proc. i w 2014 do 2,7 proc.Czytaj komunikat Fitch Rating w sprawie PolskiZdaniem analityków Fitch Rating dług publiczny Polski

Przegląd prasy

--Rostowski: Deficyt 'general government' wzrośnie do ponad 4,8% PKB w 2013 r. --Orange Polska chce pilnie poprawić wyniki, zapowiada 'śmielsze' działania --Orange Polska: Cel organicznych przepływów pieniężnych to min. 1 mld zł w 2013 r --Barlinek: Cena w wezwaniu 'co najmniej odpowiada aktualnej

Barometr Carrefour pozostał bez zmian m/m i wyniósł -10,5 pkt we wrześniu

Warszawa, 16.09.2013 (ISBnews) - Wartość Barometru Carrefour - Wskaźnika Koniunktury Konsumenckiej wyniosła -10,5 pkt we wrześniu (w skali od -100 do +100) i pozostała bez zmian w porównaniu z poprzednim miesiącem, podał Carrefour Polska w komunikacie. Wskaźnik nie obniża się czwarty miesiąc z

Zagrożony kurs złotego, czyli światowe skutki kryzysu w USA [ANALITYCY]

umocnienie dolara, spadki na Wall Street oraz osłabienie walut rynków wschodzących. Awersję do ryzyka podnosić również będzie przedłużające się zamknięcie prac rządu - napisał w porannym komentarzu Szymon Zajkowski z Departamentu Analiz DM TMS Brokers. Co to są rynki wschodzące? To m.in. Polska. Kryzys

Politycy i eksperci: edukacja jedną z metod na walkę z piractwem w sieci

Tego dnia zaprezentowano raport o wpływie piractwa internetowego na polską gospodarkę. Raport "Analiza wpływu zjawiska piractwa treści wideo na gospodarkę w Polsce" został przygotowany przez firmę doradczą PwC Polska na zlecenie Stowarzyszenia Dystrybutorów Programów Telewizyjnych "

List otwarty min. J. Rostowskiego do L. Balcerowicza

Sprawdź aktualny stan licznika długu LIST OTWARTYLESZKU! ŚCIĄGNIJ LICZNIK - ZAGROŻENIE MINĘŁO.Drogi Leszku,na mojej ostatniej konferencji prasowej, na której omawiałem informacje Komisji Europejskiej o dobrych wynikach dotyczących wysokości deficytu sektora finansów publicznych Polski i prognozy

Bruksela sprawdzi, jak Struzik wydaje unijne miliony

ub. czwartek. Jej członkowie uznali petycję za zasadną i zostanie ona rozpatrzona. Cała procedura potrwa jednak co najmniej kilka miesięcy. Aktualnie trwają ostatnie posiedzenia komisji Parlamentu Europejskiego, a sprawy, które są kierowane do rozpatrzenia, załatwiane będą dopiero w następnej

KE za zniesieniem kary dla Węgier; gotowa dać więcej czasu Hiszpanii

kraju na podstawie "twardych danych", a nie tylko prognoz.To oznacza, że ewentualnej decyzji w sprawie Polski, której jako cel redukcji deficytu do 3 proc. PKB wyznaczono rok 2012, można spodziewać się dopiero w przyszłym roku. Według majowych prognoz Polsce uda się spełnić ten cel, a w 2013

Barometr Carrefour Wskaźnik Koniunktury Konsumenckiej - marzec 2014

. Neutralne dla wartości Barometru było utrzymanie się na niezmienionym poziomie wskaźnika inflacji. Po spadku wartości w poprzednim miesiącu, Barometr Carrefour powrócił do swojego średniookresowego trendu wzrostowego. Świadczy to o stopniowym poprawianiu się stanu polskiej gospodarki. Pamiętać jednak należy

Polska mało "ugolfiona"

Argentyna jest jednym z najbardziej podobnych do Polski krajów na świecie, jeśli chodzi o populację i aktualny poziom wypracowywanego PKB. Zamieszkuje ją około 41 mln ludzi. W 2011 r. PKB ojczyzny Leo Messiego i Evity Peron wyniosło 446 mld USD. Dla przypomnienia: Polskę zamieszkuje około 38

