akcji nwai

Przegląd prasy

transgraniczną infrastrukturę cyfrową --Soho będzie przyjmowało oferty sprzedaży akcji własnych od 17 do 24 września --MPiT: Inflacja konsumencka spowolni do 1,9% r/r we wrześniu --Pekao Bank Hipoteczny wyemituje obligacje o wartości nominalnej 300 mln zł --Herkules: Nie wykluczamy rozmów o pozyskaniu

Uniserv-Piecbud przydzielił inwestorom obligacje o wartości 10 mln zł

obligacji utwierdza nas w przekonaniu, że rozwijamy się w dobrym kierunku, a naszym kolejnym krokiem będzie planowana w tym roku emisja akcji i debiut na rynku głównym GPW. Chcemy przyśpieszyć tempo naszego rozwoju i wykorzystać dobrą koniunkturę oraz planowane na najbliższe lata inwestycje

Przegląd prasy

otworzy 47 sklepów w br., łącznie wyda na inwestycje 12,8 mln zł --GPW wykluczyła akcje Infovide-Matrix z obrotu z dniem 12 kwietnia --Rada nadzorcza NTT System rekomenduje min. 0,22 zł na akcję dywidendy --Wynik na instrumentach finans. Banku Handlowego za I kw. wyniósł ok. 46 mln zł --Skanska

Przegląd informacji ze spółek

) uruchomiły połączenie do Wenecji, podał przewoźnik. Parcel Technik zwołała na 18 lutego nadzwyczajne walne zgromadzenie akcjonariuszy (NWZ), które podejmie uchwały w sprawie emisji akcji o wartości do 14,7 mln zł. Emisja akcji ma posłużyć sfinansowaniu przejęć spółek w strategicznych obszarach

Krajobraz po podatku bankowym. Jak bardzo się zmieni?

równowartość całego rocznego zysku. Podatek bankowy to nie wszystko, są też inne obciążenia nakładane na banki. Analitycy firmy inwestycyjnej NWAI policzyli, że na fundusz wspierania kredytobiorców hipotecznych, składki na gwarancje depozytów dla klientów upadłego SK Banku oraz na przyszłoroczną składkę