akcje pko sa notowania

PKO BP: Spełniamy wymogi dot. wypłaty dywidend wyznaczone przez KNF

makroekonomiczny - do 100% zysku. PKO Bank Polski jest liderem polskiego sektora bankowego. Aktywa razem banku wyniosły 296,91 mld zł na koniec 2017 r. Akcje banku od listopada 2004 r. notowane są na GPW. (ISBnews)  

PKO BP miał 503 mln zł zysku netto, 364,64 mld zł aktywów w I kw. 2020 r.

maklerskich w I kw. związany był ze zmianą struktury obrotu akcjami - ponad dwukrotnym wzrostem obrotów klientów detalicznych oraz silnym popytem na obligacje oszczędnościowe Skarbu Państwa. "Wypracowany w I kwartale 2020 roku zysk netto grupy kapitałowej PKO Banku Polskiego SA wyniósł 503 mln zł

Gino Rossi oczekuje od Monnari wyjaśnień ws. zajęcia komornicznego konta Simple 

; Gino Rossi wskazało, że w toku prowadzonych negocjacji z Monnari Trade dotyczących zbycia 100 % akcji Simple Creative Products ostatnim istotnym warunkiem do spełnienia było uzyskanie od PKO BP finalnej decyzji w sprawie dalszego finansowania spółki Simple po transakcji. Decyzja ta - zgodnie

PKO BP uplasował euroobligacje o wartości nominalnej 400 mln CHF

, których emitentem jest PKO Bank Polski SA, o następujących parametrach: 1)           data rozliczenia transakcji (data emisji): 2 listopada 2017 r., 2)           łączna wartość nominalna: 400 000 000

PKO BP dokona przeglądu strategii w 2019 roku 

powinno nastąpić w 2019 roku" - napisał Jagiełło w liście do akcjonariuszy.  "Grupa PKO Banku Polskiego SA już w 2018 roku z dwuletnim wyprzedzeniem zrealizowała swoje cele finansowe w ramach Strategii na lata 2016-2020: • osiągnęła rentowność kapitału własnego (ROE) powyżej 10

Pol-Mot Holding nie zgadza się z KNF ws. zarzutów dot. sprzedaży akcji Ursusa

; - podsumowano. Wcześniej w tym tygodniu KNF podjęła uchwałę w sprawie przekazania do publicznej wiadomości informacji o złożeniu 22 marca 2019 r. zawiadomienia o podejrzeniu popełnienia przestępstwa wykorzystania informacji poufnej w związku z obrotem akcjami Ursus SA oraz o blokadzie rachunku papierów

KNF złożyła zawiadomienie ws. wykorzystania informacji poufnej dot. akcji Ursusa

Warszawa, 09.04.2019 (ISBnews) - Komisja Nadzoru Finansowego (KNF) podjęła uchwałę w sprawie przekazania do publicznej wiadomości informacji o złożeniu 22 marca 2019 r. zawiadomienia o podejrzeniu popełnienia przestępstwa wykorzystania informacji poufnej w związku z obrotem akcjami Ursus SA

TXM uzgodnił z bankami warunki finansowania na kolejne 12 miesięcy

USD) oraz na kredyt nieodnawialny (PLN, EUR i USD), wyłącznie na spłatę zadłużenia powstałego z tytułu dokonanych przez PKO BP SA wypłat z akredytyw, do kwoty 17 mln zł, - gwarancje bankowe oraz regwarancje w obrocie krajowym i zagranicznym wystawiane na zabezpieczenie zobowiązań TXM wobec

Adam Marciniak został powołany na wiceprezesa PKO BP od 1 X br.

bankowego. Aktywa razem banku wyniosły 285,57 mld zł mld zł na koniec 2016 r. Akcje banku od listopada 2004 r. notowane są na GPW. (ISBnews)

BGŻ BNP Paribas rozpoczyna prywatną emisję do 13,3 mln akcji

serii J z Domem Maklerskim PKO Banku Polskiego i Bankiem Zachodnim WBK (jako globalnymi koordynatorzami) oraz BNP Paribas SA. "Zgodnie z umową o plasowanie, globalni koordynatorzy zobowiązali się do świadczenia usług na potrzeby plasowania akcji serii J na zasadach określonych w umowie o

PKO BP miał 723 mln zł zysku netto w IV kw. 2019 r.

jednostki dominującej w porównaniu z 3 741 mln zł zysku rok wcześniej. "Zysk netto Grupy PKO Banku Polskiego SA w 2019 roku wyniósł 4 031 mln zł, co oznacza wzrost o 7,8% r/r. Wzrost zysku netto determinowany był przez: 1) poprawę wyniku na działalności biznesowej, który osiągnął poziom 14 670 mln

PKO BP miał 862 mln zł zysku netto, 325,83 mld zł aktywów w I kw. 2019 r.

% wobec 1,1%. W ujęciu jednostkowym zysk netto w I kw. 2019 r. wyniósł 737 mln zł wobec 614 mln zł zysku rok wcześniej. PKO Bank Polski jest liderem polskiego sektora bankowego. Akcje banku od listopada 2004 r. notowane są na GPW. (ISBnews)  

Bank PKO BP miał 1 009 mln zł zysku netto, 324,25 mld aktywów w IV kw. 2018 r.