Tusk: pieniądze z UE trzeba mądrze zagospodarować

19.11. Warszawa (PAP) - Pieniądze dla Polski z wieloletniego budżetu UE na lata 2014-2020 powinny być mądrze zagospodarowane, czyli tak, by uruchomiły się także środki krajowe - powiedział we wtorek premier Donald Tusk. PE zatwierdził nowy budżet unijny we wtorek. Parlament Europejski przyjął we

PKB pozytywnie zaskoczył

spadku koniunktury taki wynik robi dużą różnicę.Czytaj takżeL PKB Polski w góręW naszym odczuciu przemysł prywatny ciągle nie ma ochoty do inwestowania wśród prywatnych przedsiębiorców. Dodatkowo w tym roku spodziewany spadek inwestycji publicznych ma wynieść nawet do 20 proc. Oznacza to, że cięcia nie

Ostro hamujemy, czas ruszyć stopy

Polska gospodarka silnie hamuje. Tempo wzrostu PKB, które w ubiegłym roku wyniosło 4,3 proc., spadnie w tym roku do ok. 2,5 proc., a w przyszłym do ok. 2,2 proc. Jest to wyraźnie poniżej stopy wzrostu potencjalnego, która dla naszej gospodarki wynosi 4,0-4,5 proc. Dlatego rośnie bezrobocie. Stopa

Rynek walutowy czeka na decyzję rządu ws. nowelizacji budżetu

gospodarczym (w 2013 roku wzrost PKB nie przekroczy 1,3%). Inflacja przez długie kwartały, z uwagi na umiarkowaną skalę ożywienia gospodarczego w Polsce, nie powinna pozostawać problemem. Podzielamy opinię zawartą w lipcowej projekcji inflacyjnej Narodowego Banku Polskiego, że do 2015 roku pozostanie ona

Chcesz rozrywki? Płać! Czasy darmowego dostępu się kończą

płatności pobieranych bezpośrednio od konsumentów wzrósł z 70 do 73 proc. - Ten trend będzie prawdopodobnie się nasilał. To jasna wskazówka dla tych, którzy myślą o założeniu nowego biznesu w tych branżach - mówi Hannes Gmelin, autor raportu "Cyfrowa przyszłość kreatywnej Polski. Ekonomiczny wpływ

Wzrost wartości Barometru Carrefour w kwietniu 2014

roku, kiedy to po raz ostatni odnotowano jego wyższą wartość (-2,51 punktu). Stosunkowo wysoka wartość wskaźnika świadczy o poprawianiu się stanu polskiej gospodarki. Pamiętać jednak należy, że wartość Barometru od sześćdziesięciu czterech miesięcy, a więc od prawie pięciu i pół roku, znajduje się

Belka: Wahania złotego mają niekorzystne skutki dla Polski

konkurencyjna. "Tempo wzrostu gospodarczego - 4,3 proc. (PKB - PAP)- pozytywnie wyróżnia się na tle całej gospodarki europejskiej" - powiedział. "To, że gospodarka europejska jest w nie najlepszym stanie, to jeszcze nie oznacza, że my tutaj skapitulujemy. Szczególnie że polska gospodarka

KE podwyższyła prognozę wzrostu PKB Polski na 2010 r. do 3,5% z 3,4%

prognozami Komisji Europejskiej dla Polski   2009 2010 2011 2012 wzrost PKB (zmiana w %) 1,7 3,5 3,9 4,2 spożycie prywatne (zmiana w %) 2,0 2,8 3,2 4,0 spożycie zbiorowe (zmiana w

Kryzysologia, czyli lekcje z pięciu lat w kłopotach

Ryszard Petru, przewodniczący Towarzystwa Ekonomistów Polskich W Polsce o końcu kryzysu będziemy mogli powiedzieć wtedy, kiedy konsumpcja będzie rosła o kilka procent, tempo wzrostu PKB będzie wynosić ok. 3 proc., a przede wszystkim będziemy świadkami wzrostu inwestycji prywatnych. To będzie

