akcje pko sa giełda

PZU, PFR i PKO BP mają porozumienie w zw. z nabyciem pakietu Pekao

kupna przez konsorcjum PZU i PFR 32,8% akcji Pekao S.A. za łączną kwotę 10,6 mld zł. Bank Pekao działa od ponad 85 lat i jest jednym z największych banków Europy Środkowo-Wschodniej. Od 1998 roku akcje Pekao są notowane na warszawskiej giełdzie. Grupa kapitałowa Powszechnego Zakładu Ubezpieczeń SA

PKO BP uplasował euroobligacje o wartości nominalnej 400 mln CHF

, których emitentem jest PKO Bank Polski SA, o następujących parametrach: 1)           data rozliczenia transakcji (data emisji): 2 listopada 2017 r., 2)           łączna wartość nominalna: 400 000 000

Gino Rossi oczekuje od Monnari wyjaśnień ws. zajęcia komornicznego konta Simple 

; Gino Rossi wskazało, że w toku prowadzonych negocjacji z Monnari Trade dotyczących zbycia 100 % akcji Simple Creative Products ostatnim istotnym warunkiem do spełnienia było uzyskanie od PKO BP finalnej decyzji w sprawie dalszego finansowania spółki Simple po transakcji. Decyzja ta - zgodnie

TXM uzgodnił z bankami warunki finansowania na kolejne 12 miesięcy

USD) oraz na kredyt nieodnawialny (PLN, EUR i USD), wyłącznie na spłatę zadłużenia powstałego z tytułu dokonanych przez PKO BP SA wypłat z akredytyw, do kwoty 17 mln zł, - gwarancje bankowe oraz regwarancje w obrocie krajowym i zagranicznym wystawiane na zabezpieczenie zobowiązań TXM wobec

Przegląd informacji ze spółek

decyzję o rozpoczęciu procesu ubiegania się o dopuszczenie wszystkich akcji spółki na rynek regulowany Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie, a tym samym przeniesieniu notowań akcji z alternatywnego systemu obrotu na rynku NewConnect, podała spółka.  Przedsiębiorstwo Handlu Zagranicznego

Przegląd informacji ze spółek

244 402 akcji spółki Prime Car Management (PCM), co stanowi ok. 94,4% ogólnej liczby głosów na jej walnym zgromadzeniu, podało PCM, powołując się na zawiadomienie otrzymane od PKO Leasing. Immofinanz nabywa od Ghelamco Group i Madison International Realty budynek biurowy Warsaw Spire Tower o łącznej

Obroty ogółem na NewConnect spadły o 10,2% r/r do 95,28 mln zł w maju

Warszawa, 02.06.2016 (ISBnews) - Łączna wartość obrotów akcjami na rynku NewConnect w maju br. spadła o 10,2% r/r do 95,28 mln zł, podała giełda. Narastająco w okresie styczeń-maj wartość obrotów spadła o 26,2% r/r do 590,65 mln zł. Wartość obrotów akcjami w ramach arkusza zleceń na rynku

Przegląd informacji ze spółek

Decyzją rady nadzorczej oraz zarządu Giełdy Papierów Wartościowych (GPW) od 1 stycznia 2019 roku zacznie obowiązywać katalog przypadków służących ocenie spełniania przez emitentów jednego z wymogów dopuszczenia i wprowadzenia do obrotu giełdowego akcji i praw do akcji (PDA), jakim jest zgodność z

KNF: Ewentualne odwieszenie notowań GetBacku po publikacji raportu za 2017 r.

przez GetBack SA, których notowania zostały zawieszone decyzją z dnia 16 kwietnia 2018 r. zostanie podjęta po opublikowaniu przez emitenta raportu rocznego za rok 2017" - czytamy w komunikacie.  17 kwietnia Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie (GPW) zawiesiła obrót akcjami i

Przegląd prasy

zarządu Giełdy Papierów Wartościowych (GPW) od 1 stycznia 2019 roku zacznie obowiązywać katalog przypadków służących ocenie spełniania przez emitentów jednego z wymogów dopuszczenia i wprowadzenia do obrotu giełdowego akcji i praw do akcji (PDA), jakim jest zgodność z zasadami publicznego charakteru

Przegląd informacji ze spółek

zrealizowana przez spółki dystrybucyjne grupy kapitałowej Inter Cars zwiększyła się o 8,2% r/r do 872,4 mln zł w październiku 2019 r., podała spółka. Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie (GPW) postanowiła wykluczyć akcje Alchemii z obrotu giełdowego od 13 listopada, podała spółka. Akcjonariusze Kernel

Przegląd informacji ze spółek

Zarząd Budimeksu zdecydował, że zarekomenduje akcjonariuszom podjęcie decyzji o wypłacie dywidendy w wysokości 4,56 zł brutto na jedną akcję z zysku wypracowanego w 2019 roku, podała spółka. Grupa Mercor pozyskała zamówienia o wartości ok. 27,7 mln zł w kwietniu 2020 r., co oznacza

Przegląd informacji ze spółek

PKO Leasing zamierza dokonać zmiany ceny po której będą nabywane akcje Prime Car Management (PCM) od 23 maja br. do 20 zł z 23,75 zł, podało PCM. PMPG Polskie Media odnotowały 1,27 mln zł skonsolidowanej straty netto przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej w I kw. 2019 r. wobec

