akcje pge serii b

Przegląd informacji ze spółek

nazwie handlowej Onko BCG, podała spółka. Obligacje KGHM Polska Miedź serii A i B o łącznej wartości nominalnej 2 mld zł zadebiutowały dziś na rynku Catalyst. Dekpol zawarł z inwestorem - Tricity North Sp. z o.o. umowę generalnego wykonawstwa robót konstrukcyjnych dotyczących budowy magazynu

Przegląd prasy

pozyskało 2,2 mln zł z emisji obligacji serii W --Pracodawcy RP: Sejm nowelizował ustawę o podatku dochodowym już ponad 70 razy --Sprzedaż luksusowych nieruchomości w Warszawie wzrosła o 10% r/r w I poł. 2019 --PGE podtrzymuje plan powrotu do wypłat dywidendy od zysku za 2019 rok --System car

Akcjonariusze PGE zdecydowali o zwiększeniu wartości nom. akcji do 10,25 zł

Warszawa, 05.09.2016 (ISBnews) - Akcjonariusze Polskiej Grupy Energetycznej (PGE) przyjęli uchwałę o podwyższeniu kapitału zakładowego spółki o kwotę 467,44 mln zł zł z kapitału zapasowego do 19,17 mld zł poprzez zwiększenie wartości nominalnej akcji serii A, B, C, D do 10,25 zł z 10 zł, a także

ME: Podniesienie kapitału PGE będzie korzystne dla spółki i akcjonariuszy

5,61 mld zł do 24,3 mld zł poprzez zwiększenie wartości nominalnej akcji serii A, B, C i D do 13 zł z 10 zł, Grupa kapitałowa PGE jest liderem sektora z ok. 40-proc. udziałem w rynku wytwarzania konwencjonalnego, 30-proc. w sprzedaży dla klientów końcowych (5,2 mln odbiorców indywidualnych i

Przegląd informacji ze spółek

Decyzją rady nadzorczej oraz zarządu Giełdy Papierów Wartościowych (GPW) od 1 stycznia 2019 roku zacznie obowiązywać katalog przypadków służących ocenie spełniania przez emitentów jednego z wymogów dopuszczenia i wprowadzenia do obrotu giełdowego akcji i praw do akcji (PDA), jakim jest zgodność z

Skarb Państwa chce podniesienia kapitału PGE o 5,6 mld zł

Warszawa, 01.08.2016 (ISBnews) - Skarb Państwa złożył wniosek o zwołanie nadzwyczajnego walnego zgromadzenia Polskiej Grupy Energetycznej (PGE), które zdecyduje m.in. o podniesieniu kapitału zakładowego o 5,61 mld zł do 24,3 mld zł poprzez zwiększenie wartości nominalnej akcji serii A

Przegląd informacji ze spółek

akcję, za wyjątkiem akcji sprzedawanych przez Kempley sp. z o.o. po 2,29 zł za akcję. PGE Energia Ciepła - spółka zależna Polskiej Grupy Energetycznej (PGE) - uruchomiła postępowanie ofertowe na dostawę do Instalacji Termicznego Przetwarzania z Odzyskiem Energii (ITPOE) w Rzeszowie niesegregowanych

Przegląd informacji ze spółek

Akcjonariusze Trakcji PRKiI zdecydują na walnym zgromadzeniu, zwołanym na 13 września br., o podwyższeniu kapitału zakładowego poprzez emisję akcji zwykłych na okaziciela serii B oraz akcji zwykłych imiennych serii C w drodze subskrypcji prywatnej z wyłączeniem w całości prawa poboru

Tchórzewski: Podnoszenie wartości nominalnej akcji możliwe w kolejnych spółkach

wartości nominalnej akcji" - dodał minister. Wczoraj akcjonariusze PGE przyjęli uchwałę o podwyższeniu kapitału zakładowego spółki o kwotę 467,44 mln zł zł z kapitału zapasowego do 19,17 mld zł poprzez zwiększenie wartości nominalnej akcji serii A, B, C, D do 10,25 zł z 10 zł, a także o

PGE wystąpi o interpretację ws. podatku od zmian w kapitale zakładowym

18,7 mld zł do 24,31 mld zł, tj. o kwotę 5,61 mld zł z kapitału zapasowego spółki poprzez zwiększenie wartości nominalnej akcji serii A, B, C, D z 10 zł do 13 zł, a także o przeznaczeniu części kapitału zapasowego na pokrycie zryczałtowanego podatku dochodowego należnego od akcjonariuszy w związku z

PGE zapłaci 109,65 mln zł podatku w zw. z podniesieniem kapitału

PGE przyjęli uchwałę o podwyższeniu kapitału zakładowego spółki o kwotę 467,44 mln zł z kapitału zapasowego do 19,17 mld zł poprzez zwiększenie wartości nominalnej akcji serii A, B, C, D do 10,25 zł z 10 zł, a także o przeznaczeniu części kapitału zapasowego na pokrycie zryczałtowanego podatku

