aktualna inflacja w polsce

Minutes RPP: Inflacja może sięgnąć 3,5% r/r w I kw., niepewność dot. cen energii

odchyleń od celu inflacyjnego, wynika z "minutes" z tego spotkania, opublikowanych przez Narodowy Bank Polski (NBP). "Część członków Rady zaznaczała, że prognozowany wzrost inflacji na początku 2020 r. będzie w znacznej mierze wynikał ze statystycznego efektu bazy oraz założonego wzrostu

Optymizm na globalnych rynkach finansowych pomaga kursowi złotego

Warszawa, 16.01.2020 (ISBnews/ CMC Markets) - Na globalnych rynkach finansowych panuje optymizm, co pomaga złotemu. Jednak dużym znakiem zapytania jest inflacja w Polsce. Dziś poznamy kolejne dane na ten temat. Można powiedzieć, że złoty stoi na rozdrożu. Wszystko zależy od tego, jaką dużą

'Minutes' RPP: Inflacja może przejściowo przyspieszyć w I kw. 2020 do ok. 3,5%

spotkania, opublikowanych przez Narodowy Bank Polski (NBP). "Członkowie ci podkreślali, że wzrost inflacji na początku 2020 r. będzie w znacznej mierze wynikał ze statystycznego efektu bazy oraz założonego wzrostu cen energii. Podkreślano, że - według aktualnych prognoz - w kolejnych miesiącach 2020

'Minutes': Na posiedzeniu RPP w II był wniosek o obniżkę stóp o 0,25 pkt proc.

przekładanie się słabej koniunktury na świecie na wzrost gospodarczy w Polsce. Jednocześnie ryzyko odchylenia się inflacji od celu NBP w horyzoncie oddziaływania polityki pieniężnej jest ograniczone. W efekcie podtrzymano opinię, że uzasadnione jest już obecnie obniżenie stóp procentowych NBP, a w dłuższym

'Minutes': Na posiedzeniu RPP w I były wnioski o podwyżkę i o obniżkę stóp

wskazujące na utrwalanie się słabej koniunktury w gospodarce światowej. W opinii tych członków Rady, może to negatywnie oddziaływać na wzrost gospodarczy także w Polsce w kolejnych kwartałach. Jednocześnie ryzyko odchylenia się inflacji od celu NBP w horyzoncie oddziaływania polityki pieniężnej jest

'Minutes': Na posiedzeniu RPP w XII był wniosek o obniżkę stóp, został odrzucony

makroekonomiczną" - czytamy dalej. Większość członków Rady oceniła, że biorąc pod uwagę aktualne informacje, prawdopodobna jest także stabilizacja stóp procentowych w kolejnych kwartałach. "Członkowie ci zaznaczali, że przemawiają za tym aktualne prognozy wskazujące na utrzymywanie się inflacji na

Po odczycie inflacji za kwiecień złoty pozostaje stabilny, ale słaby

niestety na wyższy kurs PLN, który nie zareagował na dane o inflacji. Dziś rano inflacja w Polsce znowu zaskoczyła analityków. Według wstępnych danych za kwiecień miesięczna inflacja konsumencka CPI miała spaść o 0,2%, ale odczyt pokazał 0%, co oznacza wzrost cen o 3,4% r/r. Złoty generalnie nie

'Minutes': Na posiedzeniu RPP w XI był wniosek o obniżkę stóp o 25 pb, odrzucony

oceniła, że biorąc pod uwagę aktualne informacje oraz wyniki projekcji, prawdopodobna jest także stabilizacja stóp procentowych w kolejnych kwartałach. "Członkowie ci zaznaczali, że przemawiają za tym aktualne prognozy wskazujące na utrzymywanie się inflacji na poziomie zgodnym z celem inflacyjnym

'Minutes' RPP: Inflacja w kolejnych miesiącach może przyspieszyć

Warszawa, 28.06.2018 (ISBnews) - Podczas czerwcowego posiedzenia większości członków Rady Polityki Pieniężnej (RPP) oceniła, że inflacja w  kolejnych miesiącach może przyspieszyć, wynika z "minutes" z tego spotkania, opublikowanych przez Narodowy Bank Polski (NBP).  "

Inflacja może spowolnić do ok. 1,2-2% r/r na koniec tego roku wg analityków

strukturę majowego wskaźnika CPI poznamy w połowie czerwca. Choć polska gospodarka znajduje się aktualnie w recesji i znacząco spadł popyt na towary i usługi, hamowanie inflacji odbywa się powoli i tak będzie prawdopodobnie również w kolejnych miesiącach. Wskaźnik CPI „ściąga" w dół coraz wyższa

'Minutes' RPP: Inflacja pozostanie blisko celu w najbliższych latach

%, oczekiwany wzrost inflacji będzie wynikał z nasilenia się wewnętrznej presji inflacyjnej, na co wskazuje prognozowany wzrost inflacji bazowej oraz deflatora wartości dodanej. "Wskazywali oni też, że inflacja może być wyższa, niż przewiduje aktualna projekcja w związku z możliwym silniejszym wzrostem

Inflacja średnioroczna może znaleźć się poniżej 3,5% r/r w 2020 r. wg analityków

się na poziomie ok. 35US$ za baryłkę, inflacja w Polsce będzie niższa o 0,7pp. Tym samym już w kwietniu powróci w okolice 3,5-3,6%r/r, Szacujemy, że średnia w całym roku będzie raczej bliższa 3,5%r/r a nie 3,9%r/r jak dotychczas zakładaliśmy" - główny ekonomista ING Banku Śląskiego Rafał Benecki

