akcje skarbu państwa wartość

MARIUSZ RABENDA

Kupili od Włochów prom wart więcej niż całe PŻB. Teraz Włosi ich kupią?

Kupili od Włochów prom wart więcej niż całe PŻB. Teraz Włosi ich kupią?

Polska Żegluga Bałtycka kupiła prom od włoskiej grupy, która PŻB chce kupić. Cena za "Mazovię" jest prawdopodobnie wyższa od wartości wszystkich oferowanych przez skarb państwa akcji kołobrzeskiego armatora. Czy PŻB sama sfinansuje swoją sprzedaż obcej firmie?

Akcjonariusze Stoczni Szczecińskiej domagają 73 mln zł

Ponad 1,4 tys. akcjonariuszy Stoczni Szczecińskiej Porta Holding domaga się od skarbu państwa zapłaty za akcje, których wartość spadła po ogłoszeniu upadłości zakładu. We wtorek szczeciński sąd postanowił, że rozpozna wniosek grupowy w tej sprawie. Wartość roszczenia przekracza 73 mln zł.

Baniak: Skarb Państwa zainteresowany zwiększaniem wartości spółek

Skarb Państwa jest zainteresowany zwiększaniem wartości spółek i przedsiębiorstw, w których posiada akcje i udziały; w najbliższych latach zainwestują one blisko 100 mld zł - zapowiedział wiceminister skarbu Rafał Baniak podczas VII Forum Inwestycyjnego w Tarnowie.

Polityka i niska płynność szkodzi wycenom spółek na GPW [Newseria]

Polityka i niska płynność szkodzi wycenom spółek na GPW [Newseria]

PiS: Nie sprzedawać UniCredit reszty akcji Pekao SA

Klub parlamentarny Prawo i Sprawiedliwość chce, aby Skarb Państwa nie sprzedał UniCredit reszty akcji banku Pekao SA. UniCredit niedawno wycenił wartość akcji Lotosu na 0 zł. W ocenie Aleksandry Natalli-Świat i Wojciecha Jasińskiego (PiS), UniCredit czerpiąc 1,5 mld zł dywidendy z prowadzenia

NIK znów krytykuje za brak prywatyzacji

obecnie w stanie upadłości lub likwidacji, a więc wartość udziałów w nich jest zerowa - czytamy w raporcie. NIK podkreśla, że skarb nie powinien zatrzymywać mniejszościowych pakietów akcji firm notowanych na giełdzie. - Tylko z czterech z nich państwo otrzymało w badanym okresie dywidendę. Sprzedaż akcji

Fortum kupuje EC Zabrze i ZEC Bytom

jest jednym z najbardziej przyjaznych środowisku zakładów tego typu w kraju. Całkowita wartość tej inwestycji wyniosła 530 mln zł. W przygotowaniu jest również budowa dużo większego źródła we Wrocławiu. Koszt tej inwestycji szacowany jest z kolei na 1,2-1,6 miliarda zł, a ostateczna decyzja o

MSP złoży zapis na przysługujące mu akcje nowej emisji Lotosu

"Zgodnie z zapowiedzią () Minister Skarbu Państwa, działając w imieniu Skarbu Państwa, złoży (w terminie przyjmowania zapisów) zapis na wszystkie przysługujące mu w ramach prawa poboru akcje nowej emisji Grupy Lotos" - podkreślił resort. Jak dodało MSP, "dzięki zapisowi o wartości

MSP złoży zapis na cały przysługujący mu pakiet nowych akcji Grupy Lotos

zapowiedzią z 13 listopada br., minister skarbu państwa działając w imieniu Skarbu Państwa złoży (w terminie przyjmowania zapisów) zapis na wszystkie przysługujące mu w ramach prawa poboru akcje nowej emisji Grupy Lotos. Dzięki zapisowi o wartości około 529,5 mln zł Skarb Państwa zamierza utrzymać

Lotos chce pozyskać środki na wydobycie surowców; wyemituje 55 mln akcji

Ministra Skarbu Państwa jako większościowego akcjonariusza jest konsekwentne budowanie wartości spółek Skarbu Państwa" - powiedział cytowany w komunikacie wiceminister skarbu Rafał Baniak. Jak dodał, obejmując akcje nowej emisji Lotosu Minister Skarbu Państwa będzie działać jak każdy prywatny

Kontynuacja umocnienia złotego

zacieśnienie polityki pieniężnej w tym kraju w czerwcu ocenia się na mniej niż 50%, podczas gdy jeszcze niedawno przekraczały one 60%. Wartość euro względem dolara dotarła dzisiaj w okolice górnego ograniczenia płaskiego kanału wzrostowego, w którym pozostaje od niemal miesiąca. Bariera ta usytuowana jest

MSP: wtorek ostatnim dniem sprzedaży praw poboru nowych akcji Lotosu

, nie były jej akcjonariuszami. Transakcje zbywania i nabywania praw poboru odbywają się podczas sesji giełdowych GPW. W ubiegłym tygodniu Ministerstwo Skarbu Państwa poinformowało, że złoży zapis na wszystkie przysługujące mu akcje nowej emisji Grupy Lotos i zamierza utrzymać swój dotychczasowy

Skarb Państwa obejmie akcje nowej emisji Grupy Lotos

Państwa jako właściciela  jest konsekwentne budowanie wartości spółek Skarbu Państwa. Projekt przygotowany przez Grupę Lotos zakłada osiągnięcie wymiernych korzyści ekonomicznych, a jednocześnie wpisuje się w realizację strategii bezpieczeństwa energetycznego państwa. Obejmując akcje nowej emisji