% na koniec 2018 r. wobec 17,37% rok wcześniej, zaś Tier1 wyniósł 17,54% wobec 16,50% na koniec 2017 r.  PKO Bank Polski jest liderem polskiego sektora bankowego. Aktywa razem banku wyniosły 324,25 mld zł na koniec IV kw. 2018 r. Akcje banku od listopada 2004 r. notowane są na GPW. (ISBnews)

PKO BP liczy, że 2018 rok będzie dla banku lepszy od ubiegłego

; Zysk netto grupy kapitałowej PKO Banku Polskiego SA w I kwartale 2018 roku wyniósł 757 mln zł i był o 232 mln zł wyższy niż w porównywalnym okresie 2017 roku (+44,2% r/r), na co główny wpływ miały: wzrost wyniku z działalności biznesowej (przede wszystkim wzrost wyniku odsetkowego i wyniku z tytuły

Przegląd informacji ze spółek

decyzję o rozpoczęciu procesu ubiegania się o dopuszczenie wszystkich akcji spółki na rynek regulowany Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie, a tym samym przeniesieniu notowań akcji z alternatywnego systemu obrotu na rynku NewConnect, podała spółka.  Przedsiębiorstwo Handlu Zagranicznego

Jackiewicz: MSP nie ma planów łączenia PKO BP z PZU

rynku nasze dwa silne podmioty" - dodał minister. Skarb Państwa ma obecnie 29,43% akcji PKO BP oraz 35,19% akcji PZU. PKO Bank Polski jest liderem polskiego sektora bankowego. Akcje banku od listopada 2004 r. notowane są na GPW. Aktywa razem banku wyniosły 266,94 mld zł na koniec 2015 r

PKO BP miał 757 mln zł zysku netto, 295,1 mld zł aktywów w I kw. 2018 r

funduszy podstawowych o 0,4 mld zł, podano także.  PKO Bank Polski jest liderem polskiego sektora bankowego. Aktywa razem banku wyniosły 296,91 mld zł na koniec 2017 r. Akcje banku od listopada 2004 r. notowane są na GPW. (ISBnews)  

KNF: Ewentualne odwieszenie notowań GetBacku po publikacji raportu za 2017 r.

przez GetBack SA, których notowania zostały zawieszone decyzją z dnia 16 kwietnia 2018 r. zostanie podjęta po opublikowaniu przez emitenta raportu rocznego za rok 2017" - czytamy w komunikacie.  17 kwietnia Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie (GPW) zawiesiła obrót akcjami i

PKO BP miał 1,04 mld zł zysku netto, 306,08 mld zł aktywów w III kw. 2018 r.

akcjonariuszom jednostki dominującej w porównaniu z 2 284 mln zł zysku rok wcześniej. "Wypracowany za 3 kwartały 2018 roku zysk netto grupy kapitałowej PKO Banku Polskiego SA wyniósł 2 732 mln zł, co oznacza wzrost o 448 mln PLN, czyli o niemal 20% w relacji do wyniku roku poprzedniego. Osiągnięty

PKO BP miał 1217 mln zł zysku netto, 328,99 mld zł aktywów w II kw. 2019 r.

okres 2014 - II kwartał 2019)" - wymieniono także w raporcie. PKO Bank Polski jest liderem polskiego sektora bankowego. Akcje banku od listopada 2004 r. notowane są na GPW. (ISBnews)  

PKO BP miał 1229 mln zł zysku netto, 341,55 mld zł aktywów w III kw. 2019 r.

raporcie. W ujęciu jednostkowym zysk netto w I-III kw. 2019 r. wyniósł 3231 mln zł wobec 2510 mln zł zysku rok wcześniej. PKO Bank Polski jest liderem polskiego sektora bankowego. Akcje banku od listopada 2004 r. notowane są na GPW. (ISBnews)  

Wskaźnik C/I PKO BP wyniósł 57% na koniec III kw. br.

; - czytamy także w raporcie. PKO Bank Polski jest liderem polskiego sektora bankowego. Aktywa razem banku wyniosły 266,94 mld zł na koniec 2015 r. Akcje banku od listopada 2004 r. notowane są na GPW. (ISBnews)  

Krzysztof Andrulewicz został powołany na prezesa Archicomu

Pekao Development i PKO Nieruchomości. Od 2000 roku prezes zarządu mLocum SA, spółki deweloperskiej wchodzącej w skład grupy kapitałowej mBanku, która po zmianach właścicielskich od 03.01.2018 działa pod firmą Archicom Polska SA. Od 2005 do 2011 roku przewodniczący rady nadzorczej Towarzystwa

Bank PKO BP miał 933 mln zł zysku netto, 298,67 mld zł aktywów w II kw. 2018 r.

ujęciu jednostkowym zysk netto w I-II kw. 2018 r. wyniósł 1 510 mln zł wobec 1 251 mln zł zysku rok wcześniej. PKO Bank Polski jest liderem polskiego sektora bankowego. Aktywa razem banku wyniosły 296,91 mld zł na koniec 2017 r. Akcje banku od listopada 2004 r. notowane są na GPW. (ISBnews)

