aktualna wycena akcji na giełdzie

Black Rock przekroczył 5% głosów na walnym zgromadzeniu Banku Pekao

akcji w sektorze (27-proc. potencjał wzrostu kursu na podstawie średniej ceny docelowej z aktualnych rekomendacji), a 72% rekomendacji dla akcji Banku Pekao to "kupuj", wskazano także w komunikacie. "Pomimo relatywnie niskiej obecnie wycenie giełdowej, bank zachowuje premię w wycenie

Wysokie obroty na GPW potwierdzają wagę wzrostów WIG20

paradoksalnie sprzyjać wzrostom wycen akcji, utwierdzając inwestorów w przekonaniu, że banki centralne będą nadal stymulować gospodarkę. Stało się - na parkiet warszawskiej giełdy z impetem wdarł się kapitał zagraniczny, ciągnąc WIG20 w górę, dzięki czemu pokonał on wczoraj dwumiesięczne szczyty i zakończył

Ferrum: Wartość rynkowa linii Bender wynosi 74,6 mln zł wg rzeczoznawcy

25,4 mln zł. Nowa linia działa w Ferrum od połowy 2018 roku. Wartość rynkową linii Bender oszacowano na podstawie podejścia dochodowego. W wycenie uwzględniono informacje o aktualnych rynkowych poziomach produktów gotowych, przy uwzględnieniu kosztów prowadzenia działalności usługowej, jak również

Ferrum: Cena w wezwaniu FIPP FIZAN nie jest godziwa, ale adekwatna do nastrojów

Warszawa, 18.10.2018 (ISBnews) - Cena zaproponowana w wezwaniu Funduszu Inwestycji Polskich Przedsiębiorstw FIZAN na sprzedaż akcji Ferrum wysokości 4,39 zł za akcję, nie odpowiada wartości godziwej spółki, ale jest adekwatna do obecnie panujących nastrojów na Giełdzie Papierów Wartościowych w

Kurs PLN nadał bardzo zmienny, zależny od notowań indeksów w USA

Warszawa, 26.03.2020 (ISBnews/ CMC Markets) - Przyszłość złotego pozostaje niepewna, a zmienność cen utrzymuje się na bardzo wysokich poziomach. Kursowi PLN niestety nie pomogły działania RPP. Ostatnim źródłem nadziei dla inwestorów pozostają notowania amerykańskich akcji, od których zależą

Obecnie psychologiczną barierę na indeksie WIG20 stanowi poziom 1600 pkt

Warszawa, 10.03.2020 (ISBnews) - Po wczorajszym, dramatycznym krachu na wiodących rynkach akcji, WIG20 może dziś odbić nieco w górę. W kolejnych dniach będą jednak napływać informacje o dalszych zachorowaniach na Covid-19 w Polsce, co nie będzie pomagać wycenom na GPW. Inwestorzy obawiają się, że

Redan i Radosław Wiśniewski mają list intencyjny dot. sprzedaży Top Secret

zakładowego spółki, za łączną cenę 10 000 zł ustaloną zgodnie z wyceną udziałów Top Secret sporządzoną w dniu 14 lipca 2020 r. przez rzeczoznawcę Marcina Kubiczka wg stanu na dzień 31.03.2020 r.; warunkiem zbycia ww. udziałów spółki będzie uzyskanie niezbędnych zgód korporacyjnych, a także wydanie przez

PBKM rozpoczął emisję akcji serii L bez pp, w subskrypcji prywatnej

szacowana łączna wycena wynosi ok. 25 mln euro. W listopadzie prezes PBKM Jakub Baran poinformował także, iż spółka zakłada, że środki z emisji akcji wykorzysta w ciągu 12 miesięcy.  Prezes powiedział także, że spółka ze względu na słabą sytuację na warszawskiej giełdzie oczekuje dalszego

Początek grudnia nie wróży 'rajdu świętego Mikołaja' na GPW

Warszawa, 03.12.2019 (ISBnews/ CMC Markets) - Napędzane przez protekcjonistyczne zapędy Donalda Trumpa spadki na zachodnich giełdach znalazły dziś w nocy odzwierciedlenie w zniżkach notowań w Azji. Nie będzie to dziś pomagać wycenom akcji na GPW, co może studzić nadzieje inwestorów

Ferrum: Cena w wezwaniu Watchet niższa od wartości godziwej, wezwanie korzystne

, że wezwanie będzie miało pozytywny wpływ na działalność spółki i nie wyklucza odpowiedzi na nie, podało Ferrum. "Biorąc pod uwagę wycenę akcji spółki na rynku regulowanym w ostatnich sześciu miesiącach przed ogłoszeniem wezwania zarząd wskazuje, że zaproponowana w wezwaniu cena jest

