aktualna cena akcji pkn orlen

Przegląd informacji ze spółek

Feerum zdecydują na walnym zgromadzeniu zwołanym na 29 czerwca o przeznaczeniu 4 768 958 zł na dywidendę za 2019 rok, tj. o wypłacie 0,5 zł na akcję, wynika z projektów uchwał na walne zgromadzenie. PKN Orlen obejmie 65% akcji Ruchu i będzie większościowym inwestorem, odpowiedzialnym za rozwój spółki

Przegląd informacji ze spółek

centralnej Polsce oraz znaczącego portfela odnawialnych źródeł energii (OZE).  PKN Orlen ogłosił wezwanie do zapisywania się na sprzedaż 414 067 114 tj. wszystkich akcji wyemitowanych przez Energa S.A. o wartości nominalnej 10,92 zł każda. Cena akcji w wezwaniu została określona na 7 zł za jedną

Przegląd prasy

Drago w 2020 r. (aktual.) --PKN Orlen przedstawi roszczenia związane z kryzysem dostaw ropy do końca roku --Zarmen odstąpił od udziału w procesie dokapitalizowania Elektrobudowy --PKP SA kupiły prawa do POLSUW Poznań; PKP Cargo i PKP IC widzą w nim duże szanse --GNB nie notuje znaczących

Przegląd prasy

mogą wzrosnąć o 20% r/r w tym roku --Tauron nabył farmy wiatrowe in.ventus o mocy 180 MW za 137 mln euro --PKN Orlen: 85% produktów na stacjach koncernu pochodzi od polskich dostawców --PKN Orlen: Propozycje środków zaradczych dot. fuzji z Lotosem we IX --KGHM i PKN Orlen: Małe i średnie firmy

Przegląd informacji ze spółek

wypłacie zaliczkowej dywidendy w wysokości 0,28 zł na akcję, podała spółka. GI International ogłosiło wezwanie na 15,29% akcji Work Service, tj. 10 029 311 walorów spółki po cenie 0,62 zł za sztukę, podał wzywający. Akcjonariusze Rainbow Tours zdecydowali na walnym zgromadzeniu, by zysk netto za rok

PKN Orlen sfinalizował sprzedaż Orlen Transport na rzecz TP za 84,5 mln zł

% akcji Orlen Transport, a wartość sprzedaży aktywów wyniosła 84,5 mln zł. Ostateczna cena skorygowana zostanie o różnice wynikające z aktualnego poziomu długu netto oraz kapitału obrotowego Orlen Transport, których szacunkowa wartość wyniesie około 4 mln zł" - czytamy w komunikacie. Sprzedaż

Przegląd prasy

: Stopa bezrobocia w strefie euro wyniosła 7,3% w lutym --Eurostat: Stopa bezrobocia w Polsce wyniosła 2,9% w lutym --P.A. Nova szacuje spadek wpływów z czynszów na 80-85% w czasie ograniczeń handlu --Czyżewski z PKN Orlen: Cena ropy może spaść do 10 USD/b, benzyny do ok. 4 zł/l --Vivid Games miał

Przegląd prasy

otworzyć kilkadziesiąt placówek w 2019 roku --Emilewicz: Ustawę o zatorach płatniczych rząd może przyjąć w marcu --Fitch: Pakiet PiS grozi wzrostem deficytu general gov't do ok. 3% PKB w 2020 --Prezydent podpisał nowelizację ustaw ws. cen energii elektrycznej --Prezes PKN Orlen: Nie kupimy Grupy

Przegląd informacji ze spółek

. wobec 204,88 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. Zakończono realizację głównej części procesu inwestycji budowy instalacji Polietylenu 3 (PE3) w czeskim zakładzie produkcyjnym Unipetrol RPA, s.r.o. w Litvinovie, podał PKN Orlen. Czeska spółka dokonała odbioru instalacji w części