Skąd wziąć pieniądze na wakacje? Wielu Polakom znów grozi spirala zadłużenia

Skąd wziąć pieniądze na wakacje? Wielu Polakom znów grozi spirala zadłużenia

kolejności na wakacje warto wykorzystać te środki. Nie warto natomiast rezygnować pochopnie z wielomiesięcznych inwestycji. Giełda już odbiła, ale jeszcze nie nadrobiła strat z ostatnich miesięcy, więc nie jest to dobry czas na pozbywanie się akcji czy kończenie inwestycji w TFI. Zapożyczaj się z głową Jeśli

Prezes PKP Intercity złożył rezygnację, "to był czas przełomu"

Prezes PKP Intercity złożył rezygnację, "to był czas przełomu"

finansowych spółek notowanych na giełdach papierów wartościowych oraz w AIG Powszechnym Towarzystwie Emerytalnym SA (obecnie Amplico PTE) jako zastępca zarządzającego portfelem akcji. Następnie pracowała w PKO Towarzystwie Funduszy Inwestycyjnych SA jako zastępca dyrektora Departamentu Zarządzania Portfelami

Przegląd prasy

przejęcia giełdy w Bratysławie przez GPW wg gazety --Skokowa podwyżka minimalnego wynagrodzenia do 4 tys. zł może przynieść katastrofalne skutki wg przedsiębiorców i ekonomistów Parkiet --Prezes Neuki: Inwestujemy w obszar telemedycyny, mamy już umowę na usługi telekonsultacji Dziennik Gazeta Prawna

Polimex-Mostostal znów ratowany przez państwowe spółki. Minister Tchórzewski przybywa z odsieczą firm energetycznych

Polimex-Mostostal znów ratowany przez państwowe spółki. Minister Tchórzewski przybywa z odsieczą firm energetycznych

17,4 proc. akcji Polimeksu na bank Pekao SA po prawie 15 proc. mają fundusz PKO TFI i Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych PZU, a spółka ARP ma niemal 7 proc. Zobacz też: Polska gospodarka spowalnia. Kaczyński wskazuje winnych

GTC ustaliło cenę emisyjną akcji serii K na poziomie 5,47 zł za sztukę

FortyOne w Belgradzie.  Oferującym akcje GTC  jest Dom Maklerski PKO BP SA. Grupa GTC jest wiodącym deweloperem w regionie CEE i SEE, obecnie działa w Polsce, Rumunii, Chorwacji, Serbii, Bułgarii, Czechach, Rosji, na Słowacji, Węgrzech i Ukrainie. (ISBnews)

Przegląd informacji ze spółek

alternatywnym systemie obrotu na NewConnect 1 138 500 akcji zwykłych na okaziciela serii B spółki Gremi Media o wartości nominalnej 4 zł każda, poinformowała giełda. Wartość aktywów netto pod zarządzaniem Quercus Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych (TFI) wyniosła 4 792,4 mln zł na 31 października, podała

Przegląd informacji ze spółek

dzień 21 grudnia 2017 r. jako dzień pierwszego notowania w alternatywnym systemie obrotu na Catalyst 600 000 obligacji na okaziciela serii K i K1 spółki Alior Bank o łącznej wartości nominalnej 600 mln zł, poinformowała Giełda. Moody's Investors Service potwierdził ratingi PKO Banku Polskiego na

Idea Bank: Należności od GetBack stanowią 0,06% sumy bilansowej grupy 

podała także, że dane uwzględniają także obligacje wyemitowane przez EGB Investments.  17 kwietnia Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie (GPW) zawiesiła obrót akcjami i obligacjami GetBack bezterminowo na żądanie Komisji Nadzoru Finansowego (KNF). Dzień wcześniej GPW zawiesiła notowania akcji

Przegląd informacji ze spółek

14 746 akcji spółki Pioneer Pekao Investment Management (PPIM), zapewniających 51% udział w kapitale zakładowym i w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu PPIM za cenę 138 mln euro, podał Bank Pekao.  Pekao Bank Hipoteczny wyemitował 50 000 listów zastawnych serii LZ-II-16 o łącznej

Millennium DM: Pekao dzięki fuzji z Aliorem mogłoby zawalczyć o pozycję lidera

; Bank Pekao działa od ponad 85 lat i jest jednym z największych banków Europy Środkowo-Wschodniej. Od 1998 roku akcje Pekao są notowane na warszawskiej giełdzie. Alior Bank rozpoczął działalność w listopadzie 2008 roku. Bank zadebiutował na warszawskiej giełdzie w grudniu 2012 r. Aktywa banku miały

Przegląd informacji ze spółek

ZWZ spółki. Akcjonariusze Tarczyńskiego zdecydowali na walnym zgromadzeniu o przeznaczeniu 7,38 mln zł z zysku za 2016 r., wynoszącego 11,17 mln zł, na dywidendę, co oznacza wypłatę w wysokości 0,65 zł na akcję, podano w uchwałach walnego zgromadzenia. Urząd Patentowy Stanów Zjednoczonych udzielił