Minister skarbu ponownie rozważy przesłanki prywatyzacji PŻB

konsultowany z zarządem spółki" - dodała. Według Jabłońskiej-Twaróg, wartość 3,9 zł za jedną akcję nie jest ceną, za jaką skarb państwa zamierza zbyć akcje, jak podają przedstawiciele związków zawodowych. To wartość nominalna akcji, której nie można utożsamiać z wartością rynkową - tłumaczyła. MSP nie

Baniak: statut Grupy Azoty zapewnia realizację interesu Skarbu Państwa

"Statut spółki oraz umowy zawarte przez Skarb Państwa zapewniają bezpieczeństwo prawne oraz realizację interesu Skarbu Państwa. Stale rośnie wartość Grupy" - przekonywał Baniak, przedstawiając na wniosek PiS informację ws. bezpieczeństwa interesów gospodarczych Polski po przejęciu akcji

MSP: Priorytety to wzmocnienie nadzoru, wzrost wartości i prywatyzacja spółek

Warszawa, 05.08.2014 (ISBnews) – Wzmocnienie nadzoru, zwiększanie wartości nadzorowanych spółek, wspieranie innowacyjności i przekształcenia własnościowe - to priorytety Ministerstwa Skarbu Państwa (MSP) na najbliższe półtora roku, wynika z dokumentu "Priorytetów zarządzania

Grupa Lotos przydzieliła wszystkie 55 mln akcji nowej emisji serii D

55.000.000 akcji nowej emisji więc przydziałem zostały objęte wszystkie akcje oferowane w ramach emisji" - podał też Lotos. Wcześniej Ministerstwo Skarbu Państwa zapowiadało, że Skarb Państwa złoży zapis na wszystkie przysługujące mu akcje nowej emisji Grupy Lotos i zamierza utrzymać swój

MSP pozyskało ze sprzedaży ok. 3,5% akcji PGE 121,5 mln zł, a PIR - 1204 mln zł

. "Ministerstwo Skarbu Państwa wspólnie ze spółką Polskie Inwestycje Rozwojowe informują o zakończeniu w dniu 2 lipca 2014 r. procesu budowania księgi popytu na 6 mln akcji zwykłych na okaziciela (o wartości nominalnej 10 zł każda) spółki Polska Grupa Energetyczna SA należących do Skarbu Państwa oraz

Skarb Państwa podtrzymuje chęć docelowego wyjścia z PHN

strategię holdingu tak, aby móc wyjść po najlepszej cenie i w optymalnym czasie" - powiedział Banach podczas konferencji prasowej. Skarb Państwa posiada wciąż 70,45% akcji PHN. Opublikowana dziś Strategia "Budujemy Wartość" PHN zakłada m.in. zwiększenie do 2023 r. wartości aktywów netto

MSP potwierdza chęć objęcia akcji Grupy Lotos nowej emisji za max. 530 mln zł

Warszawa, 13.11.2014 (ISBnews) - Skarb Państwa zamierza wykonać wszystkie przysługujące mu prawa poboru w ofercie publicznej akcji Grupy Lotos, inwestując w spółkę do 530 mln zł, podało Ministerstwo Skarbu Państwa (MSP). Grupa Lotos ogłosiła dziś, że cena emisyjna wyniesie 18,10 zł, zaś liczba

MSP obejmie akcje nowej emisji Grupy Lotos

obowiązkiem jako właściciela jest konsekwentne budowanie wartości spółek Skarbu Państwa" – powiedział Baniak, cytowany w komunikacie. W poniedziałek nadzwyczajne walne zgromadzenie Grupy Lotos wyraziło zgodę na podwyższenie kapitału zakładowego poprzez emisję do 55 mln nowych akcji dla

"Wyciskanie" akcjonariuszy. Państwo chce kupić akcje LOT-u po... 38 gr za sztukę

"Wyciskanie" akcjonariuszy. Państwo chce kupić akcje LOT-u po... 38 gr za sztukę

kapitałów spółki. W ubiegłym roku skarb państwa, żeby wyrównać milionowe straty, zdecydował się podnieść kapitał, czyli wyemitował nowe akcje bez prawa poboru dla dotychczasowych akcjonariuszy (w tym pracowników), przez co wartość jednej akcji spadła. Przymusowy wykup akcji przez większościowego

Europejski Bank Odbudowy i Rozwoju kupi część Azotów Tarnów

. Ministerstwo Skarbu zapowiedziało, że zamierza pozostać znaczącym udziałowcem w Azotach. Przed sprzedażą akcji do skarbu państwa należało 45 proc. udziałów. - Zaoferowaliśmy akcje stabilnym i długoterminowym inwestorom, którzy są zainteresowani podtrzymaniem procesu konsolidacji grupy w oczekiwaniu na wzrost

MSP: przychody z prywatyzacji w br. niższe niż zapisano w budżecie

"Naszym naczelnym celem jest budowa wartości spółek. Chcemy przede wszystkim wzmocnić nadzór właścicielski, nie prowadzimy prywatyzacji dla samej prywatyzacji. Działania prywatyzacyjne i sprzedaż pakietów akcji spółek Skarbu Państwa będą podporządkowane przede wszystkim potrzebom

MSP wykorzysta 'unikalne kompetencje' Igora Ostachowicza w zarządzie PKN Orlen

Orlen, do czasu zbycia ostatniej akcji przez Skarb Państwa jeden członek zarządu jest powoływany i odwoływany na wniosek ministra skarbu, podkreśla MSP. Obecnie Skarb Państwa posiada 27,52% akcji koncernu. "Minister Skarbu Państwa chcąc wykorzystać wieloletnie doświadczenie i unikalne

