aktualna sytuacja banków

Bank Pekao wstrzymał realizację zwolnień grupowych w związku z pandemią 

Warszawa, 16.03.2020 (ISBnews) - W związku z aktualną sytuacją sanitarno-epidemiologiczną w Polsce zarząd Banku Pekao zdecydował o wstrzymaniu rozpoczęcia uzgodnionych ze związkami zawodowymi zwolnień grupowych, podał bank. Nadrzędnym priorytetem banku w tej sytuacji jest zapewnienie

Jak wziąć rozwód z bankiem, który rozwodu nie chce

Jak wziąć rozwód z bankiem, który rozwodu nie chce

jego rachunek w innym banku. Minął miesiąc, a pieniądze nie wpłynęły na wskazany rachunek. Po kilku dniach – ciągle wbrew własnej woli aktualny, a nie były – klient BNP Paribas udał się do oddziału wyjaśnić sytuację. Nie zrobili przelewu w terminie, a rachunek cały czas był czynny. - Pani w

GNB: Przecena akcji na GPW to pochodna zdarzeń niezależnych od banku

powyżej europejskich norm określonych przez Rozporządzenie CRR. Sytuacja kapitałowa banku z perspektywy klientów nie ma wpływu na bieżącą działalność operacyjną. "Aktualne notowania akcji banku na GPW oraz doniesienia medialne nie mają związku z działalnością podstawową naszej instytucji. Bank

KNF ustanowiła kuratora dla Idea Banku 

Warszawa, 15.05.2019 (ISBnews) - Komisja Nadzoru Finansowego (KNF) ustanowiła dla Idea Banku kuratora w celu poprawy sytuacji banku, ze względu na powstanie zagrożenia dla interesów posiadaczy rachunków bankowych w związku z naruszeniem przez bank łącznego współczynnika kapitałowego, podał

NBP: Nawet ograniczone pogorszenie spłacalności kredytu grozi istotnymi skutkami

gospodarczy jest jednak bardzo silny i z uwagi na jego konsekwencje dla rynku pracy może stanowić wyzwanie nawet w sytuacji, gdy wcześniejsza polityka kredytowa była ostrożna" - wskazano także. Według NBP, ryzyko prawne związane z portfelem kredytów hipotecznych w walutach obcych pozostaje aktualne

Idea Bank wprowadza odroczenie spłaty rat kapitałowych kredytu do 6 miesięcy

Warszawa, 24.03.2020 (ISBnews) - Idea Bank - z uwagi na pandemię COVID-19 oraz zaistniałe w związku z nią nadzwyczajne okoliczności mające wpływ na działalność i sytuację finansową klientów - umożliwia osobom, które regularnie obsługują swoje kredyty, odroczenie spłaty rat kapitałowych na okres

Bank Pekao przyznał klientom z segm. MŚP 633 mln zł w ramach tarczy finansowej

Warszawa, 05.05.2020 (ISBnews) - Bank Pekao w ramach tarczy finansowej Polskiego Funduszu Rozwoju (PFR) przyznał mikro, małym i średnim firmom łącznie 633 mln zł, podał bank. "Włożyliśmy ogromny wkład w przygotowanie Banku Pekao na wdrożenie tarczy finansowej PFR. Przeszkoliliśmy doradców

Kalendarium ISBnews

PIĄTEK, 5 czerwca --10:00: Webinar o aktualnej sytuacji w gospodarce przygotowany przez Biuro Analiz Ekonomicznych ING Banku Śląskiego --11:00: Zwyczajne walne zgromadzenie PKN Orlen  --12:00: Telekonferencja Enei nt. wyników --14:00: Narodowy Bank Polski opublikuje aktywa

GNB widzi powrót odpływów środków klientów do 'normalnych poziomów'

(KSF), którego przedmiotem obrad było omówienie aktualnej sytuacji Getin Noble Banku Idea Banku. Narodowy Bank Polski zadeklarował wówczas gotowość natychmiastowego uruchomienia wsparcia płynnościowego w celu zapewnienia obsługi zobowiązań wobec klientów banków. Getin Noble Bank powstał w wyniku

Getin Noble Bank sygnalizuje brak możliwości uzyskania dodatnich wyników w 2019

kapitałowych spełniających wymóg połączonego bufora oraz umożliwią powrót do trwałej rentowności banku. Mając na uwadze istotnie negatywny wpływ kryzysu płynności z czwartego kwartału ub.r. na sytuację finansową banku i możliwość generowania dodatnich wyników finansowych, czas niezbędny na zrealizowanie

Ekonomiści Banku Pekao stworzyli dzienny indeks śledzący aktywność gospodarczą

Warszawa, 21.05.2020 (ISBnews) - Ekonomiści Banku Pekao stworzyli Pekao Tracker - nowy codzienny indeks, który w czasie rzeczywistym mierzy aktywność gospodarczą, podał bank. Indeks jest odpowiedzią na pandemię, która czyni opóźnione dane miesięczne czy kwartalne mniej przydatnymi w sytuacji, gdy

ZBP: Banki proponują zawieszenie spłat rat kredytu na 3 mies. dla osób i firm

składanie tych wniosków w sposób odformalizowany, tj. bez konieczności składania dodatkowych dokumentów i zaświadczeń potwierdzających w sposób szczegółowy aktualną sytuację finansowo-gospodarczą danego kredytobiorcy. Banki zapewnią możliwość składania ww. wniosków również w formie zdalnej, tj. za

