akcje skarbu państwa wartość

PAP

NIK: nieprawidłowości przy prywatyzacji czterech spółek, w tym Ciechu

NIK: nieprawidłowości przy prywatyzacji czterech spółek, w tym Ciechu

NIK stwierdziła nieprawidłowości przy prywatyzacji czterech spółek Skarbu Państwa: Ciechu, Kopalni Węgla Brunatnego Adamów, spółki Meble Emilia, Zakładów Górniczo-Hutniczych Bolesław; ich akcje sprzedano po cenach, które nie oddawały ich faktycznej wartości.

Akcjonariusze Tauronu nie zgodzili się na podwyższenie kapitału

Akcjonariusze Tauronu Polska Energia nie przegłosowali we wtorek podwyższenia kapitału zakładowego spółki poprzez skierowaną do Skarbu Państwa emisję akcji tzw. niemych o wartości 370,6 mln zł. Miało to pomóc koncernowi w realizacji dużego programu inwestycyjnego.

Akcjonariusze Tauronu nie zgodzili się na podwyższenie kapitału

Akcjonariusze Tauronu Polska Energia nie przegłosowali we wtorek podwyższenia kapitału zakładowego spółki poprzez skierowaną do skarbu państwa emisję akcji tzw. niemych o wartości 370,6 mln zł. Miało to pomóc koncernowi w realizacji dużego programu inwestycyjnego.

Polityka i niska płynność szkodzi wycenom spółek na GPW [Newseria]

Polityka i niska płynność szkodzi wycenom spółek na GPW [Newseria]

PiS: Groźna zapowiedź sprzedaży akcji wielkich spółek. MSP: Budujemy wartość

PiS: Groźna zapowiedź sprzedaży akcji wielkich spółek. MSP: Budujemy wartość

publicznej, debaty parlamentarnej w środku lata". Poseł PiS wskazywał na - jego zdaniem - możliwe negatywne konsekwencje sprzedaży akcji spółek strategicznych. Podkreślił, że w szeregu spółek skarbu państwa udział publiczny spadł do bardzo niskiego poziomu, m.in. w PKO BP, i w związku z tym skarb

Kupili od Włochów prom wart więcej niż całe PŻB. Teraz Włosi ich kupią?

Kupili od Włochów prom wart więcej niż całe PŻB. Teraz Włosi ich kupią?

, reszta należy się pracownikom spółki). Po publikacji ogłoszenia MSP obniżyło wartość nominalną akcji PŻB z 10 zł na 3,90 zł. To oznacza, że za wszystkie wystawione na sprzedaż przez skarb państwa akcje trzeba zapłacić tylko nieco ponad 37 mln zł. To oburzyło polityków PiS: - Chcą sprzedać firmę poniżej

PGE robi wielki test utraty wartości. Opóźnia publikację raportu

PGE robi wielki test utraty wartości. Opóźnia publikację raportu

problem dla obecnego i przyszłego rządu. Po pierwsze, minister skarbu Andrzej Czerwiński zapowiadał sprzedaż pakietów akcji takich spółek jak PKO BP, PZU czy PGE (przy zachowaniu pakietów kontrolnych), po to aby dofinansować Bank Gospodarstwa Krajowego, który pieniądze przeznaczy na Fundusz Inwestycji

Akcjonariusze Stoczni Szczecińskiej domagają 73 mln zł

funkcjonuje w Krajowym Rejestrze Sądowym. Z najnowszego wypisu z KRS wynika, że wysokość kapitału zakładowego spółki to 87,5 mln zł; liczba akcji wszystkich emisji wynosi 12,5 mln, a wartość nominalna jednej akcji to 7 zł. Odszkodowania dla byłych członków zarządu Pełnomocnik skarbu państwa zapowiedział, że

Baniak: Skarb Państwa zainteresowany zwiększaniem wartości spółek

, którzy są odpowiedzialni za przebieg procesów prywatyzacyjnych w Europie Środkowej. Według przedstawiciela resortu skarbu inwestorzy zagraniczni, którzy zdecydowali się na ulokowanie swoich przedsięwzięć w Polsce są z tego zadowoleni. Przytoczył badania Niemieckiej Izby Handlowej wskazujące, że ponad 94

NIK znów krytykuje za brak prywatyzacji

obecnie w stanie upadłości lub likwidacji, a więc wartość udziałów w nich jest zerowa - czytamy w raporcie. NIK podkreśla, że skarb nie powinien zatrzymywać mniejszościowych pakietów akcji firm notowanych na giełdzie. - Tylko z czterech z nich państwo otrzymało w badanym okresie dywidendę. Sprzedaż akcji

Fortum kupuje EC Zabrze i ZEC Bytom

jest jednym z najbardziej przyjaznych środowisku zakładów tego typu w kraju. Całkowita wartość tej inwestycji wyniosła 530 mln zł. W przygotowaniu jest również budowa dużo większego źródła we Wrocławiu. Koszt tej inwestycji szacowany jest z kolei na 1,2-1,6 miliarda zł, a ostateczna decyzja o

Skarb Państwa powołał Roberta Pietryszyna do RN Grupy Lotos

23.12.2015 r." - czytamy w komunikacie. Aktualnie kapitał zakładowy Grupy Lotos wynosi 184 873 362 zł i dzieli się na 184 873 362 akcji na okaziciela o wartości nominalnej 1 zł każda. Skarb Państwa ma w nim 53,19% udziału. Grupa Lotos jest zintegrowanym pionowo koncernem naftowym, który zajmuje

MSP zweryfikuje procesy prywatyzacyjne kwestionowane przez NIK

zapowiedział gruntowną weryfikację podjętych wcześniej działań prywatyzacyjnych, nie tylko zbycia czterech spółek opisanych w raporcie NIK. Analiza transakcji sprzedaży akcji spółek Skarbu Państwa z ostatnich lat pozwoli na rzetelną ocenę tych procesów i finalnych decyzji" - czytamy w komunikacie

