akcje pko bp wyniki

Przegląd prasy

TCL w 12 krajach --Wasz Sklep Spar liczy na wzrost liczby sklepów sieci do 400 w ciągu 4 lat  --PKO BP: Wynik z odsetek będzie niższy o 50-60 mln zł/kw. w zw. z małym TSUE --Akcja kredytowa PKO BP wzrosła o 6,4% r/r, wskaźnik NPL: 4,1% w 2019 r. --Archicom zakłada sprzedaż 1 500-1

PKO BP jest w stanie osiągnąć 4 mld zł zysku netto, oczekiwane przez rynek w br.

zdarzenia jednorazowe - powinien taki zysk osiągnąć. My od 37 kwartałów prezentujemy wyniki zgodne z oczekiwaniami rynku. Myślę, że nic nie stoi na przeszkodzie, by ten wynik zgodny z oczekiwaniami rynku dowieźć" - powiedział Jagiełło.  PKO BP odnotował 862 mln zł skonsolidowanego zysku netto

Prezes PKO BP: Zysk razem z podatkiem bankowym sięgnąłby 4,5 mld zł w tym roku

rynku, PKO BP będzie wypłacał dywidendę procentowo wyższą niż za 2017 r. "W połowie ubiegłego roku mówiłem, że oczekuję wzrostu gospodarczego 'na piątkę' i kolejne kwartały potwierdziły, że gospodarka rozwija się w dużym tempie. W ślad za dobrą koniunkturą wyniki nasze i innych banków były i

PKO BP nie spodziewa się istotnego wzrostu rezerw w 2021 roku

244 mln zł więcej r/r.  Bank podał, że wyższy wynik był determinowany głównie wzrostem wolumenów, przy niższym poziomie stóp procentowych. Mazur poinformował, że wraz z nadejściem pandemii bank dostosował swoje modele ryzyka do otaczającej sytuacji. PKO BP jest gotowy na bezpieczną

PKO BP: Prawdziwy wzrost kosztu ryzyka sektor zanotuje dopiero w 2021 r.

wydaje się, że jesteśmy na taką sytuację dobrze przygotowani" - podkreślił wiceprezes. PKO BP podał dziś, że koszt ryzyka wyniósł 0,82% w I kw. wobec 0,56% rok wcześniej. Bez wpływu COVID-19 koszt ryzyka wyniósłby 0,48%. Wynik z tytułu odpisów kredytowych i utraty wartości wyniósł 579 mln zł w I

Proces połączenia PKO TFI z Gamma TFI został zakończony

KBC Asset Management NV za pośrednictwem PKO BP Finat. W marcu tego roku zakończył się proces rebrandingu spółki, w wyniku którego przejęty podmiot zyskał nową nazwę - Gamma TFI. Dopełnieniem procesu akwizycji jest połączenie obu towarzystw funduszy inwestycyjnych działających w ramach jednej grupy

Sprzedaż PKO Leasing wzrosła o 10% r/r do rekordowych ponad 10 mld zł w 2019 r.

Warszawa, 03.02.2020 (ISBnews) - Grupa PKO Leasing osiągnęła rekordowy wynik sprzedaży o wartości ponad 10 mld zł w 2019 r., podała spółka. Oznacza to wzrost o 10% r/r. Kluczowymi segmentami wpływającymi na sprzedaż w grupie są samochody osobowe do 3,5 tony oraz maszyny i urządzenia "

PKO BP jest zainteresowany oddziałem w Londynie, ale na paszporcie europejskim

paszporcie europejskim. Tymczasem otrzymaliśmy od regulatora brytyjskiego informacje, że w obecnej sytuacji można postawić duży bank, co w naszej ocenie nie ma sensu biznesowego" - powiedział Jagiełło podczas konferencji z okazji CEE Capital Markets Conference - Londyn 2019 organizowanego przez PKO BP

PKO BP przeprowadzi emisję obligacji dla Olsztyna na kwotę 90,5 mln zł

Warszawa, 22.11.2018 (ISBnews) - PKO Bank Polski zorganizuje emisję obligacji komunalnych na kwotę 90,5 mln zł dla miasta Olsztyn. Udział banku w zakresie emisji obligacji komunalnych to ponad 40%, co odpowiada obligacjom o wartości 8 mld zł, podał bank. W umowie PKO BP zobowiązuje się do

BSC Drukarnia Opakowań: Cena w wezwaniu podwyższona do 40,5 zł za akcję

procesu delistingu bez przymusowego wykupu akcji akcjonariuszy mniejszościowych, wynika z komunikatu. Pod koniec lutego br. akcjonariusze mniejszościowi BSC Drukarni Opakowań, w tym Rockbridge Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych, PKO BP Bankowy Otwarty Fundusz Emerytalny reprezentowany przez PKO BP

Grupa PKO BP sprzedała najwięcej kredytów hipotecznych w sektorze w II kw. br.

komunikacie.  Według PR News, w II kw. br. grupa PKO BP utrzymała pierwszą pozycję w nowej sprzedaży kredytów hipotecznych z wynikiem 4 mld zł.  Wartość portfela kredytów hipotecznych PKO Bank Hipotecznego przekroczyła 20 mld zł na koniec wrzerśnia, zaś od początku tego roku zwiększyła się 

PKO BP utworzył 63 mln zł rezerwy w związku z postępowaniem przed UOKiK

, które obciążą wyniki banku w II kwartale br., podał PKO BP.  "Powyższe postępowanie dotyczy praktyki polegającej na:  1) informowaniu konsumentów o zmianach warunków umów, dotyczących świadczenia usług płatniczych - za pośrednictwem bankowości elektronicznej, oraz  2

