aktualne notowania papierów wartościowych

KGHM rekomenduje niewypłacanie dywidendy za 2018 r.

projektów eksploracyjnych, rozwojowych i produkcyjnych w Polsce, Niemczech, Kanadzie, Chile i USA. Jest notowana na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie od 1997 r. (ISBnews)  

GPW rozważa udostępnienie nowej platformy transakcyjnej i TCA Tool w chmurze

Warszawa, 25.05.2020 (ISBnews/ISBtech.pl) - Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie (GPW) nie przewiduje migracji do chmury obecnych rozwiązań IT, rozważa natomiast udostępnianie w ten sposób nowej platformy transakcyjnej lub obecnie budowanego systemu TCA Tool zainteresowanym podmiotom

Mennica rozpozna koszt finansowy wys. 27,73 mln zł zw. z wyceną akcji Enei

informuje, że w następstwie dokonania na koniec I kwartału 2020 roku wyceny akcji spółki notowanej na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie - Enea S.A. oznaczonych kodem ISIN: PLENEA000013 w ilości 8 777 339 szt. w jednostkowym jak i skonsolidowanym bilansie emitenta na 31 marca 2020 roku wykaże akcje

GPW przewiduje w tym roku przegląd regulacji prawnych rynku NewConnect

Karpacz, 03.06.2019 (ISBnews) -  Giełda Papierów Wartościowych (GPW) przewiduje w tym roku przegląd regulacji prawnych rynku NewConnect, poinformował członek zarządu Piotr Borowski. "Przewidujemy w tym roku przegląd regulacji NewConnect" - powiedział Borowski podczas

Mennica Polska rozpozna 5,5 mln zł kosztu finansowego w zw. z wyceną akcji Enei

koniec IV kwartału 2019 roku wyceny akcji spółki notowanej na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie - Enea [...] w ilości 8 122 339 sztuk, w jednostkowym jak i skonsolidowanym bilansie emitenta na 31 grudnia 2019 roku wykaże akcje Enea o wartości 64 288 313,19 zł wynikającej z wyceny bilansowej

Idea Bank wprowadza odroczenie spłaty rat kapitałowych kredytu do 6 miesięcy

wszystkich kredytów spłacanych z ratą kapitałową lub kapitałowo-odsetkową, którzy regularnie obsługują swoje kredyty, podano także. Grupa Idea Bank specjalizuje się w usługach bankowych i finansowych dla mikro, małych i średnich firm. Akcje Idea Banku są notowane na Giełdzie Papierów Wartościowych w

PZU nie widzi na razie istotnego wpływu sytuacji na GPW na portfel inwestycyjny

Warszawa, 12.03.2020 (ISBnews) - Powszechny Zakład Ubezpieczeń (PZU) ocenia, że spadki na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie (GPW) w ostatnich dniach na razie nie odbiły się znacząco na portfelu inwestycyjnym grupy, poinformował prezes Paweł Surówka. "Portfel inwestycyjny to

Bank Pekao wyemituje 700 obligacji podporządkowanych o wartości nom. 350 mln zł

Europie Środkowo-Wschodniej. Od 1998 roku bank obecny jest na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie - notowany w ramach indeksu WIG20, należy do grona pięciu największych spółek polskiej giełdy. (ISBnews)

Idea Bank otrzymał 101,27 mln zł od spółki Idea Money

; Grupa Idea Bank specjalizuje się w usługach bankowych i finansowych dla mikro, małych i średnich firm. Akcje Idea Banku są notowane na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie od 2015 r. Aktywa razem banku wyniosły 17,32 mld zł na koniec 2019 r. (ISBnews)

KGHM przeprowadzi testy na utratę wartości części aktywów zagranicznych

dalej. KGHM Polska Miedź posiada szerokie portfolio projektów eksploracyjnych, rozwojowych i produkcyjnych w Polsce, Niemczech, Kanadzie, Chile i USA. Jest notowana na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie od 1997 r. Jej skonsolidowane przychody wyniosły 20,53 mld zł w 2018 r. (ISBnews)

Projekt onkologiczny Ryvu Therapeutics wybrany do dofinansowania przez NCBR

wysoce nieskuteczne, podkreślono.  Ryvu Therapeutics zostało założone w 2007 r. (jako Selvita), obecnie zatrudnia 150 naukowców, z których 80 posiada stopień naukowy doktora. Ryvu Therapeutics jest notowane na głównym rynku Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie. (ISBnews)

GPW zarekomendowała 2,4 zł dywidendy na akcję z zysku za 2019 r.