Akcjonariusze PBKM zdecydowali o emisji akcji serii L bez prawa poboru

Jakub Baran poinformował, iż spółka zakłada, że środki z emisji akcji wykorzysta w ciągu 12 miesięcy.  Prezes powiedział także, że spółka ze względu na słabą sytuację na warszawskiej giełdzie oczekuje dalszego zainteresowania ze strony zagranicznych inwestorów. Stwierdził, że w 

Polnord dokonał odpisu aktualizacyjnego na kwotę ok. 31,13 mln zł

Warszawa, 24.04.2018 (ISBnews) - Polnord podjął decyzję o dokonaniu aktualizacji wyceny wartości aktywów finansowych spółki. Aktualizacją wartości objęte zostały m.in. akcje spółki Korporacja Budowlana Dom w Kartoszynie w kwocie 28,45 mln zł oraz pożyczka wraz z należnymi odsetkami na łączną

Inwestorzy na GPW ofiarą obaw o chiński odwet na amerykanach

pogrążyły wczoraj notowania akcji, również w Warszawie. Aktualnie kluczowym wsparciem dla WIG20 jest pułap 2100 pkt. i można się obawiać, że popyt na akcje nie pojawi się dopóki notowania nie spadną do tego właśnie poziomu. W sytuacji wyprzedaży na parkietach w USA inwestorzy jeszcze szybciej uciekali z

Prezes Sygnity: Aktualna wycena spółki jest bardzo mocno zaniżona

. spółka będzie kontynuować skup akcji. "Uważamy, że będzie on miał pozytywny wpływ na zachowanie kursu akcji i świadczy o wadze przykładanej przez zarząd do tego, co jest najważniejsze dla akcjonariuszy - wycenie akcji spółki na giełdzie" - czytamy także. Wg stanu na 14 lipca Sygnity

Navigator/Fordata: Liczba transakcji M&A wzrosła r/r do 53 w I kw. 2017

akcje spółek notowanych na GPW, których tylko w I kwartale 2017 roku było już kilkanaście. Należy przewidywać, że wraz z rosnącymi wycenami spółek liczba wezwań powinna systematycznie wyhamować, jednak - jak widać - aktualne poziomy wycen spółek są wciąż atrakcyjne dla inwestorów, co obrazuje duża

Prezes PKN Orlen: Nie kupimy Grupy Lotos za wszelką cenę

Lotosu na warszawskiej giełdzie podrożały o ponad 70%, szef Orlenu zwrócił uwagę, że poza aktualną wyceną giełdową na ostateczną cenę transakcji będzie się składać przede wszystkim ocena rentowności tego przedsięwzięcia z uwzględnieniem środków zaradczych, ale też negocjacje ze Skarbem

Przegląd informacji ze spółek

sprawie zatwierdzenia jej prospektu emisyjnego, podała spółka. Zarząd spółki podjął decyzję o przesunięciu debiutu na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie na późniejszy okres. BNP Paribas Bank Polska zdecydował o utworzeniu rezerwy dotyczącej proporcjonalnego zwrotu prowizji w przypadku

Jeśli pozytywne nastroje utrzymają się, WIG20 może zmierzać w kierunku 2200 pkt

Warszawa, 10.09.2019 (ISBnews/ CMC Markets) - WIG20 nabrał wiatru w żagle i otwiera się droga w kierunku 2200 pkt. Zachowanie indeksów GPW świadczy o tym, że do naszych rodzimych akcji płynie globalny kapitał. Inwestorzy czekają jednak na kluczowe rozstrzygnięcia, jakie przyniosą posiedzenia

KNF: Wynik netto domów maklerskich spadł o 82,2% r/r do 27,7 mln zł w 2019 r. 

niskie wyceny spółek na polskiej giełdzie nie zachęcały do pozyskiwania kapitału w drodze emisji akcji, ale nie były też wystarczającym argumentem dla inwestorów do większych zakupów na rynku wtórnym" - czytamy dalej.  Poza koniunkturą rynkową przyczyn spadku przychodów doszukiwać się można w

Red Dev Studio i MedFood Group mają JV dotyczące projektu serii gier

. Wejściu na giełdę będzie towarzyszyć emisja akcji o wartości do 3 mln zł.  "Debiut na NewConnect, a docelowo na rynku głównym GPW, był od początku celem strategicznym naszego projektu inwestycyjnego. Obecnie na NewConnect i głównym parkiecie nie ma spółki o tak innowacyjnym i kompleksowym

Idea Bank sprzedaje Leszkowi Czarneckiego 15% Idea Getin Leasing za 75 mln zł

transakcyjny Idea Cloud. Akcje Idea Banku są notowane na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie od 2015 roku. (ISBnews)  