'Minutes' RPP: Średnia inflacja w 2018 roku roku będzie niższa od 2,5%

Warszawa, 21.02.2019 (ISBnews) - Podczas lutowego posiedzenia część członków Rady Polityki Pieniężnej (RPP) oceniła, że średnia inflacja w bieżącym roku będzie niższa od 2,5%, wynika z "minutes" z tego spotkania, opublikowanych przez Narodowy Bank Polski (NBP).  "

'Minutes': Większość RPP oczekuje stabilizacji stóp w kolejnych kwartałach

podkreślała, że występują czynniki, które mogą w średnim okresie przyczynić się do wyższej inflacji niż wskazują aktualne prognozy. Zaznaczali oni, że jeśli ogłoszone działania fiskalne, potencjalny wzrost dynamiki płac lub ewentualny wzrost cen energii przyczyniłyby się do wyraźnego wzrostu inflacji, który

'Minutes': Na posiedzeniu RPP w IX był wniosek o obniżkę stóp, został odrzucony

; - czytamy dalej. W opinii części członków RPP, istnieją czynniki, które mogą przyczynić się do wyższej inflacji niż wskazują aktualne prognozy. "Zaznaczali oni, że jeśli nastąpiłby wyraźny wzrost inflacji, który zagrażałby realizacji celu inflacyjnego w średnim okresie, wówczas uzasadnione mogłoby

Zubelewicz z RPP: Wewnętrzne czynniki inflacyjne nasilą się w perspektywie 2022

Warszawa, 17.08.2020 (ISBnews) - W perspektywie 2022 roku możemy spodziewać się nasilenia wewnętrznych czynników inflacyjnych, ocenia w rozmowie z ISBnews członek Rady Polityki Pieniężnej (RPP) Kamil Zubelewicz. "Prognozowanie precyzyjnej inflacji w obliczu problemów metodycznych jest w

KIG obniżył prognozę PKB Polski na 2020 rok do -1,4% oraz do -6,2% w II kw.

oczekiwane jest zmniejszanie rocznego wskaźnika inflacji. Należy mieć jednak na uwadze ryzyka w prognozowaniu inflacji. Szczególna jest tu kwestia kursu walutowego, ale również głębokich zmian w strukturze wytwarzanego przez gospodarkę produktu oraz sytuacji na rynku pracy i zmiany preferencji klientów"

'Minutes': Część RPP może rozważyć podnoszenie stóp proc. w kolejnych kwartałach

przyczyniłyby się do wyraźnego wzrostu inflacji, wynika z "minutes" z tego spotkania, opublikowanych przez Narodowy Bank Polski (NBP). "Część członków Rady podkreślała, że występują czynniki, które mogą w średnim okresie przyczynić się do wyższej inflacji niż wskazują aktualne prognozy

'Minutes' RPP: Inflacja pozostanie w pobliżu celu w najbliższych latach

Bank Polski (NBP). "Dyskutując na temat perspektyw inflacji, większość członków Rady oceniała, że – w świetle aktualnych informacji – inflacja w horyzoncie projekcji utrzyma się w pobliżu celu inflacyjnego. Członkowie ci wskazywali, że w kolejnych kwartałach inflacja bazowa będzie

'Minutes': Na posiedzeniu RPP w X był wniosek o obniżkę stóp, został odrzucony

odchylenia się dynamiki cen od celu inflacyjnego, przy prognozowanym stopniowym obniżaniu się tempa wzrostu gospodarczego" - czytamy dalej. W opinii części członków RPP, istnieją czynniki, występują czynniki, które mogą przyczynić się do wyższej inflacji niż wskazują aktualne prognozy. "

Glapiński: NBP planuje na jutro aukcję obligacji

otwartego rynku oraz kredyt wekslowy dla banków.  Wczoraj  Rada Polityki Pieniężnej (RPP) obniżyła stopy procentowe - m.in. główną stopę referencyjną o 50 pb do 1% i stopę lombardową o 100 pb do 1,5%. W komunikacie po ogłoszeniu decyzji RPP podała, że aktualne prognozy wskazują na wzrost

Rano złoty słabszy, możliwe duże zmiany kursu GBP/PLN

inflacja producencka PPI obniży się do 1,7 proc. do 1,8 proc. Wyższe od prognoz miary inflacji mogłyby wesprzeć korekcyjne odbicie notowań GBP/PLN. Niższe odczyty pogrążą funta. Aktualna sytuacja na wykresie dziennym GBP/PLN, jakkolwiek wskazuje na silny dominację strony podażowej, co może prowadzić do

Pytlarczyk z mBanku: Wzrost PKB spowolni do 2,8% r/r w 2020 - poniżej potencjału

procentowych w najbliższym czasie" - powiedział Pytlarczyk. Analitycy przewidują, że aktualny szczyt inflacji to poziom 4,3-4,4% r/r w marcu br. "Jeśli będziemy posiłkować się cyklicznym spojrzeniem na inflację, powinna wkrótce zwalniać" - ocenił wicedyrektor ds. analiz makroekonomicznych

Victoria Dom osiągnęła 88 mln zł zysku netto w 2019 r., wzrost o 87% r/r

stolicy są jedną z najlepszych inwestycji na czasy wysokiej inflacji, którą aktualnie obserwujemy w Polsce" - powiedział wiceprezes Waldemar Wasiluk, cytowany w komunikacie. Victoria Dom posiada obecnie w realizacji blisko 20 projektów lub kolejnych etapów inwestycji zlokalizowanych w różnych