Warszawa, 17.04.2020 (ISBnews) - Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie (GPW) zarekomendowała wypłatę dywidendy w wysokości 100,73 mln zł, tj. 2,4 zł na akcję z zysku za 2019 rok, podała spółka.  "Zarząd Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie [...] zamierza wystąpić do Rady

Spyrosoft zadebiutuje na NewConnect w piątek, 28 lutego

Warszawa, 24.02.2020 (ISBnews) - Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie (GPW) wyznaczyła pierwszy dzień notowań akcji Spyrosoft na rynku NewConnect na piątek, 28 lutego 2020 r., podała spółka.  Do obrotu trafi 150 000 akcji z serii A2, 18 900 serii B oraz 10 866 serii C o wartości

Polnord ustalił cenę emisyjną akcji serii T na 2,12 zł za sztukę

aktualnego zadłużenia. Polnord działa na rynku budowlanym i deweloperskim w Polsce. Jest notowany na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie od 1999 r. W 2018 r. sprzedał 836 lokali. (ISBnews)  

Black Rock przekroczył 5% głosów na walnym zgromadzeniu Banku Pekao

Warszawa, 09.09.2019 (ISBnews) - Podmioty z Grupy Black Rock przekroczyły próg 5% ogólnej liczby głosów w Banku Pekao, z uwzględnieniem pożyczek papierów wartościowych oraz kontraktów na różnice kursowe (CFD), podał bank. "Łączna suma liczby głosów wskazana na podstawie pkt (2), (4), i (5

GPW zarekomenduje nie mniej niż 2,4 zł dywidendy na akcję z zysku za 2019 r.

Warszawa, 08.04.2020 (ISBnews) - Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie (GPW) zamierza zarekomendować wypłatę dywidendy z zysku za 2019 rok w wysokości nie mniejszej niż 2,4 zł na akcję, podała spółka.  "Intencją zarządu GPW jest rekomendowanie walnemu zgromadzeniu wypłat dywidend

AC SA przydzieliło 86 400 akcji serii E o wartości 21,6 tys. zł (sprost.)

przedmiotem ubiegania się o dopuszczenie do obrotu na rynku regulowanym na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. Ogólna liczba głosów wynikająca ze wszystkich wyemitowanych akcji wynosi 9 965 183. Wysokość warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego po dokonanym w dniu 31.03.2020 r. wydaniu

AC SA przydzieliło 86 400 akcji serii E o łącznej wartości 21,6 mln zł

także.  Akcje zostały pokryte w całości wkładem pieniężnym. "Wszystkie 86 400 akcji zwykłych na okaziciela serii E o numerach od 000001 do 086400 będzie przedmiotem ubiegania się o dopuszczenie do obrotu na rynku regulowanym na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. Ogólna liczba

Akcjonariusze Polnordu zdecydowali o emisji do 75 mln nowych akcji bez pp

" – czytamy dalej. Polnord działa na rynku budowlanym i deweloperskim w Polsce. Jest notowany na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie od 1999 r. W 2018 r. sprzedał 836 lokali. (ISBnews)

Michał Cieciórski powołany na stanowisko członka zarządu GPW

zarządu giełdy" - czytamy w komunikacie. Michał Cieciórski aktualnie jest ekspertem ESMA (European Securities and Markets Authority; Europejski Urząd Nadzoru Giełd i Papierów Wartościowych) ds. ryzyk finansowych izb rozrachunkowych. Przed dołączeniem do zespołu ESMA doradzał niemieckim

Idea Bank przygotuje nowy plan naprawy w ciągu maks. 3 mies.

terminie, nie dłuższym niż 3 miesiące, nowego planu naprawy, podsumowano. Grupa Idea Bank specjalizuje się w usługach bankowych i finansowych dla mikro, małych i średnich firm. Akcje Idea Banku są notowane na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie od 2015 r. Aktywa razem banku wyniosły 17,32 mld zł

KGHM rekomenduje niewypłacanie dywidendy z zysku za 2017 r.

eksploracyjnych, rozwojowych i produkcyjnych w Polsce, Niemczech, Kanadzie, Chile i USA. Jest notowana na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie od 1997 r. (ISBnews)  

KGHM jest wstępnie zainteresowany sprzedażą udziałów w PGE EJ1

posiadają po 10% udziałów. KGHM Polska Miedź posiada szerokie portfolio projektów eksploracyjnych, rozwojowych i produkcyjnych w Polsce, Niemczech, Kanadzie, Chile i USA. Jest notowana na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie od 1997 r. (ISBnews)  

Budimex: Rozważymy ekspansję geograficzną i produktową w segmencie deweloperskim

strategicznego z innym podmiotem, wprowadzenie Budimex Nieruchomości na Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie. Analizie ma zostać poddana także możliwość dywersyfikacji działalności deweloperskiej m. in. poprzez budowanie zasobu mieszkań na wynajem (resi for rent), akademików, czy też realizację projektów