PKO TFI: Sprzedaż netto funduszy wyniosła 4,6 mld zł w 2017 r. 

połową 2018 r. jest przeprowadzenie fuzji zakupionej przez grupę PKO BP spółki KBC TFI, poinformował prezes PKO TFI Piotr Żochowski.  "Sprzedaż netto naszych funduszy w 2017 roku na poziomie 4,6 mld zł netto to najlepszy wynik sprzedażowy od ponad 5 lat. Z kolei aktywa na

Biomed-Lublin odstąpił od przeprowadzenia oferty akcji serii R

wynoszącej 0,1 zł. Jednocześnie, ze względu na odstąpienie od przeprowadzenia oferty akcji serii R, zarząd rozwiązał umowę plasowania akcji zawartą pomiędzy spółką a PKO Bank Polski Oddział - Biuro Maklerskie w Warszawie (BM PKO BP). Z uwagi na rozwiązanie umowy plasowania akcji nie weszło w życie

PKO BP przedstawi wysokość rezerw na tzw. duże TSUE w 2020 r. 

Warszawa, 07.11.2019 (ISBnews) - PKO Bank Polski przestawi wysokość rezerw na tzw. duże TSUE wraz z prezentacją wyników za IV kwartał i cały 2019 rok, tj. w 2020 r. Bank prowadzi obecnie dyskusje z audytorami dotyczące wpływu tego wyroku i ocenia, że w kwestii tworzenia rezerw są oni bliscy

PKO BP miał 804 mln zł zysku netto, 377,2 mld zł aktywów w II kw. 2020 r.

ubiegłego. Wyższy wynik był determinowany głównie wzrostem wolumenów, przy niższym poziomie stóp procentowych. Marża odsetkowa spadła o 0,17 pkt proc. r/r do poziomu 3,27% na koniec I półrocza 2020 roku. Średnie oprocentowanie należności kredytowych grupy kapitałowej PKO BP na koniec I półrocza 2020 roku

Ipopema TFI nie będzie uczestniczyć w wezwaniu na akcje BSC Drukarni Opakowań 

oraz portfeli nie będziemy uczestniczyć w wezwaniu po cenie równej 40,38 zł" - czytamy w piśmie Ipopema TFI.  Wcześniej dzisiaj, Rockbridge Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych oraz PKO BP Bankowy Otwarty Fundusz Emerytalny reprezentowany przez PKO BP Bankowy Powszechne Towarzystwo

W wezwaniu na akcje Stelmetu zawarto transakcje na 24 074 623 akcje

Warszawa, 06.11.2019 (ISBnews) - W wezwaniu na akcje Stelmetu zawarto transakcje na 24 074 623 akcje, w tym 510 115 akcji było przedmiotem transakcji zrealizowanej na GPW w Warszawie, poinformował pośredniczący w wezwaniu BM PKO BP. Nabyte w ramach wezwania akcje spółki stanowią ok. 82

GPW: Biomed-Lublin i Mercator Medical wejdą do indeksu mWIG40 po 19 VI

indeksach WIG20 oraz WIG20TR udział spółki CD Projekt zostanie ograniczony do 15%, natomiast w indeksach WIG30 oraz WIG30TR udziały spółek CD Projekt, PKN Orlen, PKO BP oraz PZU zostaną ograniczone także do 10%" - czytamy dalej. Ranking indeksów został sporządzony po sesji 22 maja 2020 r. W rankingu

PKO BP chciałby wypłacić do 50% dywidendy z zysku za 2018 r. 

) wykazały, że PKO BP jest najodporniejszym bankiem w Europie. PKO Bank Polski jest liderem polskiego sektora bankowego. Aktywa razem banku wyniosły 306,08 mld zł na koniec III kw. 2018 r. Akcje banku od listopada 2004 r. notowane są na GPW. (ISBnews)  

Strategia PKO BP na 2020-2022 zakłada większe wykorzystanie nowych technologii

mają wobec banku zarówno nasi klienci, akcjonariusze, jak i pracownicy. Razem tworzymy PKO Bank Przyszłości" - powiedział prezes Zbigniew Jagiełło, cytowany w komunikacie. Jak podał dziś rano bank, w perspektywie 2022 roku PKO BP zamierza osiągnąć rentowność kapitału własnego na poziomie 12

Przegląd prasy

101,34 mln zł jednostkowej straty netto w 2018 r. --PKO BP przedstawi wysokość rezerw na tzw. duże TSUE w 2020 r.  --MF sprzedało na przetargu zamiany obligacje za 2,66 mld zł --PKO BP ocenia, że wpływ tzw. małego TSUE na wynik odsetkowy będzie niewielki --T-Mobile potrzebuje 1,5-2 lata na

GPW: Getin Noble Bank wejdzie do indeksu mWIG40 zamiast Wawela po sesji 21 VI

indeksach WIG20 oraz WIG20TR udział PKO Banku Polskiego zostanie ograniczony do 15%, w indeksach mWIG40 i mWIG40TR udziały ING BSK i Millennium zostaną ograniczone do 10%, natomiast w indeksach WIG30 oraz WIG30TR udziały PKO BP, PKN Orlen oraz PZU zostaną ograniczone także do 10%, podano także. Ranking

PKO Leasing ogłosił wezwanie na 100% akcji PCM po 11,38 zł za szt.