Kontynuacja umocnienia złotego

zacieśnienie polityki pieniężnej w tym kraju w czerwcu ocenia się na mniej niż 50%, podczas gdy jeszcze niedawno przekraczały one 60%. Wartość euro względem dolara dotarła dzisiaj w okolice górnego ograniczenia płaskiego kanału wzrostowego, w którym pozostaje od niemal miesiąca. Bariera ta usytuowana jest

Pakiety akcji czołowych polskich spółek na sprzedaż

Pakiety akcji czołowych polskich spółek na sprzedaż

Minister skarbu Andrzej Czerwiński kilka dni temu nie wykluczył, że dokapitalizowanie programu "Inwestycje polskie" zostanie przygotowane kosztem sprzedaży akcji PKO BP, PGE i PZU. Dziś więcej na temat tych planów powiedział Wojciech Kowalczyk, wiceminister skarbu państwa. - Przy

Minister skarbu powołał czterech nowych członków RN Taurona

Piotra Ciacha, Grzegorza Barszcza, Katarzynę Kosińską i Jarosława Zagórowskiego. Kapitał zakładowy spółki wynosi obecnie 8 762 746 970 zł i dzieli się na 1 752 549 394 akcji o wartości nominalnej 5 zł. Skarb Państwa ma w nim 30,06% udziału. Udział SP w głosach na walnym zgromadzeniu wynosi 30,06

Wiesław Piosik zastąpił Monikę Macewicz w RN Enei na wniosek MSP

;okaziciela o wartości nominalnej 1 zł każda. Skarb Państwa ma w nim 51,5% udziału. W obrębie grupy kapitałowej Enea funkcjonują trzy wiodące podmioty, tj. Enea (obrót energią elektryczną), Enea Operator (dystrybucja energii elektrycznej) oraz Enea Wytwarzanie (wytwarzanie energii elektrycznej

Roman Pionkowski zastąpi Waldemara Kamrata w RN Energi na wniosek MSP

;414 067 114 akcji o wartości nominalnej 10,92 zł. Skarb Państwa ma w nim 51,52% udziału. Udział SP w głosach na walnym zgromadzeniu wynosi 64,09%. Grupa Energa to trzeci największy operator systemu dystrybucyjnego w zakresie dostarczanej energii, a także trzeci największy sprzedawca

MSP: 25 lat przemian w Polsce pokazało, że na prywatyzacji zyskali wszyscy

Warszawa, 27.04.2015 (ISBnews) - Ostatnie 25 lat przemian w Polsce pokazały, że na prywatyzacji zyskali wszyscy. Firmy pozyskały know-how i kapitał niezbędny do rozwoju, giełda nowe spółki, a Polacy stali się właścicielami akcji, powiedział minister Skarbu Państwa Włodzimierz Karpiński

MSP złoży zapis na przysługujące mu akcje nowej emisji Lotosu

"Zgodnie z zapowiedzią () Minister Skarbu Państwa, działając w imieniu Skarbu Państwa, złoży (w terminie przyjmowania zapisów) zapis na wszystkie przysługujące mu w ramach prawa poboru akcje nowej emisji Grupy Lotos" - podkreślił resort. Jak dodało MSP, "dzięki zapisowi o wartości

MF: Przychody z prywatyzacji to 976 mln zł w 2016 r., 70% akcji PHN trafi na GPW

., opublikowanym przez Ministerstwo Finansów. "W roku 2016 wartość planowanych przychodów z prywatyzacji wynosi 976 mln zł. Podobnie jak w latach poprzednich, najwyższe przychody z prywatyzacji uzyskiwane będą ze zbycia akcji Skarbu Państwa poprzez GPW. Planowane zbycie 70,3% akcji Polskiego Holdingu

Kadrowe trzęsienie ziemi w radzie nadzorczej PKN Orlen

Kadrowe trzęsienie ziemi w radzie nadzorczej PKN Orlen

akceptacji pozostałych akcjonariuszy. Skarb państwa posiada 27,52 proc. akcji paliwowego koncernu. Pozostałymi akcjonariuszami są otwarte fundusze emerytalne (OFE) Nationale-Nederlanden - 9,12 proc., i Aviva - 7,95 proc. Resztę stanowią akcjonariusze instytucjonalni i indywidualni posiadający razem 55,41

Lotos chce pozyskać środki na wydobycie surowców; wyemituje 55 mln akcji

Ministra Skarbu Państwa jako większościowego akcjonariusza jest konsekwentne budowanie wartości spółek Skarbu Państwa" - powiedział cytowany w komunikacie wiceminister skarbu Rafał Baniak. Jak dodał, obejmując akcje nowej emisji Lotosu Minister Skarbu Państwa będzie działać jak każdy prywatny

NIK: nieprawidłowości przy prywatyzacji 4 spółek, w tym Ciechu

08.12. Warszawa (PAP/PAP Legislacja) - NIK stwierdziła nieprawidłowości przy prywatyzacji czterech spółek Skarbu Państwa: Ciechu, Kopalni Węgla Brunatnego Adamów, spółki Meble Emilia, Zakładów Górniczo-Hutniczych Bolesław; ich akcje sprzedano po cenach, które nie oddawały ich faktycznej wartości

Przemysław Lis zastąpił Ewę Lis w RN Grupy Azoty na wniosek Skarbu Państwa

Przemysława Lisa" – czytamy w komunikacie. Aktualnie kapitał zakładowy Grupy Azoty wynosi 495 977 420 zł i dzieli się na 99 195 484 akcji na okaziciela o wartości nominalnej 5 zł każda. Skarb Państwa ma w nim 33% udziału. Grupa Azoty zajmuje drugą pozycję w UE w produkcji nawozów azotowych i