Akcja kredytowa PKO BP wzrosła do 221 mld zł, wskaźnik NPL spadł do 5,2% w II kw

inwestycyjnych, wobec czego udział depozytów bieżących w strukturze wzrósł i wyniósł 62,5%" - czytamy w raporcie.  "W efekcie działań podejmowanych w I półroczu 2018 roku grupa kapitałowa PKO Banku Polskiego SA: • zwiększyła portfel należności od klientów o blisko 5 mld zł, • od

Zysk netto PKO BP wzrósł r/r do 3 104 mln zł 2017 r.

zrealizowanych w 2016 roku (transakcja VISA) i wzrostu obciążeń regulacyjnych w 2017 roku, grupa kapitałowa PKO Banku Polskiego SA odnotowała wyraźny wzrost zysku netto r/r wobec istotnie słabszego wzrostu zysku netto grupy rówieśniczej (mimo jednorazowych znaczących zysków odnotowanych w grupie rówieśniczej w

Zysk netto PKO BP spadł r/r do 525 mln zł w I kw. 2017 r.

działalności biznesowej grupy kapitałowej PKO Banku Polskiego SA, który osiągnął poziom 2 972 mln zł (+10,7% r/r), głównie w efekcie: poprawy wyniku odsetkowego o 193 mln PLN r/r, zrealizowanego głównie dzięki wzrostowi przychodów od aktywów,  wzrostu wyniku z prowizji o 75 mln zł r/r, 2) wzrost

Kredyty PKO BP wzrosły o 5,4% r/r do 200,61 mld zł w 2016 r. 

korporacyjnych" - czytamy także.  PKO Bank Polski jest liderem polskiego sektora bankowego. Aktywa razem banku wyniosły 285,57 mld zł mld zł na koniec 2016 r. Akcje banku od listopada 2004 r. notowane są na GPW. (ISBnews)  

Zysk netto PKO BP wyniósł 857 mln zł w II kw. 2017 r.

dominującej w porównaniu z 1 512 mln zł zysku rok wcześniej. "Wypracowany w I półroczu 2017 roku zysk netto grupy kapitałowej PKO Banku Polskiego SA wyniósł 1 382 mln zł, co oznacza spadek o 8,6%, czyli o 130 mln zł w relacji do wyniku analogicznego okresu roku poprzedniego. Osiągnięty poziom zysku

Zysk netto PKO BP spadł r/r do 638,59 mln zł w I kw., konsensus: 623 mln zł

banku osiągniętego w okresie do 1 stycznia 2015 roku do 30 września 2015 roku w wysokości 1,5 mld zł.  PKO Bank Polski jest liderem polskiego sektora bankowego. Akcje banku od listopada 2004 r. notowane są na GPW. (ISBnews)  

Portfel kredytów i pożyczek PKO BP wzrósł o 2,8 mld zł w I-III kw. br.

, a depozyty terminowe spadły w analogicznym okresie o 3,8 mld zł. Na koniec III kwartału 2016 roku udziały rynkowe PKO Banku Polskiego SA (łącznie z PKO Bankiem Hipotecznym SA) w zakresie kredytów wynosiły 17,6% i były o 0,3 pkt proc. niższe w stosunku do końca 2015 roku, co było determinowane

Zysk netto PKO BP wzrósł r/r do 593 mln zł w IV kw. 2016 r.

razem banku wyniosły 266,94 mld zł na koniec 2015 r. Akcje banku od listopada 2004 r. notowane są na GPW. (ISBnews)  

Zysk netto PKO BP wzrósł r/r do 873,55 mln zł w II kw. 2016 r.,

zysku rok wcześniej. PKO Bank Polski jest liderem polskiego sektora bankowego. Aktywa razem banku wyniosły 266,94 mld zł na koniec 2015 r. Akcje banku od listopada 2004 r. notowane są na GPW. (ISBnews)  

KNF zatwierdziła prospekt emisyjny Atalu, publikacja dokumentu jutro

. "Z upoważnienia Komisji Nadzoru Finansowego (KNF) zatwierdzono prospekt emisyjny sporządzony przez Atal SA z siedzibą w Cieszynie, w związku z ofertą publiczną akcji serii E oraz zamiarem ubiegania się o dopuszczenie do obrotu na rynku regulowanym akcji serii B, C, D i E oraz praw do akcji serii E

Zysk netto PKO BP wzrósł r/r do 902 mln zł w III kw. 2017 r.

okresie I-III kw. 2017 r. wyniósł 2 039 mln zł wobec 2 171 mln zł zysku rok wcześniej. PKO Bank Polski jest liderem polskiego sektora bankowego. Aktywa razem banku wyniosły 285,57 mld zł na koniec 2016 r. Akcje banku od listopada 2004 r. notowane są na GPW. (ISBnews)  

PKO BP przyjął nowe zasady polityki dywidendowej

; PKO Bank Polski jest liderem polskiego sektora bankowego. Akcje banku od listopada 2004 r. notowane są na GPW. (ISBnews)

Wskaźnik C/I PKO BP uwzględniający podatek wzrósł do 57% w I kw.

finansowych." - czytamy także w raporcie. PKO Bank Polski jest liderem polskiego sektora bankowego. Akcje banku od listopada 2004 r. notowane są na GPW. (ISBnews)  

