aktualne ceny węgla

JSW zdecydowała o zakończeniu rozmów z Prairie ws. współpracy

. Jako jeden z głównych czynników mających negatywny wpływ na działalność spółek z sektora wydobywczego w tym i JSW, należy przede wszystkim wskazać istotny spadek cen surowców, w tym węgla koksującego będącego podstawą produkcji JSW" - czytamy w komunikacie. JSW zamierza skoncentrować swoją

Prairie Mining będzie wydobywać węgiel koksujący w Lubelskim Zagłębiu Węglowym

.  "Dzięki znakomitym parametrom jakościowym węgiel z KWK Jan Karski może być sprzedany za wyższą cenę. Prairie dostrzega duże i rosnące zapotrzebowanie na ten rodzaj surowca ze strony europejskiego przemysłu stalowego. Wysokojakościowy węgiel koksujący typu 34 będzie stanowił 75% produkcji

Famur spodziewa się ograniczenia liczby nowych inwestycji w sektorze wydobywczym

spowolnienia oraz ograniczenia liczby nowych inwestycji. Obserwujemy, że spadające od dłuższego czasu ceny węgla na światowych rynkach, utrzymujące się spadki ceny gazu oraz naciski na neutralność klimatyczną przekładają się na zmniejszającą się liczbę postępowań ofertowych zarówno w Polsce, jak i za granicą

Prezes LW Bogdanka: Nie należy oczekiwać szybkiego odbicia cen węgla

Warszawa, 23.03.2016 (ISBnews) - Nic nie wskazuje, by na rynku węgla do 2017 r. nastąpiło radykalne odbicie cen, uważa prezes Lubelskiego Węgla Bogdanka Zbigniew Stopa. "Oczywiście oczekiwalibyśmy wzrostu, natomiast nic nie wskazuje, że nastąpi jakieś radykalne odbicie przynajmniej do 2017

Farma wiatrowa Energi wygrała na aukcji OZE, zakontraktowała 1,245 mln MWh

na II kwartał 2020 r. "Farma powstaje na 250 ha obszarów zrekultywowanych po kopalni węgla brunatnego Adamów, wpisując się doskonale zarówno w środowiskowy, jak i prospołeczny aspekt aktualnej strategii Grupy Energa. Obiekt dołączy do pięciu już zarządzanych przez Energę OZE farm wiatrowych

JSW pracuje nad kompleksowym, długoterminowym refinansowaniem

. grupy, w tym wdrożenie procedur zarządzania ryzykiem ceny węgla koksowego. Grupa JSW to największy producent wysokiej jakości węgla koksowego typu 35 (hard) i znaczący producent koksu w Unii Europejskiej. Spółka jest notowana na GPW od 2011 r.  (ISBnews)

IJ: Trend wzrostu cen hurtowych energii może utrzymać się do 2020 r.

elektrycznej, który widoczny jest także w Polsce. Przyczyną tej sytuacji jest wzrost cen europejskich uprawnień do emisji gazów cieplarnianych spowodowany reformą systemu handlu emisjami ETS. Dodatkowo wzrasta cena węgla kamiennego. Krajowa sieć elektroenergetyczna wymaga ciągłej i intensywnej modernizacji, co

Moody's: W Polsce spowolni wzrost energetyki odnawialnej

/MWh w okresie do 2022 r. wobec aktualnej ceny ok. 174 zł/MWh w kontraktach terminowych na przyszły rok, podano w komunikacie poświęconym raportowi. Zdaniem analityków agencji, odzwierciedla to oczekiwanie, że miks energetyczny Polski w tym okresie pozostanie zdominowany przez węgiel. "

Bogdanka zakłada wzrost sprzedaży węgla handlowego do 9,3-9,5 mln ton w tym roku

Warszawa, 12.03.2015 (ISBnews) - Lubelski Węgiel Bogdanka zakłada sprzedaż węgla handlowego w tym roku na poziomie 9,3-9,5 mln ton, podała spółka. W ub.r. sprzedaż węgla handlowego Bogdanki wzrosła o 12,5% r/r do 9,16 mln ton. "Aktualnie zarząd pracuje nad wielowariantową analizą

Tauron miał wstępnie 1 mln zł straty netto, 795 mln zł EBITDA w II kw.

. nie uwzględniają - za wyjątkiem wyżej wspomnianego rozwiązania części rezerwy na kontrakty rodzące obciążenia - ewentualnego wpływu na wyniki Grupy Tauron regulacji prawnych dotyczących ustabilizowania cen dostarczania energii elektrycznej dla odbiorców końcowych w 2019 r. Aktualnie trwają prace

Prairie chce rozpocząć budowę kopalni Dębieńsko w 2019 r.

węgla koksującego przygotowana przez firmę doradczą CRU. Wskazuje ona, że długoterminowa cena węgla wyniesie 142 USD/t wobec aktualnej ceny spot 160 USD/t i ceny w kontraktach terminowych 285 USD/t, podano także. Projekt Dębieńsko został przejęty przez Prairie w październiku 2016 r. Zlokalizowany jest

URE skorygował sposób obliczania kosztów CO2 w taryfach dla ciepła

uznawał we wnioskach o zatwierdzenie taryfy dla ciepła średnią cenę uprawnień do emisji dwutlenku węgla w kontraktach terminowych z dostawą na ostatni dzień roku kalendarzowego, w którym składany jest wniosek o zatwierdzenie taryfy, notowanych na giełdzie ICE, obliczaną na dzień składania wniosku