MSP: wtorek ostatnim dniem sprzedaży praw poboru nowych akcji Lotosu

, nie były jej akcjonariuszami. Transakcje zbywania i nabywania praw poboru odbywają się podczas sesji giełdowych GPW. W ubiegłym tygodniu Ministerstwo Skarbu Państwa poinformowało, że złoży zapis na wszystkie przysługujące mu akcje nowej emisji Grupy Lotos i zamierza utrzymać swój dotychczasowy

Skarb Państwa przekazał BGK 1,96% udziałów w kapitale PKO BP

Warszawa, 27.08.2015 (ISBnews) - Ministerstwo Skarbu Państwa (BGK) przekazało Bankowi Gospodarstwa Krajowemu (BGK) pakiet 24.487.297 akcji, stanowiących 1,96% w kapitale zakładowym PKO Banku Polskiego, podało MSP. Dzięki podpisanej umowie nastąpi podwyższenie funduszu statutowego BGK. "

Prywatyzacji przez giełdę na razie nie będzie. MSP potrzebuje odpowiednich procedur

Węgla Brunatnego Adamów, spółki Meble Emilia i Zakładów Górniczo-Hutniczych Bolesław. NIK wskazała m.in., że akcje tych spółek zostały sprzedane po cenach, które nie oddawały ich faktycznej wartości. Nieprawidłowości przy prywatyzacji Wiceminister skarbu ocenił w czwartek, że wiele nieprawidłowości w

Tauron wyemituje akcje za 400 mln zł. Będzie miał pieniądze na inwestycje

Zgromadzeniu) o wartości nominalnej 5 zł za akcję. W przypadku uzyskania pozytywnych decyzji walnego, kapitał zakładowy Tauronu wzrośnie do 9,16 mld zł. Emisja dla skarbu państwa "Przedmiotem aportu będą akcje charakteryzujące się dużą płynnością. W związku z tym będą one mogły zostać przez spółkę

Baniak: statut Grupy Azoty zapewnia realizację interesu Skarbu Państwa

"Statut spółki oraz umowy zawarte przez Skarb Państwa zapewniają bezpieczeństwo prawne oraz realizację interesu Skarbu Państwa. Stale rośnie wartość Grupy" - przekonywał Baniak, przedstawiając na wniosek PiS informację ws. bezpieczeństwa interesów gospodarczych Polski po przejęciu akcji

Skarb państwa nie skrzywdzi JSW

wymarzonym klientem dla sektora bankowego. Ale dla samej JSW ta decyzja nie będzie miała dużego znaczenia. Moim zdaniem reakcja inwestorów, którzy sprzedają dziś akcje spółki, jest zbyt nerwowa. Pieniądze, jakich zażądał bank, to tylko kilka procent całej wartości emisji obligacji, która sięgała 700 mln zł i

Tauron zainwestuje w Brzeszcze nawet bez emisji akcji

. Podwyższenie kapitału zakładowego Tauronu poprzez skierowaną do Skarbu Państwa emisję akcji niemych o wartości 400 mln zł ma pomóc spółce w realizacji dużego programu inwestycyjnego wartego 37 mld zł. Ma to nastąpić poprzez emisję tzw. 80 mln akcji niemych o wartości nominalnej 5 zł każda. Wkład na poczet

MSP: w ciągu kilku miesięcy nie będzie prywatyzacji spółek przez giełdę

Węgla Brunatnego Adamów, spółki Meble Emilia i Zakładów Górniczo-Hutniczych Bolesław. NIK wskazała m.in., że akcje tych spółek zostały sprzedane po cenach, które nie oddawały ich faktycznej wartości. Wiceminister skarbu ocenił w czwartek, że wiele nieprawidłowości w procesie prywatyzacyjnym wynikało z

Minister skarbu ponownie rozważy przesłanki prywatyzacji PŻB

konsultowany z zarządem spółki" - dodała. Według Jabłońskiej-Twaróg, wartość 3,9 zł za jedną akcję nie jest ceną, za jaką skarb państwa zamierza zbyć akcje, jak podają przedstawiciele związków zawodowych. To wartość nominalna akcji, której nie można utożsamiać z wartością rynkową - tłumaczyła. MSP nie

MSP chce w ciągu 2 tygodni ustalić warunki zasilenia funduszy PIR

dziennikarzom w Tarnowie. Wcześniej minister skarbu poinformował, że w celu finansowania potrzeb PIR-u możliwa jest sprzedaż znajdujących się w posiadaniu Skarbu Państwa akcji PKO BP, PZU oraz PGE. W nowym modelu biznesowym PIR staje się spółką zarządzającą aktywami o początkowej wartości 6,5 mld zł

Czerwiński: dokapitalizowanie TF Silesia pomoże NKW "stanąć na własnych nogach"

zapewnić zasoby Węglokoksu, Silesii oraz Polskich Inwestycji Rozwojowych. CIR poinformowało, że do TF Silesia wniesiono 118 mln akcji należących do Skarbu Państwa w PGNiG (wartość nominalna akcji 1 zł, co stanowi 2 proc. kapitału zakładowego); 863 tys. 523 akcji PZU (wartość nominalna akcji - 1 zł, co

Skrót wiadomości ze spółek giełdowych - piątek

współpracujących, do co najmniej 1.300 z 880 obecnie - poinformowała spółka w komunikacie. - Skarb Państwa prawdopodobnie wniesie do Tauronu aportem akcje jednej spółki w zamian za objęcie akcji w podwyższeniu kapitału o 400 mln zł - poinformował minister skarbu Andrzej Czerwiński. - Tauron powinien

