akcje skarbu państwa wartość

MARIUSZ RABENDA

Kupili od Włochów prom wart więcej niż całe PŻB. Teraz Włosi ich kupią?

Kupili od Włochów prom wart więcej niż całe PŻB. Teraz Włosi ich kupią?

Polska Żegluga Bałtycka kupiła prom od włoskiej grupy, która PŻB chce kupić. Cena za "Mazovię" jest prawdopodobnie wyższa od wartości wszystkich oferowanych przez skarb państwa akcji kołobrzeskiego armatora. Czy PŻB sama sfinansuje swoją sprzedaż obcej firmie?

Akcjonariusze Stoczni Szczecińskiej domagają 73 mln zł

Ponad 1,4 tys. akcjonariuszy Stoczni Szczecińskiej Porta Holding domaga się od skarbu państwa zapłaty za akcje, których wartość spadła po ogłoszeniu upadłości zakładu. We wtorek szczeciński sąd postanowił, że rozpozna wniosek grupowy w tej sprawie. Wartość roszczenia przekracza 73 mln zł.

Baniak: Skarb Państwa zainteresowany zwiększaniem wartości spółek

Skarb Państwa jest zainteresowany zwiększaniem wartości spółek i przedsiębiorstw, w których posiada akcje i udziały; w najbliższych latach zainwestują one blisko 100 mld zł - zapowiedział wiceminister skarbu Rafał Baniak podczas VII Forum Inwestycyjnego w Tarnowie.

Polityka i niska płynność szkodzi wycenom spółek na GPW [Newseria]

Polityka i niska płynność szkodzi wycenom spółek na GPW [Newseria]

PiS: Nie sprzedawać UniCredit reszty akcji Pekao SA

Klub parlamentarny Prawo i Sprawiedliwość chce, aby Skarb Państwa nie sprzedał UniCredit reszty akcji banku Pekao SA. UniCredit niedawno wycenił wartość akcji Lotosu na 0 zł. W ocenie Aleksandry Natalli-Świat i Wojciecha Jasińskiego (PiS), UniCredit czerpiąc 1,5 mld zł dywidendy z prowadzenia

NIK znów krytykuje za brak prywatyzacji

obecnie w stanie upadłości lub likwidacji, a więc wartość udziałów w nich jest zerowa - czytamy w raporcie. NIK podkreśla, że skarb nie powinien zatrzymywać mniejszościowych pakietów akcji firm notowanych na giełdzie. - Tylko z czterech z nich państwo otrzymało w badanym okresie dywidendę. Sprzedaż akcji

Fortum kupuje EC Zabrze i ZEC Bytom

jest jednym z najbardziej przyjaznych środowisku zakładów tego typu w kraju. Całkowita wartość tej inwestycji wyniosła 530 mln zł. W przygotowaniu jest również budowa dużo większego źródła we Wrocławiu. Koszt tej inwestycji szacowany jest z kolei na 1,2-1,6 miliarda zł, a ostateczna decyzja o

MSP złoży zapis na cały przysługujący mu pakiet nowych akcji Grupy Lotos

zapowiedzią z 13 listopada br., minister skarbu państwa działając w imieniu Skarbu Państwa złoży (w terminie przyjmowania zapisów) zapis na wszystkie przysługujące mu w ramach prawa poboru akcje nowej emisji Grupy Lotos. Dzięki zapisowi o wartości około 529,5 mln zł Skarb Państwa zamierza utrzymać

MSP złoży zapis na przysługujące mu akcje nowej emisji Lotosu

"Zgodnie z zapowiedzią () Minister Skarbu Państwa, działając w imieniu Skarbu Państwa, złoży (w terminie przyjmowania zapisów) zapis na wszystkie przysługujące mu w ramach prawa poboru akcje nowej emisji Grupy Lotos" - podkreślił resort. Jak dodało MSP, "dzięki zapisowi o wartości

Lotos chce pozyskać środki na wydobycie surowców; wyemituje 55 mln akcji

Ministra Skarbu Państwa jako większościowego akcjonariusza jest konsekwentne budowanie wartości spółek Skarbu Państwa" - powiedział cytowany w komunikacie wiceminister skarbu Rafał Baniak. Jak dodał, obejmując akcje nowej emisji Lotosu Minister Skarbu Państwa będzie działać jak każdy prywatny

MSP: wtorek ostatnim dniem sprzedaży praw poboru nowych akcji Lotosu

, nie były jej akcjonariuszami. Transakcje zbywania i nabywania praw poboru odbywają się podczas sesji giełdowych GPW. W ubiegłym tygodniu Ministerstwo Skarbu Państwa poinformowało, że złoży zapis na wszystkie przysługujące mu akcje nowej emisji Grupy Lotos i zamierza utrzymać swój dotychczasowy

Kontynuacja umocnienia złotego

zacieśnienie polityki pieniężnej w tym kraju w czerwcu ocenia się na mniej niż 50%, podczas gdy jeszcze niedawno przekraczały one 60%. Wartość euro względem dolara dotarła dzisiaj w okolice górnego ograniczenia płaskiego kanału wzrostowego, w którym pozostaje od niemal miesiąca. Bariera ta usytuowana jest

Skarb Państwa obejmie akcje nowej emisji Grupy Lotos

Państwa jako właściciela  jest konsekwentne budowanie wartości spółek Skarbu Państwa. Projekt przygotowany przez Grupę Lotos zakłada osiągnięcie wymiernych korzyści ekonomicznych, a jednocześnie wpisuje się w realizację strategii bezpieczeństwa energetycznego państwa. Obejmując akcje nowej emisji

MSP: Priorytety to wzmocnienie nadzoru, wzrost wartości i prywatyzacja spółek

Warszawa, 05.08.2014 (ISBnews) – Wzmocnienie nadzoru, zwiększanie wartości nadzorowanych spółek, wspieranie innowacyjności i przekształcenia własnościowe - to priorytety Ministerstwa Skarbu Państwa (MSP) na najbliższe półtora roku, wynika z dokumentu "Priorytetów zarządzania