Enea Wytwarzanie wypowiedziała Bogdance umowę wieloletnią na dostawy węgla

wypowiedzeniu umowy wieloletniej, umowa ta ulegnie rozwiązaniu z dniem 1 stycznia 2018 roku (…). Umowa wieloletnia została wypowiedziana przez Enea Wytwarzanie z uwagi na brak osiągnięcia porozumienia między stronami co do cen węgla na rok 2016 w przewidzianym w umowie wieloletniej terminie, a także z

LW Bogdanka liczy na kompromis z Eneą lub nowy kontrakt na dostawy węgla

którego będziemy dostarczać węgiel na podstawie innej umowy, która wciąż obowiązuje. Nie przerywamy więc współpracy z Eneą" - powiedział Stopa w wywiadzie z "Parkietem". Dodał, że Bogdanka była skłonna do ustępstw w kwestii ceny węgla, "ale propozycje Enei były nie do przyjęcia"

Karpiński: W projekcie PEP zabrakło nacisku na energetykę rozproszoną

koszty wydobycia, albo będziemy sprowadzali węgiel z zagranicy. Aktualnie już 10-16 mln ton surowca jest sprowadzana z zagranicy, większość z Rosji" - zaznaczył były minister. Piekarz postawił pytanie, czy może wobec sytuacji w górnictwie, a także ciągle odkładanej daty budowy elektrowni atomowej

NIK: Program dla górnictwa na lata 2017-2015 był nierzetelny i ogólnikowy

efektywnej prywatyzacji górnictwa. Okoliczności tych jednak nie wykorzystano. "Pogarszająca się od 2012 r. koniunktura wykazała niezdolność trzech największych producentów do prowadzenia rentownej działalności oraz całkowity brak przygotowania na spadek cen i popytu na węgiel" - czytamy dalej

Przegląd prasy

projekty B+R --MAP: Powstanie magazyn rezerw węgla w centralnej Polsce --T-Bull rozpoczął proces negocjacji z markami samochodowymi i motocyklowymi --GDDKiA: Aktualnie trwa 29 przetargów na budowę ok. 360 km dróg --JLL: Do użytku oddano w Polsce 169 tys. m2 centrów handlowych w 2019 r. --BM

Przegląd informacji ze spółek

centralnej Polsce oraz znaczącego portfela odnawialnych źródeł energii (OZE).  PKN Orlen ogłosił wezwanie do zapisywania się na sprzedaż 414 067 114 tj. wszystkich akcji wyemitowanych przez Energa S.A. o wartości nominalnej 10,92 zł każda. Cena akcji w wezwaniu została określona na 7 zł za jedną

IJ: Koszt energii elektr. zużytej przez gospodarkę wzrośnie do 49 mld zł w 2019r

. Główną przyczyną są galopujące ceny uprawnień do emisji dwutlenku węgla (CO2) spowodowane reformą europejskiego systemu handlu emisjami, jak również systematyczny wzrost cen węgla kamiennego na świecie i w Polsce. W efekcie kraje, które większość energii elektrycznej pozyskują z paliw kopalnych, w

IGSMiE PAN: Spadająca produkcja węgla kam. zagraża konkurencyjności gospodarki

- aktualnie większość (80%) energii elektrycznej produkowane jest na bazie tego surowca. "Z punktu widzenia strategicznych interesów kraju ważne jest również bezpieczeństwo dostaw węgla koksowego dla koksowni, które warunkuje stabilizację funkcjonowania i systematyczny rozwój przemysłu stalowego

Haitong obniżył wycenę LW Bogdanka do 29,56 zł, nadal zaleca 'sprzedaj'

uważa jednak, że prawdziwe zagrożenie dla akcjonariuszy mniejszościowych leży gdzie indziej: Enea musi obniżyć cenę zakupu węgla, w związku z czym analitycy oczekują, że średnia cena sprzedaży Bogdanki gwałtownie spadnie począwszy od roku 2016. Co więcej, analitycy oczekują że inni klienci Bogdanki w

MSP: Nie ma zagrożenia dla wypłat środków dla górników

społeczeństwa informacji dotyczących aktualnej sytuacji sektora oraz braku realizacji przez Pełnomocnika Rządu ds. restrukturyzacji sektora górnictwa węgla kamiennego  działań naprawczych jest celowym, destrukcyjnym działaniem opozycji". „Realizowane są również  postanowienia

Tauron ogłosił przetarg na budowę farmy fotowoltaicznej w Jaworznie

procedura wyboru wykonawcy farmy, a w Mysłowicach toczy się postępowanie na opracowanie projektu budowlano-wykonawczego wraz z analizą produktywności oraz uzyskania pozwolenia na budowę farmy. W Stalowej Woli aktualnie trwa procedura uzyskania decyzji o uwarunkowaniach środowiskowych. "Ogłoszone w

Przegląd informacji ze spółek

uchwał na walne zgromadzenie. Jastrzębska Spółka Węglowa (JSW) nie widzi zagrożeń dla sprzedaży węgla pomimo pandemii koronawirusa, poinformował wiceprezes Artur Dyczko. Sytuacja na rynku węgla koksującego charakteryzuje się dużą zmiennością, jednak przy założeniu odmrażania gospodarek ceny powinny