Przegląd informacji ze spółek

Akcjonariusze Medicalgorithmics zdecydowali o przeznaczeniu na wypłatę dywidendy 7,21 mln zł tj. 2 zł na jedną akcję, podała spółka.  Merlin Group zawarł z Czerwoną Torebką, Funduszem Inwestycyjnym Zamkniętym Sowiniec (właściciel I) oraz Szósta – Czerwona Torebka SA sp.k. (właściciel

Przegląd informacji ze spółek

Sprzedaż zrealizowana przez spółki dystrybucyjne grupy kapitałowej Inter Cars zwiększyła się o 41,5% r/r do 409,6 mln zł w lutym 2016 r., podała spółka. Komisja Nadzoru Finansowego (KNF) wykluczyła bezterminowo akcje MSX Resources SA z obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez

Przegląd informacji ze spółek

dotyczące ewentualnej dezinwestycji przez GPW pakietu 24,79% akcji w spółce Centrum Giełdowe SA (CGSA), nieruchomości będących odrębną własnością GPW w budynku Centrum Giełdowe (CG), czy udziałów GPW w prawie własności do CG, podała giełda. Giełda Papierów Wartościowych (GPW) uzależnia decyzję o

Agencja ISBnews przyznała nagrody Najbardziej Wiarygodnym w Polskiej Gospodarce

społecznej odpowiedzialności biznesu. Wręczenie nagród i wyróżnień odbyło się w czwartek, 6 lutego br., w Pałacu Kultury i Nauki. Patronat honorowy nad galą pełnili Ministerstwo Rozwoju, Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie (GPW) oraz Fundacja Godła Promocyjnego "Teraz Polska"

Przegląd informacji ze spółek

wysokości 3,81 zł na jedną akcję, wynika z projektów uchwał na walne. Rada nadzorcza Getin Holding powołała na nową kadencję zarząd w niezmienionym składzie, z Piotrem Kaczmarkiem jako prezesem, podała spółka. PKO Bank Polski oraz startup Coinfirm podpisały umowę o współpracy, dzięki której bank - jako

Strata netto Redanu zwiększyła się r/r do 5,92 mln zł w III kw. 2017 r.,

;Bieżąca współpraca z PKO BP SA oraz ING Bank Śląski SA finansującymi TXM SA przebiega bez zakłóceń. HSBC Bank Polska SA finansujący część modową, pomimo poprawy wyników w tym segmencie, oczekuje zmniejszenia jego zaangażowania" - podał Redan. Grupa kapitałowa Redan prowadzi działalność w zakresie

Rząd podzielił schedę po Ministerstwie Skarbu. Wielki rozdział spółek

PGE, Enea, Energa i Tauron, koncerny paliwowe Orlen i Lotos, gazowy gigant PGNiG oraz spółki węglowe, czyli grupa tuzów warszawskiej giełdy. Wielki majątek w zeszłym roku przeszedł też pod nadzór wicepremiera, ministra rozwoju Mateusza Morawieckiego. To był bank PKO BP, Bank Gospodarstwa Krajowego

Kopex ma problem. Jeden z banków blokuje porozumienie. Będzie happy end?

zablokowane przez bank Na wszystkie działania restrukturyzacyjne podejmowane przez Kopex przychylnym okiem spoglądali analitycy. Plan przygotowany przez grupę miał też ułatwić negocjację z bankami o odblokowaniu dostępu do finansowania. Głównymi kredytodawcami Kopexu są banki: PKO BP, ING, Pekao SA, HSBC oraz

Przegląd informacji ze spółek

na jedną akcję, tj. w łącznej wysokości 24,23 mln zł, poinformowała spółka. PKO Bank Polski ocenia, że perspektywy 2016 rok, a także na cały okres strategii do 2020 roku są dobre, zaś silna pozycja kapitałowa pozwala myśleć zarówno organicznym wzroście działalności biznesowej, jak również o

Przegląd informacji ze spółek

ZPC Otmuchów, sporządzony w związku z ofertą publiczną akcji serii E oraz zamiarem ubiegania się o dopuszczenie do obrotu na rynku regulowanym akcji serii E, praw do akcji serii E oraz praw poboru akcji serii E, podała Komisja. Spółka poinformowała, że planuje opublikować prospekt 30 maja br. PKO

Przegląd informacji ze spółek

2017 r. wobec 2,37 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie (GPW) zakwalifikowała akcje 34 spółek do Listy Alertów, podała Giełda. Atende odnotowało 12,73 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki

Analitycy PKO BP optymistycznie o gospodarce

się: TP SA, PKN Orlen, Lotos, Handlowy, BRE, Millennium i Dom Development. Specjaliści z DM PKO BP wrzucili też łyżkę dziegciu do giełdowej beczki miodu. Ich zdaniem głównym ryzykiem dla naszego rynku pozostaje reforma OFE. Zwracają uwagę, że OFE mają 41 proc. wszystkich akcji znajdujących się w

Przegląd informacji ze spółek

Paribas na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. Termin zwiększenia płynności do co najmniej 12,5% został przesunięty do końca 2018 roku wobec pierwotnego terminu obowiązującego do połowy 2016 roku, zaś osiągnięcie progu 25% plus jedna akcja zostało opóźnione do końca 2020 roku wobec terminu do