Przegląd informacji ze spółek

uchwałę ws. podwyższenia kapitału zakładowego poprzez emisję 10,28 mln akcji zwykłych na okaziciela serii B oraz między 13,01 mln a 25,01 mln akcji zwykłych imiennych serii C w drodze subskrypcji prywatnej z wyłączeniem w całości prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy, wynika z uchwał. Operator

Przegląd prasy

--Akcjonariusze Polnordu zdecydują 23 X o emisji do 75 mln akcji serii T --Rank Progress miał 10,65 mln zł straty netto, 1,53 mln zł EBIT w I poł. 2019 --MPiT: Dzięki uldze na B+R podatnicy CIT odliczyli 1,68 mld zł w 2018 r. --MOL dokonał spłaty euroobligacji wysokości 500 mln USD --Indeks WIG20 wzrósł o

Przegląd informacji ze spółek

mln zł, czyli 1,3 zł na akcję, podała spółka. PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna (PGE GiEK) - spółka zależna Polskiej Grupy Energetycznej (PGE) - ogłosiła postępowanie przetargowe na wybór wykonawcy magazynu energii elektrycznej o mocy 1 MW netto w Elektrowni Bełchatów, podała spółka. Termin

Przegląd prasy

zarządu Giełdy Papierów Wartościowych (GPW) od 1 stycznia 2019 roku zacznie obowiązywać katalog przypadków służących ocenie spełniania przez emitentów jednego z wymogów dopuszczenia i wprowadzenia do obrotu giełdowego akcji i praw do akcji (PDA), jakim jest zgodność z zasadami publicznego charakteru

Przegląd informacji ze spółek

% jest niemożliwe w latach 2018-2019, ale chciałby osiągać w tym czasie rentowności lepsze niż rynek, poinformował prezes Dariusz Blocher.  CEE Equity Partners nie będzie rekomendować funduszowi China-CEE Fund odpowiadania na wezwanie Polskiej Grupy Energetycznej (PGE) na akcje Polenergii, podał

Przegląd informacji ze spółek

zostały warunki zawieszające do wypłaty kredytów odnawialnych zaciągniętych przez Ciech, podała spółka. Skonsolidowane przychody ze sprzedaży Auto Partner wyniosły 131,9 mln zł w kwietniu br., co oznacza wzrost o 30,4% r/r, podała spółka. Fitch Ratings przyznał Polskiej Grupie Energetycznej (PGE

Przegląd prasy

. --Hollywood przeprowadzi emisję 15 mln akcji serii L po 1 zł każda --Ultimate Games ustalił premierę gry 'Thief Simulator' na Nintendo Switch na 16 V --BCG: Na rynku startupów pojawia się coraz więcej projektów z human touch --Idea Bank chce być liderem w pozyskiwaniu nowych firm, zachęca integracją

Przegląd informacji ze spółek

, w tym 5 mln akcji serii A, 840 tys. akcji serii B, 1 mln akcji serii C, 1 mln akcji serii D, 1 mln akcji serii E, 6 mln akcji serii F oraz nie więcej niż 15 mln akcji serii G, podała spółka. Modelowa marża rafineryjna Grupy Lotos wyniosła 6,96 USD/baryłkę w grudniu 2016 r. wobec 8,59 USD/baryłkę w

Przegląd informacji ze spółek

akwizycji. Zarząd Polskiego Banku Komórek Macierzystych podjął decyzję o rozpoczęciu działań w celu podwyższenia kapitału zakładowego spółki poprzez emisję nie więcej niż 918 728 akcji serii L, zwykłych na okaziciela z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy spółki, w drodze subskrypcji

Przegląd prasy

online biletów --Kruk chce być jednym z aktywniejszych emitentów obligacji na GPW --PBKM rozpoczął emisję akcji serii L bez pp, w subskrypcji prywatnej --Fitch: Zadłużenie polskich spółek energ.-paliw. sięgnie 60 mld zł w l. 2019-2021 --Ultimate Games udzielił Beijing CE-Asia licencji na

Przegląd informacji ze spółek

zostanie przeznaczone 92 mln zł. Komisja Nadzoru Finansowego (KNF) zatwierdziła prospekt Enter Air związany z dopuszczeniem do obrotu istniejących akcji serii A i B spółki. Akcjonariusze założyciele zobowiążą się do niesprzedawania akcji przez 12 miesięcy, podał Enter Air. Jednocześnie spółka podtrzymała

Przegląd informacji ze spółek

prezes Getin Holding Piotr Kaczmarek.  genXone - biotechnologiczna spółka działająca w obszarze genetyki molekularnej - uruchomiła publiczną emisję akcji, prezentując jej warunki na platformie CrowdConnect. Spółka oferuje 580 000 akcji zwykłych na okaziciela serii E po cenie emisyjnej 6,9 zł każda