TF Silesia wnioskuje do UOKiK ws. przejęcia WZK Victoria

Warszawa, 20.05.2019 (ISBnews) - Towarzystwo Finansowe Silesia złożyło wniosek od Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów (UOKiK) ws. przejęcia kontroli nad Wałbrzyskimi Zakładami Koksowniczymi Victoria, podał Urząd. Wniosek wpłynął 16 maja, sprawa jest w toku. "Aktualnie kontrolę nad

Porozumienie z bankami i nowa strategia JSW ucieszyła inwestorów. Akcje ostro w górę

Pierwsze półrocze tego roku nie było dla Jastrzębskiej Spółki Węglowej (JSW) łatwym okresem m.in. z powodu wciąż niskich cen węgla na świecie. Te w stosunku do analogicznego okresu ubiegłego roku były niższe średnio o ok. 22 proc. Spółka zanotowała więc stratę sięgającą 148 mln zł. To jednak dużo

ZPP: Klastry i większy udział OZE konieczne w obliczu wysokich cen energii

Warszawa, 10.10.2018 (ISBnews) - W związku z rosnącymi cenami energii i prognozami ich utrzymania się na wysokim poziomie, Związek Przedsiębiorców i Pracodawców (ZPP) apeluje o stymulowanie powstawania klastrów oraz zwiększenie udziału odnawialnych źródeł energii (OZE) w polskim miksie

PKP Cargo przewiezie dla Veolii 4,25 mln ton węgla w 3 lata

Warszawa, 06.07.2015 (ISBnews) - PKP Cargo podpisało z Veolią w Polsce trzyletnią umowę na przewóz 4,25 mln ton węgla kamiennego. Kontrakt będzie realizowany w latach 2016-2018, podała spółka. Umowa stanowi kontynuację wieloletniej współpracy pomiędzy stronami. "Przedłużając współpracę

Przegląd prasy

zagłosuje za likwidacją 30-krotności dot. składek na ZUS; wg niego, temat zostanie zdjęty z agendy Parkiet --Łapiński z Total FIZ: Jeśli partycypacja w PPK będzie poniżej 25%, to scenariusz pozytywnego wpływu na GPW trzeba będzie zweryfikować; przy 40-50% pozostanie on aktualny Puls Biznesu --SKM

Przegląd informacji ze spółek

zgromadzenie wierzycieli Vistalu Gdynia na dzień 25 lipca 2019 r., podał Vistal. Zarząd Grupy Azoty Zakładów Azotowych Puławy zdecydował o przekazaniu akcjonariuszom dodatkowej informacji uzupełniającej, uzasadniającej budowę bloku energetycznego w oparciu o węgiel, podała spółka. Zarząd Mostostalu

Czesi ryją pod polskimi kopalniami. Pomoc publiczna do zwrotu?

Kopalnie węgla w Europie kończą działalność. Największymi producentami tego surowca obok Polski są Czesi, którzy i tak wydobywają go dziewięciokrotnie mniej, bo 8 mln ton rocznie. W ostatnich latach czeskie kopalnie, podobnie jak polskie, ledwo zipały z powodu załamania cen węgla i stanęły na

Przegląd informacji ze spółek

. Mennica Polska podjęła decyzję - warunkowaną wyrażeniem zgody przez radę nadzorczą - o realizacji inwestycji kapitałowej polegającej na nabyciu akcji Enei do łącznej kwoty 80 mln zł po cenie za jedną akcję nieprzekraczającej ceny maksymalnej ustalonej w uchwale zarządu, podała spółka. Lubelski Węgiel

Prairie chce złożyć wniosek o koncesję wydobywczą w połowie 2017 r.

poprawa sytuacji i wzrost cen na międzynarodowym rynku węgla" - powiedział wiceprezes PD Co. Artur Kluczny, także cytowany w komunikacie. Zgodnie z wynikami studium wykonalności, koszt wydobycia węgla wyniesie niecałe 25 USD/t. Koszt budowy kopalni wyniesie 632 mln USD, a czas jej funkcjonowania

Enea kupiła 64,57% akcji LW Bogdanka za łączną kwotę 1,48 mld zł

Warszawa, 30.10.2015 (ISBnews) - Enea nabyła od akcjonariuszy spółki Lubelski Węgiel Bogdanka 21 962 189 akcji na podstawie wezwania do zapisywania się na sprzedaż akcji ogłoszonego 14 września po cenie 67,39 zł za jedną akcję. Łączna cena za nabyte akcje wyniosła 1 480 031 916,71 zł, podała

Tauron miał 285,83 mln zł zysku netto, 350,72 mln zł zysku EBIT w III kw. 2018 r.

zł zysku rok wcześniej, przy przychodach ze sprzedaży w wysokości 13 301,8 mln zł w porównaniu z 12 873,99 mln zł rok wcześniej. Istotny wpływ na wzrost przychodów w stosunku do analogicznego okresu 2017 r. miały wyższe przychody ze sprzedaży energii elektrycznej oraz wzrost cen sprzedaży gazu, które

PGE miało 3,96 mld zł straty netto, ok. 2,1 mld zł skoryg. zysku netto w 2019 r.