Europejski Bank Odbudowy i Rozwoju kupi część Azotów Tarnów

. Ministerstwo Skarbu zapowiedziało, że zamierza pozostać znaczącym udziałowcem w Azotach. Przed sprzedażą akcji do skarbu państwa należało 45 proc. udziałów. - Zaoferowaliśmy akcje stabilnym i długoterminowym inwestorom, którzy są zainteresowani podtrzymaniem procesu konsolidacji grupy w oczekiwaniu na wzrost

Przerwa w nadzwyczajnym walnym Tauronu dotyczącym emisji akcji

Podwyższenie kapitału zakładowego Tauronu poprzez skierowaną do skarbu państwa emisję akcji niemych (czyli niedających akcjonariuszowi prawa głosu na walnym) o wartości 400 mln zł ma pomóc spółce w realizacji dużego programu inwestycyjnego. Jej przedstawiciele akcentują jednak, że nie wiąże się to

RN Enei powołała członka rady,W. Piosika, do czasowego pełnienia funkcji prezesa

kapitał zakładowy Enei wynosi 441 442 578 zł i dzieli się na 441 442 578 akcji na okaziciela o wartości nominalnej 1 zł każda. Skarb Państwa ma w nim 51,5% udziału. W obrębie grupy kapitałowej Enea funkcjonują trzy wiodące podmioty, tj. Enea (obrót energią elektryczną), Enea

MSP: pierwszy krok do utworzenia Nowej Kompanii Węglowej

Silesia przez wniesienie do niej akcji odpowiadających 2 proc. kapitału zakładowego PGNiG oraz po 1 proc. kapitału zakładowego PZU i PGE. Ich łączna wartość wynosi obecnie ponad 1,4 mld zł. TF Silesia nie może bez zgody Ministra Skarbu Państwa sprzedać wniesionych akcji. Mogą one jednak stanowić

Wymiana zarządu w Tauronie. Nowym prezesem zaufany ministra skarbu

miał wyemitować 74,1 mln imiennych akcji niemych (bez prawa głosu), ale uprzywilejowanych co do wysokości dywidendy. Akcje miał objąć skarb państwa, płacąc za nie pakietem 12,6 mln akcji PKO BP. Propozycja nie zyskała jednak wystarczającego poparcia akcjonariuszy Tauronu na wtorkowym NWZA spółki

MSP: przychody z prywatyzacji w br. niższe niż zapisano w budżecie

"Naszym naczelnym celem jest budowa wartości spółek. Chcemy przede wszystkim wzmocnić nadzór właścicielski, nie prowadzimy prywatyzacji dla samej prywatyzacji. Działania prywatyzacyjne i sprzedaż pakietów akcji spółek Skarbu Państwa będą podporządkowane przede wszystkim potrzebom

Sąd oddalił roszczenia 260 mld zł dla byłych pracowników Stoczni Gdańskiej

Powództwo w tej sprawie wniosło w imieniu ok. 12 tys. dawnych i dzisiejszych pracowników zakładu, Stowarzyszenie Akcjonariuszy i Obrońców Stoczni Gdańskiej "Arka". Organizacja domagała się od skarbu państwa ponad 260 mld zł zarówno w formie akcji zakładu, jak i odszkodowania. Pieniądze

Klesyk: trzeba zagwarantować PZU stabilność i przewidywalność

"Prawem właściciela jest dobór osób desygnowanych do kierowania spółką. Szanując to prawo, na prośbę Ministra Skarbu Państwa, reprezentującego największego udziałowca, złożyłem rezygnację ze stanowiska Prezesa Zarządu Powszechnego Zakładu Ubezpieczeń SA" - podkreślił Klesyk w przesłanym

Skarb Państwa może uczestniczyć w podwyższeniu kapitału spółki z FRP

Skarb Państwa, który ma 53,19 proc. akcji tej spółki. Rzeczniczka prasowa Ministerstwa Skarbu Państwa Agnieszka Jabłońska-Twaróg zastrzegła, że stanowisko co do wyrażenia zgody na podwyższenie kapitału zakładowego Lotosu Skarb Państwa przedstawi na nadzwyczajnym walnym zgromadzeniu spółki. Dodała, że

Rosjanie po cichu próbują przejąć Azoty? KNF bada transakcje

umowy zawarte przez skarb państwa zapewniają bezpieczeństwo prawne oraz realizację interesu skarbu państwa. Stale rośnie wartość grupy - mówił na początku lipca w Sejmie wiceminister skarbu Rafał Baniak, przedstawiając na wniosek PiS informację ws. bezpieczeństwa interesów gospodarczych Polski

RN odwołała prezesa Energi, p.o. prezesa został R. Pionkowski

składu rady nadzorczej Energi odwołany został Waldemar Kamrat, a powołany do niej - Roman Pionkowski. Kapitał zakładowy spółki wynosi obecnie 4 521 612 884,88 zł i dzieli się na 414 067 114 akcji o wartości nominalnej 10,92 zł. Skarb Państwa ma w nim 51,52% udziału. Udział SP w głosach na walnym

"P": Skarb Państwa szykuje się do sprzedaży akcji PZU

W czerwcu ubiegłego roku Skarb Państwa sprzedał inwestorom instytucjonalnym pakiet 10 proc. akcji PZU o łącznej wartości 3,2 mld zł. Nabywcy płacili 367 zł za walor. Zdaniem analityków, teraz wartość transakcji może być podobna. Po jej przeprowadzeniu resortowi skarbu pozostanie niewiele ponad 25

"Wyciskanie" akcjonariuszy. Państwo chce kupić akcje LOT-u po... 38 gr za sztukę

kapitałów spółki. W ubiegłym roku skarb państwa, żeby wyrównać milionowe straty, zdecydował się podnieść kapitał, czyli wyemitował nowe akcje bez prawa poboru dla dotychczasowych akcjonariuszy (w tym pracowników), przez co wartość jednej akcji spadła. Przymusowy wykup akcji przez większościowego