Warszawa, 08.11.2018 (ISBnews) - PKO Leasing ogłosił wezwanie do zapisywania się na sprzedaż wszystkich akcji wyemitowanych przez Prime Car Management (PCM), tj. na 11 908 840 akcji, podał Dom Maklerski PKO BP jako podmiot pośredniczący. Akcje objęte wezwaniem będą nabywane po cenie 11,38 zł za

Strategia PKO BP na 2020-2022 zakłada m.in. powyżej 5 mld zł zysku netto w 2022

nadzorcza banku nie wyrazi swojego stanowiska na temat strategii, co mogłoby wprowadzić w błąd opinię publiczną" - czytamy dalej. Na początku tego miesiąca bank zapowiadał ogłoszenie 18 listopada nowych celów finansowych i wyzwań na kolejne lata. PKO BP podkreślał wówczas, że jego miary finansowe

GPW: PlayWay wejdzie do indeksu mWIG40 zamiast Medicalgorithmics po sesji 21 IX

15%, natomiast w indeksach WIG30 oraz WIG30TR udziały spółek PKO BP, PKN Orlen oraz PZU zostaną ograniczone do 10%, podano także. "W wyniku korekty portfele indeksów WIG20, WIG20TR, WIG30 oraz WIG30TR pozostaną bez zmian" - czytamy także. GPW podała, że ranking indeksów został

DM PKO BP podniósł rekomendację dla Pekao do 'kupuj', wycenę do 145 zł

zwiększenie dźwigni, a przez to także zwrotu na kapitale" - czytamy w raporcie. Analitycy DM PKO BP prognozują, że zysk netto Banku Pekao wyniesie 2 311 mln zł w 2017 roku przy wyniku odsetkowym wynoszącym 4 583 mln zł. (ISBnews)

PKO BP wybrał kolejny kraj, w którym chce otworzyć odział korporacyjny

bankiem, który jest inkubatorem biznesu. My nie wchodzimy w przedstawicielstwa, chcemy otwierać oddziały korporacyjne i realnie wspierać biznes" - podkreślił wiceprezes.  Kraczkowski powiedział, że oddziały zagraniczne PKO BP we Frankfurcie i Pradze osiągnęły zakładaną w projektach rentowność

PKO BP oczekuje wysokiego, 1-cyfrowego wzrostu rynku kredytów hipot. w 2020 r.

okresie niskiego wpływu spraw sądowych, z którymi mieliśmy do czynienia w PKO Banku Polskim w kwietniu, obserwujemy, że maj przynosi przyspieszenie. W wynikach finansowych I kwartału rozpoznaliśmy dodatkową rezerwę na ryzyko prawne wysokości 84 mln zł. Jest to efekt tego, że nasz model przesunął się o

Prezes PKO BP liczy na 1-cyfrowy wzrost zysku banku w br. bez one-offów

banków w Visa Europe, co z kolei przełożyło się pozytywnie na ich wyniki. "Gdyby pominąć skutki tych dwóch jednorazowych zdarzeń, to zysk sektora bankowego byłby w ubiegłym roku nieco gorszy niż rok wcześniej" - wskazał prezes. W 2016 r. PKO BP miał 2 874 mln zł skonsolidowanego zysku netto

PKO BP chce pozyskać 100 klientów w oddziale korporacyjnym na Słowacji w 2020 r.

podkreślił wiceprezes PKO BP, koncepcja biznesu międzynarodowego banku jest oparta o ścisłą współpracę między placówkami zagranicznymi.  "Przyjęliśmy założenie, że rozwój oddziałów zagranicznych ma służyć budowaniu dobrego wyniku banku, pogłębianiu relacji z klientami w Polsce, którzy oczekują

DM PKO BP obniżył wycenę dla Pekao do 132 zł, nadal rekomenduje 'trzymaj'

Warszawa, 29.07.2016 (ISBnews) - Analitycy Domu Maklerskiego PKO BP obniżyli cenę docelową akcji Banku Pekao do 132 zł z 148 zł i podrzymali rekomendację 'trzymaj', wynika z raportu datowanego na 22 lipca. Rekomendacja została wydana przy cenie 128,85 zł za akcję, zaś w piątek, ok

Porozumienie Poczty Polskiej i PKO BP ws. Banku Pocztowego jest bliskie - prasa

Warszawa, 23.03.2015 (ISBnews) - W najbliższych dniach dojdzie do podpisania trójstronnego porozumienia między PKO BP a Pocztą Polską i Bankiem Pocztowym, przewidującego wycofanie się PKO BP z akcjonariatu i wprowadzenie Pocztowego na giełdę, wynik z informacji "Pulsu Biznesu"

DM PKO BP obniżył zalecenie dla Handlowego do 'trzymaj', wycena w górę do 73 zł

Warszawa, 29.07.2016 (ISBnews) - Analitycy Domu Maklerskiego PKO BP obniżyli rekomendację dla Banku Handlowego do 'trzymaj' z 'kupuj' oraz podnieśli cenę docelową akcji do 73 zł z 71 zł wcześniej, wynika z raportu datowanego na 22 lipca. Rekomendacja została wydana przy cenie 69,20 zł za

DM PKO BP podniósł wycenę Cyfrowego Polsatu do 29 zł, nadal rekomenduje 'kupuj'

Warszawa, 30.09.2016 (ISBnews) - Analitycy Domu Maklerskiego PKO BP podnieśli cenę docelową akcji Cyfrowego Polsatu do 29 zł z 26,1 zł i podtrzymali rekomendację "kupuj", wynika z raportu datowanego na 23 września. Rekomendacja została wydana przy cenie 25,43 zł, zaś w piątek około

KNF chce podnieść PKO BP bufor innej instytucji o znaczeniu systemowym do 1%

raporcie, podano także. KNF 20 grudnia ub. roku zaleciła PKO BP - jako innej instytucji o znaczeniu systemowym - utrzymywanie bufora w niezmienionej wysokości 0,75% łącznej kwoty ekspozycji na ryzyko.  PKO Bank Polski jest liderem polskiego sektora bankowego. Aktywa razem banku wyniosły