NBP: Banki planują różne stopnie łagodzenia polityki kredytowej w III kw.

banków kryteriów polityki kredytowej wobec przedsiębiorstw, silniejsze w przypadku sektora małych i średnich przedsiębiorstw (MSP) motywowane głównie pogorszeniem się sytuacji gospodarczej, w tym branż wrażliwych na odziaływanie pandemii. "Na III kwartał banki przewidują odwrócenie tendencji i

BFG zaskarżył decyzje ZWZ Idea Banku z 28 VI, bank analizuje uzasadnienie 

2019 r." - czytamy w oświadczeniu banku.  "Wszyscy akcjonariusze Idea Bank, w tym mniejszościowi, do których należą m.in. inwestorzy profesjonalni, mieli pełną możliwość zapoznania się z wszystkimi materiałami omawianymi na ZWZ Idea Bank, w tym dotyczącymi sytuacji finansowej banku. 28

UKNF: Procedura przymusowej restrukturyzacji PBS wynika z prawa krajowego i UE

rachunkowych na datę 31.10.2019 r. objętą przeglądem, dodano.  "W związku z utworzeniem znaczącego poziomu rezerw celowych bank został wezwany przez KNF do opracowania nowego dokumentu 'Planu Naprawy' złożonego do KNF końcem lipca 2019 r. oraz zaktualizowanego pod kątem aktualnej sytuacji banku

GNB oczekuje zatwierdzenia planu naprawy pod koniec br. lub na początku 2020 r.

działań, które zapewnić mają osiągnięcie poziomu współczynników kapitałowych spełniających wymóg połączonego bufora oraz umożliwią powrót do trwałej rentowności banku. "Mając na uwadze istotnie negatywny wpływ kryzysu płynności z czwartego kwartału ub.r. na sytuację finansową banku i możliwość

Enter Air przywozi Polaków z zagranicy; normalnie realizuje umowy zagraniczne

na czas kryzysu. Wykonywane rejsy są na bieżąco przedpłacane zgodnie z kontraktami" - czytamy w komunikacie. Aktualnie sytuacja finansowa grupy nadal jest stabilna, a zarząd nie dostrzega zagrożenia dla terminowego wywiązywania się przez grupę z wymagalnych zobowiązań, podtrzymał Enter Air

Zdolność kredytowa a finansowanie bankowe w czasach epidemii COVID-19

Zdolność kredytowa a finansowanie bankowe w czasach epidemii COVID-19

Na ocenę zdolności kredytowej składa się wiele czynników dotyczących sytuacji i perspektyw: Sytuacja i perspektywy danego klienta: każdy bank posiada szczegółowe procedury oceny sytuacji ekonomicznej określonych typów podmiotów, które zazwyczaj budowane są przez tworzone i 

RPP akceptuje działania prezesa i zarządu NBP dot. sytuacji w sektorze bankowym

Warszawa, 20.11.2018 (ISBnews) - Rada Polityki Pieniężnej (RPP) na dzisiejszym jednodniowym posiedzeniu zapoznała się z informacją na temat aktualnej sytuacji w sektorze bankowym i zaakceptowała dotychczasowe działania prezesa NBP i zarządu NBP, podał bank centralny. "Rada Polityki

Enter Air ocenia sytuację fin. jako stabilną, liczba operacji w 2020 wzrosła r/r

. Jednocześnie zarząd spółki współpracuje także z bankami i innymi instytucjami finansowymi w celu zapewnienia odpowiedniego zapasu środków na wypadek pogorszenia się sytuacji" - czytamy w komunikacie. Na dziś, sytuacja finansowa grupy jest stabilna, a zarząd nie dostrzega zagrożenia dla terminowego

Prezes Pekao: Bank przekazał firmom prawie 3 mld zł w ramach tarczy (aktual.)

Aktualizujemy wczorajszą depeszę, uzupełniając ją o aktualne dane dot. wartości wsparcia przekazanego firmom - poprzednie dane pochodziły z dnia, w którym odbyła się debata ISBnews Poniżej zaktualizowana wersja depeszy Warszawa, 15.05.2020 (ISBnews/ISBnews.TV) - Wielkość wsparcia przekazanego

EUNB przełożył ogólnoeuropejskie testy warunków skrajnych banków na 2021 r. 

cechuje obowiązujące ramy prawne, podano.  "W odniesieniu do roku 2020 EUNB przeprowadzi dodatkowe ogólnoeuropejskie ćwiczenie ujawniające, w celu przekazania uczestnikom rynku aktualnych informacji o ekspozycjach banków oraz jakości ich aktywów. Ponadto EUNB zaleca właściwym organom krajowym

KNF nie zgodziła się na połączenie Idea Banku z Getin Noble Bankiem

zasadność samego procesu łączenia Getin Noble Bank SA z Idea Bank SA, opartego przede wszystkim na założeniu dokapitalizowania połączonego banku przez nowego inwestora, wskazała Komisja. "Zgodnie z analizami przeprowadzonymi przez organ nadzoru, uwzględniającymi aktualną sytuację wnioskodawców, brak

