akcje pko bp sa notowania

Gino Rossi oczekuje od Monnari wyjaśnień ws. zajęcia komornicznego konta Simple 

; Gino Rossi wskazało, że w toku prowadzonych negocjacji z Monnari Trade dotyczących zbycia 100 % akcji Simple Creative Products ostatnim istotnym warunkiem do spełnienia było uzyskanie od PKO BP finalnej decyzji w sprawie dalszego finansowania spółki Simple po transakcji. Decyzja ta - zgodnie

PKO BP uplasował euroobligacje o wartości nominalnej 400 mln CHF

, których emitentem jest PKO Bank Polski SA, o następujących parametrach: 1)           data rozliczenia transakcji (data emisji): 2 listopada 2017 r., 2)           łączna wartość nominalna: 400 000 000

TXM uzgodnił z bankami warunki finansowania na kolejne 12 miesięcy

USD) oraz na kredyt nieodnawialny (PLN, EUR i USD), wyłącznie na spłatę zadłużenia powstałego z tytułu dokonanych przez PKO BP SA wypłat z akredytyw, do kwoty 17 mln zł, - gwarancje bankowe oraz regwarancje w obrocie krajowym i zagranicznym wystawiane na zabezpieczenie zobowiązań TXM wobec

Pol-Mot Holding nie zgadza się z KNF ws. zarzutów dot. sprzedaży akcji Ursusa

(VAT) i składek ZUS" - czytamy w oświadczeniu. Osoby fizyczne wchodzące w skład organów Pol-Mot Auto nie miały dostępu do informacji poufnych Ursusa, w szczególności do opublikowanej z opóźnieniem informacji powziętej 11 marca 2019 r. o wpłynięciu do spółki, na skutek dokonanych przez PKO BP

KNF złożyła zawiadomienie ws. wykorzystania informacji poufnej dot. akcji Ursusa

przekazania do wiadomości publicznej informacji powziętej w dniu 11 marca 2019 r. o wpłynięciu do spółki, na skutek dokonanych przez PKO BP SA czynności, nadanych przez Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym w Lublinie z siedzibą w Świdniku, m.in. wezwania do zapłaty należności głównej 10 031 697,77 zł wraz

Jackiewicz: MSP nie ma planów łączenia PKO BP z PZU

rynku nasze dwa silne podmioty" - dodał minister. Skarb Państwa ma obecnie 29,43% akcji PKO BP oraz 35,19% akcji PZU. PKO Bank Polski jest liderem polskiego sektora bankowego. Akcje banku od listopada 2004 r. notowane są na GPW. Aktywa razem banku wyniosły 266,94 mld zł na koniec 2015 r

PKO BP miał 1229 mln zł zysku netto, 341,55 mld zł aktywów w III kw. 2019 r.

raporcie. W ujęciu jednostkowym zysk netto w I-III kw. 2019 r. wyniósł 3231 mln zł wobec 2510 mln zł zysku rok wcześniej. PKO Bank Polski jest liderem polskiego sektora bankowego. Akcje banku od listopada 2004 r. notowane są na GPW. (ISBnews)  

PKO BP miał 1217 mln zł zysku netto, 328,99 mld zł aktywów w II kw. 2019 r.

okres 2014 - II kwartał 2019)" - wymieniono także w raporcie. PKO Bank Polski jest liderem polskiego sektora bankowego. Akcje banku od listopada 2004 r. notowane są na GPW. (ISBnews)  

Wskaźnik C/I PKO BP wyniósł 57% na koniec III kw. br.

SA wynosiło 28 891 etatów, co oznacza spadek o 98 etatów r/r. Obciążenie grupy z tytułu podatku bankowego wyniosło w 3 kwartałach 594,7 mln zł, z czego przeważająca część przypadła na PKO BP SA (590,6 mln zł). W samym III kw. wysokość podatku dla Grupy PKO BP wyniosła 225,4 mln zł. "W

Bank PKO BP miał 933 mln zł zysku netto, 298,67 mld zł aktywów w II kw. 2018 r.

ujęciu jednostkowym zysk netto w I-II kw. 2018 r. wyniósł 1 510 mln zł wobec 1 251 mln zł zysku rok wcześniej. PKO Bank Polski jest liderem polskiego sektora bankowego. Aktywa razem banku wyniosły 296,91 mld zł na koniec 2017 r. Akcje banku od listopada 2004 r. notowane są na GPW. (ISBnews)

Zysk netto PKO BP spadł r/r do 525 mln zł w I kw. 2017 r.