Akcja kredytowa PKO BP nie zmieniła się kw/kw, wskaźnik NPL spadł do 5,9%

stanu na koniec 2016 roku liczba oddziałów detalicznych ogółem zmniejszyła się o 8 placówek.  PKO Bank Polski jest liderem polskiego sektora bankowego. Aktywa razem banku wyniosły 285,57 mld zł mld zł na koniec 2016 r. Akcje banku od listopada 2004 r. notowane są na GPW. (ISBnews)  

PKO BP poprawił zysk przy wysokiej efektywności i spadku kosztów ryzyka w 2014r.

spółek z grupy Nordea, co przełożyło się na ukształtowanie efektywności działania grupy kapitałowej PKO Banku Polskiego SA, mierzonej wskaźnikiem C/I w ujęciu rocznym, na poziomie 47,1%" - napisano także w raporcie. PKO Bank Polski jest liderem polskiego sektora bankowego. Akcje banku od

Akcja kredytowa PKO BP wzrosła o 6,8% r/r w I półr., wskaźnik NPL spadł do 5,7%

koniec czerwca br. W stosunku do stanu na koniec 2016 roku liczba oddziałów detalicznych ogółem zmniejszyła się o 18 placówek. PKO Bank Polski jest liderem polskiego sektora bankowego. Aktywa razem banku wyniosły 285,57 mld zł mld zł na koniec 2016 r. Akcje banku od listopada 2004 r. notowane są na GPW

Tusk: Państwo zmniejszy udziały w PKO BP i PZU

- Rząd zamierza zmniejszyć swe udziały w największym polskim banku PKO BP SA i największym ubezpieczycielu Grupie PZU SA, zachowując jednocześnie minimum 25 proc. ich akcji, które mają gwarantować kontrolę zabezpieczającą interes publiczny - powiedział premier Donald Tusk na konferencji prasowej

Wskaźnik C/I PKO BP spadł do 47,4%, marża odsetkowa wzrosła do 3,2% w 2016 r. 

. o 2,8% oraz amortyzacji o 17,9 mln zł r/r, tj. o 2,2%" - czytamy w  raporcie.  Obciążenie grupy z tytułu tego podatku wyniosło w 2016 roku 828,9 mln zł, z czego przeważająca część przypadła na PKO BP SA (820,2 mln zł).  Według stanu na 31 grudnia 2016 roku, zatrudnienie w

PKO BP rusza z rewitalizacją Rotundy, ma umowę z wykonawcą - NDI

warszawiaków. Zachowanie tego unikalnego dziedzictwa, symbolu powojennego modernizmu, jest jednym z priorytetów planu kompleksowej rewitalizacji Rotundy. PKO Bank Polski jest liderem polskiego sektora bankowego. Aktywa razem banku wyniosły 266,94 mld zł na koniec 2015 r. Akcje banku od listopada 2004 r

Koszt ryzyka PKO BP spadł r/r do 72 pkt bazowych w I kw.

wyniósł 96,4%, a wskaźnik kredytów do stabilnych źródeł finansowania wyniósł 84,3%, co świadczy o dobrej kondycji płynnościowej grupy kapitałowej PKO Banku Polskiego SA" - czytamy także. PKO Bank Polski jest liderem polskiego sektora bankowego. Akcje banku od listopada 2004 r. notowane są na

Zysk netto PKO BP spadł r/r do 768,52 mln zł w III kw. 2016 r.

podatku od niektórych instytucji finansowych. "W rachunku wyników grupy kapitałowej PKO Banku Polskiego SA po 3 kwartałach 2016 roku suma pozycji dochodowych wyniosła 8 873,8 mln PLN i była o 1 000,4 mln zł, tj. o 12,7% wyższa niż po 3 kwartałach 2015 roku" - czytamy  w raporcie. 

Idea Bank: Należności od GetBack stanowią 0,06% sumy bilansowej grupy 

i obligacji spółki do końca dnia. Później Komisja podała, że może zdecydować o ewentualnym odwieszeniu notowań akcji i obligacji GetBack po opublikowaniu przez spółkę raportu rocznego. 16 kwietnia br. GetBack podał, że negocjuje z PKO Bankiem Polskim oraz Polskim Funduszem Rozwoju (PFR) uzyskanie

Przegląd prasy

Police nie podjęli uchwały ws. emisji akcji --Rząd przyjmie projekt noweli ustawy o biokomponentach i biopaliwach w II kw. --AC SA miało wstępnie 63,46 mln zł przychodów w I kw. 2019 r. --Trakcja ma umowę na prace na linii Racibórz - Chałupki za ok. 28 mln zł --CDRL: Wdrożenie MSSF 16 wpłynie

Prezes PKP Intercity złożył rezygnację, "to był czas przełomu"

finansowych spółek notowanych na giełdach papierów wartościowych oraz w AIG Powszechnym Towarzystwie Emerytalnym SA (obecnie Amplico PTE) jako zastępca zarządzającego portfelem akcji. Następnie pracowała w PKO Towarzystwie Funduszy Inwestycyjnych SA jako zastępca dyrektora Departamentu Zarządzania Portfelami

Wskaźnik koszty do dochodów PKO BP wzrósł do 51,3% po I półr.

