akcje pge turów

Przegląd informacji ze spółek

. Miesiąc wcześniej wartość aktywów wynosiła 3 829,9 mln zł. Zarząd BBI Development przyjął program skupu akcji własnych do maksymalnej kwoty 8 mln zł, dokonywanego na podstawie upoważnienia udzielonego przez akcjonariuszy w czerwcu 2019 r., podała spółka. Mostostal Zabrze Realizacje

Przegląd informacji ze spółek

akcję, za wyjątkiem akcji sprzedawanych przez Kempley sp. z o.o. po 2,29 zł za akcję. PGE Energia Ciepła - spółka zależna Polskiej Grupy Energetycznej (PGE) - uruchomiła postępowanie ofertowe na dostawę do Instalacji Termicznego Przetwarzania z Odzyskiem Energii (ITPOE) w Rzeszowie niesegregowanych

Przegłąd informacji ze spółek

uciepłownienie bloków 5 i 6 w Elektrowni Turów, podała spółka. Spółka otrzyma dotację w wysokości ponad 8,1 mln zł na projekt, którego całkowita wartość wynosi ponad 30 mln zł. BoomBit finalizuje postępowanie prospektowe i przygotowuje się do rozpoczęcia pierwszej oferty publicznej akcji, podano w komunikacie

Przegląd informacji ze spółek

, dzięki którym w 2019 r. przyłączono 650 budynków w Trójmieście, Rumi i Kosakowie do sieci ciepłowniczych zasilanych z elektrociepłowni PGE Energia Ciepła - spółki zależnej Polskiej Grupy Energetycznej (PGE), podały spółki. Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów (UOKiK) nałożył na sieć supermarketów

Przegląd prasy

energetycznego w Elektrowni Turów zaawansowana w 89% --Torpol rekomenduje wypłatę 0,25 zł dywidendy na akcję za z zysku za 2018 r. --PŻM złożyła wniosek do UOKiK ws. przejęcia Funduszu Rozwoju Spółek --Polenergia przedłużyła umowy z Siemens Gamesa na serwis farm wiatrowych --EBOR podniósł prognozę

Przegląd prasy

przetargu sprzedaży w kwietniu --MF zaoferuje obligacje za 15-25 mld zł na 3-4 przetargach sprzedaży w II kw. --Selena FM miała szacunkowo 26,7 mln zł zysku netto w 2018 r. --PGE GiEK otrzyma dofinansowanie do uciepłownienia bloków 5, 6 w Elektrowni Turów --EKG 2019: Zgłoszenia do Startup Challenge

Przegląd informacji ze spółek

dostaw sody kalcynowanej z zakładów Ciech w Inowrocławiu i Janikowie, podał Ciech. Elektrownia Turów, jeden z oddziałów spółki PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna (PGE GiEK) z Polskiej Grupy Energetycznej (PGE) zbuduje na zaporze na rzece Witka w Niedowie dwa nowe hydrogeneratory o łącznej

Przegląd informacji ze spółek

958 667 zł, tj. 4,70 zł na akcję, wynika z projektów uchwał na ZWZ. Konsorcjum Stali odnotowało 983 tys. zł skonsolidowanego zysku netto w I kw. 2019 r. (spadek o 10,46 mln r/r), przy 425,7 mln zł przychodów (spadek o 35,36 mln zł r/r), podała spółka, prezentując wstępne szacunkowe dane

Niższe zyski PGE w III kw i po 9 miesiącach br. to efekt spadających cen energii

Warszawa, 13.11.2014 (ISBnews) - Nieco słabsze w ujęciu rocznym wyniki Polskiej Grupy Energetycznej (PGE) są efektem spadających cen energii, poinformował prezes Marek Woszczyk. PGE podkreśla, że systematycznie i znacząco rosną nakłady inwestycyjne. "Wpływ na wynik finansowy miały

Przegląd prasy

kolejnych osób wykryto zakażenie, liczba wzrosła do 927 --NFOŚiGW: Złożono 262 wnioski w pilotażu programu 'Czyste Powietrze' z gminami --Panattoni rozpoczął budowę centrum dystrybucyjnego w Czeladzi --PGE: Kopalnia Turów będzie mogła kontynuować eksploatację na mniejszym obszarze --KRD: Problemy z

Przegląd informacji ze spółek

większościowego pakietu akcji firmy z branży zarządzania wierzytelnościami, podała spółka.  Agencia Farmacéutica Internacional z siedzibą w Gwatemali poinformowała o rejestracji leku Salmex, opracowanego przez Celon Pharma, na rynkach w Gwatemali oraz Salwadorze pod nazwą handlową Ventiflu Discus