Skarb Państwa może uczestniczyć w podwyższeniu kapitału spółki z FRP

Skarb Państwa, który ma 53,19 proc. akcji tej spółki. Rzeczniczka prasowa Ministerstwa Skarbu Państwa Agnieszka Jabłońska-Twaróg zastrzegła, że stanowisko co do wyrażenia zgody na podwyższenie kapitału zakładowego Lotosu Skarb Państwa przedstawi na nadzwyczajnym walnym zgromadzeniu spółki. Dodała, że

Rosjanie po cichu próbują przejąć Azoty? KNF bada transakcje

umowy zawarte przez skarb państwa zapewniają bezpieczeństwo prawne oraz realizację interesu skarbu państwa. Stale rośnie wartość grupy - mówił na początku lipca w Sejmie wiceminister skarbu Rafał Baniak, przedstawiając na wniosek PiS informację ws. bezpieczeństwa interesów gospodarczych Polski

Baniak: statut Grupy Azoty zapewnia realizację interesu Skarbu Państwa

. "Statut spółki oraz umowy zawarte przez Skarb Państwa zapewniają bezpieczeństwo prawne oraz realizację interesu Skarbu Państwa. Stale rośnie wartość Grupy" - przekonywał Baniak, przedstawiając na wniosek PiS informację ws. bezpieczeństwa interesów gospodarczych Polski po przejęciu akcji Grupy

Lotos chce pozyskać środki na wydobycie surowców; wyemituje 55 mln akcji

akcjonariusza jest konsekwentne budowanie wartości spółek Skarbu Państwa" - powiedział cytowany w komunikacie wiceminister skarbu Rafał Baniak. Jak dodał, obejmując akcje nowej emisji Lotosu Minister Skarbu Państwa będzie działać jak każdy prywatny akcjonariusz spółki. "Mam nadzieję, że wszyscy

Aleksandra Magaczewska prezesem Agencji Rozwoju Przemysłu

"W środę odbyło się walne zgromadzenie, które powołało na prezesa Agencji Rozwoju Przemysłu Aleksandrę Magaczewską, która funkcję zacznie pełnić od czwartku" - powiedział Baniak. Właścicielem 100 proc. akcji Agencji Rozwoju Przemysłu jest Skarb Państwa. Funkcję walnego zgromadzenia w

Magaczewska prezesem Agencji Rozwoju Przemysłu

"W środę odbyło się walne zgromadzenie, które powołało na prezesa Agencji Rozwoju Przemysłu Aleksandrę Magaczewską, która funkcję zacznie pełnić od czwartku" - powiedział Baniak. Właścicielem 100 proc. akcji Agencji Rozwoju Przemysłu jest Skarb Państwa. Funkcję walnego zgromadzenia w

"Trwa proces wrogiego przejęcia Azotów". Posłanka PiS broni polskiej chemii

Holding (spółka zależna Acronu) zwiększyła udział w akcjonariacie Grupy Azoty o 2,8 proc. i ma ponad 20 proc. akcji chemicznej firmy. - Statut spółki oraz umowy zawarte przez skarb państwa zapewniają bezpieczeństwo prawne oraz realizację interesu skarbu państwa. Stale rośnie wartość grupy - mówił w środę

MSP obejmie akcje Grupy Lotos

priorytetem i obowiązkiem jako właściciela jest konsekwentne budowanie wartości spółek Skarbu Państwa" - powiedział cytowany w komunikacie wiceminister. Baniak podkreślił, że przygotowany przez Grupę Lotos projekt zakłada osiągnięcie wymiernych korzyści ekonomicznych. "Jednocześnie wpisuje się w

"P": Skarb Państwa szykuje się do sprzedaży akcji PZU

W czerwcu ubiegłego roku Skarb Państwa sprzedał inwestorom instytucjonalnym pakiet 10 proc. akcji PZU o łącznej wartości 3,2 mld zł. Nabywcy płacili 367 zł za walor. Zdaniem analityków, teraz wartość transakcji może być podobna.Po jej przeprowadzeniu resortowi skarbu pozostanie niewiele ponad 25

Prawa poboru akcji serii D Grupy Lotos będą notowane od 20 do 25 listopada

. Wcześniej minister skarbu podpisał z Grupą Lotos umowę w sprawie udzielenia spółce wsparcia niebędącego pomocą publiczną w kwocie nieprzekraczającej 530 mln zł. Skarb Państwa obejmie akcje nowej emisji w ramach wykonania przysługującego prawa poboru. Środki pozyskane dzięki objęciu akcji nowej emisji przez

Postępowanie KNF wobec rosyjskich inwestorów. Szykują się kary za Azoty?

państwa. Stale rośnie wartość grupy - mówił na początku lipca w Sejmie wiceminister skarbu Rafał Baniak, przedstawiając na wniosek PiS informację w sprawie bezpieczeństwa interesów gospodarczych Polski. Od pewnego czasu wśród inwestorów giełdowych i w mediach krążą pogłoski, że Rosjanie potajemnie skupują

Wycofać PGNiG z giełdy? Resort skarbu: Nie ma takiego planu

energetycznego kraju - powiedział Maciej Bando. Taka deklaracja to zaskoczenie. Dotąd nikt nie mówił o skupywaniu akcji strategicznych spółek z udziałem skarbu państwa i wycofywaniu ich z giełdy. Ponadto MSP sprawuje pełną kontrolę nad spółką, bo posiada ponad 72 proc. akcji PGNiG. Skarb państwa zaprzecza Od

Rząd zgodził się na podniesienie kapitału zakładowego Węglokoksu

. Operacja ta zostanie przeprowadzona w zamian za objęcie przez Skarb Państwa 333.524 akcji w podwyższonym kapitale zakładowym spółki "WĘGLOKOKS" SA o łącznej wartości 3.335.240,00 zł" - czytamy w komunikacie CIR. CIR podkreśla, że kluczowa rola, jaką w procesie restrukturyzacji górnictwa