Obawy o wzrost gospodarczy i inflację ciążą notowaniom na GPW

Warszawa, 18.02.2020 (ISBnews/ CMC Markets) - Na razie notowania na warszawskim parkiecie nie reagują na rekordową inflację, ale jeśli wzrost cen utrzymałby aktualne tempo w długim terminie, nie mogłoby to być dobrą wiadomością dla wyników spółek. Tymczasem dziś na nastrojach na GPW mogą ponownie

Ekonomiści zastanawiają się, czy RPP zacznie podnosić stopy proc. w 2020 roku

NBP A.Glapiński na konferencji - oczekiwania co do tempa wzrostu gospodarczego w Polsce tym roku są aktualnie nawet większe niż miesiąc temu (pojawiła się dynamika PKB na poziomie 4,5%), a oczekiwania co do inflacji nie zmieniły się istotnie wzwyż. Napływające z gospodarki realnej dane, dotyczące m.in

Tempo inflacji przyspieszy, pozostanie poniżej celu 2,5% w 2019 r. wg analityków

poniżej wartości oczekiwanej w projekcji listopadowej. Spodziewane przez nas wyraźne obniżenie ścieżki inflacji w marcowej projekcji NBP jest zgodne z naszym scenariuszem stabilizacji stóp procentowych NBP w całym 2019 r. (pierwsza podwyżka w marcu 2020 r.)" - ekonomista Credit Agricole Bank Polska

Dane o inflacji bez wpływu na rynek, złoty może umocnić się po południu

Warszawa, 31.07.2018 (ISBnews) - W lipcu inflacja w Polsce utrzymała się na poziomie 2 proc. w relacji rocznej, wynika ze wstępnych jej szacunków opublikowanych przez GUS. Tym samym była ona nieco niższa od rynkowych prognoz (2,1 proc.). Dane też sugerują, że inflacja bazowa pozostała na

'Minutes': Większość RPP oczekuje średniorocznej inflacji poniżej 2,5% w br.

;minutes" z tego spotkania, opublikowanych przez Narodowy Bank Polski (NBP). Według większości z nich, średnioroczna inflacja wyniesie w br. poniżej 2,5% (wobec 2% w 2017 r.).  "Większość członków Rady oceniała, że w świetle aktualnych informacji średni poziom inflacji w bieżącym roku

KE podniosła prognozę wzrostu PKB Polski do 4,8% w 2018, na 2019 nadal 3,7%

, rosnąca rola e-handlu oraz zakładana ścieżka globalnych cen ropy to - według prognoz - czynniki ograniczające wzrost inflacji" - czytamy dalej. Tabela z aktualnymi prognozami Komisji Europejskiej dla Polski   2017 2018 2019 2020  wzrost PKB (zmiana w

Inflacja pozostanie poniżej celu 2,5% r/r do końca 2018 r. wg analityków

Warszawa, 15.03.2018 (ISBnews) - Dane dotyczące inflacji konsumenckiej za luty były niższe niż wskazywał konsensus rynkowy. Większość analityków podkreśla, że w kolejnych kwartałach 2018 inflacja CPI będzie utrzymywać się w poniżej celu inflacyjnego 2,5% r/r. Po raz pierwszy od grudnia 2016

NBP chce skupić papiery skarbowe za max. 10 mld zł w operacji outright 23 III

Warszawa, 20.03.2020 (ISBnews) - Narodowy Bank Polski (NBP) przeprowadzi w poniedziałek, 23 marca, skup wybranych skarbowych papierów wartościowych w ramach operacji typu outright o wartości do 10 mld zł, podał bank centralny. "Kolejna operacja strukturalna, polegająca na skupie wybranych

Przegląd prasy

projekty B+R --MAP: Powstanie magazyn rezerw węgla w centralnej Polsce --T-Bull rozpoczął proces negocjacji z markami samochodowymi i motocyklowymi --GDDKiA: Aktualnie trwa 29 przetargów na budowę ok. 360 km dróg --JLL: Do użytku oddano w Polsce 169 tys. m2 centrów handlowych w 2019 r. --BM

'Minutes' RPP: Stabilizacja stóp proc. prawdopodobna w kolejnych kwartałach

Warszawa, 21.03.2019 (ISBnews) - Podczas marcowego posiedzenia większość członków Rady Polityki Pieniężnej (RPP) podtrzymała ocenę, że prawdopodobna jest stabilizacja stóp w kolejnych kwartałach, wynika z "minutes" z tego spotkania, opublikowanych przez Narodowy Bank Polski (NBP

KE podwyższyła prognozę wzrostu PKB Polski na 2019 r. o 0,7 pkt proc. do 4,2%

wspierał dochody gospodarstw domowych w 2019 i 2020 r." - czytamy w publikacji "European Economic Forecast. Spring 2019". Według Komisji, inflacja będzie stopniowo rosła w 2019 r. i na początku 2020 r., a następnie do kończ przyszłego roku pozostanie dość stabilna. Tabela z aktualnymi

W co inwestować w dobie kryzysu? Eksperci wskazują dwa obszary

inflacja), w najgorszym – nominalną. W przypadku pieniędzy przeznaczonych na czarną godzinę nie możemy przesadnie ryzykować. Unikanie strat jest więc nadrzędnym kryterium, maksymalizacja zysku schodzi na dalszy plan. - Z tego powodu w przypadku poduszki finansowej w grę wchodzą takie formy lokowania