Każdy (statystyczny) Polak posiada infrastrukturę o wartości 142 tys. zł

przebadanych krajów. Kwota ta to odpowiednik dwukrotności polskiego PKB (ważonego parytetem siły nabywczej). W przeliczeniu na osobę kwota ta daje 45 127 dol. Tyle każdy Polak posiada udziałów w aktualnie wybudowanej i działającej infrastrukturze. Analitycy EC Harris przewidują, że w ciągu najbliższych 10 lat

Mazowsze z komornikiem na kontach. Marszałek Struzik: Państwo doprowadza do bankructwa najbogatszy region

na koniec 2013 r. to ok. 1,6 mld zł, czyli aż 76 proc. dochodów. Marszałek województwa Adam Struzik (PSL) grzmiał wczoraj: - Świadomie i z premedytacją państwo doprowadza do bankructwa najbogatszy rejon, gdzie powstaje jedna czwarta krajowego PKB. Ministerstwo Finansów konsekwentnie egzekwuje opłatę

KE nie będzie uwzględniać kosztów reformy emerytalnej przy liczeniu długu

degresywną, czyli częściowe i malejące co roku odliczanie kosztów reformy od długu publicznego: przez 5 lat kolejno 100, 80, 60, 40 i 20% transferów do OFE. Dla deficytu KE obiecywała trwałe odliczanie ok. 1% PKB, ale przy założeniu, że dług publiczny nie przekroczy 60% PKB. Gazeta przypomina też, że Polska

Wyższe stawki ryczałtu samochodowego utrudniłyby walkę z deficytem

zmian - dodał. Wyjaśnił, że Polska jest objęta unijną procedurą nadmiernego deficytu. Zobowiązała się przy tym do jego obniżenia do 2,97 proc. PKB na koniec tego roku. Zadanie jest ambitne. W 2010 r. deficyt sektora finansów publicznych sięgał 7,8 proc. PKB. Wedle szacunków Ministerstwa Finansów na

Sikorski: Pakt euro plus to szansa na pełną informację

Pakt fiskalny ma być umową międzyrządową zawartą przez państwa strefy euro oraz chcące przystąpić do niej kraje spoza eurolandu, w tym Polski. Warszawę niepokoi m.in. to, że w myśl projektu kraje spoza strefy euro nie będą brały udziału w szczytach eurolandu, nawet jeśli podpiszą nowy traktat

Raport MF: deficyt budżetu w 2011 r. wyniósł 25,1 mld zł

większych dochodach pozwoliło to na wykonanie deficytu budżetu państwa w 2011 r. na poziomie 25,1 mld zł, tj. aż o 15,1 mld zł mniej niż ustalony limit" - czytamy w raporcie. W raporcie napisano, że w czasie kryzysu Polska osiągnęła 15,8-proc. wzrost PKB, co plasuje nas na pierwszym miejscu w Europie

Złoty będzie w piątek kwotowany prawdopodobnie blisko poziomu 4,30 za euro

Warszawa, 12.07.2013 (ISBnews) - Polska waluta w piątek będzie najprawdopodobniej oscylować blisko poziomu 4,30 za euro przy niskim poziomie zainteresowania ze strony kapitału zagranicznego. Dziś NBP opublikuje dane nt. bilansu płatniczego za maj oraz podaży pieniądza w ujęciu M3 za czerwiec

CBOS: 53 proc. Polaków krytykuje proponowane przez rząd zmiany w OFE

każdego funduszu. W pierwszej kolejności do ZUS trafią obligacje i bony skarbowe. Według rządu zmiana ma obniżyć poziom długu publicznego w relacji do PKB oraz podnieść wiarygodność Polski na rynkach finansowych. Przez 10 lat przed osiągnięciem wieku emerytalnego środki z OFE będą stopniowo przenoszone na