GetBack ustalił z sześcioma bankami wstępne warunki restrukturyzacji zadłużenia 

; "Restrukturyzacja ta będzie sprowadzała się do zaakceptowania przez wyżej wymienione banki krajowe tzw. haircut`u, tj. tego, że zadłużenie spółki wobec tych banków (aktualnie wynosi ono ok. 450 mln zł) zostanie zredukowane (o łączną kwotę ponad 60 mln zł; która to kwota dotyczy całości zadłużenia

Alior Bank wdrożył e-podpis Autenti dla klientów firmowych

Warszawa, 27.04.2020 (ISBnews) - Alior Bank wdrożył podpis elektroniczny Autenti, z którego mogą korzystać przedsiębiorcy w procesie odraczania spłaty rat kredytów, podał bank. E-podpis Autenti gwarantuje szybkość i bezpieczeństwo, co dla właścicieli firm w obecnej sytuacji jest bardzo istotne

UKNF przygotował pakiet działań wzmacniających odporność banków 'PIN'

. Nasze inicjatywy wpisują się w podejście innych organów nadzoru finansowego na świecie oraz głównych banków centralnych, są również zgodne z aktualnymi rekomendacjami Międzynarodowego Funduszu Walutowego" - napisał przewodniczący KNF Jacek Jastrzębski. Dodał, że niektóre elementy pakietu nie mogą

Millennium Leasing i ARP ustaliły tryb działań w ramach 'tarczy' dla transportu

decyzji o udzieleniu refinansowania leasingu realizowanego na podstawie tych umów w ramach tarczy antykryzysowej dla przedsiębiorców branży transportowej, podał Bank Millennium. "To bardzo dobra wiadomość dla polskich firm transportowych korzystających dotychczas z leasingu u naszego partnera

MF przygotowało projekt rozporządzenia, uchylającego obowiązek buforu ryzyka

związanym ze słabością niektórych banków i możliwymi efektami zarażania, oraz ryzykiem prawnym związanym z kredytami walutowymi. "Niemniej jednak dynamicznie zmieniająca się sytuacja na światowych rynkach, będąca skutkiem pandemii COVID-19, istotnie wpłynęła na zmianę w przedmiotowym zakresie

Akcja kredytowa Banku Pekao wzrosła o 7,8% r/r w I kw., wskaźnik NPL: 5,2%

wzrosła w ciągu roku ponad trzykrotnie. Ponad 500 tys. klientów banku wykonało w ostatnim kwartale przynajmniej jedną transakcję za pomocą BLIK - to ponad dwa razy więcej niż rok wcześniej, podano także. "Aktualnie trwa real life stress test procedur, technologii i modeli biznesowych banków. Tylko

Alior Bank nie widzi potrzeby zmiany strategii, rozwija kanały zdalne

sytuacji, trzeba zachować zdrowy rozsądek. Kontynuujemy realizację strategii 'Więcej niż bank' i wdrażamy nowe rozwiązania ułatwiające życie klientom" - powiedział Jaszczuk w rozmowie z ISBnews. "Nasza nowa strategia dobrze odpowiada na aktualne potrzeby klientów związane z dostępem do szeregu

Konsolidacja kredytów ułatwi wyjście z długów, ale...

obliczu kryzysu obniżenie miesięcznych rat do spłacania zyskało na znaczeniu. Rozwiązaniem w takiej sytuacji jest konsolidacja długów. Można skonsolidować różne kredyty Konsolidacja kredytów to inaczej „przeniesienie” ich z różnych banków do jednego i zamienienie ich na jeden kredyt na nowych

Bank Pekao wyemituje 700 obligacji podporządkowanych o wartości nom. 350 mln zł

uwzględnia sytuację na rynku kapitałowym oraz aktualne zapotrzebowanie kapitałowe banku" - czytamy w kominikacie.  Bank podał, że jednostkowa wartość nominalna obligacji wynosi 500 000 zł.  Oprocentowanie jest zmienne, oparte o wskaźnik referencyjny WIBOR6M powiększony o marżę w wysokości

PKO BP wprowadza kolejne udogodnienia dla firm w zw. z epidemią

przeznaczonej na finansowanie bieżącej działalności przedsiębiorstwa dzięki współpracy z Bankiem Gospodarstwa Krajowego. W związku z obecną sytuacją, zakres udzielonej gwarancji został zwiększony z 60% do 80% kwoty udzielonego kredytu, a okres na jaki można skorzystać z gwarancji został wydłużony z 27 do 39

eService testuje nowy limit transakcji niewymagających PIN

podania PIN, jako dodatkowej formy autoryzacji zwiększającej bezpieczeństwo obrotu bezgotówkowego" - podkreślono w komunikacie. Aktualna sytuacja wynikająca z ogłoszenia w kraju stanu zagrożenia epidemicznego sprawia, że znaczna część terminali płatniczych znajdujących się w zamkniętych sklepach i

EuroRating potwierdził rating B- Getin Noble Banku, perspektywa negatywna

" - czytamy dalej. EuroRating uważa, że w przeciwieństwie do innych banków z istotnym udziałem kredytów hipotecznych, lecz charakteryzujących się dobrą sytuacją kapitałową i wysoką rentownością, ryzyko prawne związane z postanowieniem TSUE może potencjalnie mieć relatywnie znacznie większy

ING Bank Śląski zaktualizował politykę dywidendową w zw. ze stanowiskiem KNF

: a. aktualną sytuację ekonomiczno-finansową banku i grupy kapitałowej banku, w tym ograniczenia w sytuacji generowania strat finansowych lub niskiej rentowności (niski zwrot z aktywów / kapitału), b. założenia strategii zarządzania i strategii zarządzania ryzykiem banku oraz grupy kapitałowej banku