DM PKO BP podniósł rekomendację dla Millennium do 'kupuj', wycena w dół do 5,3zł

Warszawa, 29.07.2016 (ISBnews) - Analitycy Domu Maklerskiego PKO BP podnieśli rekomendację dla Banku Millennium do 'kupuj' z 'trzymaj' oraz obniżyli cenę docelową do 5,3 zł z 5,6 zł, wynika z raportu datowanego na 22 lipca. Rekomendacja została wydana przy cenie 4,5 zł za akcję

Przegląd prasy

, a WTI - poniżej 33 USD --Panattoni otworzyło centrum log. DSV Solutions w Skarbimierzu dla Mondelz Int. --ZUE: Niektóre rozwiązania z czasu pandemii mogłyby zostać na rynku na stałe --ZUE jest optymistyczne co do wyników w całym 2020 r. --Akcja kredytowa PKO BP wzrosła o 8,6% r/r do 246,3

Oddział PKO BP we Frankfurcie udzielił grupie Izoblok 4,8 mln euro finansowania

Warszawa, 25.05.2017 (ISBnews) - Oddział PKO Banku Polskiego we Frankfurcie (PKO BP Niederlassung Deutschland) udzielił niemieckiej spółce zależnej Izobloku kredytu w rachunku bieżącym w wysokości 3 mln euro (12,56 mln zł) oraz kredytu inwestycyjnego z przeznaczeniem na finansowanie bieżącej

DM PKO BP obniżył rekomendację Apatora do 'trzymaj', wycenę do 30 zł

Warszawa, 07.12.2017 (ISBnews) - Analitycy Domu Maklerskiego PKO BP obniżyli rekomendację Apatora do "trzymaj" z "kupuj", a cenę docelową akcji - do 30 zł z 36 zł, wynika z raportu datowanego na 30 listopada. Rekomendacja została wydana przy cenie 28,7 zł za akcję. W

DM PKO BP obniżył wycenę Grupy AB do 35,2 zł, nadal rekomenduje 'kupuj'

Warszawa, 07.12.2017 (ISBnews) - Analitycy Domu Maklerskiego PKO BP obniżyli cenę docelową akcji Grupy AB do 35,2 zł z 38,9 zł i podtrzymali rekomendację "kupuj", wynika z raportu datowanego na 30 listopada. Rekomendacja została wydana przy cenie 30,2 zł za akcję. W środę na

PKO BP: PKO Ubezpieczenia mają 1,1 mln klientów

. Sukcesywnie wzrastająca liczba klientów i dobre wyniki spółek ubezpieczeniowych PKO potwierdzają, że ich oferta trafia w oczekiwania i zyskuje zaufanie na rynku" - dodał wiceprezes PKO BP nadzorujący Obszar Rynku Detalicznego Jan Emeryk Rościszewski. W I kwartale 2017 roku towarzystwo ubezpieczeń na

DM PKO BP rekomenduje 'kupuj' Kruka, z wyceną 211 zł

Warszawa, 10.06.2016 (ISBnews) - Analitycy Domu Maklerskiego PKO BP rozpoczęli wydawanie rekomendacji dla Kruka od zalecenia "kupuj" i wyznaczyli cenę docelową akcji na poziomie 211 zł, wynika z raportu datowanego na 3 czerwca. Rekomendacja została wydana przy cenie 187 zł, zaś

DM PKO BP obniżył rekomendację dla Synthos do 'sprzedaj', wycena w górę - 4,9 zł

Warszawa, 18.04.2017 (ISBnews) - Analitycy Domu Maklerskiego PKO BP obniżyli rekomendację dla spółki Synthos do "sprzedaj" z "kupuj" i podnieśli cenę docelową do 4,9 zł z 4,19 zł, wynika z raportu datowanego na 10 kwietnia. Rekomendacja została wydana przy cenie 5,5 zł za

Prezes PKO BP: Zysk netto za 2017 rok będzie lepszy od ubiegłorocznego 

Warszawa, 28.08.2017 (ISBnews) - PKO Bank Polski ocenia, że jego zysk netto osiągnięty w 2017 roku będzie lepszy od wyniku za 2016 rok, nawet z uwzględnieniem pozytywnego wpływu transakcji Visa Europe na ubiegłoroczny zysk, poinformował prezes Zbigniew Jagiełło.  "Uważamy, że

Sąd zarejestrował połączenie spółek leasingowych z Grupy PKO BP

listopada br. Jak zapowiadał, celem na ten rok jest wzrost aktywów finansowanych leasingiem do 8,5 mld zł i utrzymanie pozycji lidera. PKO BP poinformował 3 listopada 2016 r., że podpisał (jako gwarant) umowę z Raiffeisen Bank International (RBI) umowę zakupu 100% akcji Raiffeisen-Leasing Polska (RLPL) na

DM PKO BP podniósł rekomendację Neuki do 'trzymaj', obniżył wycenę do 249 zł

Warszawa, 17.11.2017 (ISBnews) - Analitycy Domu Maklerskiego PKO Banku Polskiego podwyższyli rekomendację dla Neuki do "trzymaj" ze "sprzedaj" i jednocześnie obniżyli cenę docelową akcji spółki do 249 zł z 300 zł, wynika z raportu datowanego na 10 listopada. 