Warszawa, 22.05.2017 (ISBnews) - PKO BP odnotował 525 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w I kw. 2017 r. wobec 639 mln zł zysku rok wcześniej, podał bank w raporcie. "Osiągnięty poziom zysku netto był determinowany przez: 1) wynik na

Kredyty PKO BP wzrosły o 5,4% r/r do 200,61 mld zł w 2016 r. 

korporacyjnych" - czytamy także.  PKO Bank Polski jest liderem polskiego sektora bankowego. Aktywa razem banku wyniosły 285,57 mld zł mld zł na koniec 2016 r. Akcje banku od listopada 2004 r. notowane są na GPW. (ISBnews)  

Tusk: Państwo zmniejszy udziały w PKO BP i PZU

- Rząd zamierza zmniejszyć swe udziały w największym polskim banku PKO BP SA i największym ubezpieczycielu Grupie PZU SA, zachowując jednocześnie minimum 25 proc. ich akcji, które mają gwarantować kontrolę zabezpieczającą interes publiczny - powiedział premier Donald Tusk na konferencji prasowej

Zysk netto PKO BP wzrósł r/r do 902 mln zł w III kw. 2017 r.

okresie I-III kw. 2017 r. wyniósł 2 039 mln zł wobec 2 171 mln zł zysku rok wcześniej. PKO Bank Polski jest liderem polskiego sektora bankowego. Aktywa razem banku wyniosły 285,57 mld zł na koniec 2016 r. Akcje banku od listopada 2004 r. notowane są na GPW. (ISBnews)  

Portfel kredytów i pożyczek PKO BP wzrósł o 2,8 mld zł w I-III kw. br.

końca 2015 roku). W analizowanym okresie odnotowano także wzrost portfela kredytów konsumpcyjnych o 0,9 mld zł" - czytamy w raporcie. Kredyty brutto segmentu detalicznego PKO BP wynosiły 144 mld zł na koniec września i od początku roku ich stan zwiększył się o 3,7 mld zł (tj. o 2,6%). Bank

Zysk netto PKO BP wyniósł 857 mln zł w II kw. 2017 r.

Warszawa, 28.08.2017 (ISBnews) - PKO BP odnotował 857 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w II kw. 2017 r. wobec 873 mln zł zysku rok wcześniej, podał bank w raporcie. Wynik z tytułu odsetek wyniósł 2 114 mln zł wobec 1 909 mln zł rok wcześniej

Zysk netto PKO BP spadł r/r do 638,59 mln zł w I kw., konsensus: 623 mln zł

grupy kapitałowej PKO BP SA na koniec I kwartału 2016 roku ukształtował się na poziomie 15,4%, co oznacza wzrost o 0,8 pkt proc. w stosunku do końca 2015 roku, co było spowodowane wzrostem funduszy własnych w efekcie zaliczenia za zgodą Komisji Nadzoru Finansowego do kapitału Tier 1 zysku netto

PKO BP przyjął nowe zasady polityki dywidendowej

. W 2014 r. akcjonariusze PKO BP zdecydowali o przeznaczeniu 937,5 mln zł na dywidendę tytułem zysku za 2013 r., co dało wypłatę w wysokości 0,75 zł na akcję. W całym 2015 r. bank miał 2 610 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w porównaniu z 3 254

Akcja kredytowa PKO BP wzrosła o 6,8% r/r w I półr., wskaźnik NPL spadł do 5,7%

koniec czerwca br. W stosunku do stanu na koniec 2016 roku liczba oddziałów detalicznych ogółem zmniejszyła się o 18 placówek. PKO Bank Polski jest liderem polskiego sektora bankowego. Aktywa razem banku wyniosły 285,57 mld zł mld zł na koniec 2016 r. Akcje banku od listopada 2004 r. notowane są na GPW

PKO BP poprawił zysk przy wysokiej efektywności i spadku kosztów ryzyka w 2014r.

prowizyjnych, podał też PKO BP. W 2014 roku ogólne koszty administracyjne wyniosły 5.245,1 mln zł i wzrosły o 13,5% r/r. "Poziom ogólnych kosztów administracyjnych był determinowany w głównej mierze przez zmiany w strukturze grupy kapitałowej PKO Banku Polskiego SA w 2014 roku, w tym głównie nabycie

Akcja kredytowa PKO BP nie zmieniła się kw/kw, wskaźnik NPL spadł do 5,9%

stanu na koniec 2016 roku liczba oddziałów detalicznych ogółem zmniejszyła się o 8 placówek.  PKO Bank Polski jest liderem polskiego sektora bankowego. Aktywa razem banku wyniosły 285,57 mld zł mld zł na koniec 2016 r. Akcje banku od listopada 2004 r. notowane są na GPW. (ISBnews)  

Wskaźnik C/I PKO BP spadł do 47,4%, marża odsetkowa wzrosła do 3,2% w 2016 r. 

. o 2,8% oraz amortyzacji o 17,9 mln zł r/r, tj. o 2,2%" - czytamy w  raporcie.  Obciążenie grupy z tytułu tego podatku wyniosło w 2016 roku 828,9 mln zł, z czego przeważająca część przypadła na PKO BP SA (820,2 mln zł).  Według stanu na 31 grudnia 2016 roku, zatrudnienie w

PKO BP rusza z rewitalizacją Rotundy, ma umowę z wykonawcą - NDI

spółki jest wiele różnych realizacji, zarówno kubaturowych jak i infrastrukturalnych (hotele, biurowce, kompleksy mieszkaniowe i obiekty użyteczności publicznej oraz handlowe)" - czytamy także. W trakcie rewitalizacji Rotundy (oddział 3), klienci PKO BP są obsługiwani w innych placówkach na

Przegląd prasy

; --Huawei CBG Polska rozwija ofertę dla klientów biznesowych z finansowaniem --PKO BP wybrał kolejny kraj, w którym chce otworzyć odział korporacyjny --Notowania złota od kilku dni tkwią pozostają w rejonie 1290-1300 USD za uncję --ZPP: Wysokie podatki największa barierą dla MŚP w Polsce --Dr Irena

Wskaźnik C/I PKO BP uwzględniający podatek wzrósł do 57% w I kw.