Przegląd prasy

na czele --Braster chce przesunąć termin wykupu obligacji serii A na 9 listopada 2020 r. --Zarząd Sare powołany na nową kadencję z Dariuszem Piekarskim jako prezesem --GPW zawiesiła obrót akcjami sześciu spółek od 7 maja --TFI PZU zostało wpisane do ewidencji PPK --Dom Development miał

Przegląd informacji ze spółek

podwyższeniu kapitału zakładowego poprzez emisję 120,5 mln akcji zwykłych imiennych serii K w trybie subskrypcji prywatnej, z wyłączeniem prawa poboru dla dotychczasowych akcjonariuszy, wynika z uchwał nadzwyczajnego walnego zgromadzenia. Synerga.fund podpisała term sheet w sprawie połączenia z Alin Group

Przegląd prasy

. 2019 r. --Rafako wybuduje Muzeum 'Pamięć i Tożsamość' za 117,7 mln zł netto --Artifex Mundi w nowej strategii skoncentruje się na 4 kluczowych projektach gier --Marvipol ma umowę z Pekao na program emisji obligacji na łącznie max. 250 mln zł --Cyfrowy Polsat rozpoczyna ofertę obligacji serii B

Przegląd informacji ze spółek

) o podjęcie postępowania administracyjnego w przedmiocie zatwierdzenia prospektu emisyjnego sporządzonego w związku z ubieganiem się o dopuszczenie i wprowadzenie do obrotu na rynku regulowanym 30 tys. akcji zwykłych na okaziciela serii L, podała spółka. Tauron Polska Energia otrzymał

Przegląd informacji ze spółek

, tj. o wypłacie 0,32 zł na akcję, podała spółka. Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia wydał  postanowienie o ogłoszeniu upadłości likwidacyjnej Próchnika, podała spółka.  PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna (PGE GiEK) zawarło z Rafako dwie umowy związane z modernizacją Elektrowni

Przegląd informacji ze spółek

 księgi popytu w subskrypcji prywatnej akcji serii D rozpocznie się 24 lipca, a zakończy nie później niż 26 lipca, podała spółka. Miraculum przedłużyło do 3 sierpnia termin przyjmowania zapisów na akcje serii T2, nieobjęte zapisami podstawowymi i zapisami dodatkowymi w ramach wykonywania prawa

Przegląd prasy

Trakcji zdecydowali o emisji akcji serii B i C --Operator Chmury Krajowej nawiązał strategiczne partnerstwo z Google Cloud --BM Reflex: Małe wahania cen paliw prawdopodobnie kontynuowane w I poł. X --PAIH zaprasza firmy zainteresowane ekspansją zagraniczną na Forum Biznesu 9 X --Bank Millennium

Przegląd informacji ze spółek

Towarzystwa Finansowego Silesia (TFS) propozycje nabycia obligacji serii C zamiennych na akcje na okaziciela serii U, poinformowała spółka. Propozycja nabycia obligacji została przyjęta i obligacje zostały wyemitowane oraz opłacone, podano także. Zarząd Marvipolu podjął decyzję o możliwości wyemitowania

Przegląd informacji ze spółek

raporcie. Polwax odnotował 9,25 mln zł jednostkowego zysku netto w III kw. 2018 r. wobec 8,09 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. Rada nadzorcza PGE Energia Odnawialna powołała Sławomira Zawadę na funkcję prezesa zarządu, podała spółka. Jujubee podjęło decyzję o aktualizacji planu

Przegląd informacji ze spółek

zapowiadał przedstawienie tej strategii na początku września. The Dust chce wyemitować ramach publicznej oferty akcji 220 tys. akcji, z czego 145 tys. będą stanowiły akcje nowej emisji serii C, a kolejne 75 tys. będą stanowiły istniejące akcje serii B, podała spółka. Zapisy na akcje w ramach transzy dla

Przegląd informacji ze spółek

. EBITDA LIFO PKN Orlen wyniosła 2 042 mln zł w IV kwartale 2018 r. wobec 2 022 mln zł rok wcześniej, podała spółka DataWalk ustalił ostateczną cenę emisyjną akcji serii M w transzy detalicznej (do 200 tys. akcji) na 22 zł za jedną i rozpoczął zapisy, podała spółka. Zapisy w transzy detalicznej potrwają

Przegląd prasy

: A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L) i 14,68 zł na akcję (seria M) --Vivid Games zapowiedział nową grę własnej produkcji "Zombie Blast Crew", podała spółka. Premierę planuje w III kwartale. --Rada nadzorcza Ferro zdecydowała o zwiększeniu liczby członków zarządu do pięciu i powołała

Przegląd informacji ze spółek

okres implementacji (2019-2020) oraz okres szybszego wzrostu z lepszymi wynikami finansowymi (2021-2023), ocenili członkowie zarządu. Boruta-Zachem chce pozyskać z emisji akcji serii D ok. 5 mln zł, które zamierza przeznaczyć m.in. na poprawę płynności oraz wkład własnyn inwestycji w centrum B+R