MSP przedstawi założenia konsolidacji polskiej energetyki do końca stycznia

energetyki to przede wszystkim szansa na zwiększenie możliwości inwestycyjnych firm, również w bazę surowcową, dla budowania łańcucha wartości i zwiększenia wartości aktywów  w nadzorze Skarbu Państwa. Energetyka może być zainteresowana nabyciem akcji nowej górniczej spółki, jeśli będzie ona skupiać

Koniec spółki Giesche. Jej zarząd chciał przejąć aż 30 proc. powierzchni Katowic

Spółkę Giesche próbowało wskrzesić pięć osób po to, by od skarbu państwa, miasta Katowice, Katowickiego Holdingu Węglowego i Hutniczo-Górniczej Spółdzielni Mieszkaniowej w Katowicach zażądać odszkodowania lub zwrotu majątku przedwojennej spółki o wartości 341 mln zł. Ich żądania w stosunku do

Spółka Jana Kulczyka chce przejąć Ciech. Oferta poniżej ceny rynkowej

produkcyjne w Polsce i Europie Ministerstwo rozważa Ciech jest jednym z największym producentów chemii w Polsce. Wartość giełdowa spółki przekracza teraz 1,7 mld złotych. Do państwa należy obecnie niecałe 39 proc. Ciechu. Resort skarbu przyznaje, że jest otwarty na propozycję KI. "Spółka Ciech SA jest

Skarb Państwa złożył zapis na 19,97 mln akcji Ciechu w wezwaniu KI Chemistry

. „Oczekiwany przychód z prywatyzacji wyniesie zatem 619.159.900 zł. Do wartości tej należy dodać także 1,13 zł dywidendy na akcję, którą uchwaliło ZWZ spółki. Łącznie z dywidendą korzyść ekonomiczna dla Skarbu Państwa wyniesie zatem 32,13 zł na akcję "- podano w komunikacie. Transakcja

Cena emisyjna akcji serii D Grupy Lotos ustalona na 18,10 zł/ szt.

serii D do obrotu na rynku podstawowym GPW. Wcześniej minister skarbu podpisał z Grupą Lotos umowę w sprawie udzielenia spółce wsparcia niebędącego pomocą publiczną w kwocie nieprzekraczającej 530 mln zł. Skarb Państwa obejmie akcje nowej emisji w ramach wykonania przysługującego prawa poboru. Środki

Rząd zgodził się na przejęcie Huty Pokój i PSK-Rzeszów przez Węglokoks

objęcie przez Skarb Państwa 333.524 akcji w podwyższonym kapitale zakładowym spółki Węglokoks SA o łącznej wartości 3.335.240,00 zł" - napisano dalej. CIR podkreśla, że kluczowa rola, jaką w procesie restrukturyzacji górnictwa węgla kamiennego odgrywa Węglokoks, wymaga podniesienia kapitału

Debiut Energi: inwestor indywidualny dostanie 452 akcje

obydwu tych grupach. Ceną akcji ustalono na 17 zł. Wartość oferty będzie rekordowa w tym roku na GPW i wyniesie 2,4 mld zł. Oferta publiczna Energi obejmuje 141.522.067 akcji należących do Skarbu Państwa, stanowiących 34,18 proc. kapitału spółki. Aktualizacja po otrzymaniu komentarza Pawła Tamborskiego

Rozbito grupę przestępców paliwowych. Oszustwa na co najmniej 330 mln zł

mln litrów paliwa o wartości 2 mld zł. Według informacji ministerstwa skarb państwa stracił w ten sposób co najmniej 330 mln zł. Przejmują mienie przestępców Służby przejęły także część nieruchomości, gotówki i udziałów w spółkach o łącznej wartości 167 mln zł. Jeśli oskarżeni zostaną skazani, środki

MSP: Ostachowicz zajmie się w Orlenie m.in. funduszami rozwojowymi

Na to stanowisko powołała go rada nadzorcza płockiego koncernu na wniosek Ministra Skarbu Państwa - podała spółka. Po jego nominacji zarząd płockiego koncernu liczy 6 osób. W przekazanym w czwartek PAP komunikacie MSP informuje, że zgodnie ze statutem PKN Orlen do czasu zbycia ostatniej akcji

Do kolejnego etapu prywatyzacji PŻB dopuszczono trzech zainteresowanych

podjęta po analizie ofert wiążących" - powiedziała Jabłońska-Twaróg. "Do negocjacji zostaną dopuszczone te z podmiotów, których oferty zostaną uznane za najkorzystniejsze z punktu widzenia interesu spółki i Skarbu Państwa. Dalszy harmonogram działań będzie zależał od efektów prowadzonych rozmów

MSP nie spieszy się z prywatyzacji Energi

większościowego Energi. Taką informację podały "Hospodarske Noviny", cytując prezesa CEZ Daniela Benesa. Skarb państwa ma 51,5 proc. akcji Energi. Latem wiceminister skarbu Wojciech Kowalczyk zapowiadał, że tegoroczne przychody z prywatyzacji będą niższe niż zapisana w budżecie kwota 3,7 mld zł.