Dystrybucji wypracował wynik EBITDA na poziomie 2,3 mld zł, o 6% niższy niż w 2018 roku, głównie ze względu na wyższe koszty operacyjne. EBITDA segmentu Ciepłownictwa wzrosła o 39% i osiągnęła poziom 1,2 mld zł, dzięki wyższym cenom sprzedaży energii elektrycznej zrealizowanym przez elektrociepłownie

Przegląd prasy

świadczenie nawet o 10-15% --Eurostat: Import węgla do Polski spadł do 16,3 mln ton w 2019 r. z ponad 19 mln ton w 2018 r. --Morawiecki: Polska gospodarka ma szansę rozwijać się w tempie ok. 3,3% w tym i przyszłym roku --Do rekordowej liczby prawie 445 tysięcy wzrosła w 2019 r. liczba zezwoleń na pracę

Przegląd prasy

antykryzysowej - o ustalaniu maksymalnych cen lub marż będzie bardzo trudne --Ceneo: Zainteresowanie materiałami budowlanymi i dekoracyjnymi rośnie średnio o 30% Parkiet --Średnie obroty na rynku akcji w marcu wyniosły 1,17 mld zł - to najlepszy wynik od sierpnia 2011 r. --Bogusław Grabowski: Rząd

Inflacja powyżej celu NBP może pojawić się w I poł. 2018 r. wg analityków

chińskim (ceny surowca spadają na aukcjach GDT), podobnie bieżąca dynamika cen węgla wg. kontraktów terminowych pozostaje ujemna (po długim okresie wzrostu na przełomie 2017 roku). Inflacja bazowa pozostała stosunkowo niska – po opublikowaniu struktury danych przez GUS szacujemy umiarkowany wzrost o

NIK: Do 100 lat potrwa osiągnięcie wymaganego poziomu stężeń pyłów zawieszonych

wahania popytu i cen węgla. Wskazano również, że realizowane w tym okresie działania nie przyczyniły się do zapewnienia rentowności i konkurencyjności na rynku krajowym i zagranicznym wiodących producentów węgla" - czytamy dalej. "W ocenie NIK, w okresie objętym kontrolą minister

Program naprawczy KHW zakłada m.in. zbycie części aktywów do SRK

mln w latach 2015-2020. Ma także pozwolić na redukcję kosztów w wymiarze 243 mln w 2015 r., 613 mln zł w 2016 r., 750 mln w 2017 r. i 2.047 mln w latach 2018-2020. Jak zaznaczono, utrzymanie dotychczasowego modelu funkcjonowania KHW przy aktualnych cenach rynkowych węgla spowoduje utratę płynności

Przegląd prasy

nad użyciem tych danych  -- Po 1 grudnia pacjenci nadal będą otrzymywać papierowe zwolnienia, bo lekarze nie chcą się zgodzić na przymusową elektronizację  Puls Biznesu --Polska będzie mniej konkurencyjna, handel odrzuci wyższe ceny, niskie marże spadną jeszcze bardziej , wzrośnie

Starus z Euler Hermes: Wzrost PKB Polski spowolni do 3,2% w 2020 r.

, gdyż każdy napływ środków unijnych stanowi dla nich szansę. "W kontekście tego jednak, co dzieje się aktualnie z kopalniami (hałdy pełne nikomu niepotrzebnego węgla, pogarszające się wyniki, przy równocześnie wciąż bardzo roszczeniowej postawie pracowników) spodziewamy się, że rząd będzie chciał

Duda + związkowcy = katastrofa górnictwa

węgla i nic nie wskazuje na to, by miał się on szybko odwrócić. Na rynku krajowym ceny surowca spadły dodatkowo dlatego, że Kompania Węglowa, by utrzymać płynność, sprzedaje węgiel, zgromadzony na hałdach bardzo tanio, uderzając w ten sposób w rentowne do niedawna spółki prywatne. Z tego powodu plany

Tegoroczna inflacja maksimum osiągnie w listopadzie br. wg analityków

odzwierciedlają rosnące ceny węgla na rynku światowym. W świetle dostępnych obecnie danych oczekujemy, że inflacja w listopadzie wzrośnie do ok. 2,3% r/r (m.in. z powodu dalszego wzrostu cen paliw), po czym w grudniu powinna obniżyć się do 1,9% r/r. (głównie efekt wysokiej bazy z końca 2016 r.). Dzisiejsze dane

Przegląd informacji ze spółek

Warszawie 3 i 4 kwietnia, podała spółka. Dostawy obejmą około 500 m3 towarów. Vantage Development sprzedał 205 lokali w I kwartale 2020 r. wobec 152 lokali rok wcześniej, podała  spółka. W I kw. br. Vantage przekazał 115 lokali. Lubelski Węgiel Bogdanka przekaże darowizny rzeczowe o wartości

mDM podniósł rekomendację CEZ do 'kupuj', wycenę obniżył do 82,68 zł

piątek około godziny 13:50 kurs wynosił 65,89 zł. "Naszym zdaniem potencjał do kontynuacji negatywnych tendencji na węglu jest już jednak ograniczony, szczególnie w zakładanym przez nas scenariuszu mocnego odbicia na rynku ropy. Uwzględniając aktualną kontraktację spółki nie widzimy więc

Przegląd informacji ze spółek

w galeriach handlowych, wdraża w terminie od 1 kwietnia do 30 czerwca 2020 r. zmiany w zakresie organizacji pracy personelu, podała spółka. Fabryki Mebli "Forte", mając na uwadze aktualną sytuację w Polsce i Europie, związaną z rozprzestrzenianiem się koronawirusa, w uzgodnieniu z