Przegląd informacji ze spółek

produkcyjnych w Polsce, podał bank. Celon Pharma ustaliła cenę maksymalną akcji oferowanych na potrzeby składania zapisów w transzy detalicznej w wysokości 16,33 zł za akcję, podała spółka w aktualizacji prospektu. Na podstawie prospektu ofertą objętych jest 15 000 000 akcji serii B, co oznacza, że

Przegląd informacji ze spółek

piątek, 2 lutego, podano w opublikowanym dziś prospekcie emisyjnym. Zarząd Legimi podjął uchwałę w sprawie emisji publicznej do 75 000 akcji serii B na okaziciela (na podstawie upoważnienia udzielonego przez nadzwyczajne walne zgromadzenie 31 stycznia br.) i zamierza wprowadzić te walory do obrotu na

Przegląd informacji ze spółek

telekomunikacja oraz nowe technologie. Quercus Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych (TFI) poinformowało o przekroczeniu progu 5% ogólnej liczby głosów w Mostostalu Zabrze, podała spółka. Obecnie TFI ma 5,11% akcji Mostostalu Zabrze. PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna (PGE GiEK) - spółka zależna

Przegląd prasy

budowę aliansu z czeską firmą Zetor Tractors --BOŚ rozpoczął współpracę z Pomorskim Funduszem Rozwoju dot. inicjatywy Jessica --Lotos Petrobaltic kontynuuje prace przy gazociągu ze złoża B8 do Władysławowa --Qumak wnioskuje do KNF o postępowanie dot. emisji akcji serii L --Tauron rozpoczął

Przegląd informacji ze spółek

, poinformowała spółka. Całkowity wykup obligacji serii A i serii B Velto Cars zostanie zakończony do dnia 17 sierpnia 2016 roku, podała spółka. Skarb Państwa złożył wniosek o zwołanie nadzwyczajnego walnego zgromadzenia Polskiej Grupy Energetycznej (PGE), które zdecyduje m.in. o podniesieniu kapitału

Przegląd prasy

Odnawialna --Prezydent podpisał ustawę wprowadzającą m.in. daninę solidarnościową --Jujubee zaktualizowało plan wydawniczy na 2019-2020, zastąpi dwa projekty nowymi --Prezydent podpisał nowelę ustaw podatkowych wprowadzającą m.in. exit tax --Pelion deklaruje zamiar objęcia akcji serii E Pharmeny

Przegląd prasy

mln zł przychodów i 17,41 mln zł zysku netto w ujęciu jednostkowym według wstępnych danych, podała spółka. --Zarząd Artifex Mundi zdecydował, że budowa księgi popytu w subskrypcji prywatnej akcji serii D rozpocznie się 24 lipca, a zakończy nie później niż 26 lipca, podała spółka. --Miraculum

Przegląd prasy

Warszawa, 06.06.2018 (ISBnews) -  Poniżej przedstawiamy wybór najważniejszych informacji z prasy. Rzeczpospolita --Agencja Rozwoju Przemysłu zaproponowała Towarzystwu Finansowemu Silesia odkupienie pakietu kontrolnego akcji koksowni Victoria - dowiedziała się "Rzeczpospolita

Przegląd informacji ze spółek

emisyjny i2 Development sporządzony w związku z ofertą publiczną akcji serii B oraz zamiarem ubiegania się o dopuszczenie do obrotu na rynku regulowanym akcji serii A i B oraz praw do akcji serii B, podała Komisja. Marek Ondrejka złożył do Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów (UOKiK) wniosek w

Przegląd informacji ze spółek

podjął uchwałę ws. podwyższenia kapitału zakładowego spółki w ramach kapitału docelowego, o kwotę 6 mln zł, tj. z kwoty 34,54 mln zł do kwoty 40, 54 mln zł w drodze emisji 2 mln nowych akcji serii B, o wartości nominalnej 3 zł każda, podała spółka. Zarząd zdecydował o wyłączeniu prawa poboru akcji serii

Przegląd prasy

akcji serii L na 58 zł za szt. --Akcjonariusze Brastera zdecydują 8 stycznia o emisji akcji serii K bez pp --Altus TFI nie przeniesie funduszu Premium Properties FIZ do Rockbridge TFI --Indeks WIG20 spadł o 1,73% na zamknięciu w poniedziałek --BGŻ BNP Paribas ma umowę pożyczki podporządkowanej

Przegląd informacji ze spółek

formule 'projektuj i buduj' dla zadania pn. LOT B - prace na linii kolejowej 131 na odcinku Nakło Śląskie (km 29,000) – Kalina (km 66,800) w ramach projektu POIiŚ 5.1-14 pn.: 'Prace na linii kolejowej C-E-65 na odc. Chorzów Batory - Tarnowskie Góry – Karsznice – Inowrocław &ndash

