akcje tauron dywidenda

Tauron - jasna polityka dywidendowa

Tauron - jasna polityka dywidendowa

Tauron przedstawi rekomendację dot. poziomu dywidendy w najbliższych tygodniach

dywidendy z zysku za 2013 r., co dało 0,19 zł na jedną akcję. Rok wcześniej na dywidendę przeznaczono 350,5 mln zł, co dało 0,20 zł na jedną akcję. Tauron Polska Energia S.A. jest spółką holdingową w grupie kapitałowej, która zajmuje się wydobyciem węgla, wytwarzaniem, dystrybucją i sprzedażą energii

Tauron wyemituje akcje za 400 mln zł. Będzie miał pieniądze na inwestycje

Tauron wyemituje akcje za 400 mln zł. Będzie miał pieniądze na inwestycje

, nieuprzywilejowaną akcję spółki. Akcje te będą także posiadały prawo pierwszeństwa w zaspokojeniu praw do dywidendy przed pozostałymi akcjami. Wyemitowane przez Tauron akcje będą miały wyłączone prawo poboru. "Aktualna wycena akcji spółki na GPW pozwala zakładać, iż zainteresowanie akcjonariuszy innych niż

Tauron wypłaci wyższą dywidendę. Decydują głosy skarbu państwa.

- Większością głosów przyjęty został wniosek MSP podwyższający poziom dywidendy - powiedziała prowadząca obrady Monika Kacprzyk-Wojdyga. Tauron chciał przeznaczyć na dywidendę łącznie 263 miliony złotych, jednak podjęta na wniosek skarbu państwa uchwała o podwyższeniu jej poziomu oznacza, że kwota

Akcjonariusze Taurona zdecydują 9 XI o emisji akcji serii C wartych 400 mln zł

akcji imiennych o wartości nominalnej 5,00 zł każda i łącznej wartości nominalnej 400 000 000 zł" - czytamy w projektach. Akcje serii C będą akcjami imiennymi niemymi (z wyłączonym prawem głosu) uprzywilejowanymi w zakresie dywidendy. "Nowe akcje w podwyższonym kapitale zakładowym spółki

Akcjonariat obywatelski. Uwierzyłeś politykom? Mogłeś stracić nawet 90 proc.

Akcjonariat obywatelski. Uwierzyłeś politykom? Mogłeś stracić nawet 90 proc.

oszczędności na rynek kapitałowy. Był to też pomysł na edukację ekonomiczną społeczeństwa, bo ludzie uczyli się, czym jest giełda, akcja, dywidenda. Powodzenie projektu przeszło oczekiwania twórców. Na akcje PZU zapisało się ćwierć miliona drobnych akcjonariuszy, na Tauron - 231 tys, a kulminacją sukcesu była

Wymiana zarządu w Tauronie. Nowym prezesem zaufany ministra skarbu

Wymiana zarządu w Tauronie. Nowym prezesem zaufany ministra skarbu

miał wyemitować 74,1 mln imiennych akcji niemych (bez prawa głosu), ale uprzywilejowanych co do wysokości dywidendy. Akcje miał objąć skarb państwa, płacąc za nie pakietem 12,6 mln akcji PKO BP. Propozycja nie zyskała jednak wystarczającego poparcia akcjonariuszy Tauronu na wtorkowym NWZA spółki

Przegląd prasy

podobna --W zeszłym roku rządowy Krajowy Fundusz Drogowy dopłacił prywatnym zarządcom dwóch odcinków płatnych autostrad ponad 1,1 mld zł ISBnews --Akcjonariusze Aplisens zdecydowali o 0,3 zł dywidendy na akcję za 2014 r. --S&P: Wyniki wyborów prezydenckich bez wpływu na ratingi Polski

Przegląd informacji ze spółek

Akcjonariusze Aplisens zdecydowali o przeznaczeniu 3,89 mln zł na dywidendę za 2014 r., co da wypłatę w wysokości 0,3 zł na jedną akcję, podała spółka. Akcjonariusze Global Cosmed zdecydują o przeznaczeniu 3,55 mln zł na dywidendę, co daje wypłatę w wysokości 0,1 zł na akcję, wynika z

Przegląd prasy

do kupna KWK Brzeszcze --Tauron rozmawia z bankami o rolowaniu lub refinansowaniu obligacji --Tauron przedstawi rekomendację dot. poziomu dywidendy w najbliższych tygodniach --MF sprzedało na przetargu obligacje za 4,1 mld zł, popyt sięgnął 10,8 mld zł --MNI rekomenduje 0,06 zł dywidendy na akcję

Przegląd wiadomości ze spółek, czwartek godz. 15

. Oferującym akcje Altus TFI jest Mercurius DM, a współoferującymi: DI Investors, Trigon DM oraz DM Raiffeisen. ARTERIA Walne Arterii zdecydowało, by w 2014 r. do akcjonariuszy trafiło w formie dywidendy 2,56 mln zł, co daje 0,6 zł na akcję. Środki na ten cel będą pochodziły z kapitału zapasowego spółki

Akcjonariusze Tauronu nie zgodzili się na podwyższenie kapitału

akcjonariuszy kapitał zakładowy Tauronu miał wzrosnąć z 8,763 mld zł do 9,133 mld zł. Głosowany we wtorek projekt uchwały zakładał, że akcje z nowej serii będą uprzywilejowane w zakresie dywidendy, która wyniesie 200 proc. dywidendy przypadającej na każdą inną nieuprzywilejowaną akcję. Uprzywilejowanie to