UOKiK: Siedem banków nieprawidłowo informowało klientów o zmianach opłat

określać, kiedy i w jakich sytuacjach może do tego dojść, np. zmiana wskaźnika inflacji. Po drugie, bank musi wskazać konsumentowi podstawę prawną, czyli konkretny punkt w umowie, i przywołać sytuacje, na podstawie których wprowadza podwyżkę. Po trzecie – informacje od banku, nowe regulaminy, tabele

Inpro miało 39,19 mln zł zysku netto, 57,79 mln zł zysku EBIT w 2019 r.

znaczny bank gruntów z gotowymi pozwoleniami na budowę, ale z uwagi na stan epidemii decyzje o wprowadzeniu kolejnych projektów uzależnione będą od sytuacji gospodarczej i możliwości popytowych potencjalnych nabywców" - napisał w liście prezes Inpro Piotr Stefaniak. Firma Inpro działa jako

NBP gotów uruchomić wsparcie płynnościowe dla Getin Noble Banku i Idea Banku

r. odbyło się posiedzenie Komitetu Stabilności Finansowej (KSF), którego przedmiotem obrad było omówienie aktualnej sytuacji banków: Getin Noble Bank SA i Idea Bank SA" - czytamy w komunikacie opublikowanym przez wszystkie instytucje, których przedstawiciele wchodzą w skład KSF, tj. NBP

GNB:100% wagi ryzyka dla kredytów w CHF obniżyłoby lukę kapit. do ok. 600 mln zł

kwocie 2,5 mln zł. Bank zmniejszył liczbę placówek własnych o 9 oddziałów, a placówek franczyzowych o 16. Aktualnie 35 placówek banku funkcjonuje w nowoczesnym formacie, 16 z nich w największych galeriach handlowych, gdzie dodatkowo w pełni zautomatyzowano obrót gotówki. Getin Noble Bank powstał w

ZBP: Banki bardzo dobrze oceniają system poręczeń i gwarancji w Polsce

korzyści jakie dają instrumenty portfelowe EFI w sytuacji ich samodzielnego wdrożenia przez bank. Aktualna oferta regionalnych i lokalnych funduszy poręczeniowych oceniana jest zaś przez banki głównie jako przeciętnie atrakcyjna. Pojawiają się także opinie o jej niskiej atrakcyjności" - czytamy w

AMRON-SARFIN: Przy obecnych kryteriach kredytow. popyt na mieszkania może spaść

. Słabsze prognozy dotyczące sytuacji gospodarczej kraju skłoniły banki do podwyższenia marż kredytowych. Na początku czerwca średnia marża ofertowa kredytu hipotecznego (w wysokości 300 tys. zł, przy poziomie LtV 75%, udzielonego na okres 25 lat) wyniosła 2,25%, co oznacza wzrost o 0,13 pkt proc. w

Ursus miał 5,16 mln zł straty netto z dział. kontynuowanej w I kw. 2020 r.

rok wcześniej. "Na zaprezentowane wyniki okresu sprawozdawczego kluczowy wpływ miały okoliczności: 1) aktualnej sytuacji w branży wpływającej na systematyczny spadek przychodów ze sprzedaży na rynku krajowym ciągników jak i maszyn rolniczych, ii) sprzedaży w lutym 2020 roku prowadzącej

Ursus miał wstępnie 5,65 mln zł straty netto w I kw. 2020 r.

. Skonsolidowana strata z działalności operacyjnej wyniosła 7,92 mln zł. "Wskazane w załączeniu poziomy przychodów oraz straty netto w I kwartale 2020 r. wynikały m.in. poniższych czynników: - aktualnej sytuacji w branży wpływającej na systematyczny spadek przychodów ze sprzedaży na rynku krajowym

Bochenek: Zawieszenie spłaty rat kredytu może uniemożliwić dochodzenie roszczeń

Warszawa, 13.03.2020 (ISBnews) - Umowy kredytowe klientów z bankami mogą zawierać zapisy, które w sytuacji wprowadzenia przez rząd możliwości czasowego zawieszenia spłaty rat kredytów w związku z epidemią uniemożliwią w późniejszym czasie dochodzenie roszczeń, poinformował radca prawny Wojciech

Victoria Dom sprzedała 593 mieszkania w I kwartale, wzrost o 60% r/r

sytuacji na rynku, popytu klientów, ale również od polityki banków w zakresie finansowania nabywców. Zauważamy, że banki zaostrzają obecnie kryteria przyznawania kredytów, liczenia zdolności kredytowej nabywców mieszkań oraz podnoszą marże. Wydaje się jednocześnie, że wprowadzona obniżka stóp procentowych

Millennium nie potrzebuje kapitału z zewnątrz, by spełnić wymogi KSF

Bicho.  "Jesteśmy przekonani, że będziemy w stanie spełniać wymogi KSF jeśli chodzi o kapitał. Na podstawie naszej aktualnej sytuacji nie uważamy, by była potrzeba pozyskiwania zewnętrznego kapitału z emisji" - powiedział wiceprezes podczas telekonferencji.  Dodał, że

