aktualne dzisiejsze ceny paliw

Inflacja może spowolnić do ok. 1,2-2% r/r na koniec tego roku wg analityków

). W stosunku do poprzedniego miesiąca ceny towarów i usług konsumpcyjnych spadły o 0,2% w maju. Ceny żywności i napojów bezalkoholowych wzrosły o 6,1% r/r, ceny nośników energii - wzrosły o 5,2% r/r, zaś ceny paliw do prywatnych środków transportu zmniejszyły się o 23,4% r/r. W ujęciu miesięcznym

Inwestorzy wolą GPW od giełd na rynkach rozwiniętych

, jednak deklaracja kontynuacji programów stymulujących gospodarkę mogłaby być cennym „paliwem" dla zwyżek cen akcji. Dziś inwestorzy przeprowadzający transakcje na amerykańskim rynku poprzez platformę CMC Markets są nastawieni raczej sceptycznie – 61% ich pozycji na kontraktach CFD na

Tempo inflacji przyspieszy, pozostanie poniżej celu 2,5% w 2019 r. wg analityków

inflacja pozostała bez zmian. Część analityków ocenia, że w styczniu inflacja spadnie poniżej 1% r/r. Większość spodziewa się, że w kolejnych miesiącach przyspieszy, natomiast inflacja bazowa w grudniu ub.r. sięgnęła 0,6% r/r. Analitycy oceniają, że spadki cen paliw, przy wyższych bazach odniesienia

BM Reflex: Ceny na stacjach wzrosną o kilka groszy na litrze na początku maja

; 2,06 zł/l (+1 gr/l). Dzisiejsze ceny benzyn i oleju napędowego są najwyższe od 2015 roku. Jednocześnie oznacza to, że przed długimi majowymi weekendami w latach 2015 – 2017 za paliwa płaciliśmy mniej niż obecnie. Najdroższym województwem jest obecnie województwo warmińsko-mazurskie. Średnio

Haitong Bank rozpoczął rekomendowanie Grupy Lotos od 'kupuj' (aktual.)

W dzisiejszej depeszy przez pomyłkę w tytule i pierwszym akapicie podaliśmy niewłaściwą nazwę brokera. Za pomyłkę przepraszamy. Poniżej zaktualizowana wersja depeszy Warszawa, 10.03.2017 (ISBnews) - Analitycy Haitong Banku rozpoczęli wydawanie rekomendacji dla akcji Grupy Lotos wyznaczając

Efekt bazy może hamować wzrost inflacji w kolejnych miesiącach wg analityków

okolice 2,0%. Niemniej niezależnie od tego aktualna pozostaje nasza prognoza wyraźnego – w okolice 1,5% – spadku wskaźnika inflacji w okresie grudzień br. – marzec 2018 r. Przy bardzo wysokich statystycznych bazach z analogicznego okresu (wysoka dynamika cen paliw i żywności), jedynie

Powoli wychodzimy z deflacji, pod koniec roku pojawi się inflacja wg analityków

deflacji okazało się zgodne z szybkim szacunkiem GUS z końca czerwca. Największą niespodzianką dla nas był silniejszy miesięczny wzrost cen paliw (2,8% m/m) w porównaniu do naszych szacunków na podstawie serwisów monitorujących ich ceny (1,3% m/m). Na podstawie dzisiejszych danych oceniamy, że deflacja

Inflacja powyżej celu NBP może pojawić się w I poł. 2018 r. wg analityków

utrzymującym się braku presji inflacyjnej w gospodarce. W kolejnych miesiącach oczekujemy spadku dynamiki cen żywności oraz paliw przy umiarkowanym wzroście inflacji bazowej. W efekcie prognozujemy, że inflacja w 2018 r. zmniejszy się do 1,7% w 2018 r. wobec 2,0% w 2017 r. Dzisiejsze finalne dane o

Inflacja pozostanie poniżej celu 2,5% r/r do końca 2018 r. wg analityków

, która napędzana będzie przez solidny wzrost gospodarczy, powyżej produktu potencjalnego, a także narastającą presję płacową. Pod koniec roku inflacja CPI po wyłączeniu cen żywności i energii ukształtuje się według naszych szacunków na poziomie ok. 2% r/r. Dzisiejsze dane są pozytywne z rynkowego punktu