Przegląd prasy

Selectivv Handel wzrósł o 6,36% r/r do 102,6 pkt w maju --Ciech zwiększył dostawy sody kalcynowanej do firmy Euroglas --PGE GiEK: Elektrownia Turów odbuduje elektrownię wodną na zaporze na rzece Witka --Oponeo.pl miało wstępnie 64,5 mln zł przychodów w maju --Akcjonariusze Seco/Warwick zdecydowali o

Przegląd informacji ze spółek

Enea, Energa, PGE i PGNiG Technologie (spółka zależna PGNiG) objęły łącznie 150 mln akcji, czyli po 37,5 mln walorów Polimeksu-Mostostal w ramach planowanego podwyższenia kapitału. Cena emisyjna akcji została ustalona na 2 zł, podały spółki.    Józef Wojciechowski wezwał do

Przegląd prasy

- --Fitch potwierdził rating BOŚ na poziomie BB-, perspektywa stabilna --Fitch obniżył rating IDR mBanku Hipotecznego do poziomu BBB- z BBB --Porty Lotnicze ogłosiły wezwanie na 100% akcji PHZ Baltona --Indeks WIG20 wzrósł o 0,29% na zamknięciu we wtorek --PGE Energia Ciepła ogłosiła postępowanie na

Przegląd prasy

--NBP: Saldo na rachunku C/A to 21 mln euro w VI, konsensus: +100 mln euro --PGE GiEK: W Elektrowni Turów uruchomiono stację ładowania pojazdów elektrycznych --Allegro uruchomi 16 września Allegro Lokalnie dla ogłoszeń prywatnych --Ronson podtrzymuje plan sprzedaży i przekazania po ok. 800 lokali

Przegląd informacji ze spółek

11bit Studios. Cena detaliczna gry na te platformy będzie wynosiła 29,99 USD/euro. W Elektrowni Turów, należącej do PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna (PGE GiEK) - spółki zależnej Polskiej Grupy Energetycznej (PGE) - można korzystać z nowoczesnej stacji ładowania pojazdów elektrycznych od

Przegląd informacji ze spółek

GmbH umowę na budowę instalacji odazotowania spalin w Elektrowni Pomorzany, podała spółka. Wartość kontraktu to 63,9 mln zł netto. Polska Grupa Energetyczna (PGE) zakończyła akcję ratowniczą i rozpoczęła szacowanie strat związanych z osuwiskiem w Kopalni Węgla Brunatnego Turów (KWB Turów), podała

Przegląd prasy

projektu Opole II przekroczyło 75%, projektu Turów - ok. 25% --FIPP FIZAN złożył wniosek do UOKiK o zgodę na przejęcie H. Cegielski-Poznań --PGE osiągnęła najwyższy poziom produkcji energii elektrycznej od 5 lat w I kw. --Zysk netto Mercator Medical spadł r/r do 0,01 mln zł w I kw. 2017 r. --PGE

Przegląd informacji ze spółek

Energetyka - spółka zależna Polimeksu Mostostalu - i PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna (PGE GiEK) - spółka zależna Polskiej Grupy Energetycznej (PGE) - zwiększyły wartość netto kontraktu na modernizację kotłów w blokach 1-3 w Elektrowni Turów do 369,28 mln zł i przedłużyły termin realizacji kontraktu

Przegląd informacji ze spółek

jedną akcję, podała spółka. Ewentualna transakcja przejęcia Trigon TFI przez Skarbiec Holding ma mieć charakter niegotówkowy ze względu na realizację przez Skarbiec swojej polityki dywidendowej, podała spółka. Czeski Bank Narodowy wyraził zgodę na przeprowadzenie przez PKN Orlen wykupu wszystkich

Przegląd informacji ze spółek

;- podpisała umowę z Balcke-Dürr Polska na modernizację elektrofiltrów w blokach energetycznych 1-3 w Elektrowni Turów, podała PGE. Wartość umowy to 72,7 mln zł. Koordynowane przez Warbud prace w Złotej 44 zakończą się w tym roku. Wtedy też rozpocznie się procedura przekazywania klientom apartamentów

Przegląd prasy

akcji firmy z branży zarządzania wierzytelnościami, podała spółka.  --Agencia Farmacéutica Internacional z siedzibą w Gwatemali poinformowała o rejestracji leku Salmex, opracowanego przez Celon Pharma, na rynkach w Gwatemali oraz Salwadorze pod nazwą handlową Ventiflu Discus, podał spółka