Grupa Lotos rozpoczęła budowę kompleksu instalacji w ramach EFRA

emisji akcji przeprowadzonej przez Grupę Lotos w ub.r., a także z kredytu inwestycyjnego. Skarb Państwa objął 53% emitowanych akcji. "Głównym zadaniem, jakie realizuje Ministerstwo Skarbu Państwa, jest wsparcie budowania wartości nadzorowanych podmiotów. Właśnie dlatego zaangażowaliśmy w ubiegłym

Przerwa w nadzwyczajnym walnym Tauronu dot. emisji akcji

Podwyższenie kapitału zakładowego Tauronu poprzez skierowaną do Skarbu Państwa emisję akcji niemych o wartości 400 mln zł ma pomóc spółce w realizacji dużego programu inwestycyjnego. Jej przedstawiciele akcentują jednak, że nie wiąże się z ew. zakupem kopalni Brzeszcze, dotyczy bowiem inwestycji w

Akcjonariusze zadecydują o splicie akcji PZU

odpowiedzialności poszczególnych członków zarządu. Podobne zmiany MSP próbowało przeforsować w PKO BP, ale propozycje nie uzyskały większości na walnym akcjonariuszy banku, które odbyło się w czwartek. Skarb państwa jest właścicielem 35 proc. akcji PZU. Grupa PZU jest jedną z największych instytucji finansowych w

Skrót wiadomości ze spółek giełdowych - poniedziałek

- Ministerstwo Skarbu Państwa nie wyklucza możliwości zaangażowania kapitałowego PZU i PKO BP w sektor górniczy, ale żadnych decyzji nie ma - poinformował dziennikarzy minister skarbu Dawid Jackiewicz. - MSP oczekuje od KGHM przygotowania planu dywersyfikacji działalności, ma wątpliwości co do

Baniak: statut Grupy Azoty zapewnia realizację interesu Skarbu Państwa

. "Statut spółki oraz umowy zawarte przez Skarb Państwa zapewniają bezpieczeństwo prawne oraz realizację interesu Skarbu Państwa. Stale rośnie wartość Grupy" - przekonywał Baniak, przedstawiając na wniosek PiS informację ws. bezpieczeństwa interesów gospodarczych Polski po przejęciu akcji Grupy

CBA: Na GPW byliśmy dyskretni i delikatni

2014 r. przez skarb państwa akcji spółki Ciech. Tamborski był wtedy wiceministrem skarbu odpowiedzialnym za tę transakcję. Prokuratura chciała w Ministerstwie Skarbu zabezpieczyć dokumenty i sprzęt (telefon komórkowy oraz tablet, którym posługiwał się Tamborski). Waldemar Tyl, zastępca szefa apelacji

"Trwa proces wrogiego przejęcia Azotów". Posłanka PiS broni polskiej chemii

Holding (spółka zależna Acronu) zwiększyła udział w akcjonariacie Grupy Azoty o 2,8 proc. i ma ponad 20 proc. akcji chemicznej firmy. - Statut spółki oraz umowy zawarte przez skarb państwa zapewniają bezpieczeństwo prawne oraz realizację interesu skarbu państwa. Stale rośnie wartość grupy - mówił w środę

Aleksandra Magaczewska prezesem Agencji Rozwoju Przemysłu

"W środę odbyło się walne zgromadzenie, które powołało na prezesa Agencji Rozwoju Przemysłu Aleksandrę Magaczewską, która funkcję zacznie pełnić od czwartku" - powiedział Baniak. Właścicielem 100 proc. akcji Agencji Rozwoju Przemysłu jest Skarb Państwa. Funkcję walnego zgromadzenia w

Magaczewska prezesem Agencji Rozwoju Przemysłu

"W środę odbyło się walne zgromadzenie, które powołało na prezesa Agencji Rozwoju Przemysłu Aleksandrę Magaczewską, która funkcję zacznie pełnić od czwartku" - powiedział Baniak. Właścicielem 100 proc. akcji Agencji Rozwoju Przemysłu jest Skarb Państwa. Funkcję walnego zgromadzenia w

Lotos chce pozyskać środki na wydobycie surowców; wyemituje 55 mln akcji

akcjonariusza jest konsekwentne budowanie wartości spółek Skarbu Państwa" - powiedział cytowany w komunikacie wiceminister skarbu Rafał Baniak. Jak dodał, obejmując akcje nowej emisji Lotosu Minister Skarbu Państwa będzie działać jak każdy prywatny akcjonariusz spółki. "Mam nadzieję, że wszyscy

MSP obejmie akcje Grupy Lotos

priorytetem i obowiązkiem jako właściciela jest konsekwentne budowanie wartości spółek Skarbu Państwa" - powiedział cytowany w komunikacie wiceminister. Baniak podkreślił, że przygotowany przez Grupę Lotos projekt zakłada osiągnięcie wymiernych korzyści ekonomicznych. "Jednocześnie wpisuje się w

MSP: Nie zmieniamy planu pozyskania inwestora dla PLL LOT

. Był to pierwszy zysk spółki od 7 lat. LOT systematycznie poprawia swoją sytuację, stabilizuje finanse i szykuje się do intensywnego rozwoju od 2016 roku. LOT jest spółką Skarbu Państwa. Kapitał zakładowy wynosi 327 760 378,68 zł i składa się z 780 381 854 akcji o wartości nominalnej 0,42 zł każda

Kolejna przerwa w nadzwyczajnym walnym Tauronu dot. emisji akcji

Podwyższenie kapitału zakładowego Tauronu poprzez skierowaną do Skarbu Państwa emisję akcji niemych o wartości 400 mln zł ma pomóc spółce w realizacji dużego programu inwestycyjnego. Jej przedstawiciele wskazują, że nie wiąże się z ew. zakupem kopalni Brzeszcze, dotyczy bowiem inwestycji w