Grupa Lotos przydzieliła wszystkie 55 mln akcji nowej emisji serii D

55.000.000 akcji nowej emisji więc przydziałem zostały objęte wszystkie akcje oferowane w ramach emisji" - podał też Lotos. Wcześniej Ministerstwo Skarbu Państwa zapowiadało, że Skarb Państwa złoży zapis na wszystkie przysługujące mu akcje nowej emisji Grupy Lotos i zamierza utrzymać swój

MSP pozyskało ze sprzedaży ok. 3,5% akcji PGE 121,5 mln zł, a PIR - 1204 mln zł

. "Ministerstwo Skarbu Państwa wspólnie ze spółką Polskie Inwestycje Rozwojowe informują o zakończeniu w dniu 2 lipca 2014 r. procesu budowania księgi popytu na 6 mln akcji zwykłych na okaziciela (o wartości nominalnej 10 zł każda) spółki Polska Grupa Energetyczna SA należących do Skarbu Państwa oraz

Skarb Państwa podtrzymuje chęć docelowego wyjścia z PHN

strategię holdingu tak, aby móc wyjść po najlepszej cenie i w optymalnym czasie" - powiedział Banach podczas konferencji prasowej. Skarb Państwa posiada wciąż 70,45% akcji PHN. Opublikowana dziś Strategia "Budujemy Wartość" PHN zakłada m.in. zwiększenie do 2023 r. wartości aktywów netto

MSP potwierdza chęć objęcia akcji Grupy Lotos nowej emisji za max. 530 mln zł

Warszawa, 13.11.2014 (ISBnews) - Skarb Państwa zamierza wykonać wszystkie przysługujące mu prawa poboru w ofercie publicznej akcji Grupy Lotos, inwestując w spółkę do 530 mln zł, podało Ministerstwo Skarbu Państwa (MSP). Grupa Lotos ogłosiła dziś, że cena emisyjna wyniesie 18,10 zł, zaś liczba

MSP obejmie akcje nowej emisji Grupy Lotos

obowiązkiem jako właściciela jest konsekwentne budowanie wartości spółek Skarbu Państwa" – powiedział Baniak, cytowany w komunikacie. W poniedziałek nadzwyczajne walne zgromadzenie Grupy Lotos wyraziło zgodę na podwyższenie kapitału zakładowego poprzez emisję do 55 mln nowych akcji dla

MSP wykorzysta 'unikalne kompetencje' Igora Ostachowicza w zarządzie PKN Orlen

Orlen, do czasu zbycia ostatniej akcji przez Skarb Państwa jeden członek zarządu jest powoływany i odwoływany na wniosek ministra skarbu, podkreśla MSP. Obecnie Skarb Państwa posiada 27,52% akcji koncernu. "Minister Skarbu Państwa chcąc wykorzystać wieloletnie doświadczenie i unikalne

Europejski Bank Odbudowy i Rozwoju kupi część Azotów Tarnów

. Ministerstwo Skarbu zapowiedziało, że zamierza pozostać znaczącym udziałowcem w Azotach. Przed sprzedażą akcji do skarbu państwa należało 45 proc. udziałów. - Zaoferowaliśmy akcje stabilnym i długoterminowym inwestorom, którzy są zainteresowani podtrzymaniem procesu konsolidacji grupy w oczekiwaniu na wzrost

Rosjanie po cichu próbują przejąć Azoty? KNF bada transakcje

Rosjanie po cichu próbują przejąć Azoty? KNF bada transakcje

umowy zawarte przez skarb państwa zapewniają bezpieczeństwo prawne oraz realizację interesu skarbu państwa. Stale rośnie wartość grupy - mówił na początku lipca w Sejmie wiceminister skarbu Rafał Baniak, przedstawiając na wniosek PiS informację ws. bezpieczeństwa interesów gospodarczych Polski

Lotos chce pozyskać środki na wydobycie surowców; wyemituje 55 mln akcji

akcjonariusza jest konsekwentne budowanie wartości spółek Skarbu Państwa" - powiedział cytowany w komunikacie wiceminister skarbu Rafał Baniak. Jak dodał, obejmując akcje nowej emisji Lotosu Minister Skarbu Państwa będzie działać jak każdy prywatny akcjonariusz spółki. "Mam nadzieję, że wszyscy

Aleksandra Magaczewska prezesem Agencji Rozwoju Przemysłu

Aleksandra Magaczewska prezesem Agencji Rozwoju Przemysłu

"W środę odbyło się walne zgromadzenie, które powołało na prezesa Agencji Rozwoju Przemysłu Aleksandrę Magaczewską, która funkcję zacznie pełnić od czwartku" - powiedział Baniak. Właścicielem 100 proc. akcji Agencji Rozwoju Przemysłu jest Skarb Państwa. Funkcję walnego zgromadzenia w

MSP obejmie akcje Grupy Lotos

priorytetem i obowiązkiem jako właściciela jest konsekwentne budowanie wartości spółek Skarbu Państwa" - powiedział cytowany w komunikacie wiceminister. Baniak podkreślił, że przygotowany przez Grupę Lotos projekt zakłada osiągnięcie wymiernych korzyści ekonomicznych. "Jednocześnie wpisuje się w

"Trwa proces wrogiego przejęcia Azotów". Posłanka PiS broni polskiej chemii

Holding (spółka zależna Acronu) zwiększyła udział w akcjonariacie Grupy Azoty o 2,8 proc. i ma ponad 20 proc. akcji chemicznej firmy. - Statut spółki oraz umowy zawarte przez skarb państwa zapewniają bezpieczeństwo prawne oraz realizację interesu skarbu państwa. Stale rośnie wartość grupy - mówił w środę

Prawa poboru akcji serii D Grupy Lotos będą notowane od 20 do 25 listopada

. Wcześniej minister skarbu podpisał z Grupą Lotos umowę w sprawie udzielenia spółce wsparcia niebędącego pomocą publiczną w kwocie nieprzekraczającej 530 mln zł. Skarb Państwa obejmie akcje nowej emisji w ramach wykonania przysługującego prawa poboru. Środki pozyskane dzięki objęciu akcji nowej emisji przez