W Polsce szara strefa to blisko 25 proc. gospodarki. W Wielkiej Brytanii - 10

państwowej daniny.Jedna czwarta PKBW Polsce udział szarej strefy w gospodarce w 2012 roku liczony jako procent jej PKB to 24,4 proc. W 2003 roku badania Schneidera oceniały jej udział na 27,7 proc. Również w naszym kraju widać zauważalny wzrost udziału szarej strefy w kryzysie, który rozpoczął się w 2008

Jak lepiej wykorzystać mniej

wysokości 15,2 mld euro. Rolnictwo, które wytwarza ok. 3 proc. europejskiego PKB miałoby dostać 40 proc. unijnego budżetu. Dla Polski byłoby to na krótką metę korzystne. Polska jest jednym z największych beneficjentów Wspólnej Polityki Rolnej (WPR). W budżecie na rok 2013 Minister Finansów przewiduje, że w

Złoty zyskiwał mimo odroczenia podwyżki stóp procentowych

Warszawa, 07.11.2013 (ISBnews/ City Index) - Wczoraj złoty w relacji do głównych walut umacniał się, mimo że Rada Polityki Pieniężnej (RPP) nie widzi znaczącej presji inflacyjnej w polskiej gospodarce. Rada nie zmieniła poziomu stóp procentowych na wczorajszym posiedzeniu i wskazała, że nie

W Sejmie drugie czytanie projektu budżetu na 2014 r.

nie uzyskał m.in. szereg poprawek posłów Solidarnej Polski, które skutkowałyby zmniejszeniem o kilka miliardów złotych wydatków na inwestycje unijne bądź wydatków na obsługę długu lub też zapisaniem wyższych dochodów z VAT. Pieniądze te miałyby być przeznaczone np. na żłobki i przedszkola, opiekę

Komisja finansów za poprawkami do budżetu dot. m.in. zabytków Krakowa

nie uzyskał natomiast szereg poprawek posłów Solidarnej Polski, które skutkowałyby zmniejszeniem o kilka miliardów złotych wydatków na inwestycje unijne bądź wydatków na obsługę długu lub też zapisaniem wyższych dochodów z VAT. Pieniądze te miałyby być przeznaczone m.in. na żłobki i przedszkola

Fidelity Worldwide Investment publikuje "Outlook 2014"

20 stycznia br. w warszawskim hotelu Bristol odbyła się konferencja zorganizowana przez Fidelity Worldwide Investment, na którym obecni byli przedstawiciele wiodących Towarzystw Funduszy Inwestycyjnych, Banków i Ubezpieczycieli na Życie w Polsce. Podczas konferencji Jeff Hochman, Director of

Ceramika Nowa Gala: Nowa strategia ma zapobiec stagnacji i utracie rynku

. Ma się to odbyć głównie dzięki wzrostowi sprzedaży krajowej na fali poprawy PKB. Spodziewamy się ok. 5% wzrostu rynku płytek ceramicznych w tym roku. W eksporcie póki co raczej będzie walka o utrzymanie poziomu sprzed roku przez sytuację na wschodzie" - wskazał wiceprezes Nowej Gali. W

"RBK-daily": Polska przechodzi kryzys bez recesji

"W czasie, gdy pozostałe kraje Europy Wschodniej ciężko przeżywają skutki światowego kryzysu, gospodarka Polski demonstruje wzrost" - podkreśla "RBK-daily", partner niemieckiego "Handelsblatt".Podając, że w I kwartale wzrost ten wyniósł 0,8 proc. PKB, gazeta zauważa

Dobre perspektywy dla rynku nieruchomości komercyjnych w Polsce

dużej mierze z dobrych perspektyw dla polskiej gospodarki - w 2013 roku tempo wzrostu PKB przyspieszało systematycznie z kwartału na kwartał, a w 2014 i 2015 oczekuje się kontynuacji poprawy koniunktury. Ilość nowej powierzchni biurowej dostarczonej na warszawski rynek w 2013 wyniosła blisko 300 

Senacka komisja finansów za poprawkami do budżetu na 2014 r.