Przegląd informacji ze spółek

w związku z ofertą publiczną akcji serii C oraz ubieganiem się o dopuszczenie do obrotu na rynku regulowanym akcji serii A, B oraz C, a także praw do akcji serii C, podała spółka. Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Lublinie wybrała ofertę Budimeksu o wartości 235,75 mln zł

Przegląd prasy

. mazowieckiego --KNF zatwierdziła prospekt Enter Air w zw. z dopuszczeniem do obrotu akcji A i B --GUS: Wynik netto sektora bankowego wzrósł o 22,7% r/r do 3,4 mld zł w I kw. --ARP: Sprzedaż węgla kamiennego spadła r/r do 5,1 mln ton w czerwcu --Euler Hermes: Niewypłacalność branży budowlanej wzrosła o

Przegląd prasy

tys. akcji serii B, wprowadzi je na NewConnect --MF sprzedało Green Bonds za 1 mld euro przy 3,25 mld euro popytu --Markit: Wskaźnik PMI dla przemysłu Chin wyniósł 51,5 pkt w styczniu (ISBnews)  

Przegląd prasy

042 mln zł w IV kwartale 2018 r. wobec 2 022 mln zł rok wcześniej, podała spółka --DataWalk ustalił ostateczną cenę emisyjną akcji serii M w transzy detalicznej (do 200 tys. akcji) na 22 zł za jedną i rozpoczął zapisy, podała spółka. Zapisy w transzy detalicznej potrwają do 31 stycznia --PKN Orlen

Przegląd prasy

zastępcę przewodniczącego, który odpowiadałby za rynek ubezpieczeniowy Gazeta Wyborcza --Rzecznik małych i średnich firm proponuje, by obowiązkowa dla przedsiębiorców była tylko składka zdrowotna, a emerytalna i rentowa - opcjonalne ISBnews --PGE zdecydowała o emisji dwóch serii obligacji na łączną

Przegląd informacji ze spółek

wysokości 1 zł na akcję, wynika z uchwał na walnego zgromadzenia. eurobank wyemitował obligacje zwykłe serii B o łącznej wartości 250 mln zł. Jest to druga emisja w historii banku, podała instytucja. Kolejna emisja planowana jest na jesień. Atal uzupełnił ofertę w krakowskiej inwestycji Bagry Park

Przegląd prasy

Dystrybucja podpisała z ME pierwsze umowy o dofinansowanie na ok. 27 mln zł --MF zaoferuje obligacje za 8-16 mld zł, bony za 2-4 mld zł na przetargach w I --MF zaoferuje obligacje za 25-38 mld zł na 5-6 przetargach w I kw. 2017 r. --KNF zatwierdziła prospekt emisyjny akcji serii B, C i D MDI Energia

Przegląd prasy

/r w listopadzie wg wst. danych --Netia rozpoczęła oferowanie internetu na bazie technologii G.fast w modelu FTTB --Braster chce zwołać na styczeń drugie NWZ ws. emisji akcji serii K --Eurostat: Relacja podatków do PKB w Polsce: 35,1%, średnia UE: 40,2% w ub.r. --Orange Polska kupiło sieć

Przegląd prasy

zaczęło brakować materiałów budowlanych, np. rozjazdów i podkładów kolejowych ISBnews --Trans Polonia przydzieliła 8,5 mln akcji serii I po 5,8 zł za sztukę --Akcjonariusze PGNiG zdecydowali o 0,2 zł dywidendy na akcję za 2016 r. --Tchorek, Broda, Kawecki i Sieradzki weszli do rady nadzorczej

Przegląd informacji ze spółek

PGE Polska Grupa Energetyczna (PGE) podjęła decyzję o emisji dwóch serii obligacji na rynku polskim na łączną kwotę 1,4 mld zł w ramach programu obligacji krajowych do maksymalnej kwoty 5 mld zł, podała spółka. Radpol odnotował 0,01 mln zł jednostkowego zysku netto w I kw. 2019 r

Przegląd informacji ze spółek

Wątruckim oraz Inovo Venture Fund I w sprawie objęcia udziałów w ECC Games za 394 tys. zł, podała spółka. Wkład wniesiony przez inwestora posłuży na dokończenie przez ECC Games produkcji kilku gier na platformy mobilne. Energa wraz z Enea, PGE i PGNiG zawarli z Polimex-Mostostal list intencyjny, w którym

Przegląd informacji ze spółek

sieci elektroenergetycznej na Podkarpaciu i w regionie łódzkim. Komisja Nadzoru Finansowego (KNF) zatwierdziła prospekt emisyjny MDI Energia w związku z zamiarem ubiegania się o dopuszczenie do obrotu na rynku regulowanym akcji serii B, C i D, podał urząd. MCI Capital wyemitował 45 obligacji