Kulczyk daje więcej za akcje Ciechu. Skarb państwa sprzeda?

akcjonariuszy - mówił w marcu Sebastian Kulczyk, szef Kulczyk Investments, a zarazem syn najbogatszego Polaka Jana Kulczyka. Obecnie głównym akcjonariuszem w Ciechu jest skarb państwa, który posiada niecałe 39 proc. akcji spółki. Na początku maja minister skarbu Włodzimierz Karpiński zasugerował, że oferowana

MSP:"Trzemeszno" sprzedane Krajowej Spółce Cukrowej za ponad 52 mln zł

kapitału rezerwowego. Prawo głosu będzie możliwe dopiero z momentem przeniesienia akcji, ale zachowane zostanie prawo do dywidendy. Na nabywanych akcjach ma być ustanowiony zastaw rejestrowy na rzecz Skarbu Państwa. Cena za akcję ma być ustalona na podstawie wyceny spółki przez doradcę prywatyzacyjnego

Przegląd wiadomości ze spółek, środa godz. 20

Antymonopolowego. Większość analityków oceniła, że proponowana cena jest zbyt niska. Natomiast zarząd Ciechu uznał ją za odpowiadającą wartości godziwej. Skarb Państwa posiada 38,72 proc. akcji spółki. Wśród dużych inwestorów w akcjonariacie znajdują się też OFE PZU Złota Jesień (9,2 proc. akcji) i ING OFE (8,54

NIK chłoszcze Ministerstwo Skarbu Państwa. Chodzi o Zakłady Graficzne

. Ministerstwo Skarbu Państwa powinno wezwać zarząd RZG SA do wyjaśnienia sprawy i uznać, że nastąpiło złamanie zakazu nabywania akcji własnych. Brak reakcji ułatwił władzom RZG SA likwidację spółki. W czasie walnego zgromadzenia RZG SA w marcu br. reprezentant skarbu państwa wstrzymał się od głosowania. NIK

Konsorcjum w ramach PGZ chce budować dla wojska system 'Narew' warty 11 mld zł

wartość tego programu to ok. 11 mld zł przewidzianych do wydania do 2022 roku, podało Ministerstwo Skarbu Państwa (MSP). "Chcielibyśmy, by dla polskiej armii Polska Grupa Zbrojeniowa była pierwszym wyborem, z uwagi na możliwości przygotowania kompleksowej oferty na światowym poziomie. Spółki z PGZ

Lubelskie. Protest plantatorów buraków w sprawie prywatyzacji KSC

należących do Skarbu Państwa i ich umorzenie. To by zwiększało udział w akcjonariacie rolników i pracowników. "W ciągu ostatnich trzech lat rząd pobrał z KSC 1,3 mld zł dywidendy. Połowa tych pieniędzy, gdyby została przeznaczona na fundusz prywatyzacyjny, to by wystarczyło na wykup i umorzenie akcji

Karpiński: nie mniej niż 5 mld zł do 2016 na poszukiwania surowców

energetycznej. "Efektywny nadzór nad spółkami SP w grupie kapitałowej Skarbu Państwa, szukanie synergii, które mają budować wartość tej grupy (...) w zgodzie z realiami rynkowymi (...) mają służyć realizacji polityk publicznych, w tym w szczególności bezpieczeństwa energetycznego" - powiedział szef

Włodzimierz Karpiński jest zdeterminowany, by sprywatyzować KSC

wzrostu ceny cukru. - Nie chcemy dopuścić do tego, by pozostałe cukrownie przejęli Niemcy. Chcemy, by te cukrownie pozostały w rękach polskich. Warunki prywatyzacji planujemy uzgodnić z Ministerstwem Skarbu Państwa tak, abyśmy i my plantatorzy, i pracownicy, i ministerstwo, i Polska byli z tego zadowoleni

Prokuratura Apelacyjna w Warszawie prowadzi śledztwo dot. prywatyzacji Ciechu

majątkowymi Skarbu Państwa w związku ze zbyciem przez SP w odpowiedzi na publiczne wezwanie KI Chemistry z grupy Kulczyk Investments 37,9 proc. akcji Ciech SA za kwotę nie mniejszą niż 619 mln zł, czym wyrządzono państwu szkodę majątkową w wielkich rozmiarach". Za taki czyn grozi kara do 10 lat

MSP pozytywnie ocenia inwestycje Lotosu

. Wiceminister skarbu przekonuje, że inwestycje w poprawę bezpieczeństwa energetycznego Polski są konieczne, zaznaczając przy tym, że ostateczna decyzja o zgodzie na emisję akcji przez Grupę Lotos będzie wymagała jeszcze dalszych analiz. "Ewentualny udział Skarbu Państwa w emisji akcji Lotosu warunkowany

Bez OFE trudno prywatyzować. Ale rząd nie ma już akcji do sprzedawania

W tym tygodniu Ministerstwo Skarbu złożyło do KNF prospekt emisyjny Energi. Celem resortu jest przeprowadzenie oferty publicznej jeszcze w listopadzie. Na giełdę trafi mniejszościowy pakiet akcji spółki, której wartość szacuje się na ok. 3,5 mld zł. Skarb ma 85 proc. akcji Energi. Pozostałe 15 proc

Zachodniopomorskie. Marszałek i radni sejmiku za wstrzymaniem prywatyzacji PŻB

", "Scandinavia" i "Wawel" - które kursują między Polską a Szwecją. Właścicielem wszystkich akcji Polskiej Żeglugi Bałtyckiej SA jest skarb państwa. Próby prywatyzacji spółki podejmowane są od końca lat 90. Było już pięć takich nieskutecznych prób. MSP obniżyło ostatnio wartość

Rekordowe obroty na giełdzie. Skarb państwa sprzedaje akcje PKO

przekroczyły 1,11 mld zł, dzisiaj na zamknięciu sięgały 1,54 mld zł. Za wielkimi obrotami na akcjach PKO stoi skarb państwa i Bank Gospodarstwa Krajowego (BGK). Razem wystawiły na sprzedaż łącznie 11,75 proc. akcji banku, które od kilku dni sprzedają w procesie przyspieszonej budowy księgi popytu. BGK

Po zmianach w OFE w 72 spółkach giełdowych SP może mieć ponad 25 proc.