Bank Pekao jako pierwszy wdrożył obsługę e-dowodu w oddziałach

obecnej sytuacji związanej z pandemią. Klient nie musi podawać dowodu doradcy, po prostu samodzielnie umieszcza go w czytniku" - dodał wiceprezes Banku Pekao, nadzorujący Pion Bankowości Detalicznej Marek Tomczuk. Obecnie Bank Pekao uruchomił obsługę e-dowodu w 31 swoich oddziałach w największych

Kłopotliwe wakacje dla frankowiczów. Na razie tłumów chętnych nie ma

chwili podpisania i zawarcie później aneksu nie może zlikwidować tego „grzechu pierworodnego”. Wyjątkiem są sytuacje, gdy bank próbuje przemycić do aneksu niebezpieczne zapisy. - Skorzystanie przez kredytobiorcę z wakacji kredytowych nie powinno mieć żadnego wpływu na późniejsze wystąpienie

ZBP: Największą rolę w świetle orzeczenia TSUE będzie miał krajowy system sądow.

kredytobiorców frankowych i złotowych.  "Obecnie większość klientów frankowych jest w lepszej lub w tak samej dobrej sytuacji co klienci złotowych kredytów" - podkreślił.  Prezes wskazał, że w przypadku ewentualnych rezerw jakie miałyby zawiązywać banki z tytułu kredytów w CHF

Getin Noble Bank miał 109,6 mln zł straty netto, 51,05 mld zł aktywów w I kw.

charakterze makroekonomicznym mające wpływ na zjawiska gospodarcze na całym świecie, jak i specyficznie w Polsce. Dynamika tych zjawisk wpływająca na otoczenie gospodarcze i społeczne nie pozwala jeszcze precyzyjnie zidentyfikować i oszacować ich konsekwencji dla przyszłej sytuacji banku, jednak obserwowane

Alior Bank miał 73,24 mln zł zysku netto, 76,5 mld zł aktywów w I kw. 2020 r.

Warszawa, 06.05.2020 (ISBnews) - Alior Bank odnotował 73,24 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w I kw. 2020 r. wobec 103,49 mln zł zysku rok wcześniej, podał bank w raporcie. Bank podał, że na wynik netto w I kw. istotny wpływ miał wyrok

Złoty stabilny po interwencji RPP, ale w dłuższym terminie może spadać

centralne starają się przeciwdziałać zapaści gospodarczej w powodu pandemii. Skuteczność ich działań pokaże czas. Banki centralne i rządy zasilają gospodarki swoich krajów zastrzykami pieniędzy, by utrzymać i pobudzić koniunkturę. Skala pomocy jest różna, w zależności od zasobów i aktualnych potrzeb

KPMG: Personalizacja kluczem do wygrania walki o klientów usług bankowych

produkty lub usługi uszyte „na miarę", w pełni spełniające oczekiwania.  Zgodnie z wynikami badania KPMG w Polsce konsumenci oceniają zdecydowanie lepiej te banki, które oferują produkty dostosowane do indywidualnych potrzeb oraz aktualnej sytuacji życiowej swoich klientów. 8 na 10

Idea Bank liczy na spadek kosztów finansowania w dłuższym horyzoncie 

Warszawa, 28.11.2018 (ISBnews) - Idea Bank zanotował wzrost kosztów finansowania - do 0,57% na koniec września br. wobec 0,54% na koniec czerwca w związku z sytuacją medialną wokół spółki. Bank oczekuje, że zmiana struktury pasywów w dłuższym okresie pozwoli ograniczyć lub zahamować 

Przegląd informacji ze spółek

akcjonariuszom jednostki dominującej w I kw. 2020 r. wobec 2,05 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. Alior Bank skupi się - zgodnie ze swoją aktualną strategią "Więcej niż bank" - na wzmacnianiu relacji z klientami oraz dalszym rozwoju zdalnych kanałów bankowości, poinformowała

SCB: 3/4 badanych ocenia swoją sytuację ekonomiczną jako dobrą lub bardzo dobrą

Warszawa, 03.01.2020 (ISBnews) - Swoją sytuację ekonomiczną jako dobrą lub bardzo dobrą oceniło niemal 75% respondentów badania wykonanego na potrzeby raportu Santander Consumer Banku (SCB) "Polaków portfel własny - kochamy okazje". Ze swojej sytuacji finansowej bardziej

Fitch podtrzymał rating A- BGK, perspektywa stabilna

Warszawa, 06.12.2018 (ISBnews) - Fitch Ratings potwierdził rating dla Banku Gospodarstwa Krajowego (BGK) na poziomie równym ratingowi Polski: rating długoterminowy (IDR) A-, z perspektywą stabilną, podał bank. "Aktualnie obowiązujące ratingi dla Banku Gospodarstwa Krajowego przyznane przez

BGK: 13,1% MŚP zredukowało zatrudnienie na przełomie V/ VI wobec 17,3% w IV

Warszawa, 19.06.2020 (ISBnews) - Zatrudnienie zmniejszyło się w 13,1% firm MŚP w czwartej fali badania na przełomie maja i czerwca wobec 17,3% w IV (I fali badania), wynika z badania przeprowadzonego na zlecenie Banku Gospodarstwa Krajowego (BGK). W II fali badania na przełomie kwietnia i maja

Założył konto w Getinie. Stracił dostęp do pieniędzy

finansowych, bez konieczności podpisywania kolejnych umów. Dlatego Open Finance i Getin Noble Bank z dużą starannością podchodzą do prawidłowej weryfikacji umów. Opisana sytuacja wynika z przyjętej procedury, której celem jest zapewnienie bezpieczeństwa realizowanych za pomocą naszego systemu transakcji

Cargounit nabył kolejne trzy lokomotywy Dragon 2

lokomotyw na wynajem. "Pomimo faktu, że wiele kluczowych branż zostało poważnie dotkniętych przez pandemię COVID-19, nasze lokomotywy są w ciągłym ruchu. Nie zatrzymujemy się także z naszymi planami rozwojowymi widząc szansę, aby w obecnej sytuacji zapewnić na korzystnych warunkach dostawę i

Inpro odnotowało 91 przedwstępnych umów sprzedaży w II kw. 2020 r.