Przegląd informacji ze spółek

rynku regulowanym akcji serii A, B, C, D, E, F oraz praw do akcji serii F, podała spółka. Wynik finansowy netto Warimpeksu za 2014 rok, według wstępnych danych, będzie zdecydowanie niższy od oczekiwań, tj. będzie ujemny i wyniesie minus 35,3 mln euro wobec 7,1 mln euro rok wcześniej. To efekt

Przegląd informacji ze spółek

dwuletnie obligacje na okaziciela serii S o łącznej wartości nominalnej 3,798 mln zł, podała spółka. Pegas Nonwovens zakończył nabywanie akcji własnych w ramach programu wykupu akcji, podała spółka. Łącznie Pegas wykupił 461 470 akcji własnych, stanowiących 5% jej kapitału zakładowego. Best dokonał

Przegląd informacji ze spółek

wyznaczonego zarządcę. PCC Consumer Products Kosmet  podjął uchwałę o przedterminowym wykupie wszystkich obligacji serii A oraz o wszystkich obligacji serii B, poinformowała spółka. Łączna wartość nominalna obu serii obligacji wynosi 4,16 mln zł. Oferta publiczna akcji Biura Inwestycji

Przegląd prasy

z zamiarem ubiegania się o dopuszczenie do obrotu na rynku regulowanym akcji serii A i B, podała KNF. --Vantage Development miał 199,43 mln zł przychodów ze sprzedaży, 29,45 mln zł zysku operacyjnego i 20,66 mln zł zysku netto w okresie 9 miesięcy 2017 r., podała spółka, powołując się na wstępne

Przegląd informacji ze spółek

Nadzoru Finansowego (KNF) zatwierdziła prospekt emisyjny Marvipol Development, sporządzony w związku z zamiarem ubiegania się o dopuszczenie do obrotu na rynku regulowanym akcji serii A i B, podała KNF. Vantage Development miał 199,43 mln zł przychodów ze sprzedaży, 29,45 mln zł zysku operacyjnego i

Przegląd prasy

zamknięciu w środę --BPS wyemituje obligacje podporządkowane o wartości nom. do 100 mln zł --Polimex-Mostostal wyemitował obligacje serii C zamienne na akcje --Marvipol planuje emisję obligacji o wartości do 50 mln zł --S. Połukord powołany na prezesa Qumaka od 1 XI, p.o. nadal W. Włodarczyk

Przegląd informacji ze spółek

-50% paczek więcej niż w standardowych miesiącach, podał InPost. Pelion - główny akcjonariusz Pharmeny - nabył 2 000 akcji spółki i tym samym zwiększył swój udział w jej kapitale do 45,94%, podała Pharmena. Lokum Deweloper zdecydował o emisji do 30 000 obligacji serii B o łącznej wartości

Przegląd prasy

przyjmowania zapisów w transzy inwestorów indywidualnych, podano w prospekcie emisyjnym. Na ofertę składa się nie więcej niż 3 500 000 nowo emitowanych akcji serii D i nie więcej niż 1 701 596 akcji serii B, stanowiących do 15,93% udziału w kapitale zakładowym. Spółka zamierza pozyskać wpływy brutto z emisji

Tygodniowy przegląd informacji ISBtech z sektora TMT

18,3%. Na przełomie III i IV kwartału spółka chce zadebiutować na rynku NewConnect.  Źródło: ISBnews Cyfrowy Polsat: Zarząd Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie (GPW) zdecydował o wyznaczeniu pierwszego dnia notowania w Alternatywnym Systemie Obrotu na Catalyst 1 mln obligacji serii B

Przegląd prasy

akcji serii A, B, B1 oraz C, a także zamiarem ubiegania się o dopuszczenie do obrotu na rynku regulowanym akcji serii A, B, B1, B2, C oraz praw do akcji serii C, poinformowały spółka i Komisja. Publikacja prospektu została zapowiedziana na jutro.  --Polska Spółka Gazownictwa (PSG) - spółka

Przegląd informacji ze spółek

) zakończyła prywatną emisję akcji serii G o wartości 5 mln zł, podała spółka. Spółka zebrane z emisji środki przeznaczy m.in. na zakup licencji i oprogramowania. LPP miało 1,85 mld zł przychodów i 158 mln zł zysku netto w IV kw. 2016 r., podała spółka według wstępnych danych. W całym ub.r. było to

Przegląd informacji ze spółek

PGE Polska Grupa Energetyczna miała wstępnie ok. 1,7 mld zł zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej oraz ok. 5,14 mld zł EBITDA na poziomie skonsolidowanym za okres I-III kw. 2018 r., podała spółka. Rada nadzorcza Rafako powołała Jerzego Wiśniewskiego na stanowisko

Przegląd informacji ze spółek

wykupu obligacji serii J_02 o wartości nominalnej 8 mln zł oraz J_04 o wartości 2 mln zł, Hawe zaoferowało inwestorom posiadającym te papierów obligacje serii L_01, poinformowała spółka. Akcjonariusze Altus TFI zdecydowali o upoważnieniu zarządu spółki do nabycia do 2,16 mln akcji własnych za