Wycofać PGNiG z giełdy? Resort skarbu: Nie ma takiego planu

energetycznego kraju - powiedział Maciej Bando. Taka deklaracja to zaskoczenie. Dotąd nikt nie mówił o skupywaniu akcji strategicznych spółek z udziałem skarbu państwa i wycofywaniu ich z giełdy. Ponadto MSP sprawuje pełną kontrolę nad spółką, bo posiada ponad 72 proc. akcji PGNiG. Skarb państwa zaprzecza Od

Postępowanie KNF wobec rosyjskich inwestorów. Szykują się kary za Azoty?

państwa. Stale rośnie wartość grupy - mówił na początku lipca w Sejmie wiceminister skarbu Rafał Baniak, przedstawiając na wniosek PiS informację w sprawie bezpieczeństwa interesów gospodarczych Polski. Od pewnego czasu wśród inwestorów giełdowych i w mediach krążą pogłoski, że Rosjanie potajemnie skupują

Przegląd informacji ze spółek

senior notes zapadających w 2020 r. o wartości 100 mln euro do CC z CCC+ i obniżył rating obligacji podporządkowanych o wartości 25 mln euro, zapadających w 2021 r. do C z CCC-. Skarb Państwa powołał Piotra Woźniaka w skład rady nadzorczej  Polskiego Górnictwa Naftowego i Gazownictwa (PGNiG

Skrót wiadomości ze spółek giełdowych - wtorek

: ds. finansowych, korporacyjnych oraz ds. strategii i rozwoju - podała RN spółki w ogłoszeniu na stronie resortu skarbu. - Najwyższa Izba Kontroli stwierdziła nieprawidłowości przy prywatyzacji czterech spółek, w tym Ciechu - wynika z raportu NIK "Prywatyzacja wybranych spółek Skarbu Państwa

PZU przejmuje Aliora. Jest zgoda nadzoru finansowego

nadzoru finansowego. PZU zobowiązał się również do niewycofywania akcji banku z obrotu na GPW. PZU ma utrzymać płynność akcji banku co najmniej na poziomie 25 proc. Od razu po ogłoszeniu w maju decyzji PZU transakcji przyklasnął skarb państwa. - Przyszedł czas na repolonizację sektora finansowego, czyli

Czerwiński: TF Silesia będzie podstawą silnego koncernu paliwowo-energetycznego

Warszawa, 30.09.2015 (ISBnews) - Rada Ministrów zdecydowała o wniesieniu do 100% akcji Kompanii Węglowej do Towarzystwa Finansowego Silesia, poinformował minister skarbu Andrzej Czerwiński. Według niego, TF Silesia, które przejmie 11 kopalń Kompanii Węglowej, stanie się podstawą grupy paliwowo

Spółka Jana Kulczyka chce przejąć Ciech. Oferta poniżej ceny rynkowej

produkcyjne w Polsce i Europie Ministerstwo rozważa Ciech jest jednym z największym producentów chemii w Polsce. Wartość giełdowa spółki przekracza teraz 1,7 mld złotych. Do państwa należy obecnie niecałe 39 proc. Ciechu. Resort skarbu przyznaje, że jest otwarty na propozycję KI. "Spółka Ciech SA jest

Rząd zgodził się na podniesienie kapitału zakładowego Węglokoksu

. Operacja ta zostanie przeprowadzona w zamian za objęcie przez Skarb Państwa 333.524 akcji w podwyższonym kapitale zakładowym spółki "WĘGLOKOKS" SA o łącznej wartości 3.335.240,00 zł" - czytamy w komunikacie CIR. CIR podkreśla, że kluczowa rola, jaką w procesie restrukturyzacji górnictwa

Debiut Energi: inwestor indywidualny dostanie 452 akcje

obydwu tych grupach. Ceną akcji ustalono na 17 zł. Wartość oferty będzie rekordowa w tym roku na GPW i wyniesie 2,4 mld zł. Oferta publiczna Energi obejmuje 141.522.067 akcji należących do Skarbu Państwa, stanowiących 34,18 proc. kapitału spółki. Aktualizacja po otrzymaniu komentarza Pawła Tamborskiego

Rząd gazem ratuje węgiel

złożył minister skarbu Andrzej Czerwiński. Wieczorem Ministerstwo Skarbu Państwa (MSP) poinformowało, że TF Silesia ma otrzymać 2 proc. akcji PGNIG i po 1 proc. akcji PZU i PGE. Warte są łącznie 1,4 mld zł. W praktyce taka operacja oznacza zaś dodatkową prywatyzację PGNiG, PZU i PGE. Nie ujawniono jednak

Andrzej Klesyk zrezygnował z funkcji prezesa PZU

Skarb Państwa uniknął zagrożenia płacenia miliardowego odszkodowania, a PZU miało otwartą drogę do oferty publicznej. W maju 2010 roku akcje PZU zadebiutowały na warszawskiej giełdzie. Kurs walorów polskiego ubezpieczyciela na otwarciu wzrósł o 11,7 proc. W listopadzie tego samego roku Eureko sprzedało

Ważą się losy prezesa PKO BP. Czy powinien odejść?