Zubelewicz z RPP: Spóźniona podwyżka stóp proc. możliwa po 2019 roku

Warszawa, 23.03.2018 (ISBnews) - Podwyżka stóp procentowych w Polsce przesuwa się w czasie - prawdopodobnie poza 2019 rok, uważa członek Rady Polityki Pieniężnej (RPP) Kamil Zubelewicz. Tymczasem rok 2020 będzie - według niego - alarmujący ze względu na przewidywaną wysoką inflację, którą

Efekt bazy może hamować wzrost inflacji w kolejnych miesiącach wg analityków

formułowania mocnych wniosków odnośnie kształtowania się inflacji w kolejnych miesiącach, to jednak dzisiejsze dane są dodatkowym czynnikiem, który powinien skłaniać członków RPP do głębszej refleksji nad polityką stóp procentowych NBP. Pozostałe czynniki przemawiające za podwyżkami stóp procentowych w Polsce

Kurs złotego będzie dziś zależał od rynków bazowych, inflacja bazowa bez wpływu

na krajowym rynku walutowym nie wywoła natomiast popołudniowa publikacja inflacji bazowej w Polsce. O godzinie 07:22 za euro płacono 4,1730 zł, dolar kosztował 3,4030 zł, szwajcarski frank 3,53 zł, a brytyjski funt 4,6920 zł. We wszystkich czterech przypadkach były to poziomy zbliżone do tych z

'Minutes': Na posiedzeniu RPP w XI był wniosek o podwyżkę stóp, został odrzucony

Warszawa, 22.11.2018 (ISBnews) - Podczas listopadowego posiedzenia członkowie Rady Polityki Pieniężnej (RPP) ocenili, że prawdopodobna jest stabilizacja stóp w kolejnych kwartałach, wynika z "minutes" z tego spotkania, opublikowanych przez Narodowy Bank Polski (NBP). Na posiedzeniu

Kropiwnicki z RPP: W stanie nadzwyczajnym NBP mógłby kupować obligacje SP od MF

wekslowy dla banków. 17 marca br. RPP obniżyła stopy procentowe - m.in. główną stopę referencyjną o 50 pb do 1% i stopę lombardową o 100 pb do 1,5%. W komunikacie po ogłoszeniu decyzji RPP podała, że aktualne prognozy wskazują na wzrost prawdopodobieństwa szybszego niż oczekiwano w marcowej projekcji

Zubelewicz z RPP: Stopy proc. nie zostaną podwyższone może nawet do końca 2019r.

Warszawa, 18.12.2017 (ISBnews) - Stopy procentowe w Polsce nie zostaną podwyższone prawdopodobnie nawet do końca 2019 r., ponieważ w Radzie Polityki Pieniężnej (RPP) jest duża tolerancja wobec inflacji, uważa członek RPP Kamil Zubelewicz. "Przypuszczam, że nawet do końca 2019 r. stopy

PARP: Skutki COVID na rynku pracy najbardziej dotknęły kobiet

bezrobocia rejestrowanego w Polsce w lipcu wyniosła 6,1% i pozostała bez zmian w stosunku do czerwca br. Według szacunków, bezrobocie rejestrowane na koniec roku ma wynieść 7-8%. Raport przygotowany przez PARP przedstawia syntetyczne wyniki aktualnych badań i analiz dotyczących polskiego i międzynarodowego

Sielewicz z Coface: Wzrost PKB Polski sięgnie 3,3% w 2020 r.

ekonomisty Coface Grzegorza Sielewicza.  "Rok 2020 zapowiada się gorszym rokiem dla polskiej gospodarki. Nasza aktualna prognoza zakłada, że wzrost gospodarczy w Polsce sięgnie 3,3% w 2020 roku i jest to zauważalnie niżej niż było jeszcze w poprzednich latach, zwłaszcza 2017 i w 2018 roku

Kurs złotego powinien pozostać stabilny w oczekiwaniu na decyzję RPP

tych rynkach są mieszane, a notowania EUR/USD ustabilizowały się po dwóch dniach spadków. Analizując aktualną sytuację na wykresach polskich par, w drugiej połowie tygodnia najbardziej prawdopodobnym scenariuszem jest konsolidacja notowań EUR/PLN w okolicy 4,30 zł i powrót notowań USD/PLN poniżej

Inflacja powyżej celu NBP może pojawić się w I poł. 2018 r. wg analityków

towarów i usług w Polsce. Zgodnie z oczekiwaniami przyspieszenie inflacji wynikało ze wzrostu cen paliw (o 2.9%m/m), dalszego wzrostu cen żywności (o 1.1%m/m), ponownego wzrostu kosztów utrzymania mieszkań (o 0.3%m/m, m.in. za sprawą drożejącego opału), a także wyższych cen w kategorii "rekreacja i

'Minutes': Większość RPP oczekuje stabilizacji stóp w kolejnych kwartałach

Warszawa, 30.05.2019 (ISBnews) - Podczas majowego posiedzenia większość członków Rady Polityki Pieniężnej (RPP) oceniała, że prawdopodobna jest stabilizacja stóp procentowych w kolejnych kwartałach., wynika z "minutes" z tego spotkania, opublikowanych przez Narodowy Bank Polski

Złoty nieco mocniejszy, inwestorzy czekają na RPP

komunikat po posiedzeniu i rozpocznie się konferencja prasowa. Rynek nie oczekuje zmiany kosztu pieniądza ani na obecnym, ani na wielu następnych posiedzeniach RPP. Oznacza to pozostawienie głównej stopy procentowej w Polsce na rekordowo niskim poziomie 1,50 proc. Rada nie powinna też w znaczący sposób