Przegląd prasy

Grajewo zdecydowali o wypłacie 1 zł dywidendy na akcję --UKE: Nasycenie dostępem do internetu w gospodarstwach domowych to 102% w 2015 r. --eurobank wyemitował obligacje serii B na 250 mln zł, kolejna emisja jesienią --Atal wprowadził do sprzedaży 158 lokali w IV i V etapie Bagry Park w Krakowie

Przegląd prasy

Próchnika wzrosła o 9% r/r do 5,4 mln zł w styczniu --Fedha ogłosiła wezwanie na 30,08% akcji Vantage Development po 3,25 zł za szt. --Emperia: Sprzedaż Stokrotki wzrosła o ok. 4,7% r/r w styczniu --Indeks WIG20 wzrósł o 0,53% na zamknięciu w piątek --BBI Development wyemitował obligacje serii

Przegląd prasy

umowy z PGE Dystrybucja ma dostawę liczników za 31,7 mln zł w 2016 --J.W. Construction ukończył budowę I etapu Nowego Tysiąclecia w Katowicach --B. Millennium chce utrzymać 2-cyfrowy wzrost w detal. kredytach niehipotecznych --Bank Millennium chce utrzymać koszt ryzyka na poziomie ok. 55 pb w 2016 r

Przegląd prasy

--AWT otrzymało 5,9 mln euro dotacji z CEF na rozbudowę terminalu w Paskowie --Fitch: Rating programu obligacji mBH potwierdzony, ocena programu PBH na RWE --Parcel Technik dostarczył pierwsze skrytkomaty do Izraela --Prima Moda wyemituje obligacje serii B o wartości max. 4 mln zł --PCC Rokita

Przegląd prasy

serii niezabezpieczonych obligacji, w ramach dotychczasowej wartości programu emisji obligacji (tj. kwoty 270 mln zł) w celu refinansowania wykupu obligacji o wartości nominalnej 100 mln zł, podała spółka. --Rada wierzycieli Action postuluje niezwłoczne zakończenie formalności niezbędnych do

Przegląd informacji ze spółek

Medical przydzielił wszystkie oferowane akcje serii G w liczbie 1,8 mln sztuk, po cenie 17,5 zł/ szt., podała spółka. Stopa redukcji wyniosła 0%. GetBack przydzielił obligacje serii EA o łącznej wartości nominalnej równej 30 000 000 zł, podała spółka. Średnia stopa redukcji zapisów wyniosła 58,46

Przegląd informacji ze spółek

mieszkaniowym, poinformował prezes Nikodem Iskra. AB zdecydowało o rozpoczęciu działań mających na celu emisję nowej serii niezabezpieczonych obligacji, w ramach dotychczasowej wartości programu emisji obligacji (tj. kwoty 270 mln zł) w celu refinansowania wykupu obligacji o wartości nominalnej 100 mln zł

Przegląd informacji ze spółek

zakłada udział banku na poziomie 14,86 mln euro w gotówce i ok. 5,1 mln euro w akcjach Visa Inc., podała instytucja. Grupa Pelion nabyła kontrolę nad spółką Pharmena, mającą dotychczas status spółki stowarzyszonej, podał Pelion. Orzeł przydzielił 7,756 tys. obligacji serii C o łącznej wartości

Przegląd prasy

RPA, zapłaci inwestorowi 10,8 mln zł --Benefit Systems wyemitował obligacje serii B na 70 mln zł --Indeks WIG20 spadł o 0,31% na zamknięciu w czwartek --Akcjonariusze Indaty zdecydowali o niewypłacaniu dywidendy --Grażyna Ciurzyńska i Zbigniew Hajłasz powołani do RN PKO BP --WZ Cormay nie

Przegląd informacji ze spółek

akcji serii A, B, C, D do 13 zł z 10 zł, a także o przeznaczeniu części kapitału zapasowego na pokrycie zryczałtowanego podatku dochodowego należnego od akcjonariuszy w związku z podwyższeniem kapitału zakładowego. Według mediów, od takiej transakcji PGE zapłaciłby podatek dochodowy w znacznej kwocie

Przegląd prasy

stanowisko prezesa zarządu od 1 sierpnia 2016 roku, poinformowała spółka. Całkowity wykup obligacji serii A i serii B Velto Cars zostanie zakończony do dnia 17 sierpnia 2016 roku, podała spółka. Skarb Państwa złożył wniosek o zwołanie nadzwyczajnego walnego zgromadzenia Polskiej Grupy Energetycznej (PGE

Przegląd informacji ze spółek

wysokości 0,73 zł na jedną akcję, wynika z projektów uchwał na walne. Atal podjął uchwałę w sprawie utworzenia programu emisji obligacji, który przewiduje m.in. emisję jednej lub więcej serii obligacji, do maksymalnej kwoty 70 mln zł, podała spółka.   APS Energia odnotowała 2,9 mln zł skonsolidowanej