Zysk netto Pekao SA w dół, ale i tak jest lepiej, niż oczekiwali analitycy

pożyczek gotówkowych, których wartość w I półroczu 2015 roku wyniosła ponad 3,1 mld zł i była aż o 23 proc. wyższa w porównaniu z I półroczem 2014 roku. Akcje banków w niełasce inwestorów Inwestorzy giełdowi ze spokojem przyjęli te dane, po godz. 10 za jedną akcję banku na warszawskiej giełdzie płacono

Play Communications ogłosiło plan przeprowadzenia IPO i debiutu na GPW

inwestorów detalicznych, uprawnionych pracowników i inwestorów instytucjonalnych w Polsce oraz ofertę za granicą skierowaną do inwestorów instytucjonalnych. "Spółka zamierza ubiegać się o dopuszczenie i wprowadzenie na rynek główny Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. wszystkich akcji

Przegląd prasy

sprzedaży akcji spółek z GPW. Niektóre przeszły bez echa, ale teraz mamy kumulację tych najciekawszych Dziennik Gazeta Prawna  --Ukraińska prokuratura poprosi Polskę o pomoc prawną, by zablokować eksport węgla z Donbasu  --Tylko 1,1% osób, które zaciągnęły zobowiązanie w szwajcarskiej

Pekao jest włoski, BZ WBK hiszpański, a Getin? Zobacz, kto jest właścicielem twojego banku

Świętokrzyski S.A. Trzy lata później francuska grupa finansowa Crédit Agricole objęła 75 proc. akcji Spółki Lukas S.A.. W tym roku miała też miejsce kolejna zmiana nazwy na Lukas Bank SA, a także przeniesienie siedziby z Kielc do Wrocławia. W 2011 r. nazwę zastąpiono nową - Crédit Agricole. Cr

Znamy listę 36 spółek i 40 serii obligacji zakwalifikowanych do krótkiej sprzedaży

Operacja krótkiej sprzedaży polega na pożyczaniu z biura maklerskiego np. akcji w celu ich sprzedaży na giełdzie. Jeśli później kurs spadnie, akcje są taniej odkupywane i zwracane na rachunek. Różnica jest zarobkiem inwestora. Takie operacje mogą być szczególnie pomocne w czasie bessy. Wcześniej

Przegląd informacji ze spółek

spółka.  EuroRating zaprzestał prowadzenia oceny ratingowej ryzyka kredytowego spółki Asseco Poland i wycofałanadany spółce rating kredytowy w związku z wykluczeniem akcji spółki z indeksu WIG20, poinformowała agencja.  PKO Bank Hipoteczny uplasował listy zastawne o wartości 500 mln euro

Przegląd prasy

K i K1 spółki Alior Bank o łącznej wartości nominalnej 600 mln zł, poinformowała Giełda. --Moody's Investors Service potwierdził ratingi PKO Banku Polskiego na poziomie A2 oraz Prime-1 dla depozytów. Perspektywa ratingu jest stabilna, podała spółka. --Komisja Nadzoru Finansowego (KNF) zaleciła

Zarząd Rovese ocenia, że cena 1,42 zł w wezwaniu na akcję spółki jest godziwa

Warszawa, 01.12.2014 (ISBnews) - Zarząd Rovese ocenia, że oferowana w wezwaniu na akcje spółki cena na poziomie 1,42 zł spełnia kryterium wartości godziwej, podało Rovese w stanowisku zarządu odnośnie wezwania ogłoszonego przez FTP Galleon oraz Michała Sołowowa. Zarząd w związku z wezwaniem

UniCredit złożył wstępną ofertę kupna banku BGŻ

w ubiegłym roku dokonał jego fuzji z Kredyt Bankiem SA, należącym wcześniej do KBC. W czerwcu zaś kontrolowany przez państwo PKO BP zdecydował się kupić polskie ramię Nordei za niemal 3 mld zł. Bank BGŻ jest od maja 2011 notowany na warszawskiej giełdzie . Na debiucie dał zarobić 4,2 proc. Resort

Przegląd prasy

izby rozliczeniowe do przeniesienia części biznesu z Londynu na kontynent Parkiet --Mabion chce w tym roku zadebiutować na zagranicznej giełdzie i pozyskać 50-100 mln USD Dziennik Gazeta Prawna --Kto zdecyduje się oszczędzać w pracowniczych planach kapitałowych (PPK), może zwiększyć swoją

Przegląd informacji ze spółek

Akcjonariusze Getin Noble Banku (GNB) podjęli uchwałę w sprawie emisji akcji serii D i E po ok. 100 mln zł każda w ramach subskrypcji prywatnej, z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy, podała spółka. Cena emisyjna akcji serii D i E została ustalona na poziomie ceny

PZU przejmuje Pekao SA. Co oznacza repolonizacja banku dla klientów i inwestorów?