Kalendarium ISBnews

nt. wyników  --11:00: Konferencja prasowa Monnari nt. wyników    --11:00: Konferencja prasowa PKO BP nt. wyników po I poł. 2018 r.  --12:00: Konferencja prasowa PKP Intercity nt. umowy z Alstomem   ŚRODA, 29 sierpnia --11:00: Prezentacja raportu Work Service

DM PKO BP podniósł wycenę CD Projektu do 106 zł, nadal rekomenduje 'kupuj'

Warszawa, 18.09.2017 (ISBnews) - Analitycy Domu Maklerskiego PKO BP podnieśli cenę docelową akcji CD Projektu do 106 zł z 84 zł i podtrzymali rekomendację "kupuj", wynika z raportu datowanego na 11 września. W dniu wydania rekomendacji kurs wynosił 94,65 zł. W piątek na zamknięciu

DM PKO BP podniósł rekomendację dla Grupy AB do 'kupuj', wycenę do 38,9 zł

Warszawa, 08.06.2017 (ISBnews) - Analitycy Domu Maklerskiego PKO BP podnieśli rekomendację dla akcji Grupy AB do "kupuj" z "trzymaj" oraz cenę docelową do 38,9 zł z 30 zł, wynika z raportu datowanego na 31 maja. Rekomendacja została wydana przy cenie 34,6 zł za akcję, zaś w

Kalendarium ISBnews

. wyników   --09:00: Konferencja prasowa Asseco Poland nt. wyników  --10:30: Konferencja CD Projekt nt. wyników --10:30: Konferencja prasowa Grupy Azoty nt. wyników --11:00: Konferencja prasowa Monnari nt. wyników   --11:00: Konferencja prasowa PKO BP nt. wyników po I poł. 2018

Famur i LC Corp wejdą do indeksów mWIG40 i mWIG40TR po sesji 15 grudnia

, Izo-Blok, LC Corp, Rank Progress oraz TIM" - czytamy w komunikacie. Ponadto w indeksach WIG20 oraz WIG20TR udziały spółek PKN Orlen oraz PKO BP zostaną ograniczone do 15%, natomiast w indeksach WIG30 oraz WIG30TR udziały spółek PKN Orlen, PKO BP oraz PZU zostaną ograniczone do 10%. Ranking

DM PKO BP podniósł rekomendację dla AmRestu do 'trzymaj', wycenę do 339 zł

Warszawa, 01.06.2017 (ISBnews) - Analitycy Domu Maklerskiego PKO BP podnieśli rekomendację dla akcji AmRestu do "trzymaj" ze "sprzedaj" oraz cenę docelową do 339 zł z 257 zł, wynika z raportu datowanego na 25 maja. Rekomendacja została wydana przy cenie 338,55 zł za akcję

DM PKO BP podniósł wycenę LW Bogdanka do 84,5 zł, nadal zaleca 'trzymaj'

Warszawa, 20.09.2017 (ISBnews) - Analitycy DM PKO BP podnieśli wycenę Lubelskiego Węgla Bogdanka do 84,5 zł z 77 zł i jednocześnie podtrzymali zalecenie „trzymaj", wynika z raportu datowanego na 13 września. W dniu wydania rekomendacji kurs wynosił 78,6 zł. We wtorek za akcję płacono

DM PKO BP obniżył wycenę mBanku do 314 zł i utrzymał rekomendację 'trzymaj'

Warszawa, 29.07.2016 (ISBnews) - Analitycy Domu Maklerskiego PKO BP obniżyli wycenę dla akcji mBanku do 314 zł z 331 zł i utrzymali rekomendację 'trzymaj', wynika z raportu datowanego na 22 lipca. Rekomendacja została wydana przy cenie 311,05 zł za akcję, zaś w piątek, ok. godz.10.00 kurs

DM BOŚ obniżył rekomendację PKO BP do 'trzymaj', wycena w górę do 31,2 zł

Warszawa, 08.02.2017 (ISBnews) - Analitycy Domu Maklerskiego BOŚ obniżyli rekomendację PKO BP do "trzymaj" z "kupuj", jednocześnie podnosząc 12-miesięczną wycenę o 10% do 31,2 zł, wynika z raportu datowanego na 31 stycznia. "6 marca bank opublikuje swoje wyniki za IV kw

Fuzja operacyjna PKO Leasing i RLPL zaplanowana na listopad br.

ekspansji" - powiedział Papierski podczas konferencji.  PKO BP poinformował 3 listopada 2016 r., że podpisał (jako gwarant) umowę z Raiffeisen Bank International (RBI) umowę zakupu 100% akcji Raiffeisen-Leasing Polska (RLPL) na rzecz PKO Leasing. Uzgodniona w transakcji cena za 100% akcji w RLPL

GPW zaprezentowała portfel indeksu WIG-ESG

Warszawa, 23.08.2019 (ISBnews) - Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie (GPW) podała portfel indeksu WIG-ESG, począwszy od sesji  3 września 2019 r., podano w komunikacie. Spółki z największą wagą w indeksie to: PKO BP 10,0000 udziału proc.; PZU 10,0000; PKN Orlen 8,5526; Pekao

Przegląd informacji ze spółek

detalicznego w Azji dla klientów indywidualnych (B2C), podała spółka.  Ubezpieczenia komunikacyjne PKO Banku Polskiego (PKO BP) są dostępne w aplikacji mobilnej IKO, od kilku tygodni można je kupić również poprzez iPKO, podał bank. To jeden z najprostszych sposobów zakupu ubezpieczenia OC, AC, NNW i Car

PKO BP ma wyłączność na negocjacje ws. zakupu Raiffeisen-Leasing Polska

Warszawa, 21.09.2016 (ISBnews) - PKO Bank Polski złożył wiążącą oferty nabycia 100% akcji Raiffeisen-Leasing Polska (RBPL) od Raiffeisen Bank International (RBI) i zawarł porozumienie o prowadzeniu negocjacji na zasadzie wyłączności, podał bank. "W wyniku złożenia przez bank tzw. wiążącej

DM PKO BP podniósł wycenę LW Bogdanka do 58 zł, nadal rekomenduje 'trzymaj'

Warszawa, 07.09.2016 (ISBnews) - Analitycy Domu Maklerskiego PKO BP podnieśli cenę docelową akcji Lubelskiego Węgla Bogdanka  do 58 zł z 39 zł i podtrzymali rekomendację "trzymaj", wynika z raportu datowanego na 31 sierpnia. Rekomendacja została wydana przy cenie 56,99 zł, zaś w

PKO BP zakłada utrzymanie pozytywnych trendów w drugiej części br. 