2019 r. grupa sprzedała łącznie 178 lokali" - czytamy w komunikacie. Sprzedaż netto wyniosła 281 umów w I półroczu 2020 roku, co stanowi 23% spadku w porównaniu do pierwszego półrocza ubiegłego roku, wskazano również. "Choć grupa posiada aktualnie znaczny bank gruntów z gotowymi

Santander CB: 22% Polaków deklaruje, że będzie częściej płacić bezgotówkowo

komunikacie. Z badania wynika, że po dwóch miesiącach od wybuchu epidemii koronawirusa nastroje społeczne uległy nieznacznej poprawie. Połowa Polaków uważa, że aktualna sytuacja gospodarcza nie jest dobra. "Pozytywnym sygnałem jest fakt, że choć 60% badanych wciąż uważa, że otoczenie gospodarcze nie

Kolejne banki wypłacą klientom rekompensaty. Wszystko przez brak "stałego nośnika"

określać, kiedy i w jakich sytuacjach może do tego dojść, np. zmiana wskaźnika inflacji. Po drugie, bank musi wskazać konsumentowi podstawę prawną, czyli konkretny punkt w umowie, i przywołać sytuacje, na podstawie których wprowadza podwyżkę. Po trzecie, informacje od banku, nowe regulaminy i tabele opłat

Pożyczył od banku 1,3 mln zł, po 13 latach ma do oddania o 600 tys. więcej. O co chodzi w sprawach frankowych?

, który w 2006 r. wziął w BRE Banku (aktualnie mBank) kredyt na łączną kwotę 1 mln 314 tys. zł na 30 lat. Dwa lata później lepszą ofertę zaproponowała mu Nordea (dziś PKO BP) i skorzystał z niej, chcąc spłacić kredyt w mBanku i rozbudować zakupiony dom. Saldo zadłużenia dotychczasowego kredytu wynosiło

'Minutes' RPP: Inflacja może przyspieszyć w I kw. 2020 do ok. 3,5% (aktual.)

ryzykownych form lokowania "Zdaniem tych członków Rady, niskie stopy procentowe negatywnie wpływają na sytuację w sektorze bankowym, co wzmacnia tendencje to koncentracji aktywności banków w segmentach rynku charakteryzujących się wysokimi marżami. W tym kontekście wskazywano na relatywnie wysoką

'Minutes' RPP: Inflacja może przejściowo przyspieszyć w I kw. 2020 do ok. 3,5%

spotkania, opublikowanych przez Narodowy Bank Polski (NBP). "Członkowie ci podkreślali, że wzrost inflacji na początku 2020 r. będzie w znacznej mierze wynikał ze statystycznego efektu bazy oraz założonego wzrostu cen energii. Podkreślano, że - według aktualnych prognoz - w kolejnych miesiącach 2020

Bank Światowy: PKB Polski wzrośnie o 3,6% w 2020 r. i 3,3% w 2021 r.

. Ekonomiści Banku Światowego w raporcie dotyczącym Polski poświęcają wiele miejsca sytuacji na rynku pracy. W dokumencie zwracają m.in. uwagę, że dotychczasowa presja na rynek pracy - i, co za tym idzie, negatywne skutki uboczne dla gospodarki - była łagodzona przez napływ zagranicznych pracowników, w tym

RADPEC ma 150 mln zł kredytu z BGK na zmniejszenie emisji zanieczyszczeń

Warszawa, 05.06.2020 (ISBnews) - Radomskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej (RADPEC) zmniejszy emisję zanieczyszczeń do końca 2022 r. dzięki kredytowi inwestycyjnemu w wysokości 150 mln zł udzielonemu przez Bank Gospodarstwa Krajowego (BGK). RADPEC przeznaczy pieniądze na realizację

Inpro miało 9,1 mln zł zysku netto, 11,69 mln zł zysku EBIT w I kw. 2020 r.