Immofinanz rekomenduje nieodpowiadanie na wezwanie PHI/O1

- Victoriapartners, podano także. Członkowie zarządu i rady nadzorczej Immofinanz, którzy posiadają akcje spółki, również deklarują, że nie sprzedadzą ich w wezwaniu. W uzasadnieniu rekomendacji zarządu wskazano na fakt, że oferowana cena za akcję jest 36,4% niższa od wyceny aktywów na akcję wg metody EPRA NAV

TelforceOne:Ponowne wpisanie do statutu kapitału docel. zgodne z interesem firmy

dacie. TelForceOne to czołowy polski importer, dystrybutor oraz producent urządzeń mobilnych i akcesoriów do nich. Spółka tworzy grupę kapitałową, która od marca 2007 roku jest notowana na warszawskiej giełdzie. Posiada sieć partnerów w Polsce i Europie oraz nowoczesne Centrum Dystrybucyjno

Mostostal Zabrze miał 2,05 mln zł zysku netto w I kw. 2019 r.

budowlanych notowanych na warszawskiej giełdzie. Kapitalizacja spółki to 64 mln zł (stan na 16 maja 2019 r.), podano w materiale. "Wskaźnik P/E oraz P/BV na koniec marca bieżącego roku wynosiły odpowiednio 0,47 oraz 7,44. Z jednej strony świadczy to o atrakcyjności naszych akcji pod kątem inwestycyjnym

GTC: Debiut na giełdzie w Johannesburgu wstępnie planowany na 18 sierpnia

Warszawa, 06.07.2016 (ISBnews) - Giełda Papierów Wartościowych w Johannesburgu (JSE) dopuściła akcje Grupy GTC do obrotu na swoim głównym parkiecie w ramach notowania spółek zagranicznych (inward listing). Debiut jest wstępnie planowany na 18 sierpnia, podała spółka. "Grupa będzie

WIG i PLN dyktują tempo, ale trzeba uważać na dane ekonomiczne

wskazywały na pewne spowolnienie tamtejszej gospodarki. Rynek staje się więc wyjątkowo wrażliwy na dane makroekonomiczne. Dla inwestorów aktualnie najważniejsza jest informacja, że WIG20 wyraźnie wybił się z konsolidacji, która nie pozwalała akcjom największych, polskich spółek na wejście na nowe poziomy

Dobre wyniki finansowe mogą dodać spółkom GPW wiatru w żagle

też inwestorzy zaangażowani w polskie akcje „blue chips" za pośrednictwem kontraktów CFD dostępnych na platformie transakcyjnej CMC Markets. Najskuteczniejsi z nich od przełomu listopada i grudnia konsekwentnie oczekują zwyżek notowań, a aktualnie 91% z nich utrzymuje pozycje na wzrost

Zarządzający Excalibur FIZ: Polskie akcje są w początkowej fazie fali wzrostowej

;- wyliczył Gaworecki. Zauważył też, iż uwolnienie zaledwie 1% depozytów i zainwestowanie ich na giełdzie oznacza wygenerowanie 7 mld zł popytu na akcje. "Te pozytywne sygnały zarówno z polskiej jak i globalnej gospodarki stoją w sprzeczności z obserwowanym przez nas poziomem wycen polskich spółek

Skarbiec TFI: W rynkowym stresie pojawiają się najlepsze okazje inwestycyjne

najlepsze okazje. "W tym roku materializują się w zasadzie wszystkie scenariusze negatywne, które na początku roku miały doprowadzić do załamania koniunktury na giełdach i w gospodarce. Eskalacja napięć handlowych na linii USA-Chiny, igranie ze standardami sprawowania władzy przez prezydenta Donalda

Nextbike chce utrzymywać bardzo wysoką dynamikę wzrostu skali działalności

;Jesteśmy pierwszą na świecie spółką z branży bike sharing na giełdzie. Chcemy rozwijać się jeszcze bardziej dynamicznie. Nasza flota wzrosła w kilka lat do ok. 12 tys. rowerów i wierzymy, że silny wzrost liczby obsługiwanych przez nas rowerów będzie się utrzymywał. Miasta w których już działamy są wciąż

Zarząd Rovese ocenia, że cena 1,42 zł w wezwaniu na akcję spółki jest godziwa

nie przeprowadzał wyceny spółki i nie szacował odrębnie wartości godziwej, ale oparł się art. 79 Ustawy o ofercie publicznej. 'Przy oferowanej cenie, wskaźniki rynkowe wyceny akcji grupy spółki, liczone na podstawie wyników za okres 12 miesięcy, kończących się 30 września 2014 roku, wynoszą EV