BP podał, że obciążenie grupy podatkiem bankowym sięgnęło w I kwartale 148,4 mln zł, z czego przeważająca część przypadła na PKO Bank Polski SA (147,8 mln zł). "Efektywność działania grupy kapitałowej PKO Banku Polskiego SA mierzona wskaźnikiem C/I w ujęciu rocznym ukształtowała się na

Zysk netto PKO BP spadł r/r do 768,52 mln zł w III kw. 2016 r.

podatku od niektórych instytucji finansowych. "W rachunku wyników grupy kapitałowej PKO Banku Polskiego SA po 3 kwartałach 2016 roku suma pozycji dochodowych wyniosła 8 873,8 mln PLN i była o 1 000,4 mln zł, tj. o 12,7% wyższa niż po 3 kwartałach 2015 roku" - czytamy  w raporcie. 

Analitycy PKO BP optymistycznie o gospodarce

trzech miesięcy ma zyskać 5 proc. Jednym z argumentów do zakupów akcji spółek notowanych na GPW jest wypłata dywidend - w przyszłym roku stopa dywidendy szacowana jest na 4,5 proc., co zachęca do inwestycji, skoro stopy procentowe spadły do zaledwie 2,50 proc. Dlatego DM PKO BP wśród swoich faworytów ma

Wskaźnik koszty do dochodów PKO BP wzrósł do 51,3% po I półr.

kapitałowej PKO Banku Polskiego SA, mierzonej wskaźnikiem C/I w ujęciu rocznym, na poziomie 51,3% (+7,9 p.p. r/r)" - czytamy także. Łączny współczynnik kapitałowy grupy kapitałowej PKO BP ukształtował się na poziomie 13,88% na koniec I półrocza 2015 roku, co oznacza wzrost o 0,92 p.p. w stosunku do

Przegląd prasy

Pharmeny do 29,3 zł --GPW zawiesiła od dziś notowania akcji Farmacolu w związku ze squeeze-outem --DM PKO BP obniżył wycenę Orange do 4,6 zł, nadal rekomenduje 'sprzedaj' --A. Olszewski ogłosił przymusowy wykup 2,21 mln akcji Farmacolu po 52 zł/akcję --BDM podniósł wycenę Ciechu do 82,4 zł, nadal

UniCredit złożył wstępną ofertę kupna banku BGŻ

w ubiegłym roku dokonał jego fuzji z Kredyt Bankiem SA, należącym wcześniej do KBC. W czerwcu zaś kontrolowany przez państwo PKO BP zdecydował się kupić polskie ramię Nordei za niemal 3 mld zł. Bank BGŻ jest od maja 2011 notowany na warszawskiej giełdzie . Na debiucie dał zarobić 4,2 proc. Resort

Giełdowe spółki wypłacą w sumie 8 mld zł dywidendy

nie wypłacą notowane na giełdzie banki, które postąpiły zgodnie z zaleceniem Komisji Nadzoru Finansowego i przeznaczyły zyski na zwiększenie kapitałów. Wyłamały się jedynie PKO BP i Noble Bank. Spośród giełdowych spółek największą dywidendę wypłaci KGHM Polska Miedź - będą to aż 2,338 mld zł

Strata netto Redanu zwiększyła się r/r do 5,92 mln zł w III kw. 2017 r.,

;Bieżąca współpraca z PKO BP SA oraz ING Bank Śląski SA finansującymi TXM SA przebiega bez zakłóceń. HSBC Bank Polska SA finansujący część modową, pomimo poprawy wyników w tym segmencie, oczekuje zmniejszenia jego zaangażowania" - podał Redan. Grupa kapitałowa Redan prowadzi działalność w zakresie

Przegląd informacji ze spółek

końca obecnej kadencji zarządu, podał Protektor.  Vistal Stocznia Remontowa, spółka zależna Vistalu Gdynia, zawarła z PKO Bankiem Polskim porozumienie związane z postępowaniem o zapłatę na rzecz PKO BP 9,02 mln zł, podała spółka. Mercure Birstonas Royal Hotel SPA będzie działać od 2019 roku w

Agencja ISBnews przyznała nagrody Najbardziej Wiarygodnym w Polskiej Gospodarce

;       Wielton - największy producent i sprzedawca naczep oraz przyczep w Polsce, a w Europie jeden z wiodących graczy tego sektora. Partnerami gali byli: Adamed, Agencja SE, Bank PKO BP, Browar Brodacz, LPP, Manager Business Hub, Manufaktura Dzika Szynka, Maspex, Nalewki

PZU przejmuje Pekao SA. Co oznacza repolonizacja banku dla klientów i inwestorów?