Złoty stabilny po interwencji RPP, ale w dłuższym terminie może spadać

ponownie zaskoczyła inwestorów i obniżyła stopy procentowe w Polsce. Po odblokowaniu gospodarki będzie to krótkoterminowy „steryd" dla polskich przedsiębiorstw i konsumentów. Z drugiej strony nasuwa się pytanie, czy przy inflacji bazowej na poziomie 3,6% (dane za luty) kolejny ruch RPP nie

'Minutes' RPP: Stabilizacja stóp proc. prawdopodobna w kolejnych kwartałach

Warszawa, 31.01.2019 (ISBnews) - Podczas styczniowego posiedzenia członkowie Rady Polityki Pieniężnej (RPP) ocenili, że prawdopodobna jest stabilizacja stóp w kolejnych kwartałach, wynika z "minutes" z tego spotkania, opublikowanych przez Narodowy Bank Polski (NBP).  "

RPP utrzymała stopy proc. bez zmian, inflacja blisko celu w najbliższych latach

inflacyjnego. "Biorąc pod uwagę aktualne informacje, w tym wyniki listopadowej projekcji, Rada ocenia, że w najbliższych latach inflacja będzie kształtowała się w pobliżu celu inflacyjnego. W efekcie obecny poziom stóp procentowych sprzyja utrzymaniu polskiej gospodarki na ścieżce zrównoważonego wzrostu

Dziś źródłem zmienności cen na GPW mogą być dane makroekonomiczne

Warszawa, 16.07.2019 (ISBnews/ CMC Markets) - Dzisiaj na rynek będą spływały dane ekonomiczne z Polski i ze świata, które mogą być katalizatorem zmienności notowań na GPW. Ponadto, inwestorzy żyją obawami o kondycję globalnej gospodarki, o wojny handlowe czy o Brexit.  W amerykańskich

Budżet 2016: Stopa referencyjna wyniesie średnio 1,5% w 2016 r.

aktualnych perspektyw wzrostu gospodarczego oraz utrzymywania się inflacji na niskim poziomie założono, że po obniżce o 0,5 pkt proc., która miała miejsce w marcu br., do końca 2016 r. stopy procentowe banku centralnego pozostaną na niezmienionym poziomie. W rezultacie, w 2015 r. stopa referencyjna wyniesie

'Minutes' RPP: Stabilizacja stóp proc. prawdopodobna w kolejnych kwartałach

Warszawa, 21.02.2019 (ISBnews) - Podczas lutowego posiedzenia większość członków Rady Polityki Pieniężnej (RPP) podtrzymała ocenę, że prawdopodobna jest stabilizacja stóp w kolejnych kwartałach, wynika z "minutes" z tego spotkania, opublikowanych przez Narodowy Bank Polski (NBP

Inwestorzy na GPW wracają do gry po świątecznej przerwie

kwestie konfliktu militarnego na Bliskim Wschodzie zejdą dziś na dalszy plan, inwestorzy będą mogli skupić się na kwestiach bieżących, w tym na kalendarium makroekonomicznym. Dziś poznamy szereg odczytów na temat inflacji CPI, w tym kluczowej na rodzimych inwestorów publikacji grudniowej inflacji w Polsce

Glapiński: Stopy proc. mogą pozostać stabilne do końca kadencji tej RPP

perspektywa, na razie niepewna, że ta stabilizacja potrwa nawet dłużej niż w roku 2019 i 2020, co by było doskonałe, bo proszę pamiętać, że ok. roku 2022 zacznie oddziaływać na sytuację w Polsce radykalne zmniejszenie się środków z Unii Europejskiej. Gospodarka nasza musi stać na własnych nogach"

Posiedzenie RPP bez wpływ na złotego, frank najtańszy od stycznia

przez prezesa Glapińskiego sugestia, że być może stopy nie zmienią się nawet do 2020 roku. Szczególnie, że ostatnie inflacyjne niespodzianki (nieoczekiwany spadek inflacji w Polsce w marcu do 1,3 proc. R/R zamiast prognozowanego wzrostu do 1,6 proc. R/R) taką deklarację wspierają. Wspomniane zaskoczenie

Grant Thornton: 44% przedsiębiorstw planuje podwyżki w ciągu najbliższego roku

inflacji. Gdyby ta korelacja miała się utrzymać, oznaczałoby to dość silny wzrost inflacji w trakcie 2018 r." - podkreślił Grant Thornton. Silny wzrost odsetka firm, które zastanawiają się nad podnoszeniem cen swoich towarów i usług, sprawia, że Polska stała się pod tym względem jednym z liderów

BofA Merrill Lynch: Deflacja w Polsce to 0,8% w 2015 r., inflacja w 2016 to 1,5%

Warszawa, 18.09.2015 (ISBnews) - Polska odnotuje w tym roku średnioroczną deflację na poziomie 0,8% (wobec 0,0% w ub.r.), zaś w przyszłym roku nastąpi powrót do inflacji, która wyniesie 1,4% r/r, wynika z nowych prognoz analityków Bank of America Merrill Lynch. Obniżyli oni swoje oczekiwania

Przegląd prasy

Bank Polska wkrótce będzie świadczyć usługi jako TPP --Inflacja będzie oscylować w okolicach 3,5% r/r na przełomie roku wg analityków --NCBR ogłosiło 2 konkursy dla firm inwestujących w B+R, wsparcie to 1,7 mld zł --Skiba z MF: Prognoza wzrostu PKB na poziomie 4% w 2019 r. wydaje sie bezpieczna