I kw. 2020 r.)" - czytamy w raporcie. Grupa kapitałowa Inpro w I kw. br. przekazała łącznie 167 lokali (w tym Inpro SA wydała 166 lokali) i było to o 221 % więcej niż w I kw. 2019 roku, kiedy to grupa wydała 52 mieszkania, podano także. "Choć grupa posiada aktualnie znaczny bank

Getin Noble Bank miał 88,54 mln zł straty netto, 54,06 mld zł aktywów w II kw.

dotyczącej sytuacji finansowej banku, bank odnotował w listopadzie 2018 roku istotny odpływ depozytów, głównie w ramach segmentu klientów detalicznych. Co istotne, odpływy pomimo ich znaczącej skali, nie zakłóciły podstawowej działalności banku i zlecenia klientowskie były realizowane terminowo w sposób

Słaby dolar sprzyja złotemu

Warszawa, 23.07.2020 (ISBnews/ CMC Markets) - Słabość dolara, który względem euro jest obecnie najtańszy od października 2018 roku, sprzyja umacnianiu się walut rynków wschodzących, czego wyraźnym beneficjentem jest polski złoty. Sytuacja na globalnym rynku walutowym sprawia, że

Przegląd informacji ze spółek

wypłaty dywidendy z zysku za 2019 rok, ale będzie na bieżąco analizował rozwój sytuacji związanej z koronawirusem, poinformował prezes Adam Sikorski. Powszechny Zakład Ubezpieczeń (PZU) i Alior Bank ogłaszają nabór innowacyjnych projektów w ramach inicjatywy RBL_START #COVID-19. Program, skierowany do

Victoria Dom miała 0,5 mln zł zysku netto w I poł. 2020 r.

sprzedaży oraz zysku netto w okresie ostatnich czterech lat jest rezultatem rozszerzenia oferty w kilku dodatkowych dzielnicach i dynamicznej sprzedaży tych projektów. Planujemy dalszy wzrost skali swojej działalności wykorzystując posiadany bank ziemi" - podkreślił Wasiluk. Jego zdaniem, sytuacja na

ZPF/IRG SGH: Barometr Rynku Consumer Finance spadł o 14,7 pkt do 46 pkt w II kw.

obniżył się o ok. 9 pkt, choć nadal jest wyższy niż przed rokiem, wskazano również. "Aktualne wskazania barometru rynku consumer finance (BRCF), zapowiadające ograniczenia w popycie gospodarstw domowych na produkty kredytowe, korespondują ze zmianami w politykach kredytowych banków i instytucji

Getin Holding miał 102,43 mln zł zysku netto z działalności kont. w 2019 r.

Warszawa, 01.04.2020 (ISBnews) - Getin Holding odnotował 102,43 mln zł skonsolidowanego zysku netto z działalności kontynuowanej  przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w 2019 r. wobec 917,16 mln zł straty rok wcześniej, podał bank w raporcie. Wynik z tytułu odsetek wyniósł

PBKM rekomenduje niewypłacanie dywidendy z zysku za 2018 r.

treść rekomendacji od aktualnej sytuacji finansowej i płynnościowej grupy oraz jej planów inwestycyjnych, z zastrzeżeniem czasowego ograniczenia wypłaty dywidendy do kwoty 20% zysku netto za rok obrotowy, które wynika z umowy kredytowej z PKO Bank Polski z10 września 2018 r. Rekomendacja zarządu w

Przegląd informacji ze spółek

związku z możliwością niezrealizowania zobowiązania dotyczącego wskaźników wypłacalności i płynności oraz pozycji kapitałowej Idea Banku, podał Getin Holding.  Akcjonariusze Tarczyńskiego zdecydowali o niewypłacaniu dywidendy z zysku za 2019 rok, wynika z uchwał walnego zgromadzenia. OEX

SCB: Aż 80% Polaków ocenia pozytywnie swoją sytuację finansową

;Santander Consumer Banku (SCB).  "W tym roku wiosnę witamy z dużym optymizmem - przynajmniej, jeśli chodzi o obszar finansowy. Prawie co 10. Polak ocenia swoją aktualną sytuację finansową jako bardzo dobrą, kolejne niemal 70% mówi, że jest ona raczej dobra. Niezadowolonych lub bardzo

Dziś w centrum uwagi posiedzenie EBC; inwestorzy oczekują wzrostu USD/PLN

aktywów przez EBC. Rynek oczekuje dzisiaj ważnych informacji z Europejskiego Banku Centralnego. Po pierwsze, inwestorzy chcą usłyszeć ocenę obecnej sytuacji ekonomicznej i komentarz, co do najbliższej przyszłości. Dalej, w związku z wyjątkowo negatywną sytuacją, oczekuje się zwiększenia wartości

Kropiwnicki z RPP: W stanie nadzwyczajnym NBP mógłby kupować obligacje SP od MF

wekslowy dla banków. 17 marca br. RPP obniżyła stopy procentowe - m.in. główną stopę referencyjną o 50 pb do 1% i stopę lombardową o 100 pb do 1,5%. W komunikacie po ogłoszeniu decyzji RPP podała, że aktualne prognozy wskazują na wzrost prawdopodobieństwa szybszego niż oczekiwano w marcowej projekcji

Getin Holding miał 208,3 mln zł straty w I kw., bez one-off - 27,5 mln zł zysku

prowizyjnego, co było efektem m.in. dalszych ograniczeń nakładanych na sektor bankowy przez regulatora oraz spadku sprzedaży związanego z powodowanym pandemią pogorszeniem sytuacji ekonomicznej. Od stycznia do marca Idea Bank Białoruś odnotował wzrost salda kredytowego (+8,5% w BYN) oraz depozytowego (+7,4% w

Jak Czerwona Skarbonka pomaga Polakom zadbać o swoje finanse?

produktów. Polacy, którzy pożyczają pieniądze, doskonale wiedzą, że opłaca się sprawdzić co najmniej kilka ofert. Tu z pomocą przychodzi właśnie Czerwona Skarbonka. Na portalu Czerwona Skarbonka znajdują się rankingi różnych produktów finansowych. Aktualne zestawienia znajdą tu zarówno klienci poszukujący

Capital Park: Epidemia może obniżyć NOI o ok. 45% w II kw. 2020 r.