Tygodniowy przegląd informacji ISBtech z sektora TMT

przygotowuje się właśnie do emisji akcji. Zebrane fundusze przeznaczone zostaną na dalszy rozwój firmy, w tym ekspansję zagraniczną. OMNIOXY planuje także uruchomienie w Polsce produkcji nowych serii komór hiperbarycznych co wiąże się z inwestycjami w badania i rozwój, certyfikację, wyposażenie hali

Przegląd prasy

nadal jest obecny w wycenach obligacji, ale w przypadku papierów o bliskim terminie wykupu coraz trudniej go odnaleźć i rentowności nie są już tak kuszące --Spółki walczą o zwiększenie wydobycia ropy i gazu poza Polską --Na Novej Giełdzie pojawiły się kontrakty terminowe na WIG20 --W czerwcu

Tygodniowy przegląd informacji ISBtech z sektora TMT

: "Debiut naszego giganta e-commerce byłby impulsem dla polskiego parkietu. Byłby to największy debiut w historii GPW i jednocześnie przy aktualnej wycenie, Allegro stałoby się największą spółką na warszawskim parkiecie. Dodatkowo, to mogłoby przyciągnąć kapitał zagraniczny, a ten dla warszawskiej

Przegląd informacji ze spółek

Zachodniej w Łodzi, który zwiększa jej wartość o ok. 4,7 mln euro netto (ok. 20,3 mln zł netto), podała spółka. EC Będzin S.A. postanowiła zakończyć proces sprzedaży EC Będzin sp z o.o. z uwagi na aktualne warunki rynkowe oraz brak ustawy o wsparciu kogeneracji, utrudniające jej realną wycenę, podała

Na GPW nadal znaczny optymizm, dziś najważniejsze wyniki finansowe spółek

niestabilności marż i wyceny własnych złóż. Pomimo de facto bardzo negatywnego przesłania, akcje JSW mają się dobrze. Inwestorzy nie chcą ich sprzedawać, licząc na dalsze wzrosty cen węgla. Optymizm jest więc znaczny. Czy nie za duży? W każdym mocnym trendzie pojęcie „zbyt dużego" optymizmu lub

Strata netto Immofinanz wyniosła 154,4 mln euro w I-II kw. skróconego r.obr 2016

wycen (MSSF) w wysokości -105,7 mln euro na akcjach CA Immo" - czytamy w komunikacie. "Nasze aktywności w ostatnich kwartałach skupiały się w nadal na prowadzonych z sukcesem działaniach w zakresie rynku biurowego oraz handlowego, wzroście efektywności naszej oferty a także dalszej poprawie

NIK: Prywatyzacja PKP Energetyki była legalna, ale niesie ryzyka

Energetyka SA (spółka celowa Caryvill Investment Sp. z o.o., powiązana z CVC Capital Partners LTD) jest inwestorem finansowym. Po osiągnięciu założonej stopy zwrotu z inwestycji może nie być zainteresowany dalszym utrzymywaniem akcji i wystawić je na sprzedaż. Kolejny nabywca natomiast może być

Arabski fundusz przejmuje 5 proc. akcji właściciela Pekao SA

drugim największym udziałowcem we włoskiej grupie bankowej. Największym jest włoska grupa inwestycyjna Mediobanca. Udziały w UniCredit ma też m.in. bank centralny Libii (ok. 4,6 proc. akcji). Zakupione przez Aabar akcje według aktualnej wyceny rynkowej są warte ok. 1,84 mld euro. Włoski bank zebrał w tym

Amundi Polska TFI nadal celuje w 4 mld zł aktywów na koniec 2017 roku

potencjał w porównaniu chociażby do inwestycji na giełdach europejskich. "Aktywnie szukamy nowych dystrybutorów naszych produktów wśród banków, ubezpieczalni, czy domów maklerskich. Uważamy, że odpowiadamy na aktualne oczekiwania klientów detalicznych. Wprowadziliśmy Amundi Globalnych Perspektyw

Polska Firma Przyszłości. Nie mamy biznesowego "jednorożca", ale są pretendenci

Czym w biznesie są jednorożce? To firmy finansowane często przez fundusze venture capital. Ich wartość bardzo szybko rośnie i w krótkim czasie przekracza miliard dolarów. W przypadku graczy obecnych na giełdzie wycenę określa się na podstawie wartości akcji. Dla pozostałych firm wartości są

Grecja i Chiny głównymi tematami tygodnia

akcji przez brokerów), a ile działań inwestorów. Na bazie odreagowania na giełdach zyskuje również rynek surowcowy który jest bardzo mocno skorelowany z azjatyckimi parkietami. Trudno jednak być optymistą - notowania na azjatyckich parkietach są mocno oderwane od fundamentalnych wycen, co chyba nigdy w