GPW wierzy w efekty mnożnikowe dzięki wejściu PPK

Karpacz, 03.06.2019 (ISBnews) - Giełda Papierów Wartościowych (GPW) wierzy w efekty mnożnikowe dzięki wejściu pracowniczych planów kapitałowych (PPK), poinformowała członek zarządu Izabela Olszewska. "Wierzymy, że są programy, które mogą pomóc GPW. Takim jest PPK, którego cele są ze

MCI Capital wniosło skargę kasacyjną dot. oddalenia powództwa

SA jest notowane na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie od 2001 r. (ISBnews)

GPW zdecyduje o projekcie badawczym nowego systemu w ciągu miesiąca

Warszawa, 30.04.2019 (ISBnews) - Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie (GPW) w ciągu miesiąca zdecyduje, czy angażować się w prace badawcze nad nowym systemem transakcyjnym z dofinansowaniem NcBiR, poinformował prezes Marek Dietl. "Technologia UTP (na której funkcjonuje aktualnie

Cyfrowy Polsat podjął działania związane z pozyskaniem finansowania do 1 mld zł

kredytu lub występowania odpowiednich warunków na rynku dłużnych papierów wartościowych" - czytamy dalej. Ostateczna decyzja dotycząca pozyskania finansowania w postaci nowego kredytu lub ustanowienia programu oraz jego warunków zostanie podjęta na etapie podejmowania odpowiednich uchwał przez

Akcjonariusze Polnordu zdecydują 23 X o emisji do 75 mln akcji serii T

zainteresowani długoterminowym wsparciem spółki w osiągnięciu powyższych celów, podano także w przypadku projektu uchwały o emisji bez pp. Polnord działa na rynku budowlanym i deweloperskim w Polsce. Jest notowany na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie od 1999 r. W 2018 r. sprzedał 836 lokali

Sieć SPAR umożliwia odbiór e-zakupów wprost do bagażnika auta

oficjalnych komunikatów rządowych, legislacji, kwestii prawnych, działań wewnętrznych i rekomendacji" - podsumowano w materiale. Sieć zarządzana przez Wasz Sklep SPAR liczy obecnie ponad 210 placówek. The SPAR Group Ltd. jest notowana na Giełdzie Papierów Wartościowych w Johannesburgu w RPA

KGHM wprowadza elektroniczny obieg dokumentów

. KGHM Polska Miedź posiada szerokie portfolio projektów eksploracyjnych, rozwojowych i produkcyjnych w Polsce, Niemczech, Kanadzie, Chile i USA. Jest notowana na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie od 1997 r. Jej skonsolidowane przychody wyniosły 20,53 mld zł w 2018 r. (ISBnews)  

KNF ustanowiła kuratora dla Idea Banku 

restrukturyzacyjnych. Ustanowienie kuratora pozostanie bez wpływu na świadczenie przez Idea Bank usług na rzecz jego klientów" - podał KNF w komunikacie.  Grupa Idea Bank specjalizuje się w usługach bankowych i finansowych dla małych firm. Akcje Idea Banku są notowane na Giełdzie Papierów Wartościowych w

Sieć sklepów SPAR wsparła 2 wielkopolskie szpitale

odnośnie oficjalnych komunikatów rządowych, legislacji, kwestii prawnych, działań wewnętrznych i rekomendacji, podsumowano. The SPAR Group Ltd. jest notowana na Giełdzie Papierów Wartościowych w Johannesburgu w RPA. (ISBnews)  

Globalworth Poland RE przystąpiła do nabycia Quattro Business Park w Krakowie

również. Globalworth Poland jest nową nazwą Griffin Premium RE (GPRE) - polskiej platformy nieruchomości biurowych notowanej na Warszawskiej Giełdzie Papierów Wartościowych od 2017 r. Spółka jest zarejestrowana w Holandii i działa w formule zbliżonej do REIT. (ISBnews)

KGHM obniżył plan nakładów kapitałowych do 510 mln zł w 2017 r.

wyprodukowała 677 tys. ton miedzi płatnej i 1,2 tys. ton srebra metalicznego. Jest notowana na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie od 1997 r. (ISBnews)

Globalworth Poland RE nabył budynki Skylight i Lumen w stolicy

; - czytamy w komunikacie. Cena transakcji będzie podlegać korekcie m.in. o kapitał obrotowy oraz inne korekty, podano także. Globalworth Poland Real Estate N.V. (dawniej Griffin Premium RE) to polska platforma nieruchomości biurowych, od kwietnia 2017 roku notowana na Giełdzie Papierów Wartościowych w

KNF obniżyła bufor na ryzyko kredytów walutowych grupy GNB do 1,29 pkt proc. 

na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie (GPW).  (ISBnews)

GPW rozpoczyna Pilotażowy Program Wsparcia Pokrycia Analitycznego

Warszawa, 26.03.2019 (ISBnews) - Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie (GPW) rozpoczyna Pilotażowy Program Wsparcia Pokrycia Analitycznego, którego celem jest zwiększenie pokrycia analitycznego wśród spółek z mWIG40 i sWIG80, podała Giełda. "Niezmiernie ważnym elementem podnoszenia