Emisja Taurona korzystna dla spółki, konieczna dla inwestycji wg analityków

mniejszościowych akcjonariuszy z tytułu wyższej ceny emisyjnej od aktualnego kursu będzie zależała od tego, po jakiej cenie uda się Tauronowi sprzedać wniesione aportem akcje i po jakich cenach będą one wycenione w aporcie" - napisał w komentarzu analityk mDM Kamil Kliszcz. Tylko w ostatnich dwóch latach

Kolejne banki wstrzymują kredyty Kopexowi

problem całej branży Rekordowo niskie ceny węgla sprawiają, że kopalniom na całym świecie nie opłaca się inwestować w nowy sprzęt. Firma zapowiedziała zmniejszenie wysokości płac, tak by dostosować je do warunków rynkowych, i być może zwolnienia. Dla porównania protestujący górnicy Kompanii Węglowej o

Spółka zależna Tauronu wypowiedziała umowy na zakup zielonych certyfikatów

między cenami umownymi a ceną rynkową zielonych certyfikatów. Szacunkowa wartość wyżej wskazanej straty z tytułu realizacji umów do końca pierwotnie zakładanego okresu obowiązywania umów (tj. do 2023 r.) – przy uwzględnieniu aktualnych rynkowych cen zielonych certyfikatów – wynosi około 343

Kalendarium ISBnews

WTOREK, 12 kwietnia Planowane posiedzenie Sejmu VIII kadencji -- IX Międzynarodowy Kongres Górnictwa Węgla Brunatnego, dzień II --11:00: Konferencja prasowa ES-System nt. perspektyw rozwoju spółki --11:00: Śniadanie prasowe Deloitte "Klauzula przeciwko unikaniu opodatkowania

Spadające wyniki Taurona są efektem niższych cen energii i rosnącej konkurencji

pozwoliły m.in. zrównoważyć spadki cen i wolumenów sprzedaży energii elektrycznej oraz węgla. Na lepsze wyniki w segmencie wytwarzanie (EBITDA I-III kw. 2014 r.: 200 mln zł, EBITDA I-III kw. 2013: 117 mln zł) wpływ miały takie czynniki jak trafnie obrana przez ten obszar strategia handlowa na bieżący rok

Inwestorzy zawiadamiają KNF. Kto "sypał" akcjami Kopeksu?

obrót akcjami Kopeksu od 1 do 19 kwietnia to zaledwie 253 tys. akcji. Komisja Nadzoru Finansowego analizuje to zawiadomienie. - Wystąpiliśmy do spółki o wyjaśnienia - powiedział nam Łukasz Dajnowicz z KNF. W wyniku problemów branży górniczej spowodowanej niskimi cenami węgla na świecie notowana na GPW

Kalendarium ISBnews

ŚRODA, 13 kwietnia -- IX Międzynarodowy Kongres Górnictwa Węgla Brunatnego, dzień III   -- Konferencja energetyczna EuroPower, dzień I   --09:00: Planowane posiedzenie Sejmu VIII kadencji --09:30: Konferencja prasowa BGŻ BNP Paribas nt. planów rozwoju banku  --12:30

Byli min. środowiska: Polska jest liderem poszukiwań gazu łupkowego w Europie

, że opinie o "niszczeniu bezpieczeństwa energetycznego i blokowaniu polskiego węgla" nie uwzględniają sytuacji branży węglowej, na którą wpływają szczególnie takie czynniki, jak: rekordowo niskie ceny surowców na świecie, socjalny charakter tego obszaru i bardzo wysoki koszt wydobycia

Inwestorzy postawili krzyżyk na giełdę

okazać przełomowe dla surowców, mianowicie dla węgla i ropy naftowej. Najpierw na rynek napłynęły informacje o planach Chin na ograniczenie wydobycia węgla o 500 mln ton do 2018 roku. Może to pozytywnie wpłynąć na ceny węgla, jednak w długim terminie. Nawiązując do polskiego sektora górniczego, niewiele

Aktywność gospodarcza silnie odbije w III kw. wg analityków

działach, m.in. w wydobywaniu węgla kamiennego i brunatnego (o 18.4%), w produkcji koksu i produktów rafinacji ropy naftowej (o 15.0%), czy maszyn i urządzeń (o 13.3%). Dane te wyraźnie wskazują, że wzrost produkcji przemysłowej w Polsce jest aktualnie napędzany z jednej strony krajowym popytem

Przegląd prasy

Emilewicz --Liczba towarzystw wycofujących się z ubezpieczania węgla wzrosła w 2019 r. ponaddwukrotnie — wynika z raportu przygotowanego w ramach kampanii Unfriend Coal --ATM Grupa skończyła kręcić pierwszy serial dla Netfliksa i szykuje się do premiery swłasnego filmu   ISBnews --Erbud

Dane o produkcji za VI skłaniają do rewizji prognoz wzrostu PKB wg analityków

wyraźnego spadku dynamiki PPI w czerwcu przyczynił się efekt wysokiej bazy odniesienia. Niska dynamika cen w przetwórstwie była m.in. pochodną spadków cen w kategorii „koks i produkty rafinacji ropy naftowej". W przypadku górnictwa mieliśmy do czynienia ze zniżką cen miedzi oraz węgla. W