- gdy rynek zaczął dyskontować zmianę władzy w Polsce - stracił na wartości więcej niż jedną czwartą. Wartość akcji PKO BP będących w posiadaniu skarbu państwa obniżyła się o przynajmniej 4-5 mld zł. Dziś akcje wyglądają na tanie, ale tylko wtedy, jeśli przyjmiemy założenie, że bank w przyszłości będzie

Koniec spółki Giesche. Jej zarząd chciał przejąć aż 30 proc. powierzchni Katowic

Spółkę Giesche próbowało wskrzesić pięć osób po to, by od skarbu państwa, miasta Katowice, Katowickiego Holdingu Węglowego i Hutniczo-Górniczej Spółdzielni Mieszkaniowej w Katowicach zażądać odszkodowania lub zwrotu majątku przedwojennej spółki o wartości 341 mln zł. Ich żądania w stosunku do

SII chce, by Tauron wytłumaczył się z przejęcia nierentownej kopalni

od dłuższego czasu krytykują politykę państwa w kwestii restrukturyzacji górnictwa. Sprzeciwiają się finansowaniu kopalń przez państwowe spółki z branży energetycznej. Przez to większość akcji tychże spółek od miesięcy traci na wartości, tracą więc też akcjonariusze. SII sprzeciwia się także

Eksperci: pomysł funduszy inwestycyjnych przy spółkach skarbu interesujący

W swoim programie PiS zawarł pomysł tworzenia towarzystw funduszy inwestycyjnych przy spółkach z częściowym lub pełnym udziałem skarbu państwa. "Fundusze takie dają możliwość aktywnego wykorzystania znaczących środków, które pojawiają się i będą coraz bardziej się pojawiać w dyspozycji dużych

Kulczyk miał szczęście

"NIK stwierdziła bandytyzm prywatyzacji czterech spółek". Artykuł zilustrowany jest zdjęciem pistoletu leżącego na stercie banknotów euro. Poseł PiS Zbigniew Kuźmiuk pisał na blogu: "Jest już jasne, że Skarb Państwa poniósł poważne straty w związku ze sprzedażą akcji Ciech S.A. i jest już

Akcjonariusze Tauronu nie zgodzili się na podwyższenie kapitału

08.12. Katowice (PAP) - Akcjonariusze Tauronu Polska Energia nie przegłosowali we wtorek podwyższenia kapitału zakładowego spółki poprzez skierowaną do Skarbu Państwa emisję akcji tzw. niemych o wartości 370,6 mln zł. Miało to pomóc koncernowi w realizacji dużego programu inwestycyjnego. Prezes

MSP: Ostachowicz zajmie się w Orlenie m.in. funduszami rozwojowymi

Na to stanowisko powołała go rada nadzorcza płockiego koncernu na wniosek Ministra Skarbu Państwa - podała spółka. Po jego nominacji zarząd płockiego koncernu liczy 6 osób. W przekazanym w czwartek PAP komunikacie MSP informuje, że zgodnie ze statutem PKN Orlen do czasu zbycia ostatniej akcji

3-4 listopada TK rozpozna skargi ws. OFE

. OFE przekazały wtedy ZUS aktywa o wartości 153,15 mld zł (głównie w postaci obligacji skarbowych i obligacji gwarantowanych przez Skarb Państwa), co stanowiło 51,5 proc. zasobów Funduszy. Środki te trafiły na subkonta w ZUS. W obligacje, jak i w inne instrumenty dłużne gwarantowane przez Skarb Państwa

Kulczyk daje więcej za akcje Ciechu. Skarb państwa sprzeda?

akcjonariuszy - mówił w marcu Sebastian Kulczyk, szef Kulczyk Investments, a zarazem syn najbogatszego Polaka Jana Kulczyka. Obecnie głównym akcjonariuszem w Ciechu jest skarb państwa, który posiada niecałe 39 proc. akcji spółki. Na początku maja minister skarbu Włodzimierz Karpiński zasugerował, że oferowana

MSP: Mamy jeszcze możliwość wstrzymania sprzedaży PKP Energetyka

Warszawa, 16.07.2015 (ISBnews) - Ministerstwo Skarbu Państwa (MSP) przeprowadziło analizy, po których wyraziło zgodę na prywatyzację PKP Energetyka, poinformował ISBnews rzecznik resortu Emil Górecki. Minister ma jednak prawo złożenia sprzeciwu wobec transakcji, jeśli uzna, że zaistnieją

Tauron z programem emisji obligacji na łącznie 6,27 mld zł

zaangażowany jest również Europejski Bank Inwestycyjny. Zarząd koncernu stara się ponadto - pod kątem realizacji programu inwestycyjnego - o zgodę akcjonariuszy na podwyższenie kapitału zakładowego poprzez skierowaną do Skarbu Państwa emisję akcji o wartości 400 mln zł. Ma to nastąpić poprzez emisję 80 mln

Przegląd wiadomości ze spółek, środa godz. 20

Antymonopolowego. Większość analityków oceniła, że proponowana cena jest zbyt niska. Natomiast zarząd Ciechu uznał ją za odpowiadającą wartości godziwej. Skarb Państwa posiada 38,72 proc. akcji spółki. Wśród dużych inwestorów w akcjonariacie znajdują się też OFE PZU Złota Jesień (9,2 proc. akcji) i ING OFE (8,54

Ekspert: KE może zakwestionować plan ratowania Kompanii Węglowej

Ministra Skarbu Państwa sprzedać wniesionych akcji. Mogą one jednak stanowić zabezpieczenie dla pozyskania finansowania na rynku bankowym. Kompania Węglowa SA to największa firma górnicza w Europie. Pracuje w niej ok. 35 tys. osób. W jej skład wchodzi 11 kopalń i 5 zakładów. Zdolność wydobywcza kopalń

Do kolejnego etapu prywatyzacji PŻB dopuszczono trzech zainteresowanych

podjęta po analizie ofert wiążących" - powiedziała Jabłońska-Twaróg. "Do negocjacji zostaną dopuszczone te z podmiotów, których oferty zostaną uznane za najkorzystniejsze z punktu widzenia interesu spółki i Skarbu Państwa. Dalszy harmonogram działań będzie zależał od efektów prowadzonych rozmów

Andrzej Klesyk zrezygnował z funkcji prezesa PZU

". Za czasów Klesyka - w 2009 r. - został rozwiązany konflikt Ministerstwa Skarbu Państwa z Eureko ws. prywatyzacji PZU, dzięki której Skarb Państwa uniknął zagrożenia płacenia miliardowego odszkodowania, a PZU miało otwartą drogę do oferty publicznej. W maju 2010 roku akcje PZU zadebiutowały na

MSP nie spieszy się z prywatyzacji Energi

większościowego Energi. Taką informację podały "Hospodarske Noviny", cytując prezesa CEZ Daniela Benesa. Skarb państwa ma 51,5 proc. akcji Energi. Latem wiceminister skarbu Wojciech Kowalczyk zapowiadał, że tegoroczne przychody z prywatyzacji będą niższe niż zapisana w budżecie kwota 3,7 mld zł.