KNF: Informacje o zatwierdzeniu prospektu Raiffeisen Bank Polska nieaktualne

Bank International AG (RBI) podjął decyzję o zawieszeniu oferty akcji Raiffeisen Bank Polska z powodu niezadowalającego poziomu zainteresowania, który spełniałby warunki określone w zobowiązaniu wobec KNF dotyczącym notowania akcji banku na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie (GPW). W połowie

KGHM ma zawrzeć dziś umowę kredytu konsorcjalnego na 1,5 mld USD

eksploracyjnych, rozwojowych i produkcyjnych w Polsce, Niemczech, Kanadzie, Chile i USA. Jest notowana na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie od 1997 r. Jej skonsolidowane przychody wyniosły 20,53 mld zł w 2018 r. (ISBnews)  

BOŚ ocenia, że zysk netto na poziomie 180 mln zł netto w 2021 r. jest realny 

wyższej dochodowości. Również po stronie papierów wartościowych wykonujemy operacje, zastępując bony NBP (mniej o ok. 900 mln zł r/r) obligacjami skarbowymi, oprocentowanymi znacznie wyżej" - powiedział dyrektor.  Cele zawarte w zaktualizowanej Ramowej Strategii Rozwoju Banku Ochrony

MCI liczy na sfinalizowanie do trzech transakcji do końca bieżącego roku

early stage, growth stage i expansion/buyout stage w krajach Europy Środkowo-Wschodniej, a także w Europie Zachodniej i Skandynawii. MCI Capital SA jest notowane na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie od 2001 r. (ISBnews)  

Kurs akcji Pharmeny spadł o 0,31% na debiucie na rynku głównym GPW

Warszawa, 12.04.2019 (ISBnews) - Akcje spółki Pharmena zadebiutowały dzisiaj na rynku głównym Giełdy Papierów Wartościowych. Na otwarciu kurs akcji spadł wobec ceny odniesienia o 0,31% i wyniósł 6,36 zł. Ok. godz. 9:20 kurs wynosił nadal 6,36 zł. Jest to trzeci debiut w 2019 roku na głównym

Jerzy Karney został powołany na stanowisko prezesa zarządu PBG

największymi na polskim rynku finansowym bankami i towarzystwami, takimi jak: Bank Pekao, Raiffeisen, Polski Bank Rozwoju czy TU PZU. Sprawował także funkcje w zarządach i radach nadzorczych, w tym w spółkach notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. Pełnił m.in. funkcję wiceprezesa funduszu

Tauron i KGHM uruchomiły punkt ładowania samochodów elektrycznych w Lubinie

największych podmiotów gospodarczych w kraju. Spółka jest notowana na GPW od 2010 r. KGHM Polska Miedź posiada szerokie portfolio projektów eksploracyjnych, rozwojowych i produkcyjnych w Polsce, Niemczech, Kanadzie, Chile i USA. Jest notowana na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie od 1997 r

Ferrum: Cena w wezwaniu FIPP FIZAN nie jest godziwa, ale adekwatna do nastrojów

Warszawa, 18.10.2018 (ISBnews) - Cena zaproponowana w wezwaniu Funduszu Inwestycji Polskich Przedsiębiorstw FIZAN na sprzedaż akcji Ferrum wysokości 4,39 zł za akcję, nie odpowiada wartości godziwej spółki, ale jest adekwatna do obecnie panujących nastrojów na Giełdzie Papierów Wartościowych w

Fadesa Polnord sfinalizowała zakup działek we Wrocławiu pod 144 mieszkania

;061 i oddała do użytku 2 813 lokali, koncentrując się na budowie mieszkań o wysokim i średnim standardzie. Polnord to deweloper działający w kliku polskich miastach. W 2017 r. sprzedał 1 398 lokali. Od 1999 r. jest notowany na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. (ISBnews)

Movie Games planuje debiut na NewConnect przed Bożym Narodzeniem

Warszawa, 12.12.2018 (ISBnews) - Zarząd Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie (GPW) podjął uchwałę dotyczącą wprowadzenia na NewConnect akcji Movie Games. Debiut planowany jest jeszcze przed Świętami Bożego Narodzenia, podała spółka. Na 2019 r. przygotowywane jest ponad 10 premier gier

Idea Bank liczy na spadek kosztów finansowania w dłuższym horyzoncie 

; - powiedział.  "To 50 mln zł [dokapitalizowania] jest aktualne" - dodał Pruski.  Grupa Idea Bank specjalizuje się w usługach bankowych i finansowych dla małych firm. Akcje Idea Banku są notowane na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie od 2015 r.  (ISBnews) 

