akredytywa dokumentowa

Redan ma potwierdzenie objęcia obligacji o wart. nom. 13 mln zł przez inwestora

pozabilansowych, takich jak akredytywy dokumentowe lub gwarancje należytego wykonania umów najmu w ramach grupy kapitałowej, podano. "Uzyskanie potwierdzenia objęcia naszych obligacji jest dla nas bardzo istotne. Spinamy w ten sposób całą transakcję dokapitalizowania sieci dyskontowej TXM. Dzięki

TXM złożył plan restrukturyzacyjny; chce, by układ wszedł w życie w II kw. 2020

limitów kredytowych oraz produktów pozabilansowych i gwarancji oraz akredytyw dokumentowych" - czytamy w komunikacie. Jednocześnie spółka zakłada stopniowy wzrost rotacji zobowiązań handlowych w wyniku uzyskiwania kredytu kupieckiego od dostawców, o co Spółka zabiega od momentu otwarcia PPU, a

JSW ma umowę dostaw koksu do Balta GmbH o szac. wart. 1,18 mld zł do III 2021 r.

w okresach kwartalnych. Walutą rozliczenia umowy jest dolar amerykański USD. Warunki finansowe: przedpłata częściowa w wysokości 4,0 mln USD (15,3 mln zł), pozostała część wartości ładunku pokryta akredytywą dokumentową" - czytamy w komunikacie. W okresie ostatnich 12 miesięcy obroty handlowe

BGK finansuje kontrakt eksportowy Unibep na Białorusi warty 34,3 mln euro

zabezpieczony jest polisą KUKE SA. Pozostałe 15% kwoty kontraktu eksportowego finansowane będzie również przez BGK, poza programem rządowym, przy wykorzystaniu akredytywy dokumentowej" - czytamy w komunikacie, Grupa Unibep działa w segmentach budownictwa mieszkaniowego, przemysłowego, użyteczności

TXM uzgodnił z bankami warunki finansowania na kolejne 12 miesięcy

udostępniał TXM kredyt w łącznej kwocie 31 mln zł w PLN oraz w USD oraz w RON, natomiast PKO BP będzie udostępniał TXM limit kredytowy w kwocie 42 mln zł oraz udzieli TXM sublimitów na: - kredyt w rachunku bieżącym do kwoty 22 mln zł - akredytywy dokumentowe w obrocie krajowym i zagranicznym (PLN, EUR i

TXM ma umowę o utrzymaniu status quo z PKO BP i ING BSK do 31 maja br.

utrzymania i udostępniania TXM produktów bankowych (kredytów w rachunku bieżącym, akredytyw dokumentowych, gwarancji należytego wykonania umów najmu) na poziomie wynikającym z ich zaangażowania na dzień 1 kwietnia 2019 r., to jest do łącznej wysokości 27 681 tys. zł przez ING oraz do kwoty 37 842 tys. zł w

Redan liczny na lepszą sprzedaż w Top Secret w br., zwiększy import w TXM

wiosnę na pewno przekroczymy poziom 30%" - powiedział prezes. Dodał, że dostawcy zagraniczni wymagają najczęściej akredytyw dokumentowych. "Te umowy, jakie mamy z PKO BP i ING na obecnym poziomie zapewniają na możliwość zrealizowania zamówień importowych na II połowę br. i I poł. 2018 r

Tygodniowy przegląd informacji ISBtech z sektora TMT

w oparciu o technologię blockchain. W ramach tej transakcji, bank otworzył elektroniczną akredytywę dokumentową, za pomocą której zabezpieczył dostawę towaru do polskiej firmy Granulat – Chmielarz Spółka Jawna od kontrahenta z Azji.  Źródło: spółka   (ISBnews/ISBtech)

Jest zgoda, Sylwester Cacek może kupić akcje Redanu po 2,5 zł za sztukę

bankowych oraz akredytyw dokumentowych, podano także. Na podstawie aneksu spłata łącznego zaangażowania banków w finansowanie Redan będzie następować do 31 grudnia 2012 r. według ustalonego harmonogramu. Zgodnie z jego założeniami, łącznie na rzecz wszystkich 3 banków spółka zapłaci po 1,5 mln zł do 30