Akcjonariusze Tauronu nie zgodzili się na podwyższenie kapitału

Akcjonariusze Tauronu nie zgodzili się na podwyższenie kapitału

. Dzięki pozytywnej decyzji akcjonariuszy kapitał zakładowy Tauronu miał wzrosnąć z 8,763 mld zł do 9,133 mld zł. Głosowany we wtorek projekt uchwały zakładał, że akcje z nowej serii będą uprzywilejowane w zakresie dywidendy, która wyniesie 200 proc. dywidendy przypadającej na każdą inną nieuprzywilejowaną

Haitong Bank rekomenduje: sprzedaj dla polskich spółek energetycznych

Haitong Bank rekomenduje: sprzedaj dla polskich spółek energetycznych

marca. Niszcząca inwestycja Taurona Ostatnia spółka energetyczna, nad którą kontrolę sprawuje państwo, czyli Tauron, również dostała obniżoną rekomendację z "neutralnie" do "sprzedaj" z ceną docelową na poziomie 2,18 zł za akcję (obecnie jest to 2,64 zł). Eksperci Haitong Banku

Spółki Tauron Ciepło i Enpower Service będą połączone

Aby zabezpieczyć interesy drobnych akcjonariuszy - głównie pracowników - zdecydowano o możliwości przymusowego odkupu ich akcji przez większościowego akcjonariusza - Tauron Polska Energia. Nie zadowoliło to jednak przeciwników połączenia. "Treść uchwały została sformułowana w taki sposób, aby

Przegląd wiadomości ze spółek, wtorek godz. 20

produkcyjnymi oraz 14 podmiotów wynajmujących powierzchnie, głównie biurowe. Spółka ma podpisaną umowę z parkiem technologicznym w Szanghaju (Chiny). TAURON Zarząd Tauronu rekomenduje przeznaczenie z zysku za 2013 r. 262,88 mln zł na wypłatę dywidendy dla akcjonariuszy, co daje 0,15 zł na jedną akcję - podała

Przegląd informacji ze spółek

Akcjonariusze Orange Polska zdecydują na zwyczajnym walnym zgromadzeniu zwołanym na 9 kwietnia br. o przeznaczeniu łącznie 656,18 mln zł na dywidendę, co da wypłatę w wysokości 0,50 zł na akcję, wynika z projektów uchwał na walne. Vistal Gdynia podpisał umowę z "zagranicznym

Przegląd informacji ze spółek

akcję tytułem dywidendy za 2014 r., wynika z uchwał ZWZ. Wśród podmiotów dopuszczonych do due diligence PKP Energetyki są Polska Grupa Energetyczna (PGE), Tauron Polska Energia, Enea i Energa, a także kilka funduszy, m.in. KKR i Infracapital, wynika z informacji "Rzeczpospolitej". Według

Odsetki za opóźnienie w wypłacie dywidendy dla ok. 1700 osób od PGE GiEK

, którzy zamienili swoje akcje kopalń, elektrowni lub zakładów energetycznych na akcje spółek Tauron Polska Energia, PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna, PGE Energia oraz Energa. Zdaniem Reprezentacji Skarb Państwa w czasie wymiany akcji zaniżył ich wartość. Z zarzutami akcjonariuszy nie zgadza się

Przegląd prasy

ramową umowę na 41 tramwajów dla Lipska --BofA Merrill Lynch: Bez osłabienia złotego do końca br. możliwe cięcie stóp --Unibep rekomenduje 0,15 zł dywidendy na akcję za 2014 r. --PKP wybrały Archicom Invest do dalszych rozmów nt. projektu Wrocław Świebodzki --KNF: Banki mogą zgłaszać zainteresowanie

ZWZ Tauronu uchwaliło wypłatę 15 gr dywidendy na akcję

Warszawa, 06.05.2011 (ISB) – ZWZ spółki energetycznej Tauron Polska Energia przeznaczyło na wypłatę dywidendy dla akcjonariuszy cały zysk netto za rok obrotowy 2010 w kwocie 190,477 mln zł  oraz dodatkowo 72,4 mln zł z kapitału zapasowego, co daje łącznie po 15 gr na akcję

Skrót wiadomości ze spółek giełdowych - piątek

, stawia na budowę silnej grupy paliwowo-energetycznej - poinformował Tauron w komunikacie prasowym. - Nowy zarząd Tauronu zadeklarował wolę prowadzenia negocjacji w sprawie nabycia od Spółki Restrukturyzacji Kopalń aktywów kopalni Brzeszcze - poinformował Tauron w komunikacie. Gotowość do wznowienia

Akcjonariusze Tauronu nie zgodzili się na podwyższenie kapitału

9,133 mld zł. Głosowany we wtorek projekt uchwały zakładał, że akcje z nowej serii będą uprzywilejowane w zakresie dywidendy, która wyniesie 200 proc. dywidendy przypadającej na każdą inną nieuprzywilejowaną akcję. Uprzywilejowanie to miało wygasnąć, gdy suma wypłaconej dywidendy pokryje różnicę między

Przegląd prasy

o wartości 13,2 mln zł do obrotu na Catalyst --ATM Grupa rekomenduje 0,15 zł dywidendy na akcję za 2014 r. --Volkswagen zwiększy zatrudnienie w Poznaniu o nawet 900 osób --GUS: Wynik netto ubezpieczycieli spadł o 23,8% r/r do 6,8 mld zł w 2014 r. --BM Reflex: Benzyna i autogaz mogą drożeć w