wzrost osiągnął łącznie 30 proc. W związanej z budżetem tzw. ustawie okołobudżetowej zdecydowano o utrzymaniu w 2014 r. stawek VAT na aktualnym poziomie, wzroście stawek akcyzy na wyroby spirytusowe o 15 proc. i papierosy o 5 proc. Przygotowując projekt budżetu rząd założył, że PKB wzrośnie w przyszłym

'Założenia polityki pieniężnej': Celem 2,5% inflacji, przy utrzymaniu wzrostu

oczekiwania inflacyjne nadal nie są dostatecznie utrwalone. Stopień zakotwiczenia oczekiwań inflacyjnych oddziałuje na skalę oraz trwałość wpływu wstrząsów popytowych i podażowych na inflację" - czytamy w komunikacie. RPP zaznacza, że w 2012 r. istotnym czynnikiem wpływającym na polską gospodarkę

Europejskie "ale" dla planu Rostowskiego

- niecałe 54 proc. Polska powinna jak najszybciej przyjąć metodologię unijną (ESA 95). Wówczas łatwiej byłoby się zorientować w planach Ministerstwa Finansów.

Czerwcowa produkcja pozwala wierzyć, że najgorsze już za nami wg analityków

wzrostu i nasza prognoza dynamiki PKB w tym roku na poziomie 1,3% pozostaje aktualna. Dane te nie zmieniają naszej oceny perspektyw polityki pieniężnej i utrwalają oczekiwania na stabilizację stóp procentowych przez RPP na obecnym poziomie" - ekonomiści Banku Millennium "Dynamika produkcji w

Komisja Europejska: polski PKB jednak urośnie o 1 proc.

Rostowski. Okazuje się, że to on miał rację.Według najnowszej prognozy Komisji polski PKB w tym roku urośnie o 1 proc. "Polska będzie prawdopodobnie jedynym krajem w UE ze wzrostem PKB" - napisali ekonomiści KE w raporcie. Wskaźniki polskiej gospodarki w pierwszej połowie roku okazały się lepsze

Rosną kontrowersje wokół rządowych zakusów na OFE

bezpieczeństwa ubezpieczonych. Jest to zatem propozycja szkodliwa dla polskiej gospodarki" - napisali w oświadczeniu były premier i były szef Parlamentu Europejskiego oraz były wiceszef rządu."Niepokój budzi także sposób wprowadzania zmian w tak ważnej dla każdego dziedzinie, jaką jest system

Czy Unia Europejska rzuci Ukrainie koło ratunkowe?

energetycznej Ukraina będzie musiała się pożegnać z suwerennością.Jeśli chodzi o utratę rynku rosyjskiego, to Polska w 1991 r. znalazła się w bardzo podobnej sytuacji. Zwalniano ludzi, z których część przeszła do małego biznesu, na gwałt szukano zagranicznych partnerów, zawężono profil produkcji. Jakoś daliśmy

Jak zmniejszyć szarą strefę? "Obalić mity i zacząć od edukacji"

19,5 proc. - tyle polskiego PKB, według obliczeń Instytutu Badań nad Gospodarką Rynkową, wytworzone zostanie w tym roku w szarej strefie gospodarczej. Chodzi m.in. o dochody z działalności nielegalnej (prostytucja, przemyt, handel narkotykami), dochody z handlu przygranicznego, nielegalnego hazardu

Zbigniew Jagiełło: Korzystać z okazji, nawet stając na palcach [Wywiad]

Maciej Samcik: Po której stronie staje pan w sporze o OFE? Czy rację ma minister Rostowski, który twierdzi, że OFE są szkodliwe dla Polski, bo powodują wzrost zadłużenia kraju, czy też Leszek Balcerowicz, który przestrzega przed skokiem rządu na oszczędności przyszłych emerytów?Zbigniew Jagiełło

Brytyjskie hamletyzowanie: być albo nie być w Unii

alokowanych w Anglii, 833 mln w Walii, 270 mln w Szkocji i 165 mln w Irlandii Północnej.Dla kraju, którego PKB jest około pięć razy większe niż PKB Polski, nie są to duże pieniądze, zwłaszcza że pochodzą z... kieszeni brytyjskich podatników.