Rozwoju. Czy PZU opłaci się przejęcie Pekao SA? Z punktu widzenia największego w Europie Środkowej ubezpieczyciela transakcja zakupu drugiego największego banku w kraju to ogromny wydatek i duże ryzyko. O tym, że inwestorzy tego scenariusza się boją, mogliśmy się przekonać, obserwując tonący kurs akcji

Przegląd informacji ze spółek

Zarząd Zespół Elektrowni Pątnów-Adamów-Konin (ZE PAK) podjął uchwałę o przeznaczeniu 60,9 mln zł z zysku za 2017 r. na wypłatę dywidendy co daje 1,2 zł na jedną akcję, poinformowała spółka. Skonsolidowane przychody ze sprzedaży towarów osiągnięte w kwietniu 2018 roku przez Grupę Kapitałową

Przegląd informacji ze spółek

, poinformował prezes PKO BP Zbigniew Jagiełło. EuroRating obniżył perspektywę ratingu kredytowego spółki Lubelski Węgiel Bogdanka do negatywnej ze stabilnej, utrzymując sam rating na poziomie BBB, podał EuroRating. Work Service wypłaci dywidendę z zysku za 2014 r. w wysokości 0,16 zł na akcję, podała

Jacek Rostowski: Zakup BZ WBK może osłabić PKO BP

zmierzające do odkupienia od irlandzkiej grupy AIB 70 proc. akcji BZ WBK. Termin składania ofert mija w końcu czerwca. Osłabieni kryzysem finansowym Irlandczycy wystawili na sprzedaż bank wyceniany przez giełdę na 14,4 mld zł. PKO BP jesienią przeprowadził emisję akcji o wartości 5 mld zł. - Warto kupić BZ

Przegląd informacji ze spółek

Sprzedaż zrealizowana przez spółki dystrybucyjne grupy kapitałowej Inter Cars zwiększyła się o 22,1% r/r do 429,5 mln zł we wrześniu br., podała spółka. Pierwsze notowanie akcji spółki Adiuvo Investment na parkiecie głównym Giełdy Papierów Wartościowych, po przeniesieniu

Giełdowe spółki wypłacą w sumie 8 mld zł dywidendy

nie wypłacą notowane na giełdzie banki, które postąpiły zgodnie z zaleceniem Komisji Nadzoru Finansowego i przeznaczyły zyski na zwiększenie kapitałów. Wyłamały się jedynie PKO BP i Noble Bank. Spośród giełdowych spółek największą dywidendę wypłaci KGHM Polska Miedź - będą to aż 2,338 mld zł

Analitycy zaskoczeni, PKO BP chce wyemitować aż... 650 mln nowych akcji. Kurs w dół

Zwyczajne walne zgromadzenie (ZWZ) PKO BP zdecyduje 30 czerwca o emisji akcji do 650 mln, wynika z projektów uchwał. Obecnie kapitał banku dzieli się na 1 mld akcji serii A-C. Bank proponuje też wypłacić w formie dywidendy prawie cały ubiegłoroczny zysk. Kurs spada, analitycy są tymi informacjami

Przegląd prasy

; --W związku ze spełnieniem wszystkich warunków formalnych nastąpiło przeniesienie 75% udziałów w spółce Lawrence David Limited - jednego z głównych producentów naczep na rynku brytyjskim - na Wielton SA, podał Wielton.  --Spłaty z posiadanych przez Giełdę Praw Majątkowych

NWZ GPW uchwaliło zmiany statutu przed wejściem spółki na giełdę

Skarbu Państwa w GPW SA w przyszłości" - czytamy w komunikacie. NWZ wyraziło również zgodę na ubieganie się o dopuszczenie akcji GPW do obrotu na rynku regulowanym, dematerializację akcji GPW, rejestrację akcji w depozycie papierów wartościowych oraz zawarcie stosownych umów mających na celu

Spadki na GPW. Przodował największy deweloper

członka Rady Nadzorczej - podało GTC. Alroy był przewodniczący rady spółki od 1995 roku. Po tych rewelacjach posiadacze akcji GTC przystąpili do sprzedaży akcji. Finalnie spółka potaniała ponad 11 proc. Od początku dnia kiepsko radziły sobie akcje największych banków: PEKAO SA (-4,36 proc.) i PKO BP

Przegląd prasy

--Ponad jedna czwarta kredytów z BGK, wspierających polski eksport, trafia do białoruskich importerów, którzy okazali się wyjątkowo solidni --Zygmunt Solorz, główny akcjonariusz Elektrimu, będzie silniejszy — do sprzedaży części akcji przekonał Macieja Niebrzydowskiego --Narodowy Fundusz Ochrony

Przegląd prasy

. Chopina ma w tym roku szansę, aby na liście największych lotnisk w naszym regionie prześcignąć Pragę Parkiet --Przecena na rynku ropy mocno uderza ?w giełdy i waluty jej liczących się producentów; w 2016 r. nie mogą spodziewać się poprawy Puls Biznesu --Opracowana przez polskich naukowców

Tygodniowy przegląd informacji ISBtech z sektora TMT

: ISBnews Hawe: Komisja Nadzoru Finansowego (KNF) jednogłośnie nałożyła na spółkę karę pieniężną w wysokości 700 tys. zł oraz bezterminowo wykluczyła akcje spółki z obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie SA (GPW), podała Komisja. Wykluczenie papierów