Rząd zgodził się na podniesienie kapitału zakładowego Węglokoksu

. Operacja ta zostanie przeprowadzona w zamian za objęcie przez Skarb Państwa 333.524 akcji w podwyższonym kapitale zakładowym spółki "WĘGLOKOKS" SA o łącznej wartości 3.335.240,00 zł" - czytamy w komunikacie CIR. CIR podkreśla, że kluczowa rola, jaką w procesie restrukturyzacji górnictwa

Postępowanie KNF wobec rosyjskich inwestorów. Szykują się kary za Azoty?

państwa. Stale rośnie wartość grupy - mówił na początku lipca w Sejmie wiceminister skarbu Rafał Baniak, przedstawiając na wniosek PiS informację w sprawie bezpieczeństwa interesów gospodarczych Polski. Od pewnego czasu wśród inwestorów giełdowych i w mediach krążą pogłoski, że Rosjanie potajemnie skupują

Wycofać PGNiG z giełdy? Resort skarbu: Nie ma takiego planu

energetycznego kraju - powiedział Maciej Bando. Taka deklaracja to zaskoczenie. Dotąd nikt nie mówił o skupywaniu akcji strategicznych spółek z udziałem skarbu państwa i wycofywaniu ich z giełdy. Ponadto MSP sprawuje pełną kontrolę nad spółką, bo posiada ponad 72 proc. akcji PGNiG. Skarb państwa zaprzecza Od

MSP przedstawi założenia konsolidacji polskiej energetyki do końca stycznia

energetyki to przede wszystkim szansa na zwiększenie możliwości inwestycyjnych firm, również w bazę surowcową, dla budowania łańcucha wartości i zwiększenia wartości aktywów  w nadzorze Skarbu Państwa. Energetyka może być zainteresowana nabyciem akcji nowej górniczej spółki, jeśli będzie ona skupiać

"P": Skarb Państwa szykuje się do sprzedaży akcji PZU

W czerwcu ubiegłego roku Skarb Państwa sprzedał inwestorom instytucjonalnym pakiet 10 proc. akcji PZU o łącznej wartości 3,2 mld zł. Nabywcy płacili 367 zł za walor. Zdaniem analityków, teraz wartość transakcji może być podobna.Po jej przeprowadzeniu resortowi skarbu pozostanie niewiele ponad 25

Skarb Państwa złożył zapis na 19,97 mln akcji Ciechu w wezwaniu KI Chemistry

. „Oczekiwany przychód z prywatyzacji wyniesie zatem 619.159.900 zł. Do wartości tej należy dodać także 1,13 zł dywidendy na akcję, którą uchwaliło ZWZ spółki. Łącznie z dywidendą korzyść ekonomiczna dla Skarbu Państwa wyniesie zatem 32,13 zł na akcję "- podano w komunikacie. Transakcja

Spółka Jana Kulczyka chce przejąć Ciech. Oferta poniżej ceny rynkowej

produkcyjne w Polsce i Europie Ministerstwo rozważa Ciech jest jednym z największym producentów chemii w Polsce. Wartość giełdowa spółki przekracza teraz 1,7 mld złotych. Do państwa należy obecnie niecałe 39 proc. Ciechu. Resort skarbu przyznaje, że jest otwarty na propozycję KI. "Spółka Ciech SA jest

Cena emisyjna akcji serii D Grupy Lotos ustalona na 18,10 zł/ szt.

serii D do obrotu na rynku podstawowym GPW. Wcześniej minister skarbu podpisał z Grupą Lotos umowę w sprawie udzielenia spółce wsparcia niebędącego pomocą publiczną w kwocie nieprzekraczającej 530 mln zł. Skarb Państwa obejmie akcje nowej emisji w ramach wykonania przysługującego prawa poboru. Środki

Rząd zgodził się na przejęcie Huty Pokój i PSK-Rzeszów przez Węglokoks

objęcie przez Skarb Państwa 333.524 akcji w podwyższonym kapitale zakładowym spółki Węglokoks SA o łącznej wartości 3.335.240,00 zł" - napisano dalej. CIR podkreśla, że kluczowa rola, jaką w procesie restrukturyzacji górnictwa węgla kamiennego odgrywa Węglokoks, wymaga podniesienia kapitału

Do kolejnego etapu prywatyzacji PŻB dopuszczono trzech zainteresowanych

podjęta po analizie ofert wiążących" - powiedziała Jabłońska-Twaróg. "Do negocjacji zostaną dopuszczone te z podmiotów, których oferty zostaną uznane za najkorzystniejsze z punktu widzenia interesu spółki i Skarbu Państwa. Dalszy harmonogram działań będzie zależał od efektów prowadzonych rozmów

Debiut Energi: inwestor indywidualny dostanie 452 akcje

obydwu tych grupach. Ceną akcji ustalono na 17 zł. Wartość oferty będzie rekordowa w tym roku na GPW i wyniesie 2,4 mld zł. Oferta publiczna Energi obejmuje 141.522.067 akcji należących do Skarbu Państwa, stanowiących 34,18 proc. kapitału spółki. Aktualizacja po otrzymaniu komentarza Pawła Tamborskiego

MSP: Ostachowicz zajmie się w Orlenie m.in. funduszami rozwojowymi

Na to stanowisko powołała go rada nadzorcza płockiego koncernu na wniosek Ministra Skarbu Państwa - podała spółka. Po jego nominacji zarząd płockiego koncernu liczy 6 osób. W przekazanym w czwartek PAP komunikacie MSP informuje, że zgodnie ze statutem PKN Orlen do czasu zbycia ostatniej akcji

MSP nie spieszy się z prywatyzacji Energi

większościowego Energi. Taką informację podały "Hospodarske Noviny", cytując prezesa CEZ Daniela Benesa. Skarb państwa ma 51,5 proc. akcji Energi. Latem wiceminister skarbu Wojciech Kowalczyk zapowiadał, że tegoroczne przychody z prywatyzacji będą niższe niż zapisana w budżecie kwota 3,7 mld zł.