Tygodniowy przegląd informacji ISBtech z sektora TMT

uchwałę w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego spółki w ramach kapitału docelowego w drodze emisji 26 066 akcji zwykłych na okaziciela serii B w drodze subskrypcji prywatnej, podała spółka. Źródło: ISBnews Incuvo: Spółka z branży gier wideo, której specjalizacją jest produkcja i portowanie

Tygodniowy przegląd informacji ISBtech z sektora TMT

w Wilnie, który już niebawem połączy światowe giełdy i uczyni je bardziej dostępnymi dla szerokiego grona inwestorów. Spółka pracuje obecnie nad specjalną aplikacją, która pozwoli użytkownikom na łatwy, przejrzysty i tani dostęp do akcji, obligacji i funduszy inwestycyjnych typu ETF notowanych

Tygodniowy przegląd informacji ISBtech z sektora TMT

nowoczesnemu podejściu do benefitów pracowniczych. Projekt firmy opiera się na finansowych korzyściach dla pracowników, jednym z nich jest możliwość wcześniejszego otrzymania wynagrodzenia niż zakłada to umowa z pracodawcą.  Źródło: spółka GIEŁDA, EMISJE, M&A  ABC Data: W wezwaniu na akcje

Przegląd prasy

zł, (ROE) powyżej 7,7% oraz wskaźnik (C/I) poniżej 47%, podał bank. --Sfinks Polska ustalił cenę emisyjną akcji serii P na 1 zł za akcję, podała spółka. --Komisja Nadzoru Finansowego (KNF) wydała zgodę na zaliczenie przez mBank środków z tytułu emisji dwóch serii obligacji podporządkowanych w

Przegląd informacji ze spółek

Środowiska w perspektywie na lata 2018-2021. Cele strategiczne w 2021 roku to: zysk netto powyżej 180 mln zł, (ROE) powyżej 7,7% oraz wskaźnik (C/I) poniżej 47%, podał bank. Sfinks Polska ustalił cenę emisyjną akcji serii P na 1 zł za akcję, podała spółka. Komisja Nadzoru Finansowego (KNF) wydała zgodę

Erbud raczej nie powtórzy ubiegłorocznej sprzedaży przez spowolnienie w Polsce

jednak na wzrost za granicą, który skompensuje częściowo spadek na krajowym rynku. "Obecnie ciężko liczyć na zwiększenie rynku budownictwa kubaturowego w Polsce. Dlatego patrząc na przychody za I półrocze plus aktualny portfel na ten rok, czyli ok. 700 mln zł, mało prawdopodobne jest powtórzenie

Investors TFI: Celem minimum dla indeksu WIG jest 68 tys. pkt w 2018 r.

Warszawa, 08.01.2018 (ISBnews) - Celem minimum dla hossy trwającej na Giełdzie Papierów Wartościowych pozostaje pokonanie szczytu z 2007 roku, czyli poziomu 68 tys. punktów na indeksie WIG, uważają zarządzający Investors TFI. Według nich, zwłaszcza przy poprawie sytuacji małych i średnich

Asseco na razie nie kupi Sygnity, brakuje zgody UOKiK

sprzedaży sprzętu. W poniedziałek za akcje Sygnity płacono ok. 19 zł, czyli mniej niż wynosi cena na wezwaniu. Jednak przez dłuższy czas od ogłoszenia wezwania cena akcji utrzymywała się powyżej tej, którą proponowało Asseco. Sprawdź aktualny kurs Sygnity Czytaj też: Adam Góral, prezes Asseco: Po co nam

Przegląd informacji ze spółek

o 158 lokali w IV i V etapie osiedla, podała spółka. Akcjonariusze Giełdy Praw Majątkowych Vindexus zdecydowali o przeznaczeniu 1,74 mln zł na dywidendę, co oznacza wypłatę w wysokości 0,15 zł na akcję, wynika z uchwał zwyczajnego walnego zgromadzenia. Rada nadzorcza Empik Media & Fashion (EMF

Tygodniowy przegląd informacji ISBtech z sektora TMT

% udziałów spółki przy wycenie post-money 11,2 mln zł.  Źródło: ISBnews Skinwallet: Finalizuje prace nad dopuszczeniem akcji do obrotu giełdowego i liczy na debiut w przeciągu najbliższych tygodni, podała spółka. Skinwallet pozyskał także nowych inwestorów finansowych.  Źródło: ISBnews Drago

Kredyt Inkaso: Nie mówimy 'nie' inwestorowi strategicznemu

ocenie, spór z Best nie wpłynął na działalność operacyjną spółki i "w tym obszarze spółka cały czas jest mocna". "Natomiast niewątpliwie ma wpływ na wizerunek spółki, co przekłada się na jej aktualną wycenę na giełdzie. Fundamentalnie nie ma żadnych powodów do spadku kursu akcji, ale

JHM Development podtrzymuje plan wzrostu sprzedaży do 300 mieszkań w 2017 r.