Przegląd informacji ze spółek

PKO Leasing zamierza dokonać zmiany ceny po której będą nabywane akcje Prime Car Management (PCM) od 23 maja br. do 20 zł z 23,75 zł, podało PCM. PMPG Polskie Media odnotowały 1,27 mln zł skonsolidowanej straty netto przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej w I kw. 2019 r. wobec

Przegląd prasy

przeniesieniu zakładów do innych krajów lub już to zaczęła robić Parkiet --Większość ekspertów liczy na kontynuację wzrostu cen akcji w kolejnych miesiącach w USA i w Polsce Dziennik Gazeta Prawna --Związkowcy chcą podwyżki płacy minimalnej do 2520 zł w 2020 r. --Glapiński: Z polskim złotym i

Firmy przeznaczają pieniądze i wsparcie rzeczowe na walkę z koronawirusem

Warszawa, 19.03.2020 (ISBnews) - Oprócz działań rządu i banku centralnego, wiele polskich firm - państwowych i prywatnych - włącza się w działania mające na celu złagodzenie skutków pandemii koronawirusa. Specjalne fundusze na walkę z pandemią uruchomiły m.in. PKN Orlen, Grupa Lotos, PGE, Tauron

Przegląd informacji ze spółek

, podał pośredniczące w wezwaniu Biuro Maklerskie PKO Banku Polskiego. Komisja Europejska zatrzymała procedurę "stop the clock", co oznacza wznowienie formalnej procedury negocjacyjnej dotyczącej przejęcia kapitałowego Grupy Lotos przez PKN Orlen, podał płocki koncern. Przychody TIM

Przegląd informacji ze spółek

jedną akcję, podała spółka. Ewentualna transakcja przejęcia Trigon TFI przez Skarbiec Holding ma mieć charakter niegotówkowy ze względu na realizację przez Skarbiec swojej polityki dywidendowej, podała spółka. Czeski Bank Narodowy wyraził zgodę na przeprowadzenie przez PKN Orlen wykupu wszystkich

Przegląd informacji ze spółek

wspólnym zakupie produktów i usług, podał PBKM. Lendi z grupy MZN Property planuje otwarcie łącznie kilkudziesięciu placówek, podała Lendi. Firma otworzyła dziesiątą placówkę - w Białymstoku. Proces przejęcia akcji Grupy Lotos przez PKN Orlen musi się "spinać" biznesowo. Oczywiście, ma

Przegląd informacji ze spółek

miesięcy. Zawieszenie rat dotyczy kredytów konsumenckich, hipotecznych, firmowych oraz leasingu, podał bank. PKN Orlen sukcesywnie obniża ceny paliw na swoich stacjach, poinformował prezes Daniel Obajtek. Fabryki rękawic w Malezji zostały zmuszone do ograniczenia zatrudnienia o ok. 50%, prawdopodobnie

Przegląd informacji ze spółek

Cena emisyjna jednej akcji serii N Globe Trade Centre (GTC) została ustalona na 8,29 zł, podała spółka.  XTPL odnotowało 3,34 mln zł skonsolidowanej straty netto w I kw. 2019 r. wobec 0,84 mln zł straty rok wcześniej, podała spółka w raporcie. Krajowa Izba Odwoławcza (KIO) nakazała

Przegląd informacji ze spółek

. Wartość sprzedanych produktów finansowych i nieruchomościowych przez Open Finance oraz Home Broker spadnie w II kw. br. o ok. 30% wobec poziomu z IV kw. 2019 r., podał Open Finance. PKN Orlen podniósł cenę w wezwaniu na wszystkie akcje Energi do 8,35 zł za walor z dotychczas oferowanych 7 zł za akcję

Przegląd informacji ze spółek

wszystkich akcji Orphée aktualnie posiadanych przez innych niż PZ Cormay akcjonariuszy Orphée, po cenie jednostkowej nie wyższej niż 1,95 zł, podała spółka. Famur otrzymał decyzję Naczelnika Małopolskiego Urzędu Celno-Skarbowego w Krakowie w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych od