Pod młotek pójdzie 32,8 proc. akcji Pekao, z czego 20 proc. kupi PZU (co będzie go kosztowało 6,5 mld zł), zaś 12,8 proc. przejmie Polski Fundusz Rozwoju za 4,1 mld zł. Cena za akcję wyniesie 123 zł, a więc będzie zbliżona do obecnych giełdowych notowań papierów Pekao. "Z ziemi Włoskiej do

Zarząd Rovese ocenia, że cena 1,42 zł w wezwaniu na akcję spółki jest godziwa

grudnia do 15 grudnia; III faza od 16 grudnia do 8 stycznia 2015 (włącznie). Pośredniczącym w wezwaniu jest Dom Maklerski PKO BP. Przedmiotem działalności grupy Rovese jest przede wszystkim produkcja i dystrybucja wyrobów wykończeniowych i wyposażenia łazienek (ceramiki sanitarnej, płytek

Przegląd informacji ze spółek

jednostki dominującej w III kw. 2017 r. wobec 2,86 mln zł straty rok wcześniej, podała spółka w raporcie. Rafako - po przeprowadzeniu dyskusji z Domem Maklerskim PKO BP oraz Trigon Domem Maklerskim, jako współoferującymi, i uzyskaniu ich zgody - z przyczyn formalnych związanych z koniecznością

Spadki na GPW. Przodował największy deweloper

członka Rady Nadzorczej - podało GTC. Alroy był przewodniczący rady spółki od 1995 roku. Po tych rewelacjach posiadacze akcji GTC przystąpili do sprzedaży akcji. Finalnie spółka potaniała ponad 11 proc. Od początku dnia kiepsko radziły sobie akcje największych banków: PEKAO SA (-4,36 proc.) i PKO BP

Przegląd prasy

postępowaniem o zapłatę na rzecz PKO BP 9,02 mln zł, podała spółka. --Mercure Birstonas Royal Hotel SPA będzie działać od 2019 roku w ramach Grupy Hotelowej Orbis, na podstawie umowy franczyzy, poinformowała spółka. Będzie szóstym hotelem pod marką AccorHotels na Litwie, dodano. --Ronson kierowany przez

Pekao jest włoski, BZ WBK hiszpański, a Getin? Zobacz, kto jest właścicielem twojego banku

samodzielnym bankiem, zmieniając nazwę na Powszechna Kasa Oszczędności Bank Państwowy. 12 kwietnia 2000 r. przekształcono go w jednoosobową spółkę Skarbu Państwa pod nazwą Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski Spółka Akcyjna. Największy pakiet akcji PKO BP posiada obecnie Skarb Państwa, jednak nie jest to

Przegląd informacji ze spółek

Sprzedaż zrealizowana przez spółki dystrybucyjne grupy kapitałowej Inter Cars zwiększyła się o 22,1% r/r do 429,5 mln zł we wrześniu br., podała spółka. Pierwsze notowanie akcji spółki Adiuvo Investment na parkiecie głównym Giełdy Papierów Wartościowych, po przeniesieniu

Przegląd informacji ze spółek

Polskiego spółka PKO BP Finat połączyła się z Inteligo Financial Services, poinformował bank. W wyniku fuzji PKO BP Finat przejął wszystkie prawa i obowiązki oraz majątek Inteligo Financial Services. Torpol zawarł list intencyjny z Pozbud T&R w celu potwierdzenia rozpoczęcia negocjacji, które mają

Tygodniowy przegląd informacji ISBtech z sektora TMT

, podała spółka. Źródło: ISBnews PKO BP: Operator Chmury Krajowej (OChK) osiągnął operacyjną zdolność do świadczenia usług chmurowych w oparciu o własną infrastrukturę i rozpoczął świadczenie usług dla pierwszego klienta, którym jest PKO Bank Polski, podał bank. OChK prowadzi także zaawansowane

Wtorek, zamknięcie: WIG20 lekko drgnął w górę

. Ostatecznie WIG20 zyskał skromne 0,3 proc. i umocnił się powyżej psychologicznej granicy 2800 pkt. Słabnący dolar miał decydujący wpływ na notowania spółek surowcowych (KGHM PKN), które od rana były na plusie. Większy wzrost indeksu blue chipów blokowała przecena kilku dużych spółek np. PKO BP oraz TP SA

Przegląd informacji ze spółek

E003B7 Sp. z o.o., spółka zależna Rafako, otrzymała zawiadomienie od Tauron Wytwarzanie o zaakceptowaniu umowy dotyczącej budowy bloku energetycznego w Elektrowni Jaworzno III oraz zgodę gwarantów tj. PKO BP, PZU i Banku Gospodarstwa Krajowego na jej zawarcie, w związku z czym spełniły się

Wtorek, zamknięcie: Jeszcze Ameryka nie zginęła

zdecydowanie zmniejszyli skalę spadków - niemiecki DAX stracił 0,5 proc., a francuski CAC40 - 0,2 proc. Wśród największych spółek w Warszawie ponad 5 proc. zyskały akcje PGE, Kernela i GTC. O ponad 4,5 proc. urosły walory PKO BP i TP SA. Na rynku walutowym znowu było dość niespokojnie. Przez pierwszą część