BFG zaskarżył decyzje ZWZ Idea Banku z 28 VI, bank analizuje uzasadnienie 

finansowych dla mikro, małych i średnich firm. Akcje Idea Banku są notowane na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie od 2015 r. Aktywa razem banku wyniosły 20,47 mld zł na koniec 2018 r. (ISBnews)

Ferrum: Cena w wezwaniu Watchet niższa od wartości godziwej, wezwanie korzystne

"Zarząd spółki jest zdania, że mimo, iż cena wezwania nie oddaje potencjalnej i rzeczywistej wartości Ferrum, to jednak jest adekwatna do obecnie panujących nastrojów na warszawskiej Giełdzie Papierów Wartościowych, szczególnie biorąc pod uwagę segment rynkowy emitenta, i jest wyższa od średniego

Getin Noble Bank liczy na dalszą poprawę efektywności biznesowej

odsetkowej, która w I kw. wynosiła 2,15% i była o 0,1 pkt proc. wyższa w ujęciu rok do roku, podano też w komunikacie. Getin Noble Bank powstał w wyniku połączenia Getin Banku i Noble Banku w 2010 roku. Jest kontrolowany przez Leszka Czarneckiego i notowany na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie

Globalworth Poland będzie przejmował zarządzanie nad kolejnymi swoimi obiektami

nieruchomości biurowych, od kwietnia 2017 roku notowana na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. Spółka jest zarejestrowana w Holandii i działa w formule zbliżonej do REIT. (ISBnews)

Idea Bank ma alternatywny do fuzji z GNB scenariusz, zmniejszający bilans o 50%

Jerzy Pruski, cytowany w komunikacie. Grupa Idea Bank specjalizuje się w usługach bankowych i finansowych dla małych firm. Akcje Idea Banku są notowane na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie od 2015 r. Aktywa razem banku wyniosły 20,47 mld zł na koniec 2018 r. (ISBnews)  

GK Immobile jest gotowa objąć 9 mln akcji nowej emisji ZBM Zremb-Chojnice

środki pieniężne uzyskane przez Zremb z tytułu wniesienia wkładu przez spółkę w zamian za objęte udziałowe papiery wartościowe mogłyby zostać przeznaczone również (z zachowaniem zasad ogólnych regulowania przez Zremb jej wymagalnych wierzytelności) do zaspokojenia wierzycieli Zremb" - podano także

Polnord dokonał odpisu aktualizacyjnego na kwotę ok. 31,13 mln zł

finansowych dwóch opisanych w niniejszym raporcie zdarzeń. Publikacja sprawozdań finansowych za 2017 rok nastąpi 27 kwietnia 2018 roku. Polnord to deweloper działający w kliku polskich miastach. W 2017 r. sprzedał 1 398 lokali. Od 1999 r. jest notowany na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie

Bank Pekao sfinansuje budowę największej lądowej farmy wiatrowej w Polsce

przeprowadzane przez Urząd Regulacji Energetyki, podsumowano.  Bank Pekao jest częścią grupy PZU - największej grupy finansowej w Europie Środkowo-Wschodniej. Od 1998 roku bank obecny jest na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie - notowany w ramach indeksu WIG20, należy do grona pięciu największych

Prezes Banku Pekao: Polski sektor bankowy skonsoliduje się do 4-6 graczy

, wszelkie potencjalne projekty muszą być zgodne zarówno z realizowaną strategią banku oraz generować dodatkową wartość dla akcjonariuszy. Bank Pekao jest częścią grupy PZU - największej grupy finansowej w Europie Środkowo-Wschodniej. Od 1998 roku bank obecny jest na Giełdzie Papierów Wartościowych w

GPW zarekomenduje wypłatę 2,2 zł dywidendy na akcję za 2017 r.

Warszawa, 25.04.2018 (ISBnews) - Zarząd Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie (GPW) zamierza zaproponować przeznaczenie na dywidendę 92,34 mln zł z skonsolidowanego ubiegłorocznego zysku netto, co oznacza wypłatę w wysokości 2,2 zł na akcję, podała spółka. "Zarząd Giełdy Papierów

OFE przekształcą się w fundusze inwestycyjne w tej kadencji Sejmu - prasa

mają stanowić głównie akcje spółek notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych.  Z kolei 25% obecnych aktywów OFE (gotówka, obligacje czy akcje spółek notowanych na zagranicznych giełdach) ma zostać przekazanych do Funduszu Rezerwy Demograficznej, a także zapisanych na subkontach obywateli w ZUS

Idea Bank miał 1,65 mln zł zysku netto, 16,7 mld zł aktywów w I kw. 2020 r.

jest efektem zdarzeń jednorazowych w wysokości -32,5 mln zł (na poziomie jednostkowym). Po wyłączeniu one-offs bank zanotował zysk 0,9 mln zł.  Grupa Idea Bank specjalizuje się w usługach bankowych i finansowych dla mikro, małych i średnich firm. Akcje Idea Banku są notowane na Giełdzie Papierów