Warszawa, 28.08.2017 (ISBnews) - PKO Bank Polski oczekuje, że II połowa roku przyniesie kontynuację pozytywnych trendów w działalności biznesowej banku, poinformował wiceprezes Bartosz Drabikowski.  "Bardzo nas cieszy silna poprawa wyników biznesowych, szczególnie, że są one

DM PKO BP obniżył rekomendację MOL do 'trzymaj', wycenę do 3 250 HUF

Warszawa, 12.12.2017 (ISBnews) - Analitycy Domu Maklerskiego PKO BP obniżyli rekomendację MOL do "trzymaj" z "kupuj", a cenę docelową akcji - do 3 250 HUF z 3 398 HUF, wynika z raportu datowanego na 5 grudnia. Rekomendacja została wydana przy cenie 2 994 HUF za akcję. W

Przegląd informacji ze spółek

Fundusz Emerytalny reprezentowany przez PKO BP Bankowy Powszechne Towarzystwo Emerytalne - akcjonariusze mniejszościowi BSC Drukarni Opakowań - uznali cenę zaproponowaną w wezwaniu na akcje tej spółki ogłoszonym przez A&R Carton i Colorpack, wynoszącą 40,38 zł za akcję za nieodzwierciedlającą wartości

DM PKO BP obniżył rekomendację dla ING BSK do 'trzymaj', wycenę w górę do 129 zł

Warszawa, 29.07.2016 (ISBnews) - Analitycy Domu Maklerskiego PKO BP obniżyli rekomendację dla ING BSK do 'trzymaj' z 'kupuj' oraz podnieśli cenę docelową do 129 zł ze 123 zł, wynika z raportu datowanego na 22 lipca. Rekomendacja została wydana przy cenie 127 zł za akcję, zaś w piątek, ok

Przegląd informacji ze spółek

dywidendę, co oznacza wypłatę 9,5 zł na akcję, wynika z projektów uchwał na walne. Skonsolidowany zysk netto Stalproduktu wyniósł 78,48 mln zł w I półroczu 2020 r. w porównaniu do 137,28 mln zł, stanowiących średnią wyników z I półrocza 2018 i 2019 roku, podała spółka, prezentując dane przygotowane w

DM PKO BP podniósł zalecenie Grupy Azoty do 'trzymaj', wycena w dół do 74,18 zł

Warszawa, 28.06.2016 (ISBnews) - Analitycy Domu Maklerskiego PKO BP podnieśli rekomendację dla Grupy Azoty do "trzymaj" ze "sprzedaj", a cenę docelową akcji obniżyli do 74,18 zł z 84,6 zł, wynika z raportu datowanego na 21 czerwca. Rekomendacja została wydana przy cenie za

PKO BP: Tegoroczny wynik nie będzie wsparty transakcjami jednorazowymi

mieścić się w widełkach konsensusu rynkowego. Konsensus analityków to 2 078 mln zł zysku netto.  "W grupie PKO BP każdego roku realizowaliśmy oczekiwania rynku. Kwartał po kwartale nasz wynik versus konsensus pokazuje, że mieścimy się w konsensusie. Trudno, abyśmy postanowili, by było inaczej

DM PKO BP podniósł rekomendację Handlowego do 'trzymaj', wycenę do 71 zł

Warszawa, 04.09.2017 (ISBnews) - Analitycy Domu Maklerskiego PKO BP podnieśli rekomendację dla Banku Handlowego do "trzymaj" ze "sprzedaj", a cenę docelową akcji - do 71 zł z 62 zł, wynika z raportu datowanego na 28 sierpnia. Rekomendacja została wydana przy cenie za akcję

Przegląd informacji ze spółek

wyniku czego trzy osoby zostały lekko poszkodowane (niegroźne poparzenia). Wydobycie w ścianie zostało wstrzymane, podała Jastrzębska Spółka Węglowa (JSW). Grupa kapitałowa PKO Banku Polskiego (PKO BP) wprowadziła na rynek pierwszą w Polsce bankową platformę do zakupu samochodów nowych i używanych

PKO BP oczekuje wzrostu wyniku prowizyjnego r/r w br. 

; - powiedział wiceprezes.  Wynik z odsetek wzrósł o 10,3% r/r do 7 755 mln zł w 2016 r. W samym IV kw. wynik ten wzrósł o 2,5% w skali kwartału do 2 021 mln zł.  Drabikowski podkreślił, że grupa PKO BP radzi sobie bardzo dobrze w pełnym wyzwań środowisku.  "Kontynuujemy odbudowę

Przegląd prasy

. roku --Nowy fundusz Beta ETF na indeks WIG20lev zadebiutował na GPW --PKO Bank Polski wprowadzi 1 marca Konto za Zero --PEX PharmaSequence: Rynek apteczny wzrósł o 3,5% r/r do 3,42 mld zł w styczniu --Apator rekomenduje wypłatę łącznie 1,3 zł dywidendy na akcję za 2019 r. --Pepees ma list

DM PKO BP podniósł wycenę Synthosu do 4,19 zł, nadal rekomenduje 'kupuj'