CTE zawiesza subskrypcję akcji z powodu niekorzystnej sytuacji na rynku

Warszawa, 14.12.2015 (ISBnews) - Cenospheres Trade & Engineering (CTE) zdecydował o zawieszeniu subskrypcji akcji serii D z powodu "aktualnej niekorzystnej sytuacji na rynku kapitałowym", podała spółka. Nowe terminy oferty zostaną podane do 31 stycznia 2016 r. „Pomimo

Przegląd prasy

Moya wg gazety Parkiet --UKE i MC chcą uporządkować zasoby pasm, które mogą być wykorzystane przez operatorów sieci 5G --Szewczykowski z Orbisu: Liczymy, że potencjalne ochłodzenie koniunktury przyniesie urealnienie cen na rynku nieruchomości Dziennik Gazeta Prawna --Rząd ogłosi w br

Przegląd prasy

przyszłym roku  -- Ceny asfaltu mocno wzrosły - to zła wiadomość dla spółek zajmujących się budową dróg  Dziennik Gazeta Prawna  -- Tauron chce odstąpić kopalnię Węglokoksowi, a biznes ciepłowniczy PGE - ustalił DGP -- Dziesięć banków notowanych na GPW zarobiło w I kw. niecałe 2,5 mld zł

Bumech stawia na poprawę płynności, jesienią przedstawi kierunki strategiczne

Bałkanach. Oprócz zwiększania udziału eksportu Bumech planuje intensyfikację działań w segmencie usług górniczych. Spółka chce także zwiększać liczbę kontraktów wieloletnich. Na rynku światowym Bumech także dostrzega symptomy, m.in. wzrost cen węgla, które dają nadzieję na poprawę sytuacji w kolejnych

PGNiG: Wzrosty w Dystrybucji i Wytwarzaniu wpłynęły znacząco na wynik operacyjny

mln zł wyższy niż w 2014 roku. Wynik EBITDA wyniósł 679 mln zł, co oznacza wzrost o 46,7% r/r. "Na znaczącą poprawę wyniku wpływ miało zwiększenie przychodów ze sprzedaży ciepła oraz spadek kosztów zakupu węgla, będącego głównym paliwem do produkcji ciepła w tym segmencie (średnia cena surowca

Tauron: Wartość umowy na Jaworzno III wzrosła do 4,47 mld zł, termin to XI 2019

termin wykonania o 8 miesięcy - do listopada 2019 r., podał Tauron. Zaawansowanie budowy wynosi obecnie ok. 31,8%. "Na mocy aneksu cena umowy netto zostanie zwiększona o kwotę 71,05 mln zł (tj. do kwoty 4 470 mln zł), a termin na wykonanie przedmiotu umowy zostanie wydłużony o 8 miesięcy (tj

PGE GiEK, Energa Kogeneracja i PGNiG Termika podpisały umowę z PGG

, inwestycja ta ma olbrzymie szanse - w kilkuletniej perspektywie - okazać się dla koncernów energetycznych korzystna, zwłaszcza, kiedy ceny węgla na rynkach będą wyższe niż obecnie. Inwestycje, również te strategiczne, podejmuje się w momentach, kiedy ciekawe aktywa są atrakcyjnie wyceniane i można je nabyć

Strona społeczna w większości opowiedziała się za planem naprawczym KHW

podpisaliśmy w porozumieniu ze związkami w listopadzie ubiegłego roku, gwarantujemy wypłatę 14-tki na 4 marca tego roku i wypłatę marcową. Jednak bez porozumienia z bankami już po 20 marca możemy stanąć wobec silnego zagrożenia naszej płynności finansowej" - powiedział Łukaszczyk. W aktualnej wersji

Związki górnicze protestują. "Trzeba było nie obiecywać gruszek na wierzbie"

Sytuacja w branży pogarsza się z dnia na dzień. Ceny węgla wciąż spadają (obecnie ok. 48 dol. za tonę), a zadłużenie polskiego górnictwa rośnie. Obecne zobowiązania całej branży wynoszą ok. 15 mld zł. Spółki co miesiąc łatają dziury w swoich budżetach. Katowicki Holding Węglowy (KWH) i Kompania

Na GPW nadal znaczny optymizm, dziś najważniejsze wyniki finansowe spółek

niestabilności marż i wyceny własnych złóż. Pomimo de facto bardzo negatywnego przesłania, akcje JSW mają się dobrze. Inwestorzy nie chcą ich sprzedawać, licząc na dalsze wzrosty cen węgla. Optymizm jest więc znaczny. Czy nie za duży? W każdym mocnym trendzie pojęcie „zbyt dużego" optymizmu lub

Przegląd prasy

makrosektorowe od 18 III --Backlog Mostostalu Zabrze to 479 mln zł, z aktualnymi ofertami 676 mln zł --Senat przyjął ustawę dot. inwestycji w sektorze naftowym --Senat przyjął nowelizację prawa telekomunikacyjnego --Senat przyjął nowelizację ustawy o pod. akcyzowym dot. cen energii elektrycznej

100 najbogatszych Polaków 2016 "Wprost". Dominika i Sebastian Kulczykowie na czele, za nimi Solorz-Żak i Sołowow

Polkomtel, które tworzą zintegrowaną grupę medialno-telekomunikacyjną. W skład grupy kapitałowej wchodzą też m.in. spółki Centernet, Mobyland i Aero2. Poza tym Solorz kontroluje również Zespół Elektrowni Pątnów-Adamów-Konin, czyli drugiego co do wielkości producenta prądu z węgla brunatnego w Polsce. W