Dane z polskiego rynku pracy

jednak jedyna publikacja ze Stanów w dniu dzisiejszym. Opublikowana zostanie tygodniowa zmiana liczby wniosków o kredyt hipoteczny, zmiana zapasów paliw oraz indeks cen nieruchomości. Środa pod względem ważnych wydarzeń makroekonomicznych wygląda bardzo ubogo. Jedyna informacja mogąca wpłynąć na bardziej

Deflacja CPI r/r wygaśnie pod koniec roku wg analityków

. "Październik niesie dalszy dość wyraźny wzrost cen paliw na stacjach, do czego przyczynia się przede wszystkim drożejąca ropa naftowa na świecie, a ponadto odnotowany zostanie prawdopodobnie sezonowy wzrost cen żywności, a także silniejszy jeszcze niż we wrześniu wzrost cen odzieży i obuwia

Tegoroczna inflacja maksimum osiągnie w listopadzie br. wg analityków

odzwierciedlają rosnące ceny węgla na rynku światowym. W świetle dostępnych obecnie danych oczekujemy, że inflacja w listopadzie wzrośnie do ok. 2,3% r/r (m.in. z powodu dalszego wzrostu cen paliw), po czym w grudniu powinna obniżyć się do 1,9% r/r. (głównie efekt wysokiej bazy z końca 2016 r.). Dzisiejsze dane

Wyczekiwanie na decyzję FOMC

wyniósł -0,8% rok do roku względem oczekiwanego poziomu -0,7%. Informacja ta spowodowała spadek wartości naszej waluty względem głównych walut. Aktualna cena euro wynosi 4,30 zł. Za dolara i franka należy zapłacić odpowiednio 3,88 zł oraz 3,92 zł. Koszt zakupu funta brytyjskiego to obecnie 5,47 zł

Inflacja utrzyma się w okolicach 2% w I kw. 2018 wg analityków

się skala grudniowego spadku cen paliw, przy nieco mniejszej od oczekiwań skali   wzrostu nośników energii. Na podstawie dzisiejszej publikacji GUS podtrzymujemy prognozę stabilizacji na poziomie 0,9% r/r grudniowego wskaźnika inflacji bazowej po wyłączeniu cen żywności i energii . Trudno

BM Reflex oczekuje spadku cen oleju napędowego, niewielkich spadków cen benzyny

odnotujemy już prawdopodobnie na stacjach, gdzie dzisiaj ceny są na minimalnych poziomach, tj. dla oleju napędowego około 3,50 zł/l, a dla benzyny bezołowiowej 95 około 3,80 zł/l.  Aktualny poziom cen paliw w krajowych rafineriach: Poziom hurtowych cen paliw (netto) na dzień 22-01-2016 w Orlenie

Inflacja może pojawić się dopiero pod koniec br. lub na pocz. 2016 wg analityków

-0,8% r/r. Zdaniem analityków, ponownie najsilniejszą presję spadkową dla inflacji miały ceny paliw. Z kolei ceny żywności rosną i będą kontynuować ten trend, wpływając na kolejne odczyty wskaźnika. Według ekonomistów, w kierunku dalszego wzrostu wskaźnika CPI w kolejnych miesiącach będą

BM Reflex: Nadeszły podwyżki cen paliw i w przyszłym tygodniu będą kontynuowane

; Dzisiejszy poziom cen LPG na stacjach jest najniższy od października 2009 roku. Aktualny poziom cen paliw w krajowych rafineriach: Poziom hurtowych cen paliw (netto) na dzień 13-02-2015 w Orlenie:  Eurosuper 95 –3533 PLN/1000l (wzrost o 62 PLN/1000l w porównaniu do cen z 6-02-2015

Inflacja pojawi się w Polsce dopiero pod koniec 2016 r. wg analityków

pieniędzy musiały przeznaczać na ich zakup). Jednocześnie kolejny raz wzrósł udziały wydatków na odzież i obuwie, ale także wydatków na wyposażenie mieszkań, zdrowie, rekreację i kulturę oraz „inne towary i usługi". W lutym ponownie spadły w ujęciu m/m ceny paliw na stacjach, ale spadki te miały