Kulczyk daje więcej za akcje Ciechu. Skarb państwa sprzeda?

akcjonariuszy - mówił w marcu Sebastian Kulczyk, szef Kulczyk Investments, a zarazem syn najbogatszego Polaka Jana Kulczyka. Obecnie głównym akcjonariuszem w Ciechu jest skarb państwa, który posiada niecałe 39 proc. akcji spółki. Na początku maja minister skarbu Włodzimierz Karpiński zasugerował, że oferowana

MSP ma 5 ofert wstępnych na akcje Stomilu Bydgoszcz

Warszawa, 10.02.2014 (ISBnews) - Pięć podmiotów złożyło oferty wstępne na nabycie akcji spółki Bydgoskie Zakłady Przemysłu Gumowego „Stomil" o wartości nominalnej 26,41 mln zł, podało Ministerstwo Skarbu Państwa. "W odpowiedzi na (...) zaproszenie do negocjacji w sprawie

NIK chłoszcze Ministerstwo Skarbu Państwa. Chodzi o Zakłady Graficzne

. Ministerstwo Skarbu Państwa powinno wezwać zarząd RZG SA do wyjaśnienia sprawy i uznać, że nastąpiło złamanie zakazu nabywania akcji własnych. Brak reakcji ułatwił władzom RZG SA likwidację spółki. W czasie walnego zgromadzenia RZG SA w marcu br. reprezentant skarbu państwa wstrzymał się od głosowania. NIK

Konsorcjum w ramach PGZ chce budować dla wojska system 'Narew' warty 11 mld zł

wartość tego programu to ok. 11 mld zł przewidzianych do wydania do 2022 roku, podało Ministerstwo Skarbu Państwa (MSP). "Chcielibyśmy, by dla polskiej armii Polska Grupa Zbrojeniowa była pierwszym wyborem, z uwagi na możliwości przygotowania kompleksowej oferty na światowym poziomie. Spółki z PGZ

Lubelskie. Protest plantatorów buraków w sprawie prywatyzacji KSC

należących do Skarbu Państwa i ich umorzenie. To by zwiększało udział w akcjonariacie rolników i pracowników. "W ciągu ostatnich trzech lat rząd pobrał z KSC 1,3 mld zł dywidendy. Połowa tych pieniędzy, gdyby została przeznaczona na fundusz prywatyzacyjny, to by wystarczyło na wykup i umorzenie akcji

Włodzimierz Karpiński jest zdeterminowany, by sprywatyzować KSC

wzrostu ceny cukru. - Nie chcemy dopuścić do tego, by pozostałe cukrownie przejęli Niemcy. Chcemy, by te cukrownie pozostały w rękach polskich. Warunki prywatyzacji planujemy uzgodnić z Ministerstwem Skarbu Państwa tak, abyśmy i my plantatorzy, i pracownicy, i ministerstwo, i Polska byli z tego zadowoleni

Zachodniopomorskie. Marszałek i radni sejmiku za wstrzymaniem prywatyzacji PŻB

", "Scandinavia" i "Wawel" - które kursują między Polską a Szwecją. Właścicielem wszystkich akcji Polskiej Żeglugi Bałtyckiej SA jest skarb państwa. Próby prywatyzacji spółki podejmowane są od końca lat 90. Było już pięć takich nieskutecznych prób. MSP obniżyło ostatnio wartość

Skrót wiadomości ze spółek giełdowych - poniedziałek

spółka w komunikacie. - Budimex Budownictwo jako jedyny złożył zgłoszenie i został dopuszczony do udziału w aukcji ws. zakupu od Skarbu Państwa 41,65 proc. akcji Elektromontażu-Poznań - podało MSP w komunikacie. - Dariusz Pachla złożył rezygnację z pełnienia funkcji wiceprezesa LPP ze skutkiem na 31

Bez OFE trudno prywatyzować. Ale rząd nie ma już akcji do sprzedawania

W tym tygodniu Ministerstwo Skarbu złożyło do KNF prospekt emisyjny Energi. Celem resortu jest przeprowadzenie oferty publicznej jeszcze w listopadzie. Na giełdę trafi mniejszościowy pakiet akcji spółki, której wartość szacuje się na ok. 3,5 mld zł. Skarb ma 85 proc. akcji Energi. Pozostałe 15 proc

Po zmianach w OFE w 72 spółkach giełdowych SP może mieć ponad 25 proc.

zaangażowanie skarbu państwa po przejęciu aktywów OFE wynosić będzie powyżej 33 proc. W 27 spółkach o wartości około 45 mld zł skarb państwa stanie się nowym, głównym akcjonariuszem.SEG przypomina, że każdy inwestor przekraczający próg 33 proc. zobowiązany jest do zaoferowania nabycia do 66 proc. akcji tak, aby

Rekordowe obroty na giełdzie. Skarb państwa sprzedaje akcje PKO

przekroczyły 1,11 mld zł, dzisiaj na zamknięciu sięgały 1,54 mld zł. Za wielkimi obrotami na akcjach PKO stoi skarb państwa i Bank Gospodarstwa Krajowego (BGK). Razem wystawiły na sprzedaż łącznie 11,75 proc. akcji banku, które od kilku dni sprzedają w procesie przyspieszonej budowy księgi popytu. BGK

MSP podpisało umowę wniesienia 17 spółek wartych ok. 3,9 mld zł do PGZ

została również umowa wniesienia akcji i udziałów spółek ARP. Dzięki temu w skład PGZ wejdzie 17 podmiotów, nadzorowanych dotąd przez Skarb Państwa (MSP i MON) oraz ARP. Ich szacowana wartość rynkowa to ponad 3,9 mld zł, łącznie zatrudniają 9,7 tys. osób. PGZ zyskała bezpośrednią kontrolę nad

Karpiński: w tym roku 1 mld zł z prywatyzacji i ponad 4 mld zł z dywidend

PHN-u, bo uznaliśmy, że w przyszłości możemy uzyskać ze sprzedaży naszego pakietu więcej, niż proponowali potencjalni nabywcy. Koncentrujemy się na budowaniu wartości tej spółki - dodał. Jak zaznaczył Karpiński, w tej chwili resort nie planuje sprzedaży dużych pakietów akcji w spółkach Skarbu Państwa