Przegląd informacji ze spółek

spółka. Monnari Trade szacuje, że sytuacja związana z koronawirusem przełoży się na obroty i wyniki za I kw. 2020 r. oraz może przełożyć się na wyniki całego 2020 r., podała spółka. PKN Orlen przygotował nową, niższą ofertę cenową paliw na stacjach w całej Polsce, podała spółka. To efekt nie tylko

Przegląd informacji ze spółek

działającymi w spółce organizacjami związkowymi, podjęły decyzję o przestoju ekonomicznym spółki w kwietniu 2020 r., podało Forte. PKN Orlen rozpoczął akcję charytatywną w ramach programu Vitay, wspierającą placówki zdrowia. Za każde 1000 punktów Vitay przekazane przez użytkowników programu, Fundacja Orlen

Słabszy złoty może dziś schłodzić optymizm na GPW

maksimum przez akcje PKN Orlen i szczytu notowań przez walory Play. PKN Orlen to lider hossy, którego poczynania najlepiej obrazują nastroje panujące na rynku. Sytuacja nie jest jednak idealna, gdyż złoty zaczął słabnąć. WIG powoli zbliża się do historycznego maksimum na poziomie 67772 pkt. Na wykresie

Przegląd informacji ze spółek

; zostaje przesunięty na 22 kwietnia z 28 kwietnia, podał bank. Zarząd Grupy Azoty zdecydował o rekomendowaniu przeznaczenia 83,32 mln zł z zysku za 2015 r. na dywidendę, co oznacza wypłatę w wysokości 0,84 zł na akcję, podała spółka. PKN Orlen strategicznie nie rozważa zwiększenia udziału w Unipetrolu

Przegląd informacji ze spółek

% więcej r/r. Wartość podpisanych przez Synektik kontraktów na dostawę sprzętu medycznego i rozwiązań IT (backlog), z terminem realizacji do końca roku finansowego 2019 (30 września br.), wyniosła 9,2 mln zł na koniec grudnia 2019 r. wobec 3,2 mln zł rok wcześniej, podała spółka.  PKN Orlen 

Przegląd informacji ze spółek

oznacza wypłatę w wysokości 0,54 zł na akcję, wynika z projektów uchwał.  Alior Bank nabył od Lurena Investments 108 824 007 akcji Ruchu, stanowiących łącznie 100% kapitału zakładowego, za cenę 1 zł, podał bank. Rada nadzorcza Grupy Azoty Zakładów Azotowych Kędzierzyn (Grupy Azoty ZAK) powołała

Przegląd informacji ze spółek

. Konsorcjum szacuje, że oddanie bloku do eksploatacji nastąpi do 15 listopada 2020 r. PKN Orlen zakłada ujęcie odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych i wartość zapasów do aktualnych cen realizacji o łącznej wartości ok. - 2,5 mld zł w skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym za I kw.  2020 r

Przegląd informacji ze spółek

skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w 2019 r. wobec 1 657 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. PKN Orlen planuje zwiększenie płynu do dezynfekcji rąk z ok. 2,5 mln litrów w marcu do ok. 4,5 mln litrów w kwietniu 2020 roku, zapowiedział prezes Daniel

Przegląd informacji ze spółek

br. o przeznaczeniu na dywidendę 137 mln zł tj. 3,54 zł na akcję z zysku za 2017 r., wynika z uchwał na walne zgromadzenie opublikowanych przez spółkę. PKN Orlen nie będzie liderem w projekcie budowy pierwszej polskiej elektrowni atomowej, wbrew informacjom, które pojawiły się w mediach

Przegląd informacji ze spółek

będzie mieć także dodatek fabularny "Wojna Krwi". Dzisiejsza dostawa ropy dla PKN Orlen z Iranu do gdańskiego Naftoportu stanowi realne potwierdzenie kolejnego etapu dywersyfikacji dostaw, uważa ekspert Instytutu Staszica Dawid Piekarz. Akcjonariusze PCC Intermodal zdecydują na walnym