Deflacja będzie już słabła, ale analitycy podzieleni co do możliwej reakcji RPP

ona poluzowana na Węgrzech) są ekonomiści pracujący w bankach w Londynie. Analitycy tłumaczą pogłębienie się deflacji w kwietniu głównie czynnikami związanymi z energetyką: obniżką taryf gazowych oraz niższym od oczekiwanego wzrostem cen paliw. Deflacja konsumencka wyniosła 1,1% w ujęciu rocznym w

Rosnąca inflacja na początku roku nie oznacza trwałego trendu wg analityków

przedziale 1,5% - 2,0%. Przy bardzo wysokiej bazie odniesienia z grudnia 2016 r. (ceny paliw i żywność) na koniec roku wskaźnik CPI powinien ponownie zbliżyć się do poziomu 1,5%. Oczekujemy, że w 2017 r. średnioroczny wskaźnik inflacji wzrośnie do 1,7% r/r wobec poziomu -0,6% w 2016 r. Dzisiejszy wynik

Deflacja r/r potrwa w Polsce do pierwszych miesięcy 2015 r. wg ekonomistów

począwszy od trzeciego kwartału przyszłego roku w związku z niską bazą odniesienia będącą pochodną niskich cen żywności (w szczególności warzyw) latem br. i paliw w czwartym kwartale br. Dzisiejszy odczyt, choć niższy od mediany prognoz, nie zmienia wiele w ogólnym obrazie procesów inflacyjnych w gospodarce

Deflacja r/r potrwa co najmniej do marca, może do czerwca wg analityków

kategorii). W kategorii żywność i napoje bezalkoholowe zamiast sezonowego wzrostu cen nastąpił spadek m/m, sprowadzając dynamikę tej kategorii do -2,5% r/r (z -2,2% przed miesiącem). Spadki dynamiki cen r/r w kategoriach paliwa i transport nie zaskakują, jest to odzwierciedlenie aktualnych tendencji na

Niższa inflacja i środowe święto mogą wpłynąć na osłabienie złotego

zaplanowana na godzinę 14:00 publikacja przez Główny Urząd Statystyczny (GUS) wstępnych danych nt. październikowej inflacji konsumenckiej w Polsce. Oczekiwane jest jest wyhamowanie do 2,1 proc. w relacji rocznej z 2,2 proc. we wrześniu. Nie jest jednak wykluczone, że z uwagi na ceny paliw, a także ceny

Przegląd informacji ze spółek

spółka. Akcjonariusze Grupy Azoty Zakłady Chemiczne 'Police' nie podjęli podczas dzisiejszego NWZ uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego spółki w drodze emisji do 110 mln akcji serii C o wartości nominalnej 10 zł każda. Walne zdecydowało o przerwaniu obrad do 26 kwietnia

Deflacja będzie już niższa, choć może potrwać do III kw. wg analityków

spodziewało się w lutym deflacji na poziomie 1,3% r/r. Zdaniem analityków dane dotyczące CPI nie wpłyną na zmianę polityki pieniężnej w tym roku. Największy wpływ na dzisiejsze dane miała sekcja "transport", w której obok cen paliw znajdują się również ceny samochodów, które w porównaniu z

Popyt konsumpcyjny nadal będzie silnie wspierać wzrost PKB wg analityków

"meble, rtv, agd" (reprezentującej tzw. dobra trwałe) z 13,8% r/r w lutym do 20,5% w marcu. Sprzedaż detaliczna w cenach stałych wzrosła o 4,1% r/r w I kw. wobec wzrostu o 5,8% w IV kw. ub. r. Dzisiejsze dane stanowią lekkie ryzyko w dół dla naszej prognozy, zgodnie z którą tempo wzrostu

Pogorszenie nastrojów na rynkach globalnych lekko osłabia złotego

też rynkowy konsensus. Niższa inflacja to przede wszystkim zasługa niższych cen żywności i paliw. Dane powinny utwierdzić rynek w przekonaniu, że w tym roku nie uda się osiągnąć celu inflacyjnego (2,5 proc.), a pod koniec roku inflacja będzie niższa niż obecnie. Stąd też RPP nie ma potrzeby spieszyć