projekty - pozwalają mi patrzeć z optymizmem na realizację naszych celów. Jestem pewna, że rok 2017 zakończymy zgodnie z zapowiedziami - 300 sprzedanych mieszkań, a dodatkowo rozbudowa CH Marywilska 44, o Wodny Park Handlowy, przyczynią się do dalszego rozwoju Grupy oraz wzrostu zysków i wyceny akcji"

Zysk netto Immofinanz spadł r/r do 79,2 mln euro w I-III kw. r. fin. 2014/15

zdarzenia, takie jak wzrost ceny akcji BUWOG, które obecnie generują rezerwy na nieujawnianym poziomie" - podsumowano w komunikacie. Grupa inwestycyjno-deweloperska Immofinanz AG jest spółką notowaną na głównym rynku warszawskiej giełdy od 7 maja 2013 r. oraz na giełdzie w Wiedniu od 1996 roku

Tygodniowy przegląd informacji ISBtech z sektora TMT

, poinformował ISBtech Piotr Krzysztofik, vice president & country head, Poland & Croatia.  Źródło: ISBnews Premium Fund: Spółka która zmienia nazwę na Oxygen, jako pierwsza giełdowa firma pod logo swojej spółki zależnej Mousetrap Games, zbiera środki w crowdfundingowej emisji akcji na produkcję gier

Przegląd informacji ze spółek

zdecydowali o przerwie do 3 marca br. w walnym, które miało decydować o emisji akcji, wynika z uchwał walnego. ZUE zdecydowało o częściowym rozwiązaniu rezerwy utworzonej na ryzyka rozliczenia kontraktu na budowę zajezdni Franowo w Poznaniu w kwocie 9 mln zł, podało ZUE. Czynność ta będzie miała

Strategie inwestowania na giełdzie. Która najlepsza?

Nadrzędnym celem każdego inwestora jest zarobić na akcjach. Ile? 10 proc.? 100 proc.? A może 1000 proc.? Nawet ta ostatnia liczba nie jest z gatunku science fiction, bo co pewien czas zdarzają się na giełdzie prawdziwe perełki, które cierpliwym przynoszą kokosy, pomnażając ich oszczędności w

Po co jest akcja? Czyli bądź z ryzykiem za pan brat

inwestycji, ale również specjalne prawa i obowiązki. Akcje na okaziciela i imienne Pierwsze nie są przypisane do konkretnego akcjonariusza i można nimi najswobodniej handlować. Na giełdzie jest wymóg, aby wszystkie akcje w obrocie były właśnie papierami na okaziciela, bo tylko wtedy mogą w maksymalnie szybki

Tarot inwestycyjny 2015: Dolar górą, frank w ryzach

GPW można było w ubiegłym roku zarobić średnio 4,2 proc. - Musimy się przygotować na kolejny niełatwy rok z wieloma zagrożeniami. Jednak aktualny lekki pesymizm co do akcji traktujmy jako szansę - mówi Bugaj. Zgodnie z giełdową maksymą: "Większość nigdy nie ma racji". Rok temu nastroje

Tygodniowy przegląd informacji ISBnews z sektora TMT

działającymi w Silicon Valley. Jednak za jeszcze ważniejszy fakt uznaje zaprezentowanie swojej technologii na rynku amerykańskim, która wpisuje się w aktualne trendy za oceanem, powiedział ISBnews.tv prezes Maciej Okniński. W najbliższych miesiącach Unified Factory będzie również pracował nad wersją swojego

Spadki na GPW. Przodował największy deweloper

KGHM, Lotosu, PBG i JSW. Aktualne notowania wszystkich spółek z WIG20 znajdziesz tutaj. 16.10 Lepsze od oczekiwań dane z USA. Zamówienia w tamtejszym przemyśle spadły w styczniu o 1 procent w ujęciu miesiąc do miesiąca. Analitycy prognozowali spadek zamówień o 1,5 proc. Giełdy na

Co siedzi w funduszu

Informacje o tym, jak radzą sobie fundusze z inwestowaniem, dostępne są dla wszystkich. Towarzystwa funduszy inwestycyjnych każdego dnia roboczego publikują (zwykle na swoich stronach WWW) informacje o wycenie, czyli aktualnej wartości jednostek danego funduszu, oraz o tym, czy zanotowały wzrost lub spadek

Tygodniowy przegląd informacji ISBtech z sektora TMT

odczujemy dzięki przyjętej przez Sejm megaustawie. Obecnie blisko 5 milionów gospodarstw domowych nie ma dostępu do szerokopasmowej sieci, a aktualne przepisy regulujące proces inwestycji telekomunikacyjnych mają przeszło 10 lat. Nie odpowiadają na potrzeby Polaków i polskiej gospodarki. Megaustawa trafi