Warszawa, 21.06.2016 (ISBnews) - Analitycy Domu Maklerskiego PKO BP podnieśli cenę docelową akcji spółki do 4,19 zł z 4,16 zł i podtrzymali rekomendację "kupuj", wynika z raportu datowanego na 14 czerwca. Rekomendacja została wydana przy kursie 3,73 zł za akcję. W poniedziałek na

PKO BP zakończył proces przejęcia aktywów grupy Nordea w Polsce

akwizycji osiągną blisko 280 mln zł rocznie od 2017 roku. Główne synergie wynikają z integracji obszarów IT i funkcji wsparcia oraz sprzedaży krzyżowej (cross-sell), pozyskania nowych klientów i bancassurance w biznesie detalicznym. Wpływ na wynik finansowy netto grupy PKO BP z transakcji jest pozytywny od

Przegląd prasy

odchodzi z Pekao. Oznacza to, że w zarządzie Banku Pekao nie ma ani jednej osoby ze zgodą KNF na kierowanie instytucją finansową ISBnews --Akcjonariusze PKO BP zdecydują 26 VIII o niewypłacaniu dywidendy za 2019 r. --PKO BP: Decyzje RPP i inst. nadzoru obniżą zysk grupy o 850-900 mln zł w br. 

DM PKO BP rozpoczął rekomendowanie WPH od 'kupuj' i wyceny 45,5 zł

Warszawa, 01.07.2015 (ISBnews) - Analitycy Domu Maklerskiego PKO BP rozpoczęli wydawanie rekomendacji dla spółki Wirtualna Polska Holding (WPH) od zalecenia "kupuj" i ceny docelowej 45,5 zł, wynika z raportu datowanego na 24 czerwca. Rekomendacja została wydana przy cenie za akcję

Przegląd informacji ze spółek

. TXM w restrukturyzacji zawarł z bankami finansującymi - PKO Bankiem Polskim i ING Bankiem Śląskim - nową umowę o utrzymaniu status quo wraz z umową wprowadzającą, podała spółka. Stronami Umów są także spółki zależne TXM, które są poręczycielami umów kredytowych zawartych z PKO BP i ING BSK. Zarząd

PKO BP zadowolony z wyników I-III kw., patrzy optymistycznie na 2017 r. 

banku pozytywne.  "Jesteśmy na początku listopada, a więc już w czwartym kwartale i widzimy, że ten cały rok powinien być dobry dla naszych klientów i PKO Banku Polskiego. Wyniki są dobre, rosną wartości kredytów i depozytów. Aktywa wynoszą już ponad 270 mld zł. To jest największa suma na

PKO BP 'z optymizmem' patrzy na wyniki III kw. 2016 r.

. Zysk netto PKO BP wyniósł 874 mln zł w II kw. wobec 639 mln zł w I kw. 2016 r. Wynik z odsetek wzrósł o 3% w skali kwartału do 1 909 mln zł, zaś wynik z prowizji i opłat zwiększył się o 4,9% w skali kwartału. Wynik na działalności biznesowej zwiększył się o 17,2% w skali kwartału do 3 147 mln zł

Przegląd prasy

skarbowe o łącznej wartości 2-4 mld zł --Akcjonariusze Orbisu zdecydowali o wycofaniu akcji z obrotu na GPW --Członkowie PZPTS przekazali szpitalom pierwsze 100 tys. przyłbic medycznych --PKO BP wykupi obligacje o wart. 250 mln euro i 194,41 mln USD --C&W: Sektor biur i magazynów odporny na

Niezłe zyski PKO BP przed nowym podatkiem bankowym

netto od lipca do września (815,2 mln zł). Inwestorzy nie cieszą się z najnowszych wyników PKO BP. Notowania banku w poniedziałek rozpoczęły się na poziomach z piątkowego zamknięcia. O 12.43 traciły już 3 proc. To dużo, bo WIG 20 w tym samym czasie był na minusie ok. 1 proc. Akcje PKO BP kosztują ok. 20

PKO BP oczekuje 2-cyfrowego wzrostu przychodów do 2020 r. 

nieistotnie, a bardzo mocno wzrosną przychody" - podkreślił.  Strategia PKO BP na lata 2016-2020 zakłada osiągnięcie wskaźnika zwrotu z kapitału (ROE) na poziomie powyżej 10% oraz wskaźnika koszty do dochodów (C/I) na poziomie poniżej 45% do 2020 r., przy utrzymywaniu w tym okresie kosztów

DM PKO BP podniósł rekomendację Eurocash do 'trzymaj', wycenę do 34 zł

Warszawa, 29.08.2017 (ISBnews) - Analitycy Domu Maklerskiego PKO BP podnieśli rekomendację dla Eurocash do "trzymaj" ze "sprzedaj", a cenę docelową akcji - do 34 zł z 32 zł, wynika z raportu datowanego na 21 sierpnia. Rekomendacja została wydana przy cenie za akcję 33,42 zł

Przegląd prasy

do KNF wniosek o wycofanie akcji z obrotu na GPW --Akcjonariusze Wawelu zdecydowali o wypłacie 30 zł dywidendy na akcję --Zarząd PKO BP ze Zbigniewem Jagiełłą jako prezesem powołany na kolejną kadencję --Oferta konsorcjum Bumechu na prace za 13,46 mln zł netto wybrana przez JSW --KE proponuje

mDM obniżył rekomendację PKO BP do 'akumuluj'

 Warszawa, 12.05.2015 (ISBnews) - Analitycy Domu Maklerskiego mBanku obniżyli rekomendację dla PKO Banku Polskiego do "akumuluj" z "kupuj", wynika z raportu datowanego na 6 maja. Rekomendacja została wydana przy cenie 36,47 zł. We wtorek ok. godz. 15:30 za akcję