Środa: Akcje i złoty znów cieszyły się powodzeniem

entuzjazm graczy na pozostałych parkietach nieco osłabł. Siłą napędową indeksów w Warszawie były spółki surowcowe. Ich papiery drożały, bo sprzyjało im odbicie cen na rynku surowców. Pozostałe spółki z indeksu WIG20 cieszą się znacznie mniejszym wzięciem. Były też takie, jak TP SA, PKO BP czy PZU, które

Przegląd prasy

koniec tego produktu na polskim rynku --MF przewiduje, że karty biznesowe będą zwolnione z limitu na prowizję od transakcji bezgotówkowych ISBnews --Famur ma list intencyjny ws. połączenia ze spółką Elgór + Zamet --PKP Cargo złożyło pozwy w celu zapobieżenia strajkowi generalnemu --PKO BP oczekuje

Po porozumieniu w Grecji, USA kończy dzień na plusie

notowania spadkiem o 0,01 procent do 2351,9 punktu. 8.47 Kondycja dwóch największych banków w Polsce, PKO BP SA i Pekao SA, pozwala im obecnie wypłacić dywidendę z zysku za 2011 rok, powiedział w wywiadzie dla poniedziałkowego Parkietu zastępca przewodniczącego Komisji Nadzoru

Przegląd prasy

: Wyjście z procedury nadm. deficytu możliwe dzięki reformie emerytalnej --Taxus Fund rozpoczął kampanię na Crowdcube, myśli o GPW i Nasdaq --Akcjonariusze Altusa zdecydowali o skupie do 16,38 mln akcji własnych --DM PKO BP obniżył rekomendację GPW do 'trzymaj', wycena 51,60 zł --Ovostar zwiększył

Przegląd prasy

mogła mieć 765-1 108 mln zł zysku w III kw. 2015 r. wg analityków --Erbud rozwiązał umowę z LC Corp na budowę budynków wielorodzinnych we Wrocławiu --PKO BP mógł mieć 734-777 mln zł zysku netto w III kw. 2015 r. wg analityków --CCC zakłada rentowność EBIT 12%, netto 10% w tym roku --Bank Handlowy

Jak prywatyzowano polskie banki?

indeksu WIG20. Na zdjęciu: Citibank Handlowy w Al. Jerozolimskich w Warszawie, 2004 r. Dziś - po ponad 20 latach od początku zmian w polskiej branży bankowej - państwowy kapitał reprezentuje tylko Bank Gospodarstwa Krajowego. Rząd kontroluje także połowę akcji w PKO BP, największym banku na rynku (20-25

PKO BP: Spełniamy wymogi dot. wypłaty dywidend wyznaczone przez KNF

makroekonomiczny - do 100% zysku. PKO Bank Polski jest liderem polskiego sektora bankowego. Aktywa razem banku wyniosły 296,91 mld zł na koniec 2017 r. Akcje banku od listopada 2004 r. notowane są na GPW. (ISBnews)  

Tygodniowy przegląd informacji ISBnews z sektora TMT

: spółka Comarch: Spółka ma wysoką dynamikę backlogu, odczuwa silną presję na wzrost płac. Źródło: Trigon Orange Polska: 264 tys. gospodarstw domowych w zasięgu światłowodowej sieci Orange do 2020 r. dzięki POPC.   Źródło: DM PKO BP   Cisco: Dr Odysseas Charalambous awansował na wiceprezesa

Półmilionerzy z PZU. Jak pracownicy zrobili interes życia

. zł do 303 tys. zł! Po dodaniu dywidend zysk rośnie do 19 tys. i 489 tys. zł. Pracownicy PZU należą do tych, którzy najwięcej zyskali na prywatyzacji wielkich firm. Fortuny zbili również zatrudnieni w PKO BP i TP SA. Załogi PGNiG i kopalni Bogdanka na razie liczą zyski na papierze, bo ich akcje nie

Norweskie petrodolary na warszawskiej giełdzie

inwestycje w czeskie spółki. Ze spółek spoza WIG 20 norweski fundusz zainwestował w papiery AmRest, banków Handlowego i Millennium, CIECH-u, Orbisu oraz Synthosa. Największe pod względem wartości pakiety akcji norweski fundusz miał w bankach PKO BP, Pekao SA oraz w TPSA. Największe pod względem ilości

Tygodniowy przegląd wiadomości ISBnews z sektora TMT

polskie strony WWW: Onet.pl, WP.pl, Allegro.pl.   Źródło: Gemius Telekomunikacja: Jak poinformowała prezes UKE Magdalena Gaj, przydzielenie pasma po NetNet i zakończenie postępowania w sprawie LTE powinno się zakończyć najpóźniej do połowy maja. Źródło: DM PKO BP (ISBnews)

PKO BP miał 503 mln zł zysku netto, 364,64 mld zł aktywów w I kw. 2020 r.

maklerskich w I kw. związany był ze zmianą struktury obrotu akcjami - ponad dwukrotnym wzrostem obrotów klientów detalicznych oraz silnym popytem na obligacje oszczędnościowe Skarbu Państwa. "Wypracowany w I kwartale 2020 roku zysk netto grupy kapitałowej PKO Banku Polskiego SA wyniósł 503 mln zł