PGE: Komitet inwestycyjny rekomenduje blok gazowy dla Elektrowni Dolna Odra

przygotowany do ewentualnej rozbudowy do bloku gazowo-parowego ('CCGT ready') oraz blok gazowo-parowy. Szacowane koszty budowy bloku gazowego o mocy ok. 500 MW, oparte o rynkowe ceny realizowanych obecnie projektów, mieszczą się w przedziale 2-3 mln zł za MW" – czytamy dalej. PGE podkreśla, że ze

Przegląd informacji ze spółek

AmRest Holdings SE podpisał z Glovoapp23 S.L. umowę sprzedaży przez AmRest 100% udziałów w Restaurant Partner Polska Sp. z o.o. (PizzaPortal) na rzecz Glovo za łączną cenę 30 mln euro plus 5 mln euro kwoty warunkowej ("earn-out"), podała spółka.  Vicis New Investments (dawniej

Przegląd prasy

Holdings --Glapiński: Jeśli projekcja się spełni, można nie podnosić stóp też w 2018 r. --Glapiński podtrzymuje opinię o braku konieczności zmian poziomu stóp proc. w br. --mDM podniósł cenę docelową KGHM do 132,22 zł, nadal rekomenduje 'trzymaj' --RPP utrzymała stopy proc. bez zmian, ryzyko

Przegląd informacji ze spółek

zwiększenie niepodzielonego wyniku z lat ubiegłych o 40,4 mln zł, podały Puławy. Oferta konsorcjum Famuru (jako lidera) i Hydrotechu została wybrana przez Lubelski Węgiel Bogdanka w postępowaniu o udzielenie zamówienia na modernizację kombajnu ścianowego, a także dostawę obudowy ścianowej o szacunkowej

Dane z przemysłu wskazują na 4,3-4,5% r/r wzrostu PKB w II kw. wg analityków

się o 2,2% r/r, a ceny w górnictwie i wydobywaniu o 4,9% r/r, wobec wzrostów o odpowiednio 2,1% r/r (dane zrewidowane) i 4,1% r/r w poprzednim miesiącu (dane zrewidowane). Pomimo spadku cen węgla wzrost cen w górnictwie i wydobywaniu przyspieszył za sprawą rosnących cen miedzi. Roczne tempo wzrostu

Przegląd informacji ze spółek

Węglową (JSW), gwarantujące dostawy węgla na kolejne lata eksploatacji elektrowni Ostrołęka B, poinformowała spółka. PGG jest obecnie większościowym dostawcą, a pozostali są tzw. dostawcami uzupełniającymi. Cena emisyjna akcji emisji nr 9 dla posiadaczy warrantów subskrypcyjnych serii B, którzy wyrazili

Przegląd prasy

roku obrotów na poziomie 800 mln zł, podała spółka. Przychody Grupy Dekpol wzrosły o 59% do 571,8 mln zł w ujęciu r/r.   Ceny energii w hurcie kupowanej na 2019 r. wzrosły o ok. 127 zł/MWh w stosunku do 2018 r. w związku ze wzrostem cen uprawnień do emisji dwutlenku węgla, poinformował prezes

Przegląd informacji ze spółek

2018 r. w związku ze wzrostem cen uprawnień do emisji dwutlenku węgla, poinformował prezes Polskiej Grupy Energetycznej (PGE) Henryk Baranowski. Dellia Investments Projekt Echo 115, spółka zależna od Echo Investment, podpisała przedwstępną umowę z LUX Europa III S.a r.l., dotyczącą sprzedaży

Przegląd informacji ze spółek

Oferta Nextbike Polska została wybrana jako najkorzystniejsza w postępowaniu przetargowym, którego przedmiotem jest uruchomienie i zarządzanie Zielonogórskim Rowerem Miejskim, poinformowała spółka. Cena zaoferowana za realizację zamówienia wynosiła 5,49 mln zł brutto. Akcjonariusze Famuru

Przegląd informacji ze spółek

powołano Wojciecha Dróżdża, a na wiceprezesa ds. ekonomiczno-finansowych Sławomira Mirkowskiego. Lubelski Węgiel Bogdanka podpisała aneks do umowy sprzedaży węgla energetycznego do Elektrowni w Połańcu należącej do Engie Energia Polska, podała spółka. Aneks przedłuża obowiązywanie umowy do 2021 i

Przegląd informacji ze spółek

, wynika z uchwał.  Rada nadzorcza Infoscanu oddelegowała Macieja Nowaka, aktualnego członka rady, do pełnienia funkcji wiceprezesa zarządu. Jego głównym zadaniem ma być koordynacja oraz wsparcie ekspansji zagranicznej firmy, a także komercjalizacji urządzenia na kolejnych rynkach. Nowak będzie

Przegląd informacji ze spółek

Cena emisyjna jednej akcji serii N Globe Trade Centre (GTC) została ustalona na 8,29 zł, podała spółka.  XTPL odnotowało 3,34 mln zł skonsolidowanej straty netto w I kw. 2019 r. wobec 0,84 mln zł straty rok wcześniej, podała spółka w raporcie. Krajowa Izba Odwoławcza (KIO) nakazała

Tauron zacznie oszczędzać, żeby poprawić wyniki. Będą zwolnienia?