Przegląd prasy

--Akcjonariusze PKN Orlen zdecydowali o wypłacie 3 zł dywidendy na akcję --KE: Polski podatek w sektorze detalicznym narusza unijne zasady --KGHM może wkrótce zdecydować o nowych projektach z China Minmetals --KGHM może zdecydować w br. o udziale w projekcie huty miedzi jako wykonawca --Eurostat: Inflacja

Notowania na GPW będą zależeć dziś od zagranicznych danych makro

-Nieruchomości jest znacznie mocniejszy od WIG i WIG20, a wczoraj wykonał jednodniową korektę. Kolejnymi walorami, na które warto zwrócić uwagę, są akcje PKN Orlen i KGHM. Pomimo, iż ich kursy są daleko od kluczowych oporów, zaczynają one przyciągać zainteresowanie inwestorów. W przypadku negatywnych sesji nie

Przegląd informacji ze spółek

pary technologicznej dla całego kompleksu w Litvinovie, planowane jest w połowie 2019 roku, podał Unipetrol, czeska spółka z grupy PKN Orlen. Zarząd IMS rekomenduje akcjonariuszom wypłatę dywidendy w wysokości 0,19 zł na akcję z zysku za 2018 r., podała spółka.  IMS odnotował 9,3 mln zł

Przegląd prasy

I-III kw. 2019 r. --Trakcja miała 45,75 mln zł straty netto, 45,45 mln zł straty EBIT w III kw. 2019 --GH ma zgodę RN na sprzedaż Carcade oraz nabycie akcji Idea Bank Białoruś --Boryszew miał 15,61 mln zł zysku netto z dział. kontynuowanej w III kw. 2019 r. --RN PKN Orlen zgodziła się na

Przegląd informacji ze spółek

euroobligacji wyemitowanych przez Orlen Capital AB, których gwarantem jest PKN Orlen, podała spółka. Unipetrol - spółka zależna PKN Orlen - zainaugurował budowę nowej instalacji polietylenu (PE3) w czeskim zakładzie produkcyjnym w Litvínovie, podał koncern. Koszt budowy to 5,76 mld CZK (213 mln euro

Dobre wyniki finansowe mogą dodać spółkom GPW wiatru w żagle

efekcie ich wskaźniki cena/zysk mocno spadły. Dobrymi przykładami są PKN Orlen i Lotos. Zaczynają więc pojawiać się rekomendacje biur maklerskich zachęcające do dalszego kupowania akcji, które są już po bardzo dynamicznych wzrostach, ale ich wyniki sprostały oczekiwaniom. Wczoraj rekomendacje kupna i

Przegląd prasy

termin oddania inwestycji do użytkowania to II kwartał 2020 roku. --Rada nadzorcza Mennicy Polskiej wyraziła zgodę na realizację inwestycji kapitałowej polegającej na nabyciu akcji Enei do łącznej kwoty 80 mln zł po cenie za jedną akcję nieprzekraczającej ceny maksymalnej ustalonej w uchwale RN, podała

Przegląd prasy

zł, (ROE) powyżej 7,7% oraz wskaźnik (C/I) poniżej 47%, podał bank. --Sfinks Polska ustalił cenę emisyjną akcji serii P na 1 zł za akcję, podała spółka. --Komisja Nadzoru Finansowego (KNF) wydała zgodę na zaliczenie przez mBank środków z tytułu emisji dwóch serii obligacji podporządkowanych w

Przegląd informacji ze spółek

Środowiska w perspektywie na lata 2018-2021. Cele strategiczne w 2021 roku to: zysk netto powyżej 180 mln zł, (ROE) powyżej 7,7% oraz wskaźnik (C/I) poniżej 47%, podał bank. Sfinks Polska ustalił cenę emisyjną akcji serii P na 1 zł za akcję, podała spółka. Komisja Nadzoru Finansowego (KNF) wydała zgodę