Karpiński: w br. ok. 1 mld zł z prywatyzacji i ponad 4 mld zł z dywidend

w spółkach Skarbu Państwa. "Dzisiaj koncentrujemy się na budowaniu wartości naszych aktywów, od 2008 r. wartość akcji SP w spółkach notowanych na giełdzie wzrosła o 55 proc., oraz na szybkiej ale efektywnej prywatyzacji spółek do tego przeznaczonych, których dotąd nie udało się sprzedać"

MSP: Lista strategicznych podmiotów obejmuje 22 spółki, w tym Grupę Azoty

Warszawa, 05.08.2014 (ISBnews) – Lista strategicznych podmiotów Ministra Skarbu Państwa (MSP) obejmuje 22 spółki, w tym Grupę Azoty, poinformował minister Skarbu Państwa Włodzimierz Karpiński. Na liście podmiotów w nadzorze MSP, które mogą zostać poddane przekształceniom własnościowym

Karpiński: jesteśmy zdeterminowani by sprywatyzować KSC

pozostałe, to mogliby je zamknąć i doprowadzić do wzrostu ceny cukru. "Nie chcemy dopuścić do tego, by pozostałe cukrownie przejęli Niemcy, chcemy, by te cukrownie pozostały w rękach polskich. Warunki prywatyzacji chcemy uzgodnić z Ministerstwem Skarbu Państwa tak, abyśmy i my plantatorzy, i

MSP nie spieszy się z decyzjami dot. ewentualnej prywatyzacji Energi

może rozpocząć rozmowy w sprawie nabycia pakietu większościowego Energi. Taką informację podały "Hospodarske Noviny", cytując prezesa CEZ Daniela Benesa. Skarb Państwa ma 51,5 proc. akcji Energi. Latem wiceminister skarbu Wojciech Kowalczyk zapowiadał, że tegoroczne przychody z prywatyzacji

Rosjanie krążą wokół Azotów. Część akcji polskiej spółki trafia na Cypr

chemicznej - produkuje m.in. tworzywa konstrukcyjne i nawozy. Wartość rynkowa spółki przekracza 6,1 mld zł. 33 proc. akcji jest w rękach skarbu państwa. Ministerstwo Skarbu Państwa (MSP) uznaje spółkę za strategiczną. "MSP nie zamierza sprzedawać akcji Grupy. Utrzymanie statusu grupy jako strategicznej

MSP: będzie nowa strategia IKS Solino

społecznej związków zawodowych". "Chcielibyśmy tak, jak do tej pory, w tym procesie uczestniczyć. Na pewno chcielibyśmy i będziemy ten proces monitorować" - dodał. Baniak wyjaśnił, że po zbyciu należących do Skarbu Państwa 25 proc. akcji IKS, w stosunku do tej spółki, jako podmiotu tzw

Związkowcy z PŻB apelują o wstrzymanie prywatyzacji firmy

nieporozumieniem i szkodzi nie tylko 600-osobowej załodze, ale także Skarbowi Państwa. Spółka nasza w ciągu najbliższych dwóch lat wypracuje zysk większy niż uzyskane środki ze sprzedaży" - napisali m.in. związkowcy. Jak dodali, załoga spółki jest gotowa przejąć zakład w formie spółki pracowniczej

Akcje Energi dla zamożnych indywidualnych wyprzedane w jeden dzień

giełdzie. Wczoraj zarząd przedstawił inwestorom prospekt emisyjny. Wynika z niego, że skarb państwa zamierza sprzedać do 34 proc. akcji spółki po 20 zł za papier. Wartość oferty może wynieść 2,8 mld zł, a wartość całej grupy została wyceniona na 8,3 mld zł. Resort skarbu zachowa kontrolę nad spółką, bo

Karpiński: projekt ufunduszowienia PIR w II kwartale br.

infrastruktury w Polsce" - czytamy w informacji MSP. Spółka skarbu państwa Polskie Inwestycje Rozwojowe (PIR) realizuje część kapitałową programu Inwestycje polskie, część dłużno-gwarancyjną realizuje Bank Gospodarstwa Krajowego. Celem programu jest zapewnienie finansowania długoterminowych i rentownych

Rząd dał zielone światło do superprywatyzacji na "Inwestycje polskie"

czwartek rząd nie ogłosił, jakiej wartości akcje dostanie BGK, a jakiej wartości akcje zostaną przekazane na pokrycie kapitału zakładowego Celowej Spółki Inwestycyjnej, która przed świętami Bożego Narodzenia nie była jeszcze zarejestrowana - jak nas informowano w Ministerstwie Skarbu. Po sprzedaży

CEZ rekomenduje 40 CZK dywidendy na akcję z zysku za 2013 rok

. "Rada dyrektorów zaproponuje dywidendę brutto w wysokości 40 CZK na akcję (o wartości nominalnej 100 CZK), takiej samej, jak w ub. roku. Zwyczajne walne zgromadzenie akcjonariuszy odbędzie się 27.6.2014" - czytamy w komunikacie. CEZ podał też, że całkowita kwota przeznaczona na dywidendę

LOT zostanie połączony z warszawskim lotniskiem? Polski Holding Lotniczy?