Skarb państwa i Eureko ubiły interes na PZU

według aktualnej wyceny będzie mógł pozyskać jeszcze ok. 6,5 mld zł ze sprzedaży 20 proc. akcji. Bilans inwestycji w PZU jest dla Eureko korzystny. Według naszych wyliczeń Eureko zainwestowało w sumie w akcje PZU w kilku transakcjach ok. 5 mld zł. Taką kwotę z grubsza odzyskało z samych tylko dywidend

Fundusze inwestycyjne dla początkujących

bessa, to właśnie tam straty będą najbardziej bolesne. Od pewnego czasu w ofercie TFI pojawiły się fundusze aktywnej alokacji. Ich zarządzający starają się dopasować do aktualnej sytuacji na rynku. W czasach wzrostów na giełdach kierują środki w akcje. Natomiast kiedy na rynku finansowym panuje gorsza

Co siedzi w funduszu i jak zarobić na nim krocie?

Informacje o tym, jak radzą sobie fundusze z inwestowaniem, dostępne są dla wszystkich. Towarzystwa funduszy inwestycyjnych każdego dnia roboczego publikują (zwykle na swoich stronach WWW) informacje o wycenie, czyli aktualnej wartości jednostek danego funduszu, oraz o tym, czy zanotowały wzrost lub spadek

Tygodniowy przegląd wiadomości ISBnews z sektora TMT

uzasadnienia w jej sytuacji. "W opinii mojej i zarządu stopień ostatnich spadków kursu akcji Sygnity S.A. na GPW jest nieuzasadniony, a aktualna cena jest bardzo mocno zaniżona i nie odzwierciedla potencjału oraz planów rozwojowych grupy Sygnity. Naszym zdaniem akcje są niedowartościowane od dłuższego

Przegląd informacji ze spółek

Robert Ruszkowski. Impexmetal zakończył program skupu akcji własnych, w ramach którego nabył 7,21 mln akcji, stanowiących 3,61% udziału w kapitale i głosach na WZA, za łączną kwotę 24,44 mln zł, podała spółka. Aktualny backlog segmentu IT Compu na 2015 to ok. 320 mln zł. W analogicznym okresie 2014

Wielcy zarządzający polskimi funduszami. Oni wiedzą, jak zarabiać

kontraktach europejskich giełd, dzięki czemu, gdy ceny akcji spadają, wycena funduszu rośnie. Oprócz tego pieniądze lokowane są też w złocie czy obligacjach rządu USA. Ta prosta konstrukcja sprawia, że gdy na rynkach panuje kryzys, klienci funduszu zarabiają. Ale jeśli jest hossa, straty mogą sięgać 40-50

Na sztuce można zarobić. Nawet 500 proc. zysku w 10 lat. Także w Polsce

Dzieła sztuki chyba zawsze stanowiły jeden z najlepszych nośników wartości materialnej, a inwestycje w nie uchodziły za dobrą lokatę kapitału na trudne czasy. W przeciwieństwie do akcji i obligacji, dzieła sztuki nie stają się ofiarami bankructw państw i przedsiębiorstw, a ich niepowtarzalność

Tygodniowy przegląd informacji ISBtech z sektora TMT

;Dominujący udział w rynku treści wideo ma YouTube, z platform VOD korzysta aktualnie co ósmy użytkownik smartfona z systemem Android. Analizując dane widzimy, jak szybko zmieniają się zachowania widzów na korzyść wybranych aplikacji. Użytkownicy przede wszystkim chcą mieć możliwość wyboru – co, kiedy i

Tygodniowy przegląd wiadomości ISBnews z sektora TMT

, niż zakładały biznesplany w momencie podpisywania umowy przejęcia". Stąd potrzeba aktualizacji wyceny, która wpływa na wynik netto, poinformowała wiceprezes Wirtualna Polska Holding odpowiedzialna za finanse Elżbieta Bujniewicz-Belka. Przychody gotówkowe Wirtualnej Polski w ujęciu porównawczym

Przegląd prasy

1,25 euro na akcję --Obligacje Capital Service serii B i C zadebiutują w poniedziałek na Catalyst --DM BOŚ podniósł rekomendację Arctic Paper do 'kupuj', wycenę do 7,4 zł --Erbud celuje w poprawę marżowości r/r w całym 2016 r. --Sieć Briju otworzy 12 nowych salonów do końca 2016 r. --Zysk

Wszystko co najważniejsze dla giełd zacznie się w długi weekend

produktu krajowego, co miałoby dodatkowy efekt psychologiczny. Tego samego dnia wieczorem (tradycyjnie o 20.15) Fed zdecyduje o poziomie stóp procentowych. Rynek dość zgodnie oczekuje cięcia o 25 bp, po którym główna stopa znalazłaby się na poziomie 2%, wyceny rynkowe nie wykluczają całkowicie możliwości