Monnari złożyło ponowną ofertę zakupu 100% akcji Simple od Gino Rossi

zawarcia umowy sprzedaży; 3. Uzyskanie przez sprzedającego wszystkich wymaganych zgód na sprzedaż akcji Simple, na rzecz Monnariu; 4. Podpisanie porozumienia z Bankiem PKO BP S.A. (kredytodawca Simple) odnośnie zasad dalszego finansowania Simple; 5. Rozliczenie wszelkich należności handlowych Simple

DM PKO BP obniżył wycenę dla PHN do 20,7 zł; nadal rekomenduje 'kupuj'

Warszawa, 13.10.2016 (ISBnews) - Analitycy Domu Maklerskiego PKO BP obniżyli cenę docelową dla akcji Polskiego Holdingu Nieruchomości (PHN) do 20,7 zł z 23,7 zł i podtrzymali rekomendację "kupuj", wynika z raportu datowanego na 5 października. W dniu wydania rekomendacji kurs wynosił

GPW: Alumetal i Stalprodukt zastąpią Hawe i PCM w mWIG40 po sesji 16 IX

Warszawa, 02.09.2016 (ISBnews) - W wyniku korekty kwartalnej, która zostanie przeprowadzona po sesji 16 września, portfele indeksów WIG20, WIG20TR, WIG30 oraz WIG30TR pozostaną bez zmian, natomiast udziały spółek Pekao, PKN Orlen oraz PKO BP w indeksach WIG30 oraz WIG30TR zostaną ograniczone do

DM PKO BP podniósł rekomendację Synthosu do 'kupuj', wycenę obniżył do 4,16 zł

Warszawa, 28.12.2015 (ISBnews) – Analitycy Domu Maklerskiego PKO BP podnieśli rekomendację dla akcji Synthosu do "kupuj" z "trzymaj", natomiast cenę docelową akcji obniżyli do 4,16 zł z 4,93 zł, wynika z raportu datowanego na 16 grudnia. "Ze względu na awarię

DM PKO BP podniósł rekomendację Dom Development do 'kupuj', wycenę do 85,1 zł

Warszawa, 13.06.2017 (ISBnews) - Analitycy Domu Maklerskiego PKO BP podnieśli rekomendację dla Dom Development do "kupuj" z "trzymaj", a cenę docelową akcji do 85,1 zł z 62,2 zł, wynika z raportu datowanego na 6 czerwca. Rekomendacja została wydana przy cenie 76,12 zł za

Aktywa OFE wzrosły o 0,1% m/m do 162,3 mld zł na koniec lutego

otwarte fundusze emerytalne, które średnio 85% aktywów inwestują na rynkach akcji, wypracowały w lutym zysk. Wyniósł on średnio +0,4%. "To jednak fundusze, które miały stosunkowo najmniej spółek z WIG20 w portfelu, czyli PKO BP Bankowy OFE oraz OFE PZU 'Złota Jesień' wypadły najlepiej, kończąc

Przegląd prasy

ma niemal 550 umów PPK z największymi firmami --Lewiatan: 84% przedsiębiorstw obawia się wzrostu kosztów zatrudnienia w 2020 r. --Santander BP: Ubytek wyniku odsetkowego może sięgnąć 60-70 mln zł w IV kw. --Liczba pasażerów PKP Intercity wzrosła o 5,5% do ponad 36,7 mln w I-III kw. --Ryanair

DM PKO BP obniżył rekomendację dla Grupy Azoty do 'sprzedaj' i wycenę do 55 zł

Warszawa, 14.06.2017 (ISBnews) - Analitycy Domu Maklerskiego PKO BP obniżyli rekomendację dla Grupy Azoty do "sprzedaj" z "trzymaj", a także cenę docelową akcji do 55 zł z 74,18 zł, wynika z raportu datowanego na 7 czerwca. W dniu wydania rekomendacji kurs wynosił 67,75 zł

Zaskakująco dobre wyniki banków. PKO BP zarobił więcej mimo podatku bankowego

udział w torcie bankowych zarobków niż odsetki, więc ogólny bilans jest bardzo dobry. PKO BP zarobił dużo więcej O tym, że mimo podatku bankowego świat finansów wciąż żyje "na bogato", świadczą też opublikowane w poniedziałek zyski największego banku - PKO BP. Po trzech kwartałach tego roku

PKO BP chce mieć najwyższy zysk netto w sektorze w tym roku

będzie żadnych rzeczy, o których nie śniło nam się -  to również zakończymy 2016 jako rok, w którym PKO BP będzie miał zysk największy ze wszystkich banków w Polsce" - powiedział Jagiełło podczas konferencji prasowej. Wynik 2016 roku obarczony będzie stałym miesięcznym kosztem podatku, w

DM PKO BP podniósł wycenę CCC do 173 zł, nadal rekomenduje 'trzymaj'

Warszawa, 23.06.2016 (ISBnews) - Analitycy Domu Maklerskiego PKO BP podnieśli cenę docelową akcji CCC do 173 zł ze 154 zł i podtrzymali rekomendację "trzymaj", wynika z raportu datowanego na 16 czerwca. Rekomendacja została wydana przy kursie 165 zł za akcję. W czwartek około godziny

DM PKO BP podniósł rekomendację dla KGHM do 'kupuj', wycenę do 82 zł

Warszawa, 18.07.2016 (ISBnews) - Analitycy Domu Maklerskiego PKO BP podnieśli rekomendację dla KGHM Polska Miedź do "kupuj" ze "sprzedaj" i podnieśli cenę docelową akcji do 82 zł z 68 zł, wynika z raportu datowanego na 11 lipca. Rekomendacja została wydana przy cenie