. Wspólne działanie spółek z jednej branży miałoby dać efekty synergii. Zdaniem ekspertów PwC wartość rynkowa portfela akcji będącego w rękach skarbu państwa w ciągu 2-3 lat wzrosłaby z 2,4 mld zł do 3,3-4,4 mld zł.Związanie portu lotniczego z linią lotniczą nie jest nowatorskim pomysłem w skali świata

EY: firmy rosną najbardziej dzięki realizacji długoterminowych celów

. Podkreślił, że w latach 70. inwestorzy instytucjonalni przeciętnie trzymali akcje danej firmy 7 lat, a dziś jest to mniej niż rok. W połączeniu z dużym wpływem inwestorów na skład zarządów rodzi to silną presję na bieżące wyniki, bez oglądania się na długoterminowe budowanie wartości - dodał Rozkrut. W

Ponad 40 proc. wzrost wartości akcji Energi w pierwszym roku na GPW

Na giełdę 11 grudnia 2013 r. trafiło 34,18 proc. akcji, resztę zachował Skarb Państwa. W pierwszym dniu notowań kapitalizacja spółki wynosiła ok. 7 mld zł, dziś jest to prawie 10 mld. Jak przypominał we wtorek na spotkaniu z dziennikarzami prezes Energi Mirosław Bieliński, o ile przygoda z giełdą

Węglokoks chce kupić od Kompanii Węglowej sześć kopalń

potwierdzających zakończenie procesu zapewnienia finansowania transakcji. 18 listopada rząd zgodził się na podniesienie kapitału Węglokoksu poprzez wniesienie do tej spółki należących do skarbu państwa udziałów w PSK-Rzeszów o wartości 3,3 mln zł, a także poprzez wniesienie należących do skarbu państwa akcji Huty

MSP liczy na ok. 1 mld zł przychodów z prywatyzacji rocznie w latach 2014-2016

. To nie był dobry czas na prywatyzację. Dlatego wycofaliśmy się z tego procesu i koncentrujemy na budowaniu wartości tej spółki. Jeśli chodzi o przyszłość i wąsko rozumianą prywatyzację, bez wnoszenia akcji do PIR lub BGK, to na najbliższe trzy lata zakładamy przychody na poziomie ok. 1 mld zł rocznie

Szef MSP: analiza konsolidacji przemysłu energetycznego do końca stycznia

sieci energetycznych ponad 100 mld zł. "Konsolidacja energetyki to przede wszystkim szansa na zwiększenie możliwości inwestycyjnych firm, również w bazę surowcową, dla budowania łańcucha wartości i zwiększenia wartości aktywów w nadzorze Skarbu Państwa. Energetyka może być zainteresowana nabyciem

Polskie Inwestycje Rozwojowe chcą wydać 10 mld zł. Kiedy nowy szef?

zaprzeczało, twierdząc, że nie ma wpływu na porządek obrad spółki, której jedynym właścicielem jest właśnie skarb państwa. Przed tygodniem doszło też do spotkania w resorcie skarbu z niezależnymi członkami rady nadzorczej PIR. Według naszych źródeł w czasie tego spotkania wiceminister Kowalczyk miał namawiać

Szykują pogotowie strajkowe w PŻB. Załoga nie chce teraz prywatyzacji

;. "Spółka przynosi zyski" Pod koniec grudnia przedstawiciele załogi wysłali apel do premier Ewy Kopacz, a w poniedziałek do Włodzimierza Karpińskiego, ministra skarbu państwa. Proszą o wstrzymanie prywatyzacji spółki. - Kilka lat temu, gdy byliśmy w fatalnej kondycji, prywatyzacja była

MSP: Wpływy z prywatyzacji wyniosły 13,6 mld zł w latach 2012-13

modernizacji gospodarki i dokończenia transformacji. Z drugiej strony Skarb Państwa utrzymał władztwo korporacyjne w spółkach najważniejszych z punktu widzenia bezpieczeństwa gospodarczego kraju. Wartość tych kluczowych aktywów stale rośnie. W najbliższych latach będziemy kontynuować prywatyzację oraz

Ponad 13 mld zł przychodów z prywatyzacji pod koniec 2011 r.

. "Na koniec grudnia ub.r. proces nieodpłatnego udostępniania akcji pracownikom prywatyzowanych podmiotów dotyczył 1 036 spółek skarbu państwa i objął 1,9 mln osób, które nabyły 1,9 mld sztuk akcji/udziałów o wartości nominalnej 6,2 mld zł" - napisano. W sumie w całym okresie obowiązywania planu

Energa idzie na giełdę. Wielka szansa dla bogatszych inwestorów

To największa oferta publiczna akcji w tym roku na Giełdzie Papierów Wartościowych. Około 11 grudnia akcje Energi, jednego z największych dystrybutorów prądu w Polsce, zadebiutują na GPW. Wczoraj zarząd przedstawił inwestorom prospekt emisyjny. Wynika z niego, że skarb państwa zamierza sprzedać do

Abris Capital żąda min. 2 mld zł odszkodowania za FM Bank PBP

wysokości domaga się od państwa polskiego, wynika z informacji "Pulsu Biznesu". Resort finansów uznał roszczenia Abrisu za bezzasadne. "Oszacowaliśmy straty poniesione wskutek wywłaszczenia nas z inwestycji w FM Bank PBP oraz utracone korzyści. Ostateczna wartość roszczenia będzie zależeć

MSP sprzedaje do 10% akcji PZU w trybie przyspieszonego book-buildingu - media

AG, Goldman Sachs Group Inc., ING Group NV, JPMorgan Chase & Co. I UniCredit SpA, podała też agencja. Obecnie Skarb Państwa ma 45,19% akcji PZU. Pakiet 10% ma wartość (wg ceny ze środowego zamknięcia notowań) ok. 3,33 mld zł. Na początku czerwca akcjonariusze PZU przyjęli zmianę w statucie

Plantatorzy: prywatyzacja KSC będzie dwuetapowa i potrwa do marca 2014

procesie prywatyzacji. W drugim etapie pozostałe akcje Skarbu Państwa zostaną przeznaczone do wykupu przez osoby uprawnione. Zakup akcji będzie dofinansowany przez Spółkę w formie pożyczek do 20 proc. wartości akcji" - poinformował KZPBC w komunikacie. Ustalony został harmonogram prywatyzacji KSC

Przegląd wiadomości ze spółek, środa godz. 20

to wartość obligacji zwykłych. Agencja Rozwoju Przemysłu obejmie wszystkie obligacje zwykłe oraz obligacje zamienne na akcje o wartości 73 mln zł. Obligacje zamienne na akcje o wartości 8,5 mln zł obejmą inne instytucje finansowe. Wiceminister Skarbu Państwa Rafał Baniak przypomniał, że zakończenie