Kofola CS zamierza przeprowadzić ofertę i doprowadzić do podwójnego notowania

Warszawa, 06.11.2015 (ISBnews) - Kofola ČeskoSlovensko (Kofola CS), jako podmiot dominujący Grupy Kofola, "powzięła zamiar" przeprowadzenia oferty publicznej akcji i chce następnie doprowadzić do notowania jej akcji na Praskiej Giełdzie Papierów Wartościowych (PSE) oraz Giełdzie

Przegląd informacji ze spółek

przez rząd propozycji neutralizacji skutków potencjalnego kryzysu związanego z koronawirusem, poinformował wiceprezes Karol Półtorak. Zdaniem spółki, wskazane byłyby m.in. przywrócenie handlowych niedziel do końca roku i czasowy zakaz sprzedaży na krótko na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie

Nowy prezes Pekao: Bank zamierza kontynuować dotychczasową strategię

uzyskania zgody Komisji Nadzoru Finansowego będzie kierował pracami zarządu.  Bank Pekao jest częścią grupy PZU - największej grupy finansowej w Europie Środkowo-Wschodniej. Od 1998 roku bank obecny jest na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie - notowany w ramach indeksu WIG20, należy do grona

KGHM może zwiększać nakłady rzeczowe w kolejnych latach

, Chile i USA. W 2016 r. grupa wyprodukowała 677 tys. ton miedzi płatnej i 1,2 tys. ton srebra metalicznego. Jest notowana na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie od 1997 r. (ISBnews)  

Przegląd informacji ze spółek

Chopin klasy Premium w sieci Douglas, podała spółka. Realizacja planu podziału Selvity przebiega zgodnie z harmonogramem i spółka oczekuje, że do końca października na warszawskiej Giełdzie Papierów Wartościowych (GPW) będą notowane dwa podmioty - Ryvu Therapeutics, który skupi się na rozwoju własnych

KNF: Ewentualne odwieszenie notowań GetBacku po publikacji raportu za 2017 r.

przez GetBack SA, których notowania zostały zawieszone decyzją z dnia 16 kwietnia 2018 r. zostanie podjęta po opublikowaniu przez emitenta raportu rocznego za rok 2017" - czytamy w komunikacie.  17 kwietnia Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie (GPW) zawiesiła obrót akcjami i

KNF nie zgodziła się na połączenie Idea Banku z Getin Noble Bankiem

Banku są notowane na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie od 2015 r. Getin Noble Bank powstał w wyniku połączenia Getin Banku i Noble Banku w 2010 roku. Jest kontrolowany przez Leszka Czarneckiego i notowany na GPW. (ISBnews)

Przegląd informacji ze spółek

NewConnect. Ze względu na duże zainteresowanie inwestorów, notowania akcji są równoważone, podała spółka. Aktualnie TKO (Teoretyczny Kurs Otwarcia) wynosi 7,7 zł za akcję, co oznaczałoby wzrost kursu o ponad 300% względem kursu odniesienia. W związku z zawieszeniem obrotu na głównym rynku GPW akcjami oraz

GPW zarekomenduje wypłatę 2,15 zł dywidendy na akcję za 2016 r.

Warszawa, 15.05.2017 (ISBnews) - Zarząd Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie (GPW) zamierza zarekomendować przeznaczenie na dywidendę 90,24 mln zł, tj. 70,7% skonsolidowanego zysku netto za 2016 r. przypadającego akcjonariuszom GPW i skorygowanego o udział w jednostkach stowarzyszonych, co

GPW ogłosiła 40 uczestników Programu Wsparcia Pokrycia Analitycznego

Warszawa, 07.05.2019 (ISBnews) - Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie (GPW) wyłoniła uczestników Pilotażowego Programu Wsparcia Pokrycia Analitycznego, podała giełda. Zakwalifikowało się do niego 40 spośród zgłoszonych spółek z indeksów mWIG40 oraz sWIG80 (zgodnie z przyjętymi w regulaminie

Zadłużenie 57 spółek giełdowych wpisanych do KRD sięga niemal 38 mln zł

budowlanej. 23 maja 2018 roku na głównym rynku Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie notowanych było w sumie 427 krajowych spółek. Po ich weryfikacji w Krajowym Rejestrze Długów okazało się, że 57 z nich jest dłużnikami, których niezapłacone w terminie zobowiązania wynoszą 37,88 miliona złotych. Na tę

GPW wprowadza zmiany w Regulaminie NewConnect od 3 lipca m.in. wz. z MAR

oraz raportów kwartalnych za IV kwartał. Termin publikacji raportu rocznego przez emitentów papierów wartościowych notowanych w Alternatywnym Systemie Obrotu GPW został skrócony i wynosi 5 miesięcy od zakończenia roku obrotowego, zamiast dotychczasowych 6 miesięcy, wskazano w komunikacie. "