Przerwa w nadzwyczajnym walnym Tauronu dot. emisji akcji

na poczet podwyższenia kapitału zakładowego ma wnieść do spółki aportem Skarb Państwa w formie 1,01 proc. akcji PKO. Akcje z nowej serii mają być uprzywilejowane w zakresie dywidendy, która wyniesie 200 proc. dywidendy przypadającej na każdą inną nieuprzywilejowaną akcję. Uprzywilejowanie to

Skrót wiadomości ze spółek giełdowych - środa

. - Notowany na NewConnect Gekoplast złożył w Komisji Nadzoru Finansowego prospekt emisyjny - podała spółka w komunikacie. Dokument jest związany z przeniesieniem notowań akcji spółki na główny parkiet GPW bez emisji nowych papierów. - Związki zawodowe działające w spółce Tauron Ciepło, skupiającej aktywa

Przegląd informacji ze spółek

; Bisztyga i Wojciech Rorot. Eurotel rekomenduje wypłatę dywidendy w wysokości 1 zł za akcję, podała spółka. Maciej Dyjas i Przemysław Krych, partnerzy zarządzający Griffin Real Estate, zostali powołani w skład rady nadzorczej Echo Investment nowej kadencji, wynika z uchwał walnego. Akcjonariusze

Przegląd informacji ze spółek

Erbud podpisał umowę na budowę salonu samochodowego marki Mercedes we Wrocławiu. Wartość kontraktu wynosi 32,4 mln zł, podała spółka. Akcjonariusze Skarbiec Holding zdecydowali o wypłacie kwoty 21,28 mln zł na dywidendę, czyli 3,12 zł na akcję, wynika w uchwał walnego. Grupa Kęty

Przegląd prasy

% akcji PKM Duda po cenie 7,4 zł/ szt. --Saldo wpłat i umorzeń w TFI wyniosło 2,1 mld zł w kwietniu --Emperia spodziewa się przyspieszenia wzrostu liczby sklepów franczyzowych --Inpro rekomenduje 0,9 zł dywidendy na akcję z zysku za 2014 r. --Fundusz Pragma Inkaso kupił 2 portfele wierzytelności

Kolejna przerwa w nadzwyczajnym walnym Tauronu dot. emisji akcji

każda. Wkład na poczet podwyższenia kapitału zakładowego ma wnieść do spółki aportem Skarb Państwa w formie 1,01 proc. akcji PKO. Akcje z nowej serii mają być uprzywilejowane w zakresie dywidendy, która wyniesie 200 proc. dywidendy przypadającej na każdą inną nieuprzywilejowaną akcję. Uprzywilejowanie

Słaby debiut Energi na GPW. Akcje tracą nawet 5 proc.

szukają regularnych wpływów z dywidend, np. PGE za 2012 r. podzieliła między akcjonariuszy 1,61 mld zł, czyli 0,86 zł na akcje. Tauron był nieco mniej hojny - wypłacił 350,5 mln zł, czyli 20 gr na akcję. Regularną wypłatę dywidendy zapowiedział zarząd Energi. Za 2013 r. akcjonariusze mają dostać 400 mln

Skrót wiadomości ze spółek giełdowych - wtorek

bilingowy do sprzedaży energii elektrycznej - poinformował PAP Paweł Piwowar, wiceprezes Asseco. - Zarząd Kęt zdecydował o zwiększeniu wskaźnika wypłaty dywidendy do 60 proc. skonsolidowanego zysku netto - podała spółka w komunikacie. Z zysku za 2014 rok spółka chce wypłacić 11 zł dywidendy na akcję

Trudny rok dla warszawskiej giełdy. Stawia na... handel prądem i gazem

. GPW podzieli się z akcjonariuszami dywidendą. W tym roku będzie to 2,4 zł na akcję, w 2015 r. ma się ona zwiększyć do 2,6 zł. - To oznacza ok. 5 -proc. stopę dywidendy, czyli umiarkowany poziom. Ale inwestorzy spodziewali właśnie takiej dywidendy - mówi Łukasz Jańczak z banku inwestycyjnego BESI. O

Skrót wiadomości ze spółek giełdowych - wtorek

poczet przewidywanej dywidendy z zysku za rok obrotowy 2015 w łącznej wysokości 3,84 mln zł, czyli 0,32 zł na akcję - podała spółka w komunikacie. - 11 bit studios pracuje nad portfolio gier w ramach 11 bit launchpad i do końca 2016 r. planuje co najmniej trzy premiery w ramach tej inicjatywy. Przychody

Przegląd prasy

rekomenduje 0,15 zł dywidendy za akcję z zysku za 2014 r. --BOŚ Bank rekomenduje niewypłacanie dywidendy za 2014 r. --Rada nadzorcza KGHM powołała zarząd na nową kadencję w niezmienionym składzie --MF miało do dyspozycji 7,24 mld euro środków walutowych na koniec lutego --Cube.ITG uchwalił emisję 754 tys

Przegląd informacji ze spółek

odnotowało w segmencie przewozów intermodalnych. Akcjonariusze Tauron Polska Energia zdecydują na walnym zgromadzeniu zwołanym na 23 kwietnia 2015 r. o wypłacie 0,15 zł dywidendy na akcję, wynika z projektów uchwał na walne. Echo Investment zrealizuje na terenie po byłym hotelu Cracovia projekt dwóch