Gra o chiński e-handel się zaostrza. Tencent rzuca wyzwanie Alibabie

wartość tej branży w Państwie Środka wynosić będzie ponad 650 mld dol., czyli więcej niż aktualny PKB Polski. Chińczycy chcą więcej Jak pisaliśmy w wyborcza.biz,Polacy coraz częściej kupują w zagranicznych sklepach. Bo po co płacić marżę rodzimemu importerowi/sprzedawcy, skoro towar można kupić u źródła

Balcerowicz: Propozycja Rostowskiego nie nadaje się nawet na dowcip

, pozostaje ona aktualna, a Leszek Balcerowicz nie udziela dalszych komentarzy."Najgorsze już minęło"Minister finansów przekonuje w swoim liście, że najważniejsze zagrożenie dotyczące polskich finansów publicznych minęło. Uznając jednak "pożyteczną rolę" licznika długu publicznego

Rosyjski dziennik: Gospodarka Polski demonstruje wzrost

"W czasie, gdy pozostałe kraje Europy Wschodniej ciężko przeżywają skutki światowego kryzysu, gospodarka Polski demonstruje wzrost" - podkreśla "RBK-daily", partner niemieckiego "Handelsblatt".Podając, że w I kwartale wzrost ten wyniósł 0,8 proc. PKB, gazeta zauważa

"WSJ": Determinacja Polski ws. reform - przykładem dla Europy

proc. PKB" - zaznacza dziennik.W artykule pióra Stelzera czytamy, że w światowej gospodarce Polska "aktualnie może bardziej liczyć się niż w przeszłości". "Udana reforma polskiej gospodarki może posłużyć jako model zachęcający inne kraje Unii Europejskiej do przeprowadzenia reform

Wzrost płacy minimalnej jest szkodliwy

tle stosujących je krajów Unii, wyższa niż wskazywałby na to poziom rozwoju gospodarczego. Na taki luksus (poziom blisko 45 proc.) stać tylko kraje, które przekroczyły pewien nieosiągnięty jeszcze w Polsce poziom PKB na głowę mieszkańca.Sprawa "godnego życia" jest wielce dyskusyjna. Argument

Bank Światowy: PKB świata -1,7 proc., Polska +0,5 proc.

stały się nieaktualne. Teraz ekonomiści BŚ przewidują wzrost w Polsce na poziomie 0,5 proc - wynika z publikacji "Global Economic Prospects 2009". Obecna prognoza Banku Światowego jest gorsza niż pesymistyczny wariant szacunków polskiego rządu, który szacuje wzrost PKB na poziomie 1,7 proc

Cypryjski parlament odrzucił podatek od depozytów. Jaka alternatywa dla Cypru?

pieniędzy nie ma polska ambasada na Cyprze. A brytyjskie wojsko wysłało samolotem milion euro w gotówce, by wesprzeć swoich żołnierzy stacjonujących na Cyprze odciętych od pieniędzy.Wprowadzenie podatku było jednym z warunków udzielania Cyprowi 10 mld euro pożyczki wynegocjowanej w sobotę rano przez

Raporty, dobre alkohole, sprytne nazewnictwo. Jak Polacy pisali politykę spójności UE

poślij syna na kurs dla kierowców tirów. W okolicy nie masz dróg, żeby jeździć tirami? Uuuu, to masz kłopot. Nie wydasz tych 80 mld.W takiej właśnie sytuacji była Polska dwa lata temu. Wtedy Komisja Europejska zaproponowała, żeby z nowego unijnego budżetu dać jej 80 mld euro. Jednocześnie pokazała

OFE legną w gruzach?