Rozbito grupę przestępców paliwowych. Oszustwa na co najmniej 330 mln zł

mln litrów paliwa o wartości 2 mld zł. Według informacji ministerstwa skarb państwa stracił w ten sposób co najmniej 330 mln zł. Przejmują mienie przestępców Służby przejęły także część nieruchomości, gotówki i udziałów w spółkach o łącznej wartości 167 mln zł. Jeśli oskarżeni zostaną skazani, środki

Przegląd informacji ze spółek

iAlbatros usług hotelarskich na potrzeby wyjazdów służbowych pracowników Inria, podał SMT. Całkowita szacunkowa wartość umowy wynosi 4,4 mln euro. Monnari Trade rozpoczyna dziś program skupu do 6 112 000 akcji własnych za maksymalną kwotę 33,65 mln zł, podała spółka. Minister skarbu państwa powołał

MSP:"Trzemeszno" sprzedane Krajowej Spółce Cukrowej za ponad 52 mln zł

kapitału rezerwowego. Prawo głosu będzie możliwe dopiero z momentem przeniesienia akcji, ale zachowane zostanie prawo do dywidendy. Na nabywanych akcjach ma być ustanowiony zastaw rejestrowy na rzecz Skarbu Państwa. Cena za akcję ma być ustalona na podstawie wyceny spółki przez doradcę prywatyzacyjnego

Rekordowe obroty na giełdzie. Skarb państwa sprzedaje akcje PKO

przekroczyły 1,11 mld zł, dzisiaj na zamknięciu sięgały 1,54 mld zł. Za wielkimi obrotami na akcjach PKO stoi skarb państwa i Bank Gospodarstwa Krajowego (BGK). Razem wystawiły na sprzedaż łącznie 11,75 proc. akcji banku, które od kilku dni sprzedają w procesie przyspieszonej budowy księgi popytu. BGK

Eksperci: pomysł funduszy inwestycyjnych przy spółkach skarbu - interesujący

zaangażowanie w obligacje SP czy akcje notowane na GPW. Taką formułę proponuje PiS. "FIZ-y pozwalają stworzyć transparentną, efektywną strukturę w oparciu o jedno z Towarzystw Funduszy Inwestycyjnych, które funkcjonują w domenie Skarbu Państwa czyli TFI BGK, KGHM TFI, TFI PZU, PKO TFI, czy MS TFI"

BGK: "Inwestycje Polskie" w 2016 r. - umowy na nie mniej niż 6 mld zł

zapewnienie finansowania długoterminowych i rentownych projektów infrastrukturalnych. Mają one przyczynić się do wzrostu PKB oraz tworzenia nowych miejsc pracy. Spółka Skarbu Państwa Polskie Inwestycje Rozwojowe (PIR) realizuje część kapitałową programu, a część dłużno-gwarancyjną - BGK. Ministerstwo Skarbu

LOT bez pilota. Co dalej z prywatyzacją?

-u. Ale podkreśla, że sprzedaż przewoźnika wymaga dotrzymania określonych procedur. - Zakładając, że wybralibyśmy wariant z podwyższeniem kapitału i objęciem nowych akcji przez inwestora, potrzebne są do tego m.in. odpowiedni biznesplan oraz zagwarantowanie skarbowi państwa możliwości wyjścia ze

Przegląd informacji ze spółek

mln euro w gotówce i 15 mln euro w akcjach, podała instytucja. Nadzwyczajne walne zgromadzenie Banku Pocztowego zgodziło się na ustanowienie Programu Emisji Obligacji własnych, w tym podporządkowanych, o łącznej wartości do 1 mld zł, podał bank. Jastrzębska Spółka Węglowa (JSW) podpisała umowę

Bez OFE trudno prywatyzować. Ale rząd nie ma już akcji do sprzedawania

W tym tygodniu Ministerstwo Skarbu złożyło do KNF prospekt emisyjny Energi. Celem resortu jest przeprowadzenie oferty publicznej jeszcze w listopadzie. Na giełdę trafi mniejszościowy pakiet akcji spółki, której wartość szacuje się na ok. 3,5 mld zł. Skarb ma 85 proc. akcji Energi. Pozostałe 15 proc

Co dalej z prywatyzacją LOT-u? MSP będzie rozmawiał z inwestorem

pozyskanie inwestora wymaga przygotowania wielu dokumentów, jak np. biznesplan i wycena akcji, a takich spółka jeszcze nie przedstawiła. Intencją MSP jest doprowadzenie do pozyskania inwestora dla spółki na zasadach dobrych zarówno dla spółki, jak i skarbu państwa, przy zachowaniu wszelkich standardów

Po zmianach w OFE w 72 spółkach giełdowych SP może mieć ponad 25 proc.

zaangażowanie skarbu państwa po przejęciu aktywów OFE wynosić będzie powyżej 33 proc. W 27 spółkach o wartości około 45 mld zł skarb państwa stanie się nowym, głównym akcjonariuszem. SEG przypomina, że każdy inwestor przekraczający próg 33 proc. zobowiązany jest do zaoferowania nabycia do 66 proc. akcji tak

Nie znalazłeś tego, czego szukasz? Zapytaj ekspertów
Bestsellery