Przegląd informacji ze spółek

Wałbrzyskich Zakładów Koksowniczych Victoria (WZK Victoria) za 350 mln zł z zastrzeżeniem możliwości korekty ceny, podała spółka. Work Service wyemituje do 100 000 obligacji serii U o łącznej wartości nominalnej do 100 mln zł w ramach programu emisji obligacji, podała spółka. Enea złożyła ofertę na zakup

Razem przeciw COVID-19 - tygodniowy przegląd działań firm i organizacji

nasza akcja. Powszechna mobilizacja i poczucie wspólnoty są w dzisiejszych czasach wyjątkowo ważne, a jeśli dzięki temu razem potrafimy zrobić coś dobrego dla innych, to już prawdziwy sukces i powód do dumy" - powiedziała prezes Fundacji Santander Bank Polska Marzena Atkielska, cytowana w

Decyzja SBC może wpłynąć na RPP, oby nie wpłynęła na polityków - analitycy

przeciwko luzowaniu polityki pieniężnej" - analityk Banku BGŻ Paweł Radwański "Kredyty hipoteczne w CHF stanowią niemal 8% polskiego PKB, ale faktyczne skutki słabszego CHF powinny być ograniczone, przy czym w przeciwnym kierunku będą działać pozytywne efekty niższych cen paliw. Istnieje jednak

BZ WBK bierze Kredyt Bank. Złoty pręży muskuły

;przeważaj" z "neutralnie". Ścięta została za to cena docelowa, ale i tak wciąż pozostaje powyżej ceny rynkowej. Sprawdź: Aktualny kurs akcji KGHM Godz. 13:20 Najmniej powodów do zadowolenia mają na dzisiejszej sesji posiadacze akcji Śnieżki. Papiery producenta farb i

Tygodniowy przegląd informacji ISBtech z sektora TMT

firmy mogą wzmocnić swoją obronę przed zagrożeniami dla bezpieczeństwa?". Często firmy te dysponują ograniczonym personelem o właściwych kwalifikacjach. Tymczasem dzisiejszy krajobraz biznesowy sprawia, że każda organizacja może być potencjalnie zagrożona - niezależnie od jej rozmiaru. Źródło

Poranny komentarz rynkowy – Moody's znów w akcji

pierwszego i drugiego kwartału). Tak więc w Fed rysuje się wyraźny podział – to czyni sytuację interesującą przed dzisiejszym wystąpieniem Bena Bernanke w Kongresie. Od strony technicznej na rynku złota mamy zakończenie dwumiesięcznej konsolidacji i powrót do trendu wzrostowego z dużą szansą na

Przegląd prasy

cen paliw ale w wakacje będą tańsze niż rok temu --Asseco Poland powinno zakończyć połączenie z Infovide Matrix do lipca --Wzrost PKB będzie już tylko wyższy w kolejnych kwartałach wg analityków --Aktualny backlog Asseco Poland pozwala na optymizm w perspektywie całego roku --Strata netto

Tygodniowy przegląd wiadomości ISBnews z sektora TMT

. Nastąpiły zmiany w świadomości odbiorców, zwłaszcza publicznych. Zrozumieli oni, że konkurencja jest dobra, sprzyja jakości i niższym cenom. To, że ceny spadły ponad dwukrotnie i oczekiwania rosną - jak np. w przetargu dla sądów - to efekt konkurencji" - wskazał. Szostak nawiązał do dobrego - w jego

Samochody elektryczne: wciąż za drogie i za mało użyteczne

pełny cykl ładowania trwa 7-8 godzin. Oba, jak na swoją wielkość i osiągi, są niebotycznie drogie - peugeocik kosztuje w aktualnej promocji 99 tys. zł (normalna cena 121,7 tys. zł), mitsubishi właśnie staniał o 30 proc., do 113 tys. zł. Nic dziwnego, że owe 36 sztuk kupiły w Polsce firmy traktujące auta