Przegląd informacji ze spółek

polegającej na nabyciu akcji Enei do łącznej kwoty 80 mln zł po cenie za jedną akcję nieprzekraczającej ceny maksymalnej ustalonej w uchwale RN, podała Mennica.  PKN Orlen jeszcze w I półroczu br. rozpocznie realizację centrum badawczo-rozwojowego w ramach zaplanowanego na okres do 2023 roku programu

Przegląd informacji ze spółek

rok jest wzrost biznesu z działalności podstawowej, poinformowali przedstawiciele banku.  Akcjonariusze Budimeksu podjęli uchwałę w sprawie wypłaty dywidendy w wysokości 17,61 zł brutto na jedną akcję, poinformowała spółka.  Po dwóch latach współpracy PKN Orlen i Poczta Polska zawarły

Przegląd informacji ze spółek

obligacji, poinformowali przedstawiciele zarządu.  Zarząd Grupy Azoty Zakładów Chemicznych Police zdecydował o nabyciu 6 551 092 sztuk akcji nowej emisji spółki PDH Polska po cenie emisyjnej 10 zł, tj. za łączną kwotę 65 510 920,00 zł, podała spółka. Nabycie akcji nastąpi poprzez ich objęcie

Przegląd informacji ze spółek

Bartkiewicz.  PKN Orlen nie rozważa obecnie dostaw ropy naftowej z Iranu, poinformował prezes Daniel Obajtek. PKN Orlen przekazał dla potrzeb Krajowej Administracji Skarbowej (KAS) trzy nowoczesne wozy laboratoryjne, a do końca listopada br. przekaże dwa kolejne pojazdy, poinformował prezes spółki

Przegląd prasy

; --Akcjonariusze Budimeksu podjęli uchwałę w sprawie wypłaty dywidendy w wysokości 17,61 zł brutto na jedną akcję, poinformowała spółka.  --Po dwóch latach współpracy PKN Orlen i Poczta Polska zawarły długoterminowy kontrakt ze względu na rosnące zapotrzebowanie na usługę, potwierdzone dynamicznym wzrostem

Przegląd informacji ze spółek

PKO Bank Polski. Od początku funkcjonowania na rynku aplikacji mobilnej IKO klienci banku wykonali z poziomu telefonu łącznie już 200 mln transakcji, podał bank.  Połączenie PKN Orlen i Grupy Lotos będzie korzystne dla obu firm, ocenili eksperci Zespołu Doradców Gospodarczych TOR w raporcie

Przegląd informacji ze spółek

zdecydował o powołaniu dotychczasowego wiceprezesa Krzysztofa Zdziarskiego na funkcję prezesa, poinformował PKN Orlen. Do zarządu Unipetrol powołano Katarzynę Woś oraz Macieja Libiszewskiego, dodano. W wezwaniu na Zespół Elektrociepłowni Wrocławskich Kogeneracja PGE nabyła 1 202 172 akcji spółki, podał

Tygodniowy przegląd informacji ISBtech z sektora TMT

. Ponad 4% zamawia w ten sposób zakupy spożywcze z dostawą do domu.  Źródło: ISBnews Media społecznościowe: PKN Orlen, LPP i mBank to najaktywniejsze spółki z WIG 30 na Linkedln, a Orange, PKN Orlen i PLAY na Twitterze. Pozycję lidera na YouTube zajmuje CD Projekt – to najważniejsze wnioski

Tygodniowy przegląd informacji ISBtech z sektora TMT

% udziałów w spółce Readfy GmbH, podała spółka.  Źródło: ISBnews CI Games: Zapisy na maksymalnie 12 mln akcji CI Games emitowanych w ramach kapitału docelowego potrwają od 4 do 10 czerwca. Cena maksymalna została ustalona na 1 zł. CI Games chce pozyskać od inwestorów około 10 mln zł na