" premier zapowiedział, że obligacje zgromadzone w OFE zostaną przeniesione do ZUS. To 121 mld zł, czyli 8 proc. PKB. O tyle dzięki tej operacji zmniejszy się dług publiczny. - Gdyby nie to, rosnące zadłużenie uniemożliwiłoby skok cywilizacyjny, którego zamierzamy dokonać - tłumaczył Tusk.Po

Rady na chude lata: 'Czy wracać do Polski ze Stanów?'

praktyce. Tutaj rozważamy 8 argumentów 'za' i 'przeciw' kupowaniu mieszkania w aktualnej sytuacji. Jeśli chodzi o to co będzie się działo z gospodarką Polski, to teraz jesteśmy w momencie zwrotnym. Po szczycie w 2011 roku tempo wzrostu PKB zaczęło spadać i wiadomo z grubsza tyle, że lepiej już było. Nie

Polska - biurowa ziemia obiecana. Setki etatów dla białych kołnierzyków. Ale i w przemyśle

Polska i światowa gospodarka dają coraz więcej oznak ożywienia. Przykład? Wzrost produkcji przemysłowej w Niemczech wyniósł w lipcu 2,4 proc. i jest największy od ośmiu miesięcy. Z kryzysu mozolnie podnoszą się Stany Zjednoczone. A w Polsce? Z raportu opracowanego pod nadzorem prof. Jerzego

Budownictwo: balast czy szansa dla gospodarki w kryzysie?

dzieli się na trzy główne grupy: 1. budownictwo naziemne (Hochbau), 2. budownictwo infrastrukturalne (Tiefbau) i 3. mieszkaniowe (Wohnungsbau). Dwie pierwsze grupy można uznać za budownictwo publiczne, a trzecią za polską "mieszkaniówkę". Podajemy przykład tej klasyfikacji, by wykazać, jak

Kwartalny indeks biznesu PKPP wzrósł o 2 pkt m/m do 49 pkt w listopadzie

pełnego wykorzystania aktualnego potencjału gospodarki" - głosi komunikat. Analitycy PKPP zwracają uwagę, że czynnikiem napędzającym dynamikę PKB stał się teraz popyt wewnętrzny oparty na wzroście konsumpcji oraz na odbudowie zapasów. Od roku szybko rośnie produkcja sprzedana przemysłu początkowo pod

Bank Światowy obniża prognozy dla Polski

stały się nieaktualne. Teraz ekonomiści BŚ przewidują wzrost w Polsce na poziomie 0,5 proc - wynika z publikacji "Global Economic Prospects 2009". Obecna prognoza Banku Światowego jest gorsza niż pesymistyczny wariant szacunków polskiego rządu, który szacuje wzrost PKB na poziomie 1,7 proc

Budżet unijnej polityki spójności na lata 2014-20 zmalał o 5,5 mld euro

szacować, że ok. jednej czwartej z tych 5,5 mld euro dotyczy Polski. Stosunkowo najwięcej stracą Węgry, o czym mówił we wtorek ich minister, bo wzrost PKB tego kraju bardzo osłabł.Modyfikacja propozycji budżetowej KE była jednym z głównych tematów wtorkowego posiedzenia ministrów ds. europejskich z państw

Lewiatan zaskarży zmiany w OFE. Lub poprosi rzecznika

trzeci wniosek w tej sprawie Pierwszy wniosek do Trybunału został skierowany przez prezydenta. Drugi przez posłów Twojego Ruchu i Solidarnej Polski. Każdy z nich zawiera inne argumenty. Prezydent zapytał o zgodność z konstytucją zakazu reklamy OFE i nowych przepisów, które zmieniają OFE w agresywne

Średnie oszczędności Polaków: 37 tys. zł

odłożyć?Ich zdaniem niepokojący jest spadek w Polsce tzw. stopy oszczędzania. To procent dochodu, jaki gospodarstwo domowe może odłożyć. Aktualnie ta stopa wynosi zaledwie 0,1 proc. - To i tak dobry wynik, biorąc pod uwagę fakt, że od 2011 r. była ujemna - mówi Piotr Grzybczak, dyrektor zarządzający