Ryszard Krauze usuwa się w cień

publicznych zamówień informatycznych, który w Polsce po transformacji systemowej zaczął się pospiesznie rozwijać. A Prokom Software szybko stał się jednym z najważniejszych graczy na tym rynku - informatyzował m.in. TP SA i ZUS. W 1998 r. Prokom Software wszedł na warszawską giełdę i w tym samym roku magazyn

Tygodniowy przegląd informacji ISBtech z sektora TMT

pośrednio w spółce Wonga Collections, podał Urząd.  Źródło: ISBnews Indata w upadłości: Giełda Papierów Wartościowych (GPW) wykluczyła akcje z obrotu z dniem 27 marca, podała giełda.   Źródło: ISBnews Cyfrowy Polsat: Nie podjął decyzji, "czy i kiedy" będzie zwiększał

Przegląd informacji ze spółek

o 158 lokali w IV i V etapie osiedla, podała spółka. Akcjonariusze Giełdy Praw Majątkowych Vindexus zdecydowali o przeznaczeniu 1,74 mln zł na dywidendę, co oznacza wypłatę w wysokości 0,15 zł na akcję, wynika z uchwał zwyczajnego walnego zgromadzenia. Rada nadzorcza Empik Media & Fashion (EMF

Przegląd prasy

przedstawicieli tego sektora --40% Polaków przyznaje, że nie słyszało o unijnym rozporządzeniu o ochronie danych (RODO) ISBnews --Zarząd Zespół Elektrowni Pątnów-Adamów-Konin (ZE PAK) podjął uchwałę o przeznaczeniu 60,9 mln zł z zysku za 2017 r. na wypłatę dywidendy co daje 1,2 zł na jedną akcję

Tygodniowy przegląd informacji ISBtech z sektora TMT

Giełda Papierów Wartościowych (GPW): Planuje uruchomienie GPW Tech - kolejnej inicjatywy strategicznej grupy kapitałowej GPW, podała giełda. Projekt GPW Tech zakłada rozwój samodzielnej spółki technologicznej specjalizującej się w  rozwiązaniach IT dla rynku kapitałowego. Powołanie spółki GPW Tech

Banki nie ufają deweloperom. Zmniejszają kredytowanie

finansowania: emitują obligacje i akcje na giełdzie, albo pożyczają pieniądze od udziałowców. Jak trwoga, to do PKO BP Bank ten wciąż jest absolutnym liderem pod względem liczby udzielonych kredytów. W PZFD podkreślają, że bank ten zwiększył swój udział w rynku z 27 do 30 proc. Z kolei bankiem, który

Przegląd informacji ze spółek

w ciągu drogi ekspresowej S51 Olsztyn-Olsztynek za 39,6 mln zł brutto, podała spółka. Węgierski TrophyResort zadebiutuje we wtorek 21 kwietnia 2015 r. na rynku NewConnect, podała giełda. PKO Bank Polski sfinalizował proces przejmowania części aktywów skandynawskiej grupy Nordea AB w

Tygodniowy przegląd informacji ISBtech z sektora TMT

miesiącach. Dodatkowo sprzyjają nam zmiany rynkowe, w tym dynamiczny wzrost e-commerce oraz wzajemne przenikanie się kanałów dotarcia do klientów." – komentuje Tomasz Pakulski, dyrektor zarządzający spółki Vercom SA. System Redlink Mobile Push ma intuicyjny panel, który pozwala marketerom

Norweskie petrodolary na warszawskiej giełdzie

inwestycje w czeskie spółki. Ze spółek spoza WIG 20 norweski fundusz zainwestował w papiery AmRest, banków Handlowego i Millennium, CIECH-u, Orbisu oraz Synthosa. Największe pod względem wartości pakiety akcji norweski fundusz miał w bankach PKO BP, Pekao SA oraz w TPSA. Największe pod względem ilości

Jak prywatyzowano polskie banki?

ostatecznie ustąpił pod naciskami Komisji Europejskiej. Pozostałe 200 oddziałów BPH należy obecnie do GE Money. Na zdjęciu: Fuzja banków BPH i Pekao SA, grudzień 2007 r. W 1997 r. na giełdzie zadebiutowały akcje Banku Handlowego - jednego z najstarszych banków w Polsce, z historią sięgającą 1870 roku. W

Norweskie petrodolary na warszawskiej giełdzie

papiery AmRest, banków Handlowego i Millennium, CIECHu, Orbisu oraz Synthosa. Największe pod względem wartości pakiety akcji norweski fundusz miał w bankach PKO BP, Pekao SA oraz w TPSA. Największe pod względem ilości głosów pakiety Government Pension Fund - Global miał w Biotonie (1,49 proc. głosów) oraz

Wtorek, zamknięcie: WIG20 lekko drgnął w górę

. Zyskali potężnego sojusznika w postaci słabnącego dolara. To zawsze dobra wiadomość dla rynków akcji, bo wskazuje na spadek ryzyka inwestycyjnego i przekłada się bezpośrednio na notowania surowców, głównie ropy naftowej i miedzi. Im słabszy był we wtorek dolar, tym lepsza była koniunktura na giełdach