Energa poprawia wynik i wypłaci dywidendę. Niepokoją rezerwy na CO2

CO2, to nie jest to zaskoczeniem. Podobną rzecz zrobił Tauron. Wydaje się jednak, że to może zostać odwrócone w przyszłości. Pytanie, czy to będzie miało wpływ na dywidendę spółki - powiedział Michał Potyra, analityk UBS. W oczekiwaniu na dywidendę Jednak to, co najbardziej interesuje inwestorów

Przegląd prasy

miesięcznie nawet 1,5 tys. komputerów All-in-One --Tauron rozwiązał porozumienia ze wspólnikami RSG, dalej stara się o Brzeszcze --Liczba wniosków o zasiłek dla bezrobotnych wyniosła 263 tys. w USA --Atlas Copco zbuduje centrum serwisowe maszyn górniczych w Legnickiej SSE --KNF wszczęła postępowania ws

Przegląd informacji ze spółek

Handlowego, pośredniczący w wezwaniu Enei na akcje Bogdanki. Herkules może w tym roku wypracować przychody ze sprzedaży rzędu 140-150 mln zł, a w przyszłym roku zwiększyć wypłatę dywidendy, poinformował prezes spółki Grzegorz Żółcik. Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad (GDDKiA) podpisała z

Przegląd prasy

ogłosiły przetarg na modernizację linii Poznań-Piła --PGNiG Termika rozważy objęcie udziałów w TF Silesia --Akcjonariusze Komputronika zdecydowali o 0,5 zł dywidendy na akcję --Akcjonariusze Tell zdecydowali o zmianie nazwy na OEX --Tauron zlikwiduje spółkę Tauron Wytwarzanie GZE --GDDKiA ogłosiła

Karpiński: w tym roku 1 mld zł z prywatyzacji i ponad 4 mld zł z dywidend

moce wytwórcze na poziomie ok. 17 mld zł, a Tauron - ok. 8,5 mld zł. - Mamy zatwierdzone dywidendy na kwotę 4,36 mld zł, z czego ok. 516 mln zł zostanie wypłacone w styczniu 2015 r. W projekcie ustawy budżetowej na następny rok zaplanowaliśmy dywidendę na poziomie 4,5 mld zł. To są poważne kwoty, ale

Karpiński: w br. ok. 1 mld zł z prywatyzacji i ponad 4 mld zł z dywidend

" - powiedział Karpiński. Zaznaczył, że PGE ma zakontraktowane inwestycje w moce wytwórcze na poziomie ok. 17 mld zł, a Tauron - ok. 8,5 mld zł. "Mamy zatwierdzone dywidendy na kwotę 4,36 mld zł, z czego ok. 516 mln zł zostanie wypłacone w styczniu 2015 r. W projekcie ustawy budżetowej na

PZU przyniosło kokosy najwierniejszym akcjonariuszom

wypłacił 5,2 mld zł dywidend, czyli 59,34 zł na jedną akcję. W 2010 r. spółka dała 10,91 zł dywidendy na jedną akcję, rok później - 26 zł, a w 2012 r. - kolejne 22,43 zł. Jeżeli akcjonariusz nadal pozostanie wierny PZU i potrzyma akcje, to do kieszeni wpadnie mu jeszcze prawdopodobnie dodatkowo 29,70 zł

Przegląd prasy

przyjęciem układu na koniec VI --Kowalczyk: Strona rządowa realizuje porozumienia górnicze zgodnie z planem --Kazimierz Grzechnik został odwołany z funkcji prezesa Tauron Wydobycie --Związkowcy przemysłu lotniczego mogą protestować ws. przetargu na śmigłowce --Eurotel rekomenduje wypłatę 1 zł za akcję

Przegląd prasy

zwiększeniu obciążeń kapitałowych na kredyty walutowe, co ograniczy możliwości wypłat dywidendy, może osłabić akcję kredytową niektórych banków Parkiet --Energa nie będzie zainteresowana udziałem w ratowaniu sektora wydobywczego --Zarząd Emperii zarekomenduje w kwietniu wysokość tegorocznej dywidendy

Eksperci ostrzegają: Nadciągają trudne czasy w spółkach energetycznych

Kursy akcji PGE, Enea, Energa i Tauron, czyli koncernów energetycznych, nad którymi kontrolę sprawuje skarb państwa, są na rekordowo niskich poziomach. Spółkom nie służy kręcąca się już z pełną siłą karuzela kadrowa. W ciągu tygodnia zostali wymienieni prezesi Energi, Enei i Taurona. Ciągle na

Na GPW coraz drożej. Rynek na skraju przewartościowania

zagranicznych inwestorów zainteresowanie branżą surowcową. Mniej opłaca się trzymać polskie akcje dla dywidendy. Im droższe akcje, tym niższa stopa dywidendy, która określa, na ile wypłata z zysku spółki jest konkurencyjna np. wobec odsetek bankowych czy z obligacji. Na przyszły rok przewidywana stopa dywidendy

Skrót wiadomości ze spółek giełdowych - czwartek

planuje kolejnych akwizycji przed końcem 2015 roku - poinformowała PAP rzeczniczka spółki Ewa Kryj. Zarząd Grupy Żywiec zdecydował o wypłacie 12 zł na akcję zaliczki na poczet dywidendy za 2015 rok - poinformowała spółka w czwartkowym komunikacie. Grupa Kęty wstępnie szacuje, że skonsolidowany zysk