końca 2014 roku, co było spowodowane wzrostem funduszy własnych w efekcie zaliczenia zysku z 2014 roku oraz brakiem wypłaty dywidendy. PKO Bank Polski jest liderem polskiego sektora bankowego. Akcje banku od listopada 2004 r. notowane są na GPW. Aktywa razem banku wyniosły 248,7 mld zł na koniec 2014

Wskaźnik C/I PKO BP wzrósł o 5,4 pkt r/r do 46,2% na koniec I kwartału

wypłacalności wyniósł 13,1%. PKO Bank Polski jest liderem polskiego sektora bankowego. Akcje banku od listopada 2004 r. notowane są na GPW. (ISBnews)  

Przegląd prasy

Pharmeny do 29,3 zł --GPW zawiesiła od dziś notowania akcji Farmacolu w związku ze squeeze-outem --DM PKO BP obniżył wycenę Orange do 4,6 zł, nadal rekomenduje 'sprzedaj' --A. Olszewski ogłosił przymusowy wykup 2,21 mln akcji Farmacolu po 52 zł/akcję --BDM podniósł wycenę Ciechu do 82,4 zł, nadal

Analitycy PKO BP optymistycznie o gospodarce

trzech miesięcy ma zyskać 5 proc. Jednym z argumentów do zakupów akcji spółek notowanych na GPW jest wypłata dywidend - w przyszłym roku stopa dywidendy szacowana jest na 4,5 proc., co zachęca do inwestycji, skoro stopy procentowe spadły do zaledwie 2,50 proc. Dlatego DM PKO BP wśród swoich faworytów ma

Agencja ISBnews przyznała nagrody Najbardziej Wiarygodnym w Polskiej Gospodarce

rozpoczęcie wartego 6,5 mld zł projektu Polimery Police. •             Piotr Krupa, prezes Kruk SA - za umiejętność dopasowania się do wyzwań rynku, który wciąż leczy rany po trudnym dla branży 2018 roku. Kruk SA rozwinął także mocno obszar

Strata netto Redanu zwiększyła się r/r do 5,92 mln zł w III kw. 2017 r.,

;Bieżąca współpraca z PKO BP SA oraz ING Bank Śląski SA finansującymi TXM SA przebiega bez zakłóceń. HSBC Bank Polska SA finansujący część modową, pomimo poprawy wyników w tym segmencie, oczekuje zmniejszenia jego zaangażowania" - podał Redan. Grupa kapitałowa Redan prowadzi działalność w zakresie

UniCredit złożył wstępną ofertę kupna banku BGŻ

w ubiegłym roku dokonał jego fuzji z Kredyt Bankiem SA, należącym wcześniej do KBC. W czerwcu zaś kontrolowany przez państwo PKO BP zdecydował się kupić polskie ramię Nordei za niemal 3 mld zł. Bank BGŻ jest od maja 2011 notowany na warszawskiej giełdzie . Na debiucie dał zarobić 4,2 proc. Resort

Przegląd informacji ze spółek

14 746 akcji spółki Pioneer Pekao Investment Management (PPIM), zapewniających 51% udział w kapitale zakładowym i w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu PPIM za cenę 138 mln euro, podał Bank Pekao.  Pekao Bank Hipoteczny wyemitował 50 000 listów zastawnych serii LZ-II-16 o łącznej

Przegląd informacji ze spółek

dzień 21 grudnia 2017 r. jako dzień pierwszego notowania w alternatywnym systemie obrotu na Catalyst 600 000 obligacji na okaziciela serii K i K1 spółki Alior Bank o łącznej wartości nominalnej 600 mln zł, poinformowała Giełda. Moody's Investors Service potwierdził ratingi PKO Banku Polskiego na

Millennium DM: Pekao dzięki fuzji z Aliorem mogłoby zawalczyć o pozycję lidera

; Bank Pekao działa od ponad 85 lat i jest jednym z największych banków Europy Środkowo-Wschodniej. Od 1998 roku akcje Pekao są notowane na warszawskiej giełdzie. Alior Bank rozpoczął działalność w listopadzie 2008 roku. Bank zadebiutował na warszawskiej giełdzie w grudniu 2012 r. Aktywa banku miały

Przegląd informacji ze spółek

spółka.  EuroRating zaprzestał prowadzenia oceny ratingowej ryzyka kredytowego spółki Asseco Poland i wycofałanadany spółce rating kredytowy w związku z wykluczeniem akcji spółki z indeksu WIG20, poinformowała agencja.  PKO Bank Hipoteczny uplasował listy zastawne o wartości 500 mln euro

Zarząd Rovese ocenia, że cena 1,42 zł w wezwaniu na akcję spółki jest godziwa

Warszawa, 01.12.2014 (ISBnews) - Zarząd Rovese ocenia, że oferowana w wezwaniu na akcje spółki cena na poziomie 1,42 zł spełnia kryterium wartości godziwej, podało Rovese w stanowisku zarządu odnośnie wezwania ogłoszonego przez FTP Galleon oraz Michała Sołowowa. Zarząd w związku z wezwaniem

Pekao jest włoski, BZ WBK hiszpański, a Getin? Zobacz, kto jest właścicielem twojego banku