KE podwyższyła prognozę wzrostu PKB Polski na 2018 r. o 0,1 pkt proc. do 4,3%

pozostawały na niskim poziomie w 2017 r., stopniowo będą wzrastać w kolejnych latach. Spodziewany jest także wzrost eksportu, poziomu zatrudnienia i inflacji. Tabela z aktualnymi prognozami Komisji Europejskiej dla Polski   2016 2017 2018

'Minutes' RPP: Stabilizacja stóp prawdopodobna także w kolejnych kwartałach

polskiej gospodarki" - czytamy w "minutes".  Rada oceniła, że aktualny poziom stóp procentowych sprzyja utrzymaniu polskiej gospodarki na ścieżce zrównoważonego wzrostu oraz pozwala zachować równowagę makroekonomiczną. "Wskazywano, że w świetle aktualnych informacji inflacja

Wtorek upłynie pod znakiem stabilizacji notowań złotego

odreagowaniem 3-dniowego silnego spadku kursu tej waluty. Aktualnie sentyment do złotego, pomimo tygodnia przedwyborczego w Polsce i oczekiwanych w piątek decyzji agencji S&P i Moody's ws. polskiego ratingu, wyznaczają przede wszystkim rynki globalne. Trzy główne rynkowe tematy to słabość europejskiej

Dane PMI wskazują, że popyt krajowy złagodzi spowolnienie gosp. wg analityków

najciekawsze komentarze analityków: "Popyt wewnętrzny, a zwłaszcza konsumpcja gospodarstw domowych, pełni aktualnie rolę stabilizatora polskiej gospodarki. I jednocześnie rodzi nadzieję, że spowolnienie gospodarcze w Polsce w 2020 r. będzie słabsze niż wskazują na to prognozy" - główny ekonomista

Przegląd prasy

objąć funkcję prezesa Archicomu od 10 maja --Marvipol podpisał dokumenty ws. rozpoczęcia projektu magazynowego pod Warszawą --Aktualny portfel zamówień Polimeksu-Mostostalu wynosi ok. 1,9 mld zł --Strata netto Polimeksu Mostostalu zwiększyła się r/r do 137,41 mln zł w 2017 r. --Inflacja HICP w

AMRON-SARFIN: Przy obecnych kryteriach kredytow. popyt na mieszkania może spaść

. Aktualnie tylko 5 banków komercyjnych udziela takich kredytów hipotecznych: Alior Bank, Credit Agricole, mBank, Bank Millennium i Santander Bank Polska. Jednak w większości przypadków trzeba spełnić dodatkowe warunki, na przykład Santander Bank Polska oferuje taki kredyt tylko dla swoich dotychczasowych

CASE będzie przedstawiał inflację w czasie rzeczywistym

Warszawa, 12.03.2015 (ISBnews) - Centrum Analiz Społeczno-Ekonomicznych (CASE) rozpoczęło projekt "Mierzenie inflacji konsumenckiej w czasie rzeczywistym", w ramach którego opracowuje innowacyjną metodę pomiaru inflacji w Polsce, podało centrum. "Celem projektu jest

Dane o inflacji zdecydują dziś o losach złotego

zł. O tym ile na koniec dnia trzeba będzie zapłacić za te waluty, zdecydują przede wszystkim publikowane dziś przez Główny Urząd Statystyczny wstępne szacunki marcowej inflacji w Polsce. Należy również oczekiwać, że po okresie przerwy, złoty ponownie może być wrażliwy na impulsy płynące z rynków

Kurs EUR/PLN osiągnął kluczowy opór, złotemu ciążą obawy o kolejne cięcie stóp

nastrojach i powoduje odpływ kapitału z rynków wschodzących. Dzisiaj i jutro inwestorzy czekają na dane z amerykańskiego rynku pracy. Kursowi PLN ciążą aktualnie obawy o kolejną obniżkę stóp procentowych w Polsce. Z uwagi na wysoki poziom inflacji w kraju, relatywnie niskie stopy istotnie zmniejszają

Zachowanie EUR/USD to najważniejszy dziś czynnik wpływający na notowania PLN

Warszawa, 15.02.2018 (ISBnews/ CMC Markets) - Wczorajszy odczyt CPI zza oceanu spowodował zawirowania kursu EUR/USD, które wpływają również na PLN. Złotemu sprzyjają dobre odczyty makroekonomiczne. Dziś poznamy też dane dot. cen dóbr konsumpcyjnych w Polsce. Przyspieszająca dynamika inflacji

Złoty słabnie, dodatkowa presja czynników politycznych i fundamentalnych

Warszawa, 14.09.2017 (ISBnews/ CMC Markets) - Wczorajszy odczyt dotyczący inflacji w USA stał się katalizatorem zwyżek USD. Dziś poznamy kolejne dane inflacyjne, które mogą rzucić nowe światło na przyszłe posunięcia Fed. Traci natomiast złoty, na kurs którego presję dodatkowo wywierają czynniki

Polityka monetarna w Japonii bez zmian

za nami. W późniejszych godzinach warto zwrócić uwagę na wyniki sprzedaży detalicznej w Stanach Zjednoczonych, a także na publikację inflacji konsumenckiej w Polsce. Z rana złotówka umocniła się o 2 grosze w stosunku do funta. Jego aktualna cena wynosi 5,48 zł. Nasza waluta traci po 1 groszu do euro