Przegląd prasy

nawet o 25 gr za litr ISBnews --Wartość aktywów TFI spadła o 0,5% m/m do 272,2 mld zł w czerwcu --Indeks WIG20 spadł o 0,13% na zamknięciu we wtorek --MR oczekuje inflacji na poziomie zbliżonym do 1,5% r/r w lipcu --Redukcja w zapisach na akcje XTPL wyniosła 93%, debiut na NewConnect w

Przegląd informacji ze spółek

projektu Turów wynosi ok. 25%, podała Polska Grupa Energetyczna (PGE). Nakłady na inwestycje w I kwartale 2017 r. wyniosły 1,1 mld zł i były o 41% niższe niż przed rokiem, podała także spółka. Polska Grupa Energetyczna (PGE) osiągnęła największy wolumen produkcji energii elektrycznej od 5 lat notując 14

Przegląd informacji ze spółek

) Elektrowni Turów wmurowano kamień węgielny pod budowę bloku energetycznego o mocy 450 MW netto, podała Polska Grupa Energetyczna (PGE). Koszt inwestycji to ok. 4 mld zł. Akcjonariusze Pfleiderer Grajewo zdecydowali o przeznaczeniu na dywidendę 64,7 mln zł z zysku za 2015 r., co oznacza wypłatę w

Przegląd informacji ze spółek

poczet przewidywanej dywidendy z zysku za 2015 rok w łącznej wysokości 9,93 mln zł czyli 0,3 zł brutto na jedną akcję, podała spółka. Oferta Polimex Energetyka – spółki zależnej Polimeksu-Mostostalu – warta 417,64 mln zł brutto została wybrana jako najkorzystniejsza w przetargu PGE

Przegląd prasy

o 0,05 pkt do 99,94 pkt we IX --Police chcą spiąć finansowanie instalacji PDH do końca I kw. 2017 r. --PGE analizuje koszty związane z osuwiskiem w KWB Turów --RPP utrzymała stopy proc. bez zmian, zgodnie z oczekiwaniami --Aktywa Excalibur FIZ osiągnęły 20 mln zł po emisji certyfikatów

Przegląd informacji ze spółek

Włodzimierz Zasadzki. Polska Grupa Energetyczna (PGE) nadal pracuje nad oszacowaniem finansowych efektów osuwiska, do którego doszło w Kopalni Węgla Brunatnego Turów (KWB Turów), poinformował prezes Henryk Baranowski. Polska Grupa Energetyczna (PGE) oczekuje spadku cen nabywanego węgla kamiennego o kilka

Przegląd informacji ze spółek

wysokości 0,73 zł na jedną akcję, wynika z projektów uchwał na walne. Atal podjął uchwałę w sprawie utworzenia programu emisji obligacji, który przewiduje m.in. emisję jednej lub więcej serii obligacji, do maksymalnej kwoty 70 mln zł, podała spółka.   APS Energia odnotowała 2,9 mln zł skonsolidowanej

Przegląd prasy

. --Grupa Kęty zakłada wzrost segmentu wyrobów aluminiowych o 10-15% w br. --Zysk netto Grupy Kęty wzrósł r/r do 54,69 mln zł w I kw. 2017 r. --PGE wstępnie szacuje 1,87 mld zł EBITDA i 882 mln zł zysku netto grupy w I kw. --Torpol Norge ma umowę z Bane NOR w Norwegii na 29,4 mln zł brutto --Indeks

Przegląd informacji ze spółek

. Rada nadzorcza Powszechnego Zakładu Ubezpieczeń (PZU) powołała Tomasza Kulika na stanowisko członka zarządu. Będzie on jednocześnie dyrektorem finansowym w grupie kapitałowej PZU, podała spółka. Należąca do Polskiej Grupy Energetycznej (PGE) Kopalnia Węgla Brunatnego Turów (KWB Turów) powinna 1

Przegląd prasy

' --PGE GiEK zleciła budowę instalacji odazotowania spalin za 63,9 mln zł netto --PGE rozpoczęła szacowanie strat po osuwisku w KWB Turów --Apator wypłaci 0,35 zł na akcję zaliczki na poczet dywidendy za 2016 r. --Creotech i CloudFerro uruchomiły bazę danych satelitarnych w chmurze EO Cloud