Akcjonariusze GPW zdecydują 19 VI o wypłacie 2,2 zł dywidendy na akcję

Warszawa, 23.05.2018 (ISBnews) - Akcjonariusze Giełdy Papierów Wartościowych (GPW) zdecydują o wypłacie 2,2 zł dywidendy na akcję za 2017 r., wynika z projektów uchwał na walne zwołane na 19 czerwca. „Walne zgromadzenie spółki dokonuje podziału zysku netto spółki za rok 2017 wynoszącego

Victoria Dom zaoferuje obligacje warte ok. 50 mln zł w ofercie publ. w II kw.

publicznej emisji sprzedała inwestorom czteroletnie obligacje korporacyjne o wartości 6,1 mln zł. Deweloper mieszkaniowy przygotowuje się już do kolejnej znacznie większej publicznej emisji, w której zaoferuje papiery dłużne o wartości około 50 mln zł. Duża oferta planowana jest na drugi kwartał br."

Idea Bank analizuje decyzję UOKiK dot. oferowania obligacji GetBacku

. Jeżeli zarzuty się potwierdzą, spółce grozi kara finansowa – do 10% jej obrotu i konieczność usunięcia skutków niekorzystnych praktyk. Grupa Idea Bank specjalizuje się w usługach bankowych i finansowych dla mikro, małych i średnich firm. Akcje Idea Banku są notowane na Giełdzie Papierów

GNB:100% wagi ryzyka dla kredytów w CHF obniżyłoby lukę kapit. do ok. 600 mln zł

wyników finansowych, inne działania przewidziane w Planie Ochrony Kapitału, takie jak emisje dłużnych papierów wartościowych AT1, emisje zobowiązań podporządkowanych, czy sprzedaż pakietu akcji DM Noble Securities stały się w praktyce niemożliwe do realizacji w zakładanej formule i czasie. "My nie

Fachowcy.pl chce przejść na główny rynek GPW w IV kw. br.

Warszawa, 12.01.2017 (ISBnews) - Fachowcy.pl Ventures zakłada, że przejście na główny rynek Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie (GPW) możliwe będzie w IV kw. tego roku, poinformował prezes Piotr Surmacki. "Myślę, że to będzie październik-listopad tego roku, IV kwartał" &ndash

Przegląd informacji ze spółek

lipca 2018 roku, a termin wypłaty dywidendy na 16 lipca, podała spółka. Zarząd Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie wyznaczył datę pierwszego notowania obligacji serii D PKN Orlen na 21 czerwca 2018 r., podała spółka. Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej udzielił ML System patentu na

Mariusz Książek został prezesem BAH na kolejną kadencję

. firma prowadziła samodzielną działalność deweloperską, a w 2003 r. biznes grupy Marvipol został rozszerzony o import i sprzedaż samochodów Jaguar i Land Rover. W 2008 r., po przekształceniu w spółkę akcyjną, Marvipol S.A. zadebiutowała na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie, podano w komunikacie

Przegląd informacji ze spółek

% wszystkich wyemitowanych akcji. Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie (GPW) wyznaczyła pierwszy dzień notowań akcji spółki Polyslash na rynku NewConnect na czwartek, 27 sierpnia, podała spółka. Gra "KIDS: Animal Colouring" od premiery na platformie Nintendo Switch 20 sierpnia wygenerowała

BOŚ Bank: Coraz więcej małych i średnich firm korzysta z faktoringu

1997 r. akcje BOŚ S.A. są notowane na rynku podstawowym Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie. (ISBnews)

Getin Noble Bank miał 109,6 mln zł straty netto, 51,05 mld zł aktywów w I kw.

dłużnych papierów wartościowych o 0,3 mld zł (tj. o 16,6%), natomiast w wyniku wzrostu poziomu kursów walutowych zwiększyła się wycena zobowiązań z tytułu transakcji pochodnych o 0,8 mld zł)" - czytamy dalej. W ramach aktywów grupy nastąpił wzrost salda kredytów i pożyczek udzielonych klientom o 0,1

Polnord wybrał KB Dom na generalnego wykonawcę inwestycji 'Fotoplastykon'

zagospodarowaniem terenu, podano także. "Osiedle Fotoplastykon powstanie w okolicy ulic  Guderskiego i Flisykowskiego w południowej dzielnicy Gdańska – Rębowie. Ceny mieszkań rozpoczynają się już od 4.575 zł za m2" - czytamy także. KB Dom jest spółką notowaną na Giełdzie Papierów