Spadki na GPW zahamowane. Złoty stabilny

bardzo szeroka, bo na wartości traci aż 60 proc. wszystkich notowanych spółek. Z największych spółek WIG20 ciągną w dół największe banki na czele z PKO BP i Pekao SA, oraz firmy surowcowe - PKN Orlen i KGHM. Sytuacja w Europie nie pomaga, bo dojrzałe giełdy notują jeszcze większe spadki niż GPW

Norweskie petrodolary na warszawskiej giełdzie

papiery AmRest, banków Handlowego i Millennium, CIECHu, Orbisu oraz Synthosa. Największe pod względem wartości pakiety akcji norweski fundusz miał w bankach PKO BP, Pekao SA oraz w TPSA. Największe pod względem ilości głosów pakiety Government Pension Fund - Global miał w Biotonie (1,49 proc. głosów) oraz

Przegląd prasy

rentowność linii produktowych --Morawiecki: Od stycznia przyciągnęliśmy inwestycje na kwotę 250 mln euro --IMS podwyższył 2-krotnie dolny próg rekomendacji dywidendy do 60% od 2016 r. --Akcjonariusze Forte zdecydowali o wypłacie 1 zł dywidendy na akcję --KNF chce zawieszenia notowań Dreweksu i

Ponad 54 miliony złotych - tyle rocznie zarabia 10 najlepiej opłacanych prezesów spółek giełdowych w Polsce. Oto oni

Orłowski swoją karierę zawodową rozpoczął w 1994 r. w Oddziale Regionalnym PKO BP w Krakowie. Jednocześnie w latach 1995-1997 pełnił funkcję wiceprezesa zarządu firmy leasingowej zależnej od F.H. KrakChemia SA. Następnie objął stanowisko dyrektora finansowego w Gellwe. Współpracę z firmą Wawel zaczął w

Co zrobić z akcjami PZU? Sprzedać czy czekać i liczyć na zysk

zdominowanego u nas przez banki. Tu nie ma żadnych złotych zasad, trzeba odwołać się do przykładów. Z naszych analiz wynika, że jak dotychczas najlepszymi i najbardziej stabilnymi inwestycjami wśród prywatyzowanych spółek były właśnie banki. Pokaźne przebitki na debiutach dały np. Pekao SA (29 proc.) i PKO BP

Adam Marciniak został powołany na wiceprezesa PKO BP od 1 X br.

bankowego. Aktywa razem banku wyniosły 285,57 mld zł mld zł na koniec 2016 r. Akcje banku od listopada 2004 r. notowane są na GPW. (ISBnews)

PKO BP dokona przeglądu strategii w 2019 roku 

powinno nastąpić w 2019 roku" - napisał Jagiełło w liście do akcjonariuszy.  "Grupa PKO Banku Polskiego SA już w 2018 roku z dwuletnim wyprzedzeniem zrealizowała swoje cele finansowe w ramach Strategii na lata 2016-2020: • osiągnęła rentowność kapitału własnego (ROE) powyżej 10

Krosno upadło przez opcje

się głośno pod koniec stycznia, gdy spółka podała, że stała się niewypłacalna z powodu strat na opcjach walutowych, a wartość długów przekroczyła wartość majątku spółki. Właśnie wtedy złożyła wniosek o upadłość z możliwością układu. Wśród jej wierzycieli są: BPH, Bank Handlowy, Pekao SA, PKO BP

Interwencja wzmocniła złotego, korekta WIG20

traci 0,7 proc. i jest coraz bliżej psychologicznej granicy 2900 pkt. Indeks ciągną w dół notowania spółek surowcowych (KGHM, PKN Orlen) i największych banków (PKO BP, Pekao SA). Inwestorzy sprzedają akcje mimo dobrych wyników kwartalnych największych firm: np. PKN Orlen zarobił w I kw. 1,1 mld zł

PKO BP miał 723 mln zł zysku netto w IV kw. 2019 r.

jednostki dominującej w porównaniu z 3 741 mln zł zysku rok wcześniej. "Zysk netto Grupy PKO Banku Polskiego SA w 2019 roku wyniósł 4 031 mln zł, co oznacza wzrost o 7,8% r/r. Wzrost zysku netto determinowany był przez: 1) poprawę wyniku na działalności biznesowej, który osiągnął poziom 14 670 mln

Banki, których już nie ma

Był pierwszym bankiem notowanym na warszawskiej giełdzie. Na zdjęciu Bogusław Kott, prezes Banku Inicjatyw Gospodarczych SA (BIG SA) w dniu debiutu 13 sierpnia 1992 r. Jak BIG stał się bankiem Millennium? W 1997 r. Bank Inicjatyw Gospodarczych BIG SA połączył się z Bankiem Gdańskim - powstał BIG

Bank PKO BP miał 1 009 mln zł zysku netto, 324,25 mld aktywów w IV kw. 2018 r.