Przegląd informacji ze spółek

150 mln zł na modernizację turbin w blokach 1-3 Elektrowni Turów, podała PGE. Luís Araújo od 1 stycznia 2016 r. zastąpi Pedro Pereira da Silva na stanowisku dyrektora generalnego sieci Biedronka w Polsce, podała sieć. Enter Air zadebiutuje na Giełdzie Papierów Wartościowych w

Przegląd prasy

dywidendy --Akcjonariusze J.W. Construction zdecydowali o niewypłacaniu dywidendy --Marek Pawlik został ponownie wybrany na prezesa ABM Solid --Reino Dywidenda Plus postanowił o wstrzymaniu IPO wz. sytuacją rynkową --PGE rozpoczęła budowę nowego bloku w Elektrowni Turów za ok. 4 mld zł --Dochody

Przegląd informacji ze spółek

;zł przy szacowanych skonsolidowanych przychodach ze sprzedaży w wysokości 5,7 mld zł.  PGE Polska Grupa Energetyczna wstępnie szacuje skonsolidowaną EBITDA ok. 4,78 mld zł, zysk netto przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej ok. 1,2 mld zł za 9 miesięcy 2016 r

Przegląd informacji ze spółek

mln zł, podała instytucja. Obligacje zostaną wprowadzone do alternatywnego systemu obrotu Catalyst. PGE Polska Grupa Energetyczna wstępnie szacuje skonsolidowaną EBITDA ok. 3,1 mld zł, zysk netto przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej ok. 0,5 mld zł w I półroczu 2016 r., podała spółka

Przegląd prasy

, Orlen i PGNiG) trafią do Ministerstwa Energii w dwóch turach: odpowiednio w kwietniu i lipcu --MON przygotowuje się do ponownych negocjacji w sprawie zakupu maszyn potrzebnych armii: chce rozmawiać z PZL Świdnik/Finmeccanica Helicopters Division i z Sikorsky Aircraft, który ma fabrykę w Mielcu

Przegląd informacji ze spółek

. Apator che w przyszłym roku powrócić do poziomu wyników odnotowanych w 2014 r., poinformował prezes Andrzej Szostak. Polska Grupa Energetyczna (PGE) podpisała ze spółką zależną Polimeksu - Polimex Energetyka umowę na modernizację kotłów w blokach 1-3 w Elektrowni Turów. Wartość kontraktu wynosi 417,64

Przegląd informacji ze spółek

odpisu z tytułu trwałej utraty wartości majątku wytwórni cykloheksanonu z benzenu w Jednostce Biznesowej Tworzywa w wysokości 11,9 mln zł, podała spółka. Szacowany wpływ odpisu na wynik netto to 9,7 mln zł.Zarząd Grupy Duon uważa, że cena za akcje zaoferowana w wezwaniu Fortum odpowiada wartości godziwej

Przegląd informacji ze spółek

Kościelny. Polska Grupa Energetyczna (PGE) podpisała z Alstom Power umowę o wartości 32 mln zł na modernizację generatorów w blokach 1-3 Elektrowni Turów, podała PGE. Rada nadzorcza JHM Development powołała od dnia 11 stycznia 2016 r.  Reginę Biskupską, dotychczasowego członka zarządu, na

Przegląd prasy

--PGNiG prognozuje wydobycie 4,5 mld m3 gazu i 1,3 mln ton ropy w 2016 r. --PGNiG szacuje 0,28 mld zł zysku netto i 5,7 mld zł przychodów w III kw. 2016 r. --PGE szacuje ok. 4,78 mld zł skons. EBITDA i 1,2 mld zł netto w I-III kw. --Indeks WIG20 wzrósł o 0,16% na zamknięciu we wtorek --PCC Rokita

Przegląd prasy

kwietnia 2017 r. --Zysk netto Quercus TFI spadł r/r do 6,18 mln zł w III kw. 2016 r. --KNF upoważniła nowego przewodniczącego do działań w zakresie jej właściwości --Tomasz Kulik zastąpił Beatę Kozłowską-Chyłę na stanowisku członka zarządu PZU --PGE: KWB Turów wróci do pełnej zdolności wydobywczej

Przegląd informacji ze spółek

nawęglania i podgrzewacza powietrza, w ramach zadania: "Budowa 'pod klucz' nowego bloku energetycznego w Elektrowni Turów dla PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna", za 68,24 mln zł netto, podał Budimex. ZM Ropczyce odnotowały 25,03 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego

Przegląd prasy

179,22 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. --Akcjonariusze Eurocashu zdecydują na walnym zgromadzeniu zwołanym na 25 kwietnia o wypłacie dywidendy w wysokości 0,73 zł na jedną akcję, wynika z projektów uchwał na walne. Atal podjął uchwałę w sprawie utworzenia programu emisji obligacji

Przegląd prasy

--Indeks WIG20 zwyżkował o 0,01% na zamknięciu w poniedziałek --Przychody LPP wzrosły o 9% r/r do ok. 381 mln zł w listopadzie --TVN miał 12,4% udziału w oglądalności głównych kanałów TV w listopadzie --PGE: Rusza budowa bloku 450 MW w Elektrowni Turów za ok. 4 mld zł --Przychody CCC wzrosły o 12,5% r

Przegląd prasy

Rozliczeniowa w I kw. przyszłego roku planuje uruchomić System Płatności Kartowych o nazwie Inkart ISBnews --Warimpex nabył obligacje o łącznej wart. nomin. 23,16 mln zł w celu umorzenia --Nowy prezes SMT wykorzysta środki ze zbycia iAlbatros na kupno akcji SMT --Altus TFI przejmuje zarządzanie dwoma

Przegląd prasy

obrotu Catalyst. PGE Polska Grupa Energetyczna wstępnie szacuje skonsolidowaną EBITDA ok. 3,1 mld zł, zysk netto przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej ok. 0,5 mld zł w I półroczu 2016 r., podała spółka. Bank BPH uważa, że cena proponowana w wezwaniu Alior Banku odpowiada wartości godziwej

Przegląd prasy

Elektrowni Turów za 32 mln zł --DM Vestor obniżył wycenę akcji Vigo System do 279 zł --Regina Biskupska powołana na prezesa JHM Development --Elemental Holding ma porozumienie o partnerstwie z JX Nippon --Inwestorzy na GPW dziś skupieni na ropie i spółkach z sektora energii --Przychody grupy Redan

Przegląd prasy

wzrósł wartościowo o 20% w 2015 r. --KNF: Zysk netto sektora bankowego spadł o 11,3% r/r do 1,18 mld zł w styczniu --PGE GiEK zleciło modernizację elektrofiltrów w Elektrowni Turów za 72,7 mln zł --PZFD: Rozwój budownictwa na wynajem pożądany, ale plan wymaga korekt --PAIiIZ zakończyła 12

Przegląd prasy

--Neuca przeznaczy 46,35 mln zł na skup akcji własnych do końca 2016 r. --DM Noble Securities obniżył wycenę Aplisens do 16,3 zł, nadal zaleca 'kupuj' --Apator chce w 2016 r. wrócić do poziomu wyników z 2014 r. --Polimex ma umowę z PGE na modernizację Elektrowni Turów za 417,6 mln zł --Stopa

Przegląd prasy

zakup Ergon za 49,81 mln zł netto --Prezydencki projekt ustawy frankowej zakłada ustalenie tzw. kursu sprawiedliwego --Astaldi z najtańszą ofertą na odcinek Zakopianki z tunelem za 968,9 mln zł --PGE GiEK zleciło modernizację systemów w Elektrowni Turów za 44 mln zł --Solaris dostarczy 300 autobusów

Przegląd informacji ze spółek

jesiennym zmniejszył się do 12,8% z 13,1% rok wcześniej, ale utrzymała ona pozycję lidera.  Wykonawcy nowego bloku 450 MW na węgiel brunatny w elektrowni Turów otrzymali Polecenie rozpoczęcia prac, podała PGE. Projekt o wartości około 4 mld zł brutto realizuje konsorcjum firm: Mitsubishi Hitachi

Pakiety socjalne w energetyce: szukanie sensacji

W związku z wniesieniem akcji Zespołu Elektrowni Dolna Odra do spółki PGE Energia jej pracownicy wynegocjowali nowy pakiet socjalny. Podobnie jak przy wcześniejszych tego typu umowach, niektórzy dziennikarze i politycy zwietrzyli sensację. Pracownicy Dolnej Odry wynegocjowali m.in.10-letnie

Tygodniowy przegląd wiadomości ISBnews z sektora TMT

; - wskazał Marzec. Źródło: ISBnews   Mediacap: Podtrzymuje plany przeniesienia notowań swoich akcji na rynek główny GPW z NewConnect w I połowie przyszłego roku. Zapowiada akwizycje, które mają istotnie poprawić EBITDA, poinformował agencję ISBnews prezes spółki Jacek Olechowski. &bdquo