Przegląd prasy

zapoczątkowana przez rząd Mateusza Morawieckiego nie przyniosła rezultatów Parkiet -- Producenci gier nieprzerwanie drożeją. Od kilku tygodni akcje firm notują potężne wzrosty. Inwestorzy nie kryją zadowolenia, ale nie brak też obaw, że bańka może zacząć pękać --Cena jednej akcji Dino Polska na

Przegląd informacji ze spółek

kompleksowe wykonanie budynku oraz przygotowanie przestrzeni otaczającej obiekt. Prospekt emisyjny 11 bit studios trafił do Komisji Nadzoru Finansowego (KNF). Spółka podtrzymuje plany debiutu na GPW do końca 2015 roku, poinformował prezes Grzegorz Miechowski. Unipetrol, spółka zależna PKN Orlen oraz

Przegląd informacji ze spółek

wiceprezesa spółki. Akcje spółki Vivid Games zadebiutowały dzisiaj na rynku głównym GPW. Na otwarciu kurs akcji wzrósł o 2,811% wobec ceny odniesienia i wyniósł 5,49 zł.  Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie (GPW) rozważa stworzenie oddzielnego segmentu dla sektora cyfrowej rozrywki, w tym

Przegląd informacji ze spółek

Integer.pl, upoważniających do 70,01% głosów na walnym zgromadzeniu po cenie 41,10 zł za jedną akcję, podała spółka. Solino - spółka zależna PKN Orlen - zainwestuje ponad 200 mln zł w realizację strategii kawernowej, w tym w budowę pompowni wody przemysłowej i rozbudowę sieci rurociągów

Przegląd prasy

. Wynagrodzenie ryczałtowe spółki z tytułu realizacji umowy wynosi 22,5 mln zł netto. --BGŻ Optima ma ponad 200 tys. klientów, poinformował dyrektor zarządzający BGŻ BNP Paribas Piotr Marciniak. Jednak aktualnym priorytetem jest „duży" bank. --Cena akcji w ofercie publicznej akcji Novaturas

Przegląd prasy

--PKN Orlen wypłacił 3 zł dywidendy na akcję, najwięcej w historii spółki --Colliers: Oddano do użytku ok. 30 tys. m2 pow. centrów handlowych w I poł. 2017 --MRPiPS: Stopa bezrobocia rejestrowanego wynosiła nadal 7,1% w lipcu --Ronson uzależnia poprawę wyniku w III kw. od liczby pozwoleń na

Przegląd informacji ze spółek

Shop, nabywając osiem tego typu obiektów w Słowenii, Serbii i Chorwacji, podała spółka. Cena zakupu wyniosła około 90,5 mln euro. Grupa PKN Orlen zanotowała wzrost sprzedaży w segmencie asfaltowym o 6% r/r w okresie I-III kwartał 2018 r., poinformowała spółka. Module Technologies (dawniej LS Tech

Przegląd prasy

lutym --Mostostal Zabrze widzi ryzyko odpisów obniżających wynik za 2016 o 15,8 mln zł --T-Bull odnotował ponad 12 mln pobrań gry 'Moto Rider GO' --PGNiG OD ma umowę na dostawę CNG dla MPK Tarnów --PKN Orlen wprowadzi nowy format gastronomiczny na 130 stacjach w br. --PMR: Rynek DIY wzrośnie o

Przegląd informacji ze spółek

akcji oferowanych, nie więcej niż 220 mln praw do akcji oferowanych oraz 72,707 mln jednostkowych praw poboru akcji oferowanych, podała instytucja. Nationale - Nederlanden Otwarty Fundusz Emerytalny zgłosił projekt uchwały zwyczajnego walnego zgromadzenia PKN Orlen zakładający wypłatę z zysku netto za

Przegląd informacji ze spółek

kolejnych latach coraz większe, poinformował wiceprezes ARP Michał Szaniawski. PKN Orlen mógł w IV kw. 2015 roku odnotować skonsolidowany wynik netto od 350 mln zł straty do 436 mln zł zysku przy konsensusie na poziomie 20,9 mln zł straty wobec 1,22 mld zł straty netto przed rokiem, prognozują analitycy