Świętokrzyski S.A. Trzy lata później francuska grupa finansowa Crédit Agricole objęła 75 proc. akcji Spółki Lukas S.A.. W tym roku miała też miejsce kolejna zmiana nazwy na Lukas Bank SA, a także przeniesienie siedziby z Kielc do Wrocławia. W 2011 r. nazwę zastąpiono nową - Crédit Agricole. Cr

Przegląd informacji ze spółek

Akcjonariusze Getin Noble Banku (GNB) podjęli uchwałę w sprawie emisji akcji serii D i E po ok. 100 mln zł każda w ramach subskrypcji prywatnej, z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy, podała spółka. Cena emisyjna akcji serii D i E została ustalona na poziomie ceny

PZU przejmuje Pekao SA. Co oznacza repolonizacja banku dla klientów i inwestorów?

Pod młotek pójdzie 32,8 proc. akcji Pekao, z czego 20 proc. kupi PZU (co będzie go kosztowało 6,5 mld zł), zaś 12,8 proc. przejmie Polski Fundusz Rozwoju za 4,1 mld zł. Cena za akcję wyniesie 123 zł, a więc będzie zbliżona do obecnych giełdowych notowań papierów Pekao. "Z ziemi Włoskiej do

Giełdowe spółki wypłacą w sumie 8 mld zł dywidendy

nie wypłacą notowane na giełdzie banki, które postąpiły zgodnie z zaleceniem Komisji Nadzoru Finansowego i przeznaczyły zyski na zwiększenie kapitałów. Wyłamały się jedynie PKO BP i Noble Bank. Spośród giełdowych spółek największą dywidendę wypłaci KGHM Polska Miedź - będą to aż 2,338 mld zł

Przegląd informacji ze spółek

na jedną akcję, tj. w łącznej wysokości 24,23 mln zł, poinformowała spółka. PKO Bank Polski ocenia, że perspektywy 2016 rok, a także na cały okres strategii do 2020 roku są dobre, zaś silna pozycja kapitałowa pozwala myśleć zarówno organicznym wzroście działalności biznesowej, jak również o

Przegląd prasy

poziomu Baa2 do poziomu Baa1, podał bank. --Komisja Nadzoru Finansowgo (KNF) jednogłośnie zezwoliła na przywrócenie akcjom formy dokumentu (zniesienie dematerializacji akcji) spółce Paged SA z dniem 9 stycznia 2018 r., podał urząd. --Komisja Nadzoru Finansowego (KNF) po zasięgnięciu opinii Komitetu

Przegląd prasy

sprzedaży akcji spółek z GPW. Niektóre przeszły bez echa, ale teraz mamy kumulację tych najciekawszych Dziennik Gazeta Prawna  --Ukraińska prokuratura poprosi Polskę o pomoc prawną, by zablokować eksport węgla z Donbasu  --Tylko 1,1% osób, które zaciągnęły zobowiązanie w szwajcarskiej

Przegląd informacji ze spółek

ZPC Otmuchów, sporządzony w związku z ofertą publiczną akcji serii E oraz zamiarem ubiegania się o dopuszczenie do obrotu na rynku regulowanym akcji serii E, praw do akcji serii E oraz praw poboru akcji serii E, podała Komisja. Spółka poinformowała, że planuje opublikować prospekt 30 maja br. PKO

Przegląd informacji ze spółek

Grupa kapitałowa LPP miała wstępnie 1,8 mld zł przychodów, 103 mln zł zysku operacyjnego i 85 mln zł zysku netto w III kwartale, podała spółka. W I-III kw. przychody wyniosły ok. 4,88 mld zł, zysk operacyjny 202 mln zł, a zysk netto 141 mln zł. AC SA odnotował 8,04 mln zł jednostkowego zysku

Przegląd informacji ze spółek

Sprzedaż zrealizowana przez spółki dystrybucyjne grupy kapitałowej Inter Cars zwiększyła się o 22,1% r/r do 429,5 mln zł we wrześniu br., podała spółka. Pierwsze notowanie akcji spółki Adiuvo Investment na parkiecie głównym Giełdy Papierów Wartościowych, po przeniesieniu

Spadki na GPW. Przodował największy deweloper

członka Rady Nadzorczej - podało GTC. Alroy był przewodniczący rady spółki od 1995 roku. Po tych rewelacjach posiadacze akcji GTC przystąpili do sprzedaży akcji. Finalnie spółka potaniała ponad 11 proc. Od początku dnia kiepsko radziły sobie akcje największych banków: PEKAO SA (-4,36 proc.) i PKO BP

Przegląd prasy

--Ponad jedna czwarta kredytów z BGK, wspierających polski eksport, trafia do białoruskich importerów, którzy okazali się wyjątkowo solidni --Zygmunt Solorz, główny akcjonariusz Elektrimu, będzie silniejszy — do sprzedaży części akcji przekonał Macieja Niebrzydowskiego --Narodowy Fundusz Ochrony

Przegląd informacji ze spółek

. PKO Bank Polski nie spodziewa się wzrostu przychodów z prowizji i opłat w 2016 roku, podał bank. W związku ze wzrostem liczby klientów oznacza to spadek przychodów prowizyjnych w przeliczeniu na jednego klienta. Główni akcjonariusze Premium Food Restaurants (PFR) - właściciela marki 77 Sushi