zaangażowanie skarbu państwa po przejęciu aktywów OFE wynosić będzie powyżej 33 proc. W 27 spółkach o wartości około 45 mld zł skarb państwa stanie się nowym, głównym akcjonariuszem.SEG przypomina, że każdy inwestor przekraczający próg 33 proc. zobowiązany jest do zaoferowania nabycia do 66 proc. akcji tak, aby

Skrót wiadomości ze spółek giełdowych - poniedziałek

spółka w komunikacie. - Budimex Budownictwo jako jedyny złożył zgłoszenie i został dopuszczony do udziału w aukcji ws. zakupu od Skarbu Państwa 41,65 proc. akcji Elektromontażu-Poznań - podało MSP w komunikacie. - Dariusz Pachla złożył rezygnację z pełnienia funkcji wiceprezesa LPP ze skutkiem na 31

MSP podpisało umowę wniesienia 17 spółek wartych ok. 3,9 mld zł do PGZ

została również umowa wniesienia akcji i udziałów spółek ARP. Dzięki temu w skład PGZ wejdzie 17 podmiotów, nadzorowanych dotąd przez Skarb Państwa (MSP i MON) oraz ARP. Ich szacowana wartość rynkowa to ponad 3,9 mld zł, łącznie zatrudniają 9,7 tys. osób. PGZ zyskała bezpośrednią kontrolę nad

MSP: Lista strategicznych podmiotów obejmuje 22 spółki, w tym Grupę Azoty

Warszawa, 05.08.2014 (ISBnews) – Lista strategicznych podmiotów Ministra Skarbu Państwa (MSP) obejmuje 22 spółki, w tym Grupę Azoty, poinformował minister Skarbu Państwa Włodzimierz Karpiński. Na liście podmiotów w nadzorze MSP, które mogą zostać poddane przekształceniom własnościowym

Karpiński: w tym roku 1 mld zł z prywatyzacji i ponad 4 mld zł z dywidend

PHN-u, bo uznaliśmy, że w przyszłości możemy uzyskać ze sprzedaży naszego pakietu więcej, niż proponowali potencjalni nabywcy. Koncentrujemy się na budowaniu wartości tej spółki - dodał. Jak zaznaczył Karpiński, w tej chwili resort nie planuje sprzedaży dużych pakietów akcji w spółkach Skarbu Państwa

Karpiński: w br. ok. 1 mld zł z prywatyzacji i ponad 4 mld zł z dywidend

w spółkach Skarbu Państwa. "Dzisiaj koncentrujemy się na budowaniu wartości naszych aktywów, od 2008 r. wartość akcji SP w spółkach notowanych na giełdzie wzrosła o 55 proc., oraz na szybkiej ale efektywnej prywatyzacji spółek do tego przeznaczonych, których dotąd nie udało się sprzedać"

Karpiński: jesteśmy zdeterminowani by sprywatyzować KSC

pozostałe, to mogliby je zamknąć i doprowadzić do wzrostu ceny cukru. "Nie chcemy dopuścić do tego, by pozostałe cukrownie przejęli Niemcy, chcemy, by te cukrownie pozostały w rękach polskich. Warunki prywatyzacji chcemy uzgodnić z Ministerstwem Skarbu Państwa tak, abyśmy i my plantatorzy, i

Rosjanie krążą wokół Azotów. Część akcji polskiej spółki trafia na Cypr

chemicznej - produkuje m.in. tworzywa konstrukcyjne i nawozy. Wartość rynkowa spółki przekracza 6,1 mld zł. 33 proc. akcji jest w rękach skarbu państwa. Ministerstwo Skarbu Państwa (MSP) uznaje spółkę za strategiczną. "MSP nie zamierza sprzedawać akcji Grupy. Utrzymanie statusu grupy jako strategicznej

KI Chemistry kupi akcje Ciechu

Ciechu oferując początkowo po 29,5 zł za akcję. W maju cena została podwyższona do 31 zł. Zapisy zakończyły się w ostatni piątek, 30 maja. Skarb Państwa posiada 38,72 proc. akcji spółki (20.407.437 papierów). Wśród dużych inwestorów w akcjonariacie znajdują się też m.in. OFE PZU Złota Jesień (9,2 proc

Przegląd prasy

Diverse --MF: Zadłużenie Skarbu Państwa wzrosło o 1,5% m/m do 802,8 mld zł w lutym --Akcjonariusze Asseco BS zdecydowali o 0,85 zł dywidendy na akcję za 2014 r. --ARP tworzy mechanizmy wsparcia firm również na okres po 2020 r. --MF zaoferuje obligacje o wartości 5-7 mld zł na przetargu w czwartek

Akcje Skarbu Państwa spółki ZGM "Zębiec" zostaną wniesione do ARP

Agencja Rozwoju Przemysłu (ARP) jest jednoosobową spółką Skarbu Państwa. "Akcje ZGM +Zębiec+ będą wniesione do Agencji po cenie rekomendowanej przez doradcę i mieszczącej się w kwocie wynikającej z aktualnej wyceny wartości spółki" - napisało we wtorkowym komunikacie Centrum Informacyjne

MSP: będzie nowa strategia IKS Solino

społecznej związków zawodowych". "Chcielibyśmy tak, jak do tej pory, w tym procesie uczestniczyć. Na pewno chcielibyśmy i będziemy ten proces monitorować" - dodał. Baniak wyjaśnił, że po zbyciu należących do Skarbu Państwa 25 proc. akcji IKS, w stosunku do tej spółki, jako podmiotu tzw

Rząd dał zielone światło do superprywatyzacji na "Inwestycje polskie"

czwartek rząd nie ogłosił, jakiej wartości akcje dostanie BGK, a jakiej wartości akcje zostaną przekazane na pokrycie kapitału zakładowego Celowej Spółki Inwestycyjnej, która przed świętami Bożego Narodzenia nie była jeszcze zarejestrowana - jak nas informowano w Ministerstwie Skarbu. Po sprzedaży

Akcje Energi dla zamożnych indywidualnych wyprzedane w jeden dzień

giełdzie. Wczoraj zarząd przedstawił inwestorom prospekt emisyjny. Wynika z niego, że skarb państwa zamierza sprzedać do 34 proc. akcji spółki po 20 zł za papier. Wartość oferty może wynieść 2,8 mld zł, a wartość całej grupy została wyceniona na 8,3 mld zł. Resort skarbu zachowa kontrolę nad spółką, bo

LOT zostanie połączony z warszawskim lotniskiem? Polski Holding Lotniczy?