Tygodniowy przegląd informacji ISBtech z sektora TMT

opłaty za SMSy przychodzące od Play, Orange i T-Mobile – Parkiet Źródło: Trigon GIEŁDA, EMISJE, M&A  DataWalk: Ustalił ostateczną cenę emisyjną akcji serii M w transzy detalicznej (do 200 tys. akcji) na 22 zł za jedną i rozpoczął zapisy, podała spółka. Zapisy w transzy detalicznej

Wtorek, zamknięcie: Jeszcze Ameryka nie zginęła

zdecydowanie zmniejszyli skalę spadków - niemiecki DAX stracił 0,5 proc., a francuski CAC40 - 0,2 proc. Wśród największych spółek w Warszawie ponad 5 proc. zyskały akcje PGE, Kernela i GTC. O ponad 4,5 proc. urosły walory PKO BP i TP SA. Na rynku walutowym znowu było dość niespokojnie. Przez pierwszą część

Banki centralne rzucają komercyjnym koło ratunkowe

SA i PKO BP, które choć mają solidne wyniki i żadnych obligacji greckich, to też były wcześniej wyprzedawane przez inwestorów na fali kryzysu całej branży. Szybko jednak na giełdach przyszło opamiętanie, że pomoc banków centralnych jest tylko doraźnym sposobem walki z kryzysem finansowym i nie

Przegląd prasy

PZU będziemy rozważać przejęcie zarówno Pekao SA, jak i Raifeisena --Niemal 2,2 mld zł zainwestowały kopalnie w profilaktykę zagrożeń w ciągu ostatnich dwóch lat wg gazety Puls Biznesu --Piąty pod względem wielkości dystrybutor odzieży w USA - Forever 21 otworzy w Polsce 3 pierwsze sklepy w III

Tygodniowy przegląd informacji ISBtech z sektora TMT

Szwajcarii. W toku są dalsze negocjacje z partnerami z Europy. Restart PKO Bank Polski Ekstraklasy zaplanowano na 29 maja. Źródło: spółka  Schneider Electric, AVEVA: Ogłosili poszerzenie swojego dotychczasowego partnerstwa. Celem współpracy jest dostarczanie innowacyjnych rozwiązań dla rynku

Tygodniowy przegląd informacji ISBnews z sektora TMT

, podał Urząd.  Źródło: ISBnews Sare: Przedstawi nową strategię do końca stycznia 2017 r., podała spółka.  Źródło: ISBnews Asseco Central Europe: Uzyskało potwierdzenie, że wniosek o udzielenie zezwolenia na przywrócenie akcjom formy dokumentu (zniesienie dematerializacji akcji) został

Przegląd informacji ze spółek

. Debiut praw do akcji (PDA) spółki na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie jest planowany na 8 stycznia 2015 r. Grupa Lotos zawarła umowy na sprzedaż paliw płynnych w 2015 roku do Statoil Fuel & Retail Polska o wartości ok. 3,23 mld zł netto oraz Lukoil o wartości ok. 269 mln zł netto, podała

Półmilionerzy z PZU. Jak pracownicy zrobili interes życia

. zł do 303 tys. zł! Po dodaniu dywidend zysk rośnie do 19 tys. i 489 tys. zł. Pracownicy PZU należą do tych, którzy najwięcej zyskali na prywatyzacji wielkich firm. Fortuny zbili również zatrudnieni w PKO BP i TP SA. Załogi PGNiG i kopalni Bogdanka na razie liczą zyski na papierze, bo ich akcje nie

Czwartek, zamknięcie: Nie pomaga Bernanke ani Buffett

KGHM, Pekao SA oraz PKO BP, zaś hamulcowymi np. krajowe firmy energetyczne. Dużym wzięciem cieszyły się też akcje TVN, kurs urósł o 10 proc., bo pojawiły się informacje, że niemiecki RTL jest zainteresowany przejęciem stacji. Nadzieje związane z wystąpieniem szefa Fed Bena Bernankego są rozbudzone i

Tygodniowy przegląd informacji ISBtech z sektora TMT

dotychczasowej produkcji Kool2Play- gry Uragan. Źródło: spółka Pyramid Games: Zakończył subskrypcję prywatną akcji. W ramach subskrypcji objętych zostało 50 tys. akcji serii D, a spółka pozyskała 1 mln zł. Źródło: spółka PRODUKTY, WDROŻENIA, INNE Krajowa Izba Rozliczeniowa (KIR), PKO Bank Polski: Podjęły

Przegląd informacji ze spółek

trwałych w wysokości ok. 2,7 mld zł, podała spółka. JSW dokonała też odpisu w związku z reklasyfikacją akcji Spółki Energetycznej "Jastrzębie" (SEJ). Kopex otrzymał z ING Banku Śląskiego i PKO Banku Polskiego pisma zawiadamiające o naruszeniu umów i zablokowaniu dostępu do limitów kredytowych

Tłusty dzień dla złotego i akcji

automatu idą w górę z powodu taniejącego dolar. zwyżce WIG20 pomagają też największe banki na czele z PKO BP i Pekao SA. Outsiderami są: PBG i PGE. 10.10 Ciąg dalszy dobrych wiadomości dla złotego i giełdy. Wzrost PKB w I kw. wyniósł 4,4 proc., czyli dokładnie tyle, ile przewidywali analitycy, ale