Tygodniowy przegląd wiadomości ISBnews z sektora TMT

połowie czerwca br. akcjonariusze ABC Data zdecydowali o wypłacie dywidendy w łącznej kwocie 45,1 mln zł, czyli 0,36 zł na jedną akcję. Celem zaprezentowanej dziś strategii spółki jest osiągnięcie pozycji nr 1 w regionie Europy Środkowo-Wschodniej w nowoczesnej dystrybucji IT oraz osiągnięcie wyceny 1

Banki pukają do firm

. wartości kredytu. Co na to ITI? "Nie nastąpiło żadne naruszenie umowy, które mogłoby skutkować wezwaniem przez banki do uzupełnienia zabezpieczenia (...). Umowa przewiduje mechanizm wyceny dla większościowego pakietu akcji imiennych TVN. I to ta wycena, a nie kurs akcji na okaziciela notowanych na

Tygodniowy przegląd wiadomości ISBnews z sektora TMT

zewnętrznego potencjału finansowania, w tym 100 mln zł wielocelowej linii kredytowej, której termin kończy się w połowie roku, ale prezes grupy wskazał, że może być przedłużona. "Przyglądamy się wielu rzeczom na rynku internetowym, ale bariera to aktualne wyceny. Gdybyśmy uznali, że pojawia się

Tygodniowy przegląd wiadomości ISBnews z sektora TMT

jest taka, aby zyski z transakcji sprzedaży akcji Elzab zostały uwzględnione przy wypłacie dywidendy z Comp"– powiedział Papaj, cytowany w komunikacie. W 2014 roku Comp sprzedał 783.000 akcji Elzabu po 15 zł za sztukę. Raportowany wynik Grupy na poziomie brutto/netto nie uwzględnia zysków

Tygodniowy przegląd wiadomości ISBnews z sektora TMT

marże. Trwają prace budżetowe i przygotowania planów długoterminowych. Aktualna strategia wymaga liftingu i zrealizowania jej celów. Zmiany na kolejne lata będą ewolucyjne. Podtrzymujemy jednocześnie politykę dywidendową, czyli wypłatę min. 50% z zysku jednostkowego" – dodała Weiss podczas

Najlepszy prezent

na giełdach rosną wyceny jednostek funduszy inwestycyjnych. Za stałą kwotę comiesięcznych wpłat będziemy mogli więc kupić ich mniej niż w "chudych" latach, ale wysokie zyski od wcześniej zgromadzonej kwoty z nawiązką nam to zrekompensują. I analogicznie - w czasach dekoniunktury posiadane

Grupa Noble Bank: Rok 2009 na rynkach finansowych

. Najlepiej byłoby oczywiście, gdyby w parze z solidnym zastrzykiem wiedzy o rynkach finansowych szły doskonałe wyniki, ale warunki w jakich wkraczamy w 2009 r. każą przytemperować nieco apetyt na zyski. Wyceny akcji są w większości bardzo okazyjne, ale negatywne wiadomości napływają ze świata w takim

Inwestycje w energetyce: albo drogo, albo ciemno

kilka lat. Taki płynny rynek jest np. na niemieckiej giełdzie energii EEX. W razie planowania inwestycji inwestor nie przedstawia bankom lub instytucjom finansowym prognoz cen energii, lecz aktualne wyceny energii w forwardach. - Inwestor może sprzedać energię jeszcze przed wybudowaniem bloku. To

Słownik pojęć finansowych

Akcje - są rodzajem papierów wartościowych emitowanym przez spółkę akcyjną, potwierdzający uczestnictwo jego właściciela w kapitale spółki, który uprawnia do uczestnictwa w zyskach spółki w formie dywidendy, jak również do głosowania na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy oraz udziału w jej majątku w

Paweł Olechnowicz: menedżer w politycznym gąszczu

. Przygotowania do niego odbyły się bardzo szybko. Na początku 2005 roku zakończyły się formalności związane z kupnem rafinerii południowych i Petrobaltiku, a już w połowie tego roku akcje Grupy Lotos zadebiutowały na giełdzie. Z parkietu udało się jej pozyskać ok. 1 mld zł na inwestycje. O inwestycjach firma

Porozumienie z bankami i nowa strategia JSW ucieszyła inwestorów. Akcje ostro w górę

węgla, podobają się inwestorom i analitykom. Przykładowo, eksperci z DM PKO BP podnieśli wycenę akcji spółki z 13 do aż 40 zł. "Podnosimy rekomendację do KUPUJ (wcześniej: "trzymaj" - red.) ze względu na bardzo mocne odbicie ceny węgla koksowego oraz sukcesywnie przeprowadzaną