Przegląd informacji ze spółek

wprowadzenia do obrotu na głównym rynku akcji zwykłych na okaziciela serii A, B i C Marvipol Development z dniem 19 grudnia 2017 r., tj. od wtorku, podała spółka. (ISBnews)

Przegląd prasy

. strefy euro to 25,3 mld euro we wrześniu --Sieć Smyk otworzy jeszcze cztery sklepy w tym roku --EFM wyemitował obligacje serii N o łącznej wartości 2,5 mln zł --Miraculum podwyższy kapitał poprzez emisję 2 mln akcji serii B --Andrzej Olszewski zdecydował o nabyciu akcji objętych zapisami w

Przegląd informacji ze spółek

dzień emisji to 16 maja, podał bank. Komisja Nadzoru Finansowego (KNF) zatwierdziła prospekt emisyjny sporządzony przez Airway Medix SA w związku z zamiarem ubiegania się o dopuszczenie do obrotu na rynku regulowanym akcji serii A i B, podała Komisja. EuroRating potwierdził rating kredytowy Murapolu

Przegląd prasy

wypłacie 2,65 euro dywidendy na akcję --CTE zamierza wyemitować obligacje serii B o wartości maks. 1,5 mln zł --CTE poda nowe terminy oferty publicznej akcji serii D do 30 kwietnia --Grupa Larq prognozuje 9,5 mln zł zysku EBITDA i 68,2 mln zł przychodów w 2016 r. --BIEC: WRP spadł do 77,4 pkt w

Przegląd informacji ze spółek

dynamikę wzrostu EBITDA nie niższą niż 120% w perspektywie 2017-2019, podała spółka w strategii. Grupa nie wyklucza wypłaty dywidendy. i2 Development dokonał przydziału 15 000 obligacji na okaziciela serii B niemających formy dokumentu, o wartości nominalnej 1 000 zł każda i o łącznej wartości nominalnej

Przegląd prasy

wstępnie 11,45 mln zł skons. zysku netto w I kw. 2018 r. --Zysk netto FO Dębica wzrósł r/r do 119,57 mln zł w 2017 r. --Zysk netto PGE wyniósł wstępnie ok. 959 mln zł w I kw. 2018 r. --Idea Bank: Należności od GetBack stanowią 0,06% sumy bilansowej grupy --Tauron i PGNiG: Warunki zawieszające dla

Przegląd informacji ze spółek

prospekt emisyjny sporządzony przez Atal w związku z ofertą publiczną akcji serii E oraz zamiarem ubiegania się o dopuszczenie do obrotu na GPW akcji serii B, C, D i E oraz praw do akcji serii E, podała Komisja. BVT - spółka zajmująca się windykacją pakietów wierzytelności masowych - planuje

Przegląd informacji ze spółek

decyzję o dokonaniu odpisu aktualizującego wartość Elektrowni Ostrołęka B na łączną kwotę 132 mln zł, podała spółka. Operacja obciąży wynik operacyjny Grupy w Segmencie Wytwarzanie, pozostając bez wpływu na wynik EBITDA. Polska Grupa Energetyczna (PGE) złożyła wniosek o ściganie pracowników Elektrowni

Przegląd prasy

rekomendację dla Ciechu do 'kupuj', wycenę do 88 zł --Portfel zamówień Trakcji wynosił 1,2 mld zł na koniec 2016 r. --Kredyt Inkaso wyemituje obligacje serii C1 o łącznej wartości nom. 150 mln zł --CEZ rekomenduje wypłatę 33 CZK dywidendy na akcję za 2016 r. --Zysk netto Trakcji wzrósł r/r do 54,69 mln

Przegląd informacji ze spółek

Pfleiderer Grajewo korporacyjny rating kredytowy na poziomie B" i podwyższyła do B z B- długoterminowy korporacyjny rating kredytowy (long-term corporate credit rating) spółce Pfleiderer GmbH, podał Pfleiderer. Perspektywa obu ratingów jest pozytywna. GetBack przydzielił obligacje serii AA, BA i BB o

Przegląd informacji ze spółek

. Pfleiderer Grajewo przydzielił inwestorom 15 077 007 nowych akcji serii E o wartości nominalnej 0,33 zł każda, podała spółka. Akcjonariusze Kernel Holding zdecydowali o wypłacie 0,25 USD na akcję dywidendy za rok finansowy zakończony 30 czerwca 2015, podała spółka.

Przegląd informacji ze spółek

Polimex Energetyka, spółka zależna Polimex-Mostostal, zawarła z Rafako umowę na wykonanie, dostawę i montaż konstrukcji dla instalacji SCR blok nr 9 i 10 w Enea Wytwarzanie (Elektrownia Kozienice) za 57,3 mln zł netto, podał Polimex. Unimot przydzielił 2,2 mln akcji serii J oferowanych w ramach