Jak czytamy w komunikacie spółki, program został opracowany z uwzględnieniem aktualnej sytuacji rynkowej oraz konieczności utrzymania stabilnej sytuacji finansowej w grupie. W 2018 r. EBITDA (zysk operacyjny przed odsetkami, podatkami i amortyzacją) ma się zwiększyć o blisko 400 mln zł i utrzymać

Przegląd prasy

. Wynagrodzenie ryczałtowe spółki z tytułu realizacji umowy wynosi 22,5 mln zł netto. --BGŻ Optima ma ponad 200 tys. klientów, poinformował dyrektor zarządzający BGŻ BNP Paribas Piotr Marciniak. Jednak aktualnym priorytetem jest „duży" bank. --Cena akcji w ofercie publicznej akcji Novaturas

Przegląd informacji ze spółek

Wrocławiu za cenę 33,07 mln zł netto, podała spółka. Konsorcjum firm Mota-Engil Central Europe oraz Mota Engil Engenharia e Construcao zawarło z Generalną Dyrekcją Dróg Krajowych i Autostrad umowę na budowę drogi ekspresowej S5 Poznań – Wrocław na odcinku węzeł Radomicko (bez węzła) – węzeł

MM Prime TFI zaleca 'umiarkowanie pozytywne' nastawienie do rynku akcji w br.

dostosowywania podaży do popytu już się rozpoczął – duże koncerny wydobywcze ograniczają produkcję, Chiny zamykają kopalnie węgla, producenci ropy starają się być elastyczni. Do cen sprzed 2014 r. już nie wrócimy, bo zmiany w strukturze podaży i popytu są strukturalne i każdy większy wzrost cen ropy

Przegląd informacji ze spółek

marca br., poinformowała spółka.  Rada nadzorcza Lubelskiego Węgla Bogdanka powołała Artura Wasila na stanowisko prezesa od 21 marca, podała spółka. Grzegorz Kowalik zrezygnował z funkcji wiceprezesa Ferrum ds. finansowych i restrukturyzacji, podała spółka. Rada nadzorcza Lokum Deweloper

Przegląd informacji ze spółek

dostawy węgla energetycznego do elektrowni w Połańcu, przedłużający czas na zawarcie aneksu ustalającego cenę na 2019 r. do końca września br., podała spółka. Emperia Holding chciałaby przejąć 1 lub 2 sieci sklepów, aby dokonać skokowego rozwoju w obszarze detalicznym, wynika z wypowiedzi prezesa

Przegląd informacji ze spółek

Daniel Obajtek. Wartość jednego mobilnego laboratorium to ok. 1,5 mln zł. Asbis chce mieć łącznie 25 punktów Apple Premium Reseller (APR) w krajach byłego ZSRR w połowie przyszłego roku wobec 15 posiadanych aktualnie, poinformował poinformował dyrektor finansowy Marios Christou. Asbis oczekuje silnej

Przegląd informacji ze spółek

zminimalizować negatywny wpływ wysokich cen uprawnień do emisji CO2 i węgla na EBITDA w 2018 r., poinformował wiceprezes Jacek Kościelniak. Feerum pozytywnie ocenia przebieg rozpoczętego kontraktu w Tanzanii i nie obawia się o jego realizację, poinformował prezes Daniel Janusz. Energa prowadzi dialog z

Tygodniowy przegląd informacji ISBtech z sektora TMT

Telekomunikacji (KIGEiT) zwróciła się z apelem do prezesa rady ministrów przed planowanym ogłoszeniem rozporządzenia dotyczącego wprowadzania kas wirtualnych, w którym pojawiło się rozszerzenie grupy pilotażowej na gastronomię, hotelarstwo oraz handel węglem, o jego odrzucenie w zakładanym kształcie i dalsze

Przegląd informacji ze spółek

pośredniczący - Trigon Dom Maklerski. Cena transakcyjna wyniosła 5,77 zł za jedną akcję. Wakacje.pl, spółka zależna Wirtualna Polska Holding, uzgodniła warunki transakcji oraz zawarła z trzema osobami fizycznymi oraz EVG Invest umowę, na podstawie której nabędzie wszystkie 700 udziałów spółki My Travel o

10 sposobów na zmniejszenie rachunków za ogrzewanie

chore drzewa. W takiej sytuacji lepiej kupić niedrogi kocioł komorowy (cena najtańszego to około 2100 zł). Montaż kotła na pelety wiąże się z wydatkiem nie mniejszym niż 9000 zł. Wysokie też będą koszty ogrzewania domu peletami, gdyż są one droższe niż węgiel. Zaleca się podłączenie dodatkowego kotła do

Tygodniowy przegląd informacji ISBtech z sektora TMT

Europejskiej z 2019 r., tj. w przeliczeniu na ekwiwalent dwutlenku węgla, CO2e, Spółki te (bądź grupy kapitałowe które one tworzą) wyemitowały średnio 106 ton gazów cieplarnianych w przeliczeniu na każdy 1 mln zł przychodów. Dodatkowo 47 spółek zaprezentowało emisję wyłącznie CO2, czyli jednego z gazów

Tygodniowy przegląd informacji ISBtech z sektora TMT

;Dominujący udział w rynku treści wideo ma YouTube, z platform VOD korzysta aktualnie co ósmy użytkownik smartfona z systemem Android. Analizując dane widzimy, jak szybko zmieniają się zachowania widzów na korzyść wybranych aplikacji. Użytkownicy przede wszystkim chcą mieć możliwość wyboru – co, kiedy i