Co zrobić z akcjami PZU? Sprzedać czy czekać i liczyć na zysk

Mamy za pasem największą ofertę publiczną w 19-letniej historii warszawskiej giełdy. Skarb państwa i holenderskie Eureko, wychodzące z inwestycji w PZU, sprzedały akcje ubezpieczyciela warte blisko 8,1 mld zł. Minister skarbu Aleksander Grad osiągnął swój cel: budowę "akcjonariatu

Tygodniowy przegląd informacji ISBtech z sektora TMT

największą siecią salonów, oferujących rozwiązania Apple w Polsce.  Źródło: spółka Movie Games: Promuje swoje produkcje, przez cały sierpień i wrzesień, biorąc udział w targach międzynarodowych od China Joy w Szanghaju, przez europejski Gamescom w Kolonii, aż po PAX Seattle. Źródło: spółka GIEŁDA

Tygodniowy przegląd informacji ISBtech z sektora TMT

raporcie.    Źródło: ISBnews GIEŁDA, EMISJE, M&A  Qumak: Zawarł z PKO Parasolowym Funduszem Inwestycyjnym Otwartym działającym w ramach subfunduszy (inwestorem) umowę inwestycyjną dotyczącą dofinansowania spółki, podał Qumak. Na jej mocy PKO Parasolowy FIO obejmie do 4,37 mln akcji

Spadki na GPW zahamowane. Złoty stabilny

bardzo szeroka, bo na wartości traci aż 60 proc. wszystkich notowanych spółek. Z największych spółek WIG20 ciągną w dół największe banki na czele z PKO BP i Pekao SA, oraz firmy surowcowe - PKN Orlen i KGHM. Sytuacja w Europie nie pomaga, bo dojrzałe giełdy notują jeszcze większe spadki niż GPW

Po porozumieniu w Grecji, USA kończy dzień na plusie

Spółki Węglowej SA (JSW) do "sprzedaj" z "trzymaj" i cenę docelową dla akcji tej firmy do 94 z 97 złotych, podał w poniedziałek bank, w raporcie datowanym na 10 lutego. W osobnym raporcie także z 10 lutego Societe obniżył cenę docelową PKN Orlen SA do do 34 złotych z 37,8 złotego

Tygodniowy przegląd informacji ISBtech z sektora TMT

"bardzo trafiona", a preordery "idą bardzo dobrze", poinformował prezes CD Projektu Adam Kiciński. Źródło: ISBnews Giełda Papierów Wartościowych: Zdecydowała o rozpoczęciu projektu mającego na celu przeprowadzenie prac badawczo-rozwojowych w zakresie budowy własnego systemu

Przegląd prasy

wzrósł o 1,29% na zamknięciu w piątek --Spółka zależna Trakcji ma umowę o wartości 134,7 mln zł netto --KUKE: Eksport wzrósł o 6,3% r/r w lipcu, zwiększy się o 10,8% w całym roku --MG oczekuje przyspieszenia wzrostu PKB w II poł. 2015 r. --PZ Cormay przydzielił wszystkie akcje serii K w ramach oferty

BZ WBK bierze Kredyt Bank. Złoty pręży muskuły

wypowiedzi kursy akcji PKO BP i PZU poleciały w dół. Sprawdź: Kurs akcji PZU i kurs PKO BP Godz. 16:42 Minister skarbu Mikołaj Budzanowski powiedział, że jego resort prowadzi też bardzo intensywną prywatyzację poprzez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie. "Czego dowodem była

Przegląd informacji ze spółek

Warszawie (GPW) podjął uchwały w sprawie zawieszenia obrotu akcjami spółek Drewex oraz B3System - od dziś do 31 maja 2016 r. włącznie, na wniosek Komisji Nadzoru Finansowego (KNF), podała giełda. W obliczu niekorzystnych trendów rynkowych, Action intensywnie optymalizuje koszty i koncentruje się na

Tygodniowy przegląd informacji ISBnews z sektora TMT

- właściciela fotograficznego serwisu serwisu Shuttout.com, poinformował fundusz.  Źródło: ISBnews Merlin Group: Zawarł z Czerwoną Torebką, Funduszem Inwestycyjnym Zamkniętym Sowiniec (właściciel I) oraz Szósta – Czerwona Torebka SA sp.k. (właściciel II) jako właścicielami 100% akcji spółki Magnus

Prywatyzujmy, bo na rynku są pieniądze! Co idzie pod młotek?

prywatyzacyjnych dochodów niż sprzedaż spółek bezpośrednio inwestorom strategicznym. Przez giełdę czy strategicznemu? Obydwa sposoby prywatyzacji mają zalety i wady. Za pierwszą formą sprzedaży przemawia przejrzystość oferty publicznej i wyznaczenie wyceny akcji przez rynek, za drugą zdobycie przez prywatyzowaną

Fundusze inwestycyjne dla początkujących

Polityki Pieniężnej obniża stopy procentowe. Zbiega się to najczęściej ze spadkami cen akcji na giełdach - kiedy gospodarka przeżywa zastój. Dlatego podczas giełdowej bessy warto mieć środki właśnie w funduszu obligacji. W czasie ożywienia gospodarczego ponadprzeciętne zyski notują fundusze pozwalające