. Wspólne działanie spółek z jednej branży miałoby dać efekty synergii. Zdaniem ekspertów PwC wartość rynkowa portfela akcji będącego w rękach skarbu państwa w ciągu 2-3 lat wzrosłaby z 2,4 mld zł do 3,3-4,4 mld zł.Związanie portu lotniczego z linią lotniczą nie jest nowatorskim pomysłem w skali świata

Przegląd informacji ze spółek

, podały banki. Ursus objął 60% akcji w nowo powstałej spółce Ursus Bus, podała spółka. Właścicielem pozostałych 40% akcji została spółka AMZ Kutno. Ministerstwo Skarbu Państwa (MSP) wspiera koncepcję wprowadzenia akcji Banku Pocztowego na warszawską giełdę, gdyż dzięki temu spółka pozyska potrzebny

Związkowcy z PŻB apelują o wstrzymanie prywatyzacji firmy

nieporozumieniem i szkodzi nie tylko 600-osobowej załodze, ale także Skarbowi Państwa. Spółka nasza w ciągu najbliższych dwóch lat wypracuje zysk większy niż uzyskane środki ze sprzedaży" - napisali m.in. związkowcy. Jak dodali, załoga spółki jest gotowa przejąć zakład w formie spółki pracowniczej

22 spółki na liście podmiotów o strategicznym znaczeniu dla państwa

przez uprawnionych pracowników lub ich spadkobierców" - czytamy. W komunikacie CIR napisano, że w latach 2014-2015 działania na rzecz zwiększania wartości spółek z udziałem Skarbu Państwa będą odbywać się w szczególności poprzez podejmowanie decyzji, które pozwolą spółkom pozyskiwać kapitał i

Nie przerywajcie prywatyzacji PŻB - pisze "załoga PŻB S.A.". Tym listem zaskoczony jest nawet prezes

Pismo datowane jest na 25 lutego. Adresatem jest Wojciech Chmielewski, dyrektor departamentu przekształceń własnościowych i prywatyzacji w Ministerstwie Skarbu Państwa. Pismo skierowane zostało także do wiadomości Najwyższej Izby Kontroli. Pod pismem widnieje podpis "Załoga PŻB SA"

Karpiński: projekt ufunduszowienia PIR w II kwartale br.

infrastruktury w Polsce" - czytamy w informacji MSP. Spółka skarbu państwa Polskie Inwestycje Rozwojowe (PIR) realizuje część kapitałową programu Inwestycje polskie, część dłużno-gwarancyjną realizuje Bank Gospodarstwa Krajowego. Celem programu jest zapewnienie finansowania długoterminowych i rentownych

Odsetki za opóźnienie w wypłacie dywidendy dla ok. 1700 osób od PGE GiEK

, którzy zamienili swoje akcje kopalń, elektrowni lub zakładów energetycznych na akcje spółek Tauron Polska Energia, PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna, PGE Energia oraz Energa. Zdaniem Reprezentacji Skarb Państwa w czasie wymiany akcji zaniżył ich wartość. Z zarzutami akcjonariuszy nie zgadza się

MAC chce mieć pewność, że Poczta Polska skorzysta na wejściu na GPW

akcji, proces będzie prowadzony przez dwóch ministrów: administracji i cyfryzacji - jako nadzorującego, i ministra skarbu państwa - jako prywatyzującego" - zaznaczył. "Ministerstwo Skarbu Państwa przygotowuje się do ewentualnego procesu, zdobywając wiedzę na temat realizacji ostatnich IPO

Karpiński: Polska zbudowała fundamenty bezpieczeństwa energetycznego

ustrojowej przemiany gospodarki, w nową rolę efektywnego i skutecznego zarządzania majątkiem narodowym. To 16 spółek Skarbu Państwa, które zatrudniają ponad 200 tys. osób, a wartość pakietu akcji notowanych na giełdzie, które są w posiadaniu MSP, wynosi ponad 100 mld zł" - podkreślił Karpiński. Jego

W Sejmie informacja nt. prywatyzacji Ciech i lokowania środków w HSBC

restauracjach kilkudziesięciu osób, m.in. polityków. Według Republiki, doszło też do nieprawidłowości przy sprzedaży akcji spółki Ciech, bo - jak twierdzi stacja - jeden z meldunków przygotowany po spotkaniu z Falentą dotyczy zakulisowych negocjacji w tej sprawie z wiceministrem Skarbu Państwa Rafałem

EY: firmy rosną najbardziej dzięki realizacji długoterminowych celów

. Podkreślił, że w latach 70. inwestorzy instytucjonalni przeciętnie trzymali akcje danej firmy 7 lat, a dziś jest to mniej niż rok. W połączeniu z dużym wpływem inwestorów na skład zarządów rodzi to silną presję na bieżące wyniki, bez oglądania się na długoterminowe budowanie wartości - dodał Rozkrut. W