Generacja ostatniej szansy

pieniężnej, aby nie zatrzymać wzrostu polskiego PKB. Są to dwa odrębne wyzwania, choć skorelowane, za które odpowiadają wszak różne instytucje naszego państwa. Czy uda się Pana zdaniem ograniczyć deficyt budżetowy do 3 proc. PKB w przyszłym roku? - Nie będę odkrywczy, jeśli powiem, że szanse na to są bardzo

Sejm uchwalił budżet na 2014 r. z deficytem w wysokości 47,6 mld zł

przez czas dłuższy, jest niebezpieczeństwo pogorszenia sytuacji gospodarczej i finansowej w Unii Europejskiej". "To jest niebezpieczeństwo, które ciążyć będzie również nad polską gospodarką i nie tylko w tym, ale i następnym roku" - podkreślił. Podczas piątkowego głosowania posłowie

Bezradna GPW, a złoty najmocniejszy od wakacji

odpisu" - powiedział cytowany w komunikacie prezes IDM Grzegorz Leszczyński.Sprawdź: Aktualny kurs akcji DM IDM SA Godz. 10:37 Polska waluta nie poddaje się słabym nastrojom. Złoty wciąż cieszy się zainteresowaniem kupujących, których nie zraziły nawet gorsze od spodziewanych dane na

W piątek głosowanie senackich poprawek do budżetu na 2014 r.

mld 590 mln zł, a według bilansu za 2012 r. 1 mld 540 mln zł. "Lasy są państwowe i dochody, które LP generują nie są własnością leśników, czy przedsiębiorstwa, ani rządu. Dlatego polskie społeczeństwo ma prawo z tych zysków też korzystać" - mówił Szczurek. Komisja finansów opowiedziała się

Nie znalazłeś tego, czego szukasz? Zapytaj użytkowników

2014

naziemnej telewizji cyfrowej. Marzec 12 marca – Metropolita poznański abp Stanisław Gądecki został wybrany na nowego przewodniczącego Konferencji Episkopatu Polski. 13 marca – minister rolnictwa i rozwoju wsi Stanisław Kalemba podał się do dymisji z powodu braku działań dotyczących zwalczania

Gospodarka Polski

odpowiada za wytworzenie 67,3% całego PKB, przemysł 28,1%, rolnictwo 4,6%.Bezrobocie wynosi według Eurostat 8,2%, a według GUS 13,5%.Według danych z 2011 r. 6,7% mieszkańców w gospodarstwach domowych Polski miało wydatki poniżej granicy ubóstwa skrajnego (tzn. znajdowało się poniżej minimum egzystencji

Strategia dla Polski

Strategia dla Polski - średniookresowy program rozwoju społeczno-gospodarczego Polski, który powstał w 1994 roku. Strategię opracował Grzegorz Kołodko przy współpracy z licznym gronem ekspertów m.in. Danutą Hübner i Jerzym Hausnerem. Prezentacja9 czerwca 1994 Grzegorz Kołodko rozpoczął prezentację

Mistrzostwa Świata w Piłce Siatkowej Mężczyzn 2014 (eliminacje strefy CEV)

awans jako gospodarz turnieju uzyskuje reprezentacja Polski oraz dwa najlepsze zespoły z Mistrzostw Europy w Piłce Siatkowej Mężczyzn 2013. Mistrzostwa Europy Miejsce Reprezentacja 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. Pierwsza runda

Historia Polski

Seria artykułów szczegółowych poświęconych historii Polski podzielona została na dwie części: hasła chronologiczne i monografie. Pierwsze podejmują kwestie historii politycznej Polski, w tym przede wszystkim polityki zewnętrznej i ważnych przemian wewnętrznych w kolejnych przedziałach czasowych

Tekst udostępniany na licencji Creative Commons: uznanie autorstwa, na tych samych warunkach, z możliwością obowiązywania dodatkowych ograniczeń. Zobacz szczegółowe informacje o warunkach korzystania.
Zasady zachowania poufności. O Wikipedii. Korzystasz z Wikipedii tylko na własną odpowiedzialność. Materiał pochodzący z Wikipedii został zmodyfikowany poprzez ograniczenie liczby przypisów. Wikipedia® is a registered tradmark of the Wikimedia Foundation.