% na koniec 2018 r. wobec 17,37% rok wcześniej, zaś Tier1 wyniósł 17,54% wobec 16,50% na koniec 2017 r.  PKO Bank Polski jest liderem polskiego sektora bankowego. Aktywa razem banku wyniosły 324,25 mld zł na koniec IV kw. 2018 r. Akcje banku od listopada 2004 r. notowane są na GPW. (ISBnews)

Fundusze inwestycyjne dla początkujących

Polityki Pieniężnej obniża stopy procentowe. Zbiega się to najczęściej ze spadkami cen akcji na giełdach - kiedy gospodarka przeżywa zastój. Dlatego podczas giełdowej bessy warto mieć środki właśnie w funduszu obligacji. W czasie ożywienia gospodarczego ponadprzeciętne zyski notują fundusze pozwalające

Dżuma autostradowa, czyli chory system budowy dróg zbiera żniwo

- Kotliska pod Łodzią. Jej strata na kontrakcie wartym 240 mln zł wyniosłaby ok. 70 mln zł. Spółkę kredytują m.in.: PKO BP, Pekao SA, Raiffeisen Bank Polska, ING Bank Śląski i bank Millennium. Zapytaliśmy prezesa Trakcji Macieja Radziwiłła, czy nie można było porozumieć się bankami i uniknąć wniosku o

PKO BP miał 862 mln zł zysku netto, 325,83 mld zł aktywów w I kw. 2019 r.

% wobec 1,1%. W ujęciu jednostkowym zysk netto w I kw. 2019 r. wyniósł 737 mln zł wobec 614 mln zł zysku rok wcześniej. PKO Bank Polski jest liderem polskiego sektora bankowego. Akcje banku od listopada 2004 r. notowane są na GPW. (ISBnews)  

Tłusty dzień dla złotego i akcji

automatu idą w górę z powodu taniejącego dolar. zwyżce WIG20 pomagają też największe banki na czele z PKO BP i Pekao SA. Outsiderami są: PBG i PGE. 10.10 Ciąg dalszy dobrych wiadomości dla złotego i giełdy. Wzrost PKB w I kw. wyniósł 4,4 proc., czyli dokładnie tyle, ile przewidywali analitycy, ale

OFE kontratakują: rząd próbuje oszukać społeczeństwo

Lewicka. OFE ostrzegają również, ze obniżka składki negatywnie odbije się na warszawskiej giełdzie. Tylko w tym roku fundusze zainwestowały w notowane na niej spółki 9 mld zl (wliczając w to debiutującą dzisiaj PGE i nowa emisje akcji banku PKO BP). - Po wprowadzeniu zmian nasze inwestycje spadną ponad

PKO BP liczy, że 2018 rok będzie dla banku lepszy od ubiegłego

; Zysk netto grupy kapitałowej PKO Banku Polskiego SA w I kwartale 2018 roku wyniósł 757 mln zł i był o 232 mln zł wyższy niż w porównywalnym okresie 2017 roku (+44,2% r/r), na co główny wpływ miały: wzrost wyniku z działalności biznesowej (przede wszystkim wzrost wyniku odsetkowego i wyniku z tytuły

PKO BP miał 1,04 mld zł zysku netto, 306,08 mld zł aktywów w III kw. 2018 r.

akcjonariuszom jednostki dominującej w porównaniu z 2 284 mln zł zysku rok wcześniej. "Wypracowany za 3 kwartały 2018 roku zysk netto grupy kapitałowej PKO Banku Polskiego SA wyniósł 2 732 mln zł, co oznacza wzrost o 448 mln PLN, czyli o niemal 20% w relacji do wyniku roku poprzedniego. Osiągnięty

PKO BP miał 757 mln zł zysku netto, 295,1 mld zł aktywów w I kw. 2018 r

funduszy podstawowych o 0,4 mld zł, podano także.  PKO Bank Polski jest liderem polskiego sektora bankowego. Aktywa razem banku wyniosły 296,91 mld zł na koniec 2017 r. Akcje banku od listopada 2004 r. notowane są na GPW. (ISBnews)  

Prywatyzujmy, bo na rynku są pieniądze! Co idzie pod młotek?

. Taki mechanizm może być zastosowany już przy pierwszej tegorocznej ofercie prywatyzacyjnej - mówi prezes GPW Ludwik Sobolewski. Ilu drobnych inwestorów może zapisać się na akcje PZU czy Taurona? Tego nie wie nikt. Na papiery PGE złożono 60 tys. zapisów. Wcześniejsze oferty KGHM i PKO BP przyciągnęły po

Akcja kredytowa PKO BP wzrosła do 221 mld zł, wskaźnik NPL spadł do 5,2% w II kw

inwestycyjnych, wobec czego udział depozytów bieżących w strukturze wzrósł i wyniósł 62,5%" - czytamy w raporcie.  "W efekcie działań podejmowanych w I półroczu 2018 roku grupa kapitałowa PKO Banku Polskiego SA: • zwiększyła portfel należności od klientów o blisko 5 mld zł, • od

Tygodniowy przegląd wiadomości ISBnews z sektora TMT

zostaną na prace nad grami "Sniper 3: Ghost Warrior" oraz "Lords of the Fallen 2", podała spółka. "Zrealizowaliśmy zapowiedzi i podpisaliśmy umowę kredytową z PKO BP. (...) Daje nam ona pełny komfort pracy naszymi kluczowymi projektami, dzięki czemu możemy się skupić już