Tygodniowy przegląd informacji ISBtech z sektora TMT

innowacyjnych rozwiązań usprawniających procesy w firmach, poinformował dyrektor wsparcia sprzedaży SAP Polska Tomasz Niebylski. Źródło: ISBnews PKN Orlen: Usługa eParagon jest dostępna w ramach ogólnopolskiego pilotażu na wszystkich stacjach własnych, podała spółka. Skorzystać z niej może każdy klient

Tygodniowy przegląd informacji ISBtech z sektora TMT

Żabka, stacje PKN Orlen, kioski, saloniki prasowe Ruch oraz automaty paczkowe w placówkach pocztowych i Biedronkach, podała Poczta. Po 9 miesiącach br. dynamika wolumenu przesyłek nadal utrzymuje się na poziomie ponad 220% w stosunku do roku ubiegłego.  Źródło: ISBnews PubNub

Tygodniowy przegląd informacji ISBtech z sektora TMT

operator. Źródło: ISBnews Polski Koncern Naftowy Orlen: Zawarł z APN Promise umowę o współpracy, na mocy której APN Promise zobowiązuje się do świadczenia na rzecz PKN Orlen usług związanych z obsługą umowy enterprise agreement z Microsoft Ireland Operations Limited, podała spółka

Sejmowa komisja skarbu o sytuacji w Orlenie

- Nowy szef PKN Orlen będzie znany do połowy września - zapewniali we wtorek w Sejmie szef rady nadzorczej spółki Jacek Bartkiewicz i minister skarbu Jacek Socha Komisja Skarbu zajmowała się we wtorek "aktualną sytuacją" w płockiej spółce. - Procedura wyboru nowego prezesa PKN Orlen

Przegląd informacji ze spółek

Seco/Warwick ogłosiło zamiar zakupu nie więcej niż 1.073.783 akcji własnych, stanowiących 9,999993% głosów na walnym zgromadzeniu, podała spółka. Cena za jedną akcję została ustalona na 25 zł. Grupa Lotos dokonała odpisów aktualizujących bilansową wartość zapasów, których wartość na poziomie

Tygodniowy przegląd informacji ISBnews z sektora TMT

jak PKN Orlen, PKO BP, PZU czy PGE. To widoczny wzrost w stosunku do poprzednich lat, stanowiący jednak zaledwie zalążek "masowej migracji" zapowiadanej przez analityków Cloud Technology Partners, zdaniem których pod koniec tego roku "w chmurze" działać będzie 20% największych

Tygodniowy przegląd informacji ISBnews z sektora TMT

jak PKN Orlen, PKO BP, PZU czy PGE. To widoczny wzrost w stosunku do poprzednich lat, stanowiący jednak zaledwie zalążek "masowej migracji" zapowiadanej przez analityków Cloud Technology Partners, zdaniem których pod koniec tego roku "w chmurze" działać będzie 20% największych

Po porozumieniu w Grecji, USA kończy dzień na plusie

Spółki Węglowej SA (JSW) do "sprzedaj" z "trzymaj" i cenę docelową dla akcji tej firmy do 94 z 97 złotych, podał w poniedziałek bank, w raporcie datowanym na 10 lutego. W osobnym raporcie także z 10 lutego Societe obniżył cenę docelową PKN Orlen SA do do 34 złotych z 37,8 złotego

Przegląd informacji ze spółek

milionach euro) oraz straty netto ze względu na wyższe wydatki podatkowe za II kw. 2014/15, podała spółka.   PKN Orlen podpisał porozumienie ze związkami zawodowymi w sprawie możliwości otrzymania dodatkowych odpraw związanych z rozwiązaniem stosunku pracy, o wartości do 95 tys. zł, podała spółka.