ARP warunkowo zgodziła się nabyć obligacje Polimeksu o wartości ok. 132 mln zł

dokapitalizuje spółkę poprzez objęcie pięcioletnich obligacji o wartości ok. 132 mln zł" - podała ARP. W komunikacie sprecyzowano, że część z tych obligacji będzie zamienna na akcje Polimeksu. Dodano, że emisja obligacji przez Polimex powiązana jest z konwersją zobowiązań wobec wierzycieli finansowych na

Skarb sprzedał udziały w PKO BP, ale kontroli nie oddał

Reuters. Według niej skarb państwa miał wystawić na sprzedaż 90 mln akcji PKO BP, czyli 7,2 proc. wszystkich. Wartość pakietu - ok. 3 mld zł. Resort skarbu konsekwentnie odmawiał komentarza, ale w środę w południe rynek obiegła wieść, że tzw. książka zamówień jest pełna do tego stopnia, że błyskawiczna

Grupa Azoty jest zabezpieczona przed wrogim przejęciem przez Acron

przypomina, że Ministerstwo Skarbu Państwa wyraźnie stwierdziło, że nie odda Acronowi kontroli nad Grupą Azoty. "Grupa Azoty jest spółką notowaną na giełdzie, w związku z tym każdy chętny może obracać jej akcjami. Przyjmujemy do wiadomości fakt zmian w akcjonariacie spółki. Z satysfakcją przyjmujemy

"Puls Biznesu": Giganci krążą nad najmniejszym bankiem

FM Banku PBP, złożył oficjalną notyfikację do ministra skarbu i ministra spraw zagranicznych w związku z decyzją KNF nakładającą na fundusz zakaz wykonywania prawa głosów z akcji banku oraz nakaz ich sprzedaży do końca tego roku. Fundusz domagał się naprawienia przez państwo polskie szkody, jaką

MSP dopuściło 3 podmioty do due diligence Stomilu Bydgoszcz

z siedzibą w Warszawie oraz Tar Heel Capital II Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych z siedzibą w Warszawie. W grudniu ubiegłego roku MSP zaprosiło do negocjacji w sprawie nabycia 2.641.460 akcji imiennych serii A, należących do Skarbu Państwa, o wartości nominalnej 10,00 zł

Przegląd prasy

to już być 1 mld zł ISBnews --Awbud złożył wniosek o zawieszenie obrotu na GPW w związku ze scaleniem akcji --Indeks WIG20 spadł o 0,60% na zamknięciu w poniedziałek --General Motors zatrudni ponad 300 osób w zakładzie w Gliwicach --MF: Zadłużenie Skarbu Państwa wzrosło o 0,6% m/m do 755,71

PGE z Energą, Tauron z Eneą. Grupy energetyczne mogą się łączyć

wartości aktywów w nadzorze skarbu państwa" - możemy przeczytać w komunikacie MSP. I w ten sposób docieramy do sedna sprawy. Według ministra Karpińskiego energetyka może być zainteresowana kupnem akcji nowej spółki węglowej, jeśli będzie ona skupiać perspektywiczne aktywa o dużych możliwościach

Grupa Azoty przewiduje 11,1 mld zł przychodów w 2013 r.

państwa negatywnie będzie oceniał próbę przejęcia kontroli nad grupą bez jego zgody. Skarb państwa sprzedał ostatnio ok. 12 proc. akcji GA, zmniejszając swoje zaangażowanie do 33 proc. Tamborski podkreślał, że kupili je inwestorzy długoterminowi, którym zależy na wzroście wartości spółki. Dodał, że

Energa po debiucie giełdowym długo pozostanie państwowa

Akcje gdańskiej Energi wejdą do obrotu na warszawskiej giełdzie 11 grudnia. W tej prywatyzacyjnej ofercie publicznej Ministerstwo Skarbu Państwa sprzedaje 34,2 proc. udziałów w spółce, za co może uzyskać nawet ponad 2,8 mld zł. Zarówno Ministerstwo Skarbu, jak i władze Energi mogą spać spokojnie

Akcjonariusze Energi zdecydują 20 V o wypłacie 1 zł dywidendy na akcję

kwietniu ub.r. akcjonariusze Energi zdecydowali o przeznaczeniu na wypłatę dywidendy kwoty 496,88 mln zł, co dało 0,10 zł na jedną akcję (przy użyciu do kalkulacji liczby akcji po ich scaleniu, dokonanym we wrześniu 2013 roku, dywidenda na jedną akcję wyniosłaby 1,20 zł). Obecnie Skarb Państwa posiada

Energa idzie pod młotek, wielki debiut na warszawskiej giełdzie

zbliżającej się ofercie świadczy sygnał od Energi, która podała, że skarb państwa zamierza sprzedać do 34,18 proc. akcji, zaś sama spółka równolegle nie będzie wypuszczać swoich papierów, z których dochód trafiłby na jej konto. Akcje Energi oferować będzie dom maklerski PKO BP, zaś funkcję globalnych

Elektrownia Chorzów złożyła jedyną ofertę na Hutę Kościuszko

akcji imiennych o wartości nominalnej 10 złotych każda, należących do Skarbu Państwa, stanowiących 85% kapitału zakładowego spółki Huta 'Kościuszko' SA z siedzibą w Chorzowie do dnia 30 września 2011 roku w siedzibie Ministerstwa Skarbu Państwa została złożona jedna oferta w postaci pisemnej odpowiedzi

MSP: Cena za akcje Ciechu w wezwaniu KI Chemistry nie uwzględnia wzrostu na GPW

Katowice, 07.05.2014 (ISBnews) - Cena za akcje Ciechu, którą oferuje wzywający- KI Chemistry jest niższa od poziomów rynkowych i nie uwzględnia faktu, że kurs akcji spółki na GPW rośnie od roku, poinformował minister skarbu Włodzimierz Karpiński. Skarb Państwa wciąż posiada 38,72% akcji Ciechu