Przegląd prasy

, a EBITDA 11 mln zł. --AmRest Holdings SE złożył wniosek do Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie (GPW) o zawieszenie notowań akcji AmRest w terminie od 4 do 8 października 2018 roku włącznie w związku ze zmianą kodu ISIN, podała spółka. --Gino Rossi odnotowało 18,64 mln zł skonsolidowanej

Tygodniowy przegląd informacji ISBtech z sektora TMT

spółki stworzą harmonogram realizacji gier na lata 2019-2021.Źródło: ISBnews Esotiq & Henderson: Oczekuje podwojenia sprzedaży w internecie w 2019 r., poinformował wiceprezes Krzysztof Jakubowski. Spółka notuje wyższą sprzedaż w e-commerce m.in. w wyniku wprowadzenia niedziel wolnych od handlu.  

Przegląd informacji ze spółek

dotyczące ewentualnej dezinwestycji przez GPW pakietu 24,79% akcji w spółce Centrum Giełdowe SA (CGSA), nieruchomości będących odrębną własnością GPW w budynku Centrum Giełdowe (CG), czy udziałów GPW w prawie własności do CG, podała giełda. Giełda Papierów Wartościowych (GPW) uzależnia decyzję o

Przegląd informacji ze spółek

jest sprzedaż walcówki miedzianej w latach 2015 i 2016. Szacunkowa wartość umowy zawiera się w przedziale 2,07-2,57 mld zł, poinformowała spółka. Skonsolidowane przychody ze sprzedaży osiągnięte w listopadzie 2014 roku przez grupę LPP SA wyniosły ok. 381 mln zł i były wyższe o około 9% w skali roku

Po porozumieniu w Grecji, USA kończy dzień na plusie

notowania spadkiem o 0,01 procent do 2351,9 punktu. 8.47 Kondycja dwóch największych banków w Polsce, PKO BP SA i Pekao SA, pozwala im obecnie wypłacić dywidendę z zysku za 2011 rok, powiedział w wywiadzie dla poniedziałkowego Parkietu zastępca przewodniczącego Komisji Nadzoru

Tygodniowy przegląd informacji ISBtech z sektora TMT

;Źródło: ISBnews R22: Akcje spółki od kilku dni są notowane w indeksie małych spółek sWIG80. Firma stawia sobie za cel awans do indeksu średnich spółek mWIG40 w ciągu 2 lat, poinformował prezes i założyciel spółki Jakub Dwernicki. Podtrzymał też deklarację odnośnie planu podwojenia skali biznesu w ciągu

Wtorek, zamknięcie: WIG20 lekko drgnął w górę

. Ostatecznie WIG20 zyskał skromne 0,3 proc. i umocnił się powyżej psychologicznej granicy 2800 pkt. Słabnący dolar miał decydujący wpływ na notowania spółek surowcowych (KGHM PKN), które od rana były na plusie. Większy wzrost indeksu blue chipów blokowała przecena kilku dużych spółek np. PKO BP oraz TP SA

Przegląd informacji ze spółek

E003B7 Sp. z o.o., spółka zależna Rafako, otrzymała zawiadomienie od Tauron Wytwarzanie o zaakceptowaniu umowy dotyczącej budowy bloku energetycznego w Elektrowni Jaworzno III oraz zgodę gwarantów tj. PKO BP, PZU i Banku Gospodarstwa Krajowego na jej zawarcie, w związku z czym spełniły się

Środa: Akcje i złoty znów cieszyły się powodzeniem

entuzjazm graczy na pozostałych parkietach nieco osłabł. Siłą napędową indeksów w Warszawie były spółki surowcowe. Ich papiery drożały, bo sprzyjało im odbicie cen na rynku surowców. Pozostałe spółki z indeksu WIG20 cieszą się znacznie mniejszym wzięciem. Były też takie, jak TP SA, PKO BP czy PZU, które

Wtorek, zamknięcie: Jeszcze Ameryka nie zginęła

zdecydowanie zmniejszyli skalę spadków - niemiecki DAX stracił 0,5 proc., a francuski CAC40 - 0,2 proc. Wśród największych spółek w Warszawie ponad 5 proc. zyskały akcje PGE, Kernela i GTC. O ponad 4,5 proc. urosły walory PKO BP i TP SA. Na rynku walutowym znowu było dość niespokojnie. Przez pierwszą część

Przegląd prasy

: Wyjście z procedury nadm. deficytu możliwe dzięki reformie emerytalnej --Taxus Fund rozpoczął kampanię na Crowdcube, myśli o GPW i Nasdaq --Akcjonariusze Altusa zdecydowali o skupie do 16,38 mln akcji własnych --DM PKO BP obniżył rekomendację GPW do 'trzymaj', wycena 51,60 zł --Ovostar zwiększył

Przegląd prasy

najszybciej --Ameryka Łacińska może stać się perspektywicznym kierunkiem dla polskich eksporterów z branży motoryzacyjnej --QubicGames, spółka związana notowanym na NewConnect funduszem Erne Ventures, w ciągu niecałych dwóch tygodni od premiery na polskim rynku gry "Geki Yaba Runner", znalazła się