Przegląd informacji ze spółek

, podał Carrefour. Obecnie zaprezentował przebudowane centrum handlowe w Tomaszowie Mazowieckim. Cena ropy poniżej 50 USD za baryłkę nie jest do utrzymania w długim terminie, ale przez najbliższe 1-2 lata możemy obserwować taki poziom notowań, poinformował agencję ISBnews główny ekonomista PKN Orlen

Najpierw Polska, potem sąsiedzi - mówi prezes PKN Orlen Zbigniew Wróbel

dystrybucji w krajach ościennych. Efektem połączenia będzie także wzrost wartości rynkowej PKN Orlen i przyspieszenie III etapu [sprzedaż ponad 17 proc. akcji spółki, którymi aktualnie dysponuje Nafta Polska - red.] jego prywatyzacji na korzystnych warunkach. Przede wszystkim nie wprowadzi ryzyka

Tygodniowy przegląd informacji ISBtech z sektora TMT

New Connect. Źródło: spółka PRODUKTY, WDROŻENIA, INNE PKN Orlen: Udostępnił nową funkcjonalność w aplikacji Orlen Mobile, dzięki której kierowcy mogą płacić za paliwo bezpośrednio przy dystrybutorze, podała spółka. System został wdrożony również na stacjach Benzina w Czechach. Źródło

Przegląd informacji ze spółek

obejmuje już 30 baz, podano także. Tower Investments zawarł 3 umowy, na mocy których sprzeda projekty na kwotę ponad 30 mln zł, poinformowała spółka. Pozyskane środki przeznaczy na reinwestycje kolejnych projektów deweloperskich, podano także. Unipetrol - spółka z grupy kapitałowej PKN Orlen

Fundusze inwestycyjne dla początkujących

giełdowych, obligacje czy krótkoterminowe papiery skarbowe) i przeliczane na jednostki uczestnictwa po aktualnej cenie. Wartość jednostek będzie się codziennie zmieniać - rosnąć lub spadać - w zależności od tego, czy papiery wartościowe kupione przez zarządzających będą tracić czy zyskiwać na wartości

Przegląd informacji ze spółek

restrukturyzacji zadłużenia finansowego JSW oraz spółek z grupy kapitałowej JSW (term sheet) do 24 listopada, wynika z komunikatu JSW. PKP Cargo kupuje od PKN Orlen udziały Orlen KolTrans za 192,2 mln zł oraz zorganizowaną część przedsiębiorstwa Euronaft Trzebinia (ZCP Kolej) za kwotę 59,4 mln zł, podało PKP

Przegląd informacji ze spółek

zadebiutować na NewConnect w ciągu najbliższych tygodni, podała spółka.  Cena maksymalna akcji w pierwotnej ofercie publicznej spółki Krynica Vitamin została ustalona na 12,25 zł za akcję, podała spółka. Oznacza to, że wartość oferty publicznej ponad 1,5 mln akcji nowej emisji wyniesie blisko

Przegląd informacji ze spółek

akcjonariuszom jednostki dominującej w IV kw. 2014 r. wobec 4,84 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. W publicznej ofercie akcji 2C Partners inwestorzy złożyli zapisy na 58,91 tys. akcji serii B na łączną kwotę 129,6 tys. zł wobec łącznie 1,3 mln akcji oferowanych po cenie 2,20 zł każda

Tygodniowy przegląd wiadomości ISBnews z sektora TMT

, wprowadził premierowo do sprzedaży grę The Flame in the Flood, podała spółka.    Źródło: ISBnews TelforceOne: Kaps Investment podwyższył cenę po której będą nabywane akcje spółki objęte zapisami złożonymi w odpowiedzi na wezwanie z kwoty 2,95 zł do kwoty 3,10 zł za jedną akcję, podał

Paweł Olechnowicz: menedżer w politycznym gąszczu

negocjacjach miała brytyjska firma Rotch Energy, która jednak samodzielnie nie była w stanie Rafinerii kupić, a jej partnerzy się zmieniali - najpierw był to węgierski MOL, potem rosyjski Łukoil, wreszcie PKN Orlen. Na stole leżała oferta, w której oprócz ceny były już zaproponowane zobowiązania inwestycyjne i