PGE zaskoczyła zyskiem. Na horyzoncie wielkie inwestycje

narazić inwestorów na duży szok, spółka już kilkanaście dni temu poinformowała, że rezerwy na uprawnienia do emisji CO2 obniżą wynik o blisko 750 mln zł. Po podaniu tej informacji kurs akcji PGE spadł o ponad 2 proc. - Jeśli chodzi o odpisy na CO2, to nie jest to zaskoczeniem. Podobną rzecz zrobił Tauron

DM PKO BP rekomenduje 'kupuj' dla Tauronu, cena docelową 5,9 zł

akcję, zaś w środę, po godz. 11:30 kurs akcji wynosił 5,14 zł, po spadku o 0,58% wobec ostatniego zamknięcia. „Rekomendujemy kupno akcji Tauron z ceną docelową 5,9 PLN (w tym oczekiwana wypłata dywidendy 0,13 PLN) ze względu na nasza wycenę, zwracamy jednocześnie uwagę na ryzyka związane z

Przegląd prasy

wycenę Arterii do 23,3 zł za akcję --Bank Pekao sprzedał ponad 10 mld zł nowych kredytów detalicznych w I-III kw. --PKN Orlen wybrał dostawcę turbozespołu do istniejącej Elektrociepłowni w Płocku --Akcjonariusze Kernel zdecydują 10 grudnia o wypłacie 0,25 USD na akcję dywidendy --BIEC: BOP wzrósł

Przegląd informacji ze spółek

, wynika z komunikatu spółki. Zarząd Magellana rekomenduje wypłatę dywidendy wysokości 12,43 mln zł, tj. 1,85 zł brutto na akcję z zysku za 2014 rok, podała spółka. Akcjonariusze AC S.A. zdecydują o przeznaczeniu kwoty 22,2 mln zł z zysku netto za rok 2014 na wypłatę dywidendy, co daje 2,30 zł na

Skrót wiadomości ze spółek giełdowych - poniedziałek

Brzeszcze - poinformował Tauron w poniedziałkowym komunikacie. - Michał Sołowow, właściciel FTF Columbus, który ma być jednym z udziałowców spółki RSG, negocjującej zakup KWK "Brzeszcze", szacuje, że potrzeby inwestycyjne tej kopalni mogą sięgnąć do 280 mln zł. - Producent mebli, Forte, zakłada

Przegląd prasy

--KNF zatwierdziła prospekt Rafako w zw. z emisją akcji serii J --Victoria Dom wykupi obligacje na 10 mln zł, kolejna emisja wesprze rozwój --Akcjonariusze Gorenje zdecydowali o wypłacie 0,06 euro dywidendy na akcję --BM Reflex: Ryzyko podwyżek cen na stacjach zależne od sytuacji na rynku hurtowym

Przegląd informacji ze spółek

dywidendy, wynika z projektów uchwał na walne zwołane na 25 maja. Akcjonariusze SMT zdecydują o emisji 354,35 tys. akcji serii G skierowanej do 9 akcjonariuszy iAlbatros, spółki zależnej SMT, wynika z projektów uchwał na walne zwołane na 20 maja. Cena emisyjna ma wynosić 28,90 zł. Grupa Azoty

Przegląd prasy

/r do 3,15 mln zł w I kw. 2015 r. --Walne Impela powołało radę nadzorcza na trzyletnią kadencję --Rada nadzorcza ponownie powołała Danutę Czajkę na stanowisko wiceprezesa Impela --Akcjonariusze Impela zdecydowali o wypłacie 1,5 zł dywidendy na akcję --Whitestone Capital zadeklarowało objęcie

Przegląd informacji ze spółek

Holding zdecydują o wypłacie 0,25 USD na akcję dywidendy za rok finansowy zakończony 30 czerwca 2015, wynika z projektów uchwał na walne zwołane na 10 grudnia. Zarząd PZU zakłada, że dalsza działalność PZU Ukraine i PZU Ukraine Life Insurance będzie kontynuowana zgodnie z przyjętymi założeniami. Jednak

Przegląd informacji ze spółek

944 mln zł z zysku netto za 2014 rok na wypłatę dywidendy, podała spółka. Oznacza to wypłatę dywidendy na jedną akcję w wysokości 0,16 zł. FTSE Emerging opuszczą ING Bank Śląski i Jastrzębska Spółka Węglowa (JSW), a zastąpią je Grupa Azoty i TVN. Dodatkowo do indeksu wejdą Asseco Poland, CCC i

Przegląd informacji ze spółek

zdecydowali na walnym zgromadzeniu o przeznaczeniu 4,79 mln zł z zysku netto za rok obrotowy zakończony w dniu 31 marca 2015 roku na dywidendę, co daje wypłatę w wysokości 0,5 zł na akcję, podała spółka. Akcjonariusze Tell zdecydowali o zmianie statutu, w ramach której zmieniono nazwę spółki na OEX, wynika

Przegląd prasy

, największy spadek r/r - paliwa --GUS: Deflacja wyniosła 0,9% r/r w maju; konsensus: -0,7% r/r --Akcjonariusze Pegas zdecydowali o wypłacie 1,15 euro dywidendy na akcję --Coal Energy zmniejszyło produkcję węgla o 16,8% r/r do 24,82 tys. ton w maju --Konsorcjum Budimeksu ma umowę na odcinki S7 i DK16 k