Oferta publiczna do 100 tys. akcji T-Bull rusza dziś, cena maksymalna 60 zł

nowych akcji, podano w harmonogramie. Na podstawie prospektu spółka zamierza ubiegać się o dopuszczenie i wprowadzenie do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie - rynku równoległym nie więcej niż 660 100 akcji, w tym: 448 000 akcji Serii B (notowanych

Kurs akcji Celon Pharma wzrósł o 17,58% podczas debiutu na rynku głównym GPW

Warszawa, 17.10.2016 (ISBnews) - Kurs akcji Celon Pharma wzrósł o 17,58% na otwarciu w pierwszym dniu notowań na głównym rynku Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie (GPW). Jest to 485. spółka notowana na głównym rynku oraz 14. debiut na tym rynku w 2016 roku. Do obrotu na rynku

Midven nie wyklucza emisji akcji celem dofinansowania projektów portfelowych

. Podkreślił, że dotychczas Midven rozwijał poszczególne projekty dzięki środkom własnym, w związku z czym spółka nie jest zadłużona. Spółka planuje przeniesienie notowań z NewConnect na główny rynek Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie w przyszłym roku. Wybrano już doradców, którzy wspomagają spółkę w

OPTeam ma aneks do umowy nabycia pakietu akcji PeP od PWPW za 75 mln zł

Warszawa, 20.06.2016 (ISBnews) - OPTeam zawarł z Polską Wytwórnią Papierów Wartościowych (PWPW) aneks do przedwstępnej warunkowej umowy sprzedaży należących do PWPW akcji spółki Centrum Rozliczeń Elektronicznych Polskie ePłatności (Polskie ePłatności, PeP), który ustala łączną cenę sprzedaży za

KGHM: Testy wykazały zasadność odwrócenia 194,9 mln USD odpisu dot. Sierra Gorda

eksploracyjnych, rozwojowych i produkcyjnych w Polsce, Niemczech, Kanadzie, Chile i USA. Jest notowana na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie od 1997 r. (ISBnews)

X-Trade Brokers miał wstępnie 4,5 mln zł zysku netto w IV kw. 2018 r.

rentowność na lota (średnio 116 zł) oraz spadek wolumenu obrotu wyrażonego w lotach do 803 987 lotów. Jednym z istotniejszych czynników determinujących poziom przychodów XTB w II półroczu 2018 r. była wprowadzona w sierpniu interwencja produktowa Europejskiego Urzędu Nadzoru Giełd i Papierów Wartościowych

GTC: Debiut na giełdzie w Johannesburgu wstępnie planowany na 18 sierpnia

Warszawa, 06.07.2016 (ISBnews) - Giełda Papierów Wartościowych w Johannesburgu (JSE) dopuściła akcje Grupy GTC do obrotu na swoim głównym parkiecie w ramach notowania spółek zagranicznych (inward listing). Debiut jest wstępnie planowany na 18 sierpnia, podała spółka. "Grupa będzie

Idea Bank sprzedaje Leszkowi Czarneckiego 15% Idea Getin Leasing za 75 mln zł

transakcyjny Idea Cloud. Akcje Idea Banku są notowane na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie od 2015 roku. (ISBnews)  

Ultimate Games miał szacunkowo 2,07 mln zł netto w 2018, liczy na poprawę w br.

, notowanego na rynku regulowanym Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie. (ISBnews)  

Prezes GPW: Nowe 14 inicjatyw strategicznych podnosi capex o 22 mln zł w 2018

Warszawa, 28.06.2018 (ISBnews) - Nowe 14 inicjatyw strategicznych Giełdy Papierów Wartościowych (GPW) podnosi capex w 2018 roku o 22 mln zł, poinformował ISBnews prezes Marek Dietl. Pierwsza weryfikacja realizacji obecnych inicjatyw nastąpi w grudniu; jednocześnie giełda będzie

CBN zatwierdził prospekt Kofola CeskoSlovensko dot. debiutu na praskiej giełdzie

głównej spółki holdingowej grupy do Czech oraz notowanie akcji nowej spółki holdingowej grupy na jednym lub więcej europejskich rynkach regulowanych papierów wartościowych. Kofola nabyła już nieprowadzącą wcześniej żadnej działalności czeską spółkę akcyjną - Kofola CeskoSlovensko. Następnie sprzedała

Idea Bank kończy prace nad dostosowania do zaleceń KNF dot. rozwiązań chmurowych

firm. Akcje Idea Banku są notowane na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie od 2015 r.  (ISBnews)      

KCI chce przejść z GPW na NewConnect oraz wprowadzić Gremi Media na ten rynek

regulowanego Giełdy Papierów Wartościowych. Mniejsze wymogi formalne przełożą się zasadniczo na mniejsze koszty funkcjonowania spółki na tym rynku. Obowiązki informacyjne w zakresie raportów okresowych także ulegną zmniejszeniu. W opinii zarządu spółki rynek New Connect jest bardziej dostosowany do obecnej