Dzisiaj celem dla indeksu WIG20 jest wyraźne pokonanie strefy 2180-2200 pkt

poprzedniego miesiąca. Norweski wskaźnik CPI wyniósł 2,6% r/r, podczas gdy analitycy oczekiwali 2,4%, a w poprzednim okresie było to 2,3%. To najnowsze przykłady odczytów inflacji, ale sytuacja będzie wyglądała podobnie również w Polsce i to może znaleźć odzwierciedlenie w komunikacie RPP. Publikowane dziś

Złoty może zyskiwać czekając na RPP

kwartał 2018 roku. To zaś już wspierałoby złotego. Stąd też przed jutrzejszą publikacją wyników posiedzenia polska waluta może zyskiwać na wartości. Samo posiedzenie natomiast raczej nie okaże się przełomowe. Prognozy inflacji i PKB owszem zostaną skorygowane w górę, to jednak RPP będzie zachowywać

'Minutes': Większość RPP za utrzymaniem stóp bez zmian przez kolejne kwartały

Warszawa, 23.08.2018 (ISBnews) - Podczas lipcowego posiedzenia członkowie Rady Polityki Pieniężnej (RPP) ocenili, że stopy procentowe powinny obecnie pozostać niezmienione, także w kolejnych kwartałach, wynika z "minutes" z tego spotkania, opublikowanych przez Narodowy Bank Polski (NBP

Rynki czekają na odczyt sprzedaży detalicznej w eurolandzie

stosunku do złotego słabsza niż dolar jest aktualnie wspólna waluta. Już dziś o 11:00 poznamy odczyt sprzedaży detalicznej w strefie euro w maju. Rynek oczekuje wzrostu wskaźnika o 0,3% (z -0,4% w poprzednim okresie), co dałoby rocznie wartość 1,6%. Dzisiaj to jedyne dane, które mogą być katalizatorem

Na GPW w centrum uwagi akcje detalistów, na świecie Brexit

Warszawa, 20.11.2018 (ISBnews/ CMC Markets) - Po euforii z ubiegłego tygodnia sytuacja dotycząca Brexitu znowu się skomplikowała i do finałowego głosowania i podpisania umowy z Unią ten aktualnie najważniejszy dla rynków temat będzie trzymał w napięciu. Z kolei na GPW akcje trwają w

'Minutes' RPP: Stabilizacja stóp prawdopodobna w kolejnych kwartałach

posiedzenia pojawiła się opinia, według której zasadne może okazać się rozważenie obniżenia stóp procentowych. "Większość członków Rady wyraziła opinię, że biorąc pod uwagę aktualne informacje również w kolejnych kwartałach prawdopodobna jest stabilizacja stóp procentowych. Członkowie ci ocenili, że

Przegląd prasy

na europejskich rynkach, a tam ceny gazu są wysokie Parkiet --Prezes Wieltonu: Cel 25 tys. sprzedanych produktów rocznie pozostaje aktualny Dziennik Gazeta Prawna --Czerwińska: Wzrost płac w budżetówce będzie równy z inflacją i wyniesie 2,3%, co pozwoli rozdysponować wśród pracowników ok. 2,4

W tych krajach żyje się najciężej. Oto 18 państw o najwyższym wskaźniku ubóstwa

Business Insider stworzył, na podstawie danych CIA World Factbook z 2014 r, listę państw o najwyższym wskaźniku ubóstwa. Dla porównania wynik Polski z inflacja w wysokości 0,9 proc i średnią stopa bezrobocia 12,3 proc., wynosi 13,2, czyli znacznie mniej niż w państwach, które trafiły na listę. W połowie

KE obniżyła prognozę wzrostu PKB Polski na 2017 r. o 0,2 pkt do 3,2%

energii, i żywności. Inflacja pozostanie poniżej 2,5% do końca 2018 r. Tabela z aktualnymi prognozami Komisji Europejskiej dla Polski   2016 2017 2018  wzrost PKB (zmiana w %) 2.8 3.2 3.1  spożycie prywatne (zmiana w %) 3.6 3.9

RPP o budżecie 2017: Założenia makroekonomiczne zbieżne z projekcją NBP

Warszawa, 14.11.2016 (ISBnews) - Założenia makroekonomiczne projektu ustawy budżetowej na rok 2017 zakładające wzrost PKB w ujęciu realnym w Polsce w przyszłym roku na 3,6%, przy średniorocznej inflacji CPI kształtującej się na poziomie 1,3% są zbieżne z wynikami projekcji

'Minutes': Większość RPP za utrzymaniem stóp bez zmian przez najbliższe kwartały

Warszawa, 28.06.2018 (ISBnews) - Podczas czerwcowego posiedzenia członkowie Rady Polityki Pieniężnej (RPP) ocenili, że stopy procentowe powinny obecnie pozostać niezmienione, także w kolejnych kwartałach wynika z "minutes" z tego spotkania, opublikowanych przez Narodowy Bank Polski (NBP

Kalendarium ISBnews

towarów i usług konsumpcyjnych w czerwcu 2018 r.   PONIEDZIAŁEK, 16 lipca --14:00: Narodowy Bank Polski opublikuje bilans płatniczy, maj br. --14:00: Narodowy Bank Polski opublikuje wskaźniki inflacji bazowej, czerwiec br.   WTOREK, 17 lipca --10:00: Główny Urząd Statystyczny

Pogorszenie nastrojów na rynkach globalnych lekko osłabia złotego

globalnych (w tym zachowania EUR/USD) i tylko na chwilę zerkając na publikowane przez Główny Urząd Statystyczny (GUS) dane o inflacji w Polsce, które zostaną opublikowane o godzinie 14:00. Zgodnie z odczytem flash inflacja w marcu wyhamuje do 2 proc. z poziomu 2,2 proc. w relacji rocznej w lutym. Taki jest