Tygodniowy przegląd wiadomości ISBnews z sektora TMT

realizujemy dobrze budowę centrum dla PKO BP. W segmencie zarządzania i serwisu systemów komputerowych realizujemy współpracę z Orange na system wsparcia dla tego operatora" - wymienił prezes Qumaka. Źródło: ISBnews   Qumak: Planuje w ciągu miesiąca złożenie pozwu do sądu o 65 mln zł od

Mały może mieć większy kredyt

nadchodzących miesiącach będzie jeszcze lepiej. Co proponują banki ? Dla firm działających przynajmniej rok PKO BP przygotował Kredyt inwestycyjny dla posiadaczy rachunków bieżących typu Partner. Można go przeznaczyć m.in. na kupno nieruchomości czy spłatę innych zobowiązań. Wymagany udział własny to minimum 20

Zysk netto PKO BP wzrósł r/r do 3 104 mln zł 2017 r.

zrealizowanych w 2016 roku (transakcja VISA) i wzrostu obciążeń regulacyjnych w 2017 roku, grupa kapitałowa PKO Banku Polskiego SA odnotowała wyraźny wzrost zysku netto r/r wobec istotnie słabszego wzrostu zysku netto grupy rówieśniczej (mimo jednorazowych znaczących zysków odnotowanych w grupie rówieśniczej w

Zysk netto PKO BP wzrósł r/r do 593 mln zł w IV kw. 2016 r.

razem banku wyniosły 266,94 mld zł na koniec 2015 r. Akcje banku od listopada 2004 r. notowane są na GPW. (ISBnews)  

Kto liderem, kto outsiderem?

podchodzić bardzo wybiórczo, doceniając tylko te o ponadprzeciętnych wynikach finansowych (kwartalnych w 2005). Jak się okazało, w trakcie oferty PKO BP kapitał lokujący w małe i średnie spółki jest dość mobilny i mocno zainteresowany rynkiem pierwotnym. Spodziewam się dobrych wyników finansowych spółek w

Zysk netto PKO BP wzrósł r/r do 873,55 mln zł w II kw. 2016 r.,

zysku rok wcześniej. PKO Bank Polski jest liderem polskiego sektora bankowego. Aktywa razem banku wyniosły 266,94 mld zł na koniec 2015 r. Akcje banku od listopada 2004 r. notowane są na GPW. (ISBnews)  

Koszt ryzyka PKO BP spadł r/r do 72 pkt bazowych w I kw.

wyniósł 96,4%, a wskaźnik kredytów do stabilnych źródeł finansowania wyniósł 84,3%, co świadczy o dobrej kondycji płynnościowej grupy kapitałowej PKO Banku Polskiego SA" - czytamy także. PKO Bank Polski jest liderem polskiego sektora bankowego. Akcje banku od listopada 2004 r. notowane są na

Polimex-Mostostal znów ratowany przez państwowe spółki. Minister Tchórzewski przybywa z odsieczą firm energetycznych

długu na nowe akcje. A ratowanie Polimeksu wspierał rząd PO-PSL. Państwowe koncerny energetyczne dawały nowe zlecenia spółce, a gwarancje na ich realizację wystawiał kontrolowany przez rząd bank PKO-BP. Na zakup nowych akcji Polimeksu 150 mln zł wyłożyła rządowa Agencja Rozwoju Przemysłu (ARP). Obecnie

Wskaźnik C/I PKO BP wzrósł o 5,4 pkt r/r do 46,2% na koniec I kwartału

wypłacalności wyniósł 13,1%. PKO Bank Polski jest liderem polskiego sektora bankowego. Akcje banku od listopada 2004 r. notowane są na GPW. (ISBnews)  

Miliardy za Pekao. Czy UniCredit wytarguje od PZU dużą premię?

, za jakie zostały sprzedane inne banki? Aktywa banku Pekao na koniec czerwca wynosiły 166 mld zł. Dla porównania: za 20 mld zł aktywów banku BPH (z wyłączeniem m.in. kredytów we frankach) Alior z PZU zapłaciły 1,2 mld zł. Kupiona trzy lata temu przez bank PKO BP Nordea (aktywa przekraczały 35 mld zł

Bank Millennium nie jest na razie na sprzedaż. Choć chętnych by nie zabrakło

władz Portugalii, a teraz takiego przymusu nie ma - stwierdziła. Zainteresowanie Millennium wyrażał największy bank w kraju, PKO BP. Nastroje wobec sektora bankowego w Polsce poprawiła zeszłoroczna oferta Alior Banku. W zeszłym tygodniu inwestorzy kupili akcje BZ WBK za 5 mld zł. Millennium bcp

Wtorek, zamknięcie: Na giełdach odreagowanie greckich problemów

kreską. Do góry wyciągnęły go walory TP SA, które zyskały ostatecznie 3,2 proc. Ponad 1 proc. zyskały też PKO BP, Citi Handlowy, Getin Holding oraz CEZ. Z drugiej strony blisko 1,9 proc. straciły walory PBG. Na rynku walutowym złoty lekko umocnił się. Około godziny 18 frank szwajcarski kosztował poniżej