Piechociński krytykuje PIR; resort skarbu oczekuje przyspieszenia prac

Bałtyku, budowę i remont dróg w woj. kujawsko-pomorskim, budowę sieci światłowodowej czy rozwój elektrociepłowni kogeneracyjnych. W lipcu PIR wystawił na sprzedaż należący do Skarbu Państwa pakiet akcji Polskiej Grupy Energetycznej, uzyskując w ten sposób ponad 1,2 mld zł. W następstwie ministerstwo

Ponad 40 proc. wzrost wartości akcji Energi w pierwszym roku na GPW

Na giełdę 11 grudnia 2013 r. trafiło 34,18 proc. akcji, resztę zachował Skarb Państwa. W pierwszym dniu notowań kapitalizacja spółki wynosiła ok. 7 mld zł, dziś jest to prawie 10 mld. Jak przypominał we wtorek na spotkaniu z dziennikarzami prezes Energi Mirosław Bieliński, o ile przygoda z giełdą

MSP: prywatyzacja Krajowej Spółki Cukrowej zgodnie z przepisami

powszechnego uczestnictwa uprawnionych. Ma to zagwarantować utrzymanie w długiej perspektywie czasowej plantatorsko-pracowniczego charakteru spółki. Prywatyzacja jednak musi uwzględniać interes Skarbu Państwa - dodał. Według wiceministra, dotychczas strony ustaliły, że akcje będzie można nabyć na raty

Węglokoks chce kupić od Kompanii Węglowej sześć kopalń

potwierdzających zakończenie procesu zapewnienia finansowania transakcji. 18 listopada rząd zgodził się na podniesienie kapitału Węglokoksu poprzez wniesienie do tej spółki należących do skarbu państwa udziałów w PSK-Rzeszów o wartości 3,3 mln zł, a także poprzez wniesienie należących do skarbu państwa akcji Huty

MSP liczy na ok. 1 mld zł przychodów z prywatyzacji rocznie w latach 2014-2016

. To nie był dobry czas na prywatyzację. Dlatego wycofaliśmy się z tego procesu i koncentrujemy na budowaniu wartości tej spółki. Jeśli chodzi o przyszłość i wąsko rozumianą prywatyzację, bez wnoszenia akcji do PIR lub BGK, to na najbliższe trzy lata zakładamy przychody na poziomie ok. 1 mld zł rocznie

Ministerstwo skarbu o prywatyzacji PŻB

konkurencji, działalność spółki w dalszym okresie czasu może okazać się zagrożona" - podkreślił wiceminister. Wziątek zauważył, że PŻB przynosi zyski i ma plany rozwojowe. Powiedział także, że w dniu składania ofert ministerstwo skarbu obniżyło wartość jednej akcji PŻB z 10 zł do 3,90 zł, co spowodowało

Szef MSP: analiza konsolidacji przemysłu energetycznego do końca stycznia

sieci energetycznych ponad 100 mld zł. "Konsolidacja energetyki to przede wszystkim szansa na zwiększenie możliwości inwestycyjnych firm, również w bazę surowcową, dla budowania łańcucha wartości i zwiększenia wartości aktywów w nadzorze Skarbu Państwa. Energetyka może być zainteresowana nabyciem

Żałobka: 24 marca rząd może się zająć komercjalizacją PPL

spółka Skarbu Państwa, w imieniu którego będzie działał minister ds. transportu, który m.in. przeprowadzi sam proces komercjalizacji. "Zakładamy, że w radzie nadzorczej spółki zasiądzie pięć osób, z czego będzie mogło w niej zasiąść dwóch przedstawicieli pracowników. Zakładamy również, że

Skrót wiadomości ze spółek giełdowych - wtorek

Spółki Węglowej rozpoczął się we wtorek rano strajk okupacyjny - podali związkowcy. Nie odpowiedzą na wystosowany w poniedziałek przez resort skarbu apel o przerwanie strajku, czekają na "jakieś konkrety" ze strony jego przedstawicieli. - Ministerstwo Skarbu Państwa apeluje do związkowców JSW

Karpiński: Polska zbudowała fundamenty bezpieczeństwa energetycznego

majątkiem narodowym. To 16 spółek Skarbu Państwa, które zatrudniają ponad 200 tys. osób, a wartość pakietu akcji notowanych na giełdzie, które są w posiadaniu MSP, wynosi ponad 100 mld zł" - podkreślił Karpiński. Jego zdaniem istotnym wyzwaniem dla tych spółek jest współpraca w celu osiągnięcia "

Polskie Inwestycje Rozwojowe chcą wydać 10 mld zł. Kiedy nowy szef?

zaprzeczało, twierdząc, że nie ma wpływu na porządek obrad spółki, której jedynym właścicielem jest właśnie skarb państwa. Przed tygodniem doszło też do spotkania w resorcie skarbu z niezależnymi członkami rady nadzorczej PIR. Według naszych źródeł w czasie tego spotkania wiceminister Kowalczyk miał namawiać

MSP sprzedaje do 10% akcji PZU w trybie przyspieszonego book-buildingu - media

AG, Goldman Sachs Group Inc., ING Group NV, JPMorgan Chase & Co. I UniCredit SpA, podała też agencja. Obecnie Skarb Państwa ma 45,19% akcji PZU. Pakiet 10% ma wartość (wg ceny ze środowego zamknięcia notowań) ok. 3,33 mld zł. Na początku czerwca akcjonariusze PZU przyjęli zmianę w statucie

Wszystkie kluby oprócz PiS za przekazywaniem spółek samorządom

spółkę handlową. Jak mówił Jerzy Borowczak (PO), projekt umożliwi bezpłatne przekazywanie na rzecz samorządów akcji lub udziałów tych spółek, należących do Skarbu Państwa, które nie powstały w wyniku komercjalizacji. Chodzi np. o spółki, do których wniesiono przedsiębiorstwo państwowe. "Spółki, na

Nie znalazłeś tego, czego szukasz? Zapytaj ekspertów