Przegląd prasy

zdecydują o wypłacie 0,50 zł dywidendy na akcję 9 kwietnia --Vistal ma umowę na kontenerowe moduły hotelowe w USA za 10 mln zł brutto --Erbud wybuduje Szucha Premium Offices w Warszawie za 41,28 mln zł netto --BZ WBK ma umowę z Cardtronics na obsługę bankomatów pod marką CashZone --mDM podtrzymuje, że

Przegląd prasy

zł w III kw. 2015 r. --Energa mogła mieć 156,8-187 mln zł zysku w III kw. wg analityków (aktual.) --Indeks WIG20 spadł o 1,05% na zamknięciu w piątek --GDDKiA podpisała umowy o dofinansowanie z POIiŚ na łącznie 8 mld zł --NWZ spółki Neuca zdecydowało o skupie do 103 tys. akcji za max. 46,35 mln

Przegląd informacji ze spółek

notowania akcji Banku Gospodarki Żywnościowej (BGŻ) w związku zamiarem ogłoszenia przymusowego wykupu akcji instytucji przez BNP Paribas, podała giełda. Wybór InPost w przetargu Centrum Usług Wspólnych (CUW) został potwierdzony wyrokiem KIO (Krajowej Izby Odwoławczej), która uznała, iż firma spełnia

Jak prywatyzowano polskie banki?

. Prokuratura sprawę w końcu umorzyła, ale ówczesny premier Waldemar Pawlak wcześniej Kawalca odwołał. Zaraz potem stracił też ministra finansów Marka Borowskiego, który podał się do dymisji, bo decyzji o zwolnieniu Kawalca z nim nie skonsultowano. Na zdjęciu: Pierwsze notowanie akcji Banku Śląskiego, 25 I

Półmilionerzy z PZU. Jak pracownicy zrobili interes życia

. zł do 303 tys. zł! Po dodaniu dywidend zysk rośnie do 19 tys. i 489 tys. zł. Pracownicy PZU należą do tych, którzy najwięcej zyskali na prywatyzacji wielkich firm. Fortuny zbili również zatrudnieni w PKO BP i TP SA. Załogi PGNiG i kopalni Bogdanka na razie liczą zyski na papierze, bo ich akcje nie

Przegląd informacji ze spółek

kwietnia br. o nowej emisji akcji, podała spółka. Firma planuje pozyskać środki z emisji w wysokości maksymalnie 16 mln zł i przenieść notowania z NewConnect na główny parkiet GPW. Udział rynkowy grupy Stock obniżył się nieznacznie do 37,3% wolumenowo w Polsce w 2014 r. (z 37,6% rok wcześniej), a

Norweskie petrodolary na warszawskiej giełdzie

inwestycje w czeskie spółki. Ze spółek spoza WIG 20 norweski fundusz zainwestował w papiery AmRest, banków Handlowego i Millennium, CIECH-u, Orbisu oraz Synthosa. Największe pod względem wartości pakiety akcji norweski fundusz miał w bankach PKO BP, Pekao SA oraz w TPSA. Największe pod względem ilości

Tygodniowy przegląd informacji ISBnews z sektora TMT

- właściciela fotograficznego serwisu serwisu Shuttout.com, poinformował fundusz.  Źródło: ISBnews Merlin Group: Zawarł z Czerwoną Torebką, Funduszem Inwestycyjnym Zamkniętym Sowiniec (właściciel I) oraz Szósta – Czerwona Torebka SA sp.k. (właściciel II) jako właścicielami 100% akcji spółki Magnus

Spadki na GPW zahamowane. Złoty stabilny

bardzo szeroka, bo na wartości traci aż 60 proc. wszystkich notowanych spółek. Z największych spółek WIG20 ciągną w dół największe banki na czele z PKO BP i Pekao SA, oraz firmy surowcowe - PKN Orlen i KGHM. Sytuacja w Europie nie pomaga, bo dojrzałe giełdy notują jeszcze większe spadki niż GPW

Przegląd prasy

rentowność linii produktowych --Morawiecki: Od stycznia przyciągnęliśmy inwestycje na kwotę 250 mln euro --IMS podwyższył 2-krotnie dolny próg rekomendacji dywidendy do 60% od 2016 r. --Akcjonariusze Forte zdecydowali o wypłacie 1 zł dywidendy na akcję --KNF chce zawieszenia notowań Dreweksu i

Norweskie petrodolary na warszawskiej giełdzie

papiery AmRest, banków Handlowego i Millennium, CIECHu, Orbisu oraz Synthosa. Największe pod względem wartości pakiety akcji norweski fundusz miał w bankach PKO BP, Pekao SA oraz w TPSA. Największe pod względem ilości głosów pakiety Government Pension Fund - Global miał w Biotonie (1,49 proc. głosów) oraz

Tygodniowy przegląd wiadomości ISBnews z sektora TMT

przeznaczeniu 21,79 mln zł na dywidendę, co daje 0,42 zł na akcję, wynika z uchwał walnego.   Źródło: ISBnews PRODUKTY, WDROŻENIA, INNE Unified Factory: Chce zwiększyć liczbę realizowanych w Polsce wdrożeń platformy Customer Service Automation (CSA), zapowiedział prezes Maciej Okniński.