Restrukturyzacja kopalń to droga do powiązania ich z energetyką?

tu o tyle prawdopodobnym inwestorem, że w energetyce państwo, rząd konkretnie, ma jakąś władzę z tytułu akcji. Z tego tytułu rząd może coś spółkom energetycznym nakazać, czyli wejść w związki kapitałowe, a potem, poprzez dokapitalizowanie własnej spółki, przeznaczyć pieniądze na unowocześnienie

Skrót wiadomości ze spółek giełdowych - poniedziałek

, wybuduje farmę wiatrową Potęgowo-Wschód o łącznej mocy 101,25 MW. Wartość umowy to 198,6 mln zł netto - podała spółka w komunikacie. - Zarząd IMS będzie rekomendował wypłatę 6 gr dywidendy na akcję z zysku za 2014 r. - podała spółka w komunikacie. - Rynek usług telekomunikacyjnych dla przedsiębiorstw

Portret polskiego inwestora. Forex w odwrocie

inwestuje kilkaset tysięcy osób. - Największe przyrosty notowaliśmy w latach 2009-10, kiedy na giełdzie debiutowały duże spółki z udziałem skarbu państwa, takie jak PZU, JSW, Tauron - mówi Iwona Sroka, prezes Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych. Polacy inwestują w akcje, depozyty bankowe, ale również

Przegląd informacji ze spółek

) wyniesie w jego przypadku ok. 66 mln zł, podała instytucja. Akcjonariusze Echo Investment zdecydują o rozwiązaniu niewykorzystanego funduszu rezerwowego na nabycie akcji własnych w wysokości 386,8 mln zł i utworzeniu nowego funduszu na kwotę 555,76 mln zł z przeznaczeniem na wypłatę zaległej dywidendy

Przegląd informacji ze spółek

spółki Tauron Polska Energia, podał Tauron. Biomed-Lublin podpisał z hiszpańską Enia Lipotech ramową umowę dystrybucyjną, dotyczącą dystrybuowania przez Enia wszystkich produktów Biomedu na rynkach zagranicznych (poza obszarem Unii Europejskiej), podała spółka. Komisja Nadzoru Finansowego (KNF

Przegląd informacji ze spółek

zakłada możliwość przeprowadzenia publicznej oferty akcji w 2017 r. i wypłaty dywidendy od 2019 r., poinformował prezes Best Krzysztod Borusowski. Pesa Bydgoszcz nie obawia się, że będzie musiała pokryć dofinansowania unijne dla przewoźników - m.in. PKP Intercity - którzy zamówili u niej tabor szynowy

Przegląd informacji ze spółek

. Według niego, po przejęciu brytyjskiego dystrybutora CDA, w spółce nadal "jest miejsce" na dywidendę. Zarząd notowanej na NewConnect Cenospheres Trade & Engineering (CTE) ustalił cenę emisyjną nowych akcji serii D na 7,25 zł. Oznacza to, że wartość oferty wyniesie ok. 4,7 mln zł, podała

Przegląd informacji ze spółek

Globe Trade Centre (GTC) zawarło z Europejskim Bankiem Odbudowy i Rozwoju (EBOR) umowę restrukturyzacji kredytu udzielonego przez bank bułgarskiej spółce zależnej GTC, Galleria Stara Zagora AD, podała firma. Akcjonariusze LC Corp zdecydują o upoważnieniu zarządu do skupu akcji za maksymalnie

Przegląd informacji ze spółek

spodziewana jest w kwietniu. Zarząd spółki Kruk rekomenduje wypłatę dywidendę za 2014 rok w wysokości 1,50 zł na akcję, podała spółka w komunikacie. Tauron Polska Energia uwzględni w kosztach rezerwy i odpisy aktualizujące wartość aktywów w łącznej kwocie ok. 150 mln zł, co wpłynie na skonsolidowane

Energetyka to nie państwowy folwark

, zapłacić albo zaniechać zmian, np. w płacach czy przywilejach, i mieć z górnikami spokój. Tym razem za rządowy plan ratowania górnictwa ma zapłacić między innymi energetyka. Jednak okazało się, że w energetycznych spółkach Tauron czy Energa nie można już załatwić wszystkiego na telefon z gabinetu ministra

Skrót wiadomości ze spółek giełdowych - piątek

. udziału w kapitale zakładowym i liczbie głosów na walnym spółki - podało Asseco Poland w komunikacie. - Tauron wyemitował na rynku niemieckim piętnastoletnie niezabezpieczone obligacje imienne o wartości 168 mln euro - podała spółka w komunikacie prasowym. - Grupa Kęty raczej nie zaskoczy inwestorów

Przegląd prasy

spadł r/r do 2,62 mln zł w III kw. 2015 r. --Ronson rekomenduje 0,04 zł dywidendy na akcję za 2014 r. --Indeks WIG20 spadł o 0,34% na zamknięciu w poniedziałek --Apanet szykuje się do rozpoczęcia sprzedaży na rynku amerykańskim --MSP zgodziło się na wniesienie 2% akcji PGNiG do TF Silesia --Gerry

Przegląd wiadomości ze spółek, czwartek godz. 15.15

nowe linie produktowe, zapowiedziane na ten rok, jak ekrany Prestigio Digital Signage, Prestigio Smart Health, Prestigio Smart Home, czy Canyon LED Lights dadzą spółce około 2,5-3 mln USD dodatkowego zysku. Rada dyrektorów Asbisu zarekomendowała WZ spółki wypłatę 0,06 USD dywidendy na akcję za 2013 r