Karpiński: w kolejnych latach Polska w czołówce wzrostu PKB w Europie

bardzo istotny zastrzyk płynności dla rynku obligacji" - powiedział. Podkreślił, że MSP jest istotnym uczestnikiem rynku kapitałowego, przede wszystkim jako właściciel portfela akcji o wartości przekraczające 100 mld zł. "Od 2008 r. z prywatyzacji przez giełdę Skarb Państwa pozyskał 42 mld zł

"Nasz Dziennik": Rolnicy domagają się prywatyzacji

Demonstrujący zbiorą się w poniedziałkowe południe przed gmachem Ministerstwa Skarbu Państwa, następnie przejdą przed Sejm i kancelarię premiera. Jak relacjonuje "NDz", zgodnie z ustawą Polski Cukier powinien być sprzedany plantatorom buraków i pracownikom, ale rząd z tym zwleka. Resort

"Nasz Dziennik": Domagają się prywatyzacji

Demonstrujący zbiorą się w poniedziałkowe południe przed gmachem Ministerstwa Skarbu Państwa, następnie przejdą przed Sejm i kancelarię premiera. Jak relacjonuje "NDz", zgodnie z ustawą Polski Cukier powinien być sprzedany plantatorom buraków i pracownikom, ale rząd z tym zwleka. Resort

Karpiński zapowiada dokapitalizowanie programu Inwestycje polskie w przyszłym roku

Jak zaznaczył, spółka skarbu państwa Polskie Inwestycje Rozwojowe (PIR) realizuje część kapitałową programu Inwestycje polskie, a część dłużno-gwarancyjną realizuje Bank Gospodarstwa Krajowego. "W tym roku dokapitalizowaliśmy PIR na 1,2 mld zł. Pieniądze ze sprzedaży akcji PGE nie trafiły

Wielka emisja akcji Grupy Lotos. Spółka liczy na 1 mld zł, kurs pikuje

pozyskać ok. 1 mld zł. Środki te przeznaczy na inwestycje między innymi w wydobycie węglowodorów. Obecnie największym akcjonariuszem spółki jest teraz skarb państwa, który posiada 53,19 proc. jej akcji. "Wielkość wpływów z emisji będzie uzależniona między innymi od sytuacji makroekonomicznej, sytuacji

Resort skarbu sprzedał 7 proc. akcji PGE

większych tegorocznych debiutów, który mógłby skarbowi państwa przynieść około 1,5 mld zł wpływów. Wartość PAK powiększy się, jeśli skarb państwa sprzeda mu warte kilkaset milionów złotych kopalnie węgla w Koninie i Adamowie.

TK odmówił rozpatrzenia skargi ws. OFE. "Lewiatan nie ma legitymacji do zaskarżenia"

skarb państwa. Środki dotychczas zgromadzone w tych instrumentach przeniesiono do ZUS. Wprowadzony został natomiast minimalny poziom inwestycji OFE w akcje - 75 proc. do końca 2014 r., 55 proc. do końca 2015 r., 35 proc. do końca 2016 r. i 15 proc. do końca 2017 r. Ponadto przez 10 lat przed

Dlaczego związkowcy z PŻB chcą wstrzymania prywatyzacji spółki?

oczywiście oni powołują się na reprezentowanie załogi - mówi Jarosław Siergiej, prezes Polskiej Żeglugi Bałtyckiej. Jednocześnie deklaruje, że niezależnie od przebiegu i efektów prywatyzacji będzie realizował plan rozwoju firmy, włącznie z zaplanowaną wymianą i odmłodzeniem floty. Wartość akcji niższa niż

Nie znalazłeś tego, czego szukasz? Zapytaj ekspertów

Komisja Skarbu Państwa

Komisja Skarbu Państwa (skrót: SUP) jest stałą komisją sejmową. Do zakresu jej zadań należą sprawy przekształceń form własności, w tym głównie sektora państwowego, oraz nadzoru nad własnością publiczną w gospodarce. Prezydium Komisji Tadeusz Aziewicz (PO) - przewodniczący Włodzimierz Karpiński

Ministerstwo Skarbu Państwa

Ministerstwo Skarbu Państwa (MSP), utworzone w Polsce 1 października 1996 w wyniku Reformy Centrum. Nowe ministerstwo powstało w miejsce Ministerstwa Przekształceń Własnościowych, przejęło także zadania i kompetencje innych ministerstw, urzędów centralnych i państwowych jednostek organizacyjnych

Komisja Skarbu Państwa i Infrastruktury

Komisja Skarbu Państwa i Infrastruktury była jedną ze stałych komisji senackich V kadencji. Po wyborach parlamentarnych w 2005 roku została wcielona do Komisji Gospodarki Narodowej. Przedmiotem jej działania były: sprawy Skarbu Państwa, zasady kształtowania stosunków własnościowych

Prokuratoria Generalna Skarbu Państwa

Prokuratoria Generalna Skarbu Państwa – państwowa jednostka organizacyjna powołana do zapewniania ochrony prawnej interesów Skarbu Państwa.Główny Urząd Prokuratorii Generalnej znajduje się w Warszawie przy ul. Hożej 76/78. Struktura urzęduProkuratoria Generalna jest państwową jednostką

Jednoosobowa spółka skarbu państwa

Jednoosobowa spółka skarbu państwa – spółka utworzona w wyniku komercjalizacji przedsiębiorstwa państwowego, której dokonuje Minister Skarbu Państwa na wniosek organu założycielskiego, dyrektora przedsiębiorstwa państwowego, rady pracowniczej lub z własnej inicjatywy.Majątek przedsiębiorstwa

Tekst udostępniany na licencji Creative Commons: uznanie autorstwa, na tych samych warunkach, z możliwością obowiązywania dodatkowych ograniczeń. Zobacz szczegółowe informacje o warunkach korzystania.
Zasady zachowania poufności. O Wikipedii. Korzystasz z Wikipedii tylko na własną odpowiedzialność. Materiał pochodzący z Wikipedii został zmodyfikowany poprzez ograniczenie liczby przypisów. Wikipedia® is a registered tradmark of the Wikimedia Foundation.