Doniesienia z RPP i Fed nie zmieniły obrazu rynku walutowego

Pieniężnej, gdyż są świadomi stosunkowo niewielkiej roli RPP w globalnym ekosystemie finansowym. Polska jest „zakładnikiem" działań pozostałych banków centralnych i będzie musiała podążać za ruchami EBC. Wczoraj Prezes NBP powiedział, że z ogromnym prawdopodobieństwem przewiduje że do 2018 r

Złoty słabszy po zaskakująco niskich danych dot. inflacji

Warszawa, 05.04.2018 (ISBnews/ CMC Markets) - Na tle USD, umacnianego perspektywą podwyżek stóp procentowych, PLN może być dla inwestorów mniej atrakcyjny. A to za sprawą niskiej inflacji, która uprawdopodabnia utrzymanie przez RPP dotychczasowej polityki. W dalszej perspektywie, dla walut

Wyczekiwanie na decyzję FOMC

USA i Polski. Zza oceanu poza decyzją FOMC dotrą do nas informacje dotyczące m.in. inflacji konsumenckiej, miesięcznej dynamiki produkcji przemysłowej czy tygodniowej zmiany zapasów paliw. Z kolei w Polsce poznamy wskaźniki inflacji bazowej oraz dane z rynku pracy. Źródło: Komentarz walutowy z

Złoty odrabia straty pomimo 'gołębiej' RPP - dzięki sytuacji na parze EUR/USD

Warszawa, 11.01.2018 (ISBnews/ CMC Markets) - Po nieco słabszym początku tygodnia, dziś PLN kontynuuje zwyżki. Przyczyną nie jest jednak polityka RPP, której retoryka jest bardzo "gołębia", ale sytuacja na parze EUR/USD. Decyzję o podwyżce stóp w Polsce może przybliżyć dopiero

Niższa inflacja i środowe święto mogą wpłynąć na osłabienie złotego

Warszawa, 31.10.2017 (ISBnews) - Prawdopodobnie odnotowany w październiku spadek inflacji w Polsce, a także jutrzejsze święto (Dzień Wszystkich Świętych), a więc brak możliwości reagowania na ważne wydarzenia tego dnia na rynkach globalnych, mogą dziś przełożyć się na osłabienie złotego

Stabilizacja kursu EUR/PLN, USD/PLN może reagować na wieści ze świata

projekcji inflacji. Do tego czasu aktualny pozostanie konsensus, wzmacniany przez samego prezesa Glapińskiego, że do końca kadencji obecnej Rady stopy procentowe w Polsce nie zmienią się. Gołębie nastawienie RPP nie wzmacnia złotego, ale też go przesadnie nie osłabia. Zwłaszcza teraz, gdy spowolnienie w

'Minutes': Większość RPP: Stopy bez zmian być może dłużej niż dotąd oczekiwano

pozostać niezmienione. Rada oceniła, że bieżące informacje wskazują na korzystne perspektywy wzrostu aktywności w polskiej gospodarce mimo oczekiwanego nieznacznego obniżenia się dynamiki PKB w kolejnych latach. Jednocześnie - zgodnie z prognozami - w horyzoncie oddziaływania polityki pieniężnej inflacja

Złe nastroje na rynkach globalnych, awersja do ryzyka osłabia złotego

Warszawa, 11.10.2018 (ISBnews/ CMC Markets) - Na fali złych nastrojów na globalnych rynkach tracą waluty z rynków wschodzących, w tym PLN. Aktualnie zniżkuje też kurs USD, a tłem dla tych spadków są najnowsze słowa Trumpa krytykujące politykę Fed. Dziś poznamy dane inflacyjne z USA i z

Przegląd prasy

świadczenie nawet o 10-15% --Eurostat: Import węgla do Polski spadł do 16,3 mln ton w 2019 r. z ponad 19 mln ton w 2018 r. --Morawiecki: Polska gospodarka ma szansę rozwijać się w tempie ok. 3,3% w tym i przyszłym roku --Do rekordowej liczby prawie 445 tysięcy wzrosła w 2019 r. liczba zezwoleń na pracę

Ebury: Kolejne działania pomocowe w Europie mogą wspierać wzrost pary EUR/USD

redukcji stóp procentowych. W tym tygodniu poznamy szereg danych makroekonomicznych ze Szwajcarii. Najbardziej aktualne odczyty (za maj), które obejmą dane PMI dla przemysłu oraz dane o inflacji konsumenckiej, zostaną opublikowane odpowiednio we wtorek i czwartek. Oprócz nich, w środę poznamy dane o PKB

Przegląd prasy

Warszawa, 31.07.2020 (ISBnews) - Poniżej przedstawiamy wybór najważniejszych informacji z prasy. Rzeczpospolita  --Polska straci na nowym podziale funduszu odbudowy gospodarki po pandemii, wynika z danych uzyskanych przez dziennik -- W PFR, który wypłaca pomoc firmom

KE podwyższyła prognozę wzrostu PKB Polski na 2017 r. o 0,7 pkt do 4,2%

w raporcie. Tabela z aktualnymi prognozami Komisji Europejskiej dla Polski   2016 2017 2018 2019  wzrost PKB (zmiana w %) 2,9 4,2 3,8 3,4  spożycie prywatne (zmiana w %) 3,9 4,9 3,7 3,2  spożycie