Przegląd informacji ze spółek

Zarząd Benefit Systems proponuje wypłatę 22,99 mln zł dywidendy z zysku za 2014 r., tj 9,0 zł dywidendy na akcję, poinformowała spółka. Dom Development podpisał umowę z Erbudem, której przedmiotem jest wybudowanie w Warszawie w rejonie ul. Olbrachta w ramach generalnego wykonawstwa zespołu

Przegląd informacji ze spółek

, poinformował prezes Dariusz Kalinowski. Zarząd Inpro rekomenduje przeznaczenie kwoty 3,6 mln zł na dywidendę, co daje 0,9 zł wypłaty na akcję, podała spółka. Pragma 1 Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Niestandaryzowany Fundusz Sekurytyzacyjny podpisał z bankiem komercyjnym mającym siedzibę w Polsce umowę na

Przegląd prasy

Michała Sołowowa --PIT Radwar ulokuje produkcję w Kobyłce pod Warszawą ISBnews --Erbud wybuduje salon Mercedesa we Wrocławiu za 32,4 mln zł --Akcjonariusze Skarbiec Holding zdecydowali o wypłacie 3,12 zł na akcję dywidendy --Indeks WIG20 spadł o 1,13% na zamknięciu w czwartek --Grupa Kęty

Hojna dywidenda z PGE. Mimo że wielkie inwestycje za pasem

dobre wyniki, ale też zapowiedź sowitej dywidendy, która ma wynieść 2,057 mld zł, czyli 1,10 zł na akcję. - W porównaniu z innymi spółkami to bardzo wysoki poziom - powiedziała dziennikarzom Magdalena Bartoś, dyrektor zarządzająca ds. ekonomiczno-finansowych spółki. Czy PGE stać na takie dzielenie się

Przegląd informacji ze spółek

w PKN Orlen, którego wykonawcą jest Siemens. Wartość kontraktu wynosi około 43 mln zł netto, podała spółka.  Rząd przyjął wniosek ministra skarbu, dotyczący wniesienia do Tauron Polska Energia do 1,01% akcji PKO BP w zamian za objęcie akcji w podwyższonym kapitale zakładowym tej spółki

Przegląd informacji ze spółek

, o przeznaczeniu łącznie 16 mln zł zysku za rok obrotowy 2014/15 i lata ubiegłe na dywidendę, co da wypłatę w wysokości 1,02 zł na akcję, wynika z projektów uchwał. Tauron Polska Energia podpisał z Bankiem Gospodarstwa Krajowego (BGK) aneks do umowy, zwiększający kwotę programu obligacji do 1,7

Przegląd informacji ze spółek

wypłaty dywidendy w wysokości 0,06 euro na akcję za rok finansowy 2015/2016 (kończący się 30 kwietnia 2016 roku) oraz za rok 2016 (kończący się 31 grudnia 2016 roku). Ponadto uruchamia po 8 lutego nowy program skupu akcji własnych, który ma objąć do 10 mln akcji, podał Immofinanz. Miraculum zamierza w

Przegląd informacji ze spółek

z ofertą publiczną akcji serii C oraz zamiarem ubiegania się o dopuszczenie do obrotu na rynku regulowanym akcji serii C oraz praw do akcji serii C, podała KNF. Spółka zapowiedziała na jutro konferencję prasową poświęconą m.in. ofercie publicznej. Nadzwyczajne walne zgromadzenie Tauron Polska

Przegląd informacji ze spółek

netto, podała spółka. Indata Software zawarła porozumienie (term sheet) w sprawie określenia warunków nabycia akcji stanowiących 51% udziału w kapitale zakładowym podmiotu z branży informatycznej, podała spółka. Wstępnie ustalona wartość transakcji to 9,5 mln zł. Lokum Deweloper zamierza wypłacić

Przegląd wiadomości ze spółek, czwartek godz. 12

ponad 2 tys. mieszkań. TAURON Akcjonariusze Tauronu zdecydowali o wypłacie 332,98 mln zł dywidendy z zysku za 2013 rok, co daje 0,19 zł na jedną akcję. Zarząd spółki proponował wypłatę 262,88 mln zł dywidendy z zysku za 2013 rok, czyli 0,15 zł na jedną akcję. Dniem dywidendy jest 14 sierpnia, a

Przegląd prasy

akcji --Fitch: Dopłaty na gwarant. depozytów spowodują kwartalne straty części banków --TGE: Obrót energią na nowym połączeniu energet. Polski i Litwy zacznie się 8 XII --ZCh Police mają umowę sprzedaży nawozów do Niemiec za łącznie ok. 480,82 mln zł --Wskaźnik zaufania konsumentów Conference Board

Przegląd prasy

1,02 zł dywidendy na akcję --Tauron ma aneks zwiększający kwotę programu obligacji do 1,7 mld zł --Prezes PZU: Banki od 6. do 20. miejsca nie mają szansy przetrwać --Obligacje serii M1 Polnordu na 50 mln zł zadebiutują na Catalyst we wtorek --Saldo wpłat i umorzeń we wszystkich TFI wyniosło +3,4

Skrót wiadomości ze spółek giełdowych - czwartek

- Jeśli Giełda Papierów Wartościowych nie będzie miała dużych potrzeb inwestycyjnych, to będzie mogła przeznaczać na dywidendę do 100 proc. zysku - poinformował w czwartek Paweł Tamborski, prezes GPW. - Giełda Papierów Wartościowych zakłada w strategii do 2020 roku podwojenie wyniku EBITDA z 144