Warszawa, 09.04.2020 (ISBnews) - W związku z czasowym wygaszeniem umów najmu w dużych obiektach handlowych dla pewnych rodzajów działalności, zakazami i ograniczeniami wprowadzonymi dla poszczególnych działalności, a także pogorszeniem sytuacji gospodarczej najemców, epidemia Covid-19 może

Musisz zapłacić OC za auto i ubezpieczenie kredytu? Wakacje składkowe nie dla każdej polisy

informuje, że w przypadku problemów finansowych klienta, spowodowanych aktualną sytuacją epidemiczną związaną z pandemią COVID-19, zakład ubezpieczeń może zdecydować o odroczeniu (zawieszeniu) płatności składki za ubezpieczenie, zawarte w związku z umową kredytu za pośrednictwem banku, na okres do trzech

Bank Pekao obniżył Action kwotę kredytu i odmówił dalszego jego udostępniania

którymi emitent współpracuje, opisane działania banku nie znajdują podstaw prawnych i naruszają postanowienia przepisów ustawy Prawo Restrukturyzacyjne, zaznaczono w informacji. Wcześniej HSBC Bank Polska zwrócił się do Action z prośbą o wyjaśnienie aktualnej sytuacji płynnościowej. Bank

'Minutes': Większość RPP oczekuje stabilizacji stóp w kolejnych kwartałach

Warszawa, 22.08.2019 (ISBnews) - Podczas lipcowego posiedzenia większość członków Rady Polityki Pieniężnej (RPP) oceniała, że prawdopodobna jest stabilizacja stóp procentowych w kolejnych kwartałach, wynika z "minutes" z tego spotkania, opublikowanych przez Narodowy Bank Polski

FRRF: 48% Polaków ocenia negatywnie przepisy dot. kredytów w ramach tarczy

badanych, bo 66%, uważa, że rząd, nawet w trudnej sytuacji gospodarczej i społecznej, nie powinien ograniczać Polakom możliwości pożyczania pieniędzy w legalnych źródłach, czyli bankach, spółdzielczych kasach oszczędnościowo-kredytowych i firmach pożyczkowych. Drugi kwartał 2020 r. przyniósł załamanie na

Przegląd informacji ze spółek

korporacyjnych z wyłączeniem budowy, nabywania, rozbudowy jakichkolwiek elektrowni węglowych oraz refinansowania wszelkich zaciągniętych zobowiązań finansowych lub wydatków poniesionych na takie cele, podała spółka. W związku z aktualną sytuacją sanitarno-epidemiologiczną w Polsce zarząd Banku Pekao zdecydował

BGK sprzedał 3-letnie obligacje warte 500 mln zł

, mające na celu pobudzanie przedsiębiorczości. Jednym z ważnych zadań banku jest również wspieranie ekspansji zagranicznej polskich przedsiębiorstw. BGK zarządza programami europejskimi i dystrybuuje środki unijne w skali krajowej i regionalnej. Angażuje się w programy służące poprawie sytuacji na rynku

Obecnie psychologiczną barierę na indeksie WIG20 stanowi poziom 1600 pkt

na kontraktach CFD na WIG20 przewaga „byków" też jest wyraźna – pozycje na wzrost posiada aktualnie 60% inwestorów. Polskiemu indeksowi nie pomaga jednak zestaw wchodzących w jego skład spółek, z których większość to banki i spółki energetyczne, po które inwestorzy obecnie sięgają

Ebury:EBC nie będzie tolerować dalszego wzrostu rentowności obligacji skarbowych

, naszym zdaniem, dać rządom większy komfort i pozwolić na wzrost wydatków w celu wsparcia krajowych gospodarek. Na konferencji prasowej po spotkaniu decyzyjnym EBC, uwagę przykuły szczególnie zaktualizowane projekcje PKB. Zgodnie z aktualną, bazową prognozą bank centralny spodziewa się, że gospodarka

Jak kupić mieszkanie w czasach epidemii? Wbrew pozorom da się

zwłaszcza w dłuższym horyzoncie czasowym, z jakim mamy do czynienia w przypadku kredytu hipotecznego. Bank zwiększył wymagania co do wkładu własnego również z uwagi na występującą niepewność co do wpływu aktualnej sytuacji na rynek nieruchomości – zauważa Iwona Radomska. Na zmiany zdecydował się

Bank Spółdzielczy w Nadarzynie bankrutem. KNF składa wniosek o upadłość

złotych, bank prowadził 8,1 tys. rachunków. Wniosek do prokuratury W lutym 2016 r. KNF złożyła do Prokuratury Apelacyjnej w Warszawie zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia przestępstwa przez były zarząd Banku Spółdzielczego w Nadarzynie. Postępowanie karne wobec byłego zarządu prowadzi aktualnie

Dziś kursy walut będą pod wpływem słów Mario Draghiego

Warszawa, 07.03.2019 (ISBnews/ CMC Markets) - Wczorajsze doniesienia z RPP po raz kolejny nie zaskoczyły inwestorów walutowych. Dopiero dziś rano złoty nieznacznie się osłabił. Wydarzeniem tygodnia będzie natomiast dzisiejsza konferencja prasowa szefa EBC. Spekuluje się, że Europejski Bank