Tauron liczy, że kilka tys. akcjonariuszy przystąpi do programu lojalnościowego

Warszawa, 14.04.2011 (ISB) - Spółka Tauron Polska Energia liczy, że kilka tysięcy akcjonariuszy firmy, którzy kupili akcje w ofercie publicznej i przetrzymali je przez rok, skorzysta z programu lojalnościowego przewidującego do 15% obniżki ceny na prąd sprzedawany przez Tauron Sprzedaż, wynika z

Przegląd informacji ze spółek

wykorzystywaniu pasma 800 MHz, wynika z wypowiedzi prezesa grupy Tomasza Gillner-Gorywody. Po podniesieniu ceny w wezwaniu na akcje Torpolu, ogłoszonym przez Projekt 03 - spółkę zależną Marvipolu - do 12,1 zł, spółka podtrzymuje swoje wcześniejsze stanowisko i nadal uważa, że cena nie jest godziwa, podał

Przegląd informacji ze spółek

Energia zdecydował o rekomendowaniu akcjonariuszom wypłaty dywidendy w wysokości 262,88 mln z zysku netto za 2014 ok, co oznacza wypłatę 0,15 zł za jedną akcję, podała spółka. Bank Ochrony Środowiska (BOŚ) zwróci się do akcjonariuszy z wnioskiem o przeznaczenie całości wypracowanego zysku netto za 2014

Przegląd informacji ze spółek

dyskredytowanie Poczty Polskiej", poinformował rzecznik PP Zbigniew Baranowski. Poczta Polska odniosła się także m.in. do zarzutów dotyczących niepłacenia VAT oraz zróżnicowania stawek dla klientów indywidualnych i biznesowych. PA Nova wypłaci dywidendę za 2015 r. nie niższą niż 0,5 zł na akcję wypłacone

Przegląd prasy

będzie bardzo trudno wg analityków Dziennik Gazeta Prawna --Liczba zezwoleń wydanych inwestorom przez 14 specjalnych stref ekonomicznych (SSE) w 2015 r. spadła do 219 z 439 rok wcześniej Puls Biznesu --Vestors DM: Wyceny polskich akcji wyglądają atrakcyjnie pod względem wskaźnika stopy dywidendy

Przegląd prasy

utrzyma dotychczasową politykę dywidendową --Kruk rekomenduje wypłatę 1,50 zł dywidendy na akcję za 2014 r. --Tauron ujmie rezerwy i odpisy o wartości 150 mln zł w kosztach za IV kw. 2014 r. --Emmerson: Ceny mieszkań w dużych miastach wzrosną do kilku procent w 2015 r. --Liczba rejestracji autobusów

Przegląd prasy

przez inną kasę, oczekuje ofert banków --Akcjonariusze IMS zdecydowali o skupie akcji za łączną kwotę 6 mln zł --Tauron ma zgody UOKiK i korporacyjne na nabycie KWK Brzeszcze --mDM podniósł rekomendację dla Energi do 'trzymaj', obniżył wycenę do 14,2 zł --Griffin dementuje, że Echo przejmie od niego

Przegląd informacji ze spółek

Nadzoru Właścicielskiego w Grupie PKP Sławomir Baniak. Zarząd Vistalu Gdynia rekomenduje przeznaczenie na dywidendę równowartości 35% skonsolidowanego zysku netto za 2014 r., co da wypłatę w wysokości 0,30 zł na akcję i planuje pozostanie spółką dywidendową także w kolejnych latach, poinformował prezes

Wyniki i nowa strategia giełdy w smak inwestorom

czas wielkich prywatyzacji, kiedy na parkiet wchodziły państwowe kolosy, takie jak PZU, koncerny energetyczne PGE, Tauron i Energa. Efekt? Mimo że w Europie i na świecie trzeci kwartał przyniósł rekordową aktywność, jeśli chodzi o oferty publiczne, na GPW zadebiutowało zaledwie dziesięć firm, a łączna

Przegląd informacji ze spółek

kwartale i nawet przy uwzględnieniu dodatkowych buforów kapitałowych jest w stanie wypłacać dywidendę w kolejnych okresach, wynika ze słów wiceprezesa PKO BP Bartosza Drabikowskiego. Nadzwyczajne walne zgromadzenie Tauron Polska Energia, na którym akcjonariusze mieli zdecydować m.in. o emisji akcji o

Ryzykowny mariaż prądu z węglem

, aby przekonać prywatnych współwłaścicieli energetyki, że mają pompować pieniądze w górnictwo. Bo taka jest decyzja polityczna? Prywatnym akcjonariuszom zależy przede wszystkim na wypłacie dywidendy, bo posiadanie akcji koncernów energetycznych to nie akcja charytatywna, tylko czysty biznes. Owszem

Przegląd prasy

waluty naszego regionu i giełdy wg analityków --Sześciu członków rady nadzorczej PKP Cargo złożyło rezygnacje --Best po połączeniu może wyemitować akcje w 2017, wypłacić dywidendę za 2018 --Pesa nie widzi ryzyka pokrycia dofinansowań UE dla przewoźników --TNS Polska: Bankowcy słabiej oceniają

Nie znalazłeś tego, czego szukasz? Zapytaj ekspertów
Bestsellery